mag. Igor Kotnik, generalni sekretar ZLUS, tel. 041 366 526

Transcription

mag. Igor Kotnik, generalni sekretar ZLUS, tel. 041 366 526
Datum: 23. 4. 2014
Najava konference
Sporočamo vam, da bo zaključna konferenca organizacij, ki so v obdobju 2012 - 2014 izvajale
neformalne programe usposabljanj strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih, dne 28. 5.
2014 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na konferenci bomo predstavili
pomen stalnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih in
24 programov, izvedba katerih je bila v tem obdobju omogočena s sredstvi Evropskega
socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Cilji konference so predstavitev pomena stalnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev v
izobraževanju odraslih, po predstavitvah programov pa bomo izvedli moderirano razpravo z namenom
oblikovanja priporočil ter
razvojnih
smernic glede prihodnjega razvoja stalnega strokovnega
izpopolnjevanja strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih.
Na konferenci bodo programe predstavili:
 CDI Univerzum (program Kompetentni učitelj za izobraževanje oseb med prestajanjem kazni zapora),
 Društvo mladinski ceh (program Usposabljanje za vodje izobraževanja za mlajše odrasle),
 Društvo za izobraževanje za tretje življensko obdobje (programa Usposabljanje strokovnih delavcev
za izobraževanje starejših in Usposabljanje mentorjev za izobraževanje v parih in e-mentorstvo),
 Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov (program Izzivi pri izobraževanju
starejših in spodbujanje medgeneracijskega sožitja),
 Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA (program Ugotavljanje potreb po
izobraževanju skladno s potrebami trga dela),
 Glotta Nova d.o.o. (program Veščine coachinga za izobraževanje odraslih),
 Papilot, Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja (programe Staro za novo;
Andragogika po meri; Podjetništvo in Romi; Medijska pismenost za Rome),
 Ljudska univerza Slovenska Bistrica (programa Trajnostno upravljanje z viri I in Trajnostno
upravljanje z viri II),
 Ljudska univerza Tržič (program Usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih za delo
z ljudmi s posebnimi potrebami),
 Šolski center Ptuj (programe Nova izhodišča za nove oblike, metode in tehnike poučevanja; Egradiva; Novi pristopi k razvoju programov za podjetja in sodobna organizacija v podporo temu; Nov
pristop k razvoju programov za osebnostni razvoj odraslih in sodobna organizacija izobraževanja v
podporo temu),
 Zavod Antona Martina Slomška (programa Informacijska tehnologija kot temelj vseživljenjskega
izobraževanja človeka 21. stoletja in Medgeneracijsko sožitje za kakovost življenja),
 Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (programa Razvoj likovne ustvarjalnosti pri ljudeh s
posebnimi potrebami in Spoznavanje romščine in krepitev medkulturnega dialoga),
 Zveza ljudskih univerz Slovenije (programa Delo s starejšimi in medgeneracijsko sodelovanje ter
Razvoj, vodenje in organizacija novih programov neformalnega izobraževanja odraslih).
Program konference je še v pripravi, nadaljnje informacije o konferenci vam bomo sporočili po
elektronski pošti, prav tako pa bodo objavljene na spletnih straneh Zveze ljudskih univerz
Slovenije www.zlus.si in partnerjev pri pripravi konference.
Dodatne informacije
- mag. Igor Kotnik, generalni sekretar ZLUS, tel. 041 366 526