FORVALTNINGSKONSULENT - Vestlandske Boligbyggelag

Comments

Transcription

FORVALTNINGSKONSULENT - Vestlandske Boligbyggelag
Vestlandske Boligbyggelag – Vestbo – er et andelslag som har hovedformål å skaffe sine medlemmer bolig
gjennom boligbygging og deretter ivareta medlemmenes bointeresser, slik at det gode bomiljø i den
boligmassen som er tilknyttet Vestbo opprettholdes.Vårt arbeidsgrunnlag er ca. 21 000 medlemmer og over
260 boligselskaper med til sammen ca. 12 000 boliger.Vestbo er blant de største boligbyggelagene på
Vestlandet og har 45 ansatte som har sitt faste arbeidssted i Strandgaten i Bergen.
Vi trenger
flere dyktige
medarbeidere
Med bakgrunn i stor etterspørsel etter
våre tjenester knyttet til forretningsførsel har
vi behov for å styrke vår Forvaltningsavdeling.
Vi søker derfor
FORVALTNINGSKONSULENT
ØKONOMI/JUS (fast stilling)
Arbeidsoppgaver:
Stillingen er plassert i Forvaltningsavdelingen og vil få ansvar for en egen kundeportefølje bestående av boligselskaper av varierende art og størrelse. Forvaltningskonsulentene er boligselskapenes faste kontaktperson hos Vestbo (KAM-modell),
og skal forestå den løpende oppfølgingen og dialogen med boligselskapene samt
rådgi og tilrettelegge for at boligselskapene får dekket sine løpende behov innenfor
Vestbos samlede produkt- og tjenestetilbud. Forvaltningskonsulentene yter lagene
rådgivningsbistand innenfor jus, økonomi og administrative spørsmål.
En sentral del av stillingens oppgaver vil også være å etablere og implementere nye
boligselskaper i Vestbos forvaltnings- og økonomisystemer. Dette innbefatter en
utadrettet virksomhet med mye kundekontakt.Vi søker en strukturert person som
liker problemløsing og som trives med «å ha mange baller i luften samtidig». Det er
ønskelig at den som ansettes i stillingen har erfaring med økonomi/regnskapsarbeid,
da dette er en sentral del av arbeidet med etableringen/implementering av nye
boligselskaper.
Den som tilsettes i stillingen vil også bli oppnevnt som Vestbos representant
i våre tilknyttede boligselskaper og delta på styremøter og generalforsamlinger.
Videre vil deltagelse i Vestbos kursvirksomhet kunne være aktuelt.
Det må påregnes noe kveldsarbeid.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Juridisk/økonomisk utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå
ev. autorisasjon som regnskapsfører. Særlig relevant praksis kan
kompensere for utdanningskravet.
• Minimum 2-3 års relevant arbeidserfaring
• Gode datakunnskaper
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Evne til å tenke praktisk og løsningsorientert
Vi søker en utadvendt og ansvarsbevisst person med gode samarbeidsevner som
liker å arbeide i et dynamisk og utviklende miljø med sterkt kundefokus.
Du bør ha godt humør og ikke være redd for nye utfordringer.
Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende oppgaver med mye kundekontakt
• Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med hyggelige og engasjerte kolleger
• Konkurransedyktige ansettelsesbetingelser, fleksibel arbeidstid,
pensjonsordning og andre personalgoder
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til
forvaltningssjef Trond Losvik – tlf. 55 30 96 40, eller e-post: [email protected]
Søknad og CV sendes innen 12. april til epost: [email protected] og/eller
Vestlandske Boligbyggelag
Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen
tlf. 55 30 96 00 – faks 55 31 88 66