PISO - izris - Mestna občina Slovenj Gradec

Comments

Transcription

PISO - izris - Mestna občina Slovenj Gradec
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz
Začetni prikaz
LEGENDA:
Parcele
št.
0
merilo 1: 1890
100 m
0
referenčna linija
10 cm
OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 846-GRADIŠČE, parcela: 129
http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 11. april 2016 13:42:52; uporabnik: [email protected]
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO-MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
stran 1 od 1