לצפייה לחץ כאן

Transcription

לצפייה לחץ כאן
‫בס"ד‬
‫‪1203.01.32‬‬
‫פרוטוקול סיור קבלנים מכרז ‪3102.8‬‬
‫ביצוע עבודות לשיקום צנרת הביוב בשיטת השרוול‬
‫נוכחים‪:‬‬
‫דר' אריה אביר‪ -‬מהנדס ראשי‪0‬‬
‫הגב' אולגה פורטנוי –מהנדסת‪0‬‬
‫הדס מימרן‪ -‬מנהלת רכש‪,‬מכרזים והתקשרויות‪0‬‬
‫קבלנים ‪ -‬עפ"י רשימה‪0‬‬
‫הסבר שניתן ע"י אריה אביר‬
‫(‪ )3‬מדובר במכרז מסגרת לשרוול צנרת הביוב בעיר‪ 0‬עבור כל עבודה יידרש הקבלן לתת הצעת‬
‫מחיר נפרדת המתבססת על מחיר היחידה שניתן בהצעת הקבלן הזוכה או הנחה עליה הכל‬
‫בהתאם לתנאי העבודה‪0‬‬
‫(‪ )1‬המכרז הינו לתקופה של ‪ 31‬חודשים עם אופציה להארכה של ‪ 1‬תקופות כל אחת בת ‪31‬‬
‫חודשים‪0‬‬
‫(‪ )2‬ההיקף הכספי של המכרז הינו מעל ‪ 5‬מליון ‪ ₪‬ואנו מעריכים כי העבודה תהיה בלפחות‬
‫מיליון ‪ ₪‬לשנה‪0‬‬
‫(‪ )4‬לתאגיד תעמוד אופציה לבחור קבלן נוסף לקבלן הזוכה‪ 0‬התאגיד מתחייב שהקבלן שהציע‬
‫את המחירים הזולים יהיה הקבלן יקבל בלפחות ‪ 0.%‬מהיקף העבודות בפרויקט והקבלן‬
‫השני שיבחר ע"י התאגיד יקבל ויסכים למחירים של הקבלן שנתן את ההצעה הזולה ביותר‪0‬‬
‫הקבלן השני יקבל ‪ 2.%‬מהיקף העבודות‪0‬‬
‫הבחירה בשני קבלנים הינה זכות של התאגיד ואיננו מחויב בזה‪0‬‬
‫(‪ )5‬כל הקבלנים חיבים לעמוד בתנאי סף של המכרז‪0‬‬
‫(‪ )6‬העבודות כוללות‪ :‬שטיפת קווים‪ ,‬צילום כמו כן כל האמור בכתבי הכמויות כולל החלפת‬
‫שוחות וכל עבודה נוספת הנגזרת מהשמשת הצנרת‪0‬‬
‫(‪ )0‬מחיר היחידה לשירוול כולל בתוכו את עלות הקמת המעקפים‪ ,‬פינוי השפכים והפסולת‬
‫לאתר מורשה‪ ,‬עלות כל הציוד הנדרש לביצוע השירוול‪0‬‬
‫(‪ )8‬המחירים בכתבי הכמויות מתייחסים למחיר יחידה‪0‬‬
‫(‪ )9‬הסדרי תנועה באחריות הקבלן מלבד עלות השוטרים שהינם ע"ח התאגיד‪0‬‬
‫רשמה‪ :‬הדס מימרן‪0‬‬
‫העתק‬
‫יוסי בן חמו‪ -‬מנכ"ל מי ק‪ 0‬גת בע"מ‬
‫עו"ד נועה גלרמן‪ -‬יועצת משפטית‬
‫שדרות לכיש ‪ 51/‬ת‪.‬ד‪ ,22 .‬קריית גת‬
‫טלפונים ‪ 808-2289666 ,80-800-8680‬פקס ‪80-80/-56-/6‬‬

Similar documents