5. KOGNITIVNI DAN / 5th COGNITIVE DAY

Transcription

5. KOGNITIVNI DAN / 5th COGNITIVE DAY
2016
5. KOG NIT IVN I DAN / 5 t h COGN ITI VE DAY
5. KOGNITIVNI DAN / 13. MAJ 2016
MODRA DVORANA, DOMUS MEDICA, DUNAJSKA C. 162, LJUBLJANA
PROGRAM
8.30–9.00 -- Sprejem udeležencev
9.00–9.10 -- Milica G KRAMBERGER, Zvezdan PIRTOŠEK, Ljubljana • Uvodne besede
9.10–9.45 -- Reinholdt SCHMIDT, Graz • Kognitivni upad pri staranju: novi kriteriji za predklinično
in prodromalno alzheimerjevo bolezen
9.45–10.20 -- Anders WIMO, Stockholm • Stroškovna učinkovitost zdravljenja alzheimerjeve bolezni
10.20–10.40 -- Eva ŽUPANIČ, Milica G. KRAMBERGER, Ljubljana • Ocena stroškov obravnave bolnikov v kognitivni ambulanti
za obdobje enega leta
10.40–11.00 -- Odmor s kavo
11.00–11.35 -- Laura BONANNI, Chieti • Od talamusa do možganske skorje: EEG aktivnost pri demenci z Lewyevimi telesci
11.35–12.10 -- Maja KOJOVIĆ, Ljubljana •Interakcija med kognicijo in gibanjem: vloga pozornosti, motivacije in čustev
pri gibanju
12.10–12.45 -- Peter PREGELJ, Ljubljana • Kaj nam lahko halucinacije povedo o demenci
12.45–13.15 -- Jure BON, Ljubljana • Prikaz primera
13.15 -- Zaključne besede
13.30–14.30 -- Kosilo
Strokovni in organizacijski odbor:
Milica G. Kramberger, Zvezdan Pirtošek, Bruna Piks, Nina Stopar, Anka Žekš, Jaka Bon in Jurij Dreo.
Kontakt za registracijo:
[email protected] / Tel: 00 386 1 522 23 11 / Fax: 00 386 1 522 30 37
Kognitivni dan je redno letno strokovno srečanje z mednarodno udeležbo v organizaciji Centra za kognitivne motnje, Klinični oddelek
za bolezni živčevja, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana in Katedre za nevrologijo, Medicinske fakultete Ljubljana.
Srečanje so omogočili:
Krka, d. d., glavni sponzor srečanja
Klinični oddelek za bolezni živčevja, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana
Novartis Pharma Services Inc.
Srečanje bo potekalo v angleškem jeziku.
Kotizacije ni.