Ekipa SD za Mestni svet MONG - Socialni demokrati Nova Gorica

Comments

Transcription

Ekipa SD za Mestni svet MONG - Socialni demokrati Nova Gorica
ekipa SD za Mestni svet Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc
Valter Vodopivec
Uroš Saksida
Elvira Šušmelj
podžupanja Mestne
občine Nova Gorica
predsednik Krajevne
skupnosti Rožna dolina
direktorica občinske
uprave
Naša ekipa bo s
poštenim, odgovornim
in gospodarnim
ravnanjem delala
za dobro vseh.
Občinski prostorski načrt
bo prispeval k načrtnemu
in sistematičnemu razvoju
našega mesta in zadovoljil
potrebe občanov.
direktor Visokošolskega in
raziskovalnega središča
Primorske
Tomaž Horvat
član Izvršnega odbora
Nogometnega kluba HIT
Gorica
Pokritje bazena ter
izgradnja mladinskega
hotela ob Soči za naše
športnike in mlade.
Neprofitna stanovanja na
Majskih poljanah so prva
v nizu projektov izgradnje
novih stanovanj.
Tadej Pišot
Štefka Susič
Vlado Uršič
Igor Pavlin
predsednik Turističnega
društva Prvačina
predsednica Krajevne
skupnosti Dornberk
gospodarstvenik
dr. med. specialist kirurg
Nov zabaviščni kino
center bo ponudil dodatno
veselje tako mladim kot
družinam in vsem, ki si
želimo druženja.
Nova športna dvorana v
Dornberku bo spodbudila
društveno dejavnost.
Finančne spodbude in
nepovratna sredstva
gospodarstvu so dodatna
pomoč podjetjem za nova
delovna mesta.
Z obnovami in
novogradnjami vrtcev
in šol bomo našim
najmlajšim zagotovili
najboljše pogoje za
brezskrbno otroštvo.
Jelka Pirc
Darko Zavrtanik
Vasja Medvešček
Jana Zoratti
dr. med. specialist
anesteziologinja
gasilec
direktor Doma
upokojencev
študentka
Dokončanje
Zdravstvenega doma
v Novi Gorici pomeni
še višjo kvaliteto
zdravstvenih storitev za
naše občane.
Izgradnja Parka znanja in z
njim povezane vsebine so
investicija v brezskrbnost
naših otrok.
Nova Gorica je med
najbolj uspešnimi
slovenskimi občinami
glede pridobivanja
evropskih razvojnih
sredstev.
Aleš Jakin
Vida Škrlj
Robert Žerjal
predsednik Nadzornega
sveta Stanovanjskega
sklada MONG
ekonomistka
direktor razvojnega
inštituta Iskra
Avtoelektrika d.d.
Pomoč tistim, ki jo v težkih
življenjskih obdobjih
potrebujejo, bo še naprej
ena od prioritet našega
dela.
Medpodjetniški
izobraževalni center
nam bo omogočil
lažje prilagajanje na
spremembe na trgu dela.
Usmerjenost v razvoj
je edina možnost, kar
smo dokazali tudi v
Iskri Avtoelektriki, saj
smo uspešno premagali
svetovno gospodarsko
krizo.
Obnovili in razširili bomo
dom upokojencev in
postavili center za dnevno
preživljanje starejših
občanov.
Začetek podjetniške
poti mladih podjetnikov
in obrtnikov bo lažji s
subvencijami novega
finančnega razvojnega
sklada.
Aleš Lemut
Tine Koršič
Zorica Kostadinovski
Darijan Krpan
inženir
študent
društvena aktivistka
Ekološki otoki po vaseh
bodo pripomogli k
varovanju naše narave.
Univerzitetni inkubator v
Novi Gorici je most med
poslovnimi idejami mladih
ter njihovo izvedbo.
Kulturno dogajanje nas
bogati, zato je nov kulturni
dom s koncertno dvorano
pomemben projekt.
vodja centra za razvoj
človeških virov
Valter Adamič
Jolanda Slokar
Joško Saksida
Tase Lazovski
predsednik
medobčinskega društva
invalidov Goriške
ekonomistka
vinar
inovator
Razvojno-infrastrukturni
projekti kot je FAIR in
Center odličnosti bodo
našemu gospodarstvu
omogočili prednost v boju
na globalnem trgu.
Čista in vsem
dosegljiva pitna voda,
ki bo omogočena z
dokončanjem projekta
Mrzlek in Varovanje
porečja Vipave, je osnovni
pogoj zdravega življenja.
Širokopasovni internetni
dostop v vseh krajih naše
občine kot odgovor na
globalno družbo znanja.
Dragica Čuk
Vladimir Krpan
Edi Bizjak
Gabrijela Vuga
medicinska sestra
predsednik Območnega
združenja borcev za
vrednote NOB
projektant
upokojenka
Širitev turistične ponudbe
v mestu in na podeželju bo
privabila še dodatne goste
iz oddaljenih krajev.
Nova promenada med
Majskimi poljanami ter
borovim gozdičkom z
urejenim Bevkovim trgom
bo poudarila prijaznost
Nove Gorice.
Z novim Varstveno
delovnim centrom bo
Nova Gorica še prijaznejša
do ljudi s posebnimi
potrebami.
Po Eda centru in
Majskih poljanah se bo
nadaljevala izgradnja
mesta na travniku ob ulici
Gradnikovih brigad, kar bo
dalo mestu novo kvaliteto.
Ureditev in izgradnja
kompleksa goriškega
muzeja v Solkanu
pomeni, da naša ponosna
zgodovina ne bo
pozabljena.
Novi industrijski coni v
Prvačini in na Trnovem
bosta omogočili razvoj
tudi tradicionalnih
industrij.
Aleksander Lipičar
Stojan Ščuka
Andrej Miška
Mirko Brulc
član Sveta krajevne
skupnosti Nova Gorica
direktor Primorskega
tehnološkega parka
direktor Komunale Nova
Gorica
Nova Vodovodna cesta ter
ureditev Streliške ceste ter
garažne hiše na Cankarjevi
ulici in v Eda centru bodo
razbremenile mesto s
prometom.
Primorski tehnološki
park je omogočil samo
v zadnjem letu 70 novih
zaposlitev. Njegov
nadaljnji razvoj pa bo
omogočil nastanek novih
podjetij in novih delovnih
mest.
Regijski center za ravnanje
z odpadki in centralna
čistilna naprava bosta
zagotovila zdravo in čisto
okolje tudi prihodnjim
generacijam.
župan Mestne občine
Nova Gorica in poslanec
v DZ
SOCIALNI DEMOKRATI
Mestna občina Nova
Gorica je v zadnjih letih
naredila velik korak
naprej.
Z izkušnjami ter novo
zagnanostjo
skupaj naprej!