Vabilo s programom strokovnega srečanja (pdf)

Transcription

Vabilo s programom strokovnega srečanja (pdf)
Strokovno srečanje je namenjeno:
zdravnikom družinske in splošne medicine,
nevrologom, algologom, farmacevtom,
medicinskemu osebju in vsem, ki želijo izpopolniti
svoje znanje s področja obravnave bolnikov z
glavobolom ali izvedeti več o tem simptomu.
VABIMO VAS NA
STROKOVNO SREČANJE
Organizacijski odbor:
Predsedujoča: Bojana Žvan
Sopredsedujoči: Marjan Zaletel
Častni član: Erih Tetičkovič
Člani:
Gregor Jurgele, Jožef Magdič,
Andreja Merčun in Niko Šafarič
Znanstveni odbor:
Tanja Hojs-Fabjan, Blanka Kores-Plesničar,
Janja Pretnar-Oblak, Zvonka Rener-Primec,
Marjan Zaletel in Bojana Žvan
Recenzenta publikacije:
Lijana Zaletel-Kragelj in Gorazd B. Stokin
Prijave sprejemamo do 7. 12. 2012 na naslov:
Društvo MŽB, Mala ulica 8, 1000 Ljubljana
spletno mesto: www.glavobol.com
petek, 14. december 2012
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
Prosimo, da izpolnite priloženo prijavnico
ali se prijavite na spletni strani.
Na simpoziju strokovno sodelujejo zdravniki
UKC Ljubljana, UKC Maribor, Združenja za
družinsko medicino pri SZD in drugi strokovnjaki
Kotizacije ni
Organizatorja srečanja sta
Društvo MŽB bo ob priliki strokovnega srečanja
izdalo učbenik Glavobol in nevropatska bolečina
2012. Cena učbenika v prednaročilu z 10%
popustom znaša 18 €.
Udeležba na strokovnem srečanju prinaša
zdravnikom licenčne točke.
(strokovni organizator)
Društvo za preprečevanje možganskih in
žilnih bolezni
(poslovni organizator)
glavobol.com
Napovednik dogodkov:
 8. simpozij AKUTNA MOŽGANSKA KAP,
5. in 6. april 2013, več informacij bo na
voljo na www.mozganska-kap.info
(zlati pokrovitelji srečanja)
Društvo MŽB
Mala ulica 8
1000 Ljubljana
www
Sekcija za glavobol – Združenje nevrologov
pri Slovenskem zdravniškem društvu
Društvo MŽB
Mala ulica 8
1000 Ljubljana
07:30
Registracija udeležencev
08:30 B. Žvan,
Ljubljana,
M. Zaletel,
Ljubljana
08:40
Uvodni nagovor
Nagovori
Predsedujoča: B. Žvan, M. Zaletel
09:00 B. Žvan,
Primarni glavobol v luči novih
Ljubljana
spoznanj
09:20 S. Frol,
Vloga centralne senzitizacije pri
Ljubljana
kronični migreni
09:40 M. Zaletel,
Cervikogeni glavobol
Ljubljana
10:00 S. Battelino,
Orofacialna bolečina
Ljubljana
10:20 S. Podnar,
Boleče nevropatije
Ljubljana
10:40
Razprava
10:50
Odmor s kavo
Novosti pri zdravljenju glavobola in nevropatske bolečine
Predsedujoča: Z. Rener-Primec, J. Pretnar-Oblak
11:10 A. Pražnikar,
Uporaba lidokainskih obližev pri
Ljubljana
nevropatski bolečini
11:30 S. Lahajnar Čavlovič, Uporaba opiatov pri bolečini
Ljubljana
11:50 J. Zidverc-Trajković, Team players against headache:
Beograd, Srbija
multidisciplinary management of
primary headaches / Timski igralci
proti glavobolu: multidisciplinarna
obravnava primarnih glavobolov
Učinkovitost terapevtskih ukrepov
12:10 Z. Rener-Primec,
pri obravnavi migrene v
Ljubljana
pediatričnem obdobju - izkušnje
terciarnega centra
12:30 J. Pretnar-Oblak,
Kronična bolečina pri
Ljubljana
možganskožilnih boleznih
12:50
Razprava
13:00
Kosilo
Različni obrazi glavobola in nevropatske bolečine
Predsedujoči: B. Kores-Plesničar, T. Hojs-Fabjan
14:00 T. Hojs-Fabjan,
Ali lahko preoblikujemo bolnikove
Maribor
možgane pri kronični bolečini?
14:20 A. Stepanovič,
Kronična bolečina pri starejših Ljubljana
izziv za družinskega zdravnika
14:40 F. F. Bajrović,
Glavobol zaradi znotrajlobanjske
Ljubljana
hipotenzije
15:00 B. Kores-Plesničar,
Kronični glavobol in psihiatrične
Ljubljana
motnje
15:20 L. Dolenc Grošelj,
Kronična bolečina in motnje spanja
Ljubljana
- začaran krog
15:40 M. Zaletel,
Nova spoznanja o uporabi triptanov
Ljubljana
za zdravljenje migrenskega napada
(satelitski simpozij)
15:55
Razprava
16:05
Odmor s kavo
Klinični primeri
Predsedujoča: A. Resman Gašperšič, F. F. Bajrović
16:25 J. Magdič,
Bolnik s poškodbenim kroničnim
Maribor
glavobolom
16:40 M. Rakuša,
Bolnik s fibromialgijo
Maribor
16:55 D. Georgijev,
Bolnik s spinalno subarahnoidno
Ljubljana,
krvavitvijo
A. Resman Gašperšič,
Ljubljana
17:10 M. Zupan,
Obravnava glavobola pri bolniku s
Ljubljana,
subarahnoidno krvavitvijo
B. Žvan,
Ljubljana
17:25 L. Notar,
Bolnica z glavobolom in boleznijo
Ljubljana,
Moya-Moya
A. Resman Gašperšič,
Ljubljana
17:40 B. Podjaveršek,
Bolnica z zapleteno obliko migrene
Ljubljana,
V. Zgonc,
Ljubljana
17:55 S. Mofardin,
Obravnava bolečine pri paliativnem
Ljubljana
bolniku
18:10 B. Žvan,
Ljubljana,
M. Zaletel,
Ljubljana
Zaključne misli
Podpis:
Naziv:
S podpisom soglašam, da Društvo MŽB zbrane osebne podatke vodi skladno z zakonodajo.
Društvo MŽB izjavlja, da jih bo varovalo in uporabilo le za korespondenco in za pridobitev licenčnih točk.
Nevrološka stanja z glavobolom in nevropatsko bolečino
• Davčna št.:
Zaposlen-ustanova:
Naslov e-pošte:
Telefon:
Domači naslov:
Z 10% prednaročniškim popustom naročam učbenik Glavobol in nevropatska bolečina 2012, ki ga bom prevzel/-a na
strokovnem srečanju. Plačnik učbenika po predračunu bo:
• isti kot zgoraj (fizična oseba)
dr. med. dr. dent. med.
Poklic:
Ime in priimek:
PRIJAVNICA za strokovno srečanje GLAVOBOL IN NEVROPATSKA BOLEČINA 2012
Program za petek, 14. december 2012
(srebrni pokrovitelji srečanja)
(srebrni pokrovitelji srečanja)