kognitivni dan / cognitive day - Klinični oddelek za bolezni živčevja

Comments

Transcription

kognitivni dan / cognitive day - Klinični oddelek za bolezni živčevja
2015
KOGNIT IVN I DAN / CO GN IT I VE DAY
4. KOGNITIVNI DAN
MODRA DVORANA, DOMUS MEDICA, DUNAJSKA C. 162, LJUBLJANA
12. MAJ 2015
PROGRAM
12.40–13.10 -- SPREJEM
UDELEŽENCEV
13.10 -- MILICA
G.
KRAMBERGER,
Ljubljana Ċ UVODNE BESEDE
13.15 -- ZVEZDAN
PIRTOŠEK,
Ljubljana Ċ KAKO SE JE RAZVIL KONCEPT DEMENCE?
13.50 -- GIOVANNI
FRISONI,
Geneva Ċ SLIKOVNI BIOMARKERJI PRI PREDSTOPNJAH ALZHEMERJEVE DEMENCE
14.25 -- PIETER
JELLE
VISSER,
Amsterdam Ċ LIKVORSKI BIOMARKERJI DEMENCE
15.00 -- ODMOR
S
K AVO
15.20 -- LEA
ŽMUC
VERANIČ,
Ljubljana Ċ DEPRESIJA PRI STAROSTNIKIH
15.55 -- LUTZ
FRÖLICH,
Mannheim Ċ CILJANO ZDRAVLJENJE ALZHEIMERJEVE DEMENCE
16.30 -- BENGT
WINBLAD,
Stockholm Ċ RAZVOJ ZDRAVIL PONUJA NOVE STRATEGIJE ZDRAVLJENJA ALZHEIMERJEVE BOLEZNI
17.05 -- RAZPRAVA
(vsi
predavatelji)
17.25 -- ZAKLJUČEK
SREČANJA
Strokovni
in
organizacijski
odbor:
Milica
G.
K ramberger,
Zvezdan
Pirtošek,
Veronika
Gorišek
Rutar,
A nka
Ž ekš,
Jurij
Dreo
Kontakt
za
registracijo:
Mag.
A nka
Žekš / [email protected] / Tel:
00
386
1
522
23
11
/
Fax:
00
386
1
522
30
37.
Kotizacije
ni.
Kognitivni
dan
je
redno
letno
s trokovno
srečanje
z
mednarodno
udeležbo
v
organizaciji
C entra
za
kognitivne
motnje,
Klinični
oddelek
za
bolezni
ž ivčevja,
Nevrološka
klinika,
UKC
L jubljana.
Letošnje
srečanje
poteka
v
povezavi
s
srečanjem
evropskega
konzorcija
z a
alzheimerjevo
bolezen-EADC.
Srečanje
so
omogočili:
Krka, d. d., glavni
sponzor
srečanja
Medis, d. o. o.
Klinični
oddelek
za
bolezni
ž ivčevja,
Nevrološka
klinika,
UKC
L jubljana
Novartis
P harma
S ervices
Inc.
Srečanje
bo
potekalo
v
angleškem
jeziku.