DEMENCA 2012 - Klinični oddelek za bolezni živčevja

Transcription

DEMENCA 2012 - Klinični oddelek za bolezni živčevja
DEMENCA 2012
30. november 2012
Klinični oddelek za bolezni živčevja
Nevrološka klinika
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 2, Ljubljana
MALA ŠOLA NEVROLOGIJE m petek, 30. november 2012
8.15–8.30 m Prijava
8.30–8.40 m Pozdrav
8.40–8.45 m Demenca je družbeni problem Zvezdan Pirtošek, Milica Gregorič Kramberger
8.45–9.10 m Kaj je funkcija različnih delov možganske skorje? Zvezdan Pirtošek, Jure Bon
9.10–9.45 m Klinična slika najpogostejših demenc Nina Zupančič Križnar
9.45–10.00 m Kaj je lahko podobno demenci in katere preiskave napotimo bolnika
s sumom na demenco? Maja Trošt
10.00–10.15 m Odmor
10.15–10.30 m Zdravljenje demence Bernard Meglič
10.30–11.00 m Kako pregledamo bolnika s sumom na demenco? Milica Gregorič Kramberger
11.00–11.45 m Klinični primeri / delavnica z bolniki. Maja Trošt, Bernard Meglič,
Nina Zupančič Križnar, Milica Gregorič Kramberger
11.45–12.30 m Kosilo
12.30–13.45 m Zakaj bolnike z demencami obravnavamo timsko?
12.30–12.40 m Vloga specializirane medicinske sestre Eva Bogataj
12.40–13.00 m Vloga psihologa Vita Štukovnik
13.00–13.10 m Vloga delovnega terapevta Jelka Janša
13.10–13.20 m Vloga logopeda Klara Trpkov
13.20–13.40 m Vloga socialnega delavca Slavka Antič
13.45–14.00 m Odmor
14.00–14.15 m Kaj pa če je bolnik le pozabljiv in (še) ne dementen?
Milica Gregorič Kramberger
14. 15–14.35 m Psihiatrične komplikacije in vloga psihiatra pri bolnikih z demenco
Aljoša Danieli
14.35–15.20 m Bolnik s kognitivnim upadom v ambulanti / primeri-delavnica Maja Trošt,
Bernard Meglič, Nina Zupančič Križnar,Milica Gregorič Kramberger
15.20–15.45 m Vi sprašujete, mi odgovarjamo
15. 45–16.00 m Zaključek
Prijavite se lahko pri gospe mag. Anki Žekš, tajnici Kliničnega oddelka za bolezni živčevja – KOBŽ. Prijavnico, ki jo najdete na
spletni stani KOBŽ (www.kobz.si) in potrdilo o plačani kotizaciji pošljite tajnici po e-pošti, po pošti ali po faksu. Kotizacijo v višini
150 evrov lahko plačate na račun naveden na prijavnici. Število udeležencev je omejeno na 25. Rezervacija je zagotovljena s
plačilom kotizacije. Udeleženci prejmejo kreditne točke za podaljšanje licence. Na prihodnje Male šole nevrologije se lahko redno
prijavljate na spletni strani www.kobz.si. / E-naslov: [email protected] / Telefon: 01 522 23 11 / Faks: 01 522 30 37
Male šole nevrologije v letu 2013: Mala šola o parkinsonovi bolezni za medicinske sestre,
PREHODNE NEVROLOŠKE MOTNJE, DEMENCE, PAKINSONIZEM
MALA ŠOLA NEVROLOGIJE je redni izobraževalni program Kliničnega oddelka za bolezni živčevja UKC Ljubljana.
Organizacijski odbor: predsednica Milica Gregorič Kramberger / člani: Nina Zupančič Križnar, Maja Trošt, Dejan Georgiev, Anka Žekš, Zvezdan Pirtošek.

Similar documents