Hvordan holder man en SMART Board ren?

Comments

Transcription

Hvordan holder man en SMART Board ren?
Hvordan holder man
SMART
Board ren?
RT en
Board
ren?
Det er i dag nesten 30 000 SMART Board i Norge, og de får
tøff behandling hver dag. For daglig renhold, anbefales såpe og
vann, vi har gode erfaringer med blå ajax (vinduspuss) på sprayflaske og papir til avtørkning. Dette tar fingermerker, fettflekker,
mat,
støv og de fleste typer whiteboard-tusj. Spray blå ajax på
ing hver
dag.
en
klut/papir,
ogpå
ikke
direkte på SMART Board tavlen.
blå ajax (vinduspuss)
sprayflaske
Hvordan holder man en S
Det er i dag nesten 8000 SMART Board i Norge, og de får tøff
For daglig renhold, anbefales såpe og vann, vi har gode erfarin
og papir til avtørkning. Dette tar fingermerker, fettflekker, mat
Spray blå ajax på klut/papir, og ikke direkte på SMART Board t
Vi får stadig spørsmål om renhold, i denne brosjyren vil vi gjør
de fleste typer whiteboard-tusj.
Vi får stadig spørsmål om renhold, i denne brosjyren vil vi gjøre fjernes:
rede for hvordan de flesteHvordan
typer skrift/flekker
fjernes: man en SMART Board ren?
holder
r hvordan de fleste typer skrift/flekker
ardmpen
e
en er
ss i
Whiteboard-tusj:
SMART Board er laget
Whiteboard-tusj:
SMART Board er laget slik at du skal kunne skrive på den med
tusj. Det du imidlertid ikke bør gjøre, er å bruke den medfølge
til å viske ut. Den vil virke bra i 10 sekunder, deretter vil den b
skriften utover.
er i dag nesten 8000 SMART Board i Norge, og de får tøff behandling hver dag.
slikDet
at
du
skal
kunne
skrive
på
den
med
whiteboard-tusj.
Det du imidlertid ikke
For daglig renhold, anbefales såpe og vann, vi har gode erfaringer med blå ajax (vinduspuss) på sprayflaske
De
fleste
typer
whiteboardtusj
kan fjernes
med vanlig
gjøre,Dette
er åtarbruke
den medfølgende
svampen
tiltyper
å viske
ut. Den
vil papir, no
og papir til bør
avtørkning.
fingermerker,
fettflekker, mat, støv
og de fleste
whiteboard-tusj.
imidlertid litt mer gjenstridige, da kan vår SMART Board rens b
Spray blå ajax
på klut/papir,
ikke direkte på
SMART Board
tavlen.
virke
bra i 10ogsekunder,
deretter
vil den
bare
smøre
skriften
utover. og kan kjø
100%
effektiv
mot
alle typer
kjent whiteboardtusj,
6-pakninger. ART kode: SBRENS
Vi får stadig spørsmål om renhold, i denne brosjyren vil vi gjøre rede for hvordan de fleste typer skrift/flekker
fjernes:
De fleste typer whiteboardtusj kan fjernes med vanlig papir, noen er
Permanent
tusj (sprittusj)
imidlertid litt mer gjenstridige, da
kan vår tavlerens
brukes, den er
Whiteboard-tusj:
100% effektiv mot alle typer kjent
whiteboardtusj, og kan kjøpes fra
Dette skjer fra tid til annen, men kan avhjelpes svært enkelt. F
oss i 6-pakninger. ART kode: SBRENS
inneholder etylen, dette vil løse opp det meste av sprittusjen.
SMART Board er laget slik at du skal kunne skrive på den med whiteboard-
resten. Dette vil være ca 50% effektivt.
tusj. Det du imidlertid ikke bør gjøre, er å bruke den medfølgende svampen
til å viske ut. Den vil virke bra i 10 sekunder, deretter vil den bare smøre
Vi har laget et sett som er 100% effektivt, dette består av en s
skriften utover.
deretter bort med papir og SMART Board rens. Under vises be
sprayen virke i 30 sekunder før vi tørket bort. Dette rensesette
De fleste typer whiteboardtusj kan fjernes med vanlig papir, noen er
Permanent tusj (sprittusj):
imidlertid litt mer gjenstridige, da kan vår SMART Board rens brukes, den er
100% effektiv mot alle typer kjent whiteboardtusj, og kan kjøpes fra oss i
6-pakninger.
ART
kode: SBRENS
Dette skjer fra tid til annen,
men kan
avhjelpes
svært enkelt.
Førstehjelp er å bruke whiteboardtusj som inneholder etylen,
dette vil
løse opp det meste
av sprittusjen.
Bruk deretter tavletusj (sprittusj)
p er å bruke
whiteboardtusj
somPermanent
rens forBoard
å få bort
etter SMART
rensresten.
for å fåDette
bortvil være ca 50% effektivt.
Dette skjer fra tid til annen, men kan avhjelpes svært enkelt. Førstehjelp er å bruke whiteboardtusj som
inneholder etylen, dette vil løse opp det meste av sprittusjen. Bruk deretter SMART Board rens for å få bort
Dette
vil være cadette
50% effektivt.
erresten.
100%
effektivt,
består av en
Vi har laget et sett som
spray
som dusjes
på skriften,
denet virke,
deretter
bort
m dusjes
på skriften,
la den
virke,Vi tørk
harlalaget
sett somtørk
er 100%
effektivt,
dette består av en spray som dusjes på skriften, la den virke, tørk
deretter
bort med
papir og SMART
rens. Under vises behandling av 4 typer vanlig sprittusj, vi har latt
med vanlig
papir og
tavlerens.
Under
behandling
av 4Board
typer
av 4 typer
sprittusj,
vi har
latt vises
sprayen virke i 30 sekunder før vi tørket bort. Dette rensesettet
er tilgjengelig
fra oss, ART
SMART
Board
uten permanent
tusj kode: TUSJRENS.
SMART
Board
uten
permanent
tusj
sprittusj,
vi har latt sprayen virke i 30 sekunder før
engeligpermanent
fra oss, ART
kode: TUSJRENS.
vi tørket bort. Dette rensesettet er tilgjengelig fra oss, ART
kode: TUSJRENS.
SMART Board uten permanent tusj
SMART
Board
4 ulike permanente
SMART
Board
med 4med
ulike permanente
sprittusjer
sprittusjer
SMART
SMART Board med tusjrens
SMART Board etter bruk av tusjrens og tavlerens.
Kulepenn:
Dette er ikke vanlig. Vi har prøvd å skrive med 7 forskjellige fabrikater på samme SMART Board, det er
veldig vanskelig å få noe skrift på tavlen. Det lille vi fikk på, lot seg fjerne med SBRENS.
SMART Board med kulepenn
SMART Board etter tavlerens på kulepenn
Norges ledende kompetansesenter for interaktive presentasjonsverktøy

Similar documents