Program Cikl cakl 2012

Transcription

Program Cikl cakl 2012
Zugestellt durch Post.at
ciklCakl
2012
17-21
lutkovni festival
puppentheater-festival
farna dvorana – pfarrsaal
sˇmihel– St.michael
okt.
Posojilnica-Bank Pliberk
BKA • bmukk • Land Kärnten Kultur
obcˇina Bistrica/Gemeinde Feistritz
info:www.Smihel.at www.kkz.at
Spored/Programm 2012 17.-21.okt.
17.10.sreda/mittwoch
18.00 Občinski urad Šmihel/Marktgemeindeamt St. Michael
Odprtje festivala/ Festivaleröffnung
Predstavitev lutkovnih delavnic otroških vrtcev /
Vorstellung der Puppentheaterworkshops für Kindergärten
Long vehicle cirkus (CZ)
Klovni, akrobatiki, glasbeniki in igralci na hoduljah!
Clowns, Akrobaten, Musiker und Schauspieler auf Stelzen!
18.10.četrtek/donnerstag
8.00, 10.00 & 11.30
predstava za šole in vrtce/Vorstellung für Schulen und Kindergärten
Joachim Torbahn (D)
»Was macht das Rot am Donnerstag«
Je mogoče predstaviti slikanje? Se tudi otroci veselijo čutne igre z linijami,
oblikami in barvami? In kakšne zgodbe so to, ki nastajajo in izginjajo
med slikanjem? Z navdihom Paula Kleeja – slika v sedmih poglavjih,
skoraj brez besed, slikano v živo na veliko prozorno platno. (nemško)
Lässt sich Malen vorführen? Haben auch Kinder Freude am sinnlichen
Spiel mit Linien, Formen und Farben? Und was sind das für Geschichten,
die während des Malens entstehen und vergehen? Inspiriert von Paul
Klee – ein Bild in sieben Kapiteln, fast ohne Worte, live gemalt auf eine
große durchsichtige Leinwand. (deutsch)
za / für: od 3. leta naprej / ab 3 Jahren, predstava traja / Dauer: 45 min.
19.10.petek /freitag
8.30, 9.45 & 11.00
predstava za šole in vrtce/Vorstellung für Schulen und Kindergärten
Mestno gledališče Ptuj / Lutkovna skupina Labirint (SLO)
»Aska in volk«
V ovčjem svetu, kjer se rodi ovčica Aska, velja umetnost za nekaj
popolnoma nekoristnega in nepotrebnega. Še posebej nekoristna in
neumna se v ovčjem svetu zdi ideja, da bi se ovčica lotila študija baleta.
Ko Aska sreča strašnega volka, začne pred njim plesati ter ga
popolnoma očara s svojim gibanjem. (slovensko)
In der Welt der Schafe, wo das kleine Schaf Aska geboren wird, gilt die
Kunst als etwas völlig Unnützes und Unnötiges. Noch besonders unnütz
und blöd erscheint in der Welt der Schafe die Idee, weil das kleine Schaf
Ballett studieren will. Als Aska den bösen Wolf trifft, beginnt sie vor
ihm zu tanzen und verzaubert ihn mit ihren Bewegungen. (slowenisch)
za / für: od 3. leta naprej / ab 3 Jahren, predstava traja / Dauer: 40 min.
19.30, Kulturni dom Pliberk / Bleiburg
Nori Sawa (JAP) »Fairy tales«
Kaj se dogaja v volkovem želodcu potem, ko je pojedel babico? Kaj se
zgodi s tremi prašički, ki srečajo japonskega volka, ki obvlada hara-kiri?
(v raznih jezikih)
Was passiert im Magen des Wolfes, nachdem er die Großmutter gefressen
hat? Was passiert mit den drei Schweinchen, als sie auf einen japanischen
Wolf treffen, der den Harakiri beherrscht? (in verschiedenen Sprachen)
za / für: od 3. leta naprej / ab 3 Jahren, predstava traja / Dauer: 60 min.
20.10.sobota/samstag
21.10.nedelja/sonntag
11.00
11.00
»Zoopotniki«
»Zgodbe iz Rezije«
»Geschichten aus dem Resiatal«
Lutkovno gledališče Pupilla, Lendava (SLO)
Ste potovali že z vlakom? Ste prisluhnili monotonemu ropotanju in
ritmičnemu oglašanju koles? Dolgo potovanje je lahko dolgočasno,
a domišljija in igra lahko pričarata zanimive dogodivščine. (brez besed)
Seid ihr schon einmal mit dem Zug gefahren? Habt ihr dem monotonen
Gerümpel und dem rhythmischen Rattern der Räder gelauscht?
Eine lange Reise kann langweilig sein, aber die Phantasie und das
Spiel können interessante Abenteuer herzaubern. (ohne Worte)
Lutkovno gledališče Zapik, Ljubljana (SLO)
Rezijansko pravljico o Grdini, ki se vseli v lisičjo hiško in noče ven.
Sveža in igriva pravljica z lutkami, glasbo v živo in plesom.
Das Märchen aus dem Resiatal über Grdina, die sich in das
Fuchshäuschen einnistet und nicht mehr heraus will. Ein frisches
und verspieltes Märchen mit Puppen, Tanz und Livemusik.
za / für: od 3. leta naprej / ab 3 Jahren, predstava traja / Dauer: 40 min.
za / für: od 3. leta naprej / ab 3 Jahren, predstava traja / Dauer: 40 min.
nato kosilo in delavnica /danach Essen und ein Puppentheaterworkshop
18.30h
14.30
Ponovitev premiere / Wiederholung der Premiere:
»Maska išče svoj obraz «
»Die Maske sucht ihr Gesicht«
Teater PIKI (SVK)
»Pes pritepuh «
Zgodba o tem, kako je pes iskal ljubezen
in da se pasje slabo ne počuti le človek, a tudi o tem, da je človek
včasih kot pes. (slovaško)
Eine Geschichte darüber, wie ein Hund die Liebe gesucht hatund dass
sich nicht nur der Mensch hundeelend fühlt, und auch darüber, dass
der Mensch manchmal wie ein Hund ist. (slowakisch)
za / für: od 3. leta naprej / ab 3 Jahren, predstava traja / Dauer: 40 min.
19.30
Mladinska lutkovna skupina KPD Šmihel (A)
p r e m i e r A : »Maska išče svoj obraz «
p r e m i e r E : »Die Maske sucht ihr Gesicht«
Kaj je maska? Kaj je lutka? Ali potrebuje lutka masko? Ali je maska
lutka? Kaj zakriva, kaj prikriva, kaj odkriva? Ali lahko živi maska brez
obraza? Vse to se sprašujemo in iščemo odgovore v predstavi Maska
išče svoj obraz.
Was ist eine Maske? Was ist eine Puppe? Braucht die Puppe eine Maske?
Ist die Maske eine Puppe? Was versteckt sie, verheimlicht, was deckt sie
auf? Kann die Maske ohne Gesicht leben? All das fragen wir uns und suchen
Antworten in der Vorstellung Die Maske sucht ihr Gesicht.
za / für: od 8. leta naprej / ab 8 Jahren, predstava traja / Dauer: 35 min.
Igralci / Es spielen: Benjamin Butej, Simon Čebul, Daniel Kaiser, Tatjana
Merva, Miriam Smolnik, Samo Stern, Gregor Trap, Igor Trap, Jana Trap;
Režija / Regie: Andrej Adamek,
Scenska podoba & izdelava lutk/Szenographie & Figur: Andrej Adamek
Izbira & izvajanje glasbe / Auswahl & Ausführung der Musik:
Miriam Smolnik; Odrski gib / Koreographie: Rajko Tekaklec
vodja skupine / Gruppenleitung: Kristina Trap-Jernej
Mladinska lutkovna skupina KPD Šmihel (A)
Kaj je maska? Kaj je lutka? Ali potrebuje lutka masko? Ali je maska
lutka? Kaj zakriva, kaj prikriva, kaj odkriva? Ali lahko živi maska
brez obraza? Vse to se sprašujemo in iščemo odgovore v predstavi
Maska išče svoj obraz.
Was ist eine Maske? Was ist eine Puppe? Braucht die Puppe eine
Maske? Ist die Maske eine Puppe? Was versteckt sie, verheimlicht,
was deckt sie auf? Kann die Maske ohne Gesicht leben? All das fragen
wir uns und suchen Antworten in der Vorstellung Die Maske sucht
ihr Gesicht.
za / für: od 8. leta naprej / ab 8 Jahren, predstava traja / Dauer: 35 min.
Igralci / Es spielen:
Benjamin Butej, Simon Čebul, Daniel Kaiser, Tatjana Merva,
Miriam Smolnik, Samo Stern, Gregor Trap, Igor Trap, Jana Trap;
Režija / Regie: Andrej Adamek,
Scenska podoba & izdelava lutk/Szenographie & Figur:
Andrej Adamek
Izbira & izvajanje glasbe / Auswahl & Ausführung der Musik:
Miriam Smolnik
Odrski gib / Koreographie: Rajko Tekaklec
vodja skupine / Gruppenleitung: Kristina Trap-Jernej
21.30
Fekete seretlek (SLO, CZ, RUS)
»Nesramno dobri Fekete Seretlek /
Der unverschämt gute Fekete Seretlek«
Slovensko-slovaško-češko-ruska glasbena mineštra s ščepcem
gledališča in lutkarstva.
Eine slowenisch-slowakisch-tschechisch-russische Musikmischung
mit einer Prise Theater und Puppentheater.
cikl cakl, lutkovni festival / puppentheater-festival, farna dvorana šmihel – st. michael pfarrsaal
info: kkz 0463/516243-13, kpd šmihel 0650-92 24 737, e-mail: [email protected], www.smihel.at

Similar documents