POSVET O PALIATIVNI OSKRBI - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Comments

Transcription

POSVET O PALIATIVNI OSKRBI - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
POSVET O PALIATIVNI OSKRBI
v Območni enoti ZZZS Ravne na Koroškem
Gradimo mostove k ljudem
Kraj:
Vabo d.o.o. PE Hotel AERODROM, Mislinjska dobrava 110, Šmartno pri Slovenj Gradcu
Datum:
29. januar 2015
Organizatorji:
Slovensko Združenje Paliativne Medicine, Koordinacija Paliativne oskrbe
Slovenije, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Oddelek za interno medicino
Kotizacija:
Kotizacije ni. Vsak udeleženec dobi gradivo in potrdilo o udeležbi. Vložena je
vloga za pridobitev kreditnih točk. Število prijav je omejeno, po načelu
vrstnega reda prijav. Na dan posveta prijava ni možna.
Ciljna skupina:
zdravniki vseh specialnosti, medicinske in patronažne medicinske sestre,
ZZZS, farmacevti, fizioterapevti, socialni delavci, psihologi, predstavniki
lokalnih skupnosti , vodstva Domov starejših občanov, službe za pomoč na
domu, prostovoljci, nevladne organizacije, ki imajo interes na področju
paliativne oskrbe, novinarji lokalnih medijev
Namen posveta:
spodbujanje razvoja paliativne mreže v ZZZS Območni enoti Ravne na
Koroškem.
Prijava: za vse udeležence je obvezna prijava na: [email protected]
PROGRAM
ura
8:00 -8:30
8:30 – 8:40
Tema
Registracija
Uvodne besede
8:40 – 9:00
Pozdravne besede gostov
9:00 -9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 12:00
Vizija razvoja paliativne oskrbe v Sloveniji
Odmor s kavo
Okrogla miza:
Koordiniran odpust iz bolnišnice
12:00-13:00
13:00 – 15:30
KOSILO
Predstavitev obstoječe dejavnosti v ZZZS regiji
Ravne na Koroškem
15:30 – 16:00
Odmor s kavo
16:00 – 16:30
Kaj je paliativni bolnik?
16:30 – 17:00
Obravnava bolečine v paliativni oskrbi
17:00 – 17:30
Prepoznavanje umiranja
17:30 – 18:00
Zaključek: načrti za prihodnost
Na okrogli mizi bodo sodelovali:
Predavatelji
Maja Ebert Moltara,
predsednica SZPM
Janez Lavre
Direktor SB Slovenj Gradec
Mag. Mateja Lopuh
Sodelujejo:
zdravniki, medicinske sestre,
patronažne sestre, socialni
delavci,…
predstavnik SB Slovenj Gradec,
Bolnišnice Topolšica, DSO, CSD,
Lekarne, Hospic…
Mag. Mateja Lopuh, dr. med.
Simona Šipek, dr. med.
Maja Ebert Moltara
ANDREJ HORVAT, dr. med., specialist družinske medicine
TANJA HOVNIK MARKOTA, dipl.m.s., glavna med. sestra OIM SB SG
LUCIJA HRASTELJ PRATER, dr. med., specialistka družinske medicine
MARJANA KAMNIK, univ. dipl. soc. delavka, višja svetovalka, vodja poslovne enote DSO Slovenj
Gradec
PETRA KAMNIK, diplomirana babica v patronažni zdravstveni negi, mag. ZN
Mag. STANISLAV PUŠNIK, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa, direktor ZD Ravne na
Koroškem
Mag. SIMONA SVETINA, univ. dipl. soc. delavka, pomočnica direktorja za splošno in projektno
področje SB SG
SIMONA ŠIPEK, dr. med., specialist internist
STANKA VAUH, direktorica Doma starejših na Fari, zastopnica pacientovih pravic

Similar documents