PRIJAVNICA MYOFASCIAL TRIGGER POINT

Comments

Transcription

PRIJAVNICA MYOFASCIAL TRIGGER POINT
PRIJAVNICA
na izobraževanje/izpopolnjevanje
MYOFASCIAL TRIGGER POINT THERAPY – Module 1
PODATKI O ORGANIZATORJU IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA:
Zavod (polni naslov):
Visokošolski zavod FIZIOTERAPEVTIKA, Bogatajeva
ulica 15, 1215 Medvode
Naslov izobraževanja / izpopolnjevanja:
MYOFASCIAL TRIGGER POINT THERAPY – Module 1
(Terapija miofascialnih vzdražnih točk – Modul 1)
Kraj in datum izobraževanja /
izpopolnjevanja:
17. – 21. oktober 2015
Dom dva Topola, Levstikova 1, Izola
Predavatelj/i:
Seminar vodita Heidi Tanno, mednarodna učiteljica;
Barbara Purkart mag., dipl. ft; terapevtka OMMT
asistentka
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA:
Sobota, 17. oktober 2015
Nedelja, 18. oktober 2015
08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
9.00 - 10.30
Patofiziologija sindroma
09.00 - 10.30 - Uvod v terapijo TT
miofascialne bolečine
- Osnove MTPT
10.30 – 10.45 Čas za kavo
10.30 - 10.45 Čas za kavo
10.45 - 12.00
Nadaljevanje
10.45 – 12.00 Nadaljevanje
12.00 - 13.00 Čas za kosilo
12.00 - 13.00 Čas za kosilo
13.00 – 14.30 Mišice vratu in ramena: anatomija
13.00 - 14.30 Demonstracija metode šestih
in vivo, inspekcija, obravnava,
korakov obravnave TT
praktično delo, klinika.
14.30 – 14.45 Čas za čaj
14.30 - 14.45
Čas za čaj
14.45 – 17.00 Mišice vratu: anatomija in vivo,
14.45 - 17.00
Nadaljevanje
inspekcija, obravnava, praktično
delo, klinika.
Ponedeljek, 19. oktober 2015
Torek, 20. oktober 2015
09.00 - 10.30 Zgodovina MTPT (IMTT)
09.00 - 10.30 Indikacije in kontraindikacije za
10.30 – 11.45 Čas za kavo
MTPT
11.45 – 12.00 Nadaljevanje
10.30 – 11.45 Čas za kavo
12.00 - 13.00 Čas za kosilo
11.45 – 12.00 Nadaljevanje
13.00 - 14.30 Rama – ramenski obroč in
12.00 - 13.00 Čas za kosilo
hrbtne mišice, anatomija in
13.00 - 14.30 Trebušne mišice, zadnjične in
vivo, inspekcija, obravnava,
kolčne mišice: anatomija in
praktični del, klinika.
vivo, inspekcija, kriteriji
14.30 – 14.45 Čas za čaj
diagnoze, praktični del, klinika.
14.45 – 17.00 Nadaljevanje
14.30 – 14.45 Čas za čaj
14.45 – 17.00 Nadaljevanje
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode I Davčna: 17014999 I Matična: 6075576000
I E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Sreda, 21. oktober 2015
09.00 - 10.30 Vezivno tkivo in raztegovanje
10.30 – 11.00 Čas za kavo
11.00 – 12.00 Nadaljevanje
12.00 - 13.00 Čas za kosilo
13.00 - 14.30 Kolčne in zadnjične mišice:
anatomija in vivo, inspekcija,
obravnava, bolečine v križu,
praktično delo, klinika.
14.30 - 14.45 Čas za čaj
14.45 – 17.00 Izpiti, evalvacija in
zaključek seminarja.
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode I Davčna: 17014999 I Matična: 6075576000
I E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
PRIJAVNICA: TRIGGER TOČKE – MODUL I.
PODATKI O PLAČNIKU IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA:
Plačnik: Zavod/Organizacija/Fizična
oseba (polni naslov):
Kontaktna oseba:
Telefon/GSM:
E – pošta:
Zavezanec za DDV: DA NE
Davčna številka:
Udeleženec
izobraževanja/izpopolnjevanja:
Kontaktni podatki udeleženca
(e-pošta, GSM):
PLAČILO KOTIZACIJE:
Kotizacija plačana do 01.09.2015 znaša 597,00 EUR z vključenim DDV-jem; po tem datumu pa
687,00 EUR z vključenim DDV-jem.
Kotizacijo nakažite na TRR: IBAN SI56 0201 3025 9697 919 (NLB d.d.).
S podpisom jamčim za točnost in popolnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za
napačne ali nepopolne podatke in se zavezujem, da bom poravnal kotizacijo. Organizatorju dovoljujem, da
moje osebne podatke uporabi za izvedbo seminarja in me tudi v prihodnosti obvešča o svoji ponudbi.
Izpolnjeno prijavnico pošljite po elektronski pošti ([email protected])ali navadni pošti
(Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode). Prijavnica velja kot naročilnica.
Opomba:
V primeru, da odpovedujete udeležbo na seminarju že pred 01.09.2015 in ne najdete zamenjave, zadrži organizator 100,00 EUR, po
01.09.2015 200,00 EUR, en teden ali manj pred začetkom seminarja pa celotno kotizacijo. V kolikor bi bila za vašo odsotnost kriva
višja sila (npr. bolezen) le-to izkažete z zdravniškim potrdilom ali drugim ustreznim dokumentom. V izjemnih primerih kotizacijo
vračamo, zmanjšano za manipulativne stroške v višini 50,00 EUR. Pridržujemo si pravico do spremembe terminov in kraja!
Datum:
Priimek in ime odgovorne osebe ter podpis (žig):
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode I Davčna: 17014999 I Matična: 6075576000
I E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]