- Its all over the ball

Comments

Transcription

- Its all over the ball
‫‪ - ITS ALL OVER THE BALL‬גינוסר ‪2015‬‬
‫רצף ראשון ‪:‬‬
‫ישיבה על הכדור הגדול‪ ,‬רגל כפופה על הכדור הקטן‪.‬‬
‫פשיטת ברך של הרגל שעל הכדור הקטן‪.‬‬
‫ניסיון לנתק את הרגל שעל הרצפה (כפיפת ירך)‪.‬‬
‫שילוב של הכפיפה והפשיטה יחד‪.‬‬
‫מניחים שתי רגליים על הכדור הקטן‪.‬‬
‫‪ BRIDGE‬רגל אחת על הכדור הקטן‪ .‬פשיטת ירך‪.‬‬
‫נשארים למעלה מנסים לגלגל את הכדור‬
‫קדימה(פשיטת ברך)‪.‬‬
‫שחרור האגן לכיוון הרצפה בצד הכדור ועליה בחזרה‬
‫למעלה לאגן ניטרלי‪.‬‬
‫יד על הכדור הקטן ובטן באוויר‪.‬‬
‫קיבוע פלג גוף עליון והנעת פלג גוף תחתון‪.‬‬
‫הוספת לחיצת ברכיים והשארות בצד אחד‪.‬‬
‫ניסיון לנתק את היד עם הכדור‪.‬‬
‫חזרה למרכז וגלגול הכדור על הרצפה תוך רוטציה‬
‫בבית החזה‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שני פלדזון אדמוני‬
‫‪054-6000795‬‬
‫‪ - ITS ALL OVER THE BALL‬גינוסר ‪2015‬‬
‫עקב של רגל אחת על הכדור הקטן ופשיטת ירך שניה‬
‫נשארים עם הרגל באוויר‪ ,‬ניעות על הכדור הקטן‪.‬‬
‫מנסים להרים את הכדור מהרצפה ולעבור לעמידה‪.‬‬
‫כפיפה בכתף ‪,‬ידיים יורדות באלכסון‪.‬‬
‫תוספת של הרחקת ירך‪.‬‬
‫שכיבה על הצד ‪ ,‬כדור קטן מתחת ליד‪.‬‬
‫כפיפה צדית בעמ"ש ‪,‬הנחת הכדור מתחת לצלעות והחזרתו לרצפה‪.‬‬
‫‪ PLANK‬רגל אחת על הכדור הגדול וברך על הקטן‪.‬‬
‫כפיפת ירך ופשיטה בשנייה ולהפך‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שני פלדזון אדמוני‬
‫‪054-6000795‬‬
‫‪ - ITS ALL OVER THE BALL‬גינוסר ‪2015‬‬
‫רצף שני ‪:‬‬
‫כדור מעל כדור וקיבוע חגורת הכתפיים‪.‬‬
‫העברת משקל נוספת אל הכדורים‪.‬‬
‫רגל באוויר בצד והעברת הכדורים מצד לצד‪.‬‬
‫‪ PLANK‬יד אחת על הכדור הקטן‪ ,‬הרגל באותו צד‬
‫ישרה על הרצפה‪.‬‬
‫פעם פשיטת מרפקים ופעם ניתוק רגל‪.‬‬
‫משחקי כדור מיד ליד ‪ ,‬משקל הגוף על הכדור הגדול‬
‫ברכיים על הכדור הקטן‪.‬‬
‫בית חזה על הכדור הגדול‪.‬‬
‫כפיפת כתף‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שני פלדזון אדמוני‬
‫‪054-6000795‬‬
‫‪ - ITS ALL OVER THE BALL‬גינוסר ‪2015‬‬
‫שכיבה על הגב על הכדור‪.‬‬
‫קיבוע פלג גוף תחתון ורוטציה בעליון‪.‬‬
‫רצף שלישי ‪:‬‬
‫שכיבה על הגב ‪ ,‬שוק על הכדור הגדול ‪ ,‬רגל כפופה על הקטן‬
‫וביצוע פשיטת ירך‪.‬‬
‫פשיטת ברך שעל הכדור הקטן‪.‬‬
‫תיפוף עם הרגל על הכדור הגדול‪.‬‬
‫‪ , SIDE LIFT‬נשארים למעלה –‬
‫רגליים נעות לכיוונים נגדיים‪.‬‬
‫ידיים ורגליים מבצעות אותה תנועה‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שני פלדזון אדמוני‬
‫‪054-6000795‬‬
‫‪ - ITS ALL OVER THE BALL‬גינוסר ‪2015‬‬
‫שוכבים על האמה ‪ ,‬רגל אחת לפני הכדור ושנייה על הכדור‪.‬‬
‫הרמת אגן ויד עולה למעלה‪.‬‬
‫פעם השחלת הכדור פנימה ופעם הנחתו מתחת למותן עם שלוש שניות‪.‬‬
‫כדור קטן מתחת לישבן ‪ ,‬גדול בידיים‪.‬‬
‫קירוב אופקי בכתף תוך כדי לחיצה‪.‬‬
‫רגליים וידיים לכיוונים נגדיים וזריקת הכדור לרגליים‪.‬‬
‫מנוחה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שני פלדזון אדמוני‬
‫‪054-6000795‬‬