mer informasjon

Transcription

mer informasjon
"NÁSTEGOAHTI/STJERNEHIMMELEN"
Kulturtilbud i forbindelse med feiringen av Samefolkets dag
Nástegoahti er et tilbud der tilskuere sitter i et stjernetelt og ser "den
samiske stjernehimmelen". Samtidig lytter de til Ánte Mihkkal Gaup
som joiker og forteller historien om den store elgjakten på
stjernehimmelen.
Forestillingen "NÁSTEGOAHTI/STJERNEHIMMELEN"
Settes opp i Snåsa på ungdommens hus
Torsdag 30.01.2014 Kl. 18.00
Lørdag 01.02.2014 Kl 10.00
forestillingen går på norsk er ca 45 min
Den settet også opp i Røyrvik tirsdag 28.01.2014 kl 17.30 på Røyrvik
samfunnshus.
Gratis inngang
Arr : Snåsa kommune enheten for sørsamisk språk og kultur språksentrum Gïelem
nastedh.
Det er et samarbeids prosjekt med Gïeleaernie i Røyrvik
Alle skoleelever og barnehagebarn (5-6 år) i Snåsa og Røyrvik kommune kommer å få
mulighet å se forestillingen under skoletid i uke 5 enligt eget program.
For mer informasjon om stjerneteltet og Ánte Mihkkal Gaup
se www.gielemnastedh.no www.snasa.kommune.no
“NÁSTEGOAHTI/ STJERNETELTET”
Her ser du et bilde av stjerneteltet – et rundt telt med plass til 25-30 personer, som skal sitte på gulvet rundt en projektor.
Oppå projektoren plasserer artisten en spesiell sylinder, skrur på lyset og da kan man se den ”stjernehimmelen” man er
interessert i.. Inne i teltet får deltakerne høre joik (samisk folkemusikk), noen myter og historien om den store elgjakten på
stjernehimmelen.
Denne mytiske historien blir visualisert med sentrale aktører i
historien: sarvva/ den store elgen, Fávnnadávgi, Gállas`sønner,
Čuoigga- headdjit osv. Disse er dannet på grunnlag av
forskjellige stjernebilder: karlsvogna, orionsbelte, tvillingene
osv. Men hva kan hende dersom sarvva/ den store elgen blir
skutt og drept? Det får du høre inne i teltet……
Artisten, Ánte Mikkel Gaup er fra Kautokeino i Indre-Finnmark,
er utdannet lærer vokst opp i den nordsamiske joike- og
fortellertradisjonen. Han har selv i mange år vært utøver og
lærer av tradisjonen og fremfører både tradisjonelle og
selvkomponerte joiker. Han er også en anerkjent historieforteller
og har gitt ut mange CDer med sin eventyrskikkelse Juffá. Han
opptrer enten alene eller ilag med familiemedlemmer.
Ante Mikkel lage ulike programm som kan bestå av joik, foredrag om joik, workshop med joik, historiefortellinger,
konsert, forestilling med Stjerneteltet eller fortelling med dramatisering av Juffás opplevelser. Ánte Mikkel Gaup jobber i dag
på Várdobáiki samisk språk- og kultursenter i Evenes og også som freelance artist.