Opis knjige »Management, nova znanja za uspeh«

Transcription

Opis knjige »Management, nova znanja za uspeh«
Opis knjige »Management, nova znanja za uspeh«
STRUKTURA KNJIGE
Knjiga je izjemno sistematična, razdeljena na 7 delov in 22 poglavij ter seznam pojmov (tudi
v angleščini), stvarno kazalo in predstavitev avtorjev. Vsako poglavje je razdeljeno na namen
poglavja, vsebino, povzetek, vprašanja za razpravo in ponavljanje, vajo, primer za
preučevanje ter vire in literaturo.
1. del: O managementu in podjetništvu (dr. Stane Možina, dr. Rudi Rozman, dr. Miroslav
Glas),
2. del: Okolje managementa (dr. Rudi Rozman, dr. Mitja Tavčar),
3. del: Planiranje, odločanje (dr. Danijel Pučko, dr. Janko Kralj),
4. del: Organizacija in viri (dr. Štefan Ivanko, dr. Bogdan Lipičnik),
5. del: Vodenje in vedenje (dr. Bogdan Lipičnik, dr. Stane Možina),
6. del: Informacije za management in poslovanje (dr. Jože Gričar, dr. Metka Tekavčič),
7. del: Razsežnosti in izzivi v managementu (dr. Vlado Dimovski, dr. Mitja Tavčar, dr.
Bogomir Kovač).
strani: 880
IZJAVE O KNJIGI
Vezava: trda
Format: 273 x 209 mm
Vrednost managementa se meri predvsem po tem, koliko nove vrednosti ustvari z
bogato slikovno gradivo,
razpoložljivimi sredstvi. Trg nagradi vztrajne, hitre, učinkovite, odločne in prilagodljive. Verjeti
preglednice, grafični
moramo v to, da si želimo uspeha.
prikazi
Zoran Janković
Z razvojnega vidika sta management in podjetništvo najbolj odločilni in najbolj pomembni
veščini v vsaki družbi in gospodarstvu. Terjata obširna in poglobljena znanja ter stalno
osvajanje novih dognanj. Prispevek k temu pomeni tudi izdaja knjige "Management"; z
dodelano vsebinsko zasnovo, sodelujočimi novimi avtorji in upoštevanjem razvojnih
sprememb pri nas in v razvitih tržnih gospodarstvih.
dr. Tone Krašovec
Znanja je pri nas dovolj. Treba ga je stalno obnavljati, najboljši način je delo samo. Za naš
razvoj ni več problem tehnično znanje, ampak znanje poslovnosti, to je ne samo kako
napraviti izdelek, storitev, ampak tudi, kako prodati, se razvijati in postati vodilno podjetje na
tem področju... Še naprej bomo delali to, kar smo do sedaj, prodajali bomo znanje, novo
znanje.
Rudi Bric
Branje Managementa poglablja znanje, ki je potrebno vodji, da vzpostavi dolgoročno točko
ravnovesja ob upoštevanju vsakodnevne poslovne igre. Zato zelo poudarjam znanje in
usposobljenost, ki dajeta modrost, da ločimo med nasprotovanjem in sodelovanjem.
Jožko Čuk

Similar documents