Program - Klinični oddelek za bolezni živčevja

Transcription

Program - Klinični oddelek za bolezni živčevja
Prijavite se lahko pri gospe mag. Anki Žekš, tajnici Kliničnega oddelka za bolezni živčevja – KOBŽ.
Prijavnico, ki jo najdete na spletni stani KOBŽ (www.kobz.si) in potrdilo o plačani kotizaciji pošljite tajnici
po e-pošti, po pošti ali po faksu. Kotizacijo v višini 150 evrov lahko plačate na račun naveden na prijavnici.
Število udeležencev je omejeno na 25.
Rezervacija je zagotovljena s plačilom kotizacije.
Udeleženci prejmejo kreditne točke za podaljšanje licence.
VABILO
Male šole nevrologije v letu 2012:
Parkinsonova bolezen in druge motnje gibanja: 1. junij in 9. november 2012
Demence: 7.december 2012
Mala šola o parkinsonovi bolezni za medicinske sestre: jesen 2012 (datum bo še določen)
Na prihodnje Male šole nevrologije se lahko redno prijavljate na spletni strani www.kobz.si.
E-naslov: [email protected] Telefon: 01 522 23 11 Faks: 01 522 30 37
18. maj 2012
Klinični oddelek za bolezni živčevja
Nevrološka klinika
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 2, Ljubljana
PREHODNE
NEVROLOŠKE MOTNJE
2012
PREHODNE
NEVROLOŠKE MOTNJE
2012
MALA ŠOLA NEVROLOGIJE m petek, 18. maj 2012
8.15–8.30 m Prijava
8.30–8.40 m Pozdrav ZVEZDAN Pirotšek, GAL Granda
8.40–9.00 m Prehodne motnje v nevrologiji GAL Granda
9.00–9.25 m Sinkopa BERNARD Meglič
9.25–9.50 m Epileptični napad BOGDAN Lorber
9.50–10.15 m OKROGLA MIZA: Diferencialna diagnoza - sinkopa, epileptični napad,
nenadni padci, nepojasnjena motnja zavesti … BERNARD Meglič, BOGDAN Lorber, GAL Granda
10.15–10.30 m Odmor
10.30–10.50 m Paroksizmalne motnje spanja LEJA Dolenc Grošelj
10.50–11.10 m Migrena z avro Fajko S. Bajrović
11.10–11.30 m TIA Vid Zgonc
11.30–12.00 m OKROGLA MIZA: Diferencialna diagnoza - Migrena, TIA, epileptični napad,
tranzitorna globalna amnezija, paroksizmalne motnje spanja … LEJA Dolenc Grošelj,
Fajko S. Bajrović, Vid Zgonc, GAL Granda
12.00–12.40 m Odmor, kosilo
12.40–13.10 m Panična motnja in panični napadi JURE Bon
13.10–13.30 m Psihogeni neepileptični napadi Marko Korošec, Anja Čuš
13.30–13.50 m Paroksizmalni vertigo Anton Grad, Mateja Baruca
13.50–14.20 m OKROGLA MIZA: Diferencialna diagnoza - epileptični napadi,
PNeN, panična motnja JURE Bon, Marko Korošec, ANTON Grad
14.20–14.30 m Odmor
MALA ŠOLA NEVROLOGIJE
Je redni izobraževalni program Kliničnega oddelka za bolezni živčevja UKC Ljubljana.
Šesta MALA ŠOLA NEVROLOGIJE bo obravnavala področje
PREHODNIH NEVROLOŠKIH MOTENJ.
Organizacijski odbor: predsednik: Gal Granda,
člani: Bogdan Lorber, Zvezdan Pirtošek, Maja Trošt, Anka Žekš.
14.30–15.20 m Predstavitev bolnikov in praktična obravnava bolnika s
paroksizmalno motnjo
15.20–15.50 m Druge redkejše prehodne motnje v nevrologiji ZVEZDAN Pirotšek
15:50–16.00 m Zaključek