Organizacija Erasmus koda Kraj Erasmus

Comments

Transcription

Organizacija Erasmus koda Kraj Erasmus
Organizacija
Academia d.o.o.
B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Biotehniški center Naklo
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
DOBA EPIS d.o.o.
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene studije Maribor
Ekonomska šola Celje
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola
Ekonomska šola Novo mesto
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
Evropsko središče Maribor
Fakulteta za dizajn
FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Fakulteta za medije
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
Gea College - Fakulteta za podjetništvo
GEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje - Center višjih šol, d.o.o.
Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje
GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma
Izobraževalni center Piramida Maribor
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Prometna šola Maribor
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Šolski center Celje
Šolski center Kranj
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA
Šolski center Novo Mesto
Erasmus koda
SI MARIBOR07
SI KRANJ05
SI NAKLO01
SI LJUBLJA11
SI MARIBOR06
SI MARIBOR02
SI CELJE10
SI MU-SOB01
SI NOVO-ME04
SI NOVA-GO04
SI MARIBOR10
SI LJUBLJA09
SI KRANJ03
SI NOVO-ME11
SI NOVO-ME05
SI LJUBLJA20
SI NOVO-ME10
SI NOVO-ME09
SI NOVA-GO02
SI NOVO-ME06
SI PORTORO02
SI LJUBLJA07
SI LJUBLJA05
SI NOVO-ME02
SI MARIBOR05
SI CELJE03
SI LJUBLJA08
SI MARIBOR08
SI CELJE01
SI CELJE07
SI KRANJ04
SI NOVA-GO05
SI NOVO-ME03
Kraj
Maribor
Kranj
Naklo
Ljubljana
Maribor
Maribor
Celje
Murska Sobota
NOVO MESTO
Nova Gorica
MARIBOR
Trzin
Kranj
Novo mesto
Novo mesto
Ljubljana
Novo mesto
Novo mesto
NOVA GORICA
Novo mesto
Piran
Ljubljana
Ljubljana
Novo mesto
Maribor
CELJE
Ljubljana
Maribor
Celje
CELJE
Kranj
Nova Gorica
NOVO MESTO
Erasmus
koordiantor
Mateja
Klemen
Milena
Tjaša
Nataša
Nataša
MOJCA
Erna
Iris
Nana
Tanja
MANUELA
KAJA
Melita
Matej
Romana
Janja
Marko
Tamara
Marko
Urška
Urška
Julijana
Mojca
BLANKA
Marko
Aleksander
ŽIVA
Tjaša
NATALIJA
NASTJA
Aleš
ALEXIA
Erasmus koordinator
Vlasak
Sušnik
Jerala
Vidrih
Ritonija
Ritonija
SENDELBAH
Vöröš
Fink Grubačević
Lavrenčič
ANGLEITNER SAGADIN
VOLMAJER
GODEC
Kompolšek
Mertik
Cesar
Umek
Starc
Besednjak Valič
Starc
Pahor Ulčar
Pahor Ulčar
Rifl
Kogovšek
VOMBERGAR
Smrkolj
Zidanšek
TRSTENJAK
Ogrizek
BELA
BEZNIK
Tankosić
ROSSI
Šolski center Postojna
Šolski center Ptuj
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Šolski center Šentjur
ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA
Univerza na Primorskem Università del Litorale
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza v Novi Gorici
Visoka šola za proizvodno inženirstvo
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
Visoka šola za varstvo okolja
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENE VEDE SLOVENJ GRADEC
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Visoka zdravstvena šola v Celju
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana
Konzorcij: ZAVOD ZA NOVODOBNO IZOBRAŽEVANJE
Konzorcij: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
SI POSTOJN01
SI MARIBOR11
SI SLOVENJ01
SI KOPER04
SI LJUBLJA06
SI SKOFJAL01
SI KOPER03
SI LJUBLJA01
SI MARIBOR01
SI NOVA-GO01
SI CELJE09
SI LJUBLJA17
SI NOVO-ME08
SI MARIBOR09
SI NOVO-ME01
SI CELJE06
SI MARIBOR12
SI JESENIC01
SI CELJE08
SI BLED01
SI MARIBOR03
SI LJUBLJA24
/
/
Postojna
Ptuj
SLOVENJ GRADEC
SEŽANA
Šentjur
Škofja Loka
KOPER
LJUBLJANA
MARIBOR
NOVA GORICA
Celje
Ljubljana
Novo mesto
SLOVENJ GRADEC
Novo mesto
VELENJE
Slovenj Gradec
Jesenice
CELJE
Bled
Maribor
Ljubljana
MARIBOR
Celje
Slavko
Robert
KARMEN
Maja
Jerneja
Irena
Petra
Katja
Mladen
Sabina
Jerneja
Katja
Andrej
Maja
Marko
Andrejka
Božič
Harb
GRUDNIK
Prešeren
Planinšek Žlof
Leban
Zidar
Cerjak
Kraljić
Zelinšček
Meža
Žmitek
Lipej
Kitano
Starc
Mevc
Joca
Jerneja
Mojca
Jerneja
Marko
Sonja
Alicia-Leonor
Zurc
Meža
Jošt
Lešnik
Dotzauer
Markič
Sauli-Miklavčič
Lidija
Sosič

Similar documents