Prošnja za sponzorstvo in donatorstvo

Transcription

Prošnja za sponzorstvo in donatorstvo
Športno društvo Videm
Ul. Bratka Krefta 14
9244 Sv. Jurij ob Ščavnici
Spletni naslov: www.sdvidem.com
PROŠNJA ZA SPONZORSTVO IN DONATORSTVO
Športno društvo Videm organizira 21.04.2012 ob 13:00 uri 10. Blaguški tek, ki poteka v
okvirju MEDNARODNEGA TEKA TREH DEŢEL (CERR-CUP), POMURSKEGA POKALA V
REKREKTIVNIH TEKIH (POMURJE TEČE IN HODI 2012) IN SLOVENIJA TEČE ZA
ZDRAVJE.
Blaguški tek je iz leta v leto bolj uveljavljen in obiskan. Tako smo leta 2003 začeli s 70 tekači,
zadnja leta pa imamo med 250 – 300 tekačev, kar pomeni, da je blaguški tek najbolje
obiskan in organiziran tek v okvirju tekov za pomurski pokal. Tek je leta 2006 zaradi odlične
organizacije postal tudi mednarodni, saj je bil vključen v sklop srednjeevropskih tekov, ki
potekajo v Sloveniji, Avstriji in na Madţarskem, v tako imenovani CERR-CUP. Tudi tukaj smo
s strani organizatorja tega tekmovanja, ki prihaja Madţarske, dobili same pohvale. Za leto
2011 pa smo prejeli posebno priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije, za dobro
organizacijo teka na Blagušu, na kar smo še posebej ponosni.
Ţelimo si, da bi tekmovalci in obiskovalci iz naše prireditve tudi v bodoče odhajali zadovoljni
in da bi za organizacijo še naprej dobivali odlične ocene in pohvale, saj tako predstavljamo
naše društvo, občino in nenazadnje Slovenijo. Ker je letos ţe 10. tek se bomo še posebej
potrudili, saj gre za jubilejni tek . Zato se obračamo na Vas spoštovani sponzorji s prošnjo,
da finančno podprete našo prireditev, kakor ste to tudi do sedaj počeli, da jo bomo lahko
uspešno izpeljali in tako celi Sloveniji in Evropi pokazali, da smo dobri organizatorji in
domačini.
Če se odločite za sponzorstvo ste lahko naš:
1. Generalni sponzor: prispevek 400 €
(večji napis na spominski majici z logotipom, reklamiranje na prireditvi, plakatu, postavitev
reklamnega panoja na prireditvi, objava reklame na spletni strani teka, spominsko majico)
2. Zlati sponzor: prispevek 200 €
(večji napis na spominski majici z logotipom, reklamiranje na prireditvi, plakatu, postavitev
reklamnega panoja na prireditvi, objava reklame na spletni strani teka, spominsko majico)
3. Srebrni sponzor: prispevek 100 €
(napis na spominski majici z logotipom, reklamiranje na prireditvi in na plakatu, postavitev
reklamnega panoja na prireditvi, objava reklame na spletni strani teka, spominsko majico)
4. Bronasti sponzor: prispevek 50 €
(reklamiranje na prireditvi in na plakatu)
Seveda pa bomo veseli vsakega drugega-manjšega denarnega prispevka ali praktične
nagrade za srečelov. V kolikor ste se odločili, da finančno podprete našo športno prireditev
Vas prosimo, da denarna sredstva nakaţete na transakcijski račun: 0234 1001 3158 675,
odprt pri Novi Ljubljanski banki (poslovalnica Gornja Radgona) s pripisom Blaguški tek .
Prosimo Vas, da denarna sredstva nakaţete najkasneje do 1.04.2012, da bomo lahko
zagotovili pravočasni tisk spominskih majic in plakatov.
Za Vaša denarna sredstva se vam ţe vnaprej najlepše zahvaljujemo in si ţelimo, da obiščete
našo prireditev, ter z nami preţivite lep dan.
Predsednik ŠD Videm
Peter Trbuc