PRIJAVNICA - Fizioterapevtika

Comments

Transcription

PRIJAVNICA - Fizioterapevtika
PRIJAVNICA
na seminar
ORTOPEDSKA MEDICINA IN MANUALNA TERAPIJA
OMMT – Cervikalna hrbtenica
PODATKI O ORGANIZATORJU IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA:
Zavod (polni naslov):
Visokošolski zavod FIZIOTERAPEVTIKA, Bogatajeva
ulica 15, 1215 Medvode
Naslov izobraževanja / izpopolnjevanja: Ortopedska medicina in manualna terapija - OMMT
Cervikalna hrbtenica
Kraj in datum izobraževanja /
26.09.2015 - 01.10.2015
izpopolnjevanja:
Dom dva Topola, Levstikova 1, Izola
Predavatelj/i:
Izvajalec izobraževalnega programa: Rene de Bruijn
Asistentka: Barbara Purkart mag., dipl. ft; terapevtka
OMMT
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA:
Sobota, 26. september 2015
08.00 - 08.45 Registracija
08.45 - 11.00 Anatomija kraniocervikalnega
segmenta
11.00 - 11.30 Čas za kavo
11.30 - 13.00 Delovanje ligamentov
in kraniocervikalnega predela
13.00 - 14.00 Čas za kosilo
14.00 - 15.30 Klinični testi
kraniocervikalnega predela
15.30 - 16.00 Čas za čaj
16.00 - 17.15 Manualna terapija kraniocervikalnega
segmenta
Nedelja, 27. september 2015
08.45 - 11.00 Cervikogeni glavobol:
diagnoza in obravnava
11.00 - 11.30 Čas za kavo
11.30 - 13.00 Vrtoglavica: različne
oblike in klinični testi
13.00 - 14.00 Čas za kosilo
14.00 - 15.30 Anatomija cervikalne hrbtenice: teorija
15.30 - 16.00 Čas za čaj
16.00 - 17.15 Osnovne preiskave cervikalne hrbtenice:
teorija
Ponedeljek, 28. september 2015
08.45 - 11.00 Osnovne preiskave
cervikalne hrbtenice: praktični del
11.00 - 11.30 Čas za kavo
11.30 - 13.00 Specifične preiskave cervikalne
hrbtenice: fasetni sklepi
13.00 - 14.00 Čas za kosilo
14.00 - 15.30 Manualna terapija fasetnih sklepov
15.30 - 16.00 Čas za čaj
16.00 - 17.15 Klinični primer:
bolečina fasetnih sklepov
Torek, 29. september 2015
08.45 - 11.00 Anatomija cervikalnega diskusa
11.00 - 11.30 Čas za kavo
11.30 - 13.00 Akutni tortikolis: obravnava
13.00 - 14.00 Čas za kosilo
14.00 - 15.30 Sindrom cervikalne
drže: Jenkner tehnike
15.30 - 16.00 Čas za čaj
16.00 - 17.15 Cervikobrahialni sindrom: teorija
in diferencialna diagnoza
Sreda, 30. september 2015
08.45 - 11.00 WAD: pridružene motnje nihajne
poškodbe: teorija
11.00 - 11.30 Čas za kavo
11.30 - 13.00 WAD: praktično delo
13.00 - 14.00 Čas za kosilo
14.00 - 15.30 Cervikalna nestabilnost
15.30 - 16.00 Čas za čaj
16.00 - 17.15 Cervikalna nestabilnost: vaje
Četrtek, 01. oktober 2015
08.45 - 11.00 Specifična cervikalna patologija: sindrom
Wallenberg: Cock Robin
11.00 - 11.30 Čas za kavo
11.30 - 13.00 Vprašanja in odgovori
13.00 - 13.15 Zaključek seminarja
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode I Davčna: 17014999 I Matična: 6075576000
I E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
PRIJAVNICA: OMMT – Cervikalna hrbtenica
PODATKI O PLAČNIKU IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA:
Plačnik: Zavod/Organizacija/Fizična
oseba (polni naslov):
Kontaktna oseba:
Telefon/GSM:
E – pošta:
Zavezanec za DDV: DA NE
Davčna številka:
Udeleženec
izobraževanja/izpopolnjevanja:
Kontaktni podatki udeleženca
(e-pošta, GSM):
PLAČILO KOTIZACIJE:
Kotizacija plačana do 14.07.2015 znaša 850,00 EUR; po tem datumu, vključno do 31.08.2015 pa
990,00 EUR.. V kolikor bi po tem datumu organizator še razpolagal s kakšnim prostim mestom, je cena
1.190,00 EUR. V ceno kotizacije je vključen DDV.
Kotizacijo nakažite na TRR: IBAN SI56 0201 3025 9697 919 (NLB d.d.).
S podpisom jamčim za točnost in popolnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za
napačne ali nepopolne podatke in se zavezujem, da bom poravnal kotizacijo. Organizatorju dovoljujem, da
moje osebne podatke uporabi za izvedbo seminarja in me tudi v prihodnosti obvešča o svoji ponudbi.
Izpolnjeno prijavnico pošljite po elektronski pošti ([email protected]) ali navadni pošti
(Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode). Prijavnica velja kot naročilnica.
Opomba:
1. V primeru, da odpovedujete udeležbo na seminarju že pred 31.8.2015 in ne najdete zamenjave, zadrži organizator polovico kotizacije, po tem datumu
tri četrtine, en teden ali manj pred začetkom seminarja pa celotno kotizacijo. V kolikor bi bila za vašo odsotnost kriva višja sila (npr. bolezen) le-to
izkažete z zdravniškim potrdilom ali drugim ustreznim dokumentom. V izjemnih primerih kotizacijo vračamo, zmanjšano za 10% manipulativnih
stroškov.
2. Organizator si v primeru objektivnih razlogov, brez ugovorov, pridržuje pravico do spremembe datuma in kraja izvedbe seminarja, o čemer
pravočasno obvesti vse prijavljene. V primeru sprememb, so udeleženci dolžni upoštevati navodila pod točko1., nikakor pa niso upravičeni do
uveljavljanja kakršnihkoli bonitet.
3. V kolikor se, zaradi spremembe kraja in časa seminarja, posamezniki iz osebnih razlogov ne bi udeležili seminarja, so obvezno dolžni za svoj izpad
poiskati zamenjavo, ker vplačanih kotizacij v takšnih primerih ne vračamo!
Datum:
Priimek in ime odgovorne osebe ter podpis (žig):
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode I Davčna: 17014999 I Matična: 6075576000
I E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]