דוח שנתי 2014 - תאגיד מים מעיינות אתא

Comments

Transcription

דוח שנתי 2014 - תאגיד מים מעיינות אתא
‫דו"ח שנתי לשנת ‪2014‬‬
‫לפי סימן ב' לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה‪ ,‬הטיב והאיכות של‬
‫השירותים שעל חברה לתת לצרכניה)‪ ,‬תשע"א‪2011-‬‬
‫‪ .1‬רקע ומידע כללי‬
‫תאגיד מעיינות אתא בע"מ הוקם ביום ‪ 1‬בנובמבר ‪ ,2008‬מכוח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א‪-‬‬
‫‪ ,2001‬לצורך מתן שירותי אספקת מים ושירותי ביוב בתחומי העיר קרית אתא‪ .‬התאגיד פועל‬
‫והביוב‪.‬וביוב‪ ,‬התשס"א‪ ,2001-‬לצורך מתן‬
‫תאגידי מים‬
‫מכוח חוק‬
‫דצמבר ‪2003‬‬
‫הפעלהבחודש‬
‫רישיוןהוקמה‬
‫במסגרתנתניה‬
‫חברת מי‬
‫המים‬
‫תאגידי‬
‫הממונה על‬
‫ביוב לו ע"י‬
‫שניתן‬
‫נתניה‪.‬‬
‫העיר‬
‫בתחום‬
‫וטיהור שפכים‬
‫מים‪ ,‬סילוק‬
‫שירותי אספקת‬
‫התאגיד כפוף לרשות הממשלתית למים ולביוב‪ ,‬והוא פועל תחת פיקוח הממונה על תאגידי המים‬
‫והביוב‪.‬‬
‫התאגיד התאגד כחברה פרטית בבעלות מלאה ובשליטתה של עיריית קרית אתא‪.‬‬
‫פעילות התאגיד הינה מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים‪ ,‬תפעול‪ ,‬טיפול ותחזוקת התשתית‬
‫הקיימת‪ ,‬הקמה ותחזוקת מאגרי מים‪ ,‬הקמה ותחזוקת משאבות מים‪ ,‬הקמה ותחזוקת תחנות‬
‫שאיבה לביוב והולכת ‪-‬לצפי גדול האוכלוסייה‪ ,‬וכל פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק‬
‫המים והביוב ולהבטחת השירותים האמורים לצרכנים באופן סדיר‪.‬‬
‫דירקטוריון התאגיד ‪:‬‬
‫עו"ד יורם צברי – יו"ר הדירקטוריון‬
‫עו"ד עטרה מירב ‪ -‬ברגר‬
‫עו"ד גרי אביבי‬
‫עו"ד אלי ניר‬
‫מהנדסת זיווה בן חמו‬
‫רו"ח אורלי אלהרר‬
‫רו"ח שלומית פרץ‬
‫ד"ר חנן בן עוז‬
‫מר דויד ברדוגו‬
‫המנהל הכללי – מר יאיר לייפר‬
‫‪1‬‬
‫אתא ואנחנו זורמים וחוסכים‬
‫שלום עליכם ‪ 11‬ת‪.‬ד‪ 17 .‬קרית אתא‪ ,‬מיקוד ‪ • 28000‬טל' ‪ • 04-8301830‬פקס‪04-8454779 :‬‬
‫אתר אינטרנט‪ • www.mayanot-ata.co.il :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫פרטי ההתקשרות עם התאגיד ‪:‬‬
‫מוקד תקלות מים וביוב ‪ 24( 109 -‬שעות ‪ 7‬ימים בשבוע)‪.‬‬
‫מוקד תקלות מים וביוב כולל בירורים ותשלומים – מספר חינם – ‪.1-800-200-464‬‬
‫מוקד בירורים ותשלומים ‪ ,072-2755415‬ימים א' עד ה' בשעות ‪ 08:00‬עד ‪.20:00‬‬
‫בדואר – רחוב שלום עליכם ‪ ,11‬קרית אתא ‪ /‬ת‪.‬ד‪ 17 .‬קרית אתא‪.‬‬
‫בדוא"ל ‪[email protected] -‬‬
‫קבלת קהל במחלקת הגבייה – ימים א' – ה' ‪,08:00-13:00 :‬‬
‫ימים ב' ‪ ,‬ד' ‪,16:00-19:00‬‬
‫יום ו' ‪08:00-12:00‬‬
‫פקס מחלקת הגבייה ‪.04-8301850 -‬‬
‫משרדי הנהלת תאגיד – ‪ ,04-8301855‬פקס הנהלת התאגיד – ‪.04-8454779‬‬
‫‪ .2‬כמות המים שסופקה ע"י החברה ונתונים לגבי פחת המים ופחת הגביה‬
‫להלן נתונים בגין כמות המים שסופקה על ידי החברה ונתונים לגבי פחת מים ופחת גבייה‬
‫כהגדרתם בכללי חישוב עלות‪ ,‬בשנת הדוח ובשנה שקדמה לה‪.‬‬
‫כמות המים שנמכרה‬
‫פחת מים‬
‫פחת גביה בגין השנה השוטפת‬
‫פחת גביה מצטבר עד השנה הקודמת‬
‫‪2014‬‬
‫‪3,669,620‬‬
‫‪6.27%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪3,492,483‬‬
‫‪9.01%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪2‬‬
‫אתא ואנחנו זורמים וחוסכים‬
‫שלום עליכם ‪ 11‬ת‪.‬ד‪ 17 .‬קרית אתא‪ ,‬מיקוד ‪ • 28000‬טל' ‪ • 04-8301830‬פקס‪04-8454779 :‬‬
‫אתר אינטרנט‪ • www.mayanot-ata.co.il :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .3‬מספר הצרכנים של החברה‪:‬‬
‫להלן מספר הצרכנים של החברה נכון ליום ‪ 31‬בדצמבר של שנת הדוח ושל השנה שקדמה לה‪,‬‬
‫בחלוקה לפי סוגי צרכנים‪:‬‬
‫מספר צרכנים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2014‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2013‬‬
‫‪18,942‬‬
‫‪18,447‬‬
‫גינון ציבורי‬
‫‪302‬‬
‫‪256‬‬
‫מוסדות רשות מקומית‬
‫‪170‬‬
‫‪155‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1,040‬‬
‫‪1,007‬‬
‫בניה‬
‫‪127‬‬
‫‪132‬‬
‫כל צריכה אחרת‬
‫‪160‬‬
‫‪168‬‬
‫תעשייה בהקצבה‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫חקלאות בהקצבה‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20,750‬‬
‫‪20,173‬‬
‫סוג הצרכן‪:‬‬
‫צריכה ביתית‬
‫בתי מרחץ ומקוואות‬
‫מסחר ומלאכה‬
‫סה"כ צרכנים‬
‫‪3‬‬
‫אתא ואנחנו זורמים וחוסכים‬
‫שלום עליכם ‪ 11‬ת‪.‬ד‪ 17 .‬קרית אתא‪ ,‬מיקוד ‪ • 28000‬טל' ‪ • 04-8301830‬פקס‪04-8454779 :‬‬
‫אתר אינטרנט‪ • www.mayanot-ata.co.il :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .4‬מקורות המים של החברה‪:‬‬
‫להלן פרטים בדבר מקורות המים של החברה‪:‬‬
‫כל מקורות המים לאספקה הינם מים שנרכשו מחברת מקורות‪.‬‬
‫כמות המים שנרכשה בשנת ‪ 2014‬הסתמכה ב‪ 3,915,176 -‬מ"ק‪ ,‬על פי ההתפלגות הבאה‪:‬‬
‫מספר חיבור מקורות‬
‫שם חיבור מקורות‬
‫אספקת מים שנתית (מ"ק)‬
‫חיבור בית קברות ישן‬
‫‪1606039‬‬
‫‪1,586‬‬
‫חיבור כביש כפר חסידים‬
‫‪1636040‬‬
‫‪183,863‬‬
‫חיבור רחוב רמז‬
‫‪1636051‬‬
‫‪480,172‬‬
‫חיבור קרית נחום כביש דשנים‬
‫‪1636073‬‬
‫‪119,382‬‬
‫חיבור ק‪ .‬בנימין‪ ,‬נווה אברהם‬
‫‪1636062‬‬
‫‪120,733‬‬
‫חיבור רחוב בצרי‬
‫‪1636119‬‬
‫‪56,497‬‬
‫חיבור אתא ‪ ,4‬גבעות טל ורם‬
‫‪1636084‬‬
‫‪857,507‬‬
‫חיבור בוסטר‪ ,‬אתא ‪ ,2‬הפלמ"ח‬
‫‪1636108‬‬
‫‪1,185,816‬‬
‫חיבור רחוב התבור‬
‫‪1636095‬‬
‫‪907,859‬‬
‫חיבור אלונים‬
‫‪1636120‬‬
‫‪1,761‬‬
‫‪3,915,176‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ .5‬ההשלכות הסביבתיות של פעילות החברה‬
‫קליטה הולכה וטיפול בשפכי הביוב – כל שטחה של העיר קרית אתא מחובר (מבויב) למערכת‬
‫ביוב מרכזית‪ ,‬הכוללת ביבים ציבוריים‪ ,‬ביבים מאספים‪ ,‬תחנות שאיבה וקווי סניקה הסונקים את‬
‫שפכי קריית אתא אל מכון טיהור שפכים האזורי באמצעות המובל המזרחי שהינו קו ביוב ראשי‬
‫אזורי‪ ,‬המחבר בין הקווים שחוברו לתחנת השאיבה הראשית החדשה לביוב (נווה חן) לבין‬
‫המט"ש הנמצא כ‪ 4.2 -‬ק"מ דרומית מערבית לקרית אתא‪ .‬המט"ש הינו איגוד ערים לטיהור‬
‫שפכים חיפה‪ ,‬באיגוד חברים הרשויות קרית אתא‪ ,‬ביאליק‪ ,‬מוצקין‪ ,‬ים‪ ,‬שפרעם‪ ,‬טירת הכרמל‪,‬‬
‫נשר וחיפה‪ .‬עיריית קרית אתא שותפה באיגוד בשיעור של ‪.9.45%‬‬
‫תחנות שאיבה לביוב ‪ -‬בקרית אתא קיימות ארבע תחנות שאיבה לביוב‪( ,‬גלעם‪ ,‬בצרי‪ ,‬נוה אברהם‬
‫וראשית – נווה חן)‪.‬‬
‫בשנים ‪ 2013‬ו‪ 2014-‬ביצע התאגיד שיפוץ ושדרוג לתחנות השאיבה הקיימות כמפורט בהמשך‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫אתא ואנחנו זורמים וחוסכים‬
‫שלום עליכם ‪ 11‬ת‪.‬ד‪ 17 .‬קרית אתא‪ ,‬מיקוד ‪ • 28000‬טל' ‪ • 04-8301830‬פקס‪04-8454779 :‬‬
‫אתר אינטרנט‪ • www.mayanot-ata.co.il :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫במקרים של תקלות ו‪/‬או קריסת קווים‪ ,‬סילוק השפכים מתבצע באמצעות ביובית על פי הוראות‬
‫מנהל רשת הביוב‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬התאגיד הכין תוכנת ניטור שפכי תעשייה‪ ,‬התוכנית אושרה על ידי המשרד להגנת‬
‫הסביבה ועל בסיסה מתבצע באופן שוטף דיגום שפכים‪.‬‬
‫‪ .6‬השקעות שערכה החברה בשנת ‪ 2014‬והשקעות מתוכננות לשנת ‪:2015‬‬
‫להלן תיאור כללי של ההשקעות שערכה החברה ושבכוונתה לערוך בשנה שלאחריה ‪:‬‬
‫הולכת קווי ביוב ראשיים מקרית אתא למכון טיהור השפכים – "המובל המזרחי"‬
‫התאגיד פעל בשיתוף עם תאגידי מים נוספים בערי האזור‪( ,‬קרית מוצקין‪ ,‬קרית ביאליק‪ ,‬קרית‬
‫ים‪ ,‬שפרעם וחיפה) להנחת המובל המזרחי (שישרת את העיר קרית אתא ושפרעם) והמובל‬
‫המערבי (שישרת את הערים האחרות)‪ .‬זאת במסגרת הקמת מנהלת משותפת‪.‬‬
‫המובל הינו קו ביוב ראשי אזורי‪ ,‬המחבר בין הקווים שחוברו לתחנת השאיבה הראשית החדשה‬
‫לביוב לבין מכון טיהור השפכים של איגוד ערים חיפה‪.‬‬
‫הקמת המובל הכרחית לאור קוטר הקו ומצבו של הקו הפועל כיום אשר אינו מתאים לכמויות‬
‫השפכים החזויות שיגיעו עם הפיתוח העתידי של ערי האזור ובפרט העיר קרית אתא שהינה בעלת‬
‫הפוטנציאל הגדול מביניהם‪.‬‬
‫עלויות הקמת הקו מתחלקות בין הערים בהתאם למספר התושבים העתידי בכל רשות‪ ,‬שאותם‬
‫ישרת המובל המזרחי‪ .‬אומדן המתכנן הינו ‪ 38‬מיליון ש"ח וחלקה של קרית אתא בקו הינו ‪23.4%‬‬
‫‪.‬‬
‫סך חלקו של התאגיד מהאומדן הינו כ‪ 9-‬מיליון ש"ח‪ ,‬החלק שבוצע כבר על ידי התאגיד הינו כ‪-‬‬
‫‪ 2.5‬מיליון ש"ח‪ ,‬והיתרה כלולה בתוכנית השקעות התאגיד‪ ,‬מימון הפרויקט הינו סך של ‪2.682‬‬
‫מיליון ש"ח מענק המלת"ב (מנהלת תשתיות ביוב)‪ ,‬והיתר במימון עצמי‪.‬‬
‫בינואר ‪ 2014‬החלה הזרמת השפכים מתחנת השאיבה הראשית בקרית אתא למכון טיהור שפכים‬
‫חיפה באמצעות קווי המובל המזרחי החדשים‪.‬‬
‫שיקום קו ביוב ראשי – "קו באומל"‬
‫קו באומל הינו קו ביוב מאסף ראשי לאורכה של העיר קריית אתא‪ ,‬אורכו כ‪ 5 -‬ק"מ‪ ,‬הקו החל‬
‫עם הקמת שכונה חדשה "גבעת רם" בחלקה המזרחי של העיר‪ ,‬בתחילת שנות ה‪ 90-‬תוכנן ובוצע‬
‫מאסף ביוב חדש הנקרא על שם הקבלן המבצע‪ ,‬חברת "באומל"‪ ,‬שפשטה את הרגל בסוף תקופת‬
‫ביצוע המאסף‪.‬‬
‫תחילתו של הקו כאמור בקצה הצפוני של גבעת רם‪ ,‬משם ממשיך הקו לאורך כביש הגישה לגבעת‬
‫רם וטל‪ ,‬לאורך דרך בגין‪ ,‬לכיוון צפון מערב‪ ,‬דרך רבין ומשם לאורך רחוב זבולון‪ ,‬קטריו הולכים‬
‫וגדלים וכך עומקו מלמעלה בשיפוע כלפי מטה בעומקים ההולכים וגדלים‪ ,‬על מנת ליצור בקו‬
‫תנאי ז רימה טובים יותר ואפשרות להניח את הקווים המתחברים אליו בשיפועים גדולים יותר‬
‫מהקיימים כיום‪ .‬סיום הקו הראשי הינו תחנת הביוב הראשית נווה חן‪.‬‬
‫עם הקמת התאגיד‪ ,‬הוחל בביצוע צילום הקו לצורך שיקומו והפעלתו‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2010‬ביצע התאגיד עבודות לשיקום הקו‪ ,‬עבודות אלו הסתיימו במהלך שנת ‪ ,2011‬בה הוחל‬
‫בהזרמת ביוב אל הקו מחיבורים שונים אשר הוסבו אליו מהקו הישן‪ ,‬מגמה זו המשיכה בשנים‬
‫‪.2012-2014‬‬
‫‪5‬‬
‫אתא ואנחנו זורמים וחוסכים‬
‫שלום עליכם ‪ 11‬ת‪.‬ד‪ 17 .‬קרית אתא‪ ,‬מיקוד ‪ • 28000‬טל' ‪ • 04-8301830‬פקס‪04-8454779 :‬‬
‫אתר אינטרנט‪ • www.mayanot-ata.co.il :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫השמשת הקו אפשרה ביטול קווים ישנים בעייתיים‪ ,‬שיפרה את זרימת הביוב בעיר כולה ומהווה‬
‫תשתית להמשך תנופת הבניה בעיר והקמתן של שכונות חדשות עתידיות‪.‬‬
‫שדרוג ושיפוץ תחנות שאיבה לביוב‬
‫התאגיד סיים הקמת תחנת שאיבה לביוב באזור גלעם‪ ,‬באמצעות קבלן זוכה במכרז מסגרת‪,‬‬
‫התחנה הוקמה כתחנת ביוב מתקדמת אשר תחובר למרכז פיקוד ובקרה‪.‬‬
‫תחנת השאיבה לביוב באזור פרוסטיג בוטלה במסגרת עבודות קווי ביוב ברחוב שיבת ציון‬
‫ובמקומה בוצע קו ביוב בשטחים חקלאיים עד לחיבור אל תחנת השאיבה הראשית לביוב תחנת‬
‫נווה חן‪.‬‬
‫התאגיד בשלבי ביצוע לשדרוג ושיפוץ תחנת שאיבה לביוב ברחוב בצרי‪ ,‬התחנה מתוכננת למתן‬
‫מענה לכל אזור המסחר והתעשייה בדרום מערב העיר‪ ,‬התחנה תוקם במבנה אדריכלי כדוגמת‬
‫התחנה הראשית בנווה חן ותחובר במסגרת תוכנית האב למרכז פיקוד ובקרה‪.‬‬
‫התאגיד סיים תכנון לשדרוג ושיפוץ תחנת שאיבה לביוב נוספת באזור שכונת נווה אברהם‪.‬‬
‫החלפת מדי המים ומעבר למדי מים בשיטת הקריאה מרחוק (קר"מ)‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2012‬סיים התאגיד את פרויקט החלפת כל מדי המים למעט המיועדים לקר"מ‪,‬‬
‫ההחלפה בוצעה בהתאם לחלוקת העיר לחמישה אזורים שהוגדרו באופן יחסי לגיול מדי המים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬החל הקמת מערך מדי מים בשיטת הקריאה מרחוק (קר"מ)‪ .‬זאת לאחר התקשרות‬
‫עם יועץ מקצועי המתמחה בניהול תכנון ופיקוח על הקר"מ‪ ,‬הכנת מכרז לרכישת מדי מים בשיטת‬
‫הקר"מ‪ ,‬התקנתם ושידור נתוני הקריאות לתאגיד‪.‬‬
‫לאחר סיום הליך המכרז‪ ,‬התאגיד בחר חברה המובילה בתחום שהחלה בהתקנת מדי המים‬
‫תחילה באזור שנבחר מראש כפיילוט ראשוני במספר רחובות מצומצם וסה"כ כ‪ 600-‬מדי מים‪ .‬עם‬
‫סיום הליך התקנת מדי מים אלו‪ ,‬החל ביצוע שלב ראשון להתקנת מדי מים הפועלים בשיטת‬
‫הקר"מ בכל אזור קרית בנימין‪ ,‬גבעת רם‪ ,‬גבעת טל ומוני הגינון הציבורי בכל שטח העיר‪ ,‬ובכך‬
‫סיים התאגיד את החלפת מדי המים בכל שטח העיר (מדי מים מחודשים ומדי מים חדשים‬
‫בשיטת הקר"מ)‪.‬‬
‫לאחר סיום שלב הפיילוט הראשוני הכולל ‪ 600‬מדי מים וסיום שלב ראשון להתקנת כ‪ 4,000 -‬מדי‬
‫מים‪ ,‬החל שלב נוסף בביצוע התקנת מדי מים בשיטת הקר"מ בכל שטחי העיר קרית אתא‪ ,‬כך‬
‫שסה"כ הותקנו כ‪ 10,000 -‬מדי מים‪ ,‬צפי סיום ההתקנות הינו סוף שנת ‪.2016‬‬
‫מדי המים בשיטת הקר"מ נכנסו בסמוך להתקנתם‪ ,‬לביצוע שידור נתוני קריאה בתדירות יומית‬
‫למשרדי התאגיד‪ ,‬והחל מתן הודעות לצרכנים להתרעות על נזילות‪ ,‬צריכה מופרזת‪ ,‬זיהוי חשד‬
‫לצריכת מים שלא באמצעות מד מים והפקת תלושי מים באמצעות קריאת מדי מים מרחוק‪.‬‬
‫המערכת מאפשרת רמת שירות גבוהה גם לצרכן שיוכל בכל רגע נתון להיכנס באמצעות מערכת‬
‫האינטרנט או טלפון נייד חכם (סמארטפון) לבדוק את רמת צריכת המים‪ ,‬לקבל התראות על‬
‫נזילות והתראות על צריכות מים גבוהות מהממוצע של הצרכן‪.‬‬
‫תו הזהב ‪ -‬נהלי עבודה ותו תקן ‪OHSAS 18001 ,ISO 14001 ,ISO 9001‬‬
‫לאחר סיום הסמכה והתעדה בתקן ‪ ,ISO 9001‬הכולל שיפור מערך הבקרה על תהליכי העבודה‪,‬‬
‫בהתאם לאוגדן נהלי עבודה שנכתב והטמעתם הלכה למעשה‪ ,‬פעל התאגיד בהתאם לדרישת אגף‬
‫ההנדסה ברשות המים‪ ,‬במהלך שנת ‪ 2014‬לקבלת הסמכה לתקני ‪ ,ISO 14001‬ו‪,ISO 18001-‬‬
‫‪6‬‬
‫אתא ואנחנו זורמים וחוסכים‬
‫שלום עליכם ‪ 11‬ת‪.‬ד‪ 17 .‬קרית אתא‪ ,‬מיקוד ‪ • 28000‬טל' ‪ • 04-8301830‬פקס‪04-8454779 :‬‬
‫אתר אינטרנט‪ • www.mayanot-ata.co.il :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫לצורך כך ביצע התאגיד רישום נהלי עבודה והשלמת הדרישות לצרכי התקנים בליווי פרופ'‬
‫אברהם אופק וסיים בהצלחה את מבדקי מכון התקנים‪.‬‬
‫תקן ‪ ISO 14001‬עוסק במערכת ניהול הסביבה‪ ,‬מדיניות סביבתית וכולל סקר סביבה‪.‬‬
‫תקן ‪ OHSAS 18001‬עוסק בבטיחות בעבודה ובריאות בתחום התעסוקה וכולל סקר בטיחות‪.‬‬
‫עם הוספת התקנים הנ"ל קיבל התאגיד את אות תו הזהב‪.‬‬
‫להלן עיקר הפרויקטים לפיתוח תשתיות ושיקום תשתיות קיימות במהלך שנת ‪: 2014‬‬
‫פיתוח תשתיות חדשות‬
‫קווי ביוב בוצע – קו ביוב ראשי (קו באומל) חיבורים נוספים‪.‬‬
‫שיקום תשתיות קיימות‬
‫קווי מים בוצע – סמטת איילון וסמטת אביב‪ ,‬שיבת ציון‪ ,‬מורדי הגטאות‪ ,‬סירקין‪,‬‬
‫התבור אליעזר בן יהודה‪ ,‬עוזיאל‪ ,‬שי עגנון‪.‬‬
‫קווי ביוב בוצע – שיבת ציון‪ ,‬מורדי הגטאות‪ ,‬זבולון ומרכז העיר‪ ,‬סמטת איילון‬
‫וסמטת אביב‪ ,‬הגבורה‪ ,‬קרן היסוד‪ ,‬שי עגנון‪ ,‬אהרון בן יוסף‪ ,‬סירקין‪ ,‬התבור ואהרון‬
‫בן יוסף‪.‬‬
‫תחנות שאיבה לביוב – בביצוע ‪ -‬תחנת שאיבה בצרי‪.‬‬
‫קו ביוב ראשי הולכה למט"ש – בוצע ‪ -‬מובל מזרחי‪.‬‬
‫השקעות במימון חיצוני‬
‫תשתיות במסגרת המטרונית – בביצוע ‪ -‬קווי מים וביוב ברחוב דרך ביאליק‪( .‬עד‬
‫לעוקף קריות ובדרך כביש עוקף תעלה)‪.‬‬
‫תשתיות מים וביוב ברחוב דרך חיפה – בוצע‪.‬‬
‫סה"כ השקעות במימון עצמי במהלך שנת ‪:2014‬‬
‫פיתוח –‬
‫מים וביוב – ‪ 0.4‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫שיקום (כולל קר"מ) –‬
‫מים – ‪ 8.8‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫ביוב –‪ 8.8‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫סה"כ השקעות במימון עצמי‪ ,‬כ – ‪ 18‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫סך השקעות מתוכנן לשנת ‪ 2015‬הינו ‪ 20‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאם לפירוט שלהלן ‪:‬‬
‫שיקום מערכות ביוב‬
‫פיתוח מערכות ביוב‬
‫שיקום מתקני ביוב‬
‫שיקום מערכות מים‬
‫פיתוח מערכות מים‬
‫מתקנים אזוריים – הולכה למט"ש‬
‫שונות מים וביוב‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪4,765‬‬
‫‪45‬‬
‫‪6,070‬‬
‫‪2,643‬‬
‫‪85‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪5,868‬‬
‫‪20,476‬‬
‫‪7‬‬
‫אתא ואנחנו זורמים וחוסכים‬
‫שלום עליכם ‪ 11‬ת‪.‬ד‪ 17 .‬קרית אתא‪ ,‬מיקוד ‪ • 28000‬טל' ‪ • 04-8301830‬פקס‪04-8454779 :‬‬
‫אתר אינטרנט‪ • www.mayanot-ata.co.il :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .7‬שיבושים ותקלות שאירעו באספקת מים ובשירותי הביוב בשנת הדוח‬
‫לא נרשמו תקלות מהותיות‪.‬‬
‫‪ .8‬פרטים בדבר איכות השירות לצרכן‬
‫להלן פרטים בדבר איכות השירות לצרכן בשנת ‪ ,2014‬לרבות מספר הפניות שהתקבלו‬
‫בחברה‪ ,‬בחלוקה לפי סוגים‪ ,‬ממוצע זמני ההמתנה בקבלת הקהל שבמשרדי התאגיד‬
‫וממוצע זמני ההמתנה למענה על ידי נציג שירות לקוחות במוקד השירות הטלפוני ‪:‬‬
‫מספר הפניות שהתקבלו בחברה במהלך שנת ‪: 2014‬‬
‫טלפוני‬
‫פרונטלי‬
‫כמות פניות‬
‫‪17,500‬‬
‫‪21,000‬‬
‫ממוצע זמן המתנה‬
‫(בדקות)‬
‫‪1.3‬‬
‫‪9‬‬
‫פילוח הפניות לפי נושא הפנייה‪:‬‬
‫טלפוני‬
‫פרונטלי‬
‫הנדסה ותשתיות‬
‫‪3,110‬‬
‫‪288‬‬
‫ניתוק אספקת מים‬
‫‪36‬‬
‫‪120‬‬
‫עדכון פרטים‬
‫‪350‬‬
‫‪1,500‬‬
‫ערעורים‬
‫‪400‬‬
‫‪1,780‬‬
‫בירורי חשבון‬
‫‪3,200‬‬
‫‪3,500‬‬
‫תשלומים‬
‫‪10,520‬‬
‫‪12,000‬‬
‫שונות‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,800‬‬
‫‪ .9‬הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי‪:‬‬
‫להלן הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי‪:‬‬
‫תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים על ידי רשות המים‪ .‬סכום החיוב הינו מכפלה של‬
‫כמויות המים שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים‪ ,‬כמצוין על גבי החשבון‪.‬‬
‫חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים‪.‬‬
‫כמויות צריכת המים‪ :‬נקבעת על פי קריאות מד מים‪ .‬ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה‬
‫הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה‪ .‬כאשר לא ניתן לקרוא את מד‬
‫המים נקבעת הצריכה עפ"י הערכה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫אתא ואנחנו זורמים וחוסכים‬
‫שלום עליכם ‪ 11‬ת‪.‬ד‪ 17 .‬קרית אתא‪ ,‬מיקוד ‪ • 28000‬טל' ‪ • 04-8301830‬פקס‪04-8454779 :‬‬
‫אתר אינטרנט‪ • www.mayanot-ata.co.il :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫תעריפי המים והביוב ‪ :‬תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים‪ .‬מעיינות אתא גובה את‬
‫התעריפים ע"פ חוק‪ .‬ע"פ הכללים שקבעה רשות המים‪ ,‬צריכה ביתית מחויבת לפי שני תעריפים ‪:‬‬
‫תעריף נמוך עבור כמות מוכרת (תעריף‪ ,)1‬בגין כמות של ‪ 7‬מ"ק לחודשיים‪ ,‬כשהוא מוכפל במספר‬
‫הנפשות המוכרות בנכס ותעריף גבוה עבור כמות נוספת (תעריף ‪ ,)2‬המתייחס ליתרת כמות המים‬
‫שנצרכה בנכס בתקופת החשבון‪.‬‬
‫עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון‪.‬‬
‫מספר הנפשות המוכר‪ :‬מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור והמדווח על ידי הצרכן לחברה‪.‬‬
‫הדיווח ייעשה באמצעות הצהרה בכתב בדבר נכונות הפרטים‪ ,‬בצירוף צילום ספח תעודת הזהות‬
‫בה רשומים דיירי הבית‪ ,‬או באמצעות תמצית נוסח רישום ממשרד הפנים‪ ,‬הכל בהתאם לכללים‪.‬‬
‫עם כל שינוי‪/‬עדכון במצב המשפחתי‪ ,‬יש למלא הצהרה חדשה ולהוסיף את הספח הנוסף‪ .‬חשבון‬
‫המים של צרכן שלא העביר הצהרה על מספר נפשות‪ ,‬יחושב לפי ‪ 2‬נפשות מוכרות בלבד‪.‬‬
‫צריכה פרטית ‪ :‬כמות המים שנצרכה על ידי הצרכן‪ ,‬שהינה ההפרש בין הקריאה הנוכחית‬
‫והקריאה הקודמת שנקראה במד המים הפרטי (המשויך)‪ .‬לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה‪.‬‬
‫כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים בפועל‪ ,‬או על פי הערכה‪ .‬הערכה נעשית‪ ,‬בין‬
‫השאר‪ ,‬במקרים שבהם אין גישה למד המים ו‪/‬או מד המים אינו תקין ו‪/‬או ישנו חשש שאינו תקין‪,‬‬
‫ובמקרים שבהם לא מותקן מד מים בנכס‪ .‬במקרה של הערכה‪ ,‬תפורט בחשבון הודעה על ביצוע‬
‫הערכה‪.‬‬
‫הפרשי מדידה (כולל צריכת מים משותפת)‪ :‬ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים הראשי‬
‫בנכס‪ ,‬לבין הכמות המים שנמדדה בסך כל המדים הפרטיים בנכס‪ ,‬באותה תקופת חיוב‪ .‬הפרשי‬
‫המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס‪ ,‬והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכת המים הפרטית‪.‬‬
‫הפרשי מדידה נובעים בין השאר‪ ,‬משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של כל הבניין‪,‬‬
‫כגון לצורך תחזוקת רכוש משותף‪ ,‬שטיפה‪ ,‬השקיית גינה ועוד‪ .‬לעיתים נובעים הפרשי המדידה‬
‫מנזילות בצנרת המים המשותפת‪.‬‬
‫חיובי מזערי (דמי שימוש קבועים) ‪ :‬בהתאם לכללים שקבעה רשות המים‪ ,‬כל צרכן חייב בתשלום‬
‫לפי צריכה מזערית של ‪ 3‬מ"ק לחודשיים‪ ,‬אף אם צרך בפועל פחות מכך‪ ,‬או לא צרך מים כלל‪.‬‬
‫‪ 15‬במאי ‪2015‬‬
‫כו' באייר תשע"ה‬
‫‪9‬‬
‫אתא ואנחנו זורמים וחוסכים‬
‫שלום עליכם ‪ 11‬ת‪.‬ד‪ 17 .‬קרית אתא‪ ,‬מיקוד ‪ • 28000‬טל' ‪ • 04-8301830‬פקס‪04-8454779 :‬‬
‫אתר אינטרנט‪ • www.mayanot-ata.co.il :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬