Knjizica 42. tekmovanja

Transcription

Knjizica 42. tekmovanja
42.
TEKMOVANJE
V
O
K
I
N
E
B
S
A
L
MLADIH G Republike Slovenije
13
0
2
C
E
R
A
M
11. - 21.
INET | KLAVIR
LAVTA | KLAR
F
|
T
O
G
FA
|
E S TROBILI
HARMONIKA
ORNE SKUPIN
M
O
K
|
N
DIATONIČNA
FO
O
KS
A | PETJE | SA
LAVTA | OBO
F
A
ST
A
N
U
KLJ
KONCERTI
EV
PRVONAGRAJENC
13
JANA 26. 3. 20
L
B
U
J
L
T
E
L
BA
13
A GLASBO IN
RŠKO 27. 3. 20
Z
K
IJ
M
R
O
O
T
D
I
A
V
N
R
R
013
KULTU
KONSE
RIBOR 28. 3. 2
A
M
IJ
R
O
T
A
KONSERV
42.
TEKMOVANJE
V
O
K
I
N
E
B
S
A
L
MLADIH G Republike Slovenije
13
0
2
C
E
R
A
M
11. - 21.
INET | KLAVIR
LAVTA | KLAR
F
|
T
O
G
FA
|
E S TROBILI
HARMONIKA
ORNE SKUPIN
M
O
K
|
N
DIATONIČNA
FO
O
KS
A | PETJE | SA
LAVTA | OBO
F
A
ST
A
N
U
KLJ
KONCERTI
EV
PRVONAGRAJENC
13
JANA 26. 3. 20
L
B
U
J
L
T
E
L
BA
13
A GLASBO IN
RŠKO 27. 3. 20
Z
K
IJ
M
R
O
O
T
D
I
A
V
N
R
R
013
KULTU
KONSE
RIBOR 28. 3. 2
A
M
IJ
R
O
T
A
KONSERV
IZDALA Zveza slovenskih glasbenih šol
UREDILA SIMON MLAKAR IN GAŠPER TROHA
OBLIKOVANJE ANTUS d.o.o.
TISK ANTUS d.o.o.
NAKLADA 1450 IZVODOV
LJUBLJANA, MAREC 2013
Vsebina
4
ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
5
PRIZORIŠČA TEKMOVANJA IN INFORMACIJE
6
Razpis 42. tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije
15
SESTAVLJALCI TEKMOVALNEGA PROGRAMA
16
ČLANI ŽIRIJ
17
POSEBNE NAGRADE
19
URNIK TEKMOVANJA
23
DIATONIČNA HARMONIKA
25FAGOT
29FLAVTA
55KLARINET
75KLAVIR
103
KLJUNASTA FLAVTA
108OBOA
116PETJE
151SAKSOFON
168
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
180
KONCERTI PRVONAGRAJENCEV
182
Pravila Tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev
193
STATISTIKA TEKMOVANJA
194
PRIJAVLJENI TEKMOVALCI PO IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH
ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
ORGANIZATORJI • Zveza slovenskih glasbenih šol
• Komisija Temsig – Tekmovanja mladih
slovenskih glasbenikov in baletnih
plesalcev
• Glasbena šola Brežice
• Glasbena šola Črnomelj
• Glasbena šola Krško
• Glasbena šola Kočevje
• Glasbena šola Marjana Kozine Novo
mesto
ZAHVALE
Organizacijski odbor se zahvaljuje Glasbeni šoli Brežice, Glasbeni šoli Črnomelj,
Glasbeni šoli Krško, Glasbeni šoli
Kočevje, Glasbeni šoli Marjana Kozine
Novo mesto, Konservatoriju za glasbo in
balet Maribor, Konservatoriju za glasbo
in balet Ljubljana, Kulturnemu domu
Krško, Kulturnemu domu Semič in
Radiu Slovenija za snemanje zaključnih
koncertov.
FINANCIRANJE
Ministrstvo za izobraževanje, kulturo,
šolstvo, znanost in šport Republike
Slovenije
PODELITVE PLAKET, PRIZNANJ IN NAGRAD
Podelitve plaket, priznanj, 2. in 3. nagrad
ter posebnih priznanj žirij bodo potekale
na matičnih glasbenih šolah, ki vas bodo
o kraju in času podelitev pravočasno
obvestile.
KOMISIJA TEMSIG
Simon Mlakar, predsednik
Hinko Haas, podpredsednik
Helena Valerija Krieger
Slavko Petek
Dejan Prešiček
Boris Štih
Martina Valant
Prve nagrade bodo podeljene na
koncertih prvonagrajencev v Ljubljani, Krškem in Mariboru. Obvestilo o
podelitvi prvih nagrad in vse informacije
o koncertih prvonagrajencev bodo
tekmovalci prejeli po elektronski pošti,
takoj po koncu tekmovanja pa bodo
vse informacije objavljene tudi na spletni
strani www.temsig.si.
ORGANIZACIJSKI ODBOR Drago Gradišek, predsednik
Daniel Ivša
Helena Meško
Silvester Mihelčič
Simon Mlakar
Jože Rajk
Matija Slak
POGOVORI Z ŽIRIJO
Po koncu tekmovalnega dne ali pokoncu posamezne discipline bo na lokaciji
tekmovanja možen pogovor s člani žirije
neposredno po objavi zadnjih rezultatov
vsakega tekmovalnega dne. Pogovor
je namenjen izključno tekmovalcem in
njihovim mentorjem. Lokacije pogovora
bodo objavljene na oglani deski na
različnih prizoriščih tekmovanja. Za bolj
natančne informacije se prosim obrnite
na vodjo tekmovanja.
SVET TEKMOVANJA
Slavko Petek, predsednik
Jože Rajk
Anton Savnik
4
PRIZORIŠČA TEKMOVANJA IN
INFORMACIJE
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO
MESTO,
Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto
Disciplini: klavir, fagot
Vodja tekmovanja: Matija Slak
T (07) 332 31 43,
M 041 671 433,
E [email protected]
S www.gs-mkozine.si
Organizatorji: Ana Arh, Vlasta Arh, Štefanija
Gril, Romana Čerček Jakše, Jasmina
Erjavec, Jaka Kopač, Špela Lavrenčič
GLASBENA ŠOLA BREŽICE,
Cesta prvih borcev 5, 8250 Brežice
Disciplini: flavta, petje
Vodja tekmovanja: Daniel Ivša
T (07) 499 10 50,
M 040 216 171, E [email protected]
S www.gsbrezice.si
Organizatorji: Bernarda Arh, Dominik
Černelič, Adriana Stažić, Mihaela
Komočar, Marjetka Podgoršek Horžen,
Andrej Budič.
KULTURNI CENTER SEMIČ,
Prosvetna ulica 4 8333 Semič
Disciplini: komorne skupine s trobili,
diatonična harmonika
Informacije GLASBENA ŠOLA
ČRNOMELJ, Ulica Mirana Jarca 2,
8340 Črnomelj
Vodja tekmovanja: Silvester Mihelčič
T 07 356 90 60,
M 040 838 902,
E [email protected]
S www.gscrnomelj.si
Organizatorji: Tanja Vidic, Marjan Cindrič
GLASBENA ŠOLA KOČEVJE,
Reška cesta 16, 1330 Kočevje
Disciplini: kljunasta flavta, oboa
Vodja tekmovanja: Jože Rajk
T (01) 895 17 79,
E [email protected]
S www.gs-kocevje.si
Organizatorji: Jože Rajk, Lidija Mavrin,
Tine Lavrič, Bojan Oražem, Josip Hotko,
Cvetka Bevc, Halid Tubeishat
TEMSIG
Kontakt: Gašper Troha
T 059 953 779,
M 041 369 690,
E [email protected]
S www.temsig.si
GLASBENA ŠOLA KRŠKO,
Kolodvorska 2, 8270 Krško
Disciplini: saksofon, klarinet
Vodja tekmovanja: Drago Gradišek
T (07) 488 01 40,
M 041 416 416,
E [email protected]
S www.gs-krsko.si
Organizatorji: Mitja Režman, Dejan
Učakar, Petra Tuhtar, Natalija Mustar
Krajnc, Peter Urek, Saša Siter, Maša
Žveglič, Andreja Istenič Lipovšek, Robi
Pirc, Peter Gabrič, Matjaž Škoberne,
Darja Doberšek
Tekmovalni spored je sestavljen na podlagi
prijavnic in računalniških podatkov z regijskih tekmovanj, zato organizacijski odbor
ne odgovarja za morebitne napake. Vodja
tekmovanja lahko spremeni vrstni red
nastopajočih samo v primeru odsotnosti oz.
zasedenosti korepetitorja na drugi lokaciji
tekmovanja.
5
R A Z P I S
Razpis 42. tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije
Na podlagi 10. člena Pravil tekmovanj
mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev
Komisija za glasbena tekmovanja
(TEMSIG)
razpisuje
42. TEKMOVANJE
MLADIH GLASBENIKOV
REPUBLIKE SLOVENIJE
Tekmovanje je razpisano za naslednje tekmovalne discipline:
KLAVIR, FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA, KLARINET, OBOA, FAGOT, SAKSOFON, PETJE,
DIATONIČNA HARMONIKA, KOMORNE SKUPINE S TROBILI.
Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh:
regijska tekmovanja v raznih krajih Slovenije od 11. do 20. februarja 2013
državno tekmovanje v Novem mestu, Krškem, Brežicah, Črnomlju, od 11. do 21. marca 2013
koncerti prvonagrajencev
26.3.2013 v Ljubljani, 27.3.2013 v Krškem, 28.3.2013 v Mariboru.
Regijska tekmovanja potekajo v vseh disciplinah. V kategorijah 2.(a, b). in 3.(a, b) poteka
tekmovanje v dveh etapah na državni ravni.
6
STAROSTNE KATEGORIJE
SOLISTI:
I.a: do 11 let – rojeni leta 2002 in kasneje
I.b: 12 in 13 let – rojeni leta 2000 in 2001
I.c: 14 in 15 let – rojeni leta 1998 in 1999
II.a: 16 in 17 let – rojeni leta 1996 in 1997
II.b: 18 in 19 let – rojeni leta 1994 in 1995
III.a: 20 do 22 let – rojeni leta 1991, 1992 in 1993
III.b: 23 do 25 let – rojeni v letih 1988, 1989 in1990
PETJE:
Ženske
I.a: do 17 let – rojeni leta 1996 in kasneje
I.b: 18 in 19 let – rojeni leta 1994 in 1995
I.c: 20 in 21 let – rojeni leta 1992 in 1993
II.a: 22 in 23 let – rojeni leta 1990 in 1991
II.b: 24 in 25 let – rojeni leta 1988 in 1989
III.a: 26 in 27 let – rojeni leta 1986 in 1987
III.b: 28 do 30 let – rojeni leta 1983, 1984 in 1985
Moški
I.a: do 19 let – rojeni leta 1994 in kasneje
I.b: 20 in 21 let – rojeni leta 1992 in 1993
I.c: 22 in 23let – rojeni leta 1990 in 1991
II.a: 24 in 25 let – rojeni leta 1988 in 1989
II.b: 26 in 27 let – rojeni leta 1986 in 1987
III.a: 28 in 29 let – rojeni leta 1984 in 1985
III.b: 30 do 32 let – rojeni leta 1981, 1982 in 1983
V solističnih disciplinah poteka tekmovanje za:
KLAVIR, FLAVTO, KLJUNASTO FLAVTO, KLARINET, OBOO, FAGOT in SAKSOFON v
vseh kategorijah. Za DIATONIČNO HARMONIKO poteka tekmovanje v kategorijah I.a, I.b
in I.c.
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
I. kategorija: povprečna starost člana skupine do 15 let (0 – 15)
II. kategorija: povprečna starost člana skupine do 19 let (15,01 – 19)
III. kategorija: povprečna starost člana skupine do 25 let (19,01 – 25)
7
POGOJI UDELEŽBE
Tekmovanja se lahko udeležijo vsi mladi glasbeniki, ki se izobražujejo v glasbenih šolah,
srednjih glasbenih šolah, na Akademiji za glasbo v Ljubljani, učenci slovenskih glasbenih
šol v zamejstvu, slovenski državljani, ki študirajo na visokih šolah v tujini in zasebniki,
državljani Republike Slovenije. V kategorijah 1. (a, b, c) se lahko državnega tekmovanja
udeležijo tisti tekmovalci, ki so na regijskih tekmovanjih dosegli ZLATO PRIZNANJE, t.j.
najmanj 90 točk. Tekmovalci v kategorijah 2. (a, b) in 3. (a, b) ne tekmujejo na regijskih
tekmovanjih, temveč tekmovanje poteka v dveh etapah na državnem nivoju.
Tekmovalec praviloma tekmuje v ustrezni starostni kategoriji. Pri izračunavanju starosti se
upošteva letnica rojstva [od 1.1. do 31.12.]. Mlajši tekmovalec lahko tekmuje v višji kategoriji
(velja za vse discipline).
Posamezen tekmovalec lahko tekmuje hkrati oz. na istem tekmovanju v dveh različnih
tekmovalnih disciplinah.
Tekmovalci solističnih disciplin morajo izvesti ves program na pamet, razen v primeru ko
sestavljalec propozicij izrecno določi drugače.
Tekmovalec se s prijavo na tekmovanje strinja s Pravili tekmovanja in se obvezuje, da bo
nastopil na koncertih prvonagrajencev, snemanjih ali drugih prireditvah, ki jih organizira
TEMSIG. V tem primeru se odpoveduje kakršnimkoli honorarjem ali finančnim nadomestilom.
8
PRIJAVA NA TEKMOVANJE:
1. Prijava tekmovalca:
Tekmovalci, ki tekmujejo v kategorijah 1. (a, b, c) kategoriji in komorne skupine iz I. kategorije se prijavijo na ustrezno regijsko tekmovanje [glej spodaj “REGIJSKA TEKMOVANJA”].
Vsi ostali tekmovalci [kategorije 2. (a, b), 3. (a, b) in komorne skupine v II. in III. kategoriji] se
prijavijo neposredno na:
Zveza slovenskih glasbenih šol – TEMSIG, Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana
Prijavnico za tekmovanje v vseh kategorijah je potrebno oddati v elektronski obliki na naslovu www.temsig.si.
Poleg tega je potrebno prijavo poslati tudi po pošti z naslednjimi prilogami:
• tiskana verzija prijave s podpisom tekmovalca ali zakonitega zastopnika, profesorja in
vodje šole ter žigom šole, razen v primeru prijave zasebnika
• lastnoročno podpisano kopijo rojstnega lista ali kopijo veljavnega osebnega dokumenta
• kopijo potrdila o plačani prijavnini in
• eno kopijo not izvajanega programa.
Študenti, ki študirajo v tujini, in zasebniki morajo priložiti tudi potrdilo o državljanstvu.
Prijave v pisni obliki za kategorije II.a, II.b, III.a in III.b se pošljejo na naslov:
Zveza slovenskih glasbenih šol - TEMSIG, Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana.
Prijave v pisni obliki za kategorije I.a, I.b in I.c se pošljejo na sedež organizatorjev regijskih
tekmovanj (glej spodaj).
Ustrezen znesek prijavnine se nakaže na
Zveza slovenskih glasbenih šol - TEMSIG, Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana
TRR: SI 56 61000-0001419845 (BIC koda: HDELSI22), sklic 00 20120613
Delavska hranilnica d.d., Miklošičeva 5, Ljubljana.
Kotizacijo za I. kategorijo (solisti in komorne skupine) je potrebno nakazati na transakcijski
račun šole, kjer je sedež regijskega tekmovanja.
Če zbrane prijave tekmovalcev posredujejo glasbene šole in jim hkrati (delno ali v celoti)
sofinancirajo prijavnino, je k prijavi potrebno priložiti tudi dokumentacijo (rekapitulacijo), iz
katere so jasno razvidni zneski, ki jih glasbena šola plača za posameznega tekmovalca.
9
Zadnji in dokončni rok za prijavo je 7. 1. 2013 (datum poštnega žiga).
Po prijavi ni mogoče spreminjati tekmovalnega programa.
2. Posredovanje prijav z regijskega na državno raven tekmovanja:
Prijave na državno tekmovanje posredujejo nosilci posameznih regijskih tekmovanj (glasbene šole, kjer so sedeži regijskih tekmovanj).
Vsebina prijave:
• spisek tekmovalcev, ki so se uvrstili na državno tekmovanje,
• statistika regijskega tekmovanja (vsi tekmovalci po disciplinah in kategorijah z dosežki),
• prijavnice tekmovalcev, ki so prejeli zlato priznanje regijskega tekmovanja s prilogami,
• ena kopija not izvajanega programa,
• potrdilo o nakazilu 20 € prijavnine za posameznega tekmovalca ali komorno skupino, ki
je prejel oz. je prejela zlato priznanje regijskega tekmovanja.
Ustrezen znesek prijavnine se nakaže na
Zveza slovenskih glasbenih šol - TEMSIG, Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana
TRR: SI 56 61000-0001419845 (BIC koda: HDELSI22), sklic 00 20120613
Delavska hranilnica d.d., Miklošičeva 5, Ljubljana.
Zadnji in dokončni rok prijave (za nosilce regijskih tekmovanj) je 22. 2. 2013.
10
PRIJAVNINA
Višina prijavnine:
I.a
70€
I.b
I.c
komorne skupine I.
kategorija
70€
70€
35€/člana
Kotizacijo za II. in III. kategorijo (solisti in komorne skupine) nakazati na transakcijski račun:
Zveza slovenskih glasbenih šol - TEMSIG, Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana
TRR: SI 56 61000-0001419845 (BIC koda: HDELSI22), sklic 00 20120613
Delavska hranilnica d.d., Miklošičeva 5, Ljubljana.
Višina prijavnine:
II.a
II.b
III.a
III.b
80€
80€
100€
11
100€
komorne
skupine II.
kategorija
40€/člana
komorne
skupine III.
kategorija
50€/člana
REGIJSKA TEKMOVANJA
Regijska tekmovanja organizira Zveza slovenskih glasbenih šol. Regijsko tekmovanje je
obvezno za udeležence tekmovanja v vseh disciplinah in kategorijah 1. (a, b, c).
Organizacijski odbor posameznega regijskega tekmovanja določi lokacije tekmovanja.
SEDEŽI REGIJSKIH TEKMOVANJ so na naslednjih glasbenih šolah:
REGIJSKO TEKMOVANJE LJUBLJANE, vodja Saša Potisk
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik, Gradaška 24, 1000 Ljubljana
tel. 01/ 252 14 74, faks: 01/ 252 78 23, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: 01261-6030711064, sklic: 00 4242 (namen nakazila: tekmovanje)
REGIJSKO TEKMOVANJE OKOLICE LJUBLJANE IN ZASAVJA, vodja Anton Savnik
Glasbena šola Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale
tel.: 01/ 7241419, faks: 01/ 7220511 e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: 01223-6030709822 (namen nakazila: tekmovanje)
REGIJSKO TEKMOVANJE ŠTAJERSKE IN PREKMURJA, vodja Helena Meško
Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Mladinska ulica 12, 2000 Maribor
tel.: 02/ 228 72 80, faks: 02/ 228 72 88, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: 01270-6030701408, sklic 00 760700 (namen nakazila: tekmovanje)
REGIJSKO TEKMOVANJE CELJSKEGA IN KOROŠKEGA OBMOČJA, vodja Simon
Mlakar
Glasbena šola Celje, Slomškov trg 10, 3000 Celje
tel.:03/ 492 57 30, faks: 03/ 492 57 39, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: 01211-6030709537 (namen nakazila: tekmovanje)
REGIJSKO TEKMOVANJE DOLENJSKE, vodja Jože Rajk
Glasbena šola Kočevje, Reška cesta 16, 1330 Kočevje
Tel. 018951779, faks: 018931028, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: 01248-6030710537 (namen nakazila: tekmovanje)
REGIJSKO TEKMOVANJE GORENJSKE, vodja Martina Valant
Glasbena šola Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 48, 4270 Jesenice
tel. 04/ 586 60 30, faks: 04/ 583 10 50, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: 01241-6030710395 (namen nakazila: tekmovanje)
12
REGIJSKO TEKMOVANJE PRIMORSKE, vodja Iztok Babnik
Priloge se pošiljajo na:
Glasbena šola Koper, Gallusova 2, 6000 Koper
tel. 05/ 666 36 00, faks: 05/ 666 36 06, e-pošta: [email protected]
Prijavnino je potrebno nakazati na naslov:
Zveza primorskih glasbenih šol, Ljubljanska 10. 6230 Postojna
TRR račun: SI56 1010-0003-8748-294, pri Banki Koper, sklic 00 2013,
Namen: Temsig 2013, ime in priimek tekmovalca
Prijavnice in vse informacije v zvezi z regijskimi tekmovanji posredujejo vodstva teh tekmovanj.
13
ŽIRIJE:
imenuje na regijski ravni skladno s pravili in pooblastili organizacijski odbor s soglasjem
Izvršnega odbora Zveze slovenskih glasbenih šol, na državnem tekmovanju pa jih imenuje
TEMSIG. Odločitve o imenovanju žirij so dokončne in brez možnosti pritožbe.
RAZPOREDI IN URNIKI TEKMOVANJA:
Razporede tekmovanja pripravi organizacijski odbor tekmovanja na podlagi spiskov prijavljenih tekmovalcev razvrščenih po abecednem redu od izžrebane začetne črke priimka
“M” naprej. Osnova za pripravo razporeda tekmovanja je prijavljena minutaža programa
tekmovanja posameznega tekmovalca in racionalna razporeditev glede na razpoložljivi čas
žirij. Po objavi urnikov in razporedov tekmovanja spremembe niso več možne. Zagotovitev
razpoložljivega korepetitorja je dolžnost tekmovalca.
PROPOZICIJE IN TEKMOVALNI PROGRAM:
Propozicije za vse discipline in kategorije so sestavni del tega razpisa. Objavljene so na spletni
strani TEMSIG www.temsig.si. Propozicije določajo časovne omejitve, obvezne skladbe in
ostale pogoje izvedbe programa, ki ne izhajajo že iz pravil tekmovanja ali tega razpisa.
Tekmovalni program (program, ki ga prijavi tekmovalec na tekmovanje) se po poteku
prijavnega roka ne more več spreminjati. Organizator tekmovanja bo za potrebe izvajanja
stare glasbe omogočil izvajanje na čembalu uglasitve 440 Hz z možnostjo transpozicije na
415 Hz, druge inštrumente morajo tekmovalci priskrbeti sami.
Dodatne informacije:
Gašper Troha
M + 386 41 369 690
E [email protected]
Komisija za tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov
in baletnih plesalcev
junij 2012
Simon Mlakar, predsednik komisije Temsig
14
SESTAVLJALCI TEKMOVALNEGA PROGRAMA
KLAVIR
Benjamin Govže, Lidija Malahodky Haas, Tomaž Petrač
FLAVTA
Valerija Kamplet, Liza Hawlina Prešiček, Karolina Šantl Zupan
KLJUNASTA FLAVTA
Špela Loti Knoll, Mateja Bajt
KLARINET
Branko Trifkovič, Slavko Kovačič, Jože Kotar, Slavko Goričar
OBOA
Tanja Mršnjak Petrej, Maja Kojc, Matej Šarc
FAGOT
Veselin Atanasov, Zoran Mitev
SAKSOFON
Gorazd Topolovec, Dejan Prešiček, Matjaž Drevenšek
PETJE
Davor Mikulič, Biserka Petković, Pija Brodnik
DIATONIČNA HARMONIKA
Zoran Lupinc, Franc Štuhec
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
Dušan Remšak, Boštjan Lipovšek, Dušan Krajnc, Miran Majcen
15
ČLANI ŽIRIJ
KLAVIR
Lidija Malahodky-Haas, predsednica (I.
kategorija)
Jokut Mihajlović, predsednica (II. in III.
kategorija)
Selma Chicco Hajdin (I. a,b kategorija)
James Kirby (III. kategorija)
Jasna Reba (I. kategorija)
Lidija Stanković (II. in III. kategorija)
Vladimir Mlinarić (II. kategorija)
Andreja Počivavšek (I. kategorija)
Branko Mihanovič (I. in II. kategorija)
FAGOT
Jože Banič, predsednik
Žarko Perišić
Boštjan Žekar
SAKSOFON
Primož Fleischman, predsednik (II. in III.
kategorija)
Miha Rogina, predsednik (I. in II. kategorija)
Koryun Asatryan
Daniel Gauthier
Betka Bizjak Kotnik (III. kategorija)
Dejan Prešiček (I. kategorija)
Barbara Schickbichler
FLAVTA
Milena Lipovšek, predsednica (I. in III.
kategorija)
Marina Novak, predsednica (II. in III.
kategorija)
Janos Balint
Liza Hawlina Prešiček (I. kategorija)
Alja Velkaverh
Karolina Šantl Zupan (I. kategorija)
PETJE
Vlatka Oršanič, predsednica
Doroteja Cestnik Spasić
Helena Lazarska
Vesna Opsenica
Milica Stojadinović
KLJUNASTA FLAVTA
Klemen Ramovš, predsednik
Stefano Casaccia
Hans Maria Kneihs
Lisete da Silva
DIATONIČNA HARMONIKA
Zoran Kolin, predsednik
Klemen Leben
Zoran Lupinc (I. a kategorija)
Viktor Malec (I. a, b kategorija)
Jože Mandl (I. a, c kategorija)
KLARINET
Jure Hladnik , predsednik (I. in III. kategorija)
Slavko Kovačič, predsednik (I. in II.
kategorija)
Bernard Belina (I. kategorija)
Ljubiša Jovanović
Maximiliano Martino
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
Darko Rošker, predsednik (I. in II. kategorija)
Franc Žugelj, predsednik (III. kategorija)
Gregor Gubenšek
Miran Majcen (II. in III. kategorija)
Andrej Sraka (I. in III. kategorija)
Andrej Žgank
OBOA
Božo Rogelja, predsednik
Darko Jager
Jonathan Mauch
16
POSEBNE NAGRADE
KONCERTNI NASTOPI IN SNEMANJA
• Društvo slovenskih klavirskih pedagogov - EPTA podeli prvonagrajencem v disciplini klavir
9 solističnih koncertov v sezoni 2013/14 v okviru cikla Pianissimo:
- 3 koncerte prvonagrajenima v kategorijah II. a in II. b, vsakemu po pol koncerta
- 3 koncerte prvonagrajenemu v kategoriji III. a
- 3 koncerte prvonagrajenemu v kategoriji III. b.
• Festival Ljubljana podeljuje dve nagradi za nastop v mednarodnem koncertnem ciklu
Mladi virtuozi 2013/14 v kategoriji III. a oz. III. b.
• Glasbena mladina ljubljanska podeli posebno nagrado v obliki nastopa na enem od koncertov Glasbene mladine ljubljanske v sezoni 2013/14 dvema tekmovalcema ali dvema
komornima skupinama.
• Glasbena matica Ljubljana podeli izbranim nagrajencem v disciplini petje posebno
nagrado v obliki nastopa v koncertnem ciklu Glasbene matice, ki bo 23. aprila 2013 ob
19.30 v Viteški dvorani Križank v Ljubljani.
• Hiša kulture Celje podeli izbranemu nagrajencu nastop oziroma recital v sezoni 2013/14.
• Kosovelov dom Sežana podeli izbranemu nagrajencu nastop oz. recital v sezoni 2013/14.
• Narodni dom Maribor podeli koncertne nastope osmim nagrajencem v okviru Salona
glasbenih umetnikov na Festivalu Lent 2013 v času od 21. junija do 6. julija 2013.
• RTV Slovenija – ZKP založba kakovostnih programov bo vsem dobitnikom 100 točk podelila
plošče, ki so nastale v njeni produkciji.
• Slovenska filharmonija podeli vsaj trem nagrajencem koncertni nastop z Orkestrom Slovenske filharmonije v sezoni 2013/14.
• Posebna nagrada SNG Opera in balet Ljubljana za najobetavnejši operni glas na TEMSIGu
je nastop s simfoničnim opernim orkestrom.
• Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije bo vsaj enemu nagrajencu podelila koncertni nastop v okviru festivalov Imago Sloveniae 2013 ali Poletje v stari Ljubljani.
• Zavod za kulturo Rogaška Slatina podeli izbranemu nagrajencu nastop oz. recital v sezoni
2013/14.
17
• Zveza Glasbene mladine Slovenije podeli posebno nagrado v obliki koncertne turneje v
enem izmed ciklov ZGMS v sezoni 2013/14.
• Zveza slovenskih glasbenih šol bo izbranim nagrajencem podelila nastop v okviru prireditve ob podelitvi Gerbičevih nagrad aprila 2013.
• RTV Slovenija bo izbranim prvonagrajencem omogočila televizijsko snemanje, ki bo 4.
aprila 2013 v dvorani Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.
ŠTIPENDIJA
• Glasbena šola Gornja Radgona in Zdravilišče Radenci podeljujeta prvonagrajencema v
disciplini saksofon in kategorijah I. c in II. b brezplačno kotizacijo za udeležbo na 4.
Mednarodni poletni šoli “Saxophone power 2013”, ki bo potekala od 19. do 23. 8. 2013
v Zdravilišču Radenci.
PRAKTIČNE NAGRADE
• Društvo slovenskih skladateljev podeli tri nagrade (izbor tiskanih Edicij DSS in CD po
izboru nagrajenca) za najboljše izvedbe del slovenskih skladateljev v različnih disciplinah, ki bodo izbrane na podlagi rezultatov in v sodelovanju z organizacijskim odborom
tekmovanja.
• Hartman d.o.o. in Buffet Crampon podelita najboljšima tekmovalcema discipline klarinet v
kategorijah I. b in II. b: klarinet BUFFET CRAMPON, model E11 (tekmovalcu v kategoriji I.
b), A klarinet BUFFET CRAMPON, model RC (tekmovalcu v kategoriji II. b).
18
URNIK TEKMOVANJA
DAN
DISCIPLINA
KATEGORIJA
ZAČETEK
KONEC
PRIZORIŠČE
PO, 11.3.
KLJUNASTA
FLAVTA
I. a
9.00
9.50
GŠ Kočevje
I. b
10:30
11:15
I. c
12:00
12:40
II. a / 1
15:00
15:20
II. a / 2
17.30
17.50
II. b / 1
15:50
16:00
II. b / 2
18:20
18:35
III. a / 1
16:15
16:55
III. a / 2
18.50
19.30
I. a
9.00
11.50
I. b
14.00
17.00
III. b / 1
18.20
20.05
II. b / 1
9.00
11.10
II. b / 2
14.30
15.35
III. a / 1
16.30
19.30
III. b / 2
11.50
12.35
I. a
10.00
10.03
I. b
10.03
10.24
I. c
11.00
11.40
II. a / 1
9.00
12.35
II. a / 2
16.00
18.25
III. a / 1
14.30
15.20
III. a / 1
9.00
15.30
III. b / 1
16.45
18.20
I. c
17.00
19.25
II. a / 1
9.00
10.15
II. a / 2
14.30
15.50
III. a / 2
11.00
12.40
SAKSOFON
TO, 12.3.
SR, 13.3.
SAKSOFON
DIATONIČNA
HARMONIKA
FLAVTA
KLAVIR
SAKSOFON
19
GŠ Krško
GŠ Krško
KC Semič
GŠ Brežice
GŠ Marjana Kozine NM
GŠ Krško
DAN
DISCIPLINA
KATEGORIJA
ZAČETEK
KONEC
PRIZORIŠČE
ČE, 14.3.
FLAVTA
II. b / 1
9.00
14.00
GŠ Brežice
II. b / 2
18.00
20.25
III. a / 2
16.00
17.20
III. a / 2
9.00
16.40
III. b / 2
17.30
20.10
I.
14.00
16.25
II. / 1
9.00
9.55
II. / 2
17.30
19.15
III. / 1
10.30
12.00
III. / 2
19.45
20.50
I. c
14.30
20.00
III. b / 1
9.00
12.25
II. a / 1
9.00
11.40
II. a / 2
14.00
17.20
I. a
9.00
12.35
III. b / 2
16.00
19.45
II. b / 1
9.00
11.55
KLAVIR
KST
PE, 15.3.
FLAVTA
KLAVIR
SO, 16.3.
FLAVTA
KLAVIR
NE, 17.3.
GŠ Marjana Kozine NM
KC Semič
GŠ Brežice
GŠ Marjana Kozine NM
GŠ Brežice
GŠ Marjana Kozine NM
II. b / 2
14.00
17.20
FLAVTA
I. b
9.30
12.50
GŠ Brežice
KLARINET
I. a
9.00
12.50
GŠ Krško
III. b / 1
16.00
17.35
I. a
9.00
15.30
I. b
17.00
20.00
KLAVIR
20
GŠ Marjana Kozine NM
DAN
DISCIPLINA
KATEGORIJA
ZAČETEK
KONEC
PRIZORIŠČE
PO, 18.3.
KLARINET
I. b
9.00
12.05
GŠ Krško
I. c
14.30
17.10
III. b / 2
18.00
19.00
I. b
9.00
11.00
I. c
14.00
18.40
I. a
14.00
14.25
I. b
15.00
15.55
II. b / 1
11.30
12.20
II. b / 2
18.15
18.50
III. a / 1
9.00
10.50
III. a / 2
16.30
17.50
II. a / 1
10.00
13.35
II. a / 2
16.00
19.35
II. b / 1
9.00
13.45
II. b / 2
18.00
19.50
III. a / 1
15.30
17.35
I. c
12.00
12.50
II. a / 1
10.00
10.10
II. a / 2
15.00
15.10
III. b / 1
10.30
11.30
III. b / 2
15.30
15.55
II. b / 1
10.00
14.15
II. b / 2
16.00
20.00
II. a / 1
9.00
12.15
II. a / 2
18.00
19.25
III. a / 2
14.30
16.40
I. b
10.00
13.40
III. a / 1
16.00
18.00
III. b / 1
18.30
20.10
KLAVIR
OBOA
PETJE
TO, 19.3.
KLARINET
OBOA
PETJE
SR, 20.3.
KLARINET
PETJE
21
GŠ Marjana Kozine NM
GŠ Kočevje
GŠ Brežice
GŠ Krško
GŠ Kočevje
GŠ Brežice
GŠ Krško
GŠ Brežice
DAN
DISCIPLINA
KATEGORIJA
ZAČETEK
KONEC
PRIZORIŠČE
ČE, 21.3.
FAGOT
I. a
12.30
12.38
GŠ Marjana Kozine NM
I. c
12.38
12.48
II. a / 1
10.00
10.08
II. a / 2
15.00
15.07
II. b / 1
10.08
10.34
II. b / 2
15.07
15.19
III. a / 1
11.00
11.15
III. a / 2
15.50
16.15
III. b / 1
11.15
11.50
III. b / 2
16.15
16.40
I. a
15.00
16.25
I. c
10.00
12.45
III. a / 2
17.20
18.30
III. b / 2
19.30
20.45
PETJE
22
GŠ Brežice
DIATONIČNA HARMONIKA
DIATONIČNA HARMONIKA
DIATONIČNA HARMONIKA - Kategorija I. a
Kulturni center Semič
Sreda, 13. 3. 2013
Sestanek žirije 9.00-9.45
10.00-10.03
1.
SVETE Žiga
roj.:10.02.2003
U. Orešič: Italijanski marš
S. Avsenik: So mamca mi djali
Minutaža: 03:25
DIATONIČNA HARMONIKA - Kategorija I. b
Kulturni center Semič
Sreda, 13. 3. 2013
10.03-10.24
1.
PRATNEKAR Žan
roj.:08.02.2000
R. Mahnič: Mali princ in arabska princeska
T. Sotošek: Venček pivskih
M. Kovač: Čreda v galopu
Minutaža: 07:50
2.
GRMEK SERAŽIN Miha
roj.:01.07.2000
R. Mahnič: Mali princ in arabska princeska
Slovenska ljudska, prir. A. Čopi in Z. Lupinc: Da lipa moja Njyvyca
C. Thomain, prir. Z. Lupinc: Matin de juillet
Minutaža: 08:25
3.
LOBE Marko
roj.:11.04.2000
R. Mahnič: Mali princ in arabska princeska
S. Avsenik: Kmetič praznuje
Slovenska ljudska: Pod rožnato planino
Minutaža: 05:30
23
DIATONIČNA HARMONIKA
DIATONIČNA HARMONIKA - Kategorija I. c
Kulturni center Semič
Sreda, 13. 3. 2013
11.00-11.40
1.
POČKAR Anže
roj.:02.05.1998
R. Mahnič: Kitajska polka
Slovenska ljudska, prir. R. Mahnič: Aj, ta Rezija
Z. Lupinc: Bela jadra
Minutaža: 10:10
2.
VRŠIČ Niko
roj.:09.08.1999
R. Mahnič: Kitajska polka
Slovenska ljudska, prir. T. Sotošek: Venček ljubezenskih
Z. Lupinc: S kolesom na pot
Minutaža: 08:42
3.
CESTNIK Gašper
roj.:20.11.1999
R. Mahnič: Kitajska polka
Slovenska ljudska, prir. A. Stradar: Venček slovenskih ljudskih
D. Novato: Stara lokomotiva
Minutaža: 10:20
4.
KERNEŽA Marko
roj.:17.04.1998
R. Mahnič: Kitajska polka
S. Avsenik: Polka naokrog
R. Mahnič: Med brezami (venček ljudskih iz Bele krajine)
Minutaža: 07:35
24
FAGOT
FAGOT
FAGOT - Kategorija I. a
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Četrtek, 21. 3. 2013
12.30-12.38
1.
ŽELEZNIK Andraž
roj.:04.03.2005
Korepetitor: Larysa
Kocherova
G. Jacob: Štiri skice za fagot in klavir (L´apres-midi d´un dinosaur)
Slovenska ljudska: Čuk se je oženil
Minutaža: 03:30
2.
ČEŠAREK Rahaela
roj.:10.02.2003
Korepetitor: Damjan Brcar
G. Jacob: Štiri skice za fagot in klavir (L´apres-midi d´un dinosaur)
B.Bartók, prir. G. Sheen: Evening in the Country
Minutaža: 06:15
FAGOT - Kategorija I. c
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Četrtek, 21. 3. 2013
12.38-12.48
1.
SAMOTORČAN Andrej
roj.:11.12.1998
Korepetitor: Božena Hrup
H. Küster: Fagottpolka
G. P. Telemann: Sonata F-dur (1. stavek)
J. Weissenborn: Two Pieces za fagot in klavir (Humoresque)
Minutaža: 10:45
2.
FRITZ Eva
roj.:27.12.1999
Korepetitor: Martin Šušteršič
H. Küster: Fagottpolka
R. Clerisse: Notturno za fagot in klavir
C. Davis: Mr. Jeremy Fisher
Minutaža: 10:30
25
FAGOT
FAGOT - Kategorija II. a - 1. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Četrtek, 21. 3. 2013
Sestanek žirije od 9.00 do 9.45
10.00-10.08
1.
MITEV Luka
roj.:16.12.1997
Korepetitor: Božena Hrup
A. Kolomiec: Scherzo
L. Milde: Concertino
Minutaža: 07:50
FAGOT - Kategorija II. a - 2. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Četrtek, 21. 3. 2013
15.00
1.
MITEV Luka
roj.:16.12.1997
Korepetitor: Božena Hrup
H. Dutilleux: Sarabande et Cortege
Minutaža: 06:50
FAGOT - Kategorija II. b - 1. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Četrtek, 21. 3. 2013
10.08-10.34
1.
MITEV Mihael
roj.:08.01.1995
Korepetitor: Božena Hrup
W. A. Mozart: Sonata v B-duru, KV 292 za fagot in klavir
J. F. Fasch: Sonata v C-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 12:50
2.
CALLIGARIS Leonardo
roj.:27.11.1995
Korepetitor: Ivana DizdarevićĐuričić
W. A. Mozart: Sonata v B-duru, KV 292 za fagot in klavir
J. F. Fasch: Sonata v C-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 14:00
26
FAGOT
FAGOT - Kategorija II. b - 2. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Četrtek, 21. 3. 2013
15.07
1.
MITEV Mihael
roj.:08.01.1995
Korepetitor: Božena Hrup
M. Bitsch: Concertino
Minutaža: 07:00
2.
CALLIGARIS Leonardo
roj.:27.11.1995
Korepetitor: Ivana DizdarevićĐuričić
E. Bozza: Recit, sicilienne et rondo
Minutaža: 06:00
FAGOT - Kategorija III. a - 1. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Četrtek, 21. 3. 2013
11.00-11.15
1.
KIRBIŠ Michael
roj.:25.03.1993
Korepetitor: Metka Žižek
H. Dutilleux: Sarabande et Cortege
P. Hindemith: Sonata za fagot in klavir
Minutaža: 15:00
FAGOT - Kategorija III. a - 2. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Četrtek, 21. 3. 2013
15.50
1.
KIRBIŠ Michael
roj.:25.03.1993
Korepetitor: Metka Žižek
W. A. Mozart: Koncert za fagot v B-duru
J. A. Koželuch: Koncert za fagot v C-duru (1. in 3. stavek)
Minutaža: 26:00
27
FAGOT
FAGOT - Kategorija III. b - 1. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Četrtek, 21. 3. 2013
11.15-11.50
1.
PINCOLIČ Janez
roj.:12.07.1991
Korepetitor: Stanislav Krutilov
O. Nussio: Variazioni su un arietta di Pergolesi za fagot in klavir
P. Ramovš: Fragmenti za fagot solo
C. Saint-Saëns: Sonata za fagot in klavir
Minutaža: 34:30
FAGOT - Kategorija III. b - 2. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Četrtek, 21. 3. 2013
16.15
1.
PINCOLIČ Janez
roj.:12.07.1991
Korepetitor: Stanislav Krutilov
A. Jolivet: Koncert
I. Kocen: Razhajanja
Minutaža: 24:00
28
FLAVTA
FLAVTA
FLAVTA - Kategorija I. a
Glasbena šola Brežice
Sobota, 16. 3. 2013
1. del 9.00-10.30, odmor 10.30-10.45, 2. del 10.45-12.35
1.
MAJCEN Maša
roj.:20.05.2003
Korepetitor: Marjan Pači
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
J. Andersen: Scherzino
Minutaža: 06:00
2.
MAKICA Vanesa
roj.:10.04.2002
Korepetitor: Polona Troha
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
J. Naulais: En revenant de Nohant
W. Popp: Španski ples
Minutaža: 08:40
3.
MALEŠ Eva
roj.:04.10.2002
Korepetitor: Polona Troha
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
M. Musorgski: Gopak
Minutaža: 06:20
4.
MORI Ajda
roj.:09.11.2002
Korepetitor: Amra Kabil
Đukanovič
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
I. Šček: Uspavanka in Sinička
G. Ph. Telemann: Suita v a-molu, Menuet št.2
Minutaža: 07:00
5.
NIPIČ Lara
roj.:30.08.2002
Korepetitor: Tadeja Antončič
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
A. Vivaldi: Sonata v F-duru (Siciljana, Allemande)
P. Proust: Namišljen balet (Le songe de la belle, Finale)
Minutaža: 08:20
6.
NOVAK Nika
roj.:28.06.2002
Korepetitor: Melita Estigarribia Villasanti
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
C. Cowles: Fishy fantasies (Soles and eels)
Minutaža: 07:10
29
FLAVTA
7.
OBLAK Lara
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
roj.:28.10.2002
I. Šček: Sinička
Korepetitor: Katja Žličar Marin C. Cowles: Fishy Fantasies (Catch a crab)
Minutaža: 06:25
8.
PIŠEK Hana
roj.:19.06.2002
Korepetitor: Barbara Škof
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
B. Pucihar: Flavta se igra (Flavta sanja)
Minutaža: 07:00
9.
PLANINC Neli
roj.:01.09.2002
Korepetitor: Dejan Jakšič
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
A. Dvořak: Humoreska
Minutaža: 07:40
10.
SLUGA Serena
roj.:16.07.2002
Korepetitor: Miha Štokelj
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
A. Vivaldi: Sonata v F-duru (Sicilijana, Allemande)
R. L. Cain: Prélude et dance
Minutaža: 08:30
11.
ŠTIH Iza
roj.:11.07.2004
Korepetitor: Melita Estigarribia Villasanti
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
E. Perruchon: Petit Matin
Minutaža: 07:05
12.
UNUK Brina
roj.:06.01.2002
Korepetitor: Nina Lorber
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
H. Tomasi: Mali kozji pastirček
Minutaža: 07:25
13.
VAČOVNIK Manja
roj.:04.09.2002
Korepetitor: Anton Acman
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
W. Popp: Španski ples
Minutaža: 06:35
30
FLAVTA
10.45-12.35
14.
ŽOLEK Vita
roj.:04.03.2002
Korepetitor: Tadeja Mlakar
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
I. Šček: Uspavanka in Sinička
J. Massenet: Morceau
Minutaža: 06:50
15.
ŽUMER Meta
roj.:28.07.2003
Korepetitor: Miha Klemenc
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
I. Šček: Uspavanka in Sinička
B. Pucihar: Tik tak na vlak
Minutaža: 05:57
16.
BERCE Jerca
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
roj.:18.06.2002
A. Vivaldi: Sonata v F-duru (Siciljana, Allemande)
Korepetitor: Katarina Tominec P. Proust: Prélude et dance
Minutaža: 10:30
17.
BOJC Vita
roj.:07.06.2002
Korepetitor: Aleksander
Oražem
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
C. Cowles: Fishy fantasies (Catch a crab)
W. Popp: Španski ples
Minutaža: 06:50
18.
ČERNE An
roj.:26.09.2002
Korepetitor: Vilma Padovan
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
W. A. Mozart: Eine kleine Nachtmusik (Menuet)
Minutaža: 07:30
19.
ČRNUGELJ Metka
roj.:12.09.2003
Korepetitor: Snježana Pleše
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
I. Šček: Uspavanka in Sinička
C. Cowles: Fishy fantasies (Soles and eels)
Minutaža: 06:05
20.
DOBRINA Ela
roj.:01.01.2002
Korepetitor: Tadeja Antončič
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
H. Noble: Le petit rouet
Minutaža: 07:45
31
FLAVTA
21.
DRSTVENŠEK Klara
roj.:30.03.2003
Korepetitor: Lucijan Cetin
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
W. C. Veszely: Zwei Schlösser
Minutaža: 07:15
22.
GAŠIČ Lara
roj.:30.01.2004
Korepetitor: Snježana Pleše
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
C. Debussy: Mali črnček
Minutaža: 06:40
23.
INTIHAR Lana
roj.:30.08.2002
Korepetitor: Katarina Skuk
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
A. Vivaldi: Sonata v F-duru (Siciliana, Allemande)
J. Janković: Suncokret (Buđenje, Radost, San)
Minutaža: 08:40
24.
JANŽELJ Nika
roj.:14.09.2002
Korepetitor: Andreja Lekše
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
P. Proust: Divertimento
Minutaža: 07:15
25.
JURCA David
roj.:09.01.2003
Korepetitor: Borut Kraut
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
W. Popp: Ungarische Tänze, op. 308, št. 2
Minutaža: 07:35
26.
KASTELEC Katarina
roj.:10.08.2002
Korepetitor: Barbara Goričar
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
A. Vivaldi: Sonata v F-duru (Siciliana, Allemande)
P. Proust: Prélude et dance
Minutaža: 07:20
27.
KLEPEJ Manca
roj.:09.11.2003
Korepetitor: Mateja Hladnik
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
R. L. Cain: Prélude et dance
C. Guillonneau: Le magicien
Minutaža: 07:30
32
FLAVTA
28.
KOS Estera
roj.:03.05.2002
Korepetitor: Melita Estigarribia Villasanti
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
C. Cowles: Fishy fantasies (Catch a crab)
J. F. Basteau: Les Voltigeurs
Minutaža: 08:50
29.
KUŠAR Taja
roj.:08.03.2002
Korepetitor: Urška Orešič
B. Pucihar: Lunina čarobna flavtica (Delfin)
C. Cowles: Fishy fantasies (Catch a crab)
C. H. Joubert: Tema z variacijami
Minutaža: 07:05
FLAVTA - Kategorija I. b
Glasbena šola Brežice
Nedelja, 17. 3. 2013
1. del 9.30-11.05, odmor 11.05-11.25, 2. del 11.25-12.50
1.
PAUKO Tjaša
roj.:06.10.2000
Korepetitor: Marjan Pači
R. Kamplet: Metulj
H. Noble: Le petit rouet
W. Popp: Slavčkova serenada
Minutaža: 08:30
2.
PIRC Meta
roj.:10.02.2000
Korepetitor: Andreja Lekše
R. Kamplet: Metulj
P. Proust: Prélude et danse
A. Kabiljo: Potujoča flavta (Jeruzalem, Pariz, Šanghaj, Moskva)
Minutaža: 11:30
3.
PLOŠTAJNER MUŽAR Vesna
roj.:24.12.2000
Korepetitor: Mateja Hladnik
R. Kamplet: Metulj
P. Proust: Prélude et danse
W. Popp: Slavčkova serenada
Minutaža: 08:45
4.
PRELEC Kaja
roj.:27.07.2000
Korepetitor: Branka Janc
Radmilović
R. Kamplet: Metulj
C. Chaminade: Pastorale enfantine
R. Lannoy: Pastourelle et Rigaudon
Minutaža: 07:46
33
FLAVTA
5.
RONER Zarja
roj.:05.05.2000
Korepetitor: Ana Leban
R. Kamplet: Metulj
P. Proust: Prélude et danse
G. Meunier: Arija
Minutaža: 08:00
6.
STOPAR Lucija
roj.:15.02.2000
Korepetitor: Irena Koblar
R. Kamplet: Metulj
M. Moszkowski: Španski ples št. 2
W. Popp: Capriccio
Minutaža: 08:45
7.
STOPINŠEK Nika
roj.:21.04.2000
Korepetitor: Pierina Cavaliere
Mršić
R. Kamplet: Metulj
P. Proust: Prélude et danse
W. Popp: Španska serenada
Minutaža: 07:40
8.
ŠTIBELJ Petra
R. Kamplet: Metulj
roj.:17.06.2000
G. Ph. Telemann: Sonata v F-duru
Korepetitor: Katarina Tominec P. Proust: Prélude et Charleston
Minutaža: 11:30
9.
ŠUMEJ Tamara
roj.:04.11.2001
Korepetitor: Tamara Povh
R. Kamplet: Metulj
G. Ph. Telemann: Sonata v F-duru (Largo, Allegro)
P. Proust: Prélude et danse
Minutaža: 07:20
10.
VARGA Brina
roj.:17.10.2000
Korepetitor: Olga Kous
R. Kamplet: Metulj
P. Proust: Prélude et danse
W. Popp: Zigeuner-Ständchen
Minutaža: 08:55
11.
ZVONAR Katarina
roj.:28.11.2000
Korepetitor: Evelin Legović
R. Kamplet: Metulj
H. Noble: Le petit rouet
W. Popp: Ruski ciganski ples
Minutaža: 08:25
34
FLAVTA
12.
AUER Katarina
roj.:04.02.2000
Korepetitor: Barbara Škof
R. Kamplet: Metulj
G. Ph. Telemann: Sonata v F-duru (Largo, Allegro)
P. Vibert: L’Oasis
Minutaža: 08:00
13.
BOŠTJANČIČ Alja
roj.:25.02.2001
Korepetitor: Nina Volk
R. Kamplet: Metulj
P. Proust: Prélude et danse
E. Pessard: Bolero
Minutaža: 09:50
11.25-12.50
14.
ĐAKOVIĆ UJČIČ Žana
roj.:11.06.2000
Korepetitor: Nina Volk
R. Kamplet: Metulj
P. Proust: Prélude et danse
W. Popp: Ruski ciganski ples
Minutaža: 09:00
15.
FERENC Katja
roj.:10.02.2000
Korepetitor: Danica A.
Stojanović
R. Kamplet: Metulj
P. Proust: Prélude et danse
E. Pessard: Bolero
Minutaža: 10:30
16.
GROŠELJ Lena
roj.:27.05.2001
Korepetitor: Elena Startseva
Somun
R. Kamplet: Metulj
G. Ph. Telemann: Sonata v F-duru (Largo, Allegro)
B. Pucihar: Flavta na potovanju
Minutaža: 09:10
17.
HRIBAR Lara
roj.:18.05.2001
Korepetitor: Polona Troha
R. Kamplet: Metulj
P. Proust: Prélude et danse
G. F. Händel: Sonata v F-duru (Siciliana, Giga)
Minutaža: 08:00
18.
HRNČIČ Lana
roj.:24.01.2001
Korepetitor: Branka Janc
Radmilović
R. Kamplet: Metulj
G. Ph. Telemann: Sonata v F-duru (Largo, Allegro)
P. Proust: Prélude et danse
Minutaža: 07:50
35
FLAVTA
19.
KOBAL Tjaša
roj.:16.07.2001
Korepetitor: Vilma Padovan
R. Kamplet: Metulj
H. Noble: Le petit rouet
W. Popp: Španski ples
Minutaža: 08:40
20.
KONČAR Janja
roj.:28.10.2000
Korepetitor: Tilen Bajec
R. Kamplet: Metulj
P. Proust: Prélude et danse
B. Pucihar: Flavta je osamljena
Minutaža: 08:20
21.
KRAUTIČ Anja
roj.:19.12.2000
Korepetitor: Slavica Kurbus
R. Kamplet: Metulj
P. Proust: Prélude et danse
W. Popp: Madžarski ples št. 2
Minutaža: 08:45
22.
KRAVANJA Anja
roj.:21.01.2000
Korepetitor: Tamara Ražem
Locatelli
R. Kamplet: Metulj
P. Proust: Prélude et danse
W. Popp: Zigeuner- Ständchen
Minutaža: 07:30
23.
KRUMPAK Klara
roj.:07.05.2000
Korepetitor: Mateja Hladnik
R. Kamplet: Metulj
H. Noble: Le petit rouet
B. Pucihar: 4 little Movements op. 1 (1. stavek)
Minutaža: 07:15
24.
LAJH Anamarija
roj.:25.04.2001
Korepetitor: Marjan Pači
R. Kamplet: Metulj
H. Noble: Le petit rouet
G. F. Händel: Sonata v F- duru (Grave, Allegro, Siciliana, Giga)
Minutaža: 11:00
36
FLAVTA
FLAVTA - Kategorija I. c
Glasbena šola Brežice
Petek, 15. 3. 2013
1. del 14.30-16.10, odmor 16.10-16.25, 2. del 16.25-18.15, odmor 18.15-18.30, 3. del 18.30-20.00
1.
MEDVEŠČEK Lea
roj.:27.05.1999
Korepetitor: Miha Štokelj
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
B. Godard: Suite de Trois Morceaux, op. 116 (Allegretto)
G. F. Händel: Sonata v a-molu (Adagio, Allegro)
Minutaža: 10:00
2.
NIKOLČIĆ Katarina
roj.:23.04.1998
Korepetitor: Melita Estigarribia Villasanti
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
G. Ph. Telemann: Sonata v G-duru (Cantabile, Allegro)
W. Popp: Mali koncert za flavto op. 438
Minutaža: 14:50
3.
PANČUR Manja
roj.:28.04.1999
Korepetitor: Anton Acman
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
B. Godard: Suite de Trois Morceaux, op. 116 (Allegretto)
A. F. Doppler: Mazurka de Salon, op.16
Minutaža: 07:30
4.
RUMPF Jana
roj.:06.06.1999
Korepetitor: Mirjana Kostić
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
J. S. Bach: Suita v h-molu (Menuet, Badinerie)
J. Gade: Tango Fantasia
Minutaža: 12:24
5.
SENICA Lara
roj.:12.10.1999
Korepetitor: Saša Božič
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
G. F. Händel: Sonata v F-duru (Larghetto, Allegro)
A. Kabiljo: Buenos Aires
Minutaža: 09:30
6.
SLEKOVEC Brina
roj.:16.05.1998
Korepetitor: Ivan Ferčič
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
G. Ph. Telemann: Sonata v G-duru (Cantabile, Allegro)
F. Doppler: Mazurka de Salon, op.16
Minutaža: 11:40
37
FLAVTA
7.
STRAŽIŠAR Tinkara
roj.:07.03.1998
Korepetitor: Evelin Legović
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
B. Godard: Suite de Trois Morceaux op. 116 (Allegretto)
P. A. Genin: Carnaval de Venice
Minutaža: 10:45
8.
ŠULIGOJ Polona
roj.:10.02.1999
Korepetitor: Miha Štokelj
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
J. S. Bach: Suita v h-molu (Menuet, Badinerie)
W. A. Mozart: Andante v C-duru, K. 315
Minutaža: 11:45
9.
TRDIN Meta
roj.:31.03.1999
Korepetitor: Tilen Bajec
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
B. Godard: Suite de Trois Morceaux, op. 116 (Allegretto)
W. Popp: Slavčkova serenada
Minutaža: 08:50
16.25-18.15
10.
TURK Andreja
roj.:10.03.1999
Korepetitor: Saša Božič
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
G. Ph. Telemann: Sonata v G-duru (Cantabile, Allegro)
A. Kabiljo: Moskva
Minutaža: 09:25
11.
VELIKONJA Urška
roj.:09.04.1999
Korepetitor: Dejan Jakšič
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
J. S. Bach: Suita v h-molu (Menuet, Badinerie)
F. Chopin: Variacije na Rossinijevo temo
Minutaža: 12:00
12.
VIDOVIČ Dora
roj.:03.06.1998
Korepetitor: Marjan Pači
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
J. S. Bach: Suita v h-molu (Menuet, Badinerie)
A. Dufau: Andante et Mazurka
Minutaža: 13:20
13.
ZEMLJIČ Vesna
roj.:28.09.1998
Korepetitor: Slavica Kurbus
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
G. Ph. Telemann: Sonata v G-duru (Cantabile, Allegro)
W. Popp: Ruski ciganski ples
Minutaža: 10:45
38
FLAVTA
14.
ZGOJZNIK Nika
roj.:03.11.1998
Korepetitor: Anton Acman
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
B. Godard: Suite de Trois Morceaux, op. 116 (Allegretto)
A. F. Doppler: Mazurka de Salon, op. 16
Minutaža: 07:30
15.
ZORKO Zoja
roj.:14.08.1998
Korepetitor: Mateja Hladnik
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
J. S. Bach: Suita v h-molu (Menuet, Badinerie)
J. Mouquet: La flute de Pan, op. 15 (Pan et les Bergers)
Minutaža: 11:20
16.
ŽNIDAR Tinkara
roj.:02.07.1999
Korepetitor: Mateja Hladnik
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
G. Ph. Telemann: Sonata v G-duru (Cantabile, Allegro)
E. Bozza: Soir dans les montagnes
Minutaža: 12:20
17.
ALEGRO Maruša
roj.:06.02.1999
Korepetitor: Valentina Zidar
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
G. F. Händel: Sonata v F-duru (Grave, Allegro)
E. Pessard: Bolero
Minutaža: 11:50
18.
BATTELINO Ada Sonia
roj.:10.12.1998
Korepetitor: Slaven Kulenović
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
G. F. Händel: Sonata v F-duru (Grave, Allegro)
F. Chopin: Variacije na Rossinijevo temo
Minutaža: 12:50
19.
BAŠIČ Gaja
roj.:19.09.1999
Korepetitor: Ingrid Tavčar
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
B. Godard: Suite de Trois Morceaux, op. 116 (Allegretto)
P. M. Dubois: Histoires de Flute (Introduction Sicilienne, Rondino)
Minutaža: 11:30
18.30-20.00
20.
BELTRAM Vitja
roj.:10.03.1999
Korepetitor: Matija Potisk
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
G. F. Händel: Sonata v F-duru (Grave, Allegro)
F. Chopin: Variacije na Rossinijevo temo
Minutaža: 11:38
39
FLAVTA
21.
BREZOVAR Gaja
roj.:23.11.1998
Korepetitor: Manca Kranjec
Trček
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
G. Ph. Telemann: Sonata v G-duru (Cantabile, Allegro)
B. Godard: Suite de Trois Morceaux, op. 116 (Allegretto)
Minutaža: 10:50
22.
FORNAZARIČ Tina
roj.:26.06.1999
Korepetitor: Miha Štokelj
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
B. Godard: Suite de Trois Morceaux, op. 116 (Allegretto)
F. Chopin: Variacije na Rossinijevo temo
Minutaža: 09:40
23.
GVARDJANČIČ Zala
roj.:19.03.1998
Korepetitor: Nika Tkalec
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
G. Ph. Telemann: Sonata v G-duru (Cantabile, Allegro)
A. F. Doppler: Mazurka de Salon, op.16
Minutaža: 12:00
24.
HUDE Zarja
roj.:30.07.1998
Korepetitor: Lea Jugovic
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
G. Ph. Telemann: Sonata v G-duru (Cantabile, Allegro)
W. Popp: Polka de bravoure, op. 201
Minutaža: 13:00
25.
KAVAŠ Ana Marija
roj.:03.10.1998
Korepetitor: David Tetičkovič
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
R. Lannoy: Pastourelle et Rigaudon
G. Schocker: Uspavanka
Minutaža: 10:10
26.
KIKEC Klara
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
roj.:30.03.1998
G. F. Händel: Sonata v F-duru (Grave, Allegro)
Korepetitor: Katja Žličar Marin B. Godard: Allegretto
Minutaža: 10:20
27.
KOSTIĆ Anastasija
roj.:15.11.1998
Korepetitor: Mirjana Kostić
B. Glavina: (Z)godbice (Zelena in Oranžna)
G. Ph. Telemann: Sonata v G-duru (Cantabile, Allegro)
J. Mouquet: La Flute de Pan Sonata, op. 15 (Allegro giocoso)
Minutaža: 10:07
40
FLAVTA
FLAVTA - Kategorija II. a - 1. Etapa
Glasbena šola Brežice
Sreda, 13. 3. 2013
Sestanek žirije 8.15-9.00
1. del 9.00-10.35, odmor 10.35-10.50, 2. del 10.50-12.35
1.
MAJCENOVIČ Žiga
roj.:26.09.1996
Korepetitor: Tadej Horvat
T. Habe: Melanholija
A. Vivaldi: Koncert št. 3 v D-duru, op. 10, RV 428 II Gardellino (1.
in 2. stavek)
Minutaža: 09:10
2.
MOHORIČ Lana
roj.:30.04.1997
Korepetitor: Marjan Pači
T. Habe: Melanholija
A. Vivaldi: Koncert št. 3 v D-duru, op. 10, RV 428 II Gardellino (1.
in 2. stavek)
Minutaža: 08:00
3.
PAVLIČ Nika
roj.:28.04.1996
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
T. Habe: Melanholija
L. Boccherini: Koncert v D-duru, op. 27 (2. in 3. stavek)
Minutaža: 11:30
4.
PINTER Nika
roj.:09.08.1997
Korepetitor: Ivan Ferčič
T. Habe: Melanholija
A. Vivaldi: Koncert št. 3 v D-duru, op. 10, RV 428 II Gardellino (1.
in 2. stavek)
Minutaža: 09:47
5.
SPITAL Barbara
roj.:12.02.1997
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
T. Habe: Melanholija
G. Tartini: Koncert v G-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 11:30
6.
ŠKVORC Monika
roj.:03.07.1996
Korepetitor: Ivan Ferčič
T. Habe: Melanholija
G. B. Pergolesi: Koncert v G-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 12:00
41
FLAVTA
7.
TIRŠ Zala
roj.:26.08.1996
Korepetitor: Ivan Ferčič
T. Habe: Melanholija
G. Tartini: Koncert v G-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 09:30
8.
VOLARIČ Monika
roj.:15.04.1996
Korepetitor: Mateja Hladnik
T. Habe: Melanholija
G. B. Pergolesi: Koncert v G-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 10:53
9.
ZUPANC Neža
roj.:24.01.1996
Korepetitor: Tadej Horvat
T. Habe: Melanholija
C. W. Gluck: Koncert v G-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 07:21
10.50-12.35
10.
ŽMITEK Jerca
roj.:01.06.1997
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
T. Habe: Melanholija
G. B. Pergolesi: Koncert v G-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 11:20
11.
BIRSA Irena
roj.:05.02.1997
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
T. Habe: Melanholija
G. B. Pergolesi: Koncert v G-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 11:20
12.
BREGAR Zala
roj.:29.07.1997
Korepetitor: Tadej Horvat
T. Habe: Melanholija
C. W. Gluck: Koncert v G-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 12:45
13.
GLAVIČ Annemarie
roj.:30.10.1997
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
T. Habe: Melanholija
G. B. Pergolesi: Koncert v G-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 12:00
14.
KALIN KANTE Maja
roj.:01.02.1996
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
T. Habe: Melanholija
G. B. Pergolesi: Koncert v G-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 10:30
42
FLAVTA
15.
KLANČAR Urška
roj.:29.09.1997
Korepetitor: Urška Roškar
T. Habe: Melanholija
A. Vivaldi: Koncert št. 3 v D-duru, op. 10, RV 428 II Gardellino (1.
in 2. stavek)
Minutaža: 10:00
16.
KOVAČEK Karin
roj.:27.07.1996
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
T. Habe: Melanholija
G. B. Pergolesi: Koncert v G-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 11:00
17.
KRANER Jan
roj.:10.01.1997
Korepetitor: Ivan Ferčič
T. Habe: Melanholija
C. W. Gluck: Koncert v G-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 12:00
18.
KUNSTEK Patricija
roj.:08.07.1997
Korepetitor: Urška Roškar
T. Habe: Melanholija
A. Vivaldi: Koncert št. 3 v D-duru, op. 10, RV 428 II Gardellino (1.
in 2. stavek)
Minutaža: 10:00
19.
LJUBEC Urška
roj.:10.04.1996
Korepetitor: Ivan Ferčič
T. Habe: Melanholija
G. B. Pergolesi: Koncert v G-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 11:20
FLAVTA - Kategorija II. a - 2. Etapa
Glasbena šola Brežice
Sreda, 13. 3. 2013
16.00
1.
MAJCENOVIČ Žiga
roj.:26.09.1996
Korepetitor: Tadej Horvat
H. Harty: In Ireland
Minutaža: 07:10
2.
MOHORIČ Lana
roj.:30.04.1997
Korepetitor: Marjan Pači
W. A. Mozart: Twelve Variations on »Ah! Vous dirai-je, Maman«
(Tema in var. št. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12)
Minutaža: 08:00
43
FLAVTA
3.
PAVLIČ Nika
roj.:28.04.1996
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
H. Harty: In Ireland
Minutaža: 07:10
4.
PINTER Nika
roj.:09.08.1997
Korepetitor: Ivan Ferčič
G. Fauré: Fantazija
Minutaža: 05:10
5.
SPITAL Barbara
roj.:12.02.1997
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
J. Gade, T. L. Christiansen: Tango Fantasia
Minutaža: 06:00
6.
ŠKVORC Monika
roj.:03.07.1996
Korepetitor: Ivan Ferčič
C. Reinecke: Ballade, op. 288
Minutaža: 07:50
7.
TIRŠ Zala
roj.:26.08.1996
Korepetitor: Ivan Ferčič
J. Demersseman: Fantaisie originale, op. 43
Minutaža: 10:00
8.
VOLARIČ Monika
roj.:15.04.1996
Korepetitor: Mateja Hladnik
H. Harty: In Ireland
Minutaža: 06:20
9.
ZUPANC Neža
roj.:24.01.1996
Korepetitor: Tadej Horvat
P. Gaubert: Fantasy
Minutaža: 06:30
10.
ŽMITEK Jerca
roj.:01.06.1997
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
A. Casella: Barcarola et Scherzo
Minutaža: 08:00
44
FLAVTA
11.
BIRSA Irena
roj.:05.02.1997
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
A. Casella: Barcarola et scherzo
Minutaža: 08:00
12.
BREGAR Zala
roj.:29.07.1997
Korepetitor: Tadej Horvat
E. Bozza: Soir dans les montagnes
Minutaža: 04:14
13.
GLAVIČ Annemarie
roj.:30.10.1997
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
P. Camus: Chanson et Badinerie
Minutaža: 06:00
14.
KALIN KANTE Maja
roj.:01.02.1996
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
B. Pucihar: 4 little movements
Minutaža: 08:08
15.
KLANČAR Urška
roj.:29.09.1997
Korepetitor: Urška Roškar
B. Godard: Suite op. 116 (3. stavek)
Minutaža: 04:20
16.
KOVAČEK Karin
roj.:27.07.1996
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
B. Godard: Suite, op. 116 (3. stavek)
Minutaža: 04:00
17.
KRANER Jan
roj.:10.01.1997
Korepetitor: Ivan Ferčič
G. Enesco: Cantabile et Presto
Minutaža: 06:00
18.
KUNSTEK Patricija
roj.:08.07.1997
Korepetitor: Urška Roškar
J. Mouquet: La flute de pan, op.15 (1. stavek)
Minutaža: 04:30
45
FLAVTA
19.
LJUBEC Urška
roj.:10.04.1996
Korepetitor: Ivan Ferčič
C. Chaminade: Concertino, op. 107
Minutaža: 08:40
FLAVTA - Kategorija II. b - 1. Etapa
Glasbena šola Brežice
Četrtek, 14. 3. 2013
1. del 9.00-10.45, odmor 10.45-11.00, 2. del 11.00-12.30, odmor 12.30-12.45, 3. del 12.45-14.00
1.
MEZNARIČ Taja
roj.:13.08.1995
Korepetitor: Ivan Ferčič
R. Golob: Skrivnostnost
F. Danzi: Koncert št. 2 v d-molu, op. 31 (2. in 3. stavek)
Minutaža: 15:00
2.
PENKO Ana
roj.:08.07.1995
Korepetitor: Nina Volk
R. Golob: Skrivnostnost
C. Stamitz: Koncert v G-duru (2. in 3. stavek)
Minutaža: 15:00
3.
PODPEČAN Anja
roj.:21.11.1994
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapić
R. Golob: Skrivnostnost
J. J. Quantz: Koncert v G-duru, QV 5:174 (1. in 2. stavek)
Minutaža: 15:00
4.
POGORILIĆ Robert
roj.:09.06.1995
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
R. Golob: Skrivnostnost
J. J. Quantz: Koncert v G-duru, QV 5:174 (1. in 2. stavek)
Minutaža: 15:30
5.
ROJC Lara
roj.:13.03.1994
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapić
R. Golob: Skrivnostnost
J. Haydn: Koncert v D-duru (1. in 2. stavek)
Minutaža: 14:00
46
FLAVTA
6.
ROMIH Kaja
roj.:20.08.1994
Korepetitor: Jelena Dukić
Segečić
R. Golob: Skrivnostnost
J. J. Quantz: Koncert v G-duru, QV 5:174 (1. in 2. stavek)
Minutaža: 14:50
7.
SENICA Dorotea
roj.:08.09.1997
Korepetitor: Maja Mancini
Senica
R. Golob: Skrivnostnost
F. Danzi: Koncert št.2 v d-molu, op.31 (2. in 3. stavek)
Minutaža: 13:30
11.00-12.30
8.
SOBOČAN Žana
roj.:10.03.1995
Korepetitor: Ivan Ferčič
R. Golob: Skrivnostnost
C. Stamitz: Koncert v G-duru (2. in 3. stavek)
Minutaža: 15:00
9.
ŠALAMON Lara
roj.:01.03.1994
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
R. Golob: Skrivnostnost
J. J. Quantz: Koncert v G-duru, QV 5:174 (1. in 2. stavek)
Minutaža: 15:00
10.
VERČ Dana
roj.:09.10.1995
Korepetitor: Tadej Horvat
R. Golob: Skrivnostnost
J. J. Quantz: Koncert v G-duru, QV 5:174 (1. in 2. stavek)
Minutaža: 16:00
11.
VETERŠEK Klara
roj.:21.08.1995
Korepetitor: Tadej Horvat
R. Golob: Skrivnostnost
C. Stamitz: Koncert v G-duru (2. in 3. stavek)
Minutaža: 13:00
12.
ZAJC Neja
roj.:05.02.1994
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
R. Golob: Skrivnostnost
J. J. Quantz: Koncert v G-duru, QV 5:174 (1. in 2. stavek)
Minutaža: 14:30
13.
BAJC Ema
roj.:20.05.1994
Korepetitor: Tadej Horvat
R. Golob: Skrivnostnost
J. J. Quantz: Koncert v G-duru, QV 5:174 (1. in 2. stavek)
Minutaža: 15:00
47
FLAVTA
12.45-14.00
14.
BOGATAJ Alenka
roj.:05.04.1995
Korepetitor: Larisa Čanji
R. Golob: Skrivnostnost
J. J. Quantz: Koncert v G-duru, QV 5:174 (1. in 2. stavek)
Minutaža: 14:50
15.
BUT Maša
roj.:24.05.1994
Korepetitor: Maja Mancini
Senica
R. Golob: Skrivnostnost
C. Stamitz: Koncert v G-duru (2. in 3. stavek)
Minutaža: 14:00
16.
FELICIJAN Laura
R. Golob: Skrivnostnost
roj.:25.10.1995
F. Danzi: Koncert št.2 v d-molu, op.31 (2. in 3. stavek)
Korepetitor: Katja Žličar Marin Minutaža: 14:05
17.
KLOBUČAR Alenka
roj.:16.10.1994
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
R. Golob: Skrivnostnost
J. J. Quantz: Koncert v G-duru, QV 5:174 (1. in 2. stavek)
Minutaža: 14:00
18.
KOLENKO Dunja
roj.:10.05.1994
Korepetitor: Ivan Ferčič
R. Golob: Skrivnostnost
C. Ph. E. Bach: Koncert v G-duru, WQ169/H445 (2. in 3. stavek)
Minutaža: 15:00
48
FLAVTA
FLAVTA - Kategorija II. b - 2. Etapa
Glasbena šola Brežice
Četrtek, 14. 3. 2013
18.00
1.
MEZNARIČ Taja
roj.:13.08.1995
Korepetitor: Ivan Ferčič
G. Fauré: Fantaisie op. 79
Minutaža: 05:30
2.
PENKO Ana
roj.:08.07.1995
Korepetitor: Nina Volk
G. Fauré: Fantaisie op. 79
Minutaža: 05:25
3.
PODPEČAN Anja
roj.:21.11.1994
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapić
F. Martin: Ballade
Minutaža: 07:15
4.
POGORILIĆ Robert
roj.:09.06.1995
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
H. Dutilleux: Sonatina
Minutaža: 09:20
5.
ROJC Lara
roj.:13.03.1994
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapić
G. Hüe: Fantaisie
Minutaža: 07:45
6.
ROMIH Kaja
roj.:20.08.1994
Korepetitor: Jelena Dukić
Segečić
P. Camus: Chanson et Badinerie
Minutaža: 05:30
49
FLAVTA
7.
SENICA Dorotea
roj.:08.09.1997
Korepetitor: Maja Mancini
Senica
F. Borne: Carmen fantaisie
Minutaža: 11:00
8.
SOBOČAN Žana
roj.:10.03.1995
Korepetitor: Ivan Ferčič
A.Perilhou: Ballade
Minutaža: 06:40
9.
ŠALAMON Lara
roj.:01.03.1994
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
P. Sancan: Sonatine
Minutaža: 09:30
10.
VERČ Dana
roj.:09.10.1995
Korepetitor: Tadej Horvat
L. Ganne: Andante et Scherzo
Minutaža: 07:00
11.
VETERŠEK Klara
roj.:21.08.1995
Korepetitor: Tadej Horvat
G. Hüe: Fantaisie
Minutaža: 08:00
12.
ZAJC Neja
roj.:05.02.1994
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
G. Hüe: Fantaisie
Minutaža: 10:00
13.
BAJC Ema
roj.:20.05.1994
Korepetitor: Tadej Horvat
L. Ganne: Andante et Scherzo
Minutaža: 07:00
14.
BOGATAJ Alenka
roj.:05.04.1995
Korepetitor: Larisa Čanji
M. Shinohara: Kassouga
Minutaža: 06:30
50
FLAVTA
15.
BUT Maša
roj.:24.05.1994
Korepetitor: Maja Mancini
Senica
G. Enesco: Cantabile et presto
Minutaža: 08:00
16.
C. Reinecke: Ballade op.288
FELICIJAN Laura
roj.:25.10.1995
Minutaža: 07:55
Korepetitor: Katja Žličar Marin
17.
KLOBUČAR Alenka
roj.:16.10.1994
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
G. Faure: Fantaisie op. 79
Minutaža: 06:00
18.
KOLENKO Dunja
roj.:10.05.1994
Korepetitor: Ivan Ferčič
R. Gallois Montbrun: Divertissement
Minutaža: 09:30
FLAVTA - Kategorija III. a - 1. Etapa
Glasbena šola Brežice
Sreda, 13. 3. 2013
14.30-15.20
1.
RUPNIK Nina
roj.:14.02.1993
Korepetitor: Mateja Hladnik
L. de Lorenzo: Suite Mythologique št. 3 Apollo, op. 38
D. Milhaud: Sonatina
Minutaža: 14:30
2.
ARH Eva
roj.:20.09.1991
Korepetitor: Mateja Hladnik
L. de Lorenzo: Suite Mythologique št. 3 Apollo, op. 38
F. Poulenc: Sonata (Allegretto malincolico, Cantilena, Presto
giocoso)
Minutaža: 19:30
3.
JENSTERLE Eva
roj.:26.06.1992
Korepetitor: Mateja Hladnik
L. de Lorenzo: Suite Mythologique št. 3 Apollo, op. 38
F. Poulenc: Sonata (Allegretto malincolico, Cantilena, Presto
giocoso)
Minutaža: 19:03
51
FLAVTA
FLAVTA - Kategorija III. a - 2. Etapa
Glasbena šola Brežice
Četrtek, 14. 3. 2013
16.00
1.
RUPNIK Nina
roj.:14.02.1993
Korepetitor: Mateja Hladnik
M. Bonin: Tango za flavto in klavir
C. Ph. E. Bach: Koncert v d-molu (Allegro, Un poco andante,
Allegro di molto)
Minutaža: 25:00
2.
ARH Eva
roj.:20.09.1991
Korepetitor: Mateja Hladnik
U. Krek: Espressivo za flavto in klavir
C. Ph. E. Bach: Koncert v d-molu (Allegro, Un poco andante,
Allegro di molto)
Minutaža: 27:00
3.
JENSTERLE Eva
roj.:26.06.1992
Korepetitor: Mateja Hladnik
V. Žuraj: Tango za flavto in klavir
C. Ph. E. Bach: Koncert za flavto v d-molu (Allegro, Un poco
andante, Allegro di molto)
Minutaža: 29:20
FLAVTA - Kategorija III. b - 1. Etapa
Glasbena šola Brežice
Petek, 15. 3. 2013
1. del 9.00-10.35, odmor 10.35-10.50, 2. del 10.50-12.25
1.
ŠUBIC Jasmina
roj.:20.10.1988
Korepetitor: Renata Bauer
S. Karg Elert: Appassionata v fis-molu, op. 140
J. S. Bach: Partita v a-molu, BWV 1013 (Allemande)
C. M. Widor: Suite op. 34 (Moderato, Scherzo-Allegro vivace,
Romance-Andantino, Finale)
Minutaža: 24:40
2.
VOLČIČ Barbara
roj.:18.11.1989
Korepetitor: Tadej Horvat
J. S. Bach: Partita v a-molu, BWV 1013 (Allemanda)
S. Karg Elert: Appassionata v fis-molu, op. 140
L. Libermann: Sonata op. 23 (Lento con rubato, Presto energico)
Minutaža: 21:20
52
FLAVTA
3.
ČELIČ Tina
roj.:23.07.1990
Korepetitor: Tadej Horvat
S. Karg Elert: Appassionata v fis-molu, op. 140
J. S. Bach: Partita v a-molu, BWV 1013 (Allemande)
L. Libermann: Sonata, op. 23 (Lento, Presto energico)
Minutaža: 21:43
4.
DADIČ Ana
roj.:04.01.1991
Korepetitor: Blaž Pucihar
S. Karg Elert: Appassionata v fis-molu, op. 140
J. S. Bach: Partita v a-molu, BWV 1013 (Allemande)
J. Feld: Sonate pour flute et piano (Allegro giocoso, Grave, Allegro
vivace)
Minutaža: 25:45
5.
FEGUŠ Doroteja
roj.:29.05.1990
Korepetitor: Andreja Kosmač
S. Karg Elert: Appassionata v fis-molu, op. 140
J. S. Bach: Partita v a-molu, BWV 1013 (Allemande)
L. Libermann: Sonata, op. 23
Minutaža: 20:40
10.50-12.25
6.
FLETEN Sarah
roj.:05.12.1991
Korepetitor: Urška Vidic
S. Karg Elert: Appassionata v fis-molu, op. 140
J. S. Bach: Partita v a-molu, BWV 1013 (Allemande)
B. Martino: First sonata
Minutaža: 27:10
7.
GROŠELJ Maruša
roj.:26.06.1991
Korepetitor: Andreja Kosmač
S. Karg Elert: Appassionata v fis-molu, op. 140
J. S. Bach: Partita v a-molu, BWV 1013 (Allemande)
L. Libermann: Sonata, op. 23
Minutaža: 24:00
8.
LEŠNJAK Kaja
roj.:02.04.1990
Korepetitor: Andreja Kosmač
S. Karg Elert: Appassionata v fis-molu, op. 140
J. S. Bach: Partita v a-molu, BWV 1013 (Allemande)
J. Feld: Sonata
Minutaža: 27:00
53
FLAVTA
FLAVTA - Kategorija III. b - 2. Etapa
Glasbena šola Brežice
Sobota, 16. 3. 2013
16.00
1.
ŠUBIC Jasmina
roj.:20.10.1988
Korepetitor: Renata Bauer
P. Šavli: Enter, Mr. Tainer za flavto solo
W. A. Mozart: Koncert v G-duru, K.V. 313
Minutaža: 29:50
2.
VOLČIČ Barbara
roj.:18.11.1989
Korepetitor: Tadej Horvat
M. Lazar: Štiri miniature za flavto in klavir
W. A. Mozart: Koncert v D-duru, KV 314
Minutaža: 30:30
3.
ČELIČ Tina
roj.:23.07.1990
Korepetitor: Tadej Horvat
W. A. Mozart: Koncert v G-duru, KV 313
V. Žuraj: Tango
Minutaža: 30:10
4.
DADIČ Ana
roj.:04.01.1991
Korepetitor: Blaž Pucihar
W. A. Mozart: Koncert za flavto v D-duru, KV 314
M. Bonin: Tango
Minutaža: 26:30
5.
FEGUŠ Doroteja
roj.:29.05.1990
Korepetitor: Andreja Kosmač
V. Žuraj: Tango
W. A. Mozart: Koncert v G-duru, KV 313
Minutaža: 34:00
6.
FLETEN Sarah
roj.:05.12.1991
Korepetitor: Urška Vidic
A. Rozman: Phoenix (Poslednji let-Smrt, Preporod)
W. A. Mozart: Koncert v G-duru, KV 313
Minutaža: 34:52
7.
GROŠELJ Maruša
roj.:26.06.1991
Korepetitor: Andreja Kosmač
D. Beovič: 3 4 1 - Three fo(u)r one za flavto solo
W. A. Mozart: Koncert v G-duru, KV 313
Minutaža: 33:00
8.
LEŠNJAK Kaja
roj.:02.04.1990
Korepetitor: Andreja Kosmač
N. Šenk: Bright Flute in the Big City - Impetus III (1. stavek)
W. A. Mozart: Koncert v D-duru, KV 314
Minutaža: 23:00
54
KLARINET
KLARINET
KLARINET - Kategorija I. a
Glasbena šola Krško
Nedelja, 17. 3. 2013
Sestanek žirije od 8.15 do 9.00
1. del 9.00-10.50, odmor 10.50-11.05, 2. del 11.05-12.50
1.
MALC Tadeja
roj.:09.01.2002
Korepetitor: Tadej Podobnik
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
A. J. Dervaux: Clarinett’ express’
C. Frison: Serenite
Minutaža: 06:27
2.
MALEJ Jan
roj.:07.12.2002
Korepetitor: Nuša Gregorič
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
R. Clerisse: Prelude et musette
M. Faillenot: Fantasiette
Minutaža: 08:00
3.
MILEK Nik
roj.:16.07.2003
Korepetitor: Andrej Goričar
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
P. Proust: Fable
J. Brouquieres: Clair et net
Minutaža: 06:35
4.
PAMIČ Maja
roj.:09.03.2002
Korepetitor: Lada Kos
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
R. Clerisse: Prelude et musette
G. Duijck: Aria for Peter
Minutaža: 08:00
5.
PAVŠEK Nina
roj.:12.07.2003
Korepetitor: Polona Troha
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
M. Faillenot: Clarivalse
R. Clerisse: Prelude et musette
Minutaža: 07:35
6.
PERKOVIČ Hana
roj.:03.08.2002
Korepetitor: Serguei Iasinski
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
R. Truillard: Romance
G. Duijck: Aria for Peter
Minutaža: 08:00
55
KLARINET
7.
PETRIČ GRAJFONER Žak
roj.:16.04.2003
Korepetitor: Zala Čuček
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
M. Faillenot: Clarivalse
A. J. Dervaux: Clarinett’ express’
Minutaža: 05:44
8.
ROBIČ Sebastjan
roj.:07.01.2002
Korepetitor: Simon Jager
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
G. Duijck: Aria for Peter
A. J. Dervaux: Claribulle
Minutaža: 07:40
9.
RUŠNIK Luka
roj.:17.02.2002
Korepetitor: Franja Kmetec
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
A. J. Dervaux: Clarinett’ express’
W. van Dorsselaer: Invocation et danse
Minutaža: 06:55
10.
STRGAR Jošt
roj.:23.06.2002
Korepetitor: Damjan Brcar
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
R. Truillard: Romance
W. van Dorsselaer: Invocation et danse
Minutaža: 07:30
11.
ŠIFRAR Urban
roj.:17.12.2002
Korepetitor: Elena Metelko
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
P. Proust: Fable
G. Duijck: Aria for Peter
Minutaža: 07:50
12.
ŠPAJZER Martin
roj.:10.07.2002
Korepetitor: Urška Meglič
Sadiki
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
M. Faillenot: Clarivalse
M. Delgiudice: Chanson Exotique
Minutaža: 07:35
13.
VODOPIVEC Staša
roj.:06.01.2003
Korepetitor: Ingrid Tavčar
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
A. J. Dervaux: Clarinett’ express’
G. Allepo: Elegia
Minutaža: 08:00
56
KLARINET
14.
VOVK Luka
roj.:20.05.2002
Korepetitor: Tanja Žagar
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
R. Truillard: Romance
G. Duijck: Aria for Peter
Minutaža: 08:00
15.
ZADRAVEC Nika
roj.:25.11.2002
Korepetitor: Tatjana Dvoršak
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
A. J. Dervaux: Clarinett’ express’
Z. Korenjak: Prebujanje
Minutaža: 07:05
16.
AJD Janja
roj.:31.01.2003
Korepetitor: Nina Lorber
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
G. Duijck: Aria for Peter
W. van Dorsselaer: Invocation et dance
Minutaža: 08:00
11.05-12.50
17.
AVSEC Gaber
roj.:09.01.2004
Korepetitor: Petra Mohorčič
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
R. Clerisse: Prelude et musette
M. Faillenot: Clarivalse
Minutaža: 07:15
18.
ČAS Jure
roj.:30.01.2002
Korepetitor: Mateja Škafar
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
M. Faillenot: Clarivalse
P. Proust: Fable
Minutaža: 06:30
19.
ČRV Anže
roj.:01.02.2002
Korepetitor: Miha Štokelj
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
P. Proust: Fable
C. Maria von Weber: Sonatina
Minutaža: 07:55
20.
GERMELJ Tina
roj.:27.03.2003
Korepetitor: Anton Acman
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
G. Duijck: Aria for Peter
A. Ajdič: Lutka pleše
Minutaža: 07:40
57
KLARINET
21.
GORŠE Tristan Mark
roj.:22.11.2002
Korepetitor: Slaven Kulenovič
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
G. Duijck: Aria for Peter
G. Dangain: Tout simplement
Minutaža: 07:35
22.
GREGORC Liza
roj.:06.06.2002
Korepetitor: Romina Džafić
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
R. Truillard: Romance
G. Duijck: Aria for Peter
Minutaža: 08:00
23.
GROBOVŠEK Hana
roj.:27.10.2002
Korepetitor: Petra Mohorčič
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
P. Proust: Fable
W. van Dorsselaer: Reverie et Scherzetto
Minutaža: 06:58
24.
KATARINČIČ Zala
roj.:10.04.2002
Korepetitor: Elena Metelko
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
P. Proust: Fable
R. Truillard: Romance Minutaža: 07:55
25.
KRAJNC Nadja
roj.:26.12.2002
Korepetitor: Nada Komnenić
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
A. J. Dervaux: Clarinett’ express’
C. Cowles: Peg leg Stegosaurus Polka
Minutaža: 05:50
26.
KRŠTINC Matevž
roj.:02.07.2003
Korepetitor: Marija Snežka
Podpečan
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
Guy Duijck: Aria for Peter
Willy van Dorsselaer: Reverie et Scherzetto
Minutaža: 07:50
27.
LAPORNIK Neja
roj.:06.07.2002
Korepetitor: Brigita Mlakar
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
G. Duijck: Aria for Peter
W. van Dorsselaer: Invocation et Danse
Minutaža: 08:00
58
KLARINET
28.
LAZAREVIĆ Luka
roj.:10.03.2002
Korepetitor: Matija Potisk
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
G. Duijck: Aria for Peter
L. de Caix D’Hervelois: Tendre Plainte
Minutaža: 07:15
29.
LEBAN Ambrož
roj.:24.02.2003
Korepetitor: Katarina Arlič
Leban
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
M. Faillenot: Clarivalse
L. van Beethoven: Melodie
Minutaža: 07:40
30.
LESKOVEC Eva
roj.:05.12.2002
Korepetitor: Marija Holcar
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
R. Truillard: Romance
W. van Dorsselaer: Reverie et Scherzetto
Minutaža: 08:10
31.
LIKOZAR Tim
roj.:10.06.2002
Korepetitor: Gašper Jereb
W. van Dorsselaer: Féerie sur glace
A. J. Dervaux: Clarinett’ express’
C. Frison: Serenite pour Clarinette
Minutaža: 06:50
KLARINET - Kategorija I. b
Glasbena šola Krško
Ponedeljek, 18. 3. 2013
1. del 9.00-10.30, odmor 10.30-10.45, 2. del 10.45-12.05
1.
NOVAK Eva
roj.:04.08.2000
Korepetitor: Maja Schuster
M. Faillenot: Conte lyrique
J. Naulais: Prise de bec
J. Naulais: Oasis
Minutaža: 11:00
2.
ORGOLIČ Gloria
roj.:22.09.2000
Korepetitor: Predrag Bjelajac
M. Faillenot: Conte lyrique
R. Clerisse: Promenade
A. Ajdič: Pesem predmestja
Minutaža: 08:45
59
KLARINET
3.
PAVKOVIČ Žan
roj.:11.03.2001
Korepetitor: Maja Schuster
M. Faillenot: Conte lyrique
L. Niehaus: Romantique
J. Naulais: Oasis
Minutaža: 11:00
4.
PLESNIK ZUPANC Anže
roj.:05.11.2001
Korepetitor: Karine Gishyan
M. Faillenot: Conte lyrique
J. Broquieres: Clarinettaria
H. M. Stuart: Concertino
Minutaža: 10:00
5.
POKORN Špela
roj.:09.02.2000
Korepetitor: Franja Kmetec
M. Faillenot: Conte lyrique
R. Clerisse: Promenade
Z. Korenjak: Razpotja
Minutaža: 09:50
6.
POŽGAN Tilen
roj.:13.07.2000
Korepetitor: Mateja Pleteršek
M. Faillenot: Conte lyrique
R. Clerisse: Promenade
S. Bechet, prir. A. Marshall: Petite Fleur
Minutaža: 09:14
7.
SMOLEJ Katja
roj.:17.07.2001
Korepetitor: Nada Komnenić
M. Faillenot: Conte lyrique
R. Clerisse: Promenade
A. Ajdič: Pesem predmestja
Minutaža: 09:25
8.
SOTOŠEK Matic
roj.:16.03.2001
Korepetitor: Martin Šušteršič
M. Faillenot: Conte lyrique
L. Niehaus: Romantique
P. D’Rivera: Contradanza
Minutaža: 09:00
9.
VUK David
roj.:31.10.2000
Korepetitor: Tom Hajšek
M. Faillenot: Conte lyrique
L. Niehaus: Romantique
J. Naulais: Oasis
Minutaža: 10:00
60
KLARINET
10.45-12.05
10.
ZUPAN Anja
roj.:03.12.2000
Korepetitor: Lucija Verdnik
M. Faillenot: Conte lyrique
J. Brouquieres: Clarinettaria
M. Faillenot: Fantasiette
Minutaža: 10:00
11.
BOŽIČ Rok
roj.:21.01.2001
Korepetitor: Nuša Gregorič
M. Faillenot: Conte lyrique
L. Niehaus: Romantique
J. Brouquieres: Serieux et Comique
Minutaža: 11:55
12.
BURGER Benjamin
roj.:11.03.2000
Korepetitor: Marija Snežka
Podpečan
M. Faillenot: Conte lyrique
E. Ramehda: Concone
R. Clerisse: Promenade
Minutaža: 10:20
13.
ERKER Urban
roj.:18.09.2001
Korepetitor: Živa Horvat
M. Faillenot: Conte lyrique
L. Niehaus: Romantique
E. Rahmeda: Concone
Minutaža: 11:30
14.
JERMAN Gašper
roj.:23.01.2001
Korepetitor: Lada Kos
M. Faillenot: Conte lyrique
J. Broquieres: Clarinettaria
C. Cowles: Locomotive Suite (Steam Up, Branch Line)
Minutaža: 11:15
15.
KASTELIC Luka
roj.:26.01.2000
Korepetitor: Marija Snežka
Podpečan
M. Faillenot: Conte Lyrique
J. Brouquieres: Clarinettaria
H. Rabaud: Solo de Concours
Minutaža: 11:30
16.
KOŽELJ Miha
roj.:05.02.2000
Korepetitor: Neža Koželj
M. Faillenot: Conte lyrique
L. Niehaus: Romantique
E. Bozza: Ballade
Minutaža: 11:30
61
KLARINET
17.
KRŽAN Ksenija
roj.:07.02.2000
Korepetitor: Pierina Cavaliere
Mršić
M. Faillenot: Conte lyrique
J. Naulais: Prise de bec
P. Jeanjean: Clair matin
Minutaža: 08:50
KLARINET - Kategorija I. c
Glasbena šola Krško
Ponedeljek, 18. 3. 2013
1. del 14.30-15.25, odmor 15.25-15.40, 2. del 15.40-17.10
1.
PAŠKVAN Matej
roj.:12.04.1998
Korepetitor: Bernarda
Paškvan
L. Koželuh: Koncert v Es-duru (Allegro molto)
E. Bozza: Pulcinella
B. Adamič: Tinkarin rojstni dan
Minutaža: 14:30
2.
PUNGERČAR Maja
roj.:22.08.1999
Korepetitor: Tomaž Pirnat
L. Koželuh: Koncert v Es-duru (Allegro molto)
P. Jeanjean: Clair matin
A. Grgin: Capriccio št. 1
Minutaža: 14:07
3.
RAMŠAK Lara
roj.:18.06.1999
Korepetitor: Nikolaj Žličar
L. Koželuh: Koncert v Es-duru (Allegro molto)
E. Bozza: Aria
P. Jeanjean: Clair matin
Minutaža: 15:00
4.
SIKOVŠEK Urška
roj.:19.10.1998
Korepetitor: Dejan Jakšič
L. Koželuh: Koncert v Es-duru (Allegro molto)
E. Bozza: Aria
J. E. Barat: Piece en sol mineur
Minutaža: 15:07
15.40-17.10
5.
VINDIŠAR Luka
roj.:24.08.1999
Korepetitor: Dejan Jakšič
L. Koželuh: Koncert v Es-duru (Allegro molto)
P. Jeanjean: Clair matin
G. Rossini: Tema z variacijami
Minutaža: 15:00
62
KLARINET
6.
BENCAK Timi
roj.:15.01.1999
Korepetitor: Olga Kous
L. Koželuh: Koncert v Es-duru (Allegro molto)
P. Jeanjean: Clair matin
A. Semler-Collery: Cantabile et Allegro
Minutaža: 15:00
7.
BENKO Gaja
roj.:18.01.1999
Korepetitor: Miha Štokelj
L. Koželuh: Koncert v Es-duru (Allegro molto)
A. Coquard: Melodie et Scherzetto
C. Baermann: Tarantella
Minutaža: 14:55
8.
FORTUNAT Denis
roj.:24.08.1998
Korepetitor: Ana Leban
L. Koželuh: Koncert v Es-duru (Allegro molto)
A. Coquard: Melodie et Scherzetto
A. Messager: Solo de concours Minutaža: 15:00
9.
KOS Domen
roj.:29.05.1999
Korepetitor: Petra Mohorčič
L. Koželuh: Koncert v Es-duru (Allegro molto)
J. Collis: Festival solo
B. Adamič: Tinkarin rojstni dan
Minutaža: 12:40
10.
LEŠNJAK Urša
roj.:17.12.1998
Korepetitor: Nada Komnenić
L. Koželuh: Koncert v Es-duru (Allegro molto)
J. Collis: Festival solo
P. D’Rivera: Contradanza
Minutaža: 13:35
KLARINET - Kategorija II. a - 1. Etapa
Glasbena šola Krško
Sreda, 20. 3. 2013
1. del 9.00-10.30, odmor 10.30-10.45, 2. del 10.45-12.15
1.
MARTINČIČ Jurij
roj.:07.02.1997
Korepetitor: Larisa Čanji
L. Perminov: Balada
G. Donizetti: Concertino v B-duru
Minutaža: 12:00
63
KLARINET
2.
PETEK Laura
roj.:15.03.1996
Korepetitor: Ivan Ferčič
L. Perminov: Balada
G. Donizetti: Concertino v B-duru
Minutaža: 12:35
3.
POPOVIČ Tamara
roj.:10.09.1997
Korepetitor: Andreja Markun
L. Perminov: Balada
G. Donizetti: Concertino v B-duru
Minutaža: 10:50
4.
RAVNAK Matjaž
roj.:27.01.1996
Korepetitor: Veronika Hauptman
L. Perminov: Balada
G. Donizetti: Concertino v B-duru
Minutaža: 14:30
5.
RENER Katijana
roj.:13.02.1996
Korepetitor: Andreja Markun
L. Perminov: Balada
G. Donizetti: Concertino v B-duru
Minutaža: 11:00
6.
STOPAR Blaž
roj.:12.01.1996
Korepetitor: Andreja Markun
L. Perminov: Balada
G. Donizetti: Concertino v B-duru
Minutaža: 12:00
7.
ŠKORJA Samanta
roj.:26.08.1997
Korepetitor: Luca Ferrini
L. Perminov: Balada
G. Donizetti: Concertino v B-duru
Minutaža: 12:30
10.45-12.15
8.
ULAGA Jan
roj.:01.01.1997
Korepetitor: Mateja Hladnik
L. Perminov: Balada
G. Rossini: Variations
Minutaža: 14:10
9.
ZUPAN Urška
roj.:15.01.1997
Korepetitor: Andreja Markun
L. Perminov: Balada
G. Donizetti: Concertino v B-duru
Minutaža: 12:00
64
KLARINET
10.
BAJC Anja
roj.:08.07.1996
Korepetitor: Tatjana Dvoršak
L. Perminov: Balada
G. Rossini: Variations
Minutaža: 13:00
11.
BREZOVŠEK Filip
roj.:21.02.1996
Korepetitor: Hauptman
Veronika
L. Perminov: Balada
G. Rossini: Variations
Minutaža: 13:00
12
GOLOB Andraž
roj.:28.04.1997
Korepetitor: Hauptman
Veronika
L.Perminov: Balada
R. Kamplet: Fantazija
Minutaža: 12:00
13.
JUNGER Jan
roj.:29.10.1996
Korepetitor: Ivan Ferčič
L. Perminov: Balada
G. Donizetti: Concertino v B-duru
Minutaža: 13:25
KLARINET - Kategorija II. a - 2. Etapa
Glasbena šola Krško
Sreda, 20. 3. 2013
18.00
1.
MARTINČIČ Jurij
roj.:07.02.1997
Korepetitor: Larisa Čanji
N. W. Gade: Fantasistykker Ballade
Minutaža: 05:00
2.
PETEK Laura
roj.:15.03.1996
Korepetitor: Ivan Ferčič
B. Kovacs: Hommage a J. S. Bach
Minutaža: 03:20
3.
POPOVIČ Tamara
roj.:10.09.1997
Korepetitor: Andreja Markun
A. Grgin: Tema z variacijama
Minutaža: 08:20
65
KLARINET
4.
RAVNAK Matjaž
roj.:27.01.1996
Korepetitor: Veronika Hauptman
A. Templeton: Pocket size Sonata (Improvisatio, Modal Blues, In
rhythm)
Minutaža: 04:50
5.
RENER Katijana
roj.:13.02.1996
Korepetitor: Andreja Markun
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
Minutaža: 09:00
6.
STOPAR Blaž
roj.:12.01.1996
Korepetitor: Andreja Markun
K. Stamitz: Koncert v B-duru, št.10 (Allegro)
Minutaža: 08:00
7.
ŠKORJA Samanta
roj.:26.08.1997
Korepetitor: Luca Ferrini
J. Semler-Collery: Reverie et Scherzo
Minutaža: 07:00
8.
ULAGA Jan
roj.:01.01.1997
Korepetitor: Mateja Hladnik
A. Coquard: Melodie et Scherzetto
Minutaža: 05:00
9.
ZUPAN Urška
roj.:15.01.1997
Korepetitor: Andreja Markun
D. Milhaud: Duo concertant
Minutaža: 06:00
10.
BAJC Anja
roj.:08.07.1996
Korepetitor: Tatjana Dvoršak
A. Messager: Solo de Concours
Minutaža: 06:00
11.
BREZOVŠEK Filip
roj.:21.02.1996
Korepetitor: Hauptman
Veronika
D. Milhaud: Duo Concertant
Minutaža: 05:45
66
KLARINET
12.
GOLOB Andraž
roj.:28.04.1997
Korepetitor: Hauptman
Veronika
J. Moquet: Solo de Concours
Minutaža: 05:00
13.
JUNGER Jan
roj.:29.10.1996
Korepetitor: Ivan Ferčič
L. Cahuzac: Fantaisie Variée sur un vieil air champétre
Minutaža: 06:10
KLARINET - Kategorija II. b - 1. Etapa
Glasbena šola Krško
Torek, 19. 3. 2013
1. del 9.00-11.05, odmor 11.05-11.20, 2. del 11.20-13.45
1.
MOČNIK Matevž
roj.:10.12.1995
Korepetitor: Andreja Markun
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
Ph. Gaubert: Fantasie
Minutaža: 17:00
2.
NAGODE Miha
roj.:10.03.1994
Korepetitor: Andreja Markun
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
Ph. Gaubert: Fantasie
Minutaža: 16:40
3.
PAVLIČ Alen
roj.:04.10.1995
Korepetitor: Tatjana Hadl
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
Ph. Gaubert: Fantasie
Minutaža: 16:00
4.
PODGORNIK Manca
roj.:15.06.1994
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
Ph. Gaubert: Fantasie
Minutaža: 16:00
5.
REČNIK Primož
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
roj.:05.05.1994
J. Pucihar: Sonata št. 1
Korepetitor: Katja Marin Žličar Minutaža: 13:30
67
KLARINET
6.
ROGELJ Veronika
roj.:21.01.1995
Korepetitor: Andreja Markun
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
J. Pucihar: Sonata št. 1
Minutaža: 16:00
7.
RUPREHT Rok
roj.:25.06.1994
Korepetitor: Sanja Mlinar
Marin
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
J. Pucihar: Sonata št. 1
Minutaža: 16:15
8.
STRASSER Martina
roj.:22.10.1995
Korepetitor: Andreja Markun
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
A. Grgin: Theme and Variations št. 2
Minutaža: 19:00
11.20-13.45
9.
ŠRGAN Špela
roj.:12.09.1995
Korepetitor: Hauptman
Veronika
C.M. von Weber: Concertino V Es-duru, op. 26
N. Burgmüller: Duo in Es-dur, op. 15
Minutaža: 19:00
10.
ŠTAVDEKAR Klara
roj.:07.02.1995
Korepetitor: Sanja Mlinar
Marin
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
A. Grgin: Theme and Variations št. 2
Minutaža: 17:30
11.
VLAŠIČ Žan
roj.:16.03.1994
Korepetitor: Andreja Markun
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
L. Weiner: Ungarischer Tanz, op. 40
Minutaža: 16:00
12.
VRABEC Julija
roj.:16.04.1995
Korepetitor: Luca Ferrini
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
J. Pucihar: Sonata št. 1
Minutaža: 16:00
13.
CAR Dominik
roj.:23.03.1994
Korepetitor: Fada Azzeh
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
Ph. Gaubert: Fantasie
Minutaža: 16:30
68
KLARINET
14.
GREGORC David
roj.:20.09.1995
Korepetitor: Sanja Mlinar
Marin
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
J. Pucihar: Sonata št. 1
Minutaža: 16:15
15.
JEREBIC Şarah
roj.:27.03.1995
Korepetitor: Andreja Markun
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
Ph. Gaubert: Fantasie
Minutaža: 16:00
16.
KALIN KANTE Aljaž
roj.:16.01.1994
Korepetitor: Andreja Markun
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
L. Weiner: Ungarischer Tanz, op. 40
Minutaža: 14:50
17.
KESER Milena
roj.:10.06.1995
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
C. M. von Weber: Concertino v Es-duru, op. 26
L. Weiner: Ungarischer Tanz, op. 40
Minutaža: 16:00
KLARINET - Kategorija II. b - 2. Etapa
Glasbena šola Krško
Torek, 19. 3. 2013
18.00
1.
MOČNIK Matevž
roj.:10.12.1995
Korepetitor: Andreja Markun
F. V. Kramarž - Krommer: Koncert za klarinet in orkester v Es-duru
(1. stavek)
Minutaža: 06:00
2.
NAGODE Miha
roj.:10.03.1994
Korepetitor: Andreja Markun
L. Spohr: Koncert št. 1. v c-molu
Minutaža: 05:30
3.
PAVLIČ Alen
roj.:04.10.1995
Korepetitor: Petra Slak
J. Ed. Barat: Piece en sol mineur
Minutaža: 05:30
69
KLARINET
4.
PODGORNIK Manca
roj.:15.06.1994
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
C. M. Widor: Introduction et Rondo
Minutaža: 07:00
5.
A. Grgin: Theme and Variations št. 2
REČNIK Primož
roj.:05.05.1994
Minutaža: 10:00
Korepetitor: Katja Marin Žličar
6.
ROGELJ Veronika
roj.:21.01.1995
Korepetitor: Andreja Markun
L. Cahuzac: Variations sur un air du pays d’Oc
Minutaža: 08:00
7.
RUPREHT Rok
roj.:25.06.1994
Korepetitor: Sanja Mlinar
Marin
A. Messager: Solo de concours
Minutaža: 06:10
8.
STRASSER Martina
roj.:22.10.1995
Korepetitor: Andreja Markun
R. Boutry: En bleu et rouge
Minutaža: 04:30
9.
ŠRGAN Špela
roj.:12.09.1995
Korepetitor: Hauptman
Veronika
M. Delmas: Fantasie Itallienne
Minutaža: 05:30
10.
ŠTAVDEKAR Klara
roj.:07.02.1995
Korepetitor: June Fark
N. Gade: Fantasiestücke für Klarinette und Klavier
Minutaža: 07:30
11.
VLAŠIČ Žan
roj.:16.03.1994
Korepetitor: Andreja Markun
A. Messager: Solo de concours
Minutaža: 06:20
70
KLARINET
12.
VRABEC Julija
roj.:16.04.1995
Korepetitor: Luca Ferrini
H. Tomasi: Koncert za klarinet (Allegro giocoso)
Minutaža: 08:00
13.
CAR Dominik
roj.:23.03.1994
Korepetitor: Fada Azzeh
J. Brahms: Sonata št. 2 (Allegro amabile)
Minutaža: 08:30
14.
GREGORC David
roj.:20.09.1995
Korepetitor: Sanja Mlinar
Marin
C. M. Widor: Introduction et rondo, op.72
Minutaža: 07:30
15.
JEREBIC Şarah
roj.:27.03.1995
Korepetitor: Andreja Markun
H. Rabaud: Solo de concours
Minutaža: 09:00
16.
KALIN KANTE Aljaž
roj.:16.01.1994
Korepetitor: Andreja Markun
E. Bozza : Koncert za klarinet in komorni orkester (Allegro
moderato)
Minutaža: 07:00
17.
KESER Milena
roj.:10.06.1995
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
A. Messager: Solo de concours
Minutaža: 06:00
KLARINET - Kategorija III. a - 1. Etapa
Glasbena šola Krško
Torek, 19. 3. 2013
15.30-17.35
1.
ANDERLIČ Ana
roj.:21.06.1992
Korepetitor: Dijana Čizmok
L. Rančigaj: Summer music 2011
I. Dekleva: Solo pour la nuit 2004
C. M. Widor: Introduction et rondo
Minutaža: 18:50
71
KLARINET
2.
BEGOVIC Damjan
roj.:11.07.1992
Korepetitor: Dijana Čizmok
L. Rančigaj: Summer music 2011
L. Berio: Lied
J. Mazelier: Fantasie ballet
Minutaža: 20:30
3.
DERMOL Gregor
roj.:22.03.1992
Korepetitor: Dijana Čizmok
L. Rančigaj: Summer music 2011
M. Dautremer: Recit et impromptu
W. Osborne: Rhapsody
Minutaža: 18:40
4.
KRAJNC Dejan
roj.:17.12.1993
Korepetitor: Diana Čizmok
L. Rančigaj: Summer music 2011
M. Dautremer: Recit et impromptu
H. Sutermeister: Capriccio
Minutaža: 22:30
5.
KUDER Matic
roj.:04.02.1994
Korepetitor: Dijana Čizmok
L. Rančigaj: Summer music 2011
H. Sutermeister: Capriccio
C. M. Widor: Introduction et rondo
Minutaža: 22:00
6.
KURBOS Urban
roj.:14.01.1992
Korepetitor: Dijana Čizmok
L. Rančigaj: Summer music 2011
H. Sutermeister: Capriccio
F. Hidas: Fantasia
Minutaža: 17:51
KLARINET - Kategorija III. a - 2. Etapa
Glasbena šola Krško
Sreda, 20. 3. 2013
14.30
1.
ANDERLIČ Ana
roj.:21.06.1992
Korepetitor: Dijana Čizmok
L. Spohr: Koncert št.1. v c-molu
Minutaža: 21:50
72
KLARINET
2.
BEGOVIC Damjan
roj.:11.07.1992
Korepetitor: Dijana Čizmok
C.M.von Weber: Koncert št.2 v Es-duru (Allegro, Romanza, Alla
Polacca)
Minutaža: 23:00
3.
DERMOL Gregor
roj.:22.03.1992
Korepetitor: Dijana Čizmok
L. Spohr: Koncert št. 1 v c-molu
Minutaža: 21:50
4.
KRAJNC Dejan
roj.:17.12.1993
Korepetitor: Diana Čizmok
L. Spohr: Koncert št. 1 v c-molu
Minutaža: 22:00
5.
KUDER Matic
roj.:04.02.1994
Korepetitor: Dijana Čizmok
C.M. von Weber: Koncert št. 2 v Es duru (Allegro, Romanza, Alla
Polacca)
Minutaža: 22:00
6.
KURBOS Urban
roj.:14.01.1992
Korepetitor: Dijana Čizmok
L. Spohr: Koncert št. 1 v c-molu Minutaža: 19:18
KLARINET - Kategorija III. b - 1. Etapa
Glasbena šola Krško
Nedelja, 17. 3. 2013
16.00
1.
RAZPOTNIK Uroš
roj.:21.07.1991
Korepetitor: Diana Čizmok
W. A. Mozart: Koncert v A-duru (1. stavek)
A. Bax: Sonata (Molto moderato, Vivace)
V. Bucchi: Concerto
Minutaža: 33:00
2.
ROBEK Jure
roj.:10.05.1991
Korepetitor: Zoltan Peter
W. A. Mozart: Koncert v A-duru (1. stavek)
E. Denisov: Sonata
J. Brahms: Sonata št. 1 v f-molu, op. 120 (1. in 2. stavek)
Minutaža: 33:00
73
KLARINET
3.
ŠKVORC Ester Nives
roj.:17.04.1991
Korepetitor: Dijana Čizmok
W. A. Mozart: Koncert v A-duru (1. stavek)
N. Rotta: Sonata in re
V. Bucchi: Concerto per clarinetto solo
Minutaža: 30:14
KLARINET - Kategorija III. b - 2. Etapa
Glasbena šola Krško
Ponedeljek, 18. 3. 2013
18.00
1.
RAZPOTNIK Uroš
roj.:21.07.1991
Korepetitor: Diana Čizmok
E. Bozza: Koncert za klarinet in orkester (Allegro moderato,
Andantino, Vif)
Minutaža: 17:00
2.
ROBEK Jure
roj.:10.05.1991
Korepetitor: Zoltan Peter
C. Nielsen: Koncert za klarinet in orkester
Minutaža: 24:00
3.
ŠKVORC Ester Nives
roj.:17.04.1991
Korepetitor: Dijana Čizmok
E. Bozza: Koncert za klarinet in orkester (Allegro moderato,
Andantino, Vif)
Minutaža: 16:55
74
KLAVIR
KLAVIR
KLAVIR - Kategorija I. a
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Nedelja, 17. 3. 2013
Sestanek žirije 8.15-9.00
1. del 9.00-10.30, odmor 10.30-10.45, 2. del 10.45-12.30, odmor 12.30-14.00, 3. del 14.00-15.30
1.
MARKIČ Ema
roj.:16.03.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 8)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
W. A. Mozart: Kruh z maslom
F. Chopin: Valček v a-molu, op. posth.
R. Schumann: O tujih deželah in ljudeh
Minutaža: 07:40
2.
MATAJIČ Marko
roj.:09.11.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: Rondo – ples, op. 60
D. Kabalevski: Variacije na ukrajinsko narodno temo v G-duru
Minutaža: 06:48
3.
MATJAŠEC Urša
roj.:10.04.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
R. Schumann: Album fur die Jugend op. 68, št. 16 (Erster Verlust)
B. Glavina: Drobtinice (Čebelica)
Minutaža: 04:40
4.
MEGLIČ Ema
roj.:02.08.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: Rondo – ples, op. 60
D. Kabalevski: »Grey Day« Variations on a Slovakian Folksong
Minutaža: 06:50
5.
MUHIČ Aleks
roj.:12.02.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
F. Schubert: Moment musical, op. 94 št. 3 v f-molu
R. Gliere: Skica, op.34/12
Minutaža: 06:29
75
KLAVIR
6.
OGNJANOVIČ Sara
roj.:27.06.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 8)
I. Albéniz: Tango v D-duru
W. A. Mozart: Sonata v C-duru, KV 545 (3. stavek)
Minutaža: 07:00
7.
PEHARDA Pia
roj.:12.06.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
D. Kabalevski: Variacije na temo slovaške pesmi op. 51, št. 3
A. Hačaturjan: Bilder der Kindheit, št. 5 (Etuda za Taljo)
Minutaža: 07:45
8.
PODBOJEC Maja
roj.:05.04.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
F. Burgmüller: Etude op. 109, št. 8 (Agitato)
P. I. Čajkovski: Album za mlade op. 39 (Lutkin pogreb)
Minutaža: 08:00
9.
POGAČAR Neža
roj.:22.12.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
J. Haydn: Sonata v D-duru, Hob XVI:4 (Allegro)
E. Grieg: Lyrische stucke op. 12/1 (Arieta)
E. Grieg: Lyrische stucke op. 71/3 (Kobold)
Minutaža: 07:30
10.
POLJŠAK Ana
roj.:06.05.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
A. Hačaturjan: Otroška sonatina v C-duru (1. stavek)
Minutaža: 07:50
11.
PRAPOTNIK Aneja
roj.:25.12.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
F. Burgmüller: Etuda op. 109 (Biseri)
D. Kabalevski: Variacije op. 51 št. 4
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
Minutaža: 07:15
76
KLAVIR
12.
RAKOVEC Julija
roj.:05.10.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
F. Schubert: Moment musical, op. 94 št. 3 v f-molu
F. Kuhlau: Šest variacij v G-duru na temo avstrijske narodne pesmi
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
Minutaža: 08:00
13.
SEDMAK Daša
roj.:09.02.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
F. Schubert: Moment musical, op. 94 št. 3 v f-molu
I. Berkovič: Variacije na Paganinijevo temo
Minutaža: 08:00
10.45-12.30
14.
SUŠNIK Ambrož
roj.:22.06.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
G. Martucci: Notturnino op. 42, št. 1
Minutaža: 07:50
15.
ŠALAMON Martin
roj.:14.10.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 8)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
A. Khachaturian: Zvoki otroštva (Leopard na gugalnici)
A. Hačaturjan: Zvoki otroštva (Tamburin)
A. Hačaturjan: Zvoki otroštva (Dve klepetavi teti)
Minutaža: 07:36
16.
ŠLIBAR Lara
roj.:27.02.2004
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
P. I. Čajkovski: Neapeljska plesna pesem
J. S. Bach: Mali preludij v c molu
P. I. Čajkovski: Sladko sanjarjenje
Minutaža: 06:30
17.
ŠLIBAR Žan
roj.:30.07.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
I. Albéniz: Tango v D-duru
F.Chopin: Nocturno op. 9, št. 2
Minutaža: 08:00
77
KLAVIR
18.
TOVŠAK Neža
roj.:18.12.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: Rondo – ples, op. 60
G. Grazioli: Sonata v G-duru
P. I. Čajkovski: Škrjančkova pesem
Minutaža: 07:00
19.
ULRIH Nuša
roj.:21.08.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
D. Carr Glover: Indian Pony Race
Minutaža: 05:00
20.
VALDHUBER Jana
roj.:09.04.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: Rondo – Ples, op. 60
I. Berkovič: Varijacije na Paganinijevo temo v a-molu
Minutaža: 08:00
21.
ZAGODE Vitomir Janez
roj.:10.08.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 8)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
J. Haydn: Sonata v G-duru, Hob. XVI: G1 (1. stavek)
F. Chopin: Valček v Es-duru, KK IVb, št. 10
Minutaža: 07:00
22.
BRUNŠEK Rok Tadej
roj.:17.04.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
F. Schubert: Moment musical, op. 94 št. 3 v f-molu
J. S. Bach: Dvoglasna invencija št. 9, BWV 780
F. Burgmüller: Etuda op. 109, št. 8
Minutaža: 07:25
23.
DIETNER Barbara
roj.:03.03.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 8)
F. Schubert: Moment musical, op. 94 št. 3 v f-molu
D. Scarlatti: Sonata v g-molu (Largo)
A. Guriljev: Variacije na rusko pesem
Minutaža: 07:30
78
KLAVIR
24.
FEGUŠ Jerca
roj.:30.08.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
L. van Beethoven: Sonatina v F-duru, dbo 5/2 (Allegro assai)
D. Kabalevski: Rondo – koračnica, op. 60
Minutaža: 05:45
25.
GAUBE Julija
roj.:13.02.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: Rondo – ples, op. 60
E. Grieg: Lirične skladbe op. 12 (Valček, št. 2)
E. Grieg: Lirične skladbe op. 12 (Škratov ples, št. 4)
Minutaža: 07:00
26.
GOMBAČ Vita
roj.:21.02.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: Rondo – Ples, op. 60
W. A. Mozart: Dunajska sonatina št. 6 (Allegro)
I. Berkovič: Variacije na temo ruske narodne pesmi
Minutaža: 07:57
27.
GORŠE Nika
roj.:19.03.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
F. Schubert: Moment musical, op. 94 št. 3 v f-molu
D. Kabalevski: Variazioni facili, op.40/1
Minutaža: 07:10
14.00-15.30
28.
HALER Lea
roj.:18.01.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
E. Granados: Poetični valčki (številki 1, 2)
Minutaža: 06:55
29.
HORVAT Veronika
roj.:26.07.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: Rondo – ples, op. 60
R. Schumann: Ländliches Lied
P. Harvey: Rumba Toccata
Minutaža: 05:45
79
KLAVIR
30.
IBIC Vid
roj.:06.02.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
J. S. Bach: Dvoglasna invencija št. 7 v e-molu
J. Haydn: Sonata v h-molu, HOB XVI 32 (1. stavek)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
E. Grieg: Etuda v spomin Chopinu, op. 73 št. 5
Minutaža: 08:00
31.
JANKOVIČ Nina
roj.:18.02.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
D. Kabalevski: 6 variacij na ukrajinsko ljudsko pesem v a-molu, op.
51 št. 5
D. Kabalevski: Scherzo
Minutaža: 07:30
32.
JANKOVIĆ Nika
roj.:16.05.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: Rondo – ples, op. 60
D. Kabalevski: Igra z žogo, op. 27, št. 5
J. S. Bach: Mali preludij v c-molu
E. Grieg: Ples vil
Minutaža: 07:00
33.
JAZBINŠEK Tjaša
roj.:23.10.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: Rondo – ples, op. 60
P. I. Čajkovski: Sladko sanjarjenje, op. 39
P. I. Čajkovski: Polka, op. 39
F. Kuhlau: Sonatina v C-duru, op. 55, št. 3 (1. stavek)
Minutaža: 07:30
34.
JORDAN Borut
roj.:22.06.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: Rondo – ples, op. 60
C. Debussy: Mali črnec
D. Kabalevsky: Sonatina, op. 27 št. 16
Minutaža: 06:35
35.
KLENOVŠEK Žan
roj.:24.02.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 8)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
R. Schumann: O tujih krajih in ljudeh (Sanjarjenje, Ujemi me)
Minutaža: 07:25
80
KLAVIR
36.
KOLMANIČ Zala
roj.:16.12.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
F. Schubert: Moment musical op. 94, št. 3 v f-molu
F. Burgmüller: Lastovka, op. 100, št. 24
R. Schumann: Mladinski album op. 68, št. 12 (Knecht Ruprecht) Minutaža: 07:15
37.
KOROŠEC Jakob
roj.:11.09.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št.10)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
D. Kabalevski: 24 kleine Stücke für Klavier op.39, št. 20 (Klovni)
C. Debussy: Mali črnec (Cake Walk)
Minutaža: 05:29
38.
KRŽIŠNIK Neža
roj.:18.01.2003
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: Rondo – ples, op. 60
F. Mendelssohn: Pesem brez besed, op.62 št. 25 v G-duru
Minutaža: 07:00
39.
LESKOVAR JOHNSON Matija
roj.:28.10.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: Rondo – koračnica, op. 60
R. Schumann: Divji jezdec
E. Grieg: Kobold
Minutaža: 05:40
40.
LIU Luna
roj.:21.07.2002
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
D. Kabalevski: 30 Kinderstücke für Klavier op. 27, št. 29 (Jezdec)
J. S. Bach: Dvoglasna invencija št.14 v B-duru
S. Rachmaninov: Italijanska polka
Minutaža: 06:15
81
KLAVIR
KLAVIR - Kategorija I. b
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Nedelja, 17. 3. 2013
1. del 17.00-18.40, odmor 18.40-18.55, 2. del 18.55-20.00
Ponedeljek, 18. 3. 2013
9.00-11.00
1.
MLINAR Rok
roj.:06.11.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 10
J. S. Bach: Dvoglasna invencija, št. 14 v B-duru
A. Hačaturjan: Toccata
Minutaža: 10:40
2.
MORI Jan
roj.:02.10.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 10
L. van Beethoven: Bagatella op.33/6
F. Chopin: Valček op. 64/1
Minutaža: 08:40
3.
OREL Mirjam
roj.:02.06.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 10
J. Haydn: Sonata, HOB XVI št. 23 (Allegro moderato)
F. Poulenc: Nokturno št. 8
M. Moskovski: Tarantelle op. 77, št. 6
Minutaža: 11:02
4.
PEROŠA Katarina
roj.:10.12.2001
J. Haydn: Sonata v g-molu, Hob XVI 44 (1. stavek)
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
D. Šostakovič: 24 preludijev, op. 34 (Preludij št. 16 v b-molu)
I. Berkovič: Toccata v a-molu
Minutaža: 11:00
5.
SAKSIDA Špela
roj.:17.07.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
F. Schubert: Scherzo v B-duru
L. van Beethoven: Šest variacij na originalno temo v G-duru
Minutaža: 10:41
82
KLAVIR
6.
STANIČ Veronika
roj.:01.02.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 10
W. A. Mozart: Sonata v C duru, KV 330 (Allegro moderato)
C. Debussy: Golliwogg’s Cake - Walk
Minutaža: 11:00
7.
UŠEN Jana
roj.:07.03.2001
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
D. Šostakovič: 24 preludijev, op. 34 (Preludij št. 6 v h-molu)
D. Šostakovič: 24 preludijev, op. 34 (Preludij št. 24 v d-molu)
E. Grieg: Tanz aus Jölster
Minutaža: 08:30
8.
VIDRIH Nastja
roj.:22.12.2001
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 1)
F. Schubert: Zwei Scherzi št. 1
R. Ščedrin: Humoreske
F. Mendelssohn-Bartholdy: Songs without words op. 19
Minutaža: 11:00
9.
ŽELE Tomaž
roj.:17.12.2001
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 1)
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 11
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 10)
R. Schumann: Zimski čas II op. 68
R. Schumann: Fantazijski ples op. 124
Minutaža: 10:10
18.55-20.00
10.
BAN Izak
roj.:07.08.2001
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 1)
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 10
R. Gliere: Preludij op. 31 v Es- duru
I. Berkovič: Variacije na Paganinijevo temo
Minutaža: 11:00
11.
BEVC Iva
roj.:24.05.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 11
W. A. Mozart: Sonata v B-duru, KV 570 (1. stavek)
C. Debussy: Arabeska št. 1
Minutaža: 11:15
83
KLAVIR
12.
BIZJAK Ela
roj.:02.02.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 10
E. Grieg: Poetične slike, op. 3, št. 1 in št. 6
C. Debussy: Arabesque št. 2
Minutaža: 10:15
13.
BRODNJAK Brina
roj.:14.04.2001
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 1)
F. Chopin: Valček op. 34, št. 2
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 10
Minutaža: 09:55
14.
DOBRAVEC Rebeka
roj.:02.07.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 10
W. A. Mozart: Sonata v C-duru
P. I. Cajkovski: Maj
Minutaža: 09:25
15.
GORŠE Lara
roj.:10.03.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 1)
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 10
I. Berkovič: Variacije na Paganinijevo temo
Minutaža: 10:50
Ponedeljek, 18. 3. 2013
9.00-11.00
16.
GOSTIŠA Urban
roj.:18.12.2000
E. Grieg: Lirične skladbe za klavir op. 12 (Arietta)
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
D. Šostakovič: 24 preludijev op. 34 (Preludij št. 16 v b-molu)
W. A. Mozart: Variacije na temo »Ah! Vous dirai-je, Maman« v
C-duru, KV 265
Minutaža: 12:00
17.
HOFINGER MIHELIČ Vita
roj.:13.03.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
D. Šostakovič: 24 preludijev, op. 34 (Preludij št. 16 v h-molu)
J. S. Bach: Triglasna invencija št. 1 v C-duru
C. Debussy: Arabeska št. 2 v G-duru
Minutaža: 09:00
84
KLAVIR
18.
HREN Jan
roj.:21.03.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 10
S. Prokofijev: Bežne vizije, op. 22, št. 11
A. Hačaturjan: Sonatina za klavir (3. stavek)
C. Debussy: Doctor Gradus ad Parnassum
Minutaža: 10:55
19.
HUDE Samo
roj.:21.07.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
D. Šostakovič: 24 preludijev, op. 34 (Preludij št. 16 v b-molu)
F. Chopin: Nocturno v cis-molu, op. posth.
B. Bartók: Romunski ljudski plesi (številke 1, 2, 3, 6)
Minutaža: 10:30
20.
HUDEJ Nataša
roj.:02.10.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
F. Schubert: Scherzo v B-duru, D 593
F. Schubert: Impromptu op. 90, št. 4
Minutaža: 12:00
21.
IBIC Maja
roj.:28.07.2000
J. S. Bach: Triglasna invencija št. 13 v a-molu, BWV 799
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 18
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 10
E. Grieg: Sonata v e-molu op. 7 (Allegro moderato)
Minutaža: 10:50
22.
ILIENKO Andrei
roj.:05.10.2001
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
F. Schubert: Scherzo v B-duru
I. Berkovič: Variacije na Paganinijevo temo
Minutaža: 11:40
23.
JELIČIĆ Tea
roj.:27.10.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
S. Prokofjev: Bežne vizije, op. 22, št. 10
W. A. Mozart: Sonata v G-duru, K 283 (1. stavek)
F. Schubert: Impromptu v As-duru
Minutaža: 09:25
85
KLAVIR
24.
KOEHLER Kaia Tiana
roj.:26.03.2001
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 1)
D. Šostakovič: 24 preludijev, op. 34 (Preludij št. 16 v b-molu)
F.Chopin: Fantaisie-Impromptu op. 66
Minutaža: 10:30
25.
KRAVANJA Vida
roj.:14.02.2000
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
F. Schubert: Scherzo v B-duru
E. Grieg: Poročni dan na Troldhaugnu, op. 65, št. 6
Minutaža: 12:00
26.
LIPOVŠEK Katarina
roj.:18.11.2001
F. Schubert: Scherzo v B-duru
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 9)
C. Debussy: Sanjarjenje
Minutaža: 10:12
KLAVIR - Kategorija I. c
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Ponedeljek, 18. 3. 2013
1. del 14.00-15.30, odmor 15.30-15.45, 2. del 15.45-17.30, odmor 17.30-17.45, 3. del 17.45-18.40
1.
MILOŠIČ DUNDEK Žan
roj.:25.03.1999
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 11)
F. Chopin: 24 preludijev, op. 28 (Preludij št. 22 v g-molu)
F. Chopin: 24 preludijev, op. 28 (Preludij št. 4 v e-molu)
C. Debussy: Arabeska št. 1
Minutaža: 12:40
2.
RUPNIK Anže
roj.:09.02.1998
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 5)
F. Chopin: Mazurka op. 17, št. 1
S. Prokofjev: Romeo in Julija (Montechi in Capuleti)
S. Prokofjev: Romeo in Julija (Mercutio)
S. Rahmaninov: Preludij op. 23, št. 5
Minutaža: 14:40
86
KLAVIR
3.
SLAK Nace
roj.:09.12.1998
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 12)
F. Chopin: 24 preludijev, op. 28 (Preludij št. 22 v g-molu)
S. Rachmaninov: Preludij št. 4 v D-duru, op. 23
F. Chopin: Poloneza št. 2 v es-molu, op. 26
Minutaža: 14:30
4.
STAJNKO Blaž
roj.:31.12.1999
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 5)
F. Chopin: 24 preludijev, op. 28 (Preludij št. 22 v g-molu)
P. I. Čajkovski: April
P. I. Čajkovski: Julij
C. Debussy: Golliwogg’s cake walk
Minutaža: 12:15
5.
ŠUMEJ Aljaž
roj.:02.11.1998
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 12)
F. Schubert: Impromptu op. 142, št. 2 v As-duru
F.Chopin: Fantaisie-Impromptu op. posth. 66 v cis-molu
Minutaža: 13:15
6.
UDOVIČ KOVAČIČ Teja
roj.:07.09.1999
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 11)
F. Chopin: Mazurka op. 7, št. 1 v B-duru
F. Chopin: Briljantne variacije v B-duru op. 12
W. Lutoslawski: Dve etudi (Etuda št. 1)
Minutaža: 15:00
7.
VERŠIČ Eva
roj.:20.03.1998
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 5)
F. Schubert: Impromptu op. 142, št. 2 v As-duru
D. Scarlatti: Sonata v G-duru, K 427
S. Rahmaninov: Polichinelle op.3, št.4
Minutaža: 13:45
15.45-17.30
8.
VIDIC Gašper
roj.:21.01.1999
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 5)
F. Schubert: Impromptu op. 142, št. 2 v As-duru
F. Liszt: Etuda op.1, št. 9
E. Grieg: Poročni dan na Troldhaugnu op. 65, št. 6
Minutaža: 14:55
87
KLAVIR
9.
VODEB Špela
roj.:20.05.1999
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 12)
F. Chopin: Mazurka op. 7, št. 1 v B-duru
F. Mendelssohn: Pesem brez besed op. 19, št.1
F. Mendelssohn: Pesem brez besed op. 67, št 4
Minutaža: 11:10
10.
ZULIANI Max
roj.:30.12.1998
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 5)
F. Chopin: 24 preludijev, op. 28 (Preludij št. 22 v g-molu)
F. Liszt: Etuda op. 1, št. 9
C. Debussy: Danseuses de Delphes (Preludij št. 1)
S. Prokofjev: Romeo in Julija (Pater Lorenzo, Mercutio)
Minutaža: 15:00
11.
BAŠ Nina
roj.:10.11.1998
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 5)
F. Chopin: Mazurka op. 7, št. 1 v B-duru
E.Grieg: Notturno op. 54, št. 4
E.Grieg: Metuljček op. 43, št. 1
Minutaža: 13:40
12.
BEDEKOVIČ Jernej
roj.:22.07.1998
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 12)
F. Schubert: Impromptu, op. 142, št. 2 v As-duru
E. Grieg: Poročni dan na Troldhaugnu, op. 65, št. 6
Minutaža: 13:00
13.
BOHINC Blaž
roj.:22.05.1998
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 12)
F. Chopin: 24 preludijev, op. 28 (Preludij št. 22 v g-molu)
F. Mendelssohn-Bartholdy: Rondo capriccioso, op. 14
C. W. Schumann: Notturno, op. 6
Minutaža: 14:25
14.
BORKOVIČ Luka
roj.:15.03.1998
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 5)
B. Bartók: Allegro barbaro
F. Chopin: Scherzo op. 20, št.1 v h-molu
Minutaža: 14:10
88
KLAVIR
15.
DOLENC Rok
roj.:30.05.1998
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 12)
F. Chopin: 24 preludijev, op. 28 (Preludij št. 22 v g-molu)
C. Chaminade: Romance in Re op. 137
G. Gerschwin: Preludij št.2, št.1
A. Hačaturjan: Toccata
Minutaža: 15:00
17.45-18.40
16.
FURLAN Mia
roj.:19.03.1998
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 5)
F. Chopin: 24 preludijev, op. 28 (Preludij št. 22 v g-molu)
D. Scarlatti: Sonata v A-duru, K322
D. Scarlatti: Sonata v c-molu, K11
D. Scarlatti: Sonata v a-molu, K149
F. Liszt: Madžarska rapsodija v a molu št. 11
Minutaža: 14:40
17.
GOVEKAR Žan Valentin
roj.:03.04.1998
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 11)
B. Bartók: Allegro barbaro
J. Haydn: Sonata, Hob XVI/34 v e –molu (Presto)
F. Mendelssohn-Bartholdy: Pesem brez besed op. 19, št. 1 v E
-duru
Minutaža: 13:40
18.
IVANČIČ Petra
roj.:22.09.1998
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 12)
F. Chopin: Mazurka op. 7, št. 1 v B-duru
J. Brahms: Rapsodija št. 2 v g-molu op. 79 Minutaža: 10:50
19.
KÖVEŠ Sara
roj.:14.09.1998
P. Kopač: 12 preludijev za klavir (Preludij št. 5)
F. Chopin: 24 preludijev, op. 28 (Preludij št. 22 v g-molu)
L. van Beethoven: Sonata op. 10, št. 2 (1. in 2. stavek)
F. Liszt: Etuda op. 1, št. 9
Minutaža: 13:00
89
KLAVIR
KLAVIR - Kategorija II. a - 1. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Petek, 15. 3. 2013
1. del 9.00-10.30, odmor 10.30-10.45, 2. del 10.45-11.40
1.
MALEK Saša
roj.:17.06.1997
M. Moszkowsky: Etuda št. 1, op. 72
J. Haydn: Sonata v Es-duru, Hob. XVI: 49 (1. stavek)
Minutaža: 07:40
2.
MESTEK Klara
roj.:24.06.1996
M. Moszkowsky: Etuda št. 2, op. 72
L. van Beethoven: Sonate št. 9, op. 14/1 (1. stavek)
Minutaža: 07:40
3.
PAJANOVIĆ Stefan
roj.:30.06.1996
M. Moszkowsky: Etuda št. 11 v As-duru, op. 72
L. van Beethoven: Sonata št. 2, op. 31 v d-molu (1. stavek) Minutaža: 08:05
4.
PAVLAKOVIČ Blaž
roj.:25.12.1997
M. Moszkowsky: Etuda št. 6, op. 72
J. Haydn: Sonata v F-duru, Hob. XVI: 23 (1. stavek-Allegro
moderato)
Minutaža: 06:50
5.
PEČARIČ STRNAD Urška
roj.:20.11.1997
M. Moszkowsky: Etuda št. 6, op. 72
L. van Beethoven: Sonata, op. 10, št. 1 v c-molu (1. stavek)
Minutaža: 06:30
6.
SLAPNIČAR Urban
roj.:10.10.1997
M. Moszkowsky: Etuda št. 5, op. 72
W. A. Mozart: Sonata v B-duru, KV 333 (1. stavek)
Minutaža: 07:30
7.
STANIČ Urban
roj.:02.06.1996
M. Moszkowsky: Etuda št. 6, op. 72
J. Haydn: Sonata v C-duru, Hob. XVI: 50 (1. stavek - Allegro)
Minutaža: 08:00
90
KLAVIR
8.
VALENTINČIČ Marjetka
roj.:07.07.1997
J. Haydn: Sonata v c molu (1. stavek)
M. Moszkowski: Virtuozna etuda št. 2 v g-molu
Minutaža: 07:30
9.
AŠIČ Ana
roj.:17.07.1996
M. Moszkowsky: Etuda št. 6, op. 72
L. van Beethoven: Sonate št. 5, op.10, št.1
Minutaža: 06:40
10.45-11.40
10.
BITENC Hana
roj.:20.10.1997
M. Moszkowsky: Etuda št. 11, op. 72
W. A. Mozart: Sonata v F-duru, KV 332 (Allegro)
Minutaža: 06:57
11.
BLAŽEK Patricija
roj.:24.07.1997
M. Moszkowsky: Etuda št. 2, op. 72
L. van Beethoven: Sonate št. 2, op. 2
Minutaža: 08:20
12.
ČIZMAZIJA Jan
roj.:15.09.1996
M. Moszkowsky: Etuda št. 2, op. 72
L. van Beethoven: Sonate št. 2, op. 14 (1. stavek)
Minutaža: 08:00
13.
ČUČKO Špela
roj.:31.07.1997
M. Moszkowsky: Etuda št. 11, op. 72
W. A. Mozart: Sonata v B-duru, KV 333 (1. stavek)
Minutaža: 08:00
14.
KAMPLET Nejc
roj.:07.09.1996
M. Moszkowsky: Etuda št.11, op. 72 W. A. Mozart: Sonata v C-duru, KV 330 (Presto con fuoco)
Minutaža: 08:30
15.
KOCIJANČIČ Klemen
roj.:10.11.1997
F. Mendelssohn-Bartholdy: Etuda št. 1, op. 104
L. van Beethoven: Sonata št. 2 v G-duru op. 14 (1. stavek)
Minutaža: 08:30
16.
KOVŠE Vita
roj.:15.10.1996
M. Moszkowsky: Etuda št. 6, op. 72
L. van Beethoven: Sonate št. 1, op. 10
Minutaža: 06:10
91
KLAVIR
KLAVIR - Kategorija II. a - 2. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Petek, 15. 3. 2013
14.00
1.
MALEK Saša
roj.:17.06.1997
R. Schumann: Variacije na temo ABEGG, op. 1
Minutaža: 08:00
2.
MESTEK Klara
roj.:24.06.1996
P. I. Čajkovski: Letni časi (Maj, December)
Minutaža: 08:00
3.
PAJANOVIĆ Stefan
roj.:30.06.1996
S. Prokofjev: Romeo in Julija op. 75 (Mercutio, Scenes, Montagues and Capulets)
Minutaža: 08:10
4.
PAVLAKOVIČ Blaž
roj.:25.12.1997
C. Debussy: Children’s Corner (Doctor Gradus ad Parnassum,
Jimbo’s Lullaby, Serenade for the Doll, The Snow is dancing)
I. Rijavec: Gašperčkova polka
Minutaža: 13:10
5.
PEČARIČ STRNAD Urška
roj.:20.11.1997
R. Schumann: Fantasiestücke, op. 12 (Vzlet)
S. Rachmaninov: Preludij op. 23, št. 5 v g-molu
S. Rachmaninov: Preludij op. 32, št. 5 v G-duru
Minutaža: 11:30
6.
SLAPNIČAR Urban
roj.:10.10.1997
F. Chopin: Nokturno št. 1 v f-molu, op. 55
I. Berkovič: Variacije na Paganinijevo temo
Minutaža: 12:00
7.
STANIČ Urban
roj.:02.06.1996
F. Chopin: Nokturno op. 15/2 v Fis-duru
F. Chopin: Scherzo št. 3 v cis-molu, op. 39
Minutaža: 11:40
8.
VALENTINČIČ Marjetka
roj.:07.07.1997
F. Chopin: Briljantne variacije op. 12
S. Prokofjev: Pepelka (Pomladna vila, Zimska vila)
Minutaža: 12:00
92
KLAVIR
9.
AŠIČ Ana
roj.:17.07.1996
J. Brahms: Rapsodija op. 79, št. 2
F. Chopin / F. Liszt: Chant polonaise (Souhait de une jeune fille)
Minutaža: 10:25
10.
BITENC Hana
roj.:20.10.1997
C. Debussy: La fille aux cheveux de lin
F. Schubert: Impromptu št. 3 v B-duru, op. 142
Minutaža: 10:54
11.
BLAŽEK Patricija
roj.:24.07.1997
F. Liszt: Notturno št. 3
C. Debussy: Jardins sous la pluie
Minutaža: 08:45
12.
ČIZMAZIJA Jan
roj.:15.09.1996
F. Chopin: Scherzo, op. 20
Minutaža: 10:00
13.
ČUČKO Špela
roj.:31.07.1997
F. Liszt: Etuda op.1, št. 9 v As - duru
J. Turina: Danza de la seduccion op.55, št. 2
J. Turina: Danza ritual op. 55, št. 3
J. Turina: Sacro – Monte op. 55, št. 5
Minutaža: 10:05
14.
KAMPLET Nejc
roj.:07.09.1996
R. Kamplet: Meditacija
F. Chopin: Scherzo v h-molu, op. 20
Minutaža: 10:40
15.
KOCIJANČIČ Klemen
roj.:10.11.1997
J. Brahms: Intermezzo v a-molu, op. 76
J. Brahms: Intermezzo v b-molu, op.5
J. Brahms: Balada v g-molu, op. 118
Minutaža: 09:30
16.
KOVŠE Vita
roj.:15.10.1996
F. Liszt: Liebestraume št.3 (O Lieb)
V. Ukmar: Ekspresije za klavir (Kes)
Minutaža: 08:02
93
KLAVIR
KLAVIR - Kategorija II. b - 1. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Sobota, 16. 3. 2013
1. del 9.00-10.30, odmor 10.30-10.45, 2. del 10.45-11.55
1.
PAVLIHA David
roj.:13.10.1994
F. Liszt: Tri koncertne etude, S 144 (Un sospiro)
L. van Beethoven: Sonata v c-molu, op. 13 (Grave, Allegro molto
e con brio)
Minutaža: 12:10
2.
PRIJATELJ Lucija
roj.:12.07.1995
F. Chopin: Etuda št. 4, op. 10
L. van Beethoven: Sonate št. 2, op. 10 (1. stavek)
Minutaža: 13:30
3.
PRTENJAK Veronika
roj.:16.07.1994
F. Liszt: Dve koncertni etudi, S 145 (Gnomenreigen)
L. van Beethoven: Sonata v c-molu op. 13 (1. stavek)
Minutaža: 10:25
4.
PUŠNIK Špela
roj.:05.12.1994
F. Chopin: Etuda št. 1, op. 25
L. van Beethoven: Sonate št. 15, op. 28 (1. stavek)
Minutaža: 10:30
5.
VERHOVNIK Barbara
roj.:16.06.1995
F. Chopin: Etuda št. 12, op. 10
L. van Beethoven: Sonata v c-molu, op. 13 (1. stavek)
Minutaža: 11:00
6.
BEGUŠ Ana Maria
roj.:04.01.1995
F. Chopin: Etuda op. 25, št. 9
L. van Beethoven: Sonata v As-duru, op. 26 (1. stavek)
Minutaža: 06:40
7.
BRENČIČ Katarina
roj.:30.03.1994
F. Liszt: Dve koncertni etudi, S 145 (Waldesrauschen)
L. van Beethoven: Sonata št.15, op. 28
Minutaža: 11:30
94
KLAVIR
8.
GALE Ana
roj.:22.01.1995
F. Liszt: Dve koncertni etudi, S 145 (Gnomenreigen)
L. van Beethoven: Sonata v D-duru op. 28 (1. stavek)
Minutaža: 11:00
10.45-11.55
9.
GNAMUŠ Valentina
roj.:21.02.1994
F. Liszt: Grandes Études de Paganini, S 141 (številka 5)
L. van Beethoven: Sonata v D-duru, op. 28
Minutaža: 10:05
10.
GOLOB Kristina
roj.:17.09.1994
F. Liszt: Tri koncertne etude, S 144 (Un sospiro)
L. van Beethoven: Sonata op. 2, št. 3 v C-duru (1. stavek)
Minutaža: 13:00
11.
HORVAT Špela
roj.:05.08.1995
F. Chopin: Etuda št. 5, op. 10
L. van Beethoven: Sonata v Es-duru, op. 7 (1. stavek)
Minutaža: 10:00
12.
KOVAČIČ Nika
roj.:19.06.1995
F. Liszt: Dve koncertni etudi, S 145 (Waldesrauschen)
L. van Beethoven: Sonata op. 31, št. 1 v G-duru (1. stavek)
Minutaža: 09:30
13.
KOZLEVČAR Brina
roj.:01.10.1994
F. Chopin: Etuda št. 4, op. 10
L. van Beethoven: Sonate št. 3, op. 31
Minutaža: 09:30
14.
KRAVANJA Ana
roj.:10.05.1994
F. Liszt: Dve koncertni etudi, S 145 (Waldesrauschen)
L. van Beethoven: Sonata št. 4, op. 7 (Allegro molto e con brio)
Minutaža: 09:30
95
KLAVIR
KLAVIR - Kategorija II. b - 2. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Sobota, 16. 3. 2013
14.00
1.
PAVLIHA David
roj.:13.10.1994
J. S. Bach: Preludij in fuga v D-duru, BWV 850 (WTK1)
F. Chopin: Balada št.1 v g-molu, op. 23
Minutaža: 12:40
2.
PRIJATELJ Lucija
roj.:12.07.1995
J. S. Bach: Fuga in preludij v c-molu, BWW 871 F. Chopin: Scherzo op. 31., št. 2 v b-molu
Minutaža: 10:00
3.
PRTENJAK Veronika
roj.:16.07.1994
J. S. Bach: Preludij in fuga v As-duru (WTK 1)
R. Schumann: Variacije na temo ABEGG, op. 1
Minutaža: 11:30
4.
PUŠNIK Špela
roj.:05.12.1994
J. S. Bach: Preludij in fuga št. 5 v D-duru, BWV 850 (WTK 1)
C. Debussy: Toccata (Pour le piano)
Minutaža: 08:30
5.
VERHOVNIK Barbara
roj.:16.06.1995
J. S. Bach: Preludij in fuga v c molu (WTK 1)
F. Chopin: Scherzo op. 31, št. 2 v b-molu
Minutaža: 13:00
6.
BEGUŠ Ana Maria
roj.:04.01.1995
J. S. Bach: Preludij in fuga št. 18 v gis-molu (WTK 1)
C. Debussy: Reflets dans l’eau (Images I.)
J. Brahms: Rapsodija op.79, št. 2
Minutaža: 18:00
7.
BRENČIČ Katarina
roj.:30.03.1994
J. S. Bach: Preludij in fuga št. 16 v g-molu, BWV 861 (WTK 1) F. Chopin: Balada št. 3, op. 47
Minutaža: 13:30
96
KLAVIR
8.
GALE Ana
roj.:22.01.1995
J. S. Bach: Preludij in fuga v As-duru (WTK 1)
F. Mendelssohn-Bartholdy: Variation, Serieuses, op. 54
Minutaža: 14:00
9.
GNAMUŠ Valentina
roj.:21.02.1994
J. S. Bach: Preludij in fuga v h-molu (WTK 2)
R. Schumann: Variacije na temo ABEGG, op.1
Minutaža: 12:46
10.
GOLOB Kristina
roj.:17.09.1994
J. S. Bach: Preludij in fuga št. 3 v CIS-duru (WTK 1)
F. Chopin: Balada št. 1 v g-molu, op. 23
Minutaža: 12:00
11.
HORVAT Špela
roj.:05.08.1995
J. S. Bach: Preludij in fuga v c-molu (WTK 1)
C. Debussy: Reflets dans l´eau
Minutaža: 09:00
12.
KOVAČIČ Nika
roj.:19.06.1995
J. S. Bach: Preludij in fuga v c-molu (WTK 2)
R. Schumann: Variacije na temo ABEGG, op. 1
Minutaža: 11:30
13.
KOZLEVČAR Brina
roj.:01.10.1994
J. S. Bach: Preludij in fuga št. 11 v F-duru (WTK 2) F. Chopin: Scherzo št. 4, op. 54
Minutaža: 14:30
14.
KRAVANJA Ana
roj.:10.05.1994
J. S. Bach: Preludij in fuga v d-molu (WTK 2)
F. Chopin: Balada št. 1 v g-molu, op. 23
C. Debussy: Preludij št. 7 (Ce qu’a vu le vent d’Ouest)
Minutaža: 15:30
97
KLAVIR
KLAVIR - Kategorija III. a - 1. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Sreda, 13. 3. 2013
Sestanek žirije 8.15-9.00
11.00-12.45
1.
NOVAK Mija
roj.:11.06.1993
C. Debussy: Reverie
L. van Beethoven: Sonata op. 27, št. 1 v Es-duru
Minutaža: 21:00
2.
PELE Uroš
roj.:09.12.1992
C. Debussy: Reverie
L. van Beethoven: Sonata op. 26, št.12
Minutaža: 24:00
3.
RION Nena
roj.:31.01.1993
C. Debussy: Reverie
L. van Beethoven: Sonata v C-duru, op. 53
Minutaža: 27:00
4.
TROHA Špela
roj.:18.05.1991
C. Debussy: Reverie
L. van Beethoven: Sonata v C-duru, op. 53
Minutaža: 27:00
11.00-12.45
5.
UDOVIČ Manca
roj.:12.06.1991
C. Debussy: Reverie
L. van Beethoven: Sonata v C-duru, op. 53
Minutaža: 29:50
6.
ATANASOVA Pandelina
roj.:22.08.1991
C. Debussy: Reverie
L. van Beethoven: Sonate op.109, št. 3
Minutaža: 22:00
7.
ČINČ Tanja
roj.:20.07.1994
C. Debussy: Reverie
L. van Beethoven: Sonata op. 10, št. 3 v D-duru
Minutaža: 28:00
98
KLAVIR
8.
FAJDIGA Meta
roj.:05.11.1991
C. Debussy: Reverie
L. van Beethoven: Sonata v f-molu, op. 57
Minutaža: 29:00
14.15-15.30
9.
GOMBAČ Maja
roj.:15.05.1991
C. Debussy: Reverie
L. van Beethoven: Sonata v C-duru op. 53
Minutaža: 27:00
10.
JANČAR Tim
roj.:26.10.1993
C. Debussy: Reverie
L. van Beethoven: Sonata op. 10, št. 3 v D-duru
Minutaža: 28:30
11.
LAZIĆ Nataša
roj.:23.09.1991
C. Debussy: Reverie
L. van Beethoven: Sonata, št. 1 v G-duru, op. 31 Minutaža: 24:00
KLAVIR - Kategorija III. a - 2. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Četrtek, 14. 3. 2013
9.00-11.10
1.
NOVAK Mija
roj.:11.06.1993
F. Chopin: Etuda op. 25, št. 1 v As-duru
J. S. Bach: Preludij in fuga št. 2 v c-molu, BWV 871 (WTK II)
M. Ravel: Sonatina (Modere, Mouvement de Menuet, Anime)
J. Brahms: Rapsodija št. 1 v h-molu, op. 79
Minutaža: 28:30
2.
PELE Uroš
roj.:09.12.1992
J. S. Bach: Preludij in fuga št. 24 v h-molu (WTK 2)
F. Chopin: Etuda op. 25, št. 3
S. Prokofjev: Sonata op. 28, št. 3
F. Chopin: Scherzo št. 1, op. 30
Minutaža: 29:00
99
KLAVIR
3.
RION Nena
roj.:31.01.1993
J. S. Bach: Toccata v D-duru, BWV 912
F. Chopin: Etuda op.10, št. 4 v cis-molu
M. Ravel: Jeux d’eau
M. Ravel: Toccata iz Couperinove grobnice
B. Bartók: Suita, op. 14
Minutaža: 33:00
4.
TROHA Špela
roj.:18.05.1991
J. S. Bach: Italijanski koncert
F. Chopin: Etuda op. 25, št. 6
F. Chopin: Etuda op. 25, št. 10
F. Chopin: Fantazija v f-molu, op. 49
Minutaža: 37:30
5.
UDOVIČ Manca
roj.:12.06.1991
F. Chopin: Etuda op. 25, št. 10
J. S. Bach: Preludij in fuga v A-duru (WTK I)
F. Chopin: Sonata št. 3 v h molu, op. 58
Minutaža: 35:10
6.
ATANASOVA Pandelina
roj.:22.08.1991
J. S. Bach: Toccata v D-duru (BWV 912)
F. Chopin: Etuda op. 25, št. 6
F. Chopin: Scherzo op. 54, št. 4
S. Prokofijev: Sonata op. 28, št. 3
Minutaža: 33:05
7.
ČINČ Tanja
roj.:20.07.1994
F. Chopin: Etuda op. 10, št. 8
J. S. Bach: Toccata v D-duru, BWV 912 F. Liszt: Mephisto valček št. 1
M. Ravel: Jeux d’eau
Minutaža: 31:00
8.
FAJDIGA Meta
roj.:05.11.1991
F. Chopin: Etuda op. 10, št. 10
J. S. Bach: Capriccio v B-duru (Arioso, Andante, Adagissimo, Aria
di Postiglione, Fuga all imitazione della corn)
F. Chopin: Balada št. 3
F. Liszt: Apres una lecture du Dante; fantasia quasi sonata
Minutaža: 36:15
100
KLAVIR
9.
GOMBAČ Maja
roj.:15.05.1991
J. S. Bach: Fantazija in fuga v a-molu, BWV 904
J. Matičič: Groteskni plesi
F. Mendelssohn: Variations sérieuses op. 54
F. Chopin: Etuda op.10/4
Minutaža: 31:15
10.
JANČAR Tim
roj.:26.10.1993
J. S. Bach: Preludij in fuga št. 5 v D-duru (WTK 2)
F. Chopin: Etuda op. 25, št. 1 v As-dur
F. Chopin: Balada št. 2, op. 38
S. Prokofjev: Sonata št. 3, op. 28
Minutaža: 26:00
11.
LAZIĆ Nataša
roj.:23.09.1991
J. S. Bach: Preludij in fuga št. 2 v c-molu, BWV 871
F. Chopin: Etuda op. 25, št. 4
S. Prokofjev: Sonata št. 7, op. 83
Minutaža: 26:20
KLAVIR - Kategorija III. b - 1. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Sreda, 13. 3. 2013
16.45-18.20
1.
MORI Davorin
roj.:04.06.1990
C. Debussy: La plus que lente
R. Kamplet: V večnost
F. Chopin: Etuda op.10, št.7
A. Skrjabin: Etuda op. 65, št. 3
J. S. Bach: Kromatična fantazija in fuga v d-molu, BWV 903
Minutaža: 22:30
2.
ŠEHIĆ Sanja
roj.:22.09.1990
J. S. Bach: Fantazija in fuga v a-molu, BWV 904
C. Debussy: Kromatična etuda št. 7
M. Kogoj: Malenkosti za klavir (IV. Vivo furioso, V. Larghetto, XI.
Prošnja – Moderato assao, XII. Materi – Quieto, XXII. Allegro
feroce)
F. Chopin: Etuda op. 25, št. 5 v e-molu
C. Debussy: La plus que lente
Minutaža: 26:00
101
KLAVIR
3.
KANALEC Marko
roj.:31.01.1989
C. Debussy: La plus que lente
J. S. Bach: Preludij in fuga v C-duru, BWV 870 (WTK 2)
J. S. Bach: Preludij in fuga v c-molu, BWV 871 (WTK 2)
F. Chopin: Etuda op. 25, št. 5 v e-molu
F. Liszt: Etuda št. 2 v Es-duru (iz 6 Grandes etudes de Paganini)
A. Srebotnjak: Makedonski plesi (Allegro vivace, Andante, Vivacissimo, Adagio, Allegro rustico)
Minutaža: 21:00
4.
LOTRIČ Katarina
roj.:03.07.1990
C. Debussy: La plus que lente
J. S. Bach: Partita št. 1 v B-duru (Praeludium, Allemande, Corrente, Sarabande, Menuet 1 in 2, Gigue)
F. Chopin: Etuda op. 10, št. 4 v cis- molu
C. Debussy: Etuda št. 1 (Pour les cinq doigts d’apres Monsieur
Czerny)
P. Kopač: Preludij št. 4
Minutaža: 27:00
KLAVIR - Kategorija III. b - 2. Etapa
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Četrtek, 14. 3. 2013
17.30
1.
MORI Davorin
roj.:04.06.1990
L. van Beethoven: Sonata op. 31, št. 3 v Es-duru
M. Mussorgsky: Slike razstave
Minutaža: 55:00
2.
ŠEHIĆ Sanja
roj.:22.09.1990
L. van Beethoven: Sonata op.110, št. 31 v As-duru
A. Skrjabin: Sonata op. 19, št. 2 v gis-molu (Andante, Presto)
F. Chopin: Balada št. 4 v f-molu, op. 52 Minutaža: 36:00
3.
KANALEC Marko
roj.:31.01.1989
L. van Beethoven: Sonata op. 57, v f-molu
F. Schubert: Drei Klavierstücke D 946
Minutaža: 47:00
4.
LOTRIČ Katarina
roj.:03.07.1990
L. van Beethoven: Sonata op. 31/2 v d-molu
R. Schumann: Simfonične etude op. 13
Minutaža: 46:00
102
KLJUNASTA FLAVTA
KLJUNASTA FLAVTA
KLJUNASTA FLAVTA - Kategorija I. a
Glasbena šola Kočevje
Ponedeljek, 11. 3. 2013
Sestanek žirije 8.15-9.00
9.00-9.50
1.
MAKUC Nikolaj
roj.:28.01.2003
Korepetitor: Maja Cerkovnik
G. Ph. Telemann: Heldenmusik (8. Die Ausgelassenheit, 9. Die
Sanftmut)
Ph. Martin: Gwenny Variations za sopransko kljunasto flavto in
klavir (Tema, 1. variacija, 2. variacija, 3. variacija, 5. variacija,
Tempo primo)
C. Bresgen: Sonatina za kljunasto flavto (Lebhaft)
Minutaža: 10:00
2.
MIKLIČ Edita
roj.:08.09.2003
Korepetitor: Alenka Bogolin
G. Ph. Telemann: Heldenmusik (8. Die Ausgelassenheit, 9. Die
Sanftmut)
J. van Eyck: Der Fluyten Lust-hof III: 109. Verwaelde Koningin
(Tema in variacija)
R. Valentine: Sonata št. 8 v G-duru (Grave, Allegro)
Minutaža: 08:30
3.
PUŠNIK Neža
roj.:16.12.2003
Korepetitor: Estera Vidakovič
Hari
G. P. Telemann: Heldenmusik (9. Die Sanftmut, 8. Die Ausgelassenheit)
Anonymous (G. Beechey): Masque Tunes: Suite No. 1: 1. The
Bears’ Dance, 2. The Sailors’ Masque, 3. Cuperaree or Gray’s Inn
V. Avsec: Bagatela
Minutaža: 11:00
4.
VERDINEK Tjaša
roj.:10.01.2003
Korepetitor: Miša Likar
G. Ph. Telemann: Heldenmusik (8. Die Ausgelassenheit, 9. Die
Sanftmut)
Masque Tunes (Beechey): Suita št. 1
J. Hook: Sonata v G-duru (2. stavek)
Minutaža: 08:53
103
KLJUNASTA FLAVTA
5.
ŽGANJAR Erazem
roj.:31.12.2002
Korepetitor: Katja Frelih
Dobrovoljc
G. P. Telemann: Heldenmusik (9. Die Sanftmut, 8. Die Ausgelassenheit)
V. Avsec: Bagatela
W. Haberl: Alexander’s Latin
Minutaža: 11:00
KLJUNASTA FLAVTA - Kategorija I. b
Glasbena šola Kočevje
Ponedeljek, 11. 3. 2013
10.30-11.15
1.
PEROVŠEK Alja
roj.:26.02.2001
Korepetitor: Jasmina
Nedeljković
J. B. Loeillet: Sonata v g-molu, op. IV/6 za altovsko kljunasto
flavto in basso continuo (Allemanda, Vivace)
A. Dorwarth: Vogelbuch-Flugelschlagen
A. Vivaldi: Sonata št. 6, Il pastor Fido (Largo, Allegro ma non
presto)
Minutaža: 10:45
2.
BIRSA KRUŠEC Ana
roj.:21.07.2000
Korepetitor: Nelfi Paliska
J. B. Loeillet: Sonata v g-molu, op. IV/6 za altovsko klj. flavto in
basso continuo (Allemanda, Vivace)
Mittelalterliche Spielmannstänze I: Trotto za sopransko kljunasto
flavto solo
A. Vivaldi: Concerto v G-duru, op. X/6 (Largo, Allegro)
Minutaža: 11:00
3.
FRANKO Aiden
roj.:28.09.2001
Korepetitor: Irena Skumavec
J. B. Loeillet: Sonata v g-molu, op. IV/6 za altovsko kljunasto
flavto in basso contimuo (Allemanda, Vivace)
H. Genzmer: Klänge der Nacht za altovsko kljunasto flavto solo
(Traume)
G. Sammartini: Koncert v F-duru (Allegro)
Minutaža: 09:35
4.
HERMAN Timon
roj.:30.09.2001
Korepetitor: Otmar Plavčak
J. B. Loeillet: Sonata v g-molu, op. IV/6 za altovsko kljunasto
flavto in basso continuo (Allemanda, Vivace)
A. Dorwarth: Vogelbuch (Flügelschlagen, Gezwitscher, Kolibri)
G. Sammartini: Koncert v F-duru za sopransko kljunasto flavto
(Allegro, Siciliano)
Minutaža: 13:00
104
KLJUNASTA FLAVTA
KLJUNASTA FLAVTA - Kategorija I. c
Glasbena šola Kočevje
Ponedeljek, 11. 3. 2013
12.00-12.40
1.
ŠTEBLJAJ Zala
roj.:29.05.1998
Korepetitor: Barbara Goričar
H. M. Linde: Basler Blockflötenbuch (O the Cuckoo She´s a Pretty
Bird)
F. Veracini: Sonata prima v F-duru za altovsko kljunasto flavto in
basso continuo
H. M. Linde: Sonata in D (Rondo)
Minutaža: 10:00
2.
BANKO Zala
roj.:10.12.1998
Korepetitor: Maja Cerkovnik
H. M. Linde: Basler Blockflötenbuch (O the Cuckoo She´s a Pretty
Bird)
G. F. Händel: Sonata v a-molu za altovsko kljunasto flavto in basso
continuo
G. Jacob: Suita za kljunasto flavto in klavir (Burlesca alla Rumba)
Minutaža: 14:00
3.
HERMAN Lina
roj.:22.03.1999
Korepetitor: Otmar Plavčak
H. M. Linde: Basler Blockflötenbuch (O the Cuckoo She´s a Pretty
Bird)
G. P. Cima: Sonata 1 za sopransko kljunasto flavto in basso
continuo
F. Veracini: Sonata prima v F-duru za altovsko kljunasto flavto in
basso continuo
Minutaža: 15:00
KLJUNASTA FLAVTA - Kategorija II. a - 1. Etapa
Glasbena šola Kočevje
Ponedeljek, 11. 3. 2013
15.00-15.20
1.
ERJAVEC Eva
roj.:11.08.1996
Korepetitor: Nina Frank
D. Castello: Sonata prima za sopransko kljunasto flavto in basso
continuo
G. Ph. Telemann: Metodična sonata št. 3 v g-molu za altovsko
kljunasto flavto in basso continuo
Minutaža: 09:50
105
KLJUNASTA FLAVTA
2.
JOCIF Marjana
roj.:02.10.1997
Korepetitor: Nina Frank
D. Castello: Sonata prima za sopransko kljunasto flavto in basso
continuo
A. Lara: Icaro
Minutaža: 09:55
KLJUNASTA FLAVTA - Kategorija II. a - 2. Etapa
Glasbena šola Kočevje
Ponedeljek, 11. 3. 2013
17.30
1.
ERJAVEC Eva
roj.:11.08.1996
Korepetitor: Nina Frank
I. Yun: The Actor with the Monkey, Hermit at the Water
Minutaža: 10:00
2.
JOCIF Marjana
roj.:02.10.1997
Korepetitor: Nina Frank
F. Barsanti: Sonata št. 2 v C-duru (iz zbirke 6 sonat, zvezek 1, op.
1, 1-3)
Minutaža: 08:00
KLJUNASTA FLAVTA - Kategorija II. b - 1. Etapa
Glasbena šola Kočevje
Ponedeljek, 11. 3. 2013
15.50-16.00
1.
KOŠIR Una
roj.:07.07.1994
Korepetitor: Nina Frank
R. Hirose: Meditations
G. B. Fontana: Sonata quarta
Minutaža: 10:15
KLJUNASTA FLAVTA - Kategorija II. b - 2. Etapa
Glasbena šola Kočevje
Ponedeljek, 11. 3. 2013
18.20
1.
KOŠIR Una
roj.:07.07.1994
Korepetitor: Nina Frank
J. M. Hotteterre: Quatriéme Suite op. 2 (Prelude, Allemande,
Sarabande, Air, Gavotte, Branle de Village, Menuet 2)
Minutaža: 14:10
106
KLJUNASTA FLAVTA
KLJUNASTA FLAVTA - Kategorija III. a - 1. Etapa
Glasbena šola Kočevje
Ponedeljek, 11. 3. 2013
16.15-16.55
1.
BATTELINO Tim Daniel
roj.:27.10.1994
Korepetitor: Tomaž Sevšek
J. R. van Roosendael: Rotations
J. S. Bach: Sonata v g-molu, BWV 1034, original v e-molu (Adagio ma non tanto, Allegro, Andante, Allegro)
Minutaža: 25:00
2.
GABERC Blažka
roj.:10.03.1993
Korepetitor: Tomaž Sevšek
J. R. van Roosendael: Rotations
F. Geminiani: Sonata v g-molu, op. I/3; original v e-molu (Adagio,
Allegro-Adagio-Tempo giusto-Adagio-Adagio, Allegro)
Minutaža: 18:00
KLJUNASTA FLAVTA - Kategorija III. a - 2. Etapa
Glasbena šola Kočevje
Torek, 12. 3. 2013
18.15
1.
BATTELINO Tim Daniel
roj.:27.10.1994
Korepetitor: Tomaž Sevšek
D. Castello: Sonata seconda
P. D. Philidor: Cinquieme Suite, op. 1 (Tres lentement, Allemande,
Sarabande, Gigue)
Minutaža: 17:00
2.
GABERC Blažka
roj.:10.03.1993
Korepetitor: Tomaž Sevšek
G. B. Fontana: Sonata sesta
F. Couperin: Quatriéme Concert v g-molu; original v e-molu (Prelude, Allemande, Courante françoise, Courante a l’i)
Minutaža: 21:30
107
OBOA
OBOA
OBOA - Kategorija I. a
Glasbena šola Kočevje
Ponedeljek, 18. 3. 2013
14.00-14.25
1.
MIHALIČ Sara
roj.:27.04.2002
Korepetitor: Alenka Bogolin
J. Haydn: Menuett
E. Bozza: Air de vielle
J. Swift, M. Smale: Neighbourhood Dragons (Happy Dragon, Dim
Dragon, Dotty Dragon, Fiery Dragon)
Minutaža: 07:20
2.
RIGA Lara
roj.:08.07.2002
Korepetitor: Magdalena
Navodnik
J. Haydn: Menuett
C. Norton: Microjazz za oboo (Riverboat)
P. I. Čajkovski: Italian song
Minutaža: 03:30
3.
VUGA Anamarija
roj.:02.07.2003
Korepetitor: Andreja Konjedic
Lenardič
J. Haydn: Menuett
C. Norton: Microjazz za oboo (Riverboat)
V. Gray: Steppe dance
Minutaža: 04:00
4.
ZAMRNIK Jona
roj.:04.02.2003
Korepetitor: Ines Ivanovič
J. Haydn: Menuett
E. Bozza: Air de vielle
H. Purcell: Air Melodie
Minutaža: 08:35
5.
GRŠIČ Ana
roj.:10.09.2003
Korepetitor: Irina Milivojević
J. Haydn: Menuett
C. Norton: Microjazz za oboo (Riverboat)
J. S. Bach: Gavotta
Minutaža: 04:00
108
OBOA
OBOA - Kategorija I. b
Glasbena šola Kočevje
Ponedeljek, 18. 3. 2013
15.00-15.55
1.
MARINKO Ana
roj.:16.03.2001
Korepetitor: Tjaša Turk
J. Pucihar: Fantazija za oboo in klavir
A. Corelli: Prelude
C. Joubert: Variations sur la jolie Julie
Minutaža: 11:00
2.
PEROVŠEK Alja
roj.:26.02.2001
Korepetitor: Jasmina
Nedeljković
J. Pucihar: Fantazija za oboo in klavir
F. W. Marrpurg: Menuet
W. A. Mozart: Menuet
R. Schumann: Romance
J. S. Bach: Gavotte
J. Haydn: Allemande
Minutaža: 08:30
3.
PLAZL Karin
roj.:04.07.2000
Korepetitor: Ines Ivanovič
J. Pucihar: Fantazija za oboo in klavir
B. Bartók: Three Folksongs fom The County of Csik
B. Marcello: Largo in allegretto
Minutaža: 09:00
4.
RAZDEVŠEK Viktorija
roj.:02.09.2001
Korepetitor: Ines Ivanovič
J. Pucihar: Fantazija za oboo in klavir
B. Bartók: Three Folksongs fom The County of Csik
R. Clerisse: Fantaisie
Minutaža: 09:10
5.
GLAVAČ Zala
roj.:04.06.2001
Korepetitor: Saša Crnobrnič
J. Pucihar: Fantazija za oboo in klavir
B. Bartók: Three Folksongs fom The County of Csik
G. F. Händel: Sonate I. (Adagio)
R. Dillon: Scherzo
Minutaža: 10:31
109
OBOA
6.
LEBAN PARADA Emanuela
roj.:05.04.2000
Korepetitor: Ana Leban
J. Pucihar: Fantazija za oboo in klavir
F. W. Marrpurg: Menuet
A. Corelli/J. Barbirolli: Koncert v F-duru (Preludio)
W. A. Mozart/L. van Beethoven: La ci darem la mano
Minutaža: 08:00
OBOA - Kategorija I. c
Glasbena šola Kočevje
Torek, 19. 3. 2013
12.00-12.50
1.
ŠTREMFELJ Nataša
roj.:17.07.1999
Korepetitor: Ana Leban
A. Weingerl: Tri bukolike za oboo in klavir (1. Moderato, 3.
Animato)
C. H. Joubert: Andante mafioso in Allegro pizzaiolo
D. Cimarosa: Koncert za oboo v C-duru (Introduzione in Allegro)
Minutaža: 14:00
2.
ŽIVIČ Tina
roj.:08.11.1999
Korepetitor: Estera Cetin
A. Weingerl: Tri bukolike za oboo in klavir (1. Moderato, 3.
Animato)
R. Clerisse: Fantaisie
B. Marcello: Largo in Allegretto
Minutaža: 11:00
3.
GARDINA Margarita
roj.:16.03.1998
Korepetitor: Tatjana Jercog
A. Weingerl: Tri bukolike za oboo in klavir (1. Moderato, 3.
Animato)
C. H. Joubert: Andante mafioso in Allegro pizzaiolo
G. Ph. Telemann: Razposajenost za oboo in klavir
Minutaža: 11:35
4.
HUSEJNOVIĆ Hajrija
roj.:07.01.1999
Korepetitor: Ana Leban
A. Weingerl: Tri bukolike za oboo in klavir (1. Moderato, 3.
Animato)
B. Marcello: Largo in Allegretto
B. Glavina: Utrinki (Romantični in Folklorni)
Minutaža: 13:30
110
OBOA
OBOA - Kategorija II. a - 1. Etapa
Glasbena šola Kočevje
Torek, 19. 3. 2013
10.00-10.10
1.
PODBRŠČEK Neža
roj.:28.05.1996
Korepetitor: Božena Hrup
B. Zupančič: Luna nad gozdom
G. F. Händel: Sonata za oboo in basso continuo v c-molu
Minutaža: 10:00
OBOA - Kategorija II. a - 2. Etapa
Glasbena šola Kočevje
Torek, 19. 3. 2013
15.00
1.
PODBRŠČEK Neža
roj.:28.05.1996
Korepetitor: Božena Hrup
F. Poulenc: Sonata za oboo in klavir
Minutaža: 10:00
OBOA - Kategorija II. b - 1. Etapa
Glasbena šola Kočevje
Ponedeljek, 18. 3. 2013
11.30-12.20
1.
SMREKAR Nina
roj.:15.08.1995
Korepetitor: Božena Hrup
L. Rančigaj: Cantabile – con brio – cantabile
G. Ph. Telemann: Koncert v c-molu (Adagio, Allegro)
Minutaža: 11:00
2.
ŠAFNER Klara
roj.:18.04.1995
Korepetitor: Božena Hrup
L. Rančigaj: Cantabile – con brio – cantabile
A. Marcello: Koncert v d-molu (Andante e spiccato, Adagio)
Minutaža: 11:45
3.
AVBELJ Žan
roj.:31.12.1994
Korepetitor: Miha Nagode
L. Rančigaj: Cantabile – con brio – cantabile
A. Marcello: Koncert v d-molu (Andante e spiccato, Adagio)
Minutaža: 13:00
111
OBOA
4.
LACKOVIĆ Peter
roj.:17.03.1995
Korepetitor: Božena Hrup
L. Rančigaj: Cantabile – con brio – cantabile
G. B. Platti: Koncert v g-molu (Allegro, Largo)
Minutaža: 13:10
OBOA - Kategorija II. b - 2. Etapa
Glasbena šola Kočevje
Ponedeljek, 18. 3. 2013
18.15
1.
SMREKAR Nina
roj.:15.08.1995
Korepetitor: Božena Hrup
E. Bozza: Fataisie Pastoral
Minutaža: 08:00
2.
ŠAFNER Klara
roj.:18.04.1995
Korepetitor: Božena Hrup
L. A. Lebrun: Koncert št.1 v d-molu (Allegro)
Minutaža: 09:00
3.
AVBELJ Žan
roj.:31.12.1994
Korepetitor: Miha Nagode
C. Colin: 1st Solo de Concert (Allegro, Larghetto cantabile, Allegro)
Minutaža: 07:00
4.
LACKOVIĆ Peter
roj.:17.03.1995
Korepetitor: Božena Hrup
B. H. Crusell: Divertimento v C-duru, op. 9
Minutaža: 09:50
OBOA - Kategorija III. a - 1. Etapa
Glasbena šola Kočevje
Ponedeljek, 18. 3. 2013
Sestanek žirije 8.15-9.00
9.00-10.50
1.
OBERSTAR Manca
roj.:08.02.1991
Korepetitor: Marijana
Komljenović
U. Krek: Sonatina za oboo solo
G. F. Händel: Sonata št. 5 v F-duru, op. 1.
Minutaža: 16:40
112
OBOA
2.
POČKAJ Polona
roj.:06.01.1992
Korepetitor: Nika Tkalec
U. Krek: Sonatina za oboo solo
F. Couperin: Šesti Concert nouveau
Minutaža: 19:30
3.
VRTAČNIK Eva
roj.:01.04.1991
Korepetitor: Bojana Karuza
G. PH. Telemann: Sonata v B-duru za oboo
U. Krek: Sonatina za oboo solo
Minutaža: 20:45
4.
BABIČ Monika
roj.:03.04.1993
Korepetitor: Nika Tkalec
U. Krek: Sonatina za oboo solo
G. F. Händel: Sonata za oboo in basso continuo v F-duru, op. 1
Minutaža: 16:20
5.
KOREN Anže
roj.:13.06.1992
Korepetitor: Tomaž Hostnik
U. Krek: Sonatina za oboo solo
F. Couperin: Šesti Concert nouveau
Minutaža: 23:00
6.
KUKOVIČ Astrid
roj.:08.08.1991
Korepetitor: Nika Tkalec
G. F. Händel: Sonata št. 5 v F-duru, op. 1.
U. Krek: Sonatina za oboo solo
Minutaža: 16:20
OBOA - Kategorija III. a - 2. Etapa
Glasbena šola Kočevje
Ponedeljek, 18. 3. 2013
16.30
1.
OBERSTAR Manca
roj.:08.02.1991
Korepetitor: Marijana
Komljenović
J. W. Kalliwoda: Morceau de Salon, op. 228
Minutaža: 11:30
2.
POČKAJ Polona
roj.:06.01.1992
Korepetitor: Nika Tkalec
J. W. Kalliwoda: Morceau de Salon, op. 228
Minutaža: 12:00
113
OBOA
3.
VRTAČNIK Eva
roj.:01.04.1991
Korepetitor: Bojana Karuza
B. Martinů: Koncert za oboo (Moderato, Poco andante, Poco
allegro)
Minutaža: 17:00
4.
BABIČ Monika
roj.:03.04.1993
Korepetitor: Nika Tkalec
J. N. Hummel: Uvod, tema in variacije, op.102
Minutaža: 16:00
5.
KOREN Anže
roj.:13.06.1992
Korepetitor: Tomaž Hostnik
P. Hindemith: Sonata za oboo in klavir (Munter, Sehrlangsam,
Lebhaft, Sehr langsam - wie zuerst, Wieder lebhaft)
Minutaža: 13:00
6.
KUKOVIČ Astrid
roj.:08.08.1991
Korepetitor: Nika Tkalec
W. A. Mozart: Sonata za oboo v F-duru (Allegro, Adagio, RondoAllegro)
Minutaža: 14:00
OBOA - Kategorija III. b - 1. Etapa
Glasbena šola Kočevje
Torek, 19. 3. 2013
10.30-11.30
1.
RENER Urška
roj.:22.12.1989
Korepetitor: Nika Tkalec
L. Lebič: Per oboe (Chalumeau II) za oboo solo
W. A. Mozart: Koncert za oboo
Minutaža: 31:00
2.
TAFI Nina
roj.:14.08.1990
Korepetitor: Bojana Karuza
L. Lebič: Per oboe (Chalumeau II) za oboo solo
W. A. Mozart: Koncert za oboo
Minutaža: 31:00
114
OBOA
OBOA - Kategorija III. b - 2. Etapa
Glasbena šola Kočevje
Torek, 19. 3. 2013
15.30
1.
RENER Urška
roj.:22.12.1989
Korepetitor: Nika Tkalec
R. Schumann: Adagio in Allegro
Minutaža: 12:00
2.
TAFI Nina
roj.:14.08.1990
Korepetitor: Bojana Karuza
N. Skalkottas: Concertino (Allegro giocoso, Andante tranquillo,
Allegro vivo)
Minutaža: 12:00
115
PETJE
PETJE
PETJE - Kategorija I. a
Glasbena šola Brežice
Četrtek, 21. 3. 2013
15.00-16.25
1.
MEKINA Lucija
roj.:28.08.1996
Korepetitor: Tadej Podobnik
J. Brahms: Der Jäger
G. B. Bononcini: Per la gloria d’adorarvi
Minutaža: 04:50
2.
MOČNIK Matevž
roj.:10.12.1995
Korepetitor: Primož Bratina
A. Scarlatti: Se Florinda e fedele
B. Ipavec: Mak žari
Minutaža: 04:15
3.
NOVAK Ana
roj.:03.05.1996
Korepetitor: Mirjana Kostić
A. Scarlatti: Se tu della mia morte
R. Schumann: Frauenliebe und leben (Seit ich ihn gesehen)
Minutaža: 06:45
4.
PLAZNIK Polona
roj.:16.06.1996
Korepetitor: Olga Ulokina
B. Ipavec: Če na poljane rosa pade
A. Scarlatti: Se tu della mia morte
Minutaža: 05:10
5.
ŠETAR Sara
roj.:26.02.1998
Korepetitor: Urška Roškar
G. Caccini: Amor ch’attendi
B. Ipavec: Čez noč, čez noč
Minutaža: 02:40
6.
VASLE Neža
roj.:26.06.1997
Korepetitor: Igor Vićentić
G. Caccini: Amor ch’attendi
V. Bellini: Dolente immagine di fille mia
Minutaža: 04:15
7.
VINTER Katarina
roj.:08.02.1996
Korepetitor: Mirjana Kostić
G. B. Pergolesi: Se tu m’ami
F. P. Tosti: Ideale
Minutaža: 06:35
116
PETJE
8.
ZAKONJŠEK Matic
roj.:27.12.1994
Korepetitor: Primož Mavrič
A. Falconieri: O bellissimi capelli
B. Ipavec: V tihi noči
Minutaža: 02:45
9.
ZATLER Neža
roj.:20.02.1996
Korepetitor: Primož Bratina
G. Torelli: Tu lo sai
J. Pavčič: Uspavanka I
Minutaža: 04:35
10.
ANŽLOVAR Anea Mercedes
roj.:23.01.1998
Korepetitor: Andreja Markun
G. Caccini: Amor ch’ attendi
C. Pregelj: Zorica
Minutaža: 02:15
11.
BASTIČ Aljaž
roj.:12.02.1994
Korepetitor: Darja Mlakar
G. Martini: Plaisir d’amour
F. Gerbič: Pojdem na prejo
Minutaža: 05:20
12.
BRIŠKI CIRMAN Sara
roj.:26.04.1996
Korepetitor: Ivan Ferčič
G. Caccini: Tu ch’ hai le penne, amore
M. Tomc (prir.): Oj, te mlinar
Minutaža: 02:50
13.
DRSTVENŠEK Anja
roj.:21.05.1997
Korepetitor: Saša Božič
G. Caccini: Amor, ch’attendi?
B. Ipavec: V spominsko knjigo
Minutaža: 03:00
14.
GAJŠEK Matic
roj.:02.06.1994
Korepetitor: Meta Podbregar
A. Falconieri: O bellissimi capelli
S. Prokofjev: Sladkaja pesenka op. 68, št. 2
Minutaža: 04:35
15.
GOLOB Rebeka
G. Carissimi: Non poso vivere
roj.:26.10.1996
H. Volarič: Dekliška tožba
Korepetitor: Zvjezdana Pleško Minutaža: 02:45
Aleksin
117
PETJE
16.
GROLEGER Nina
roj.:05.07.1996
Korepetitor: Darja Mlakar
Maležič
A. Scarlatti: O cessate di piagarmi
C. Guastavino: Bonita rama de sauce
Minutaža: 05:25
17.
HARB Sandra
A. Falconieri: O bellissimi capelli
roj.:11.09.1999
J. Brahms: Wiegenlied op. 49, št. 4
Korepetitor: Zvjezdana Pleško Minutaža: 02:50
Aleksin
18.
HRASTAR Eva
F. Cavalli: Dolce amor bendato Dio
roj.:24.10.1996
J. Brahms: Mädchenlied op. 107, št. 5
Korepetitor: Zvjezdana Pleško Minutaža: 03:30
Aleksin
19.
KOMELJ Talita Sofija
roj.:17.10.1999
Korepetitor: Irena Zajec
G. B. Pergolesi: Stizzoso, mio stizzoso
B. Ipavec: Božji volek
Minutaža: 04:50
20.
KRIŽAJ Urban
roj.:30.04.1994
Korepetitor: Primož Bratina
C. Monteverdi: Lasciatemi morire
Z. Prelovec: Odpiraj dekle, kamrico
Minutaža: 04:40
21.
LUKAN Klara
roj.:28.09.1996
Korepetitor: Elena Startseva
Somun
G. Giordani: Caro mio ben
M. Lipovšek: Sončece, sij
Minutaža: 04:50
118
PETJE
PETJE - Kategorija I. b
Glasbena šola Brežice
Sreda, 20. 3. 2013
1. del 10.00-11.35, odmor 11.35-11.50, 2. del 11.50-13.40
1.
OPRČKAL Urška
roj.:17.02.1995
Korepetitor: Maja Majcen
A. Falconieri: O bellissimi capelli
J. Pavčič: Pred durmi
E. Humperdinck: Der kleine Sandmann bin ich (aria palčka
Zaspančka iz opere Janko in Metka)
Minutaža: 08:02
2.
PERKUŠ Ana
roj.:24.02.1995
Korepetitor: Mirjana Kostić
S. Rosa: Vado ben spesso cangiando loco
B. Ipavec: Božji Volek
W. A. Mozart: Voi che sapete (arija Kerubina iz opere Figarova
svatba)
Minutaža: 07:20
3.
PETEK Boštjan
roj.:14.10.1993
Korepetitor: Zvjezdana Pleško
Aleksin
A. Caldara: Sebben, crudele
M. Vilhar: Moja le bo!
W. A. Mozart: Warnung
Minutaža: 06:55
4.
POLAK Jaka
roj.:03.09.1992
Korepetitor: Mlakar Darja
A. Falconieri: Occhietti amati
F. Gerbič: Kam
H. Wolf: Gebet
Minutaža: 05:50
5.
RAVNIK Gregor
roj.:22.05.1993
Korepetitor: Tatjana Jercog
A. Scarlatti: Sento nel core
F. Gerbič: Želel bi, da bil bi ptica
R. Schumann: Dichterliebe, op. 48. (Im wunderschönen Monat
Mai)
Minutaža: 05:13
6.
STRMOLE Matjaž
roj.:04.12.1992
Korepetitor: Primož Bratina
G. Bononcini: Per la gloria d’adorarvi
F. Gerbič: Pojdem na prejo
J. Brahms: Sonntag
Minutaža: 07:15
119
PETJE
7.
STRMOLE Zala
roj.:11.09.1995
Korepetitor: Primož Bratina
A. Cesti: Intorno all’idol mio
R. Simoniti: Naša putka
A. Copland: Why do they Shut me out of Heaven
Minutaža: 05:50
8.
STUDEN Ana
roj.:30.08.1994
Korepetitor: Mirjana Kostić
A. Lotti: Pur dicesti
C. Pregelj: Ciciban-Cicifuj
F. P. Tosti: Preghiera
Minutaža: 09:44
9.
ŠINIGOJ Anja
roj.:15.09.1994
Korepetitor: Darja Mlakar
Maležič
G. M. Bononcini: La speranza i cori affida
C. Pregelj: Zorica
M. de Falla: El pano moruno
Minutaža: 04:55
10.
TRILER Maja
roj.:23.10.1995
Korepetitor: Darja Mlakar
Maležič
A. Caldara: Sebben, crudele
W. A. Mozart: Oiseaux, si tous les ans
R. Simoniti: Uspavanka
Minutaža: 05:40
11.
VETRIH Luka
roj.:16.06.1993
Korepetitor: David Trebižan
A. Vivaldi: Piango gemo
F. Gerbič: Pojdem na prejo
R. Franz: Aus meinen grossen Schmerzen, op.5/1
Minutaža: 07:23
12.
ŽERJAV Mojca
roj.:19.07.1994
Korepetitor: Primož Mavrič
G. F. Händel: Ch’io mai vi possa
B. Ipavec: Nikdar nisem te vprašala
W. A. Mozart: Wenn mein Bastien einst im Sherze (arija Bastienne
iz opere Bastien in Bastiena)
Minutaža: 07:10
11.50-13.40
13.
BAKOČ Tamara
roj.:28.03.1995
Korepetitor: Igor Vićentić
C. W. Gluck: O del mio dolce ardor
F. S. Vilhar: Rasti, rasti, roža mala
W. A. Mozart: Batti, batti, o bel Masetto (arija iz opere Don
Giovanni)
Minutaža: 09:20
120
PETJE
14.
BEC Tine
roj.:18.06.1993
Korepetitor: Igor Vićentić
G. Giordani: Caro mio ben
B. Ipavec: Vabilo
P. Tosti: Chanson de l’adieu
Minutaža: 08:00
15.
BERUS Ana
roj.:30.06.1994
Korepetitor: Tatjana Hadl
G. Fauré: En Priere
B. Ipavec: Božji volek
G. B. Fasolo: Cangia, cangia tue voglie
Minutaža: 08:40
16.
BIDER Urška
roj.:21.08.1994
Korepetitor: Anton Acman
G. F. Händel: Ah, mio cor, schernito sei (iz opere Alcina)
F. Schubert: Lachen und Weinen
A. Lajovic: Mesec v izbi
Minutaža: 07:40
17.
BRENČIČ Katarina
roj.:30.03.1994
Korepetitor: Tatjana Jercog
G. B. Pergolesi: Se tu m’ami, se sospiri
L. M. Škerjanc: Pisma
G. Puccini: Quando m’en vo (arija Musette iz opere La Bohème)
Minutaža: 07:50
18.
DRMOTA Eva
roj.:05.06.1994
Korepetitor: Elena Startseva
Somun
C. W. Gluck: O del mio dolce ardor
B. Ipavec: Če na poljane rosa pade
H. Wolf: Das verlassene Mägdelein
Minutaža: 07:50
19.
DROLE Tina
roj.:28.05.1994
Korepetitor: Darja Mlakar
Maležič
G. F. Händel: Piangero la sorte mia
S. Rahmaninov: Poljubila ja
R. Simoniti: Ples v rdečem
Minutaža: 09:15
20.
FIDLER Saša
roj.:21.02.1994
Korepetitor: Mirjana Kostić
C. W. Gluck: O del mio dolce ardor
C. Pregelj: Zorica
F. P. Tosti: Ridonami la calma
Minutaža: 08:50
121
PETJE
21.
GOŠNIK Zarja
roj.:07.02.1994
Korepetitor: Pascal Vehovec
A. Scarlatti: Le Violette
L. M. Škerjanc: Kje so tiste stezice
J. Haydn: Son pietosa, son bonina (aria iz opere La Circe D.
Cimarose)
Minutaža: 08:16
22.
GRAMC Gregor
roj.:04.08.1993
Korepetitor: Pierina Cavaliere
Mršić
G. B. Pergolesi: Nina
B. Ipavec: Vabilo
F. Schubert: An die Laute
Minutaža: 08:05
23.
JAGODIC Patrik
roj.:25.08.1992
Korepetitor: Irina Milivojević
A. Caldara: Sebben, crudele
B. Ipavec: Vabilo
J. Hatze: Serenada
Minutaža: 06:49
24.
KOLER URBANIČ Sara
roj.:07.07.1995
Korepetitor: Ivan Ferčič
A. Scarlatti: O cessate di piagarmi
H. Volarič: Dekliški vzdihi
R. Schumann: Volksliedchen
Minutaža: 04:47
25.
KRT Andreja
roj.:06.03.1994
Korepetitor: Olga Ulokina
R. Schumann: Seit ich ihn gesehen
B. Ipavec: In vendar enkrat še, srce
C. W. Gluck: O del mio dolce ardor
Minutaža: 06:35
26.
KUHAR Jan
roj.:14.06.1993
Korepetitor: Primož Bratina
A. Scarlatti: Giá il sole dal Gange
M. Kozina: Zadnji dinar
W. A. Mozart: Notte e giorno faticar (arija Leporella iz opere Don
Giovanni)
Minutaža: 07:10
122
PETJE
PETJE - Kategorija I. c
Glasbena šola Brežice
Četrtek, 21. 3. 2013
1.del 10.00-11.30, odmor 11.30-11.45, 2.del 11.45-12.45
1.
MALGAJ Maša
roj.:11.03.1992
Korepetitor: Primož Mavrič
A. Hasse: Ritornerai fra poco
J. S. Bach: Magnificat (arija Quia respexit)
J. Pavčič: Uspavanka I
I. Zajc: Lastavicam
Minutaža: 11:20
2.
NOVAK Marko
roj.:07.08.1990
Korepetitor: Primož Bratina
G. Legrenzi: Che fiero costume
A. Lajovic: Žalostna deklica
R. Schumann: Geständnis
W. A. Mozart: Alles fühlt der Liebe Freuden (arija Monostatosa iz
opere Čarobna piščal)
Minutaža: 08:25
3.
STEKLASA Jerica
roj.:16.03.1992
Korepetitor: Andreja Kosmač
G. Giordani: Caro mio ben
F. Mendelssohn-Bartholdy: Nachtlied op. 71, št. 6
Anton Lajovic: Mesec v izbi
G. Puccini: Quando me’n vo (arija Musette iz opere La Boheme)
Minutaža: 10:25
4.
ŠKET Brina
roj.:29.07.1993
Korepetitor: Andreja Markun
D. Cimarosa: Bel nume che adoro
W. A. Mozart: Das Kinderspiel
B. Ipavec: V spominsko knjigo
R. Kubik: Perfume de mieses maduras
Minutaža: 08:00
5.
TERNIFI Nadia
roj.:01.03.1993
Korepetitor: Igor Vićentić
G. Paisiello: Nel cor piu non mi sento
J. Pavčič: Pastirica
W. A. Mozart: Oiseaux si tous les ans
G. Rossini: Una voce poco fa (arija iz opere Seviljski brivec)
Minutaža: 12:20
123
PETJE
6.
ADAMLJE Klemen
roj.:29.10.1991
Korepetitor: Tadej Horvat
J. Brahms: Sonntag
A. Caldara: Alma del core
W. A. Mozart: Der Vogelfänger bin ich ja (arija Papagena iz opere
Čarobna piščal)
F. Gerbič: Sklepala roke si bele
Minutaža: 09:43
7.
BEČAJ Iris
F. Gasparini: Lasciar d’amarti
roj.:24.02.1993
A. Lajovic: Cveti, cveti rožica
Korepetitor: Katarina Tominec A. Berg: Im zimmer
W. A. Mozart: In uomini, in soldati
Minutaža: 10:15
8.
BOŠNJAK Leon
roj.:07.06.1991
Korepetitor: Ivan Ferčič
A. Stradella: Se nel ben sempre incostante
F. Schubert: Der Schiffer op.21, št. 2
B. Ipavec: Gomila
W. A. Mozart: Geh’! du sagst mir eine Fabel (arija Bastiena iz
opere Bastien in Bastiena)
Minutaža: 07:35
9.
COTMAN Andrej Emanuel
roj.:01.09.1990
Korepetitor: Miha Klemenc
A. Scarlatti: Se Florinda e fedele
F. Schubert: Erlkönig
L. M. Škerjanc: Beli oblaki
J. S. Bach: Magnificat, BWV 243 (Quia fecit mihi magna)
Minutaža: 11:10
11.45-12.45
10.
ČADEŽ David
roj.:19.07.1990
Korepetitor: Gregor Spačal
A. Lajovic: Iskal sem svojih mladih dni
V. Bellini: Vaga luna, che inargenti
K. Pustinek Rakar: Ribnik
G. Legrenzi: Che fiero costume
Minutaža: 09:34
11.
FERENČAK Rok
roj.:27.09.1990
Korepetitor: Pierina Cavaliere
Mršić
A. Scarlatti: Sento nel core
F. Gerbič: Želel bi, da bil bi ptica
F. Schubert: Lachen und weinen
F. P. Tosti: Canto abruzzese
Minutaža: 09:30
124
PETJE
12.
GRACEJ Nina
roj.:23.07.1992
Korepetitor: Sašo Vollmaier
G. Pergolesi: Stizzoso, mio stizzoso
B. Ipavec: Čez noč, čez noč
G. Fauré: Chanson d’amour
W. A. Mozart: Batti, batti (arija Zerline iz opere Don Giovanni)
Minutaža: 09:53
13.
JOVANOVIČ Tajda
roj.:31.05.1993
Korepetitor: Primož Bratina
Giovanni Legrenzi: Che fiero costume
Jurij Flajšman: Sanje
Sergei Rachmaninov: Poljubila ja na pechal svoju
W. A. Mozart: L’ho perduta meschina (arija Barbarine iz opere
Figarova svatba)
Minutaža: 11:50
14.
KRIŽNAR Miha
A. Caldara: Sebben crudele
roj.:23.09.1991
R. Schumann: Freisinn
Korepetitor: Katarina Tominec B. Ipavec: Vabilo
W. A. Mozart: Der Vogelfänger bin ich ja (arija Papagena iz opere
Čarobna piščal)
Minutaža: 09:10
15.
KRNJAK Katarina Barbara
roj.:09.08.1993
Korepetitor: Metka Žižek
A. Vivaldi: Vieni, vieni o mio diletto (aria)
W. A. Mozart: Ridente la calma
F. Schubert: Schäfers Klagelied op. 3, št. 1
Z. Prelovec: Dekliška pesem
Minutaža: 12:15
16.
LUZNAR Janez
roj.:26.01.1991
Korepetitor: Tilen Draksler
A. Caldara: Alma del core
F. Schubert: Frühlingstraum
B. Ipavec: Ciganka Marija
F. P. Tosti: La Serenata
Minutaža: 12:40
125
PETJE
PETJE - Kategorija II. a - 1. Etapa
Glasbena šola Brežice
Ponedeljek, 18. 3. 2013
Sestanek žirije 9.15-10.00
1.del 10.00-11.30, odmor 11.30-11.45, 2.del 11.45-13.00, odmor 13.00-13.15, 3. del 13.15-13.35
1.
MAROLT Eva
roj.:07.05.1991
Korepetitor: Irina Milivojević
A. Caldara: Alma del core
L. M. Škerjanc: Pomladne noči
Minutaža: 04:00
2.
NOVAK Anita
roj.:22.03.1990
Korepetitor: Peter Smolič
G. Giordani: Caro mio ben
L. M. Škerjanc: Pisma
Minutaža: 05:30
3.
OBLAK Rok
roj.:11.07.1988
Korepetitor: Gašper Jereb
A. Scarlatti: Gia il sole dal Gange
J. Pavčič: Dedek samonog
Minutaža: 04:10
4.
ODER Andrej
roj.:10.05.1988
Korepetitor: Irina Milivojević
G. Giordani: Caro mio ben
R. Simoniti: Ko mislim nate
Minutaža: 04:40
5.
PALOVŠNIK Gregor
roj.:24.04.1989
Korepetitor: Primož Bratina
A. Scarlatti: Gia il sole dal Gange
L. M. Škerjanc: Vizija
Minutaža: 04:35
6.
PODGORŠEK Melita
roj.:17.02.1991
Korepetitor: Nina Lorber
G. Giordani: Caro mio ben
A. Lajovic: Pesem nagajivka
Minutaža: 04:34
7.
RUS Tjaša
roj.:19.11.1991
Korepetitor: Dominika
Naveršnik
A. Caldara: Alma del core
Z. Prelovec: Prišla je jesenska noč
Minutaža: 05:16
126
PETJE
8.
SMOLIĆ Manca
roj.:14.05.1990
Korepetitor: Irina Milivojević
G. Giordani: Caro mio ben
L. M. Škerjanc: Pisma
Minutaža: 05:00
9.
STRMOLE Mirjam
roj.:07.06.1991
Korepetitor: Andreja Kosmač
G. Giordani: Caro mio ben
M. Lipovšek: Sončece sij
Minutaža: 05:20
10.
STRNIŠA Mihael
roj.:09.08.1989
Korepetitor: Primož Bratina
A. Caldara: Alma del core
B. Ipavec: Čez noč, čez noč
Minutaža: 04:25
11.
ŠKOFIČ Marko
A. Scarlatti: Gia il sole dal Gange
F. Gerbič: Kam
roj.:02.04.1989
Korepetitor: Zvjezdana Pleško Minutaža: 04:52
Aleksin
12.
ŠTEFANČIČ Anemarija
roj.:17.08.1990
Korepetitor: Tadej Podobnik
G. Giordani: Caro mio ben
A. Lajovic: Mesec v izbi
Minutaža: 05:30
13.
ŠUŠTERŠIČ Mateja
roj.:01.10.1990
Korepetitor: Vesna Verbnjak
A. Scarlatti: Gia il sole dal Gange
A. Lajovic: Mesec v izbi
Minutaža: 04:10
14.
UHAN Tina
roj.:08.02.1991
Korepetitor: Manca Kranjec
Trček
A. Caldara: Alma del core
B. Ipavec: Če na poljane rosa pade
Minutaža: 04:20
15.
VIDOVIČ Sandra
A. Scarlatti: Gia il sole dal Gange
roj.:02.05.1990
T. Habe: Rdeče
Korepetitor: Darko Domitrović Minutaža: 06:50
127
PETJE
16.
ZIDANIČ Tjaša
roj.:22.09.1991
Korepetitor: Ivan Ferčič
G. Giordani: Caro mio ben
B. Ipavec: Nezakonska mati
Minutaža: 06:20
17.
ŽGAVC Aljaž
roj.:18.05.1988
Korepetitor: Darja Mlakar
Maležič
A. Scarlatti: Gia il sole dal Gange
J. Pavčič: Pred durmi
Minutaža: 05:25
18.
BANOVEC Urška
roj.:22.07.1991
Korepetitor: Andrej Kunič
G. Giordani: Caro mio ben
B. Ipavec: Na poljani
Minutaža: 05:13
11.45-13.00
19.
BERKOPEC Betsabeja
roj.:22.08.1991
Korepetitor: Metka Žižek
A. Caldara: Alma del core
B. Ipavec: Božji volek
Minutaža: 04:50
20.
BIZJAN Matija
roj.:02.11.1988
Korepetitor: Tanja Šterman
A. Scarlatti: Gia il sole dal Gange
R. Simoniti: Pod brajdo
Minutaža: 05:18
21.
BLATNIK Anja
G. Giordani: Caro mio ben
roj.:19.09.1991
Slovenska narodna (prir. J. Pavčič): Goreči ogenj
Korepetitor: Elizabeta Demšar Minutaža: 05:15
Zupan
22.
BOLE Miha
roj.:05.04.1988
Korepetitor: Darja Mlakar
Maležič
A. Scarlatti: Gia il sole dal Gange
J. Michl: Pevcu
Minutaža: 05:30
23.
FELE Monika
roj.:31.07.1991
Korepetitor: Darja Mlakar
Maležič
A. Scarlatti: Gia il sole dal Gange
Z. Prelovec: Dekliška pesem
Minutaža: 05:45
128
PETJE
24.
FERJANČIČ Marko
roj.:02.05.1989
Korepetitor: David Trebižan
G. Giordani: Caro mio ben
R. Simoniti: Romanca
Minutaža: 04:26
25.
GERM Eva
roj.:28.06.1991
Korepetitor: Nina Lorber
A. Caldara: Alma del core
M. Lipovšek: Sinček
Minutaža: 04:10
26.
GORENŠEK Klemen
roj.:21.11.1988
Korepetitor: Helena Buhvald
Gorenšek
G. Giordani: Caro mio ben
F. S. Vilhar: Mornar, op. 66
Minutaža: 08:00
27.
GORIČ Nika
roj.:19.09.1990
Korepetitor: Ivan Ferčič
A. Scarlatti: Gia il sole dal Gange
J. Michl: Nezakonska mati
Minutaža: 06:00
28.
GREGORC Larisa
roj.:19.05.1990
Korepetitor: Pascal Vehovec
A. Caldara: Alma del core
Z. Prelovec: Dekliška pesem
Minutaža: 06:12
29.
GRUDEN Sabina
roj.:08.01.1991
Korepetitor: Ivan Vombergar
G. Giordani: Caro mio ben
F. S. Vilhar: Nezakonska mati
Minutaža: 06:30
30.
JERENEC Valentina
roj.:02.01.1990
Korepetitor: Irina Milivojević
A. Caldara: Alma del core
L. M. Škerjanc: Vizija
Minutaža: 09:04
31.
JUTERŠEK Luka
roj.:28.08.1989
Korepetitor: Andreja Kosmač
A. Scarlati: Gia il sole dal Gange
B. Ipavec: Ciganka Marija
Minutaža: 06:40
32.
KERN Eva
roj.:25.06.1990
Korepetitor: Irena Urbanc
G. Giordani: Caro mio ben
B. Ipavec: Čez noč, čez noč
Minutaža: 04:44
129
PETJE
33.
KOBE Tom
roj.:24.01.1988
Korepetitor: Mojca Jenič
G. Giordani: Caro mio ben
J. Prochazka: Kaj bi te vprašal
Minutaža: 04:55
13.15-13.35
34.
KRIŽAJ Domen
roj.:01.12.1989
Korepetitor: Tanja Šterman
A. Scarlatti: Gia il sole dal Gange
L. M. Škerjanc: Vizija
Minutaža: 05:05
35.
KUMPREJ Sara
roj.:29.11.1991
Korepetitor: Irina Milivojević
A. Scarlatti: Gia il sole dal Gange
B. Ipavec: Na poljani
Minutaža: 03:55
36.
KUTNJAK Denis
roj.:22.01.1988
Korepetitor: Pascal Vehovec
A. Scarlatti: Gia il sole dal Gange
R. Simoniti: Pod brajdo
Minutaža: 05:00
37.
LIPIČNIK Zala Pia
roj.:11.03.1991
Korepetitor: Nina Lorber
G. Giordani: Caro mio ben
H. Volarič: Dekliška tožba
Minutaža: 04:34
PETJE - Kategorija II. a - 2. Etapa
Glasbena šola Brežice
Ponedeljek, 18. 3. 2013
16.00
1.
MAROLT Eva
roj.:07.05.1991
Korepetitor: Irina Milivojević
G. Puccini: Quando men vo (arija iz opere La Bohème)
H. v. Daumer: Wir wandelten
Minutaža: 05:40
2.
NOVAK Anita
roj.:22.03.1990
Korepetitor: Peter Smolič
M. Glinka: Ne iskushaj
W. A. Mozart: Una Donna a quindici anni (arija iz opere Cosi fan
tutte)
Minutaža: 06:45
130
PETJE
3.
OBLAK Rok
roj.:11.07.1988
Korepetitor: Gašper Jereb
H. Wolf: Alles endet, was entstehet
W. A. Mozart: In diesen heil´gen Hallen (arija Sarastra iz opere
Čarobna piščal)
Minutaža: 08:25
4.
ODER Andrej
roj.:10.05.1988
Korepetitor: Irina Milivojević
F. P. Tosti: Sogno
G. Donizetti: Quanto e bella
Minutaža: 05:43
5.
PALOVŠNIK Gregor
roj.:24.04.1989
Korepetitor: Primož Bratina
J. Brahms: Wie bist du, meine Königin
W. A. Mozart: Donne mie, le fate a tanti (arija Guglielma iz opere
Cosí fan tutte)
Minutaža: 07:00
6.
PODGORŠEK Melita
roj.:17.02.1991
Korepetitor: Nina Lorber
F. P. Tosti: Sogno
B. Smetana: Och jaky žal (arija Marinke iz opere Prodana nevesta)
Minutaža: 08:50
7.
RUS Tjaša
roj.:19.11.1991
Korepetitor: Dominika
Naveršnik
H. Wolf: Das verlassene Mägdelein
G. F. Händel: Arija Kleopatre iz opere Julij Cezar
Minutaža: 05:35
8.
SMOLIĆ Manca
roj.:14.05.1990
Korepetitor: Irina Milivojević
H. Wolf: Er ist’s
A. Thomas: Connais - tu le pays
Minutaža: 07:00
9.
STRMOLE Mirjam
roj.:07.06.1991
Korepetitor: Andreja Kosmač
G. Mahler: Ablösung im Sommer
W. A. Mozart: Giunse alfin il momento; Deh vieni, non tardar (arija
in recitativ Suzane iz opere Figarova svatba)
Minutaža: 06:00
10.
STRNIŠA Mihael
roj.:09.08.1989
Korepetitor: Primož Bratina
F. Schubert: Das Fischermädchen
W. A. Mozart: Alles füllt der Liebe Freuden (arija iz opere Čarobna
piščal)
Minutaža: 03:50
131
PETJE
11.
ŠKOFIČ Marko
roj.:02.04.1989
Korepetitor: Zvjezdana Pleško
Aleksin
F. Schubert: Schäfers Klagelied
W. A. Mozart: Deh, vieni alla finestra (arija Don Giovannia iz 2.dejanja opere Don Giovanni)
Minutaža: 04:45
12.
ŠTEFANČIČ Anemarija
roj.:17.08.1990
Korepetitor: Tadej Podobnik
R. Schumann: Widmung
A. Dvořák: Měsíčku na nebi hlubokém (arija iz opere Rusalka)
Minutaža: 07:00
13.
ŠUŠTERŠIČ Mateja
roj.:01.10.1990
Korepetitor: Vesna Verbnjak
W. A. Mozart: Non so piu cosa son, cosa faccio (arija Cherubina iz
opere Figarova svatba)
R. Schumann: Der Sandmann, op.79, št.13
Minutaža: 04:50
14.
UHAN Tina
roj.:08.02.1991
Korepetitor: Manca Kranjec
Trček
G. Verdi: Il poveretto
W. A. Mozart: Voi che sapete (arija Cherubina iz opere Figarova
svatba)
Minutaža: 05:10
15.
VIDOVIČ Sandra
J. Brahms: Wie Melodien zieht es mir
roj.:02.05.1990
G. Rossini: Assisa a pie d’un salice (arija Desdemone iz opere
Korepetitor: Darko Domitrović Otello)
Minutaža: 07:50
16.
ZIDANIČ Tjaša
roj.:22.09.1991
Korepetitor: Ivan Ferčič
R. Schumann: Seit ich ihn gesehen
C. W. Gluck: Che faro senza Euridice? (arija Orfeja iz opere Orfej
in Evridika) Minutaža: 07:05
17.
ŽGAVC Aljaž
roj.:18.05.1988
Korepetitor: Darja Mlakar
Maležič
V. Bellini: Malinconia, Ninfa gentile
G. Verdi: O figli, o figli miei...Ah, la paterna mano (arija Macduffa iz
opere Macbeth)
Minutaža: 05:03
132
PETJE
18.
BANOVEC Urška
roj.:22.07.1991
Korepetitor: Andrej Kunič
F. Schubert: An die Musik
W. A. Mozart: Wenn mein Bastien einst im Scherze (arija iz opere
Bastien in Bastiena)
Minutaža: 05:24
19.
BERKOPEC Betsabeja
roj.:22.08.1991
Korepetitor: Metka Žižek
F. Schubert: Heidenröslein
W. A. Mozart: Vedrai carino (arija Zerline iz opere Don Giovanni)
Minutaža: 05:30
20.
BIZJAN Matija
roj.:02.11.1988
Korepetitor: Tanja Šterman
P. I. Čajkovski: Moj genij, moj angel, moj drug
W. A. Mozart: O Isis und Osiris (arija Sarastra iz opere Čarobna
piščal)
Minutaža: 03:54
21.
F. Schubert: Fischerweise, op. 96, št. 4
BLATNIK Anja
G. F. Händel: Oh, Sleep, Why Dost Thou Leave Me?
roj.:19.09.1991
Korepetitor: Elizabeta Demšar Minutaža: 08:10
Zupan
22.
BOLE Miha
roj.:05.04.1988
Korepetitor: Darja Mlakar
Maležič
P. I. Čajkovski: Sred šumnogo bala
G. Verdi: A te l’estremo addio ... Il lacerato spirito (arija Fiesca iz
opere Simon Boccanegra)
Minutaža: 06:05
23.
FELE Monika
roj.:31.07.1991
Korepetitor: Darja Mlakar
Maležič
C. Debussy: Mandoline
W. A. Mozart: Venite inginocchiatevi (arija Suzane iz opere Figarova svatba)
Minutaža: 04:50
24.
FERJANČIČ Marko
roj.:02.05.1989
Korepetitor: David Trebižan
R. Schumann: Ich grolle nicht, op. 48, št. 7
G. Verdi: Mentre gomfiarsi l’anima parea....Oltre quel limite (arija
Attile iz opere Attila)
Minutaža: 07:21
25.
GERM Eva
roj.:28.06.1991
Korepetitor: Nina Lorber
R. Schumann: Wehmut
G. Rossini: Una voce poco fa (arija Rosine iz opere Seviljski brivec)
Minutaža: 07:20
133
PETJE
26.
GORENŠEK Klemen
roj.:21.11.1988
Korepetitor: Helena Buhvald
Gorenšek
C. Loewe: Herr Oluf op. 2., št. 2
W. A. Mozart: Non piu andrai
Minutaža: 09:00
27.
GORIČ Nika
roj.:19.09.1990
Korepetitor: Ivan Ferčič
H. Wolf: Er ist’s
W. A. Mozart: Giunse al fin il momento... Deh vieni, non tardar
(arija in recitativ Suzane iz opere Figarova svatba)
Minutaža: 05:40
28.
GREGORC Larisa
roj.:19.05.1990
Korepetitor: Pascal Vehovec
J. Brahms: Der Jäger
G. Donizetti: Il faut partir (aria Marie iz opere Hči polka)
Minutaža: 06:17
29.
GRUDEN Sabina
roj.:08.01.1991
Korepetitor: Ivan Vombergar
J. Brahms: Treue Liebe
A. Thomas: Connais - tu le pays
Minutaža: 08:10
30.
JERENEC Valentina
roj.:02.01.1990
Korepetitor: Irina Milivojević
P. I. Čajkovski: Pesem ciganke
J. Massenet: Va! laisse couler mes larmes (arija Charlotte iz opere
Werther)
Minutaža: 05:30
31.
JUTERŠEK Luka
roj.:28.08.1989
Korepetitor: Andreja Kosmač
F. Schubert: Frühlingstram, op. 89, št. 11
W. A. Mozart: Che belta che leggiadria (arija Belfioreja iz opere
Lepa vrtnarica)
Minutaža: 08:10
32.
KERN Eva
roj.:25.06.1990
Korepetitor: Irena Urbanc
E. Grieg: Ein Schwan
W. A. Mozart: Voi, che sapete (arija Cherubina iz opere Figarova
svatba)
Minutaža: 05:14
33.
KOBE Tom
roj.:24.01.1988
Korepetitor: Mojca Jenič
H. Wolf: Verborgenheit
W. A. Mozart: Non piu andrai (arija Figara iz opere Figarova svatba)
Minutaža: 06:40
134
PETJE
34.
KRIŽAJ Domen
roj.:01.12.1989
Korepetitor: Tanja Šterman
R. Schumann: Die beiden Grenadiere
W. A. Mozart: Madamina, il catalogo e questo (arija Leporella iz
opere Don Giovanni)
Minutaža: 08:40
35.
KUMPREJ Sara
roj.:29.11.1991
Korepetitor: Irina Milivojević
R. Schumann: Widmung
W. A. Mozart: L’ho perduta (arija Barbarina iz opere Figarova
svatba)
Minutaža: 04:25
36.
KUTNJAK Denis
roj.:22.01.1988
Korepetitor: Pascal Vehovec
R. Schumann: All nächtlich im Traume
W. A. Mozart: Tu solo adoro (arija Achiorja iz opere Betulia liberata)
Minutaža: 05:20
37.
LIPIČNIK Zala Pia
roj.:11.03.1991
Korepetitor: Nina Lorber
J. Brahms: Von ewiger Liebe
W. A. Mozzart: Ah! Fuggi il traditor (arija Donne Elvire iz opere Don
Giovanni)
Minutaža: 05:24
PETJE - Kategorija II. b - 1. Etapa
Glasbena šola Brežice
Torek, 19. 3. 2013
1.del 10.00-11.30, odmor 11.30-11.45, 2.del 11.45-13.15, odmor 13.15-13.30, 3. del 13.30-14.15
1.
MERHAR Boštjan
roj.:12.10.1986
Korepetitor: Cvetka Bevc
A. Scarlatti: Son tutta duolo
F. Mendelssohn: Es ist genung (arija iz oratorija Elias)
B. Ipavec: V spominsko knjigo
Minutaža: 09:30
2.
PAĐEN Ljubiša
roj.:24.02.1986
Korepetitor: Matija Potisk
A. Scarlatti: Son tutta duolo
B. Ipavec: V spominsko knjigo
G. F. Händel: Gentle airs, melodious strains (arija iz oratorija
Athalia)
Minutaža: 07:50
135
PETJE
3.
PELJHAN Borut
roj.:20.06.1987
Korepetitor: David Trebižan
F. Durante: Danza, danza, fanciulla gentile
R. Simoniti: Ko mislim nate
G. F. Händel: Where e’er you walk (arija iz oratorija Semele)
Minutaža: 08:37
4.
PODGORELEC Bernard
roj.:14.04.1986
Korepetitor: Erik Šuler
F. Durante: Danza, danza, fanciulla gentile
R. Simoniti: Ko mislim nate
C. Gounod: Sanctus (iz maše Sv. Cecilije) Minutaža: 05:40
5.
POČIVAVŠEK Marija Snežna
roj.:04.08.1989
Korepetitor: Irina Milivojević
G. B. Pergolesi: Se tu m’ami
J. Pavčič: Uspavanka I.
G. F. Händel: Let me wander not unseen (Allegro)
Minutaža: 07:04
6.
POLENIK Nejc
roj.:18.11.1987
Korepetitor: Sašo Vollmaier
F. Durante: Danza, danza, fanciulla gentile
F. Gerbič: Sklepala roke si bele
J. Haydn: Mit Würd und Hoheit angetan (recitativ in arija Uriela iz
oratorija Stvarjenje)
Minutaža: 07:54
7.
RAVNIKAR Jana
roj.:17.02.1989
Korepetitor: Dominika
Naveršnik
M. Lipovšek: Dežek
G. B. Pergolesi: Se tu m´ami
J. Haydn: Oratorijska arija Stvarjenje angela Gabriela
Minutaža: 09:19
8.
SIMONIČ Manca
roj.:23.01.1989
Korepetitor: Eva Uršič
Petkovšek
G. B. Pergolesi: Se tu m´ami
F. S. Vilhar: Rasti, rasti, roža mala
P. Cornelius: Gratias agimus tibi (iz Maše v d-molu, CWV 91)
Minutaža: 06:45
9.
SLOKAR Aljaž
roj.:17.01.1986
Korepetitor: Irina Milivojević
F. Durante: Danza, danza, fanciulla gentile
J. Pavčič: Dedek Samonog
F. Mendelssohn-Bartholdy: Ich danke dir Herr, mein Gott (iz
oratorija Paulus)
Minutaža: 04:58
136
PETJE
10.
SMOLE Anže
roj.:30.04.1986
Korepetitor: Darja Malkar
Maležič
F. Durante: Danza, danza, fanciulla gentile
F. S. Vilhar: Mornar
J. Haydn: Vom Widder strahlet jetzt...Schon eilet froh der Ackersmann (iz oratorija Letni časi)
Minutaža: 10:50
11.
STARBEK Marko
roj.:09.06.1986
Korepetitor: Nadja Vodišek
A. Scarlatti: Son tutta duolo
A. Nedved: Tvoj mirni čuvam stan
G. F. Händel: Trice happy king, Golden columns (recitativ in arija
Zodaka iz oratorija Solomon)
Minutaža: 09:20
12.
STIPANČEVIĆ Štefica
roj.:21.11.1988
Korepetitor: Tanja Šterman
G. B. Pergolesi: Se tu m´ami
B. Glavina: Čuj pesem deževja
G. F. Händel: Oh had I Jubal’s Lyre
Minutaža: 08:02
11.45-13.15
13.
STOPAR Bogdan
roj.:03.07.1987
Korepetitor: Nina Lorber
F. Durante: Danza,danza
H. Volarič: Oj rožmarin
G. F. Händel: Arija tenorja iz oratorija Mesija
Minutaža: 06:20
14.
TINAUER Dunja
roj.:24.01.1988
Korepetitor: Marko Hribernik
G. B. Pergolesi: Se tu m´ami
M. P. Unger: Uspavanka
J. Haydn: Benedictus (iz Missa Brevis Sancti Joannis de Deo)
Minutaža: 10:00
15.
TROHA Irena
roj.:03.06.1989
Korepetitor: David Trebižan
G. B. Pergolesi: Se tu m´ami
M. Vilhar: Nezakonska mati
G. B. Pergolesi: Quae moerebat et dolebat (arija iz Stabat Mater) Minutaža: 09:35
137
PETJE
16.
ZABRET Miha
roj.:02.09.1987
Korepetitor: Primož Bratina
F. Durante: Danza, danza, fanciulla gentile
B. Ipavec: Ciganka Marija
G. F. Händel: Comfort ye, Ev’ry valley (recitativ in arija iz oratorija
Mesija)
Minutaža: 10:10
17.
ŽABKAR Anja
roj.:07.06.1988
Korepetitor: Lucijan Cetin
G. B. Pergolesi: Se tu m´ami
B. Ipavec: Iz gozda so ptice odplule
J. S. Bach: Et exsultavit spiritus meus
Minutaža: 07:00
18.
BITENC Mojca
roj.:20.06.1989
Korepetitor: Tadej Podobnik
F. Durante: Danza, danza, fanciulla gentile
M. Kogoj: Zanka
G. B. Pergolesi: Vidit suum (arija iz Stabat mater)
Minutaža: 06:40
19.
CEGLAR Maja
roj.:20.04.1989
Korepetitor: Darja Mlakar
Maležič
G. B. Pergolesi: Se tu m’ ami
J. S. Bach: Mein gläubiges Herze (iz Pfingstkantate, BWV 68)
J. Pavčič: Ciciban – Cicifuj
Minutaža: 10:00
20.
CERAR Marjeta
roj.:18.01.1989
Korepetitor: Tilen Bajec
G. B. Pergolesi: Se tu m´ami
J. Michl: Nezakonska mati
G. F. Händel: Rejoice (arija iz oratorija Mesija)
Minutaža: 12:00
21.
ČEH Eva
roj.:01.04.1989
Korepetitor: Katja Frelih
Dobrovoljc
G. B. Pergolesi: Se tu m’ ami
G. F. Händel: Lord, to Thee each night and day (arija Irene iz
oratorija Theodora)
L. M. Škerjanc: Pisma
Minutaža: 10:10
22.
ČERNE Eva
roj.:27.12.1989
Korepetitor: Marko Hribernik
G. B. Pergolesi: Se tu m´ami
J. Pavčič: Uspavanka 2
W. A. Mozart: Laudate dominum
Minutaža: 09:12
138
PETJE
23.
HLADNIK Neža
roj.:04.03.1988
Korepetitor: Elena Startseva
Somun
G. B. Pergolesi: Se tu m´ami
U. Krek: Bejži ftiček
J. S. Bach: Quia respexit (Magnificat)
Minutaža: 07:30
13.30-14.15
24.
HOSTNIK Irma
roj.:23.02.1988
Korepetitor: Irina Milivojević
G. B. Pergolesi: Se tu m´ami
J. Pavčič: Uspavanka 1
J. S. Bach: Ich folge dir gleichfalls (iz pasijona po Janezu, BWV
245) Minutaža: 10:00
25.
KNAFELC Eva
roj.:05.09.1988
Korepetitor: Irina Milivojević
G. B. Pergolesi: Se tu m´ami
B. Ipavec: Čez noč, čez noč
W. A. Mozart: Benedictus (iz Maše v Es-duru)
Minutaža: 06:30
26.
KONDA Bruno
roj.:03.04.1987
Korepetitor: Matija Potisk
A. Scarlatti: Son tutta duolo
L. M. Škerjanc: Vizija
F. Mendelssohn-Bartholdy: Then shall the righteous shine forth
(arija iz oratorija Elija)
Minutaža: 08:15
27.
KRIŽNAR Katja
roj.:22.09.1989
Korepetitor: Igor Vićentić
G. B. Pergolesi: Se tu m’ ami
G. F. Händel: Thou didst blow (arija iz oratorija Izrael v Egiptu)
M. Lipovšek: Sinček
Minutaža: 06:05
28.
LAZAREVIČ Anamarija
roj.:21.02.1988
Korepetitor: Irena Zajec
G. B. Pergolesi: Se tu m´ami
L. M. Škerjanc: Lampijončki
A. Vivaldi: Domine Deus (Gloria)
Minutaža: 06:35
139
PETJE
29.
LOGAR Martin
roj.:19.03.1986
Korepetitor: Tanja Šterman
F. Durante: Danza, danza, fanciulla gentile
L. M. Škerjanec: Jesenska pesem
G. F. Händel: Let but that spirit, Thus whe (recitativ in aria Samsona iz oratorija Samson)
Minutaža: 09:20
PETJE - Kategorija II. b - 2. Etapa
Glasbena šola Brežice
Torek, 19. 3. 2013
16.00
1.
MERHAR Boštjan
roj.:12.10.1986
Korepetitor: Cvetka Bevc
P. I. Čajkovski: Sred shumnogo bala
W. A. Mozart: Deh vieni alla finestra (arija Don Giovannija iz opere
Don Giovanni)
Minutaža: 04:45
2.
PAĐEN Ljubiša
roj.:24.02.1986
Korepetitor: Matija Potisk
M. I. Glinka: V krovi gorit ogonj želanja
G. F. Händel: Pastorello d’un povero armento (arija Grimoalda iz
opere Rodelinda)
Minutaža: 06:10
3.
PELJHAN Borut
roj.:20.06.1987
Korepetitor: David Trebižan
P. F. Tosti: Malía
G. Puccini: Tra voi belle, brune, bionde (arija Lescauta iz opere
Manon Lescaut)
Minutaža: 04:26
4.
PODGORELEC Bernard
roj.:14.04.1986
Korepetitor: Erik Šuler
F. Schubert: Du bist die Ruh
G. Verdi: La donna e mobile (arija iz opere Rigoletto)
Minutaža: 06:45
5.
POČIVAVŠEK Marija Snežna
roj.:04.08.1989
Korepetitor: Irina Milivojević
J. Brahms: Vergebliches Ständchen
C. Gounod: Faites-lui mes aveux (arija Siebla iz opere Faust)
Minutaža: 04:06
140
PETJE
6.
POLENIK Nejc
roj.:18.11.1987
Korepetitor: Sašo Vollmaier
F. Schubert: Ständchen (cikel Labodji spev)
G. Donizetti: Quanto e bella (arija Nemorina iz opere Ljubezenski
napoj)
Minutaža: 06:23
7.
RAVNIKAR Jana
roj.:17.02.1989
Korepetitor: Dominika
Naveršnik
R. Schumann: Pesem neveste
G. Rossini: Arija Rosine iz opere Seviljski brivec
Minutaža: 07:37
8.
SIMONIČ Manca
roj.:23.01.1989
Korepetitor: Eva Uršič
Petkovšek
F. Schubert: Schäfers Klagelied op. 3, št. 1
Ch. Gounod: Faites lui mes aveux (arija Siebla iz opere Faust)
Minutaža: 06:05
9.
SLOKAR Aljaž
roj.:17.01.1986
Korepetitor: Irina Milivojević
R. Strauss: Zueignung
G. Verdi: A te l’estremo addio ... Il lacerato spirito (arija Fiesca iz
opere Simon Boccanegra)
Minutaža: 08:07
10.
SMOLE Anže
roj.:30.04.1986
Korepetitor: Darja Malkar
Maležič
P. I. Čajkovski: Snova, kak prežde, odin op. 73, št. 6
W. A. Mozart: Hai gia vinta la causa...Vedro mentre io so spiro
(arija Grofa iz opere Figarova svatba)
Minutaža: 07:00
11.
STARBEK Marko
roj.:09.06.1986
Korepetitor: Nadja Vodišek
F. Schubert: Ganymed
A. Lortzing: Da lieg du altes Mordgewehr (arija Veita iz opere
Undine)
Minutaža: 07:40
12.
STIPANČEVIĆ Štefica
roj.:21.11.1988
Korepetitor: Tanja Šterman
R. Schumann: Er ist’s
G. Donizetti: Regnava nel silenzio (arija Lucie iz opere Lucia di
Lammermoor)
Minutaža: 09:26
141
PETJE
13.
STOPAR Bogdan
roj.:03.07.1987
Korepetitor: Nina Lorber
F. P. Tosti: La serenata
G. Donizetti: Una furtiva lagrima (arija Nemorina iz opere Ljubezenski napoj)
Minutaža: 07:45
14.
TINAUER Dunja
roj.:24.01.1988
Korepetitor: Marko Hribernik
H. Wolf: Er ist’s
G. Verdi: Caro nome (arija Gilde iz opere Rigoletto)
Minutaža: 05:50
15.
TROHA Irena
roj.:03.06.1989
Korepetitor: David Trebižan
G. Verdi: Perduta ho la pace
J. Massenet: Va! Laisse couler mes larmes (arija Charlotte iz opere
Werther)
Minutaža: 06:18
16.
ZABRET Miha
roj.:02.09.1987
Korepetitor: Primož Bratina
F. Mendelssohn-Bartholdy: Neue Liebe
G. Verdi: Questa o quella (arija Duca iz opere Rigoletto)
Minutaža: 03:30
17.
ŽABKAR Anja
roj.:07.06.1988
Korepetitor: Lucijan Cetin
F. Schubert: Ständchen
G. Puccini: O mio babbino caro (arija iz opere Gianni Schicchi)
Minutaža: 06:00
18.
BITENC Mojca
roj.:20.06.1989
Korepetitor: Tadej Podobnik
S. Rachmaninov: Ne poj, krasavica, pri mne
Ch. Gounod: Scene et air des bijoux (arija Marguerite iz opere
Faust)
Minutaža: 11:30
19.
CEGLAR Maja
roj.:20.04.1989
Korepetitor: Darja Mlakar
Maležič
J. Brahms: Wie Melodien zieht es mir op. 105., št. 1
W. A. Mozart: Porgi amor (arija Grofice iz opere Figarova svatba)
Minutaža: 05:45
20.
CERAR Marjeta
roj.:18.01.1989
Korepetitor: Tilen Bajec
G. Fauré: Clair de lune
G. F. Händel: Tornami a vagheggiar (arija Morgane iz opere Alcina)
Minutaža: 07:40
142
PETJE
21.
ČEH Eva
roj.:01.04.1989
Korepetitor: Katja Frelih
Dobrovoljc
R. Strauss: Allerseelen
Ch. Gounod: Faites-lui mes aveux (arija Siebel iz opere Faust)
Minutaža: 05:30
22.
ČERNE Eva
roj.:27.12.1989
Korepetitor: Marko Hribernik
R. Schumann: Seit ich ihn gesehen
Ch. Gounod: Je veux vivre
Minutaža: 06:13
23.
HLADNIK Neža
roj.:04.03.1988
Korepetitor: Elena Startseva
Somun
F. Schubert: Gretchen am Spinnrade
A. Dvořák: Arija Rusalke iz opere Rusalka
Minutaža: 08:20
24.
HOSTNIK Irma
roj.:23.02.1988
Korepetitor: Irina Milivojević
F. Schubert: Die Forelle
G. Verdi: Saper vorreste (arija Oskarja iz opere Ples v maskah)
Minutaža: 04:30
25.
KNAFELC Eva
roj.:05.09.1988
Korepetitor: Irina Milivojević
F. Schubert: An die Musik
G. Puccini: O mio babbino caro (arija iz opere Gianni Schicchi)
Minutaža: 05:00
26.
KONDA Bruno
roj.:03.04.1987
Korepetitor: Matija Potisk
P. I. Čajkovski: To bila ranjeju vjesnoj
E. Lalo: Vainement ma bien aime (arija Aubade iz opere Le roi
d’Ys)
Minutaža: 07:00
27.
KRIŽNAR Katja
roj.:22.09.1989
Korepetitor: Igor Vićentić
R. Schumann: Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben, št. 3 (cikel
Frauenliebe und leben)
W. A. Mozart: Batti, batti o bel Masetto (recitativ in arija Zerline iz
opere Don Giovanni)
Minutaža: 06:20
28.
LAZAREVIČ Anamarija
roj.:21.02.1988
Korepetitor: Irena Zajec
E. Grieg: Ein Traum
G. Verdi: Sempre Libera (arija iz opere Traviata)
Minutaža: 08:00
143
PETJE
29.
LOGAR Martin
roj.:19.03.1986
Korepetitor: Tanja Šterman
F. Schubert: Wohin? (iz cikla Lepa mlinarica)
W. A. Mozart: Wenn der Freude Trännen fließen (arija Belmonteja
iz opere Beg iz Seraja) Minutaža: 07:10
PETJE - Kategorija III. a - 1. Etapa
Glasbena šola Brežice
Sreda, 20. 3. 2013
16.00-18.00
1.
MARKOVIČ Melanija
roj.:13.06.1987
Korepetitor: Irina Milivojević
C. Debussy: Mandoline
A. Cesti: Intorno all’idol mio
G. F. Händel: Reyoice, reyoice (iz oratorija Mesija)
R. Hahn: A Chloris
Minutaža: 12:14
2.
ORTAR Luka
roj.:21.06.1985
Korepetitor: Tadej Horvat
R. Strauss: Im Spätboot
A. Caldara: Come raggio di sol
J. S. Bach: Mache dich, mein Herze, rein (arija št. 75 iz Pasijona
po Mateju)
R. Vaughan Williams: The Vagabond
Minutaža: 15:54
3.
PIRNAT BREZNIK Klavdija
roj.:28.06.1986
Korepetitor: Nina Lorber
R. Strauss: Morgen
J. S. Bach: Ich will dir mein Herze
G. F. Händel: How beautiful are the feet of them (arija iz oratorija
Mesija)
B. Britten: The last rose of summer
Minutaža: 15:10
4.
VIDIC Darko
roj.:19.07.1984
Korepetitor: Andreja Kosmač
R. Strauss: Nichts, op. 10, št. 9
A. Scarlatti: Vergin tutto amor
J. Haydn: Rolend in schäumenden Wellen
A. Schoenberg: Dank, op. 1, št. 1
Minutaža: 15:20
144
PETJE
5.
ARHAR Monika
roj.:25.06.1987
Korepetitor: Irina Milivojević
R. Strauss: Die Nacht
G. F. Händel: Bel piacer (iz opere Agrippina)
J. S. Bach: Mein gläubiges Herze (iz Pfingskantate, BWV 68)
S. Barber: Sure on this shining Night
Minutaža: 11:05
6.
BANOVEC Gašper
roj.:03.09.1985
Korepetitor: Matija Potisk
C. Debussy: Romance
A. Scarlatti: All’acquisto di gloria (aria iz opere Tigrane)
F. Mendelssohn-Bartholdy: Then shall the righteous shine forth (iz
oratorija Elijah)
S. Rachmaninov: Sirenj
Minutaža: 09:10
7.
DEBEVEC Tina
roj.:21.02.1986
Korepetitor: Tadej Podobnik
C. Debussy: Rondeau (Fut-il jamais douceur de coeur pareille)
A. Cesti: Intorno all’idol mio (Orontea)
G. F. Händel: Oh had I Jubal’s lyre (arija Achsah iz oratorija Joshua)
F. Poulenc: Il vole
Minutaža: 11:00
8.
GRAČNAR Renata
roj.:23.04.1987
Korepetitor: Urška Orešič
R. Strauss: Breit über mein Haupt
F. Durante: Vergin tutto amor
J. Haydn: Nun beut die Flur (recitativ in arija Gabriela iz oratorija
Stvarjenje)
S. Rachmaninov: Sanje
Minutaža: 12:52
9.
KOCINA Martina
roj.:04.03.1986
Korepetitor: Neva Klanjšček
G. F. Händel: Theodora (Angels, ever bright and fair)
H. Purcell: When I am laid in earth (arija iz opere Dido in Anej)
R. Strauss: Waldseligkeit
F. Poulenc: Les chemins de l’amour
Minutaža: 16:19
145
PETJE
PETJE - Kategorija III. a - 2. Etapa
Glasbena šola Brežice
Četrtek, 21. 3. 2013
17.00
1.
MARKOVIČ Melanija
roj.:13.06.1987
Korepetitor: Irina Milivojević
M. Lipovšek: Meglice
R. Schumann: Widmung
G. Puccini: Quando m’en vo (arija Musette iz opere La Bohème)
Minutaža: 07:03
2.
ORTAR Luka
roj.:21.06.1985
Korepetitor: Tadej Horvat
A. Lajovic: Serenada
F. Schubert: Der Atlas
P. I. Čajkovski: Gospodj, moj esli grešen ja (arija kralja Reneja iz
opere Jolanta)
Minutaža: 11:55
3.
PIRNAT BREZNIK Klavdija
roj.:28.06.1986
Korepetitor: Nina Lorber
J. Michl: Nezakonska mati
F. P. Tosti: Tormento
G. Puccini: Arija Musette iz opere La Bohème
Minutaža: 11:10
4.
VIDIC Darko
roj.:19.07.1984
Korepetitor: Andreja Kosmač
H. Vidic: Semaforji življenja
J. Brahms: Wie soll ich die Freude, op. 33, št. 6
P. I. Čajkovski: Arija Onjegina iz 1. dejanja opere Jevgenij Onjegin
Minutaža: 13:20
5.
ARHAR Monika
roj.:25.06.1987
Korepetitor: Irina Milivojević
J. Pavčič: Uspavanka II.
C. Gounod: Reverie
W. A. Mozart: Giunse alfin il momento ... Deh vieni, non tardar
(arija Susanne iz opere Figarova svatba)
Minutaža: 09:47
6.
BANOVEC Gašper
roj.:03.09.1985
Korepetitor: Matija Potisk
F. Gerbič: Kakor cvet
E. Grieg: Ich liebe dich
W. A. Mozart: Dalla sua pace (arija Don Ottavia iz opere Don
Giovanni)
Minutaža: 07:45
146
PETJE
7.
DEBEVEC Tina
roj.:21.02.1986
Korepetitor: Tadej Podobnik
J. Pavčič: Ciciban - Cicifuj
J. Brahms: Ständchen
W. A. Mozart: Ach, ich fühl‘s (arija Pamine iz opere Čarobna piščal)
Minutaža: 09:06
8.
GRAČNAR Renata
roj.:23.04.1987
Korepetitor: Urška Orešič
J. Pavčič: Mehurčki
E. Grieg: Ich liebe dich
W. A. Mozart: Ach, ich fühl´s (arija Pamine iz opere Čarobna piščal)
Minutaža: 11:08
9.
KOCINA Martina
roj.:04.03.1986
Korepetitor: Neva Klanjšček
U. Lajovic: Mesec v izbi
R. Schumann: Seit ich ihn gesehen op. 42, št. 1
G. Verdi: Stride la vampa (iz opere Trubadur)
Minutaža: 06:53
PETJE - Kategorija III. b - 1. Etapa
Glasbena šola Brežice
Sreda, 20. 3. 2013
18.30-20.10
1.
MAJCEN Maja
roj.:05.11.1984
Korepetitor: Vladimir Mlinarić
B. Britten: Marine (iz cikla Les Illuminations, op. 18 št. 5)
G. F. Händel: Oh, had I Jubal’s lyre (arija Achsah iz oratorija
Joshua)
G. Verdi: Volta la terrea (arija Oscarja iz opere Ples v maskah)
R. Strauss: Wiegenlied, op. 41, št. 1
Minutaža: 10:55
2.
PAČNIK Tadej
roj.:14.11.1981
Korepetitor: Irena Urbanc
F. Poulenc: Mazurka
J. S. Bach: Großer Herr, O starker König (kantata iz božičnega
oratorija)
G. Verdi: Son pereda (arija Don Carla iz opere Moč usode)
J. Brahms: Auf dem Kirchhofe
Minutaža: 13:30
147
PETJE
3.
SOKLIČ Irena
roj.:23.07.1984
Korepetitor: Irena Urbanc
F. Poulenc: Les chemins de l’amour
W. A. Mozart: Agnus Dei (iz Kronungmesse, KV 317)
G. Verdi: Ave Marija (arija Desdemone iz opere Otelo)
F. P. Tosti: Sogno
Minutaža: 14:20
4.
ŠEMROV Urška
roj.:29.07.1983
Korepetitor: Vladimir Mlinarič
B. Britten: As it is, Plenty (iz cikla On this Island, op. 11, št. 5)
G. F. Händel: Oh, had I Yubal
G. Verdi: Caro nome (iz opere Rigoletto)
P. I. Čajkovski: Solovej, op. 40, št. 4
Minutaža: 13:15
5.
TORKAR Klemen
roj.:27.11.1983
Korepetitor: Tanja Šterman
B. Britten: Since she whom I loved
J. S. Bach: Frohe hirten, eilt ach eilet (iz Božičnega oratorija)
G. Verdi: De’ miei bollenti spiriti
H. Wolf: Wenn du mich mit dem Augen (Italienisches Liederbuch,
št. 38)
Minutaža: 12:10
6.
DOMINKO Nina
roj.:13.05.1985
Korepetitor: Matija Potisk
F. Poulenc: Air vif (iz Airs Chantes)
W. A. Mozart: Ah! Spiegarti, oh Dio, KV 178
C. Debussy: Apparition
G. Verdi: E strano...sempre libera (arija Violette iz opere Traviata)
Minutaža: 18:00
7.
KOREN Alja
roj.:28.03.1984
Korepetitor: Ivan Jose
Vombergar
B. Britten: A Cradle Song
J. S. Bach: Qui sedes ad dexteram Patris (iz Maše v d-molu, BWV
232)
G. Verdi: Nel giardin del bello (arija Eboli iz 2. dejanja opere Don
Carlos)
R. Schumann: Seit ich ihn gesehen (iz cikla Frauenliebe und
Leben)
Minutaža: 15:30
148
PETJE
PETJE - Kategorija III. b - 2. Etapa
Glasbena šola Brežice
Četrtek, 21. 3. 2013
19.30
1.
MAJCEN Maja
roj.:05.11.1984
Korepetitor: Vladimir Mlinarić
L. M. Škerjanc: Primula veris
A. Berg: Nacht (iz cikla Sieben frühe Lieder)
J. Haydn: Tu mi sprezzi, e mi deridi (arija Zelmire iz opere Armida)
Minutaža: 09:30
2.
PAČNIK Tadej
roj.:14.11.1981
Korepetitor: Irena Urbanc
M. Prus: Romanca
R. Vaughan Williams: The Vagabond
W. A. Mozart: Madamina, il catalogo e questo (arija Leporella iz
opere Don Giovanni)
Minutaža: 11:15
3.
SOKLIČ Irena
roj.:23.07.1984
Korepetitor: Irena Urbanc
L. M. Škerjanc: Pisma
L. Bernstein: I hate Music (iz cikla I hate Music, 5 otroških pesmi
za sopran in klavir)
W. A. Mozart: Deh vieni, non tardar (arija Susanne iz opere
Figarova svatba)
Minutaža: 07:20
4.
ŠEMROV Urška
roj.:29.07.1983
Korepetitor: Vladimir Mlinarič
A. Lajovic: Mesec v izbi
M. Prebanda: Mila nane
G. Donizetti: Quel guardo il cavaliere (iz opere Don Pasquale)
Minutaža: 11:35
5.
TORKAR Klemen
roj.:27.11.1983
Korepetitor: Tanja Šterman
R. Simoniti: Sanjala si
G. Finzi: It was a Lover and his Lass, op. 18, št. 5
C. W. Gluck: Unis de la plus tendre enfance (arija Pyladesa iz
opere Ifigenija na Tauridi)
Minutaža: 08:45
149
PETJE
6.
DOMINKO Nina
roj.:13.05.1985
Korepetitor: Matija Potisk
L. M. Škerjanc: Pomladne noči
R. Strauss: Amor
V. Bellini: Ah! Non credea...Ah! Non giunge (arija Amine iz opere
La sonnambula)
Minutaža: 13:00
7.
KOREN Alja
roj.:28.03.1984
Korepetitor: Ivan Jose
Vombergar
G. Jereb: Ave Maria
C. Chaminade: Ecrin
C. Saint-Saëns: Mon coeur s’ouvre a ta voix (arija Dalile iz 2.
dejanja opere Samson in Dalila)
Minutaža: 11:00
150
SAKSOFON
SAKSOFON
SAKSOFON - Kategorija I. a
Glasbena šola Krško
Ponedeljek, 11. 3. 2013
Sestanek žirije 8.15-9.00
1. del 9.00-10.35, odmor 10.35-10.50, 2. del 10.50-11.50
1.
MITROVIĆ Makar
roj.:12.07.2003
Korepetitor: Matija Potisk
E. Bozza: Petite gavotte
F. V. Pupis: Peščeni Grad
A. Waignein: Treasure
Minutaža: 05:14
2.
MUCK Hana
roj.:02.02.2003
Korepetitor: Borut Kraut
E. Bozza: Petite gavotte
F. V. Pupis: Peščeni Grad
J. Naulais: Kansax City
Minutaža: 05:30
3.
MUHIČ David
roj.:12.02.2002
Korepetitor: Andrej Goričar
E. Bozza: Petite gavotte
A. Ameller: La Plata
A. Waignein: Treasure
Minutaža: 06:00
4.
OGOREVC Lucija
roj.:27.09.2002
Korepetitor: Pierina Cavaliere
Mršić
E. Bozza: Petite gavotte
A. Ameller: La Plata
J. Gallet: Berceuse et promenade
Minutaža: 05:40
5.
PAHOR Jure
roj.:07.05.2002
Korepetitor: Pavel Pahor
E. Bozza: Petite gavotte
F. V. Pupis: Peščeni Grad
J. Naulais: Sax symbole
Minutaža: 06:30
151
SAKSOFON
6.
PRANJIČ Žan
roj.:24.04.2003
Korepetitor: Saša Crnobrnič
E. Bozza: Petite gavotte
M. Meriot: Legende Poitevine
F. V. Pupis: Peščeni Grad
Minutaža: 07:16
7.
SUŠEC Miha
roj.:11.11.2002
Korepetitor: Aleksander
Oražem
E. Bozza: Petite gavotte
A. Ameller: La Plata
W. Van Dorsselaer: Musicolor
Minutaža: 04:13
8.
ŠTEFANEC Hana
roj.:03.06.2002
Korepetitor: David Tetičkovič
E. Bozza: Petite gavotte
M. Meriot: Legende Poitevine
F. V. Pupis: Peščeni grad
Minutaža: 06:15
9.
ULAGA Matic
roj.:03.11.2003
Korepetitor: Saša Crnobrnič
E. Bozza: Petite gavotte
F. V. Pupis: Peščeni Grad
M. Perrin: Berceuse
Minutaža: 06:30
10.
URH Nika
roj.:20.07.2003
Korepetitor: Primož Kerštanj
E. Bozza: Petite gavotte
F. V. Pupis: Peščeni Grad
M. Perrin: Berceuse
Minutaža: 06:00
11.
VELNAR Vid
roj.:12.07.2002
Korepetitor: Predrag Bjelajac
E. Bozza: Petite gavotte
M. Meriot: Legende Poitevine
F. Antonini: Divertissement Tzigane
Minutaža: 08:00
12.
VERČNIK Mark
roj.:23.07.2003
Korepetitor: Maja Kastratovik
E. Bozza: Petite gavotte
A. Ameller: La Plata
W. van Dorsselaer: Musicolor
Minutaža: 04:30
152
SAKSOFON
13.
VESEL Urban
roj.:13.10.2002
Korepetitor: Tea Plazl
E. Bozza: Petite gavotte
P. Bataile: Badine badine
W. van Dorsselaer: Musicolor
Minutaža: 08:00
14.
VUKADINOVIĆ KASTELIC
Matic
roj.:16.07.2002
Korepetitor: Matija Potisk
E. Bozza: Petite gavotte
F. V. Pupis: Peščeni Grad
E. Bozza: Reves d’enfant
Minutaža: 06:12
15.
DEBELJAK Lenča
roj.:01.01.2002
Korepetitor: Aleksander
Oražem
E. Bozza: Petite gavotte
F. V. Pupis: Peščeni Grad
F. Coiteux: Le Prince de Saxe
Minutaža: 05:55
16.
DRINOVEC Mina
roj.:08.07.2002
Korepetitor: Gašper Jereb
E. Bozza: Petite gavotte
F. V. Pupis: Peščeni Grad
M. Perrin: Berceuse
Minutaža: 05:30
10.50-11.50
17.
EMERŠIČ Juš
roj.:25.04.2003
Korepetitor: Tea Plazl
E. Bozza: Petite gavotte
M. Meriot: Legende Poitevine
G. Samyn: Variet Song
Minutaža: 08:00
18.
GREGORIČ Peter
roj.:02.09.2003
Korepetitor: Marko Heričko
E. Bozza: Petite Gavotte
F. V. Pupis: Peščeni grad
M. Perrin: Berceuse
Minutaža: 05:50
19.
HANŽEKOVIČ Eva
roj.:16.01.2002
Korepetitor: Valentina Čas
E. Bozza: Petite gavotte
A. Ameller: Belle province Baie-Comeau
F. V. Pupis: Peščeni grad
Minutaža: 06:00
153
SAKSOFON
20.
IVAJNŠIČ Tia
roj.:18.08.2002
Korepetitor: Borut Kraut
E. Bozza: Petite gavotte
M. Meriot: Legende Poitevine
F. Antonini: Divertissement Tzigane
Minutaža: 06:40
21.
JEVŠNIKAR Neža
roj.:24.03.2003
Korepetitor: Fada Azzeh
E. Bozza: Petite gavotte
A. Ameller: La Plata
J. D. Michat: Bali
Minutaža: 05:20
22.
KLANČIČ Rok
roj.:22.04.2002
Korepetitor: Pavel Pahor
E. Bozza: Petite gavotte
F. V. Pupis: Peščeni Grad
C. Jay: Aria et Scherzetto
Minutaža: 06:30
23.
KOPRIVEC Anže
roj.:09.10.2002
Korepetitor: Tea Plazl
E. Bozza: Petite gavotte
M. Meriot: Legende Poitevine
F. V. Pupis: Peščeni Grad
Minutaža: 06:55
24.
KOVAČIČ Tim
roj.:08.11.2002
Korepetitor: Lucijan Cetin
E. Bozza: Petite gavotte
F. V. Pupis: Peščeni Grad
A. Ameller: La Plata
Minutaža: 06:00
25.
KRUMPAČNIK Svit
roj.:20.05.2003
Korepetitor: Helena Buhvald
Gorenšek
E. Bozza: Petite gavotte
A. Ameller: Belle province Baie-Comeau
F. V. Pupis: Peščeni grad
Minutaža: 06:25
26.
LEŠNJAK Žan Žiga
roj.:11.03.2002
Korepetitor: Nada Komnenić
E. Bozza: Petite gavotte
F. V. Pupis: Peščeni Grad
J. Naulais: Kansax-City
Minutaža: 05:50
154
SAKSOFON
SAKSOFON - Kategorija I. b
Glasbena šola Krško
Ponedeljek, 11. 3. 2013
1. del 14.00-15.30, odmor 15.30-15.45, 2. del 15.45-17.00
1.
MAJCEN Filip
roj.:08.10.2000
Korepetitor: Marko Heričko
B. Adamič: Zgodbica
J. Naulais: Kansax City
A. Waignein: Feelings
Minutaža: 09:32
2.
MLADENOVIČ Niko
roj.:23.06.2000
Korepetitor: Danijela Sabo
B. Adamič: Zgodbica
T. Habe: Sentimentalni valček
J. Rueff: Chanson et Passepied
Minutaža: 10:00
3.
PANCE Tadej
roj.:18.01.2001
Korepetitor: Borut Kraut
B. Adamič: Zgodbica
J. Leleu: Danse Nostalgique
F. Antonini: Divertissement tzigane
Minutaža: 09:00
4.
POTRBIN Rotija
roj.:25.04.2001
Korepetitor: Zoltan Peter
B. Adamič: Zgodbica
J. Naulais: Kansax City
E. Granados: Andaluza
Minutaža: 08:10
5.
PURKART Neža
roj.:29.10.2001
Korepetitor: Aleksander
Oražem
B. Adamič: Zgodbica
J. Naulais: Kansax City
J. Naulais: Petite suite Latine (1. stavek)
Minutaža: 08:30
6.
ROJC Boštjan
roj.:29.01.2000
Korepetitor: Miha Štokelj
B. Adamič: Zgodbica
J. Naulais: Kansax City
M. Perrin: Fantaisie tzigane
Minutaža: 11:00
155
SAKSOFON
7.
ROJC Tomaž
roj.:25.01.2001
Korepetitor: Zoltan Peter
B. Adamič: Zgodbica
J. Naulais: Kansax City
T. Habe: Sentimentalni valček
Minutaža: 08:00
8.
ROJS Zala
roj.:24.02.2000
Korepetitor: Tadeja Mlakar
B. Adamič: Zgodbica
J. Naulais: Kansax City
M. Meriot: Prelude et Divertissement
Minutaža: 07:50
9.
SAMEC Martin
roj.:15.11.2001
Korepetitor: Eva Sotelšek
B. Adamič: Zgodbica
T. Habe: Sentimentalni valček
A. J. Dervaux: Petite suite en saxe
Minutaža: 11:00
10.
ŠALAMON Timotej
roj.:28.09.2001
Korepetitor: Anja Rosec
B. Adamič: Zgodbica
J. Naulais: Kansax City
G. Senon: Le chant d`eutrpe
Minutaža: 08:25
15.45-17.00
11.
TORI Patrik
roj.:18.09.2000
Korepetitor: Valentina Čas
B. Adamič: Zgodbica
G. Samyn: Variet Song
N. Bečan: Serenada za altovski saksofon in klavir
Minutaža: 09:55
12.
BREGAR Jurij
roj.:18.11.2000
Korepetitor: Jan Sever
B. Adamič: Zgodbica
C. Jay: Aria et Scherzetto
G. Grovlez: Sarabande et Allegro
Minutaža: 10:30
13.
GODEC Vesna
roj.:21.03.2000
Korepetitor: Mateja Pleteršek
B. Adamič: Zgodbica
F. Antonini: Divertissement Tzigane
C. Saint-Saëns (prir. M. Meriot): Labod
Minutaža: 08:20
156
SAKSOFON
14.
JEVŠNIKAR Tevž
roj.:13.01.2001
Korepetitor: Fada Azzeh
B. Adamič: Zgodbica
J. Naulais: Kansax City
J. D. Michat: Squaw
Minutaža: 07:30
15.
JURCA Aleksej
roj.:26.04.2000
Korepetitor: Jan Sever
B. Adamič: Zgodbica
F. Antonini: Divertissement tzigane
R. Berthelot: Adage et arabesque
Minutaža: 09:20
16.
KOMPARA Mojca
roj.:19.08.2001
Korepetitor: Bernarda
Paškvan
B. Adamič: Zgodbica
J. Naulais: Kansax City
R. Duclos: Piece Breve
Minutaža: 08:20
17.
KREGAR Vida
roj.:16.07.2001
Korepetitor: Nina Prešiček
Ličen
B. Adamič: Zgodbica
C. Jay: Aria et Scherzetto
A. Ghidoni: Ballade et Divertissement
Minutaža: 11:50
18.
LESJAK Juš
roj.:26.09.2001
Korepetitor: Petra Mohorčič
B. Adamič: Zgodbica
T. Habe: Sentimentalni valček
G. Senon: Le chant d´ euterpe
Minutaža: 09:01
SAKSOFON - Kategorija I. c
Glasbena šola Krško
Sreda, 13. 3. 2013
1. del 17.00-18.30, odmor 18.30-18.45, 2. del 18.45-19.25
1.
MASTEN Tim
roj.:11.02.1998
Korepetitor: Borut Kraut
T. Habe: Quasi Habanera
J. Demersseman: Fantaisie, op. 32
B. Adamič: Igračkanje
Minutaža: 15:00
157
SAKSOFON
2.
OMEJC Andrej
roj.:06.10.1998
Korepetitor: Jože Smrekar
T. Habe: Quasi Habanera
A. Jolivet: Fantaisie-Impromptu
M. Perrin: Fantaisie tzigane
Minutaža: 12:50
3.
PERKO Klemen
roj.:12.11.1999
Korepetitor: Tanja Ahačič
T. Habe: Quasi Habanera
J. Naulais: Petite suite Latine (1. in 2. stavek)
A. Chailleux: Andante et Allegro
Minutaža: 12:10
4.
PRETNAR Ana
roj.:17.02.1999
Korepetitor: Primož Kerštanj
T. Habe: Quasi Habanera
M. Perrin: Fantaisie tzigane
J. Rueff: Chanson et Passepied
Minutaža: 13:30
5.
RIHTARŠIČ Gregor
roj.:02.07.1998
Korepetitor: Tilen Draksler
T. Habe: Quasi Habanera
J. Rueff: Chanson et Passepied
A. Chailleux: Andante et Allegro
Minutaža: 13:15
6.
SMAREGLIA Celeste Sanja
roj.:12.04.1998
Korepetitor: Aleksandra
Pavlovič
T. Habe: Quasi Habanera
J. Naulais: Petite suite Latine (1. in 2. stavek)
J. Ibert: Histoires (1. in 2. stavek)
Minutaža: 13:45
7.
STARC Blaž
roj.:12.12.1998
Korepetitor: Sašo Vollmaier
T. Habe: Quasi Habanera
B. Adamič: Igračkanje
T. Uhlik: Jazz sonatina (2. in 3. stavek)
Minutaža: 14:05
18.45-19.25
8.
FURLAN Dominik
roj.:07.12.1998
Korepetitor: Tamara Ražem
Locatelli
T. Habe: Quasi Habanera
J. Rueff: Chanson et Passepied
A. Chailleux: Andante et Allegro
Minutaža: 14:00
158
SAKSOFON
9.
JARC Petra
roj.:16.02.1999
Korepetitor: Neva Klanjšček
T. Habe: Quasi Habanera
B. Adamič: Igračkanje
A. Chailleux: Andante et Allegro
Minutaža: 11:25
10.
JEŽ Jaka
roj.:08.07.1998
Korepetitor: Elena Startseva
Somun
T. Habe: Quasi Habanera
B. Adamič: Igračkanje
J. Rueff: Chanson et Passepied
Minutaža: 13:40
SAKSOFON - Kategorija II. a - 1. Etapa
Glasbena šola Krško
Sreda, 13. 3. 2013
9.00-10.15
1.
NAGODE Ita
roj.:03.08.1996
Korepetitor: Peter Zoltan
S. Šuklar: Song
A. Jolivet: Fantasie Impromptu
Minutaža: 08:20
2.
RUPNIK Anže
roj.:29.08.1996
Korepetitor: Tadej Horvat
S. Šuklar: Song
A. Tcherepnine: Sonatine Sportive (Lutte, Mi tempo, Course)
Minutaža: 11:00
3.
TRČEK Sara
roj.:08.12.1996
Korepetitor: Nina Prešiček
Ličen
S. Šuklar: Song
A. Tcherepnine: Sonatine Sportive (Lutte, Mi tempo, Course)
Minutaža: 11:20
4.
URŠIČ Urša
roj.:12.11.1996
Korepetitor: Tadej Horvat
S. Šuklar: Song
R. Planel: Prelude et Saltarelle
Minutaža: 12:00
5.
VATOVEC Vida
roj.:07.08.1997
Korepetitor: Nina Prešiček
Ličen
S. Šuklar: Song
R. Planel: Prelude et Saltarelle
Minutaža: 10:10
159
SAKSOFON
6.
VESEL Timotej
roj.:06.08.1997
Korepetitor: Ana Avberšek
S. Šuklar: Song
R. Planel: Prelude et Saltarelle
Minutaža: 12:00
7.
BEUS Hana
roj.:16.03.1997
Korepetitor: Nina Prešiček
Ličen
S. Šuklar: Song
R. Planel: Prelude et Saltarelle
Minutaža: 10:10
8.
DEŽELAK Nika
roj.:05.12.1997
Korepetitor: Jan Sever
S. Šuklar: Song
A. Tcherepnine: Sonatine Sportive (Lutte, Mi temps, Course)
Minutaža: 10:40
9.
JERMAN Timotej
roj.:07.05.1997
Korepetitor: Nina Prešiček
Ličen
S. Šuklar: Song
R. Planel: Prelude et Saltarelle
Minutaža: 10:05
10.
KNAP Andraž
roj.:01.11.1997
Korepetitor: Nina Prešiček
Ličen
S. Šuklar: Song
A. Jolivet: Fantaisie - Impromptu
Minutaža: 08:05
11.
KOTAR Eva
roj.:01.09.1996
Korepetitor: Tadej Horvat
S. Šuklar: Song
A. Tcherepnine: Sonatine Sportive (Lutte, Mi temps, Course)
Minutaža: 12:00
SAKSOFON - Kategorija II. a - 2. Etapa
Glasbena šola Krško
Sreda, 13. 3. 2013
14.30
1.
NAGODE Ita
roj.:03.08.1996
Korepetitor: Peter Zoltan
P. Iturralde: Pequena czarda
Minutaža: 07:30
160
SAKSOFON
2.
RUPNIK Anže
roj.:29.08.1996
Korepetitor: Tadej Horvat
J. Demersseman: Fantasie
Minutaža: 06:30
3.
TRČEK Sara
roj.:08.12.1996
Korepetitor: Nina Prešiček
Ličen
J. Demerssman: Fantasie
Minutaža: 07:00
4.
URŠIČ Urša
roj.:12.11.1996
Korepetitor: Tadej Horvat
P. Iturralde: Pequena czarda
Minutaža: 07:00
5.
VATOVEC Vida
roj.:07.08.1997
Korepetitor: Nina Prešiček
Ličen
A. Waignein: Deux Movements
Minutaža: 09:00
6.
VESEL Timotej
roj.:06.08.1997
Korepetitor: Ana Avberšek
P. Maurice: Tableaux de Provence (Farandoulo di chatovno, Lou
Cabridan)
Minutaža: 05:40
7.
BEUS Hana
roj.:16.03.1997
Korepetitor: Nina Prešiček
Ličen
M. Faillenot: Rhapsodie Occitane
Minutaža: 08:00
8.
DEŽELAK Nika
roj.:05.12.1997
Korepetitor: Sever Jan
J. Savari: Fantaisie sur des motifs du Freischütz de Weber
Minutaža: 06:30
9.
JERMAN Timotej
roj.:07.05.1997
Korepetitor: Nina Prešiček
Ličen
J. Naulais: Petite suite Latine (Paso doble, Cha - cha, Tango)
Minutaža: 07:00
161
SAKSOFON
10.
KNAP Andraž
roj.:01.11.1997
Korepetitor: Nina Prešiček
Ličen
J. Naulais: Petite suite Latine (1., 3., 4. stavek)
Minutaža: 07:30
11.
KOTAR Eva
roj.:01.09.1996
Korepetitor: Tadej Horvat
J. Savari: Fantaisie sur des motifs du Freischütz de Weber
Minutaža: 07:00
SAKSOFON - Kategorija II. b - 1. Etapa
Glasbena šola Krško
Torek, 12. 3. 2013
9.00-11.10
1.
SAJE Eva
roj.:15.02.1994
Korepetitor: Jan Sever
M. Strmčnik: Recitativ in aria
R. Muczynski: Sonata, op. 29 (Andante maestoso, Allegro
energico)
Minutaža: 14:17
2.
ANTOLOVIČ Ajda
roj.:31.05.1995
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
M. Strmčnik: Recitativ in aria
P. Creston: Sonata (With vigor, With tranquility, With gaiety)
Minutaža: 16:00
3.
ERJAVEC Urška
roj.:15.07.1994
Korepetitor: Jan Sever
M. Strmčnik: Recitativ in aria
B. Heiden: Sonata (2. in 3. stavek)
Minutaža: 18:00
4.
KNEZ Jure
roj.:24.01.1995
Korepetitor: Jan Sever
M. Strmčnik: Recitativ in aria
P. Creston: Sonata (With vigor, With tranquility, With gaiety)
Minutaža: 16:00
5.
KOGEJ Nace
roj.:30.08.1994
Korepetitor: Nina Prešiček
Ličen
M. Strmčnik: Recitativ in aria
R. Muczynski: Sonata, op. 29 (Andante maestoso, Allegro
energico)
Minutaža: 12:20
162
SAKSOFON
6.
KOREN Domen
roj.:14.04.1995
Korepetitor: Jan Sever
M. Strmčnik: Recitativ in aria
R. Muczynski: Sonata, op. 29 (Andante maestoso, Allegro
energico)
Minutaža: 13:00
7.
LORENCI Janina
roj.:31.01.1994
Korepetitor: Zoltan Peter
M. Strmčnik: Recitativ in aria
R. Muczynski: Sonata op. 29 (Andante maestoso, Allegro
energico)
Minutaža: 16:30
SAKSOFON - Kategorija II. b - 2. Etapa
Glasbena šola Krško
Torek, 12. 3. 2013
14.30
1.
SAJE Eva
roj.:15.02.1994
Korepetitor: Jan Sever
A. Glazunov: Koncert v Es-duru
Minutaža: 07:50
2.
ANTOLOVIČ Ajda
roj.:31.05.1995
Korepetitor: Katalin Peter
Krivokapič
C. Debussy: Rhapsodie
Minutaža: 09:00
3.
ERJAVEC Urška
roj.:15.07.1994
Korepetitor: Jan Sever
A. Desenclos: Prélude, cadence et finale
Minutaža: 07:00
4.
KNEZ Jure
roj.:24.01.1995
Korepetitor: Jan Sever
H. Villa-Lobos: Fantazija za sopran saksofon (Anime, Lent, Tres
anime)
Minutaža: 09:00
163
SAKSOFON
5.
KOGEJ Nace
roj.:30.08.1994
Korepetitor: Nina Prešiček
Ličen
P. Bonneau: Piece concertante en esprit jazz
Minutaža: 11:00
6.
KOREN Domen
roj.:14.04.1995
Korepetitor: Jan Sever
J. Ibert: Concertino da camera (Allegro con moto, Larghetto Animato molto)
Minutaža: 12:00
7.
LORENCI Janina
roj.:31.01.1994
Korepetitor: Zoltan Peter
P. Swerts: Klonos
Minutaža: 07:10
SAKSOFON - Kategorija III. a - 1. Etapa
Glasbena šola Krško
Torek, 12. 3. 2013
1. del 16.30-18.05, odmor 18.05-18.20, 2. del 18.20-19.30
1.
PIKO Tadej
roj.:25.04.1991
Korepetitor: Zoltan Peter
S. Osterc: Sonata (Allegro moderato, Tranquillo - Presto)
A. Desenclos: Prélude, cadence et finale
Minutaža: 22:30
2.
SKUBIN Martin
roj.:18.08.1993
Korepetitor: Zoltan Peter
S. Osterc: Sonata (Allegro, Tranquillo - Presto)
T. Yoshimatsu: Fuzzy Bird Sonata (Run, Bird; Sing, Bird)
Minutaža: 24:00
3.
STARC Štefan
roj.:14.04.1991
Korepetitor: Zoltan Peter
S. Osterc: Sonata (Allegro, Tranquillo - Presto)
C. Debussy: Rapsodija
Minutaža: 24:00
18.20-19.30
5.
ŠEPEC Tadej
roj.:05.02.1993
Korepetitor: Zoltan Peter
S. Osterc: Sonata (Allegro, Tranquillo - Presto)
M. Lazar: Sonata (2. in 3. stavek)
Minutaža: 27:00
164
SAKSOFON
6.
KOŽUH Anja
roj.:24.01.1991
Korepetitor: Zoltan Peter
S. Osterc: Sonata (Allegro, Tranquillo - Presto)
T. Yoshimatsu: Fuzzy Bird Sonata (Run, Bird; Sing, Bird)
Minutaža: 25:00
7.
LEBAR Tilen
roj.:07.01.1993
Korepetitor: Zoltan Peter
S. Osterc: Sonata (Allegro, Tranquillo - Presto)
A. Desenclos: Prélude, cadence et finale
Minutaža: 24:00
SAKSOFON - Kategorija III. a - 2. Etapa
Glasbena šola Krško
Sreda, 13. 3. 2013
11.00
1.
PIKO Tadej
roj.:25.04.1991
Korepetitor: Zoltan Peter
J. Ibert: Concertino da camera
Minutaža: 12:45
2.
SKUBIN Martin
roj.:18.08.1993
Korepetitor: Zoltan Peter
J. Rueff: Concertino (Allegro molto, Lent, Vif et bien rythme)
Minutaža: 15:00
3.
STARC Štefan
roj.:14.04.1991
Korepetitor: Zoltan Peter
H. Tomasi: Concerto
Minutaža: 19:00
4.
ŠEPEC Tadej
roj.:05.02.1993
Korepetitor: Zoltan Peter
J. Ibert: Concertino da camera (1. in 2. stavek)
Minutaža: 15:00
5.
KOŽUH Anja
roj.:24.01.1991
Korepetitor: Zoltan Peter
J. Ibert: Concertino da camera
Minutaža: 13:00
6.
LEBAR Tilen
roj.:07.01.1993
Korepetitor: Zoltan Peter
C. Debussy: Rapsodija
Minutaža: 12:00
165
SAKSOFON
SAKSOFON - Kategorija III. b - 1. Etapa
Glasbena šola Krško
Ponedeljek, 11. 3. 2013
18.20-20.05
1.
PARTYKA Weronika Cecylia
roj.:02.11.1988
Korepetitor: Peter Zoltan
L. Lebič: Invokacija / a Primož Ramovš
K. Stockhausen: In Freundschaft
E. Denisov: Sonata
Minutaža: 37:00
2.
URŠEJ Janez
roj.:12.07.1989
Korepetitor: Jeongwoon
Andreas Sim
L. Lebič: Invokacija / a Primož Ramovš
L. Berio: Sequenza VIIb
W. Albright: Sonata
Minutaža: 40:00
3.
BERIŠA Sara
roj.:27.05.1989
Korepetitor: Ivan Batoš
L. Lebič: Invokacija / a Primož Ramovš
C. Lauba: 9 etud (Balafon)
E. Denisov: Sonata
Minutaža: 30:33
SAKSOFON - Kategorija III. b - 2. Etapa
Glasbena šola Krško
Torek, 12. 3. 2013
11.50
1.
PARTYKA Weronika Cecylia
roj.:02.11.1988
Korepetitor: Peter Zoltan
L. E. Larsson: Koncert za alt saksofon in orkester
Minutaža: 27:00
2.
URŠEJ Janez
roj.:12.07.1989
Korepetitor: Jeongwoon
Andreas Sim
L. E. Larsson: Koncert za alt saksofon in orkester
Minutaža: 22:00
166
SAKSOFON
3.
BERIŠA Sara
roj.:27.05.1989
Korepetitor: Ivan Batoš
F. Schmitt: Légende, op.66
Minutaža: 09:59
167
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
KOMORNE SKUPINE S TROBILI - Kategorija I.
Kulturni center Semič
Četrtek, 14. 3. 2013
1. del 14.00-15.30, odmor 15.30-15.45, 2. del 15.45-16.25
1.
TROBILNI KVARTET GŠ SLOV. BISTRICA
Kukovič Klavdijo - trobenta
3.11.1999
Haložan Luka - trobenta
12.10.1999
Brečko David - pozavna
7.4.2001
Jozič Jure - eufonij
18.1.2012
2.
C. W. Jihnson (prir.): Songs of the Sea
G. F. Händel, prir. E. D. Irons: Sarabanda
(Theme and Variations)
P. Koepke: Pomp and Panoply
Minutaža: 10:00
TRIO TROBENT
Mihelj Alen - trobenta
26.7.2002
Macarol David - trobenta
30.5.2002
Svetina Tine Pavel - trobenta
20.8.2003
3.
G. F. Händel: Hail The Conquering Hero
T. Dawit: Suite classique (Intrade)
B. Hazelgrove: Jazz Suite (Fanfare Swing)
Minutaža: 05:30
TROBILNI KVARTET
Traven Lenart - trobenta
15.11.2000
Kranjc Tim - rog
6.8.2000
Repovž Žan - pozavna
13.9.2001
Štih Matej - evfonij
15.5.2000
T. Morley, prir. D. Schaeffer: Contrasts
W. Brandt, prir. E. H. Tarr: Ländliche Bilder (In
der Kirche, Unter der Linde)
H. Cannon, prir. F. Lipovšek: Bill Bailey
Minutaža: 07:25
168
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
4.
KVARTET TROBIL
Podbersič Matija - trobenta
4.10.1999
Markič Nejc - trobenta
7.3.2001
Jerončič Gal - tenor tuba
29.6.2000
Gregorič Vid - pozavna
12.8.2000
5.
F. H. Cowan: Waltzing Matilda
T. Mulliner: The Book (I smile to see how you
devise)
Francoska ljudska: Au clair de la lune
D. S. Morgan: Cranleigh chorale
J. B. Lully: Marche touraine
J. Haydn, J. Brahms: St Anthony chorale
Minutaža: 14:00
TROBILNI KVARTET
Ovčjak Jan - trobenta
1.8.1999
Dermol Gašper - trobenta
31.3.1999
Rednak Oskar - pozavna
22.10.2000
Pustinek Ahac - pozavna
12.6.2001
6.
J. C. Pezel, prir. Kurt Sturzenegger: Intrada Sarabande - Bal
H. L. Walters: Fair and Warmer
L. Ostransky: Rigaudon
Minutaža: 10:40
TRIO TROBENT
Grašič Dora - trobenta
23.10.1998
Založnik Marcel - trobenta
13.8.1999
Balantič Anže - trobenta
4.6.2000
7.
A. Waignein: Polka.com
A. Waignein: Back rag
J. de Haan: Contrasts
Minutaža: 05:50
TRIO TROBENT
Peserl Niko - trobenta
2.8.1988
Ploj Bine - trobenta
5.5.1999
Kuri Nejc - trobenta
27.3.2002
G. Gershwin: I got Rhythm
B. Britten: Fanfare for St. Edmundsbury
J. de Haan: Contrasts
Minutaža: 08:35
169
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
8.
TROBILNI KVINTET
J. Haydn, prir. W. Barnes: Andante
R. Wagner, prir. H. C. Smith: Pilgrims
Ameriška ljudska, prir. L. Henderson, W.
Barnes: Amazing Grace
Minutaža: 09:15
Žveglič Miloš - trobenta
30.6.1997
Ernestl Luka - trobenta
14.4.1998
Ivandič Lea - rog
17.2.2001
Štih Matej - evfonij
15.5.2000
Tihole Tadej - tuba
18.1.1997
9.
EVFONIJ KVARTET
J. Arcadelt, prir. J. Self: Ave Maria
L. Ostransky: Prelude and Galliard
A. Barroso, H. Wiechselbaumer: Brazil
Minutaža: 11:43
Rozman Ambrož - evfonij
15.11.1996
Mervič Matija - evfonij
22.6.2001
Jelenc Andrej - evfonij
20.3.2001
Lombar Neža - evfonij
28.2.1996
15.45-16.25
10.
TROBILNI KVARTET
Volčanšek Jan - trobenta
15.11.2002
Kranjc Jožef - trobenta
13.1.1997
Cigler Jernej - rog
22.8.1998
Pleterski Marko - bariton
14.7.1997
G. Bizet: Toreador song
L. van Beethoven: Two Equali (1. stavek)
G. F. Händel: Sarabanda
M. Dietrich: Rondo Humoreske
Minutaža: 08:50
170
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
11.
TROBILNI TRIO
Cesar Žan - trobenta
25.8.1998
Užmah Izak - trobenta
23.12.1999
Klakočar Jernej - pozavna
13.8.1998
12.
G. F. Händel, prir. A. Frackenpohl: Suite for
brass trio (March, Minuet, Jig)
W. Barker: Fanfare, Gigue and March
F. Pauer: La troucha
Minutaža: 11:30
KVARTET TROBENT
A. Mitushin: Concertino (Maestoso, Andante,
Allegro)
Minutaža: 09:00
Firšt Peter - trobenta
1.7.1998
Hrastnik Tobija - trobenta
2.12.1997
Žohar Živa - trobenta
10.9.2000
Vinko Gregor - trobenta
6.7.1998
13.
TRIO TROBENT
Prus Andraž - trobenta
3.8.1998
Rudman Jošt - trobenta
10.5.1999
Gorenc Nace - trobenta
10.8.1997
V. Nelhybel: 12 concert pieces (Fast, Slow,
Fast)
O. de Lassus, prir. R. King: Five motets (Agimus
tibi gratias, In pace in idipsum dormiam,
Adoramus te)
I. Patachich: Tercettino
P. Hall: Triple treat
Minutaža: 11:30
171
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
KOMORNE SKUPINE S TROBILI - Kategorija II. - 1. Etapa
Kulturni center Semič
Četrtek, 14. 3. 2013
Sestanek žirije 8.15-9.00
9.00-9.55
1.
KVARTET ROGOV
A. Mitushin: Kvartet (1. stavek)
Minutaža: 05:45
Filipovič Urban - rog
9.2.1996
Mihelj Aljoša - rog
7.7.1996
Vrabec Blaž - rog
2.6.1996
Gustinčič Jakob - rog
29.9.1996
2.
KVARTET POZAVN GALLUS
Kurbos Nejc - pozavna
11.9.1995
Medvešek Jure - pozavna
18.12.1995
Levačič Aleš - pozavna
2.9.1996
Poštrak Niko - pozavna
7.5.1997
3.
M. Praetorius: Französische tänze
Minutaža: 05:00
TROBILNI KVARTET
Zih Lenart - trobenta
17.10.1996
Haberman Davorin - trobenta
3.10.1996
Bezjak Katja - rog
25.4.1994
Methans Rok - pozavna
19.7.1996
J. S. Bach: Koračnica, koral in fuga
Minutaža: 07:30
172
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
4.
KVARTET ROGOV KONSERVATORIJA ZA
GLASBO IN BALET LJUBLJANA
Ogrič Blaž - rog
14.3.1994
Brusini Stefano - rog
19.9.1997
Lončar Miha - rog
20.10.1994
Albreht Patricija - rog
14.3.1995
5.
A. Mitushin: Kvartet (1. stavek)
Minutaža: 04:30
TROBILNI KVARTET GŠ CELJE
J. S. Bach: Koračnica, koral in fuga
Minutaža: 06:15
Zahrastnik Nejc - trobenta
8.7.1994
Bizjak Andraž - trobenta
27.1.1993
Zdovc Žan - rog
29.3.1996
Bregar Žan - bariton
29.1.1994
6.
TROBILNI KVINTET
Oblak Tilen - tuba
15.6.1993
Albreht Patricija - rog
14.3.1995
Pek Blaž - trobenta
14.3.1995
Švigelj Blaž - trobenta
7.3.1994
Miljančič David - pozavna
17.7.1994
S. Scheidt: Battle suite
Minutaža: 10:30
173
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
7.
KVARTET TROBIL
Petek Miha - trobenta
27.9.1995
Turinek Blaž - trobenta
5.4.1995
Tavčar Simon - bariton
7.7.1992
Rajgl Marcel - pozavna
27.3.1994
8.
J. S. Bach: Koračnica, koral in fuga
Minutaža: 06:15
TROBILNI KVINTET
S. Scheidt: Battle suite
Minutaža: 10:30
Grčar Jan - trobenta
9.10.1995
Plahutnik Tine - pozavna
4.9.1997
Benedejčič Doroteja - rog
3.6.1994
Kravcar Matej - trobenta
23.10.1995
Grubelnik Rok - tuba
26.1.1989
KOMORNE SKUPINE S TROBILI - Kategorija II. - 2. Etapa
Kulturni center Semič
Četrtek, 14. 3. 2013
17.30
1.
KVARTET ROGOV
Filipovič Urban - rog
9.2.1996
Mihelj Aljoša - rog
7.7.1996
Vrabec Blaž - rog
2.6.1996
Gustinčič Jakob - rog
29.9.1996
A. Rimski-Korzakov: Notturno for four Horns
F. Strauss: Hornquartette (Rondino a’la Chasse,
Oberbaierische Gebirgewise, Menuetto, Gavotte)
Minutaža: 13:00
174
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
2.
KVARTET POZAVN GALLUS
Kurbos Nejc - pozavna
11.9.1995
Medvešek Jure - pozavna
18.12.1995
Levačič Aleš - pozavna
2.9.1996
Poštrak Niko - pozavna
7.5.1997
3.
T. Petersen: Allegro
E. Mayowski: 5 Miniaturen (Groteske, Kleiner
Tanz, Fugato und Choral, Lustiger Marsch)
B. Gunes: Turški ples
Minutaža: 14:15
TROBILNI KVARTET
Zih Lenart - trobenta
27.10.1996
Haberman Davorin - trobenta
10.3.1996
Bezjak Katja - rog
25.4.1994
Methans Rok - pozavna
19.7.1996
4.
R. Schumann: Tri skladbe za trobilni kvartet
Minutaža: 06:00
KVARTET ROGOV KONSERVATORIJA ZA
GLASBO IN BALET LJUBLJANA
Ogrič Blaž - rog
14.3.1994
Brusini Stefano - rog
18.9.1997
Lončar Miha - rog
20.10.1994
Albreht Patricija - rog
14.3.1995
O. di Lasso: O occhi, manza mia
O. di Lasso: Mon coeur se recommande a vous
O. di Lasso: Matona mia cara
N. Tscherepine: Six Quatuors (Nocturne, Choeur
danse, Un Choral, La chasse)
Minutaža: 14:00
175
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
5.
TROBILNI KVARTET GŠ CELJE
Zahrastnik Nejc - trobenta
8.7.1994
Bizjak Andraž - trobenta
27.1.1993
Zdovc Žan - rog
29.3.1996
Bregar Žan - bariton
29.1.1994
6.
J. Pachelbel: Kanon
B. Glavina: Tolminska suita (Fanfare, Tolminski
allegro)
Minutaža: 12:00
TROBILNI KVINTET
J. Pezel: Six pieces (Intrade, Sarabande,
Courente, Bal, Sarabande, Gigue)
Minutaža: 12:00
Oblak Tilen - tuba
15.6.1993
Albreht Patricija - rog
14.3.1995
Pek Blaž - trobenta
14.3.1995
Švigelj Blaž - trobenta
7.3.1994
Miljančič David - pozavna
17.7.1994
7.
KVARTET TROBIL
Petek Miha - trobenta
27.9.1995
Turinek Blaž - trobenta
5.4.1995
Tavčar Simon - bariton
7.7.71992
Rajgl Marcel - pozavna
27.3.1994
J. F. Michel: Spirituals (oh, happy day, Sometimes i feel like a motherless child, Amen, Wade
in the)
Minutaža: 10:00
176
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
8.
TROBILNI KVINTET
J. Pezel: Six Pieces (Intrade, Sarabande,
Courente, Bal, Sarabande, Gigue)
Minutaža: 12:00
Grčar Jan - trobenta
9.10.1995
Plahutnik Tine - pozavna
4.9.1997
Benedejčič Doroteja - rog
3.6.1994
Kravcar Matej - trobenta
23.10.1995
Grubelnik Rok - tuba
26.1.1989
KOMORNE SKUPINE S TROBILI - Kategorija III. - 1. Etapa
Kulturni center Semič
Četrtek, 14. 3. 2013
10.30-12.00
1.
TUBA - EVFONIJ KVARTET GŠ DOMŽALE
J. Arcadelt, trans. L. Einfalt: Ave Maria
G. F. Händel, trans. L. Einfalt: Feuerwerksmusik
(Bourree, La Paix, La Rejouissance, Menuet)
G. Gabrieli, prir. B. Cummings: Canzona per
Sonare No. 1 »La Spiritata«
Minutaža: 16:10
Gnidovec Andraž - evfonij
17.10.1995
Kovič Ivo - evfonij
6.9.1989
Štempihar Jazbec Urh - tuba
3.1.2000
Škrlep Tomaž - tuba
17.12.1991
2.
LOW BRASS CONNECTION
Logar Luka - pozavna
23.5.1990
Tkalec Žan - pozavna
18.5.1991
Mučić Ivan - pozavna
27.11.1989
Gantar Domen - pozavna
4.4.1992
Oblak Tilen - tuba
15.6.1993
J. S. Bach: Chaconne
B. Howard: Fly me to the moon
Minutaža: 22:00
177
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
3.
TUBA QUARTET
Merc Nejc - eufonij
15.4.1991
Petohleb Primož - eufonij
30.9.1993
Juhart Martin - tuba
19.9.1991
Vegelj Uroš - tuba
30.6.1987
4.
B. York: The PC Quartet: Traditional Values
(Intrada, Pastorale, Postlude)
J. Clarke, prir. J. Gourlay: Tuba Suite (Prelude,
Minuet, Sybelle, Gigue)
Minutaža: 19:00
TROBILNI KVINTET CONTRAST
J. S. Bach: Brandenburški koncert št. 3 (Allegro, Adagio, Allegro)
J. Koetsier: Kinderzirkus (Kleiner Zirkusmarsch,
Die Seiltänzerin, Clownerie 1, der Jongleur)
Minutaža: 24:00
Turk Gregor - trobenta
5.2.1989
Avbar Blaž - trobenta
11.7.1989
Rošer Jože - rog
13.10.1989
Tkalec Žan - pozavna
18.5.1991
Vegelj Uroš - tuba
30.6.1987
KOMORNE SKUPINE S TROBILI - Kategorija III. - 2. Etapa
Kulturni center Semič
Četrtek, 14. 3. 2013
19.45
1.
TUBA - EVFONIJ KVARTET GŠ DOMŽALE
Gnidovec Andraž - evfonij
17.10.1995
Kovič Ivo - evfonij
6.9.1989
Štempihar Jazbec Urh - tuba
3.1.2000
Škrlep Tomaž - tuba
17.12.1991
J. Stevens: Power
P. Hindemith, trans. L. Einfalt: Sonate (Fugato Sehr langsam, Lebhaft)
K. D. Friedrich: Arioso
Minutaža: 14:45
178
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
2.
LOW BRASS CONNECTION
C. Debussy: Four preludes (Le serenade interrompue, La fille aux chevaux de lin, Des pas sur
la neige)
Minutaža: 13:00
Logar Luka - pozavna
23.5.1990
Tkalec Žan - pozavna
18.5.1991
Mučić Ivan - pozavna
27.11.1989
Gantar Domen - pozavna
4.4.1992
Oblak Tilen - tuba
15.6.1993
3.
TUBA QUARTET
J. Stevens: Manhatan Suite
Minutaža: 17:00
Merc Nejc - eufonij
15.4.1991
Petohleb Primož - eufonij
30.9.1993
Juhart Martin - tuba
19.9.1991
Vegelj Uroš - tuba
30.6.1987
4.
TROBILNI KVINTET CONTRAST
Turk Gregor - trobenta
5.2.1989
Avbar Blaž - trobenta
11.7.1989
Rošer Jože - rog
13.10.1989
Tkalec Žan - pozavna
18.5.1991
Vegelj Uroš - tuba
30.6.1987
V. Ewald: Quintet No. 3 (Allegro Moderato,
Intermezzo, Adante, Vivo)
Minutaža: 22:00
179
KONCERTI PRVONAGRAJENCEV
Na zaključnih koncertih v Ljubljani, Krškem in Mariboru bodo nastopili vsi prvonagrajenci.
RAZPORED
26. 3. 2013
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
KLAVIR
I. a, II. a, III. b
KLJUNASTA FLAVTA
I. b, II. a, III. a
OBOA
I. c, III. a
SAKSOFON
I. b, II. b
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
III.
FLAVTA
I. a, II. a, III. b
KLARINET
I. c, III. a
FAGOT
I. b, II. b
PETJE
I. a, II. a, III. b
DIATONIČNA HARMONIKA
I. c
27. 3. 2013
Kulturni dom Krško
KLAVIR
I. b, II. b
OBOA
I. a, II. a, III. b
SAKSOFON
I. c, III. a
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
II.
FLAVTA
I. b, II. b
KLARINET
I. a, II. a, III. b
FAGOT
I. c, III. a
PETJE
I. b, II. b
DIATONIČNA HARMONIKA
I. a
180
28. 3. 2013
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
KLAVIR
I. c, III. a
KLJUNASTA FLAVTA
I. a, I. b, I. c, II. a, II. b, III. a, III. b
OBOA
I. a, I. c, II. b
SAKSOFON
I. a, II. a, III. b
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
I.
FLAVTA
I. c, III. a
KLARINET
I. b, II. b
FAGOT
I. a, II. a, III. b
PETJE
I. c, III. a
DIATONIČNA HARMONIKA
I. b
181
Na podlagi 22. člena pravil ZSGŠ, ki jih je 14.10. 2009 sprejela skupščina ZSGŠ, komisija
TEMSIG sprejema naslednja
PRAVILA
Pravila Tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev
TEKMOVANJ MLADIH SLOVENSKIH GLASBENIKOV
IN BALETNIH PLESALCEV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina pravil)
Ta pravila urejajo tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev (v
nadaljevanju´tekmovanje´).
Pravila določajo:
• cilje tekmovanja,
• razpis, propozicije in vodenje tekmovanja,
• organe tekmovanja,
• kriterije za podeljevanje plaket, priznanj, nagrad in posebnih nagrad,
• razglasitev dosežkov,
• ugovore na kršenje določil in pravil.
2. člen
(Cilji tekmovanja)
Cilji tekmovanja so:
• odkrivanje in spodbujanje zelo nadarjenih učencev,
• usmerjanje nadarjenih učencev v nadaljnje glasbeno, baletno izobraževanje,
• omogočanje najboljšim, da se udeležijo državnih oziroma mednarodnih tekmovanj in
koncertov,
• širjenje in poglabljanje znanja,
• popularizacija znanja,
• motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja,
• izmenjava pedagoških izkušenj pri delu z nadarjenimi učenci,
• izmenjava članov žirij s tujino.
182
3. člen
(Ravni tekmovanja)
Tekmovanje poteka na regijski in državni ravni.
4. člen
(Tekmovalne discipline)
Tekmovalne discipline so: klavir, orgle, harmonika, diatonična harmonika, violina, viola,
violončelo, kontrabas, harfa, kitara, citre, tamburica, flavta, oboa, klarinet, saksofon, fagot,
kljunasta flavta, rog, trobenta, pozavna, tuba, druga konična trobila, tolkala, petje, solfeggio, kitarski duo, klavirski duo, komorne skupine z godali in klavirjem, komorne skupine s
pihali, komorne skupine s trobili in balet.
V tekmovalni disciplini ´petje´ se zaradi različnega tekmovalnega programa vse kategorije
delijo tudi po spolu- ženski/moški.
Tekmovanje v posamezni disciplini poteka trienalno, v solfeggiu in baletu pa bienalno.
Kategorije in starost tekmovalcev, raven tekmovanja in razpored disciplin so določeni v
razpisu.
5. člen
(Prireditelj in organizator tekmovanja)
Prireditelja tekmovanja sta Zveza slovenskih glasbenih šol (v nadaljevanju´ZSGŠ´)
in Komisija za tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev (v
nadaljevanju´TEMSIG´) v sodelovanju z glasbenimi šolami.
Organizatorja tekmovanja sta TEMSIG in ZSGŠ v sodelovanju z glasbenimi šolami.
6. člen
(Prostovoljnost udeležbe na tekmovanju)
Sodelovanje učencev, dijakov in študentov (mladih glasbenikov in baletnih plesalcev) na
tekmovanju je prostovoljno.
7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)
Tekmovanja se lahko udeležijo mladi glasbeniki in baletni plesalci, ki se izobražujejo
v javnih in zasebnih glasbenih šolah, na konservatorijih za glasbo in balet oziroma
umetniških gimnazijah ter na akademiji za glasbo, učenci slovenskih glasbenih šol v zamejstvu ter slovenski državljani, ki se šolajo v tujini ali si znanje pridobivajo kako drugače.
Tekmovalec lahko na istem tekmovanju tekmuje v dveh različnih tekmovalnih disciplinah.
183
Tekmovalec ne more tekmovati v isti disciplini v dveh različnih starostnih kategorijah.
8. člen
(Ugodnosti za tekmovalce)
Tekmovanje je uvrščeno med tekmovanja iz znanja, ki učencem, dijakom in študentom
višjih strokovnih šol dajejo pravico do prilagajanja šolskih obveznosti.
Najuspešnejšim tekmovalcem, ki dosežejo nagrado oziroma najmanj 90% možnih točk
na državnem tekmovanju mladih glasbenikov oziroma baletnih plesalcev, prinašajo te
uvrstitve dodatne točke za vpis v srednje šole, ki v tekočem letu omejijo vpis v 1. letnik.
Tekmovalcem, ki so na državnem tekmovanju dosegli nagrado, se ta uvrstitev in potrditev
nadarjenosti upošteva pri dodelitvi Zoisove štipendije, za ostale tekmovalce, ki so dosegli
zlato oziroma srebrno plaketo z najmanj 90 točkami, pa se uvrstitev upošteva pri kandidiranju za omenjeno štipendijo, in sicer v skladu s predpisi, ki urejajo dodeljevanje navedenih štipendij.
II. RAZPIS TEKMOVANJA
1. Razpis in prijava
9. člen
(Razpis in čas tekmovanja)
Razpis tekmovanja objavi TEMSIG najkasneje do 24. junija za tekmovanje v naslednjem
koledarskem letu.
Razpis je objavljen na internetni strani: http://www.temsig.si.
Tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov praviloma potekajo februarja in marca, tekmovanja mladih slovenskih baletnih plesalcev pa praviloma februarja. Točen čas in kraj
regijskih in državnega tekmovanja določi TEMSIG z vsakoletnim razpisom.
10. člen
(Vsebina razpisa)
Razpis tekmovanja obsega:
• tekmovalne discipline v povezavi s 3. in 4. členom tega pravilnika,
• kategorije in starost tekmovalcev,
• obvezne skladbe ter določila o obvezni igri na pamet za glasbenike,
• obvezne klasične variacije ali pas de deux in sodobna koreografija za plesalce,
• časovna omejitev tekmovalnega programa,
184
• čas in kraje regijskih ter državnega tekmovanja,
• roke in način prijave na regijsko in državno tekmovanje,
• druge pogoje in podrobnosti,
• vzorec prijave na tekmovanje (za soliste in komorne skupine).
11. člen
(Prijava na tekmovanje)
Na regijsko tekmovanje prijavi tekmovalca šola oziroma se tekmovalec prijavi sam, na
državno tekmovanje pa prijavi tekmovalca organizacijski odbor posameznega regijskega
tekmovanja oziroma se tekmovalec prijavi sam.
Tekmovalec se lahko prijavi le v regiji, kjer ima sedež šola, ki jo obiskuje. Če se prijavi sam,
mora imeti v regiji stalno prebivališče.
Prijava mora vsebovati podpisano izjavo, da tekmovalci oziroma starši mladoletnih tekmovalcev soglašajo z javno objavo doseženih rezultatov na tekmovanju.
Prijave morajo prispeti do razpisanega roka.
Prijava mora vsebovati zahtevane priloge: kopija rojstnega lista ali kopijo veljavnega osebnega dokumenta (na kopiji mora biti podpis zakonitega zastopnika ali imetnika osebnega
dokumenta), kopijo potrdila o plačani prijavnini in kopijo not izvajanega programa.
V primeru odpovedi se prijavnina ne vrača.
Tekmovalnega programa po prijavi ni možno spreminjati.
Organizatorji regijskih tekmovanj lahko posamezne tekmovalce istih disciplin izjemoma tudi
združujejo. O tem odločajo nosilci regijskih tekmovanj.
2. Propozicije tekmovanja
12. člen
(Priprava propozicij in nalog tekmovanja)
Propozicije in naloge iz znanja za tekmovalne discipline določi TEMSIG.
Propozicije oziroma naloge iz znanja za posamezno disciplino pripravita najmanj dva
ugledna učitelja ustrezne tekmovalne discipline.
Tekmovalne naloge iz prejšnjega odstavka teh pravil so lahko avtorsko delo.
Propozicije in naloge iz znanja morajo biti lektorirane.
13. člen
185
(Tajnost obveznih skladb in tekmovalnih nalog)
TEMSIG je do objave razpisa tekmovanja oziroma programa tekmovanja odgovoren za
tajnost obveznih skladb in drugih morebitnih posebnosti tekmovanja.
TEMSIG oziroma organizator tekmovanja ter tekmovalna komisija za solfeggio sta do
zaključka tekmovanja odgovorna za tajnost tekmovalnih nalog.
TEMSIG oziroma organizator tekmovanja ter žirije so do objave rezultatov odgovorni za
anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev.
Naloge iz znanja solfeggia se do začetka tekmovanja hranijo v zapečateni kuverti v ognjevarni omari v kraju, kjer bo tekmovanje potekalo.
14. člen
(Shranjevanje prijav in nalog)
Organizator oziroma organizacijski odbor regijskega tekmovanja hrani prijave in tekmovalne naloge iz solfeggia do konca šolskega leta, prijave in naloge za državno tekmovanje
pa organizacijski odbor predloži TEMSIG-u, ki poskrbi za arhiviranje oziroma po preteku
enega leta dokumentacijo uniči.
III. ORGANI TEKMOVANJA
1. Organizacijski odbor
15. člen
(Imenovanje in sestava)
TEMSIG imenuje organizacijski odbor državnega tekmovanja, ki ga sestavljajo predsednik in praviloma še štirje člani. Predsednik odbora ali vsaj eden od članov morata biti iz
TEMSIG-a, ostali člani pa so praviloma vodje posameznih tekmovanj, če to poteka na več
lokacijah.
Organizacisjke odbore regijskih tekmovanj imenujejo nosilci regijskih tekmovanj.
16. člen
(Naloge in pristojnosti)
Organizacijski odbor:
• preveri vse prijave na tekmovanje,
• pripravi pisni razpored tekmovanja po disciplinah in kategorijah,
• seznani šole oziroma tekmovalce z razporedom tekmovanja,
186
• poskrbi za ustrezen tekmovalni prostor in za nemoten potek tekmovanja,
• poskrbi za računalniško obdelavo, kontrolo in objavo dosežkov tekmovanja,
• pripravi vso potrebno dokumentacijo za žirije,
• poskrbi za podelitev priznanj na regijskih tekmovanjih,
• organizira zaključne koncerte državnega tekmovanja, na katerih se prvonagrajencem
podelijo nagrade in posebna priznanja.
17. člen
(Kršenje pravil)
Organizacijski odbor in tekmovalci so dolžni upoštevati določila teh pravil, razpored tekmovanja in navodila predsednika organizacijskega odbora oziroma vodje tekmovanja.
Tekmovanje in upoštevanje določil teh pravil v času poteka tekmovanja spremlja Svet
tekmovanja.
2. Žirija
18. člen
(Imenovanje in sestava)
Žirije regijskih tekmovanj imenujejo organizacijski odbori, za državno tekmovanje pa TEMSIG.
Tajnike žirij državnega tekmovanja imenuje organizacijski odbor.Žirije tekmovanja imenuje
TEMSIG.
Žirijo za posamezno disciplino sestavljajo najmanj trije člani. Za državno tekmovanje je
praviloma en član iz tujine.
Člani žirije med tekmovalci v kategoriji, ki jo ocenjujejo, ne smejo imeti svojih učencev.
Žirije za regijsko tekmovanje imenujejo organizatorji regijskih tekmovanj.
19. člen
(Način ocenjevanja)
Ocenjevanje poteka po Poslovniku o delu žirije, ki ga sprejme TEMSIG.
Ocenjevanje je tajno in neodvisno od drugih članov.
Člani žirije ocenjujejo tekmovalce s točkami od 50 do 100, pri ocenjevanju pa upoštevajo
tehnično pripravljenost in muzikalnost tekmovalca, korektnost izvedbe notnega zapisa in
187
celotni vtis tekmovalca.
Končna ocena tekmovalca se določi tako, da se skupno število točk deli s številom
žirantov; računa se na dve decimalni mesti natančno. Tako dobljen izračun točk je
dokončen.
V primerih, ko v skladu s propozicijami poteka tekmovanje v dveh etapah oziroma krogih,
žirija ocenjuje vsako etapo oziroma krog posebej, v drugo etapo oziroma krog pa se uvrsti
tekmovalec oziroma komorna skupina, ki v prvi etapi oziroma krogu doseže najmanj 90
točk. Za končno oceno se število točk iz obeh etap oziroma krogov sešteje in deli z dve.
20. člen
(Pristojnosti žirije)
Žirija tekmovalca izloči oziroma diskvalificira, če ugotovi, da izvajani program ni v skladu s
prijavljenim programom tekmovalca in propozicijami.
Žirija lahko tekmovalca prekine, če ta preseže predpisano minutažo.
Žirija določi dobitnike posebnih priznanj, če tako predvidi organizator tekmovanja.
Predsednik žirije podpiše objavo rezultatov tekmovanja ter listino o nagradi oziroma plaketi.
Žirija mora upoštevati pravila tekmovanja, propozicije, tekmovalni program tekmovalca,
poslovnik o delu žirije in tehnična navodila predsednika organizacijskega odbora.
Žirija po končanem tekmovanju pripravi zapisnik o svojem delu, poda svojo strokovno
oceno tekmovanja, navede slabosti in dobre rešitve ter poda konkretne predloge za
nadaljnja tekmovanja.
3. Svet tekmovanja
21. člen
(Imenovanje in sestava)
Svet državnega tekmovanja imenuje TEMSIG, sestavljajo pa ga predsednik in dva člana.
Predsednik sveta državnega tekmovanja je praviloma član TEMSIG-a.
Svet regijskega tekmovanja imenuje organizacijski odbor regijskega tekmovanja.
Predsednik in člana sveta tekmovanja ne smejo biti člani žirije ter na tekmovanju ne smejo
imeti svojih učencev.
188
22. člen
(Pristojnosti sveta)
Člani sveta tekmovanja spremljajo potek tekmovanja, ugotavljajo morebitne organizacijske
in druge pomanjkljivosti tekmovanja ter z njimi seznanjajo TEMSIG oziroma organizacijski
odbor regijskega tekmovanja.
Svet tekmovanja tudi ugotavlja, ali organizacijski odbor in tekmovalci upoštevajo določila
teh pravil, oziroma obravnava pisne pritožbe tekmovalcev ali pooblaščenih predstavnikov
šol o konkretnih kršitvah pravil.
Svet ne odloča o tekmovalnih dosežkih oziroma o točkovanju in nagradah, odloča
pa o morebitnih nepravilnostih, ki se nanašajo na samo razvrščanje tekmovalcev po
doseženem uspehu.
Svet tekmovanja sprejema svoje odločitve z večino glasov, odločitev je dokončna.
IV. MERILA ZA PODELJEVANJE PLAKET, NAGRAD IN PRIZNANJ
23. člen
(Merila za podeljevanje priznanj, plaket in nagrad)
Regijska tekmovanja
Tekmovalci oziroma skupine, ki so bili na tekmovanju uspešni, prejmejo priznanja, in sicer:
zlato priznanje, če so dosegli od 90 do 100 točk,
srebrno priznanje, če so dosegli od 80 do 89,99 točke,
bronasto priznanje, če so dosegli od 70 do 79,99 točke,
priznanje za udeležbo, če so dosegli od 50 do 69,99 točke.
Zlato priznanje, doseženo na regijskem tekmovanju, je pogoj za sodelovanje na državnem
tekmovanju.
Organizacijski odbor regijskega tekmovanja lahko podeli tudi nagrade.
Vrsto nagrad in merila za njihovo podelitev oblikuje organizacijski odbor.
Državno tekmovanje
Tekmovalci oziroma skupine, ki so uspešno zaključili tekmovanje, prejmejo plaketo oziroma priznanje, nagrado ter priznanje za udeležbo na tekmovanju, in sicer:
Plaketo
• zlato plaketo, če so dosegli od 95 do 100 točk,
• srebrno plaketo, če so dosegli od 90 do 94,99 točke,
189
• bronasto plaketo, če so dosegli od 85 do 89,99 točke,
• priznanje, če so dosegli od 50 do 84,99 točke.
Priznanje
priznanje za udeležbo na tekmovanju, če so dosegli v prvi etapi oz. krogu od 50 do 89,99
točke.
Nagrado
• eno 1. nagrado,
• eno 2. nagrado,
• eno 3. nagrado.
Za prvo nagrado je treba doseči najmanj 95 točk, za drugo in tretjo nagrado pa najmanj
90 točk. Če katera od nagrad ni podeljena, se število preostalih nagrad ne poveča. Če
dva tekmovalca dosežeta isto število točk, nagrado prejme mlajši tekmovalec.
24. člen
(Posebno priznanje)
Žirija lahko podeli tudi posebno priznanje, in sicer:
• tekmovalcu, ki doseže 100 točk,
• tekmovalcu za najboljšo izvedbo obvezne skladbe (v posamezni kategoriji),
• tekmovalcu za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja,
• obetavnemu tekmovalcu v najnižji kategoriji tekmovanja,
• koreografu za izvirno sodobno koreografijo, narejeno posebej za to tekmovanje,
• korepetitorju oziroma soplesalcu za zgledno sodelovanje s tekmovalcem in umetniško
podporo.
Posebna priznanja oziroma nagrade lahko v soglasju s TEMSIG-om podeljujejo tudi druge
institucije.
V. RAZGLASITEV DOSEŽKOV IN PODELITEV NAGRAD, PLAKET IN PRIZNANJ
25. člen
(Objava dosežkov in mesto objave)
Dosežki tekmovanja morajo biti objavljeni najpozneje v dveh urah po končanem tekmovanju v posamezni kategoriji, in sicer na za to določenem mestu objave.
Objava dosežkov tekmovanja mora vključevati: naslov oziroma ime ter zaporedno številko
tekmovanja, raven tekmovanja, zaporedno številko tekmovalca oziroma komorne skupine,
ime in priimek tekmovalca, disciplino in kategorijo, naziv in kraj šole, ime in priimek mentorja, število doseženih točk oz. število doseženih točk v prvi etapi oziroma krogu, doseženo
190
plaketo, nagrado oziroma priznanje.
Dosežke tekmovanja oziroma posamezno listo z rezultati tekmovanja podpišeta predsednik žirije in vodja tekmovanja.
TEMSIG oz. organizacijski odbor regijskega tekmovanja mora najkasneje v dveh mesecih
po zaključku tekmovanja izdati bilten tekmovanja z dosežki vseh tekmovalcev.
26. člen
(Tiskovine za nagrade, plakete in priznanja)
Tiskovina za nagrado, plaketo oziroma priznanje mora vsebovati: naslov oziroma ime ter
zaporedno številko tekmovanja, raven tekmovanja, ime in priimek tekmovalca, mentorje in
korepetitorja, naziv in kraj šole, disciplino in kategorijo, podpis predsednika žirije in predsednika TEMSIG-a ter pečat.
Na regijskem tekmovanju morajo tiskovine vsebovati podpisa predsednika žirije in predsednika organizacijskega odbora ter pečat TEMSIG-a.
27. člen
(Podelitev prvih nagrad in posebnih priznanj)
Prve nagrade in posebna priznanja se tekmovalcem državnega tekmovanja podelijo na
zaključnem koncertu prvonagrajencev, ki mora biti najkasneje v sedmih dneh po zaključku
tekmovanja. Nastopajoči se predstavijo z delom tekmovalnega programa, ki ga določi
ustrezna žirija oziroma organizacijski odbor tekmovanja.
VI. UGOVOR
28. člen
(Ugovor na dosežek)
Ugovor na dosežek ni možen. Odločitve žirije so dokončne.
29. člen
(Ugovor na kršenje določil pravil)
Če žirija krši določila razpisa in pravil tekmovanja, ima tekmovalec, njegov mentor ali
pooblaščeni predstavnik šole pravico vložiti pisno pritožbo na Svet tekmovanja najpozneje
eno uro po objavi rezultatov. Ugovor ne spremeni poteka tekmovanja.
Pri disciplini solfeggio lahko tekmovalec zahteva vpogled v svojo tekmovalno nalogo, na
podlagi pisne vloge po zaključeni prvi etapi eno uro po objavi rezultatov.
Od razpisa tekmovanja do uradnega začetka samega tekmovanja je pritožbeni organ
TEMSIG.
191
VII. SNEMANJE TEKMOVANJA
30. člen
(Snemanje tekmovanja)
O avdio oziroma videosnemanju tekmovanja odloča TEMSIG oziroma organizacijski odbor regijskega tekmovanja.
Tekmovalec se s prijavo na tekmovanje strinja s snemanjem tekmovanja in zaključnega
koncerta tekmovanja, ter se odpoveduje pravici do odškodnine za snemanje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(Sprejem pravil)
Pravila o tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev po predhodni
obravnavi v IO ZSGŠ sprejme komisija TEMSIG-a.
Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev k pravilom.
32. člen
(Uveljavitev pravil)
Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih podpišeta predsednik ZSGŠ in predsednik
TEMSIG-a.
33. člen
(Prenehanje veljavnosti dosedanjega pravilnika oziroma pravil)
Z dnem veljavnosti oziroma datumom uporabe teh pravil prenehajo veljati vsa predhodna
določila in pravila tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev.
Anton Savnik,
predsednik Zveze slovenskih glasbenih šol
Simon Mlakar,
predsednik komisije TEMSIG
Pravila so bila sprejeta na seji Komisije TEMSIG-a 21. 6. 2012.
192
STATISTIKA TEKMOVANJA
Disciplina
Kategorija
I. a
I. b
I. c
II. A
II. B
III. A
III. B
SKUPAJ
klavir
40
26
19
16
14
11
4
130
flavta
29
24
27
19
18
3
8
128
kljunasta
flavta
5
4
3
2
1
2
klarinet
31
17
10
13
17
6
6
oboa
5
fagot
2
saksofon
26
18
17
3
97
4
1
4
5
2
27
2
1
2
1
1
9
10
11
7
6
3
81
37
29
9
7
petje
21
26
16
diatonična
harmonika
1
3
4
145
8
SKUPAJ
642
Disciplina
Komorne skupine s trobili
I.
II.
III.
SKUPAJ
skupine
13
8
4
25
tekmovalci
48
34
18
100
SKUPNO ŠTEVILO TEKMOVALCEV
SOLISTI
KOMORNE SKUPINE
SKUPAJ
642
100
742
193
6
Akademija za glasbo v
Zagrebu
1
1
Anton Bruckner Privatuniversität
1
7
15
1
2
SKUPAJ
10
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
OBOA
2
DIATONIČNA HARMONIKA
KLARINET
8
PETJE
KLJUNASTA FLAVTA
11
SAKSOFON
FLAVTA
AG Ljubljana
FAGOT
KLAVIR
PRIJAVLJENI TEKMOVALCI PO IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH
14
74
5
1
Conservatoire a rayonnement régional de
Versailles
1
1
GA Tartini
3
GBŠ Antona Martina
Slomška
1
GCEW, Ljubljana
1
Gimnazija Koper
2
Glasbena matica Trst
2
1
3
2
1
1
9
13
1
3
2
4
2
Glasbena šola Lartko,
Zavod za glasbeno
vzgojo
1
1
Glasbeni center Do
Re Mi
2
2
Godbeniška šola
Vogrsko
1
1
GŠ Brežice
2
1
1
GŠ Celje
9
9
7
GŠ Domžale
1
GŠ Črnomelj
1
1
1
2
4
1
1
1
194
7
8
37
4
8
2
FAGOT
SAKSOFON
PETJE
4
3
1
6
5
GŠ Frana Gerbiča
Cerknica
1
1
1
GŠ Franca Šturma
Ljubljana
3
3
GŠ Gornja Radgona
1
GŠ Grosuplje
2
3
2
GŠ Hrastnik
2
GŠ Idrija
1
GŠ Ilirska Bistrica
3
8
36
1
2
3
1
1
2
1
4
14
1
4
7
2
1
3
3
1
1
1
2
5
2
GŠ Jesenice
GŠ Kamnik
GŠ Karol Pahor Ptuj
SKUPAJ
OBOA
3
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
KLARINET
6
DIATONIČNA HARMONIKA
FLAVTA
KLJUNASTA FLAVTA
KLAVIR
GŠ Fran Korun
Koželjski Velenje
5
5
5
3
1
6
GŠ Kočevje
2
3
5
GŠ Koper
5
GŠ Koper - Podružnica
Izola
1
GŠ Koper - Podružnica
Piran
1
GŠ Kranj
3
1
GŠ Krško
1
1
GŠ Laško-Radeče
1
GŠ Lendava - Zeneiskola Lendava
1
1
2
GŠ Litija - Šmartno
2
2
4
4
1
2
12
1
2
1
1
4
1
3
195
1
1
2
2
7
20
1
1
4
11
4
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
1
11
12
1
GŠ Murska Sobota
1
GŠ Nazarje
1
1
1
6
2
1
3
1
2
GŠ Nova Gorica
1
4
GŠ Postojna
1
2
GŠ Radlje ob Dravi
1
GŠ Radovljica
1
2
5
4
4
2
1
1
4
3
7
2
GŠ Ravne na Koroškem
2
1
3
4
GŠ Sevnica
1
2
GŠ Sežana
3
4
1
1
2
GŠ Slavka Osterca
Ljutomer
2
GŠ Slovenj Gradec
1
GŠ Slovenska Bistrica
3
4
1
8
1
1
9
13
7
16
3
6
1
1
3
2
1
3
GŠ Risto Savin Žalec
GŠ Skladateljev Ipavcev Šentjur
16
6
2
2
GŠ Ribnica
13
5
1
1
1
3
1
1
GŠ Rakovnik
SKUPAJ
9
1
GŠ Marjan Kozina Novo
mesto
GŠ Slovenske Konjice
DIATONIČNA HARMONIKA
4
PETJE
1
GŠ Ljubljana Vič
Rudnik
GŠ Logatec
SAKSOFON
1
FAGOT
OBOA
3
KLARINET
KLJUNASTA FLAVTA
FLAVTA
KLAVIR
GŠ Ljubljana Moste
Polje
3
1
1
2
196
2
3
4
10
4
1
3
GŠ v Zavodu sv. Stanislava
4
GŠ Vinka Vodopivca
Ajdovščina
3
GŠ Vrhnika
2
1
GŠ Škofja Loka
1
2
Konservatorij Maribor DO Rače
1
GŠ Zagorje ob Savi
1
1
SKUPAJ
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
1
4
2
3
1
4
1
3
DIATONIČNA HARMONIKA
6
1
GŠ Tržič
PETJE
3
SAKSOFON
1
GŠ Trebnje
1
FAGOT
GŠ Trbovlje
OBOA
1
KLARINET
FLAVTA
1
KLJUNASTA FLAVTA
KLAVIR
GŠ Tolmin
1
11
16
4
9
2
5
2
6
1
4
1
1
Konservatorij Maribor DO Ruše
2
2
Konservatorij Maribor DO Šentilj
3
3
Konservatorij Maribor PŠ Lenart
2
1
Konservatorij Maribor PŠ Tabor
1
1
Konservatorij za glasbo 15
in balet Ljubljana
21
3
13
Konservatorij za glasbo 14
in balet Maribor
13
2
6
Konservatorij za glasbo
Jurij Slatkonja
3
2
4
4
23
18
14
115
2
12
8
57
1
197
6
1
1
1
SKUPAJ
KOMORNE SKUPINE S TROBILI
DIATONIČNA HARMONIKA
PETJE
SAKSOFON
FAGOT
OBOA
KLARINET
KLJUNASTA FLAVTA
FLAVTA
KLAVIR
Koroški deželni konservatorij za glasbo in
igro Celovec
1
3
Pevska šola CS
2
2
SCGV Emil Komel
Gorica
1
1
Staatliche Hochschule
für Musik Trossingen
1
1
Univerza za glasbo in
upodabljajočo umetnost Dunaj
2
2
Univerza za glasbo in
upodabljajočo umetnost Gradec
2
2
Zasebnik
2
1
ZGŠ Muta, Melodija
d.o.o.
1
2
12
18
1
ZGŠ v samostanu sv.
Petra in Pavla na Ptuju
1
SKUPAJ
130
1
1
126
17
98
198
2
28
9
82
144
8
100
742
POKROVITELJI
Vse za glasbo in o glasbi
www.hartman.si
199
POKROVITELJI
200
URNIKI TEKMOVANJA:
11.3.
12.3.
KLAVIR
SAKSOFON
GŠ
Krško
KLJUNASTA
FLAVTA
GŠ
Kočevje
FLAVTA
GŠ
Krško
13.3.
14.3.
15.3.
16.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.
GŠ
Marjana
Kozine
NM
GŠ
Marjana
Kozine
NM
GŠ
Marjana
Kozine
NM
GŠ
Marjana
Kozine
NM
GŠ
Marjana
Kozine
NM
GŠ
Marjana
Kozine
NM
GŠ
Brežice
GŠ
Brežice
GŠ
Brežice
GŠ
Brežice
GŠ
Krško
GŠ
Krško
GŠ
Krško
GŠ
Kočevje
GŠ
Kočevje
GŠ
Krško
GŠ
Brežice
GŠ
Krško
KLARINET
OBOA
GŠ
Marjana
Kozine
NM
FAGOT
GŠ
Brežice
PETJE
Kulturni
center
Semič
KOMORNE
SKUPINE
DIATONIČNA
HARMONIKA
21.3.
Kulturni
center
Semič
GŠ
Brežice
GŠ
Brežice
GŠ
Brežice

Similar documents