Ime projekta Kolesarska pot Bohinj Točen naslov objekta

Comments

Transcription

Ime projekta Kolesarska pot Bohinj Točen naslov objekta
Ime projekta
Točen naslov objekta
Investitor
Arhitekturni biro
Arhitekti
Sodelavci
Statika
Notranja oprema
Zunanja ureditev
Osvetlitev
Leto idejne zasnove
Izvedba
Uporabna površina objekta
Velikost gradbene parcele
Pozidana površina parcele
Investicija
Nagrade
Fotograf
Glavni izvajalec gradbeno obrtniških del
Izvajalci posameznih del
Glavni izvajalec ali dobavitelj notranje opreme
Arhitekturna zasnova
Dostopnost za invalide Da/Ne
Kolesarska pot Bohinj
Kolesarske poti v Bohinju-gradnja in rekonstrukcija kolesarske
povezave Boh. Bistrica-Boh. Jezero (Spodnja dolina); JezeroSrednja vas (Zgornja dolina)
Občina Bohinj
Atelje Ostan Pavlin
www.ostanpavlin.si
Aleksander S. Ostan, u.d.i.a.,
Nataša Pavlin, u.d.i.a., Tomaž Dobravc, u.d.i.a.
Saša Malenšek, u.d.i.a., Lea Prezelj, u.d.i.a., Sanja Simid, Urška
Špeh, abs. arh.,
Edvin Hadžiahmetovid, u.d.i.g.
Atelje Ostan Pavlin
Atelje Ostan Pavlin
Žiga Okorn, Uvid
2007
2010/2011
11,418 km kolesarske poti
Aleksander S. Ostan
Gorenjska Gradbena družba d.d.
Gradbeno podjetje, Bohinj, dd.
Kolesarska pot, ki poteka od Bohinjske Bistrice do Bohinjskega
jezera in naprej do Srednje vasi, je zagotovo presežek pri
oblikovanju tematskih kolesarskih poti pri nas. Pot, večinoma
speljana po poljskih poteh ob reki Savi Bohinjki, sestavlja zanimivo
mešanico lepe kolesarske ture, izjemnih vedut, kulturne in naravne
krajine ter avtorske urbane opreme. Počivališča in razgledišča ob
kolesarski poti so dobro postavljena, objekti in elementi urbane
opreme pa zanimivo in domiselno oblikovani. Ambicija avtorjev pri
oblikovanju objektov in opreme je jasno izražena, kljub temu pa so
elementi v materialu in obliki skladni z lokalno arhitekturno
dediščino in kulturno krajino. Še več, pot s počivališči je v celoti
vpeta v širši prostor in se z njim tudi odlično ujame.
Za Bohinj, kjer je aktivni turizem vodilo, je to vsekakor strateški
projekt, za vse prihodnje tematske kolesarske poti pri nas pa
vzorčni primer dobre prakse.
Da

Similar documents