Rehabilitacija otroka po nezgodni možganski poškodbi

Comments

Transcription

Rehabilitacija otroka po nezgodni možganski poškodbi
Rehabilitacija otroka po
nezgodni možganski poškodbi
Hermina
Damjan
Rehabilitacija po možganski
poškodbi
• Posledice v korelaciji s trajanjem
nezavesti, popoškodbeno amnezijo,
predpoškodbenimi sposobnostmi
• Plastičnost osrednjega živčevja –
sposobnost za funkcionalno reorganizacijo
je osnova za izboljševanje stanja
Stanje ob sprejemu
• Neposredna premestitev iz UKC Maribor
44 dni po poškodbi
• Ob sprejemu: budna, sodelovala starosti
primerno in izvedla dejavnosti po
preprostih navodilih
• Odgovarjala z zakasnitvijo, govor
upočasnjen, tišji, razločen, težave pri
priklicu besed
Stanje ob sprejemu
• Bulbomotorika v vse smeri, primerna
dvojnega vida ni imela, predmete in barve
pa je primerno zaznala.
• Ob uporabi sicer dominantne desnice
tremor, nespretnost, slabša moč
Stanje ob sprejemu
• Dnevna opravila: težave pri hranjenju zaradi
tremorja dominantne desnice, prinašanje
hrane do ust ni bilo vedno uspešno; manj
spretna je bila tudi pri pitju iz kozarca.
• Hrana in tekočina se ji nista zaletavali,
prevzem hrane z žlice, žvečenje in požiranje
so bili primerni, slino je nadzorovala.
Stanje ob sprejemu
• Zmogla obračanje v postelji, posedla se je s
pomočjo, sedenje še ni bilo stabilno.
• Ob podpori je vstala in naredila nekaj korakov
po prostoru
• V levih roki je bil selektivni nadzor gibov
otežen in omejen, groba mišična moč pa
pomembno znižana.
• Obremenitev leve noge v stoječem položaju je
bila minimalna,
Stanje ob sprejemu
• Spontano leve roke ni uporabljala, na
spodbudo pa je zmogla grob oprijem
• Proprioceptivni refleksi so bili levo nekoliko
živahnejši, plantarni odgovor nejasen.
• Mišični tonus je bil distalno v spodnjih udih
blago povišan, obojestransko je bil izziven
stopalni klonus.
Stanje ob sprejemu
• Mišični tonus trupa je bil znižan, drža
nekoliko asimetrična, pri gibih z desno
roko je bil prisoten intencijski tremor.
• Blata in vode še ni zmogla nadzorovati.
• Na zatilju je imela preležaninsko rano,
prekrito s krasto.
• Od zdravil je prejemala levetiracetam
(Keppra) 250 mg na 8 ur.
CT možganov ob poškodbi
• Impresijski zlom desno parietookcipitalno
• Defekt možganovine desno parietookcipitalno
• V desni hemisferi manjši intracerebralni
hematom, hipodenzno področje okoli defekta
možganovine, zmeren edem z utesnitvijo
ventrikularnega sistema
• Defekt kostnine temporalno desno
Cilji rehabilitacije
• izboljšanje gibanja s senzorno in gibalno
vključitvijo slabše leve strani,
• izboljšanje govorno-jezikovnega
sporazumevanja in priklica besed,
• osamosvajanje pri opravljanju osnovnih
dnevnih nalog in nadzor nad sfinktri
• ocena posledic možganske poškodbe na
spoznavnem in učnem področju.
Program rehabilitacije
• Fizioterapija: vzpodbujanje aktivnosti v
trupu, občutenja levih udov, izvajanja
selektivnih gibov rok in prenosov teže v
stoji in hoji,
• Delovna terapija: osamosvajanje v DA,
uporaba leve roke v aktivosti, izboljšanje
spretnosti desnice
Program rehabilitacije
• Logopedska obravnava: težave s priklicem
besed in organizacijo, grafomotorika
• Psihološka obravnava: kratkotrajna
pozornost, šibek kratkoročni in delovni
spomin, vedenjske težave
• Socialna delavka: delo z družino
• Nega:trening dnevnih opravil, kontrola
sfinktrov, prehrana, nega dekubitusa
Kontrolni CT
• zmerna kortikalna možganska atrofija,
• defekt možganovine v področju
kraniotomije
Pozne posledice poškodbe
• Slabše spretna, nekoliko napeta leva
roka, težave pri koordinaciji grobega
gibanja (okorna, asociirane reakcije levice)
• Samostojna v osnovnih dnevnih opravilih,
upočasnjena
• Motnja pozornosti, težave pri razumevanju
navodil in zaporedni obdelavi podatkov,
šibka zmožnost samostojne organizacije
pri kognitivno-učnem delu
Pozne posledice poškodbe
• Potrebuje prilagoditve učnega procesa:
dodatno učno pomoč individualno
kopiranje izročkov
priprava delovnega lista po posameznih
nalogah
razdelitev učne snovi na manjše enote
odmori med aktivnostmi
Cirius Kamnik
Značilnosti posledic nezgodne
možganske poškodbe pri otrocih
gibanje
skrb zase
60
45
independent
independent
40
35
independent w alking w ith
anomalities
30
mobility w ith technical
devices
25
20
mobility w ith help of one
person
15
50
40
independent w ith
some difficulties
30
dependent in more
demanding skills
20
dependent in most
DA
10
completely
dependent
imobile
10
no data
5
no data
0
0
1
1
Značilnosti posledic nezgodne
možganske poškodbe pri otrocih
pozornost
proces
izobraževanja
16
30
14
regular school, one year later
no deficit
12
regular school, more
learning, worse results
20
deficit in test situation
10
regular school, individual
support
15
deficit interferes with
every day life
8
regular school, individual
support, 1 year later
severe attention deficit
6
no data
4
25
special school
10
individual program of
education, lowered standard
5
not capable for any school
2
0
1
0
1

Similar documents