Razpis sponzorji 62 gtz slovenije - Gostinsko turistični zbor Slovenije

Transcription

Razpis sponzorji 62 gtz slovenije - Gostinsko turistični zbor Slovenije
Ljubljana
Spoštovani,
Turistično gostinska zbornica Slovenije bo 13. in 14. oktobra 2015 organizirala
tradicionalno, cehovsko prireditev
62. GOSTINSKO - TURISTIČNI ZBOR SLOVENIJE
Prireditev bomo letos organizirali v družbi HIT d. d. Nova Gorica v sodelovanju z Občino
Nova Gorica. Vzporedno bodo s prireditvijo tekli Dnevi slovenskega turizma, in srečanje
predsednikov Turističnih društev Slovenije in njihova prireditev Moja dežela – lepa in
gostoljubna.
Ob strokovnih razstavah, tekmovanjih v živo se na prireditvi srečujejo gostinski delavci,
dijaki in študentje strokovnih šol in obiskovalci širše javnosti, ki jih stroka zanima.
Za nemoteno izvedbo zastavljenih ciljev in tekmovanj, na katerih udeleženci – tekmovalci
vsako leto prikažejo visoko raven strokovnega znanja in spretnosti se obračamo na vas s
povabilom za sponzoriranje za stroko nepogrešljivega strokovnega dogodka na državnem
nivoju z mednarodno udeležbo sosednjih držav.
Zlati sponzor GTZ Slovenije
Srebrni sponzor GTZ Slovenije
Bronasti sponzor GTZ Slovenije
5.500,00 €
4.500,00 €
3.500,00 €
Sponzorstvo posameznih tekmovanj:
Tekmovanje Pokal kakovosti
Tekmovanje za Trak kakovosti
Tekmovanje GRAN PRIX – kuhar leta
Tekmovanje GRAN PRIX – natakar leta
Tekmovanje kulinarika A / B
Tekmovanje slaščičarstvo A / B
Tekmovanje v kulinarični artistiki
Priprava in razstava dietnega menija
Ekipno tekmovanje v pripravi menija
Ekipno tekmovanje v postrežbi menija
Tekmovanje v pripravi jedi po naročilu
2.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
Tekmovanje v pripravi in postrežbi kave
Razstava omizij - pogrinjki
Tekmovanje v pripravi jedi pred gosti
Tekmovanje v pripravi jedi v kotličku
Tekmovanje barmanov - mešanje pijač
Tekmovanje o poznavanju in svetovanju vin
Tekmovanje o poznavanju in točenje piva
Tekmovanje hotelskih receptorjev
Tekmovanje sobaric
Tekmovanje dijakov: smer turizem
smer kuharstvo
smer strežba
smer slaščičarstvo
smer pekarstvo
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
Razpisani zneski sponzorskih sredstev ne vključuje 22 % DDV
Ugodnosti za sponzorje in pravila sodelovanja so v prilogi.
Vašo potrditev sponzorstva pričakujemo do 30. junij 2015 z namenom, da vas objavimo na
aktualnem portalu www.gtzslovenije.si vas najavljamo ob vseh predstavitvah prireditve kot
sponzorja.
Vsebino sodelovanja in medsebojne obveznosti naknadno dogovorimo in zapišemo v
sponzorski pogodbi.
Za vse dodatne informacije vam je na razpolago Srečko Koklič, telefon:
01/5898 226, [email protected]
Z odgovornostjo do stroke in tradicije in z željo, da bomo tako kot v preteklih letih s
pomočjo sponzorjev lahko realizirali zastavljene cilje, se vam vnaprej zahvaljujemo za
sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.
Srečko Koklič,
vodja projekta
Majda Dekleva,
direktorica TGZ
Priloga: Ugodnosti in pravila sodelovanja za sponzorje
2

Similar documents