מערכות תוכנית מילת

Transcription

מערכות תוכנית מילת
‫מערכות מידע בתוכנית מיל"ת‬
‫רקע‪ :‬החברה המפעילה תצטרך להתאים את מערכותיה לפעולות הנדרשות בתוכנית או לחלופין‬
‫להתחבר עם נותני השירות הקיימים ולבצע את ההתאמות וההכשרות הנדרשות לצורך שימוש‬
‫במערכות הקיימות‪.‬‬
‫המערכות דורשות תחזוקה חודשית‪/‬שנתית‪ ,‬הן באמצעות תשלום לחברות‪/‬נותני השירות השונים והן‬
‫באמצעות צוות פנימי שיוכשר להוביל את אחזקת והטמעת המערכות‪ .‬כמו כן כל פיתוח ו‪/‬או הוספת‬
‫יכולת דורש פיתוח מול נותני השירות המתאימים‪.‬‬
‫מערך המחשוב ומערכות המידע מחולק לארבעה חלקים עיקריים‪:‬‬
‫א‪ .‬מערכת מידע תפעולית אינטרנטית מיל"ת נט – פיתוח ע"ג מחולל מערכות (מנוע) של‬
‫חברת "פריזה מערכות מידע" שנבנה והותאם באופן ייחודי עבור תוכנית מיל"ת – כפי‬
‫שמתואר בנספח ‪( .1‬במערכת קיימים מאות משתמשים בשנת תשע"ד)‬
‫ב‪ .‬מערכת דיווח נוכחות – מערכת של חברת "עובדים‪.‬נט" שהותאמה במיוחד עבור העמותה‬
‫לתפנית בחינוך ומאפשרת דיווח שעות המורים עד רמת המשימה (מוסד ומקצוע נלמד) ובכך‬
‫מאפשר ניתוח שעות שהועברו בפועל בחיתוכים שונים של מוסדות‪ ,‬ישובים וכו' (במערכת‬
‫קיימים אלפי משתמשים בשנת תשע"ד)‬
‫ג‪ .‬מערכת פיננסית ודוחות – מערכת הנהלת חשבונות‪ ,‬תקציב‪ ,‬רכש ודוחות קובייה‪ ,‬מבוסס‬
‫על מערכת ה‪ Sap Business One - ERP -‬עם תוסף )‪ Analyzer (Add-On‬של חברת ‪( BDO‬כ‪-‬‬
‫‪ 02‬משתמשים בשנת תשע"ד)‬
‫ד‪ .‬מערכות תומכות – מערך ניהול ארגוני הכולל סט כלים מתקדמים‪ ,‬כדוגמת‪ :‬תיבות דואר‬
‫אלקטרוני לכל עובדי המטה והמנחים‪ ,‬גישה למערכת ‪ Share Point‬לצורך תיעוד וחיפוש‬
‫מסמכים מסוגים שונים ושיתוף ידע‪ ,‬תוכנות ‪ Office‬שונות אנטי וירוס וכל הנדרש לספק‬
‫מענים לביצוע יעיל ואפקטיבי של העבודה (עשרות משתמשים במהלך תשע"ד)‬
‫להלן מספר דגשים הנוגעים למערכות‪:‬‬
‫‪ .1‬כל קבלן שייבחר יידרש להפעיל את כל אמצעי המחשוב ובכלל זה מערכת המידע‬
‫האינטרנטית‪.‬‬
‫‪ .0‬באחריות הקבלן לטפל בכל נושא אבטחת המידע של המערכות הנ"ל‪ ,‬הן ברמת האבטחה‬
‫הלוגית הפיזית ונוהלי העבודה‪.‬‬
‫‪ .3‬הקבלן יקבל מהמשרד זכויות שימוש למערכת שפיתוחה הסתיים‪ ,‬זכויות אלו ימומשו‬
‫באמצעות התקשרות מול חברת התוכנה‪.‬‬
‫‪ .4‬בפני הקבלן שיבחר עומדות שתי אפשרויות‪:‬‬
‫א‪ .‬הפעלת המערכת הנוכחית ‪ -‬התקשרות ישירה עם החברה שפיתחה את המערכת‬
‫(ללא צורך בפיתוח מערכת חדשה)‪.‬‬
‫ב‪ .‬פיתוח מערכת באופן עצמאי באופן העונה על דרישות המכרז והמערכת הקיימת‬
‫במלואן‪.‬‬
‫‪ .5‬הקבלן יידרש להתאים את המערכת להיקף הפעילות שלו במסגרת המכרז כאשר יקח‬
‫בחשבון את היקף המסגרות המקסימאלי שהוא עשוי להפעיל‪.‬‬
‫‪ .6‬הקבלן ייקח בחשבון התאמת המערכות לפעילותו לרבות‪ ,‬הכשרות צוות‪ ,‬איסוף נתונים‪,‬‬
‫הטמעה והתממשקות למערכות קיימות במידת הצורך‪.‬‬
‫‪ .7‬המערכת האינטרנטית מחייבת תחזוקה שוטפת (בשנת תשע"ג עלות השירות כ‪.)122,222 -‬‬
‫נוסף על כך‪ ,‬קבלן חדש שייבחר יידרש לשאת בדמי שימוש חודשיים‪ ,‬עלויות שכפול וטעינת‬
‫מידע מחדש‪ ,‬הטמעות והדרכות לצוותים‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬ההתחשבנות עם החברה החיצונית‬
‫אינה קשורה למשרד או לקבלן הקודם‪.‬‬

Similar documents