18. REGIJSKO TEKMOVANJE

Comments

Transcription

18. REGIJSKO TEKMOVANJE
ZVEZA SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL
TEKMOVANJA MLADIH SLOVENSKIH GLASBENIKOV (TEMSIG)
18. REGIJSKO
TEKMOVANJE
MLADIH GLASBENIKOV
CELJSKEGA IN KOROŠKEGA OBMOČJA
KITARA, CITRE,
VIOLONČELO,
KOMORNE
SKUPINE S
PIHALI
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
sreda, 11. februar 2015
Glasbena šola Celje
torek, 10. februar 2015
VIOLINA, VIOLA,
HARFA, ORGLE
ZVEZA SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL
TEKMOVANJA MLADIH SLOVENSKIH GLASBENIKOV (TEMSIG)
18. REGIJSKO
TEKMOVANJE
MLADIH GLASBENIKOV
CELJSKEGA IN KOROŠKEGA OBMOČJA
KITARA, CITRE,
VIOLONČELO,
KOMORNE SKUPINE S
PIHALI
VIOLINA, VIOLA,
HARFA, ORGLE
Glasbena šola Celje
torek, 10. februar 2015
Glasbena šola Fran Korun Koželjski
Velenje
sreda, 11. februar 2015
Izdale in založile:
Glasbene šole celjskega in koroškega območja
Odgovorni urednik:
Simon Mlakar
Obdelava in urejanje podatkov:
Vanja Tauzes, Marjan Voglar
Tisk:
Antus, d.o.o., Jesenice
Naklada:
390 izvodov
Februar 2015
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
ORGANIZATORJI
Glasbena šola Celje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
ORGANIZACIJSKI ODBOR ZA CELJE
Simon Mlakar
Vanja Tauzes
Damjana Sevčnikar
Metka Lipovšek
predsednik
podpredsednica
članica
članica
ORGANIZACIJSKI ODBOR ZA VELENJE
Boris Štih
Sonja Beriša
Jelka Hrovat
Marjan Voglar
Andreja Mohorič
predsednik
podpredsednica
članica
član
članica
SEDEŽ REGIJSKEGA TEKMOVANJA CELJSKEGA IN
KOROŠKEGA OBMOČJA
Glasbena šola Celje, vodja Simon Mlakar
Slomškov trg 10, 3000 Celje
Telefon: 03/ 492 57 30
Fax:
03/ 492 57 39
e-mail: [email protected]
spletna stran: www.glasbena-sola-celje.si
5
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
SVET TEKMOVANJA
Predsednica: Simona Zdolšek
Član: Gorazd Kozmus
Član: Aleksander Kotnik
Informacije:
Glasbena šola Celje, vodja Simon Mlakar
Slomškov trg 10, 3000 Celje
Telefon: 03/ 492 57 30
Fax:
03/ 492 57 39
e-mail: [email protected]
spletna stran: www.glasbena-sola-celje.si
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, vodja Boris Štih
Jenkova cesta 4, 3320 Velenje
Telefon: 03/ 898 12 00
Fax:
03/ 898 12 25
e-mail: [email protected]
spletna stran: www.gsvelenje.si
Tekmovalni program je oblikovan na osnovi prijavnic. Vrstni red tekmovalcev
v posamezni tekmovalni disciplini in kategoriji se prične s črko »Š«.
ZAKLJUČNI KONCERT IN PODELITEV PRIZNANJ:
Torek, 10. februar 2015, ob 17.30 uri, v Koncertni dvorani GŠ Celje.
Sreda, 11. februar 2015, ob 19.30 uri, v Orgelski dvorani GŠ Velenje.
6
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
RAZPORED TEKMOVANJA
Tekmovanje v Glasbeni šoli Celje / Torek, 10. februar 2015
Koncertna dvorana
• Komorne skupine s pihali
• Komorne skupine s pihali
I. a
I. b
od 09.00
od 10.45
do 10.15
do 12.45
Beethovnova dvorana
• CitreI. c
od 09.10do 10.40
• Citre
I. b
od 11.10 do 11.50
• CitreI. a
od 12.20do 13.10
• ViolončeloI. a
od 13.25do 13.50
• Violončelo
I. b
od 13.50 do 14.02
• ViolončeloI. c
od 14.32do 15.13
Gallusova dvorana
• KitaraI. a
od 09.20do 11.15
• Kitara
I. b
od 11.50 do 12.32
• KitaraI. c
od 13.05do 14.16
Tekmovanje v Glasbeni šoli Velenje / Sreda, 11. februar 2015
Velika dvorana
• HarfaI. c
od 09.00do 10.20
• HarfaI. b
od 10.20do 10.30
• HarfaI. a
od 11.00do 12.15
Orgelska dvorana
• OrgleI. c
od 09.00do 10.00
Modra dvorana
• ViolinaI. a
od 08.30do 11.30
• ViolinaI. b
od 14.50do 18.00
• ViolinaI. c
od 12.00do 13.35
• ViolaI. a
od 18.30do 18.40
7
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
ŽIRIJE:
Komorne skupine s pihali
Predsednik
Gorazd Topolovec
Član
Bojan Logar
Članica
Nina Baša
Član
Nikolaj Žličar
Članica
Neva Hafner Marn
Tajnik
Vilko Kroflič
I. a, b
I. a, b
I. a, b
I. a, b
I. a, b
Citre
Predsednica
Članica
Članica
Tajnik
Cita Galič
Suzana Hebar Čamer
Damjana Praprotnik
Tomaž Marčič
I. a, b, c
I. a, b, c
I. a, b, c
Kitara
Predsednik
Član
Članica
Tajnica
Marko Zorec
Matej Švab
Eva Hren
Lucija Šorn
I. a, b, c
I. a, b, c
I. a, b, c
Violončelo
Predsednica
Članica
Član
Član
Tajnik
Sanja Repše
Jerica Žgeč
Aleksandar Kuzmanovski
Igor Švarc
Domen Hrastnik
I. a, b, c
I. b, c
I. a, b
I. a, b, c
Harfa
Predsednica
Član
Članica
Članica
Tajnica
Tanja Vogrin
Dalibor Bernatović
Erika Frantar
Monika Krajnc Štih
Franziska Planko
I. a, b, c
I. a, b
I. a, b, c
I. c
8
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Violina
Predsednica
Članica
Članica
Član
Članica
Tajnica
Tanja Miklavc
Maša Mareš
Sonja Alatič
Peter Kuhar
Danica Koren
Andreja Mohorič
I. a, b, c
I. a, b, c
I. a, b, c
I. b, c
I. a
Viola
Predsednica
Članica
Članica
Članica
Tajnica
Jasmina Rijavec
Maša Mareš
Tanja Miklavc
Sonja Alatič
Andreja Mohorič
I. a
I. a
I. a
I. a
Orgle
Predsednica
Članica
Član
Tajnica
Ema Zapušek
Andreja Golež
Simon Jager
Sara Beriša
I. c
I. c
I. c
9
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
TEKMOVANJE V GLASBENI ŠOLI CELJE
Gallusova dvorana, torek, 10. 2. 2015
KITARA - Kategorija I. a
Od 09.20 do 11.15
Obvezna skladba: D. Bogdanović: Stari avtomobil (La vielle automobile) 1.
Ulčnik Tjaša
roj.:04.02.2004
GŠ Laško-Radeče
Učitelj: Matjaž Piavec
D. Bogdanović: Stari avtomobil (La vielle automobile)
M. Carcassi: Rondo
J. Šegula: Na igrišču
Minutaža: 04:35
2.
Belaj Nejc
roj.:16.09.2005
GŠ Ravne na Koroškem
Učitelj: Andrej Ofak
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
F. Sor: Andante op. 31
C. Gagnon: The frog blues
Minutaža: 04:17
3.
Bervar Gašper
roj.:17.08.2005
GŠ Celje
Učitelj: Matjaž Brežnik
F. Carulli: Poco allegretto
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
J. Šegula: Pesem deževnih kapljic
L. Rus: Strahovi
Minutaža: 07:20
4.
Burica Nikolina
roj.:17.01.2005
GŠ Ravne na Koroškem
Učitelj: Marko Strmčnik
C. Domeniconi: Nostalgia
M. Giuliani: Theme et variation
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
Minutaža: 04:00
5.
Haber Marko
roj.:29.01.2005
GŠ Ravne na Koroškem
Učitelj: Marko Strmčnik
M. Linnemann: Little cottage on the island
F. Carulli: Rondo iz op. 241
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
Minutaža: 05:40
6.
Kotnik Nika
roj.:19.03.2004
Zasebnik
Učitelj: Zala Javornik
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
F. Sor: Andante (etuda)
F. Tárrega: Petit menuet
Minutaža: 05:10
10
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
7.
Krajnc Lana
roj.:06.06.2004
GŠ Risto Savin Žalec
Učitelj: Maruša Mirnik
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
F. Sor: Rondo
M. Langer: Milonga
Minutaža: 05:30
8.
Krpač Tilen
roj.:06.02.2004
GŠ Ravne na Koroškem
Učitelj: Andrej Ofak
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
C. Domeniconi: Nostalgia
F. Carulli: Valse
M. Langer: Boogie Nr. 2
Minutaža: 07:10
9.
Kunc Katja
roj.:20.09.2004
GŠ Fran Korun Koželjski
Velenje
Učitelj: Polona Blaznik
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
J. K. Mertz: Adagio
T. Habe: Plesalca
Minutaža: 03:45
10. Meh Zoja
roj.:26.10.2004
GŠ Fran Korun Koželjski
Velenje
Učitelj: Teja Pintar
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
F. Carulli: Andantino
N. Coste: Barkarola
Minutaža: 04:50
11. Merc Žiga
roj.:07.10.2004
GŠ Ravne na Koroškem
Učitelj: Marko Strmčnik
F. Carulli: Valček iz op. 241
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
C. Domeniconi: Danza del gatto
Minutaža: 04:10
12. Pirnat Aneja
roj.:21.05.2004
GŠ Fran Korun Koželjski
Velenje
Učitelj: Teja Pintar
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
F. Carulli: Alla polacca
J. Ferrer: Vals
Minutaža: 05:45
13. Pšeničnik Neža
roj.:09.09.2004
GŠ Ravne na Koroškem
Učitelj: Polona Blaznik
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
J. K. Mertz: Adagio
M. Linnemann: Desiree
Minutaža: 04:10
14. Robič Hana
roj.:14.10.2004
GŠ Risto Savin Žalec
Učitelj: Anja Žafran
H. Großnick: Caledonian Summer
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
M. Giuliani: Allegretto, op. 111, št. 2
Minutaža: 05:10
11
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
15. Robnik Tine
roj.:20.06.2004
GŠ Nazarje
Učitelj: Domen Gnezda
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
J. S. Bach: Menuet
F. Carulli: Rondo
Minutaža: 07:00
16. Sekolovnik Jaka
roj.:12.09.2005
GŠ Ravne na Koroškem
Učitelj: Polona Blaznik
D. Bogdanović: Star avtomobil (La vielle automobile)
J. K. Mertz: Adagio
M. Langer: Der Dixie-Dodl
Minutaža: 03:20
Gallusova dvorana, torek, 10. 2. 2015
KITARA - Kategorija I. b
Od 11.50 do 12.32
Obvezna skladba: A. Barrios Mangore: London carape (Zen -on)
1.
Fink Miha
roj.:20.09.2003
GŠ Ravne na Koroškem
Učitelj: Andrej Ofak
A. Barrios Mangore: London carape (Zen -on)
N. Coste: Andante (Methode pour la guitare par
Fernando Sor)
J. Lennon/P. McCartney: Here there and
everywhere
Minutaža: 06:40
2.
Gams Kališnik Janina
roj.:04.05.2003
GŠ Ravne na Koroškem
Učitelj: Andrej Ofak
A. Barrios Mangore: London carape (Zen -on)
A. Strajnar: Pravljica za Mihca
N. Coste: Andante (Methode pour la guitare par
Fernando Sor)
Minutaža: 07:10
3.
Moličnik Luka
roj.:08.08.2002
GŠ Nazarje
Učitelj: Domen Gnezda
A. Barrios Mangore: London carape (Zen -on)
B. Powell: Retrato brasileiro
F. Gragnani: Sonatina, 2. st. Rondo
Minutaža: 09:30
4.
Reiter Urbaan
roj.:30.06.2003
GŠ Ravne na Koroškem
Učitelj: Marko Strmčnik
F. Sor: Valse op. 57 no. 3
A. Lauro: La gatica
S. Fumić: Nocturno
A. Borrios Mangore: London carape (Zen -on)
Minutaža: 08:20
12
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
5.
Savić Jovan
roj.:18.01.2003
GŠ Ravne na Koroškem
Učitelj: Andrej Ofak
A. Barrios Mangore: London carape (Zen -on)
N. Coste: Andante (Methode pour la guitare par
Fernando Sor)
B. Calatayud: Habanera
Minutaža: 06:43
Gallusova dvorana, torek, 10. 2. 2015
KITARA - Kategorija I. c
Od 13.05 do 14.16
Obvezna skladba: M. Tesar: 4 ballad stories, 1. Moderato
1.
Ćejvanović Din
roj.:09.10.2000
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Monika Krajnc Štih
M. Tesar: 4 ballad stories, 1. Moderato
F. Molino: Fantasie D-dur
M. D. Pujol: Tres Piezas Rioplatenses,
3. Royo y Negro
Minutaža: 11:45
2.
Javornik Martin
roj.:18.05.2001
GŠ Slovenj Gradec
Učitelj: Aleksandar Đukanović
M. Tesar: 4 ballad stories, 1. Moderato
F. Sor: Etuda v h-molu
R. Johnson: Alman
D. Reis: Se ela perguntar
Minutaža: 10:00
3.
Poberžnik Živa
roj.:19.10.2000
GŠ na Koroškem
Učitelj: Janez Gregorič
M. Tesar: 4 ballad stories, 1. st. Moderato
L. Legnani: Capricen op. 20, št. 2 Allegro v
e-molu, št. 15 Allegro v h-molu
L. Brouwer: Estudios sencillos št. 15 Sarabande
A. Barrios: Maxixe
Minutaža: 11:50
4.
Pušnik Nika
roj.:29.06.2001
GŠ Celje
Učitelj: Matjaž Brežnik
M. Tesar: 4 ballad stories, 1. Moderato
A. Diabelli: Sonata v C-duru, op. 29, št. 1, 1. st.
Allegro
H. Villa-Lobos: Choros št. 1
Minutaža: 11:00
5.
Rožej Jaka
roj.:16.04.2000
GŠ Laško-Radeče
Učitelj: Matjaž Piavec
M. Tesar: 4 ballad stories, 1. Moderato
M. Giuliani: Sonatina op. 71, št. 3, 4. st. Finale
- Allegro
J. Pernambuco: Sons de carrilhoes
Minutaža: 09:55
13
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Beethovnova dvorana, torek, 10. 2. 2015
CITRE - Kategorija I. a
Od 12.20 do 13.10
Obvezna skladba: U. Orešič Šantavec: Uspavanka za Ano
1.
Knez Maja
roj.:23.05.2004
GŠ Laško-Radeče
Učitelj: Janja Brlec
U. Orešič Šantavec: Uspavanka za Ano
G. Sanz, prir. H. Oberlechner: Passacalles
H. Oberlechner: Jazz-Exercise št. 1
Minutaža: 06:20
2.
Majcen Klara
roj.:24.10.2004
GŠ Risto Savin Žalec
Učitelj: Irena Tepej
U. Orešič Šantavec: Uspavanka za Ano
J. Dowland, prir. I. Jordan: Mrs. Winter’s jump
I. Jordan: Mikroludium 11
Minutaža: 04:00
3.
Marinčić Barić Ania
roj.:21.07.2004
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Peter Napret
U. Orešič Šantavec: Uspavanka za Ano
G. Sanz, prir. I. Jordan: Espanoletas
J. Haustein: Sechs Alpenlieder, No. 3 Bewegt,
No. 6 Mässig bewegt
Minutaža: 06:00
4.
Planko Veronika
roj.:14.01.2004
Zasebnik
Učitelj: Jasmina Levičar
U. Orešič Šantavec: Uspavanka za Ano
Prir. I. Jordan: Folie d’Espagne variee
I. Jordan: Mikroludium 10
Minutaža: 06:40
5.
Sonc Klara
roj.:15.12.2005
GŠ Laško-Radeče
Učitelj: Janja Brlec
U. Orešič Šantavec: Uspavanka za Ano
S. de Murcia, prir. I. Jordan: Menuet
I. Jordan: Mikroludium 10
Minutaža: 05:40
6.
Strmec Maša
roj.:21.02.2006
GŠ Risto Savin Žalec
Učitelj: Irena Tepej
U. Orešič Šantavec: Uspavanka za Ano
L. Mozart, prir. I. Jordan: Menuet
I. Jordan: Mikloludium 1
Minutaža: 04:00
14
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Beethovnova dvorana, torek, 10. 2. 2015
CITRE - Kategorija I. b
Od 11.10 do 11.50
Obvezna skladba: U. Orešič Šantavec: Kitajčkov ples
1.
Kores Lea
roj.:08.10.2002
GŠ Rogaška Slatina
Učitelj: Judita Tomažič
U. Orešič Šantavec: Kitajčkov ples
J. Dowland: What If A Day
E. Giuliani: Daydreams, Ballade
Minutaža: 08:10
2.
Novak Eva
roj.:02.05.2002
GŠ Rogaška Slatina
Učitelj: Doroteja Dolšak
G. Sanz: Passacalles
U. Orešič Šantavec: Kitajčkov ples
R. Grunwald: Sonatina v C-duru, 3. st. Heiterer
Himmel, 4. st. Rondo-Finale
Minutaža: 08:30
3.
Planinšek Amanda
roj.:04.07.2003
GŠ Rogaška Slatina
Učitelj: Doroteja Dolšak
M. Marais: La Provencale
U. Orešič Šantavec: Kitajčkov ples
E. Giuliani: Daydreams; Elfenlied
Minutaža: 08:15
4.
Regoršek Lara
roj.:27.09.2002
GŠ Rogaška Slatina
Učitelj: Doroteja Dolšak
U. Orešič Šantavec: Kitajčkov ples
J. S. Bach: Suita BWV 1007, Menuet I
E. Giuliani: Daydreams, Ballade
Minutaža: 08:10
Beethovnova dvorana, torek, 10. 2. 2015
CITRE - Kategorija I. c
Od 9.10 do 10.40
Obvezna skladba: U. Orešič Šantavec: Meditacija
1.
Šket Anja
roj.:23.08.2000
GŠ Rogaška Slatina
Učitelj: Judita Tomažič
G. A. Brescianello, prir. A. Leiter: Partita XVI, Entree
U. Orešič Šantavec: Meditacija
S. Schneider: Uba d’Alma, Wk. 188
Minutaža: 10:00
2.
Vrečič Vanessa
roj.:07.09.2000
GŠ Risto Savin Žalec
Učitelj: Irena Tepej
U. Orešič Šantavec: Meditacija
S. L. Weiss, prir. G. Wittkowsky: Fantasie IX op. 20 nr. 3
R. Grünwald: Gnomentanz
Minutaža: 10:20
15
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
3.
Gabrovec Brina
roj.:18.01.2000
Zasebnik
Učitelj: Neli Zidar Kos
U. Orešič Šantavec: Meditacija
G. Sanz: Rujero y Paradetas, Canarios
F. Schwenk: El Primer Tango - para los mas pequenos
Minutaža: 11:00
4.
Gabrovec Sara
roj.:05.10.2001
GŠ Risto Savin Žalec
Učitelj: Irena Tepej
U. Orešič Šantavec: Meditacija
G. A. Logi: Partie, 1. Ouverture,
6. Menuette, 7. Guigue
H. Oberlechner: Jazz-Exercise 1
Minutaža: 08:40
5.
Grobelnik Živa
roj.:04.10.2001
GŠ Risto Savin Žalec
Učitelj: Irena Tepej
6.
Rihter Erika
roj.:07.04.2000
GŠ Rogaška Slatina
Učitelj: Helena Hartman
U. Orešič Šantavec: Meditacija
G. A. Brescianello, prir. Andrea Leiter: Partita XVI, 1.
Entree, 2. Siciliana
P. Norton: Toccata for a wild old lady
Minutaža: 09:10
U. Orešič Šantavec: Meditacija
J. Dowland: What If A Day
E. Giuliani: Daydreams, Happy Hour
Minutaža: 10:15
7.
Rotovnik Maja
roj.:04.06.2001
GŠ Fran Korun Koželjski
Velenje
Učitelj: Peter Napret
U. Orešič Šantavec: Meditacija
G. Sanz: Espanoletas
A. Darr: Sonatina št. 3, 1. st. Allegro moderato, 2. st.
Andante religioso
Minutaža: 10:00
8.
Stefanciosa Monika
roj.:27.08.2001
GŠ Laško-Radeče
Učitelj: Janja Brlec
U. Orešič Šantavec: Meditacija
G. A. Brescianello, prir. A. Leiter: Partita XVI, Entrée,
Gigue
F. Schwenk: El Primer Tango
Minutaža: 10:35
16
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Koncertna dvorana, torek, 10. 2. 2015
KOMORNE SKUPINE S PIHALI - Kategorija I. a
Od 9.00 do 10.15
1.
Kvartet klarinetov
Jakob Kukovič Tia - klarinet
19.07.2004
Kač Ema - klarinet
10.09.2003
Strgar Žan Žak - klarinet
01.03.2004
Svečko Rok - klarinet
03.03.2005
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Mentor: Boštjan Mesarec
2.
Pihalni trio GŠ Velenje
J. Hook: Sonata, 2. st. Andante
Zamrnik Jona - oboa
G. Gershwin, prir. B. Holcombe: Rialto Ripples
04.02.2003
Minutaža: 06:00
Rus Tara - flavta
13.09.2004
Oder Nika - flavta
29.12.2002
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Mentor: Špela Zamrnik
3.
Trilani
Germelj TIina - klarinet
27.03.2003
Hudolin Pirc Lana - flavta
25.01.2004
Čerček Nika - klavir
28.10.2004
GŠ Nazarje
Mentor: Eva Deban
G. Bizet: Carmen, Entr´acte zum 3. Akt
D. Šostakovič: Štirje valčki za flavto, klarinet in
klavir, Valček št. 3
Minutaža: 05:00
4.
Trio Alegria
Berk Pina - flavta
30.09.2004
Tepež Živa - flavta
28.07.2004
Vovk Šulgaj Enej - klavir
01.04.2002
GŠ Celje
Mentor: Tina Svet
P. I. Čajkovski, arr. A. Miyamoto: Danses des
Cygnes, Allegro moderato
E. Kronke: Deux Papillons, op. 165, 1. st. Molto
con grazia, leggierissimo
Minutaža: 04:40
F. Hausdörfer: Suite für vier Klarinetten: 1. st.
Allegretto maestoso, 2. st. Andante cantabile, 3.
st. Allegro Vivo
W. A. Mozart, prir. Terry Cahtrine: Eine Kleine
Nachtmusik (Serenade K. 525) Allegro
Minutaža: 07:45
17
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
5.
Trio dve flavti in klavir
Pongrac Nuša - flavta
10.09.2006
Črešnar Hana - flavta
11.01.2006
Krajnc Klavdija - klavir
18.01.2001
ZGŠ Muta, Melodija d.o.o.
Mentor: Jana M. Močilnik
J. Haydn: Šest nemških plesov, II., III., IV., V. st.
Ch. Wiggins: Eight for a start, op. 157a, Ballad,
Song without words
Minutaža: 08:00
6.
Trio flavt Glasbene šole
Šentjur
Oblak Špela - flavta
27.05.2004
Peperko Iza Pia - flavta
06.07.2004
Trebovc Živa - flavta
29.04.2003
GŠ Skladateljev Ipavcev Šentjur
Mentor: Diana Štih
J.-M. Arnaud: La flute a Laure, 1. Laure a l´ecole,
2. Laure en voyage, 3. Laure au manege
H. Classens: Danza
Minutaža: 07:10
7.
Trio Flutiano
Klepej Manca - flavta
09.11.2003
Križnik Anja - flavta
15.02.2003
Rozoničnik Tia - klavir
16.11.2004
GŠ Celje
Mentor: Mirjana Brežnik, Primož
Mavrič
E. Kronke: Romanca in Scherzo op. 200
C. D. Wiggins: Eight for a Start op. 157 a,
Fanfare, Balada, Perpetuum mobile
Minutaža: 09:50
8.
Trio saksofonov
Čerček Deja - saksofon
19.01.2003
Kovač Klara - saksofon
22.05.2002
Kovač Karin - saksofon
03.07.2004
GŠ Nazarje
Mentor: Bojan Zeme
J. Bouvard: Quatre danses, Menuet, Sarabanda
P. M. Stouffer/W. A. Mozart: Six for three, Vivace
Minutaža: 05:00
ODMOR DO 10:45
18
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Koncertna dvorana, torek, 10. 2. 2015
KOMORNE SKUPINE S PIHALI - Kategorija I. b
Od 10.45 do 12.45
1. Duet oboj
Plazl Karin - oboa
04.07.2000
Razdevšek Viktorija - oboa
02.09.2001
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Mentor: Tanja Mršnjak Petrej
G. Ph. Telemann: Sonate in Kanon Nr. 1.
Allegro
L. Draskoczy: Hungarian Folks Songs for two
oboes 1. Allegro
A. Besozzi: Sonata za dve oboi št. 1,
1. Con spirito 2. Allegro
Minutaža: 07:30
2. Duo flavt
Tretjak Maja - flavta
22.10.2000
Jenko Nina - flavta
15.11.2000
GŠ Slovenj Gradec
Mentor: Sonja Lavrinšek Beci
J. S. Bach, prir. Wilhelm Schonicke: Dvoglasna
invencija, Allegro
E. Bozza: Trois Pieces, Moderato, Allegretto,
Allegro
J. C. Hennig: Bolero
Minutaža: 12:40
3. Kvartet saksofonov
Glasbene šole Fran Korun
Koželjski Velenje
Tori Patrik - sopran saksofon
18.09.2000
Ladinek Gašper - alt saksofon
08.11.1999
Šalamon Timotej - tenor
saksofon
28.09.2001
Kukovec Lenart - bariton
saksofon
19.02.2001
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Mentor: Aleš Logar
C. Cowles: Five short saxophone quartets:
from the little six, 1. Soliloquy
J. B. Singeleé: Premier Quator, 1. Andante,
Allegro
L. van Beethoven, prir. Ph. Marillia: Crazy Fifth
Minutaža: 11:00
4. Pihalni trio
Krumpak Klara - flavta
07.05.2000
Ploštajner Mužar Vesna - flavta
24.12.2000
Vodeb Robin - klavir
02.11.2000
GŠ Celje
Mentor: Mirjana Brežnik, Primož
Mavrič
J. J. Quantz: Triosonata v c-molu, 1. st. Andante
moderato
F. Doppler: Andante in rondo
I. Clarke: Maya
Minutaža: 14:40
19
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
5. Pihalni trio Glasbene šole
Fran Korun Koželjski
Velenje
Oblak Lara - flavta
28.10.2002
Hauptman Jakob - klarinet
19.03.2001
Unterlehner Miha - klavir
18.02.2000
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Mentor: Matjaž Emeršič
J. Ibert: Deux Interludes, 1. st. Andante
espressivo
D. Šostakovič: Valček št. 3 za flavto, klarinet in
klavir
S. M. Salomon: Trio za flavto, klarinet in klavir,
3. st. Varijacije na temo
Minutaža: 10:55
ODMOR DO 12.00
6.
Trio dve flavti in klavir
Kerič Brina - flavta
15.03.2000
Gracej Vita - flavta
10.05.2001
Solero Anja - klavir
20.12.2000
ZGŠ Muta, Melodija d.o.o.
Mentor: Jana M. Močilnik
J. Pachelbel, prir. A. Ephross: Canon
E. Kronke: Deux Papillons, 2. st. Molto vivo
B. Pucihar: Slovenian sonata, 1. st. Come on!
Minutaža: 11:20
7.
Trio flavt
Mori Ajda - flavta
09.11.2002
Mojškerc Neža - flavta
13.09.2002
Lukanc Žana - flavta
15.11.2002
GŠ Slovenj Gradec
Mentor: Sonja Lavrinšek Beci
B. Glavina: Devet nasmehov, 1. Allegretto
scherzando, 4. Andante dolce, 5. Allegretto
misterioso, 6. Moderato, 7. Allegretto
giocoso, 8. Andante pensieroso, 9. Allegro
con brio
W. A. Mozart, prir. R. R. Guenther: Allegro
Concertante iz Divertimenta št. 1
C. Debussy, prir. M. Berden): The Little Negro
Minutaža: 10:45
8.
Trio flavt Glasbene šole Fran
Korun Koželjski Velenje
Reberšak Anja - flavta
21.08.2002
Dobnik Ajda - flavta
14.12.2002
Kavšak Zala - flavta
12.03.2003
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Mentor: Ana Zajc Smolčnik
J. Scherer: Trio št. 2, 1. Allergro
V. Barvinski in D. Kabalevski, prir. W.
Schmidt: Russian Suite, I. A Light Rain, II.
Scherzo, V. Wheat Threshing
C. Debussy, prir. M. Berden: The Little negro
Minutaža: 12:15
20
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
9.
Trio flavt s klavirjem
Novak Nika - flavta
28.06.2002
Štih Iza - flavta
11.07.2004
Kokot Nina - flavta
12.03.2001
Pogačar Neža - klavir
22.12.2002
GŠ Risto Savin Žalec
Mentor: Agata Gojkošek, Melita
Estigarribia Villasanti
J. Cacavas: Shimmering flutes
J. Creteur: Out of the blue, 1. Awakening,
2. Party
J. Jordan, arr. R. Nygren: Little red monkey
Minutaža: 09:20
Beethovnova dvorana, storek, 10. 2. 2015
VIOLONČELO - Kategorija I. a
Od 13.25 do 13.50
Obvezna skladba: R. Matz: Rondo ali A. Dvořák: Humoreska
1.
Fricelj Kim
roj.:22.11.2005
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Jerica Žgeč
Korepetitor: Tea Plazl
L. van Beethoven: Kontradanz
R. Matz: Rondo
W. A. Mozart: Pastirčkova pesem
Minutaža: 06:00
2.
Peček Živa
roj.:16.08.2005
GŠ Slovenske Konjice
Učitelj: Ana Kramer
Korepetitor: Franja Kmetec
A. Dvorak: Humoreska
P. I. Čajkovski: Stara francoska pesem
C. M. von Weber: Hunters Chorus
Minutaža: 06:00
3.
Pintar Ida
roj.:23.11.2004
GŠ Laško-Radeče
Učitelj: Erian Karlović
Korepetitor: Nina Mole
R. Matz: Rondo
A. Dvořák: Humoreska
C. Webster: Scherzo
Minutaža: 09:00
21
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Beethovnova dvorana, torek, 10. 2. 2015
VIOLONČELO - Kategorija I. b
Od 13.50 do 14.02
Obvezna skladba: G. Goltermann: Etude - Caprice op. 54, št.. 4 ali C. Saint-Saëns:
Allegro
1.
Vičič Neža
roj.:10.07.2003
GŠ Laško-Radeče
Učitelj: Erian Karlović
Korepetitor: Mojca Lukmar
G. Goltermann: Etude - Caprice op. 54, št.. 4
C. Saint-Saëns: Labod
W. H. Squire: Danse Rustique op. 20, št. 5
Minutaža: 11:30
Beethovnova dvorana, torek, 10. 2. 2015
VIOLONČELO - Kategorija I. c
Od 14.32 do 15.13
Obvezna skladba: D. van Goens: Scherzo
1.
Kračun Pižmoht Bor
roj.:02.08.2001
GŠ Celje
Učitelj: Aleksandar Kuzmanovski
Korepetitor: Tamara Povh
D. van Goens: Scherzo
P. I. Čajkovski: Sentimentalni valček op. 51,
št. 6.
G. Goltermann: Koncert v h-molu op. 51, št.
3 Allegro molto moderato
Minutaža: 13:00
2.
Pleteršek Fajfer Alma
roj.:30.10.2001
Zasebnik
Učitelj: Karmen Pečar Koritnik
Korepetitor: Simona Moškotevc
Guzej
C. Stamitz: Koncert za violončelo, 1. stavek
R. Leoncavallo: Serenada
D. van Goens: Scherzo
Minutaža: 13:30
3.
Serušnik Nejka
roj.:24.07.2001
GŠ Slovenj Gradec
Učitelj: Ana Kramer
Korepetitor: Vlasta Šmon
D. van Goens: Scherzo
J. S. Bach: Courante iz I. Suite
C. Saint-Saëns: Koncert za violončelo št. 1 v
a-molu op. 33, 1. st.
Minutaža: 12:00
22
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
TEKMOVANJE V GLASBENI ŠOLI FRAN
KORUN KOŽELJSKI VELENJE
Orgelska dvorana, sreda, 11. 2. 2015
ORGLE - Kategorija I. c
Od 9.00 do 10.00
Obvezna skladba: J. S. Bach: Preludij in fuga v d-molu BWV 554
1.
Špes Gaja
roj.:17.01.2000
GŠ Marjan Kozina Novo mesto
Učitelj: Marija Snežka Podpečan
J. S. Bach: Preludij in fuga v d-molu BWV 554
M. Roger: Male koralne predigre op. 135 a,
Haupt voll Blut und Wunden in ach Beieb mit
Deiner Gnade
M. Tomc: Koračnica v G-duru
Minutaža: 11:50
2.
Juhart Amadeja
roj.:11.11.2000
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Barbara De Costa
J. S. Bach: Preludij in fuga v d-molu, BWV 554
T. Richner: Toccata fanfare
S. Premrl: Pastorala v E-duru
Minutaža: 08:16
3.
Krančič Mojca
roj.:16.01.2000
GŠ Nazarje
Učitelj: Barbara De Costa
J. S. Bach: Preludij in fuga v d-molu, BWV 554
E. Elgar: Vesper Voluntary II, op. 14
M. Tomc: Koračnica v G-duru
Minutaža: 09:40
4.
Mazej Anja
roj.:04.01.2000
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Barbara De Costa
J. S. Bach: Preludij in fuga v d-molu, BWV 554
C. Franck: Grand Choeur v fis-molu
S. Premrl: Pastorala v As-duru
Minutaža: 10:15
5.
Močenik Klara
roj.:28.08.2000
GŠ Celje
Učitelj: Katarina Arlič Leban
J. S. Bach: Preludij in fuga v d-molu, BWV 554
F. Mendelssohn Bartholdy: Andante D-dur
S. Premrl: Pastorala v G-Duru
Minutaža: 10:50
23
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Velika dvorana, sreda, 11. 2. 2015
HARFA - Kategorija I. a
Od 11.00 do 12.15
Obvezna skladba: E. Pozzoli: 65 Piccoli studi facili e progressivi, Secondo grado,
Etuda številka 15 ( Allegro moderato)
1.
Šadl Andreja
roj.:29.04.2006
GŠ Fran Korun
Koželjski Velenje
Učitelj: Katja Skrinar
E. Pozzoli: 65 Piccoli studi facili e progressivi, Secondo grado,
Etuda številka 15 ( Allegro moderato)
M. Mčedelov: Mali koral
S. McDonald: Alpine Waltz
Minutaža: 05:30
2.
Urlep Aja
roj.:17.05.2004
GŠ Nazarje
Učitelj: Katja Skrinar
E. Pozzoli: 65 Piccoli studi facili e progressivi, Secondo grado,
Etuda številka 15 ( Allegro moderato)
A. Hasselmans: Feuilles d’Automne, št. 1 Serenade melancolique
B. Andres: Vanille
Minutaža: 07:00
3.
Vivod Ajda Nina
roj.:30.08.2004
GŠ Nazarje
Učitelj: Katja Skrinar
E. Pozzoli: 65 Piccoli studi facili e progressivi, Secondo grado,
Etuda številka 15 ( Allegro moderato)
F. Godefroid: Quand tu me vois souffrir
L. Wood: Two guitars
Minutaža: 07:00
4.
Založnik Zoja Li
roj.:04.09.2004
GŠ Nazarje
Učitelj: Katja Skrinar
E. Pozzoli: 65 Piccoli studi facili e progressivi, Secondo grado,
Etuda številka 15 ( Allegro moderato)
Prir. M. Grandjany: Melissa
L. Wood: Bagpipe Jig
Minutaža: 05:00
5.
Žaberl Ivanka
roj.:24.06.2004
GŠ Celje
Učitelj: Anja Kožuh
E. Pozzoli: 65 Piccoli studi facili e progressivi, Secondo grado,
Etuda številka 15 ( Allegro moderato)
S. McDonald: Alpine Waltz
S. McDonald: Concert Etude
L. Wood: Bagpipe Jig
Minutaža: 05:00
6.
Kastelic Beatrice
roj.:05.08.2004
GŠ Celje
Učitelj: Anja Kožuh
E. Pozzoli: 65 Piccoli studi facili e progressivi, Secondo grado,
Etuda številka 15 ( Allegro moderato)
J. L. Dusik: Sonatina 1, Andante con moto
C. Salzedo: Tango
Minutaža: 07:00
24
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
7.
Kovačič Ana
roj.:25.06.2004
GŠ Celje
Učitelj: Anja Kožuh
E. Pozzoli: 65 Piccoli studi facili e progressivi, Secondo grado,
Etuda številka 15 ( Allegro moderato)
L. Wood: Sonatina in classical style, 1. st. Allegro cantabile
H. Renie: Angelus
Minutaža: 07:00
8.
Kozinc Lana
roj.:02.03.2005
GŠ Sevnica
Učitelj: Ana Uršič
E. Pozzoli: 65 Piccoli studi facili e progressivi, Secondo grado,
Etuda številka 15 ( Allegro moderato)
K. Cater: Green dragonfly
B. Andres: Cannelle
Minutaža: 05:00
9.
Pečak Vita Živa
roj.:30.09.2005
GŠ Celje
Učitelj: Anja Kožuh
E. Pozzoli: 65 Piccoli studi facili e progressivi, Secondo grado,
Etuda številka 15 ( Allegro moderato)
B. Andres: Tambourin
N. Gustavson: A Moorish garden
Minutaža: 07:05
10. Rakef Zarja Lana
roj.:27.02.2005
GŠ Fran Korun
Koželjski Velenje
Učitelj: Katja Skrinar
E. Pozzoli: 65 Piccoli studi facili e progressivi, Secondo grado,
Etuda številka 15 ( Allegro moderato)
D. Bernatović: Uspavanka za Lano
Prir. M. Grandjany: Melissa
Minutaža: 05:00
11. Ravničan Lana
roj.:02.02.2006
GŠ Celje
Učitelj: Anja Kožuh
E. Pozzoli: 65 Piccoli studi facili e progressivi, Secondo grado,
Etuda številka 15 ( Allegro moderato)
B. Andres: Gavotte
L. Wood: Processional
Minutaža: 04:35
Velika dvorana, sreda, 11. 2. 2015
HARFA - Kategorija I. b
Od 10.20 do 10.30
Obvezna skladba: E. Pozzoli: 65 Piccoli studi facili e progressivi, Secondo grado,
Etuda številka 41 ( Allegro moderato)
1.
Petrič Nina
roj.:18.07.2003
GŠ Fran Korun
Koželjski Velenje
Učitelj: Katja Skrinar
E. Pozzoli: 65 Piccoli studi facili e progressivi, Secondo
grado, Etuda številka 41 ( Allegro moderato)
A. Hasselmans: Etude Melodique
C. Salzedo: Tango
Minutaža: 08:00
25
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Glasbena šola
I.a
I.b
I.c
GŠ Celje
4
4
2
GŠ Laško-Radeče
1
2
I.a
1
I.b
KITARA
VIOLONČELO
VIOLINA
INSTRUMENT
ŠTEVILO TEKMOVALCEV PO GLASBENIH
ŠOLAH, DISCIPLINAH IN KATEGORIJAH
I.c
I.a
1
1
1
1
1
1
I.b
I.c
GŠ Muta
GŠ na Koroškem
GŠ Nazarje
1
1
1
1
1
2
7
4
GŠ Novo mesto
GŠ Radlje
2
GŠ Ravne
GŠ Rogaška Slatina
1
GŠ Sevnica
GŠ Slov. Gradec
1
1
1
GŠ Slov. Konjice
1
1
GŠ Šentjur
1
GŠ Velenje
4
3
3
1
3
Zasebnik
1
GŠ Žalec
3
Skupaj
18
1
13
6
1
1
2
3
1
3
16
5
Skupaj
37
7
26
Skupaj tekmovalci
37
7
26
26
5
I.a
I.a
1
5
I.b
I.c
I.c
1
1
I.a
I.b
2
I.c
SKUPAJ
KOM. SKUP. S
PIHALI
CITRE
VIOLA
HARFA
ORGLE
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
I.a
I.b
št.
tekm.
2
1
9
1
1
6
24
1
10
2
1
3
1
2
6
10
1
1
2
13
4
1
2
7
1
2
2
5
6
1
1
2
11
1
1
3
5
2
5
1
1
1
1
2
3
6
4
8
2
4
3
2
19
31
4
8
1
4
9
52
1
17
5
18
17
1
17
5
18
52
12
128
163
SOLISTI...............................................................................................................111
KOMORNE SKUPINE..................................................................................17
SKUPAJ...............................................................................................................128
ŠTEVILO VSEH NASTOPAJOČIH.........................................................163
27
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Velika dvorana, sreda, 11. 2. 2015
HARFA - Kategorija I. c
Od 9.00 do 10.20
Obvezna skladba: J. Thomas: The minstrel´s adieu to his native land
1.
Zamrnik Brina
roj.:20.04.2000
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Dalibor Bernatović
J. Thomas: The minstrel´s adieu to his native land
A. Hasselmans: Priere
M. Glinka: Nocturno
D. Bernatović: Imaginacija št. 3
Minutaža: 16:00
2.
Jene Tinkara
roj.:03.07.2001
GŠ Sevnica
Učitelj: Ana Uršič
J. Thomas: The minstrel´s adieu to his native land
Z. Ciglič: Adagio amoroso
B. Andres: Danses d´autumne št. 2
Minutaža: 11:35
3.
Kastelic Dominika
roj.:11.02.2001
GŠ Celje
Učitelj: Anja Kožuh
J. Thomas: The minstrel´s adieu to his native land
A. Srebotnjak: Preludij za harfo št. 1.
G. F. Händel: Passacaglia
A. Zabel: La Source
Minutaža: 16:00
4.
Kopušar Karin
roj.:21.03.2001
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Katja Skrinar
J. Thomas: The minstrel´s adieu to his native land
A. Hasselmans: Priere
D. Bernatović: Melanholični valček
Minutaža: 14:30
5.
Pavič Anina
roj.:07.11.2001
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Katja Skrinar
J. Thomas: The minstrel´s adieu to his native land
C. Debussy: Arabeska št. 1
D. Bernatović: Imaginacija št. 3
Minutaža: 13:00
Modra dvorana, sreda, 11. 2. 2015
VIOLINA - Kategorija I. a
Od 8.30 do 11.30
Obvezna skladba: J. A. Hasse: Bourree in Menuet
1.
Viher Ana
roj.:12.07.2004
GŠ Celje
Učitelj: Alenka Firšt
Korepetitor: Petra Efremov
28
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
L. Firšt: Škratova skrivnost
O. Rieding: Concertino op. 24, 1. st. Allegro
moderato
Minutaža: 10:00
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
2.
Viltužnik Zala
roj.:21.03.2005
GŠ Radlje ob Dravi
Učitelj: Valentin Štante
Korepetitor: Estera Vadakovič Hari
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
I. Štuhec: Mali cowboy
F. Küchler: Concertino op. 11, 1. st. Allegro
moderato
Minutaža: 07:20
3.
Zalezina Maruša
roj.:19.10.2004
GŠ Rogaška Slatina
Učitelj: Peter Kuhar
Korepetitor: Andreja Krklec
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
P. Šivic: Pajac
A. Komarovski: Koncert št. 2, 1. st.
Minutaža: 10:00
4.
Založnik Eva
roj.:12.06.2005
GŠ Celje
Učitelj: Barbara Rajević
Korepetitor: Karine Gišjan Roškar
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
P. Šivic: Pajac
O. Rieding: Concert op. 34, 1. st. Allegro
moderato
Minutaža: 08:35
5.
Abraham Laura
roj.:19.09.2005
GŠ Slovenj Gradec
Učitelj: Jerica Borkovič
Korepetitor: Amra Kabil Đukanovič
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
G. Perlman: Israeli Concertino: Hora-Hatikva
F. Stanič: Andante semplice
Minutaža: 06:50
6.
Čeč Lea
roj.:31.05.2005
GŠ Laško-Radeče
Učitelj: Maja Glavač
Korepetitor: Dejan Jakšič
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
E. Glavnik: Ples škratov
F. Küchler: Concertino, op. 12, 1. st. Allegro
moderato
Minutaža: 11:00
7.
Dobrovoljski Maruška
roj.:07.01.2004
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Peter Napret
Korepetitor: Ines Ivanovič
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
V. Prinčič: Molitev izpod Nanosa
F. Seitz: Koncert v D-duru, op. 22, 1. st.
Allegro moderato
Minutaža: 09:30
8.
Fučik Lara
roj.:16.01.2004
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Jasmina Rijavec
Korepetitor: Ines Ivanovič
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
I. Šček: Fandango
G. Perlman: Israeli Concertino: 1. stavek
(With much vigor and swing)
Minutaža: 07:10
ODMOR DO 10.05
29
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
9.
Hedl Nija
roj.:17.03.2005
GŠ Risto Savin Žalec
Učitelj: Maruška Kotnik
Korepetitor: Jernej Kirbiš
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
J. Gregorc: Elegija
F. Seitz: Concerto No. 5: 1.st. Allegro
moderato
Minutaža: 08:10
10. Kramer Lara
roj.:07.08.2005
GŠ Celje
Učitelj: Alenka Firšt
Korepetitor: Petra Efremov
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
N. Firšt: Anin valček
O. Rieding: Koncert op. 34, 1. st. Allegro
moderato
Minutaža: 08:50
11. Leskovar Maša
roj.:26.06.2005
GŠ Skladateljev Ipavcev Šentjur
Učitelj: Rauter Elizabeta
Korepetitor: Larysa Kocherova
J.A.Hasse: Bourree in Menuet
I. Šček: Fandango
F. Seitz: Koncert za violino v G-duru, op.13,
1.st.
Minutaža: 09:40
12. Marinšek David
roj.:04.04.2005
GŠ Risto Savin Žalec
Učitelj: Andraž Slakan
Korepetitor: Jernej Kirbiš
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
Z. Sagadin: Čmrlji ples
F. Küchler: Concertino v G-duru, op. 11, 1. st.
Allegro moderato
Minutaža: 10:00
13. Mori Lara
roj.:23.02.2007
GŠ Radlje ob Dravi
Učitelj: Valentin Štante
Korepetitor: Estera Vadakovič Hari
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
S. Mach: Koncertino facile, 1. st. Moderato
P. Merku: Kadenca
Minutaža: 06:00
14. Petek Monika
roj.:27.12.2004
GŠ Celje
Učitelj: Barbara Rajević
Korepetitor: Karine Gišjan Roškar
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
B. Arnič: Čolnarji
A. Vivaldi: Koncert v a-molu, 1. st. Allegro
Minutaža: 08:57
15. Pibernik Ema
roj.:04.06.2005
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Igor Ulokin
Korepetitor: Nikolaj Žličar
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
L. Pfeifer: Mala uspavanka
O. Rieding: Koncert za violino v h-molu, 1.
st. Allegro moderato
Minutaža: 06:30
16. Purnat Jasna
roj.:04.08.2004
GŠ Nazarje
Učitelj: Teodora Ianakieva Garkova
Korepetitor: Milanka Črešnik
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
S. Mihelčič: Adagio cantabile
F. Seitz: Concerto No. 5, 1. st. Allegro
moderato
Minutaža: 08:50
30
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
17. Sagadin Zarja
roj.:12.05.2004
GŠ Risto Savin Žalec
Učitelj: Andraž Slakan
Korepetitor: Jernej Kirbiš
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
Z. Sagadin: Čmrlji ples
O. Rieding: Concerto v h-molu, op. 35, 1. st.
Allegro moderato
Minutaža: 10:00
18. Sevčnikar Urška
roj.:01.11.2005
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Peter Napret
Korepetitor: Ines Ivanovič
J. A. Hasse: Bourree in Menuet
V. Prinčič: Igrajmo kolo
O. Rieding: Koncert v h-molu, 1. st. Allegro
moderato
Minutaža: 10:00
Modra dvorana, sreda, 11. 2. 2015
VIOLINA - Kategorija I. b
Od 14.50 do 18.00
Obvezna skladba: A. Corelli: Sonata v E-molu, op. 5, št. 8
(1. stavek: Preludij - largo in 2. stavek: Allemanda - Allegro)
1.
Štrekelj Kristina
roj.:09.10.2002
GŠ Ravne na Koroškem
Učitelj: Đorđe Berak
Korepetitor: Valentina Čas
A. Corelli: Sonata v e-molu, op. 5, št. 8
( 1. stavek: Preludij - largo in 2. stavek:
Allemanda - Allegro)
P. Šivic: Pripovedka
F. Seitz: Koncert v g-molu, št. 3, op. 12,
1. st.
Minutaža: 10:00
2.
Viher Katarina
roj.:15.01.2002
GŠ Celje
Učitelj: Alenka Firšt
Korepetitor: Petra Efremov
A. Corelli: Sonata v e-molu, op. 5, št. 8
( 1. stavek: Preludij - largo in 2. stavek:
Allemanda - Allegro)
L. Firšt: Klepet kresničk
J. Haydn: Koncert v G-duru, 1. st. Allegro
moderato
Minutaža: 11:55
3.
Vodenik Jan
roj.:14.10.2003
GŠ Celje
Učitelj: Petra Arlati Kovačič
Korepetitor: Tamara Povh
A. Corelli: Sonata v e-molu, op. 5, št. 8
( 1. stavek: Preludij - largo in 2. stavek:
Allemanda - Allegro)
H. Sitt: Concertino v a-molu, op. 70, 1. st.
Allegro
L. M. Škerjanc: Arietta na G struni
Minutaža: 11:03
31
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
4.
Zemljič Klara
roj.:09.10.2003
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Danica Koren
Korepetitor: Ines Ivanovič
A. Corelli: Sonata v e-molu, op. 5, št. 8,
1. stavek: Preludij – Largo in 2. stavek:
Allemanda – Allegro
L. M. Škerjanc: Arietta na G struni, Adagio
O. Rieding: Concertino in ungarische Weise,
op. 21
Minutaža: 15:00
5.
Bider Nuša
roj.:06.03.2003
GŠ Nazarje
Učitelj: Teodora Ianakieva Garkova
Korepetitor: Milanka Črešnik
A.Corelli: Sonata v e-mollu, op. 5, št. 8., 1 in
2 stavek: Preludij-largo, Allemanda - allegro
P. Mihelčič: Groteskni ples
F. Seitz, prir. P. Martin: Koncert št. 2, 1. st.
Minutaža: 11:32
6.
Glinšek Manca
roj.:03.10.2002
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Jerneja Srebernjak
Korepetitor: Ines Ivanovič
A. Corelli: Sonata v e-molu, op. 5, št. 8
( 1. stavek: Preludij - largo in 2. stavek:
Allemanda - Allegro)
P. Šivic: Rajanje
O. Rieding: Concertino in ungarischer
Weise, op. 21
Minutaža: 12:00
7.
Jelčič Manja
roj.:29.05.2002
GŠ Celje
Učitelj: Petra Arlati Kovačič
Korepetitor: Tamara Povh
A. Corelli: Sonata v e-molu, op. 5, št. 8
( 1. stavek: Preludij - largo in 2. stavek:
Allemanda - Allegro)
P. Šivic: Valček
H. Sitt: Concertino za violino v a-molu, op.
70
Minutaža: 11:44
ODMOR DO 16.30
8.
Jelenski Val
roj.:20.09.2002
GŠ Laško-Radeče
Učitelj: Maja Glavač
Korepetitor: Dejan Jakšič
A. Corelli: Sonata v e-molu, op. 5, št. 8
( 1. stavek: Preludij - Largo in 2. stavek:
Allemanda - Allegro)
T. Habe: Pod gradom
D. Kabalevski: Koncert za violino in orkester,
op. 48, 1. st. Allegro molto e con brio)
Minutaža: 13:00
9.
Kolman Marija Terezija
roj.:06.04.2002
GŠ Laško-Radeče
Učitelj: Lucija Kovačič
Korepetitor: Mojca Lukmar
L. Firšt: Škratova skrivnost
A. Corelli: Sonata v e-molu, op. 5, št. 8
( 1. stavek: Preludij - largo in 2. stavek:
Allemanda - Allegro)
F. Seitz: Koncert v g-molu, op. 12, št. 3, 1. st.
Minutaža: 12:35
32
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
10. Lavrinšek Maruša
roj.:28.05.2003
GŠ Slovenj Gradec
Učitelj: Nina Grošelj Bricman
Korepetitor: Maja Kastratovnik
A. Corelli: Sonata v e-molu, op. 5, št. 8
( 1. stavek: Preludij - largo in 2. stavek:
Allemanda - Allegro)
I. Šček: Fandango
A. Komarowski: Koncert v A-duru, št. 2, 1. st.
Allegro giocoso
Minutaža: 12:20
11. Lilija Pia
roj.:06.06.2003
GŠ Frana Gerbiča Cerknica
Učitelj: Kristian Kolman
Korepetitor: Karine Gišjan Roškar
A. Corelli: Sonata v E-molu, op. 5, št. 8
( 1. stavek: Preludij - largo in 2. stavek:
Allemanda - Allegro)
N. Firšt: Ragtime
A. Komarovski: Koncert št. 2 v A-duru, 1. st.
Allegro giocoso
Minutaža: 12:00
12. Matjaš Vid
roj.:25.02.2002
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Igor Ulokin
Korepetitor: Nikolaj Žličar
A. Corelli: Sonata v e-molu, op. 5, št. 8
( 1. stavek: Preludij - largo in 2. stavek:
Allemanda - Allegro)
M. Bravničar: Poskočna
A. Vivaldi: Koncert za violino v a-molu op. 3,
št. 6, 2. st. Largo in 3. st. Presto
Minutaža: 10:30
13. Otič Maja
roj.:20.12.2003
GŠ Ravne na Koroškem
Učitelj: Jelka Glavnik Berak
Korepetitor: Valentina Čas
A. Corelli: Sonata v e-molu, op. 5, št. 8
( 1. stavek: Preludij - largo in 2. stavek:
Allemanda - Allegro)
P. Šivic: Pripovedka
A. Vivaldi: Koncert v a-molu, št. 6, op. 3, 1. st.
Minutaža: 10:00
Modra dvorana, sreda, 11. 2. 2015
VIOLINA - Kategorija I. c
Od 12.00 do 13.35
Obvezna skladba: G. F. Händel: Sonata v g-molu, HWV 368
1.
Vrečko Eva
roj.:18.04.2000
GŠ Celje
Učitelj: Petra Arlati-Kovačič
Korepetitor: Larisa Čanji
G. F. Händel: Sonata v g-molu, HWV 368
(1. stavek: Andante, 2. stavek: Allegro)
L. M. Škerjanc: Nesodobna bagatela
F. Mendelssohn: Koncert za violino v
e-molu, op. 64, 1. st. Allegro, molto
appassionato
Minutaža: 20:26
33
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
2.
Bastič Brina
roj.:29.02.2000
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Igor Ulokin
Korepetitor: Nikolaj Žličar
G. F. Händel: Sonata v g-molu, HWV 368
(1. stavek: Andante, 2. stavek: Allegro)
J. Gregorc: Elegija
A. Vivaldi: Štirje letni časi, Poletje, 2. st.
Adagio, 3. st. Presto
Minutaža: 11:20
3.
Kač Nina
roj.:16.07.2001
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje
Učitelj: Jerneja Srebernjak
Korepetitor: Ines Ivanovič
G. F. Händel: Sonata v g-molu, HWV 368
(1. stavek: Andante, 2. stavek: Allegro)
L. M. Škerjanec: Arietta na G struni
Ch. de Beriot: Koncert v a-molu, št. 9 1. st.
Allegro maestoso
Minutaža: 13:00
4.
Lilija Sotlar Nina
roj.:05.12.2001
GŠ Celje
Učitelj: Petra Arlati Kovačič
Korepetitor: Tamara Povh
G. F. Händel: Sonata v g-molu, HWV 368
(1. stavek: Andante, 2. stavek: Allegro)
Ch. de Beriot: Scene de ballet, op. 100
L. M. Škerjanc: Arietta na G struni
Minutaža: 13:44
5.
Oder Nina
roj.:17.01.2000
GŠ Krško
Učitelj: Danica Koren
Korepetitor: Ana Avberšek
G. F. Händel: Sonata v g-molu, HWV 368,
1.stavek: Andante, 2.stavek: Allegro
M. Krečič: Imaginary Landscape of
Mushrooms
H. Wieniawski: Koncert št. 2 v d-molu, op.
22, 1.st. Allegro moderato
Minutaža: 15:59
6.
Sonjak Lara
roj.:01.09.2000
GŠ Risto Savin Žalec
Učitelj: Andraž Slakan
Korepetitor: Jernej Kirbiš
G. F. Händel: Sonata v g-molu, HWV 368
(1. stavek: Andante, 2. stavek: Allegro)
T. Slakan: Allegro con brio
J. B. Accolay: Koncert št.1 v a-molu, 1. st.
Allegro moderato
Minutaža: 15:00
Modra dvorana, sreda, 11. 2. 2015
VIOLA - Kategorija I. a
Od 18.30 do 18.40
1.
Bornšek Ema
roj.:10.09.2005
GŠ Celje
Učitelj: Kristian Kolman
Korepetitor: Karine Gišjan Roškar
34
L. van Beethoven: Song of spring, op. 52,
št. 4
F. Wohlfahrt, op. 45: Etuda št. 4
J. Mokrý: Concertino v G-duru 1. st.
Minutaža: 07:30
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
R A Z P I S Na podlagi 10. člena Pravil tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in
baletnih plesalcev
Komisija za glasbena in baletna tekmovanja (TEMSIG)
in Zveza slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ)
razpisujeta 44. TEKMOVANJE
MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE
Tekmovanje je razpisano za naslednje tekmovalne discipline:
VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, HARFA, KITARA, CITRE, ORGLE,
KOMORNE SKUPINE S PIHALI, SOLFEGGIO.
Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh:
−− regijska tekmovanja na glasbenih šolah v raznih krajih Slovenije od 9. do 17.
februarja 2015,
−− državno tekmovanje na glasbenih šolah v primorski regiji od 9. do 20. 3. 2015.
Koncerti prvonagrajencev bodo 25. 3. 2015 v Ljubljani, 26. 3. 2015 v Postojni, 27. 3.
2015 v Mariboru. Regijska tekmovanja potekajo v vseh kategorijah in disciplinah.
Kategorije za solistične discipline:
1. a
1. b
1. c
2. a
2. b
3. a
3. b
do 11 let – rojeni leta 2004 in kasneje
12 in 13 let – rojeni leta 2002 in 2003
14 in 15 let – rojeni leta 2000 in 2001
16 in 17 let – rojeni leta 1998 in 1999
18 in 19 let – rojeni leta 1996 in 1997
20 do 22 let – rojeni leta 1993, 1994 in 1995
23 do 25 let – rojeni leta 1990, 1991 in 1992
35
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Kategorije za solfeggio:
1. a
1. b
1. c
2. a
2. b
3.
do 11 let – rojeni leta 2004 in kasneje
12 in 13 let – rojeni leta 2002 in 2003
14 in 15 let – rojeni leta 2000 in 2001
16 in 17 let – rojeni leta 1998 in 1999
18 in 19 let – rojeni leta 1996 in 1997
20 do 23 let – rojeni leta 1992, 1993, 1994, 1995
Kategorije za disciplino komorne skupine s pihali:
1. a: povprečna starost člana skupine do 12 let (0 – 12),
1. b: povprečna starost člana skupine do 15 let (12,01 – 15),
2.: povprečna starost člana skupine do 19 let (15,01 – 19),
3.: povprečna starost člana skupine do 25 let (19,01 – 25).
POGOJI UDELEŽBE:
Tekmovanja se lahko udeležijo mladi glasbeniki in baletni plesalci, ki se izobražujejo
v javnih in zasebnih glasbenih šolah, na konservatorijih za glasbo in balet oziroma
umetniških gimnazijah ter na akademiji za glasbo, učenci slovenskih glasbenih šol
v zamejstvu ter slovenski državljani, ki se šolajo v tujini ali si znanje pridobivajo kako
drugače.
V kategorijah 1. (a, b, c) se lahko državnega tekmovanja udeležijo tisti tekmovalci, ki so
na regijskih tekmovanjih dosegli ZLATO PRIZNANJE, t.j. najmanj 90 točk. Tekmovalci
v kategorijah 2. (a, b) in 3. (a, b) ter disciplini solfeggio (vse kategorije) tekmujejo na
regijskem tekmovanju, ki se bo letos odvijalo v primorski regiji v času državnega
tekmovanja. V kategorijah 2. (a, b) in 3. (a, b) ter disciplini solfeggio (vse kategorije) se
lahko državnega tekmovanja udeležijo tisti tekmovalci, ki so na regijskem tekmovanju
dosegli ZLATO PRIZNANJE, t. j. najmanj 90 točk.
Tekmovalec praviloma tekmuje v ustrezni starostni kategoriji. Pri izračunavanju starosti
se upošteva letnica rojstva [od 1.1. do 31.12.]. Mlajši tekmovalec lahko tekmuje v višji
kategoriji (velja za vse discipline).
Tekmovalec se s prijavo na tekmovanje strinja s Pravili tekmovanja in se obvezuje, da
bo nastopil na koncertih prvonagrajencev, snemanjih ali drugih prireditvah, ki jih
organizira TEMSIG. V tem primeru se odpoveduje kakršnimkoli honorarjem ali finančnim
nadomestilom.
36
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
PRIJAVA NA TEKMOVANJE:
1. Prijava tekmovalca:
Tekmovalci, ki tekmujejo v kategorijah 1. (a, b, c), razen v disciplini solfeggio, se prijavijo
na ustrezno regijsko tekmovanje (glej spodaj „REGIJSKA TEKMOVANJA“), kamor nakažejo
tudi prijavnino.
Tekmovalci za disciplino solfeggio (vse kategorije) in vsi ostali tekmovalci v kategorijah
2. (a, b), 3. (a, b) in komorne skupine v 2. in 3. kategoriji, se prijavijo neposredno na
naslov:
Zveza slovenskih glasbenih šol – TEMSIG, Jenkova cesta 4, 3320 Velenje.
Prijavnico za tekmovanje v vseh kategorijah je potrebno oddati v elektronski obliki na
naslov www.temsig.si.
Poleg tega je potrebno prijavo poslati tudi po pošti (na regijska tekmovanja – glej spodaj
– za 1. kategorijo, razen discipline solfeggio, ter na Zvezo slovenskih glasbenih šol za 2.
in 3. kategorijo ter vse kategorije discipline solfeggio) z naslednjimi prilogami:
−− tiskana verzija prijave s podpisom tekmovalca ali zakonitega zastopnika, profesorja
in vodje šole ter žigom šole, razen v primeru prijave zasebnika,
−− lastnoročno podpisano kopijo rojstnega lista ali kopijo veljavnega osebnega
dokumenta, −− kopijo potrdila o plačani prijavnini,
−− kopijo not izvajanega programa, ki ni natančno določen v propozicijah (skladbe po
lastnem izboru); za soliste solistični part s klavirsko spremljavo, za komorne skupine
pa partituro. Študenti, ki študirajo v tujini, in zasebniki morajo priložiti tudi potrdilo o državljanstvu.
Zadnji in dokončni rok za prijavo je 6. 1. 2015 (velja datum poštnega žiga). Po prijavi ni mogoče spreminjati tekmovalnega programa.
2. Posredovanje prijav z regijskega na državno raven tekmovanja
Prijave na državno tekmovanje posredujejo nosilci posameznih regijskih tekmovanj
(glasbene šole, kjer so sedeži regijskih tekmovanj).
Zadnji in dokončni rok prijave (za nosilce regijskih tekmovanj) je 19. 2. 2015. PRIJAVNINA:
Kotizacijo za 1. kategorijo (solisti in komorne skupine) je potrebno nakazati na transakcijski
račun šole, kjer je sedež regijskega tekmovanja.
Če zbrane prijave tekmovalcev posredujejo glasbene šole in jim hkrati (delno ali v celoti)
sofinancirajo prijavnino, je k prijavi potrebno priložiti tudi dokumentacijo (rekapitulacijo),
iz katere so jasno razvidni zneski, ki jih glasbena šola plača za posameznega tekmovalca.
37
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Višina prijavnine:
1. a
1. b
1. c
70 €
70 €
70 €
Komorne skupine 1. a
kategorija
35 €/član
komorne skupine 1. b kategorija
35 €/član
Kotizacijo za 1. kategorijo (razen za disciplino solfeggio) je potrebno nakazati na regijski
center, kamor se tekmovalec prijavlja (seznam spodaj).
Višina prijavnine:
2. a
2. b 3. a
3. b
80 € 80 € 100 € 100 €/član
Komorne skupine 2. kategorija
40 €/član
Komorne skupine 3. kategorija
50 €/član
Kotizacijo za 2. in 3. kategorijo (solisti in komorne skupine) ter vse kategorije discipline
solfeggio pa je potrebno nakazati na transakcijski račun Zveze slovenskih glasbenih šol,
Jenkova cesta 4, 3320 Velenje.
TRR: SI 56 6100 0000 1419 845 (BIC koda: HDELSI22), sklic 00 201503, odprt pri Delavski
hranilnici d.d., Miklošičeva 5, Ljubljana. REGIJSKA TEKMOVANJA
Regijska tekmovanja organizira Zveza slovenskih glasbenih šol. Organizacijski odbor
posameznega regijskega tekmovanja določi lokacije tekmovanja.
SEDEŽI REGIJSKIH TEKMOVANJ so na naslednjih glasbenih šolah:
REGIJSKO TEKMOVANJE LJUBLJANE, vodja Mojca Tratar
Glasbena šola Ljubljana Moste – Polje, Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana
tel. 01 542 18 20, faks: 01 542 18 24, e-pošta: [email protected] Transakcijski račun: SI56 0126 1603 0711 161, sklic: 00 201502 (namen nakazila:
tekmovanje)
REGIJSKO TEKMOVANJE OKOLICE LJUBLJANE IN ZASAVJA, vodja Miran Juvan
Glasbena šola Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale
tel. in faks: 01 724 14 19, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: SI56 0122 3603 0709 822, sklic: 00 201502 (namen nakazila:
tekmovanje)
REGIJSKO TEKMOVANJE ŠTAJERSKE IN PREKMURJA, vodja Helena Meško
Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Mladinska ulica 12, 2000 Maribor
tel.: 02 228 72 80, faks: 02 228 72 88, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: SI56 0127 0603 0701 408, sklic 00 201502 (namen nakazila:
tekmovanje)
REGIJSKO TEKMOVANJE CELJSKEGA IN KOROŠKEGA OBMOČJA, vodja Simon Mlakar
Glasbena šola Celje, Slomškov trg 10, 3000 Celje
38
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
tel.:03 492 57 30, faks: 03 492 57 39, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: SI56 0121 1603 0709 537, sklic: 00 201502 (namen nakazila:
tekmovanje)
REGIJSKO TEKMOVANJE DOLENJSKE, vodja Daniel Ivša
Glasbena šola Brežice, Cesta prvih borcev 5, 8250 Brežice
tel. 07 499 10 50, faks: 07 499 10 52, e-pošta: [email protected] Transakcijski račun: SI56 0120 9603 0709 441, sklic: 00 201502 (namen nakazila:
tekmovanje)
REGIJSKO TEKMOVANJE GORENJSKE, vodja Martina Valant
Glasbena šola Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 48, 4270 Jesenice
tel. 04 586 60 30, faks: 04 583 10 50, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: SI 56 0124 1603 0710 395, sklic: 00 201502 (namen nakazila:
tekmovanje)
REGIJSKO TEKMOVANJE PRIMORSKE, vodja Iztok Babnik
Glasbena šola Koper, Gallusova 2, 6000 Koper
tel. 05 666 36 00, faks: 05 666 36 06, e-pošta: [email protected]
Transakcijski račun: Zveza primorskih glasbenih šol, Ljubljanska 10, 6230 Postojna, SI56
1010 0003 8748 294, odprt pri Banki Koper d. d., Bic / Swift koda: BAKOSI2X (namen
nakazila: tekmovanje)
Prijavnice in vse informacije v zvezi z regijskimi tekmovanji posredujejo vodstva teh
tekmovanj.
ŽIRIJE
Žirije na regijski ravni skladno s pravili in pooblastili imenuje organizacijski odbor s
soglasjem Izvršnega odbora Zveze slovenskih glasbenih šol, na državnem tekmovanju
pa jih imenuje Komisija TEMSIG. Odločitve o imenovanju žirij so dokončne in brez
možnosti pritožbe.
RAZPOREDI IN URNIKI TEKMOVANJA
Razporede tekmovanja pripravi organizacijski odbor tekmovanja na podlagi spiskov
prijavljenih tekmovalcev od začetne črke priimka »Š«. Osnova za pripravo razporeda
tekmovanja je prijavljena minutaža programa tekmovanja posameznega tekmovalca in
racionalna razporeditev glede na razpoložljivi čas žirij. Po objavi urnikov in razporedov
tekmovanja spremembe niso več možne. Zagotovitev razpoložljivega korepetitorja je
dolžnost tekmovalca.
39
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
PROPOZICIJE IN TEKMOVALNI PROGRAM
Propozicije za vse discipline in kategorije so sestavni del tega razpisa. Objavljene so na
spletni strani tekmovanja www.temsig.si. Propozicije določajo časovne omejitve, obvezne
skladbe in ostale pogoje izvedbe programa, ki ne izhajajo že iz pravil tekmovanja ali tega
razpisa. Tekmovalni program (program, ki ga prijavi tekmovalec na tekmovanje) se po poteku
prijavnega roka ne more več spreminjati. Organizator tekmovanja bo za potrebe izvajanja
stare glasbe omogočil izvajanje na čembalu uglasitve 440 Hz z možnostjo transpozicije
na 415 Hz, druge inštrumente morajo tekmovalci priskrbeti sami. Dodatne informacije:
Špela Florjanič, strokovni sodelavec M: + 386 31 533 093
E: [email protected] Komisija za tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov
in baletnih plesalcev, zanjo: Simon Mlakar, predsednik Komisije Temsig,
junij 2014
40
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Na podlagi 22. člena pravil ZSGŠ, ki jih je 14. 10. 2009 sprejela skupščina ZSGŠ,
komisija TEMSIG sprejema naslednja
PRAVILA
TEKMOVANJ MLADIH SLOVENSKIH
GLASBENIKOV
IN BALETNIH PLESALCEV I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina pravil)
Ta pravila urejajo tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev
(v nadaljevanju ‚ tekmovanje).
Pravila določajo:
−− cilje tekmovanja,
−− razpis, propozicije in vodenje tekmovanja, −− organe tekmovanja,
−− kriterije za podeljevanje plaket, priznanj, nagrad in posebnih nagrad, −− razglasitev dosežkov,
−− ugovore na kršenje določil in pravil.
2. člen
(Cilji tekmovanja)
Cilji tekmovanja so:
−− odkrivanje in spodbujanje zelo nadarjenih učencev,
−− usmerjanje nadarjenih učencev v nadaljnje glasbeno, baletno izobraževanje, −− omogočanje najboljšim, da se udeležijo državnih oziroma mednarodnih tekmovanj
in koncertov, −− širjenje in poglabljanje znanja,
−− popularizacija znanja,
−− motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja,
−− izmenjava pedagoških izkušenj pri delu z nadarjenimi učenci,
−− izmenjava članov žirij s tujino.
41
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
3. člen
(Ravni tekmovanja)
Tekmovanje poteka na regijski in državni ravni.
4. člen
(Tekmovalne discipline)
Tekmovalne discipline so: klavir, orgle, harmonika, diatonična harmonika, violina, viola,
violončelo, kontrabas, harfa, kitara, citre, tamburica, flavta, oboa, klarinet, saksofon,
fagot, kljunasta flavta, rog, trobenta, pozavna, tuba, druga konična trobila, tolkala, petje,
solfeggio, jazz solo, kitarski duo, klavirski duo, komorne skupine z godali in klavirjem,
komorne skupine s pihali, komorne skupine s trobili, balet in sodobni ples. V tekmovalnih disciplinah petje in balet se zaradi različnega tekmovalnega programa vse
kategorije delijo tudi po spolu — ženski/moški.
Tekmovanje v posamezni disciplini poteka trienalno, v baletu pa bienalno.
Kategorije in starost tekmovalcev, raven tekmovanja in razpored disciplin so določeni v
razpisu.
5. člen
(Organizator tekmovanja)
Organizatorja tekmovanja sta TEMSIG in ZSGŠ v sodelovanju z glasbenimi šolami.
6. člen
(Prostovoljnost udeležbe na tekmovanju)
Sodelovanje učencev, dijakov in študentov (mladih glasbenikov in baletnih plesalcev) na
tekmovanju je prostovoljno.
7. člen
(Pravica do udeležbe na tekmovanju)
Tekmovanja se lahko udeležijo mladi glasbeniki in baletni plesalci, ki se izobražujejo
v javnih in zasebnih glasbenih šolah, na konservatorijih za glasbo in balet oziroma
umetniških gimnazijah ter na akademiji za glasbo, učenci slovenskih glasbenih šol
v zamejstvu ter slovenski državljani, ki se šolajo v tujini ali si znanje pridobivajo kako
drugače. V disciplini balet lahko v III. kategoriji tekmujejo tudi profesionalni plesalci, ki so
slovenski državljani. Tekmovalec lahko na istem tekmovanju tekmuje v dveh različnih tekmovalnih disciplinah.
Tekmovalec ne more tekmovati v isti disciplini v dveh različnih starostnih kategorijah. Tekmovalec ne more tekmovati v dveh ali več komornih skupinah.
42
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
8. člen
(Ugodnosti za tekmovalce)
Tekmovanje je uvrščeno med tekmovanja iz znanja, ki učencem, dijakom in študentom
višjih strokovnih šol dajejo pravico do prilagajanja šolskih obveznosti. Merila, kriteriji in
izvajanje so odvisni od posamezne šole. Najuspešnejšim tekmovalcem, ki dosežejo nagrado oziroma najmanj 90 % možnih točk
na državnem tekmovanju mladih glasbenikov oziroma baletnih plesalcev, prinašajo te
uvrstitve dodatne točke za vpis v srednje šole, ki v tekočem letu omejijo vpis v 1. letnik.
Merila, kriteriji in izvajanje so odvisni od posamezne šole. Tekmovalcem, ki so na državnem tekmovanju dosegli nagrado ali zlato plaketo, se ta
uvrstitev in potrditev nadarjenosti upošteva pri dodelitvi Zoisove štipendije, in sicer v
skladu s predpisi, ki urejajo dodeljevanje navedenih štipendij.
II. RAZPIS TEKMOVANJA
1. Razpis in prijava
9. člen
(Razpis in čas tekmovanja)
Razpis tekmovanja objavi TEMSIG najkasneje do 24. junija za tekmovanje v naslednjem
koledarskem letu. Razpis je objavljen na internetni strani http://www.temsig.
si. Tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov praviloma potekajo februarja in marca,
tekmovanja mladih slovenskih baletnih plesalcev pa praviloma februarja. Točen čas in
kraj regijskih in državnega tekmovanja določi TEMSIG z vsakoletnim razpisom. 10. člen
(Vsebina razpisa)
Razpis tekmovanja obsega:
−− tekmovalne discipline v povezavi s 3. in 4. členom tega pravilnika,
−− kategorije in starost tekmovalcev,
−− obvezne skladbe ter določila o obvezni igri na pamet za glasbenike,
−− obvezne klasične variacije ali pas de deux in sodobna koreografija za plesalce,
−− časovna omejitev tekmovalnega programa,
−− čas in kraje regijskih ter državnega tekmovanja,
−− roke in način prijave na regijsko in državno tekmovanje,
−− druge pogoje in podrobnosti,
43
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
11. člen
(Prijava na tekmovanje)
Na regijsko tekmovanje prijavi tekmovalca šola oziroma se tekmovalec prijavi sam, na
državno tekmovanje pa prijavi tekmovalca organizacijski odbor posameznega regijskega
tekmovanja oziroma se tekmovalec prijavi sam. Tekmovalec se lahko prijavi le v regiji, kjer ima sedež šola, ki jo obiskuje. Če se prijavi sam,
mora imeti v regiji stalno prebivališče. Prijava mora vsebovati podpisano izjavo, da tekmovalci oziroma starši mladoletnih
tekmovalcev soglašajo z javno objavo doseženih rezultatov na tekmovanju.
Prijave morajo prispeti do razpisanega roka.
Prijava mora vsebovati zahtevane priloge: kopijo rojstnega lista ali kopijo veljavnega
osebnega dokumenta (na kopiji mora biti podpis zakonitega zastopnika ali imetnika
osebnega dokumenta), kopijo potrdila o plačani prijavnini in kopijo not izvajanega
programa, ki ni natančno določen v propozicijah.
V primeru odpovedi se prijavnina ne vrača.
Vsebine tekmovalnega programa po prijavi ni možno spreminjati.
Organizatorji regijskih tekmovanj lahko posamezne tekmovalce istih disciplin izjemoma
tudi združujejo. O tem odločajo nosilci regijskih tekmovanj.
2. Propozicije tekmovanja
12. člen
(Priprava propozicij in nalog tekmovanja)
Propozicije in naloge iz znanja za tekmovalne discipline določi TEMSIG.
Propozicije oziroma naloge iz znanja za posamezno disciplino pripravita najmanj dva
ugledna učitelja ustrezne tekmovalne discipline. Tekmovalne naloge iz prejšnjega odstavka teh pravil so lahko avtorsko delo.
Propozicije in naloge iz znanja morajo biti lektorirane.
13. člen
(Tajnost obveznih skladb in tekmovalnih nalog)
TEMSIG je do objave razpisa tekmovanja oziroma programa tekmovanja odgovoren za
tajnost obveznih skladb in drugih morebitnih posebnosti tekmovanja.
TEMSIG oziroma organizator tekmovanja ter tekmovalna komisija za solfeggio sta do
zaključka tekmovanja odgovorna za tajnost tekmovalnih nalog.
TEMSIG oziroma organizator tekmovanja ter žirije so do objave rezultatov odgovorni za
anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev. 44
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Naloge iz znanja solfeggia se do začetka tekmovanja hranijo v zapečateni kuverti v
ognjevarni omari v kraju, kjer bo tekmovanje potekalo.
14. člen
(Shranjevanje prijav in nalog)
Organizator oziroma organizacijski odbor regijskega tekmovanja hrani prijave in
tekmovalne naloge iz solfeggia do konca šolskega leta, prijave in naloge za državno
tekmovanje pa organizacijski odbor predloži TEMSIG-u, ki poskrbi za arhiviranje oziroma
po preteku enega leta dokumentacijo uniči.
III. ORGANI TEKMOVANJA
1. Organizacijski odbor
15. člen
(Imenovanje in sestava)
TEMSIG imenuje organizacijski odbor državnega tekmovanja, ki ga sestavljajo predsednik
in praviloma še štirje člani. Predsednik odbora ali vsaj eden od članov morata biti iz
TEMSIG-a, ostali člani pa so praviloma vodje posameznih tekmovanj, če to poteka na več
lokacijah.
Organizacijske odbore regijskih tekmovanj imenujejo nosilci regijskih tekmovanj.
16. člen
(Naloge in pristojnosti)
Organizacijski odbor:
• preveri vse prijave na tekmovanje,
• pripravi pisni razpored tekmovanja po disciplinah in kategorijah,
• seznani šole oziroma tekmovalce z razporedom tekmovanja,
• poskrbi za ustrezen tekmovalni prostor in za nemoten potek tekmovanja, • poskrbi za računalniško obdelavo, kontrolo in objavo dosežkov tekmovanja,
• pripravi vso potrebno dokumentacijo za žirije,
• poskrbi za podelitev priznanj na regijskih tekmovanjih
• organizira zaključne koncerte državnega tekmovanja, na katerih se prvonagrajencem
podelijo nagrade in posebna priznanja.
45
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
17. člen
(Kršenje pravil)
Organizacijski odbor in tekmovalci so dolžni upoštevati določila teh pravil, razpored
tekmovanja in navodila predsednika organizacijskega odbora oziroma vodje tekmovanja.
Tekmovanje in upoštevanje določil teh pravil v času poteka tekmovanja spremlja Svet
tekmovanja.
2. Žirija
18. člen
(Imenovanje in sestava)
Žirije regijskih tekmovanj imenujejo organizacijski odbori, za državno tekmovanje pa
TEMSIG. Tajnike žirij državnega tekmovanja imenuje organizacijski odbor.
Žirijo za posamezno disciplino sestavljajo najmanj trije člani. Za državno tekmovanje je
praviloma en član iz tujine.
Člani žirije med tekmovalci v kategoriji, ki jo ocenjujejo, ne smejo imeti svojih učencev.
Žirije za regijsko tekmovanje imenujejo organizatorji regijskih tekmovanj.
19. člen
(Način ocenjevanja)
Ocenjevanje poteka po Poslovniku o delu žirije, ki ga sprejme TEMSIG. Ocenjevanje je tajno in neodvisno od drugih članov.
Člani žirije ocenjujejo tekmovalce s točkami od 50 do 100, pri ocenjevanju pa upoštevajo
tehnično pripravljenost in muzikalnost tekmovalca, korektnost izvedbe notnega zapisa
in celotni vtis tekmovalca.
Končna ocena tekmovalca se določi tako, da se skupno število točk deli s številom
žirantov; računa se na dve decimalni mesti natančno. Tako dobljen izračun točk je
dokončen.
20. člen
(Pristojnosti žirije)
Žirija tekmovalca izloči oziroma diskvalificira, če ugotovi, da izvajani program ni v skladu
s prijavljenim programom tekmovalca in propozicijami. Žirija lahko tekmovalca prekine, če ta preseže predpisano minutažo.
Žirija določi dobitnike posebnih priznanj, če tako predvidi organizator tekmovanja.
Predsednik žirije podpiše objavo rezultatov tekmovanja ter listino o nagradi oziroma
plaketi.
Žirija mora upoštevati pravila tekmovanja, propozicije, tekmovalni program tekmovalca,
46
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
poslovnik o delu žirije in tehnična navodila predsednika organizacijskega odbora. Žirija po končanem tekmovanju pripravi zapisnik o svojem delu, poda svojo strokovno
oceno tekmovanja, navede slabosti in dobre rešitve ter poda konkretne predloge za
nadaljnja tekmovanja.
3. Svet tekmovanja
21. člen
(Imenovanje in sestava)
Svet državnega tekmovanja imenuje TEMSIG, sestavljajo pa ga predsednik in dva člana.
Predsednik sveta državnega tekmovanja je praviloma član TEMSIG-a.
Svet regijskega tekmovanja imenuje organizacijski odbor regijskega tekmovanja.
Predsednik in člana sveta tekmovanja ne smejo biti člani žirije ter na tekmovanju ne
smejo imeti svojih učencev.
22. člen
(Pristojnosti sveta)
Člani sveta tekmovanja spremljajo potek tekmovanja, ugotavljajo morebitne
organizacijske in druge pomanjkljivosti tekmovanja ter z njimi seznanjajo TEMSIG
oziroma organizacijski odbor regijskega tekmovanja.
Svet tekmovanja tudi ugotavlja, ali organizacijski odbor in tekmovalci upoštevajo
določila teh pravil, oziroma obravnava pisne pritožbe tekmovalcev ali pooblaščenih
predstavnikov šol o konkretnih kršitvah pravil.
Svet ne odloča o tekmovalnih dosežkih oziroma o točkovanju in nagradah, odloča
pa o morebitnih nepravilnostih, ki se nanašajo na samo razvrščanje tekmovalcev po
doseženem uspehu.
Svet tekmovanja sprejema svoje odločitve z večino glasov, odločitev je dokončna.
IV. MERILA ZA PODELJEVANJE PLAKET, NAGRAD IN PRIZNANJ
23. člen
(Merila za podeljevanje priznanj, plaket in nagrad)
Regijska tekmovanja
Tekmovalci oziroma skupine, ki so bili na tekmovanju uspešni, prejmejo priznanja,
in sicer:
−− zlato priznanje, če so dosegli od 90 do 100 točk, −− srebrno priznanje, če so dosegli od 80 do 89,99 točke,
−− bronasto priznanje, če so dosegli od 70 do 79,99 točke,
47
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
−− priznanje če so dosegli od 50 do 69,99 točke.
Zlato priznanje, doseženo na regijskem tekmovanju, je pogoj za sodelovanje na
državnem tekmovanju.
Organizacijski odbor regijskega tekmovanja lahko podeli tudi nagrade. Vrsto nagrad in merila za njihovo podelitev oblikuje organizacijski odbor. Državno tekmovanje
Tekmovalci oziroma skupine, ki so uspešno zaključili tekmovanje, prejmejo plaketo
oziroma priznanje, nagrado ter priznanje za udeležbo na tekmovanju, in sicer:
Plaketo
−− zlato plaketo, če so dosegli od 95 do 100 točk,
−− srebrno plaketo, če so dosegli od 90 do 94,99 točke,
−− bronasto plaketo, če so dosegli od 85 do 89,99 točke,
−− priznanje, če so dosegli od 50 do 84,99 točke.
Nagrado
−− eno 1. nagrado,
−− eno 2. nagrado, −− eno 3. nagrado.
Za prvo nagrado je treba doseči najmanj 95 točk, za drugo in tretjo nagrado pa najmanj
90 točk. Če katera od nagrad ni podeljena, se število preostalih nagrad ne poveča. Če dva
tekmovalca dosežeta isto število točk, nagrado prejme mlajši tekmovalec.
24. člen
(Posebno priznanje)
Žirija lahko podeli tudi posebno priznanje, in sicer:
−− tekmovalcu, ki doseže 100 točk,
−− tekmovalcu za najboljšo izvedbo obvezne skladbe (v posamezni kategoriji),
−− tekmovalcu za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja,
−− obetavnemu tekmovalcu v najnižji kategoriji tekmovanja,
−− koreografu za izvirno sodobno koreografijo, narejeno posebej za to tekmovanje,
−− koreografu za izvirni koreografijo v kategoriji 1.a in 1.b, narejeno posebej za to
tekmovanje,
−− korepetitorju oziroma soplesalcu za zgledno sodelovanje s tekmovalcem in
umetniško podporo, 48
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Posebna priznanja oziroma nagrade lahko v soglasju s TEMSIG-om podeljujejo tudi
druge institucije.
V. RAZGLASITEV DOSEŽKOV IN PODELITEV NAGRAD, PLAKET IN
PRIZNANJ
25. člen
(Objava dosežkov in mesto objave)
Dosežki tekmovanja morajo biti objavljeni najpozneje v dveh urah po končanem
tekmovanju v posamezni kategoriji, in sicer na za to določenem mestu objave.
Dosežke tekmovanja oziroma posamezno listo z rezultati tekmovanja podpišeta
predsednik žirije in vodja tekmovanja.
TEMSIG oz. organizacijski odbor regijskega tekmovanja mora najkasneje v dveh mesecih
po zaključku tekmovanja izdati bilten tekmovanja z dosežki vseh tekmovalcev.
26. člen
(Tiskovine za nagrade, plakete in priznanja)
Tiskovina za nagrado, plaketo oziroma priznanje mora vsebovati: naslov oziroma ime ter
zaporedno številko tekmovanja, raven tekmovanja, ime in priimek tekmovalca, mentorje
in korepetitorja, naziv in kraj šole, disciplino in kategorijo, podpis predsednika žirije in
predsednika TEMSIG-a ter pečat.
Na regijskem tekmovanju morajo tiskovine vsebovati podpise predsednika žirije in
predsednika organizacijskega odbora ali vodje tekmovanja ter pečat šole organizatorke. 27. člen
(Podelitev prvih nagrad in posebnih priznanj)
Prve nagrade in posebna priznanja se prvonagrajencem državnega tekmovanja podelijo
na zaključnem koncertu prvonagrajencev, ki mora biti najkasneje v sedmih dneh po
zaključku tekmovanja. Nastopajoči se predstavijo z delom tekmovalnega programa, ki
ga določi ustrezna žirija oziroma organizacijski odbor tekmovanja. VI. UGOVOR
28. člen
(ugovor na dosežek)
Ugovor na dosežek ni možen. Odločitve žirije so dokončne. 29. člen
(ugovor na kršenje določil pravil)
Če žirija krši določila razpisa in pravil tekmovanja, ima tekmovalec, njegov mentor
ali pooblaščeni predstavnik šole pravico vložiti pisno pritožbo na Svet tekmovanja
najpozneje eno uro po objavi rezultatov. Ugovor ne spremeni poteka tekmovanja.
49
44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
18. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja
Pri disciplini solfeggio lahko tekmovalec zahteva vpogled v svojo tekmovalno nalogo, na
podlagi pisne vloge po zaključeni prvi etapi eno uro po objavi rezultatov.
Od razpisa tekmovanja do uradnega začetka samega tekmovanja je pritožbeni organ
TEMSIG.
VII. SNEMANJE TEKMOVANJA
30. člen
(Snemanje tekmovanja)
O avdiosnemanju in videosnemanju in fotografiranju tekmovanja odloča TEMSIG
oziroma organizacijski odbor regijskega tekmovanja.
Tekmovalec se s prijavo na tekmovanje strinja s snemanjem tekmovanja in zaključnega
koncerta tekmovanja ter se odpoveduje pravici do odškodnine za snemanje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(Sprejem pravil)
Pravila o tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev po predhodni
obravnavi v IO ZSGŠ sprejme komisija TEMSIG-a.
Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb dopolnitev k pravilom.
32. člen
(Uveljavitev pravil)
Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih podpišeta predsednik ZSGŠ in predsednik
TEMSIG-a.
33. člen
(Prenehanje veljavnosti dosedanjega pravilnika oziroma pravil)
Z dnem veljavnosti oziroma datumom uporabe teh pravil prenehajo veljati vsa predhodna
določila in pravila tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev.
Boris Štih,
predsednik Zveze slovenskih glasbenih šol
Simon Mlakar,
predsednik komisije TEMSIG
Pravila so bila sprejeta na seji komisije TEMSIG-a 20. 6. 2013. 50
18. REGIJSKO
TEKMOVANJE
MLADIH GLASBENIKOV
CELJSKEGA IN KOROŠKEGA OBMOČJA
ZVEZA SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL
TEKMOVANJA MLADIH SLOVENSKIH GLASBENIKOV (TEMSIG)

Similar documents