"ד. בס 4.09.40.9 פרוטוקול סיור קבלנים מיום גת . אחזקת

Transcription

"ד. בס 4.09.40.9 פרוטוקול סיור קבלנים מיום גת . אחזקת
‫בס"ד‪.‬‬
‫פרוטוקול סיור קבלנים מיום ‪4.09.40.9‬‬
‫מכרז ‪ 4.40.9‬אחזקת מערכת מים ביוב וניקוז בק‪ .‬גת‬
‫נוכחים‪:‬‬
‫יוסף בן חמו‪ -‬מנכ"ל‪.‬‬
‫דר' אריה אביר‪ -‬מהנדס ראשי‪.‬‬
‫הדס מימרן‪ -‬מנהלת רכש מכרזים והתקשרויות‪.‬‬
‫קבלנים עפ"י רשימה מצורפת‪.‬‬
‫יוסף בן חמו‪ :‬אני מבקש מהקבלנים לקרוא ולבחון היטיב את מסמכי המכרז ולמלא אחר‬
‫ההוראות המדויקות‪.‬‬
‫אריה אביר‪ :‬מדובר במכרז לתחזוקת מערכת מים ביוב וניקוז בתחום העיר ק‪.‬גת‪.‬‬
‫לתת מענה ותחזוקה שוטפת בתחום הנקזים בעיר‪.‬‬
‫ישנם תנאי סף מוגדרים ונדרש סיווג כאשר על קבלן הביובית להחזיק ברישיון להובלת שפכים‪.‬‬
‫על המציע להיות קבלן רשום בסיווג ב' ‪ 2‬ובעל רישיון להולכת שפכים‪.‬‬
‫יודגש כי לא ניתן להביא קבלן משנה ועל המציע להיות בעל הביובית‪.‬‬
‫הקבלן שלמה חביב בע"מ‪:‬‬
‫קבלן שמבקש לחבור לקבלן נוסף על מנת שלא יידרש לביובית בבעלותו ועל מנת לעמוד בתנאי הסף‪.‬‬
‫אין רישום לסיווג קבלני בנושא ביוביות‪.‬‬
‫אריה אביר‪:‬‬
‫מבקש להעביר את ההברה בנוהל המקובל ונשיב לך על כך‪.‬‬
‫הקבלן שלמה חביב‪ :‬יש סתירה בדרישות הסף במכרז לבין מספר תושבי העיר‪.‬‬
‫אריה אביר‪:‬‬
‫הנושא ייבדק ותינתן התייחסות‪.‬‬
‫הקבלן יבצע עבודות נוספות בתחום הביוב והמים כגון‪ :‬חיבורי בתים‪ ,‬עבודות חיבור מבנה‬
‫וכו'‪ ,‬חלק ניכר הינו בעבודות הפרטיות והמחיר ניתן בכתב הכמויות‪.‬‬
‫התשלום יבוצע לקבלן ישרות דרך תאגיד המים‪.‬‬
‫ישנה גם האופציה לעבודות במוסדות ציבור‪ .‬בעבר התאגיד תחזק את בתי הספר והגנים‪.‬‬
‫הנושא טרם נחתם מול העירייה לכן הוא בגדר אופציה‪.‬‬
‫מדובר בצנרת גרביטציונית למים וביוב‪.‬‬
‫על הקבלן לתת תמיכה במט"ש‪ -‬מידי פעם בפעם יידרש הקבלן להפעיל ביובית במט"ש‬
‫ולבצע שטיפה וצילום קו‪.‬‬
‫יש לשים לב לכל הפרטים המכרז לקרוא היטיב את כל הסעיפים ולתת התיחסות‪.‬‬
‫המכרז הינו לשנה‪ ,‬שנתיים ועוד שנתיים סה"כ ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫רשמה‪ :‬הדס מימרן‪.‬‬
‫שדרות לכיש ‪ 51/‬ת‪.‬ד‪ ,22 .‬קריית גת‬
‫טלפונים ‪ 808-2289666 ,80-800-8680‬פקס ‪80-80/-56-/6‬‬

Similar documents