Poglej - V osrčju dežele terana

Comments

Transcription

Poglej - V osrčju dežele terana
2014
M
AD
ŽA
RS
ITALIJ A
KA
AV STRIJ A
SLOV E N IJ A
Ljubljana
Sežana
HR VAŠKA
Naselja KS Tomaj
V OSRČJU DEŽELE TERANA
Izdajatelj in organizacija prireditve: Krajevna skupnost
Tomaj, predsednik Borut Babuder.
Organizacijski odbor: člani sveta KS Tomaj
Tekst: Pavel Skrinjar, Tomaž Škerlj, Vojko Terčon,
Majda Brdnik, arhiv pršutarne Kras d.d.
Zemljevidi in ureditev: Tanja Samec
KS Tomaj, 2014
Spoštovani ljubitelji terana
Teran je svetovna vinska posebnost s tisočletno tradicijo, ki je v teh krajih sooblikovala človeško
tradicijo, je del naše kulturne dediščine in zgodovine, ki bogati naš Kras.
Današnja prireditev »V osrčju dežele terana«, ki jo organizira Krajevna skupnost Tomaj, združuje
vasi Tomaj, Križ, Šepulje, Filipčje Brdo, Grahovo Brdo in Utovlje. Postala je tradicionalna v teh lepih
vaseh in je poznana po odličnem vinu »Teran«. Ta pokrajina je vredna ogleda, saj jo krasijo lepi
vinogradi in kraške vinske kleti s prijaznimi Kraševci. Teran je dobrota , ki zahteva posebno zbranost
ob konzumiranju, da ga razumemo in doživimo z vsemi svojimi čutili.
Vsak kozarec vina, ki vam ga ponujamo, nekaj posebnega, edinstvenega. V njem je zgodba o zemlji,
soncu, vetru in ljudeh, ki to vino pridelujejo z vsemi specifikami, katere se odražajo v njegovi izraziti
sadni cvetici, ki nas spominja na sveže gozdne sadeže. Po okusu je vino je sadno, strukturno, polno,
mineralno, z dolgim pookusom.
Dolgoletne izkušnje človeškega rodu potrjujejo tudi njegove blagodejne in zdravilne učinke pri
slabokrvnosti, vnetjih črevesja in utrujenosti. Vino vsebuje veliko vitaminov B-kompleksa, ki znižuje
holesterol in s tem nastanek bolezni srca in ožilja. Je bogato z antioksidanti, kot sta resveratrol in
antociani, ki zavirajo oksidacijo lipoproteinov. Zaradi teh odlik spada teran med izbrane posebneže,
ki krasijo naš Kras.
Dr. Friderik Vodopivec
Krajevna skupnost Tomaj sodi s svojo nad 2070 ha veliko površino in s šestimi vasmi: Filipčje
Brdo, Grahovo Brdo, Križ, Šepulje, Tomaj in Utovlje med večje krajevne skupnosti v občini
Sežana. Za vse vasi je značilno, da so bile postavljene na vzpetinah, da so bile hiše zidane tesno
druga ob drugi in da je med njimi vodila ozka ulica. Bile so nizke, prvotno krite s slamo, šele
kasneje s korci in le hiše bogatejših so bile enonadstropne in krite s kamnitimi skrlami.
STARA REFOŠKOVA TRTA V ŠEPULJAH
Na Turkovi domačiji v Šepuljah raste preko 215 let stara refoškova trta, po domače teranovka - verjetno je
najstarejša trta na Krasu.
Strokovnjaki Biotehniške fakultete so leta 1972 ugotavljali starost te trte in ji določili okrog 180 let. Takratni
gospodar in velik vinogradnik Tone Turk, kateri je obiskoval tudi slovito vinogradniško - sadjarsko šolo v
Kloster - Neuburgu v bližini Dunaja je trto zapustil Duši in Anamariji, ki jo zvesto obdelujeta in povezujeta na
latnik s kamnito in leseno oporo.
V slovenskem merilu je sorta refošk ena naših najstarejših udomačenih sort z različnimi nazivi: refošk istarski,
teran, Refosco del Carso, istrijanac…
V vinorodnem okolišu Kras, kateri obsega 590 ha vinogradov, je z refoškom zasajenih preko 70 % vinogradov.
Refošk je tudi vodilna sorta v vinorodni deželi Primorska.
Na Krasu , kjer domuje rdeča zemlja »terra rossa« ali jerina, burja in sonce, pridelajo pridni kraševci vsako jesen
iz grozdja refošk edinstveno vino TERAN s priznanim tradicionalnim poimenovanjem.
Prav stare trte na Krasu dokazujejo tradicijo in tudi gospodarski pomen vinogradništva in vinarstva.
KRAŠKI PRŠUT
Kras je mozaik naravne in kulturne dediščine ter domačih dobrot. Je čarobna dežela kamna, terana in
kraškega pršuta, kjer v harmoniji miru, lepote in starodavnih izročil iz roda v rod zorijo biseri neokrnjene
narave. Kraški pršut je dediščina bogatih izkušenj, mojstrskih spretnosti in starodavnih izročil prijaznih,
gostoljubnih in radodarnih domačinov. Skrivnost te edinstvene kulinarične specialitete se odraža v bogati
aromi, intenzivni barvi in nekoliko čvrstejši, vendar sočni in rahlo slani rezini. Ugodna klima, tradicija in
izkušnje starih mojstrov dajejo pršutu dušo, skupaj z burjo pa potrpežljivo ustvarjajo njegovo drugačnost,
prepoznavnost ter mu zagotavljajo nenadomestljivi okus brezčasne žlahtnosti.
Kraški pršut je geografsko zaščiten, kar pomeni, da je zaščiten tehnološki postopek, ki v posebnih
klimatskih pogojih omogoča proizvodnjo kraškega pršuta posebne kakovosti. Območje za proizvodnjo
kraškega pršuta je natančno določeno, kar pomeni, da so lahko s prestižno oznako kraški pršut označeni
samo pršuti, ki so proizvedeni znotraj geografskega območja Krasa. Kraški pršut spada v skupino pršutov,
ki ohranjajo tradicijo suhega soljenja brez dodatkov. Umetnost uporabe samo morske soli brez aditivov
pa ni edini razlog, da je kraški pršut kot izdelek visoke prehranske vrednosti edinstven, kakovosten in
zdrav proizvod.
lje
tov
Du
Kr
iž
Do
br
av
lje
STARA
TURKOVA
TRTA
Šepulje
ŠEPULJE je gručasto naselje (347 m) leži med Križem in Tomajem, ob cesti, ki se v Križu odcepi proti
Dobravljam. Pravzaprav samo cesta, ki se proti koncu Križa odcepi proti Utovljam in Dobravljam,
danes loči Križ od Šepulj. Sredi vasi je kal – eden redkih tako dobro ohranjenih. V okolici so obsežni
vinogradi, kjer pridelujejo teran.
Tomaj
CERKEV
53
46
13
AP
Du
tov
lje
34
18
30
75b
29
88
Sež
ana
AP
Avtobusna postaja
TOMAJ je razpotegnjeno gručasto naselje, na nadmorski višini 381 m, leži na južnem in
jugovzhodnem vznožju griča Tabora (387m) ob cesti Sežana – Dutovlje. Od tod je čudovit
razgled na celoten Kras. Tu je čutiti prav poseben toplotni vpliv, kar blagodejno vpliva na
rast in zorenje teranovke.
Vinarji in sirar, ki so odprli svoja vrata, so: Izidor Škerlj, Tomaj 53
Matjaž Žerjal, Tomaj 75B
Kmetija Petelin-Rogelja, Tomaj 18
Marko Pupis, Tomaj 29
Bogomil Starc, Tomaj 88
Boris in Igor Škerlj, Tomaj 46
Aleš Štolfa, Tomaj 34
Metod Šonc, Tomaj 13
Rado Šperne, Tomaj 30
BELA VINA
Bele vinske sorte so na Krasu malo zastopane. Vina se tod najpogosteje pojavljajo kot zvrst
različnih sort. Najbolj poznani sta dve sortni vini, ki sta že dolgo uveljavljeni na tem področju. To
sta Malvazija in manj pogosta Vitovska grganija.
V osemdesetih letih pa so zrasli tudi novi vinogradi svetovno znanih sort, kot so Chardonnay,
Sauvignon, Beli pinot. Navedene sorte dajejo vrhunska vina z prepoznavnim kraškim
temperamentom. Prepoznavna so po poudarjeni svežini ter izrazito polnem in trajnem okusu.
Cvetica je sadna in nežna.
Grahovo Brdo
KAPELICA
Utov
lje
1
Sežan
a
Seno ,
žeče
GRAHOVO BRDO (340 m) ali Veliko Brdo, kot so mu nekoč rekli, je strnjena kraška
vasica sredi vinogradov.
Vinar, ki je odprl svojo klet, je: Marko Mahnič, Grahovo Brdo 1, 6210 Sežana
Filipčje Brdo
K
Dobr riž,
avlje
6
4
Sežan
a
Seno ,
žeče
FILIPČJE BRDO (330 m) je najmanjša vas v krajevni skupnosti. Nekoč so ga imenovali
tudi Malo Brdo in leži med Križem in cesto, ki pelje od Sežane proti Ljubljani. Nekaj zelo
starih hiš tvori tipično kraško strnjeno naselje, zidano iz kamna.
Vinarja, ki je odprl svojo klet, sta: Tomaž Škerlj, Filipčje Brdo 6
Zlata in Mirko Benčič, Filipčje Brdo 4
Križ
Duto
vlje
Dobr
avlje
AP
Filipč
je Br
137
158
VD
Sežan
a
AP
Avtobusna postaja
VD
Vaški dom
do
KRIŽ (316 m) leži ob glavni cesti Sežana – Nova Gorica. Staro vaško jedro s tipično
kraško arhitekturo se je naslonilo na položno pobočje, ki ga obdajajo vinogradi in polja. V
zadnjih letih se je naselje precej razširilo.
Vinarja, ki so odprla svoje kleti, sta:
Darko Bole, Križ 137
Vinska klet pri Starčih - Milena in Bogdan Tavčar, Križ 158
VINO TERAN Teran je rdeče vino (Kraševci rečemo tudi črno) pridelano iz grozdja vinske trte refošk, ki uspeva
na Krasu. Rdeča barva je intenzivna z vijoličnim odtenkom. Je vrhunsko vino močnega značaja
in z zmernim alkoholom. Mlado vino je prepoznavno po svojstveni sadni cvetici. Intenziven vonj
včasih spominja na maline ali borovnice. Živahnost in svežina okusa sta rezultat bogatega spektra
kislin. Posebej velja poudariti visoko vsebnost mlečne kisline. Vinu daje večjo harmoničnost in
žlahtnost okusa. V mladem teranu je pogosto tudi ogljikova kislina. Prepoznamo jo po nekoliko
rezkem okusu. Njeno prisotnost lahko ugotovimo tudi po gosti peni, ki se pojavi ob nalivanju v
kozarec. Vino je zelo polno, ekstraktno in mineralno. Intenziven in trajen okus je tudi ena izmed
njegovih značilnosti. Pravimo, da bi teran lahko jedli, ker je včasih tako gost, da bi ga lahko
zarezal. Prav gotovo pa pridejo njegove odlike najbolj do izraza, ko ga zaužijemo ob ustrezni
hrani, saj je dokazano, da vzbuja in pospešuje tek. Zaradi vsebnosti mlečne kisline, železa in višje
koncentracije polifenolnih snovi, ki z antioksidacijsko močjo zaviralno vplivajo na razvoj bolezni
srca in ožilja, se šteje kot zdravilno vino.
Program prireditve 2014:
13:00
OTVORITEV PRIREDITVE V TOMAJU na »Zogi«
- Kraška pihalna godba Sežana, dirigira Ivo Bašič
- Pozdravni nagovor predsednika KS Tomaj Boruta
Babudra
- Pozdravni nagovor župana Občine Sežana, Davorina Terčona
- Kraška pihalna godba Sežana
- Nagovor kraljice terana Anet Jagodič
- Pozdrav slovenskega reda vitezov vina – dr. Livijo
Jakomin, konzul reda in vodja omizja slovenske
Istre in Krasa
- Pozdrav evropskega reda vitezov vina – dr. Karel
Recer, konzul reda, konzulata za Slovenijo
- Nekaj misli o vinorodnem Krasu bo povedal
sovaščan dr. Miran Vodopivec
- Razglasitev ZMAGOVALNEGA vina izmed odprtih
domačij »V OSRČJU DEŽELE TERANA«
- Razglasitev VITEŠKEGA vina izmed odprtih
domačij »V OSRČJU DEŽELE TERANA«
- Podelitev zahval ob 10. obletnici prireditve
- Kraška pihalna godba Sežana
- Program bo povezovala Barbara Čepirlo
14.00 – 19.00
Degustacija vin po odprtih domačijah
14.30
Druženje s slovenskim redom vitezov vina pod
latnikom najstarejše trte teranovke na Turkovi
domačiji v Šepuljah.
15.30
Na kmetiji Benčič na Filipčjem brdu bo krajša
delavnica »Kako okušamo vino in kako ga
ocenjujemo«. Delavnico bo vodila
degustatorka in specialistka za
vinogradništvo ga. Majda Brdnik
17.00
Na domačiji Šonc, Tomaj št. 13 bo vitez vina in novinar Drago
Medved predstavil : „Vinsko
viteštvo danes“
18.00
Na domačiji Bole Lilijane in Darka v Križu bo
nastopila folklorna skupina »Borjač«
V času prireditve si lahko:
- ogledate Kosovelovo domačijo v Tomaju, ki bo
odprta za oglede od 14.00 do 19.00 ure,
- obiščete grob Srečka Kosovela na tomajskem
pokopališču
- sprehodite se lahko po Kosovelovi poti,
- ogledate obe tomajski cerkvi: sv. Petra in Pavla ter
cerkev Device Marije, ki bosta odprti za ogled od
11.00 do 13.00 ure
- ogledate starodobnike, ki bodo razstavljeni v Križu pri gostilni Kraški hram od 16. ure dalje
V Gostilni Tomaj boste lahko od 12. do 19. ure
pojedli krožnik jote s klobaso in kruhom- za 5 €
Vabimo vas, da se udeležite naše prireditve ter preživite
z nami lepo popoldne. (Prireditelj si pridržuje pravico do
manjših sprememb.)
Informacije: http://osrcjedezeleterana.si/
UDELEŽBA NA LASTNO ODGOVORNOST