Medgeneracijsko učenje ni isto kot medgeneracijsko

Transcription

Medgeneracijsko učenje ni isto kot medgeneracijsko
Medgeneracijsko učenje ni isto kot medgeneracijsko izobraževanje
Medgeneracijsko izobraževanje pomeni k ciljem usmerjeno skupno učenje generacij in
skupno učenje generacij o generacijah, nekako tako kot izobraževanje v poznejših letih
življenja pomeni izobraževanje starejših odraslih in izobraževanje o starejših odraslih.
Medgeneracijsko izobraževanje tako omogoča, da zvemo več o položaju posameznih
generacij, o njihovih skupnih značilnostih, o tem, kako generacije povezovati v sodelovanje in
skupno delovanje, kako krepiti družbene vezi med generacijami. Pri tem moramo uporabljati
pisne in druge multimedijske vire in početi nekaj ali se učiti o nečem, kar vse generacije
prepoznajo kot skupen problem (npr. odnosi v družini, družbeni pojavi, kulturna dediščina,
okolje itd) .
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je tako v sodelovanju z Beth Johnson
Foundation znotraj projekta ECIL-Evropsko spričevalo medgeneracijskega učenja in okvirnega
programa "Leonardo prenos inovacij" nedavno izvedla eksperimentalni izobraževalni
program za skupino specialistov na področju izobraževanja starejših. Ti so bili že predhodno
vključeni v osemdeseturni program o izobraževanju starejših in mentoriranju v mentorskih
parih.
Dušana Findeisen in Tamara Jare sta preizkusili gradivo Beth Johnson Foundation, AnnKristin Bostrom iz Encell, Švedska, je izvedbo spremljala. Gradivo Beth Johnson Foundation
ima za zdaj zdaj tri sklope razgrajene predvsem v vaje:
1. Oblike povezovanja medgeneracijskega povezovanja.
2. Kako uvesti obliko medgeneracijskega povezovanja
3. Evalvacija oblik, projektov in dejavnosti medgeneracijskega
povezovanja.
Že pri prevajanju gradiva je bilo nešteto težav, kajti umestiti smo ga morali v naš referenčni
okvir in naše kulturno okolje v naš način izražanja. Gradivo je sestavljeno iz tem, ki smo jih na
Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje in na Filozofski fakulteti, na Oddelku za
pedagogiko in andragogiko že doslej poglobljeno raziskovali. Gre za naslednje teme:
-organizacija izobraževalnih srečanj (kajti medgeneracijski izobraževalci potrebujejo tudi to
zanje)
-prijava na javni razpis in usklajevanje z lokalnimi, nacionalnimi in evropskimi politikami,
- značilnosti starejših odraslih,
-stereotipi, predsodki o mladih in starih in diskriminacija po starosti.
-načrtovanje lokalnih projektov in pobud,
-programiranje medgeneracijskega izobraževanja,
-skupnostno delo,
-izobraževanje za lokalni razvoj,
-upravljanje s starostjo na delovnem mestu.
Te teme smo naslonili na različne teorije in lastno raziskovanje, o njih smo pisali v
Andragoških spoznanjih.
Obstoječi program Beth Johnoson Fundation sta izvajalki preoblikovali in dodali sklope, ki se
nanašajo na koncept generacije in medgeneracijsko učenje in metode dela v skupnosti. Ker
sta prepričani, da medgeneracijskega izobraževanja ni, če ne ustvarimo skupnosti generacij
na temelju povezovalne teme, resnične, ne izmišljene, sta si uvodoma zamislili tri resnične
probleme Vipavske doline, okrog katerih se je strnilo razmišljanje o možnih lokalnih
projektih. Ob analizi strahov in upanja navzočih se je namreč izkazalo, da vse generacije v
starosti od 23 do 57 let ( starostni razpon navzočih) bremeni možnost izgube dela in
nezaposlenost. Na ta "skelet" sta izvajalki "obesili" teme medgeneracijskega izobraževanja, ki
razvija občutljivost za vprašanja generacij in njihove skupnosti.
Kaj prinaša evropski projekt ECIL novega v slovensko okolje?
Preoblikovanje izobraževalnega programa ECIL v on-line izobraževanje, ki je nujno
multimedijsko in gradi medgeneracijsko skupnost udeležencev in mentorjev, bo nedvomno
korak v prihodnost. To bo priložnost za Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje, da
strne svoje poznavanje starejših odraslih, uporabi gradivo in študije, s katerimi razpolaga, se
poglobi v vprašanja in značilnosti on-line izobraževanja, ki ga ne smemo istoveti z
izobraževanjem na daljavo.
Na svoj način so gradivo Beth Johnson Foundation preizkusili še v Bolgariji v organizaciji
Generations in Španiji na Univerzi v Granadi.
Dušana Findeisen, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Similar documents