ppt - DOBA Fakulteta

Transcription

ppt - DOBA Fakulteta
Model mobilnega upravljanja odnosov z
uporabniki kot možna inovacija v podjetju
telekomunikacijskih storitev
Poslovni dan, 21.11.2013
Maja Kavčič
Vsebina
Uvodni del
-Osebna predstavitev
-Razlogi za uvedbo inovacije (namen in cilj)
Predstavitev vsebine
-Donosnost naložbe ROI
-Stroški investicije in prihranki
-Izračun ROI
-Rezultati ankete
-Koristi uvedbe inovativnega modela - Mobilni CRM
Zaključek
Osebna predstavitev
 Diplomantka na podiplomskem
študiju, program Menedžment
vseživljenjska izobraževanja na DOBA
Fakulteti
 20 let delovnih izkušenj na področju
ekonomije (ponudbe, cene, ceniki) in
implementacija le - teh v informacijski
sistem (modeliranje )
Razlog za uvedbo inovacije
Akcija “100“
Vir: Frodx 2013
Namen inovacije
 Dostop do informacij preko
pametnega
telefona
kadarkoli in kjerkoli.
 Ohranjanje
obstoječih
uporabnikov in pridobivanje
novih.
 Večja pripadnost zaposlenih
podjetju.
Donosnost naložbe (ROI)
ROI(%) =
Dobiček/InvesticijaX100%
kaj lahko
spada v
investicijo v
mobilni CRM
kaj lahko spada
v povrnitev
investicije v
mobilni CRM
v kateri
časovni
periodi bi se
moral meriti
ROI
Stroški investicije in prihranki
Vir: Lasten
Izračun ROI
250%
200%
150%
ROI
100%
50%
0%
1.leto
2. leto
3. leto
4. leto
5. leto
-50%
Vir: Lasten
Rezultati ankete
 Predlagana inovacija bo zaradi svojih funkcij obdržala naše
uporabnike dolgoročnejše kot sicer, saj ima značilnost izmenjave
tekočih informacij kadarkoli in kjerkoli.
 Zaposleni so zainteresirani za delo in jim ni vseeno kje in kako
delajo.
 Že slišali za mobilni CRM (hitreje in lažje sprejetje).
 Motivirani za vseživljenjsko izobraževanje
izobraževati zunaj delovnega časa.
-
pripravljeni
 Zaupajo v blagovno znamko podjetja.
 Inovativni in ustvarjalni pri podajanju predlogov in izboljšav (več
kot 75%).
Koristi uvedbe inovativnega modela
– mobilni CRM
 Večja aktivnost vseh zaposlenih pri seznanitvah z novostmi
oziroma storitvami.
 Prilagajanje željam in potrebam uporabnikov (zaupanje
uporabnikov in krepitev blagovne znamke).
 Sprotna analiza razmer na trgu.
 Večja pozornost uporabnikom, ki razmišljajo o prehodu h
konkurenci.
 Aktivnejša poprodajna aktivnost.
Zaključek »It's all about people«
 Bistveni dejavnik, ki odloča o tem, kako k uporabniku
usmerjeno bo podjetje v resnici postalo, je torej to,
kako zaposleni razumejo spremembe.
 Podjetje mora sprejeti mobilni CRM kot celovito
poslovno filozofijo.
 NT + SO = PSO
(nova tehnologija + stara tehnologija = potratna stara
org.)
Hvala Vam, ker ste me poslušali…