Årsmelding Friidrett 2014

Transcription

Årsmelding Friidrett 2014
Årsberetning Friidrettsavdelingen – årsmøte 2015
ÅRSMELDING
HEGRA IL
FRIIDRETTS-AVDELING
2014
Fredrik
Ine
Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014
Jonas
Årsberetning Friidrettsavdelingen – årsmøte 2015
ÅRSMELDING 2014
HEGRA IL FRIIDRETT
Styret 2014 har bestått av:
Leder:
Nestleder + banerepr. og
Kasserer:
Sekretær + materialforv.:
Styremedlem+ kurskont.:
Varamedlem:
Gerda Vik
Arnfinn Lingstad
Solveig Lingstad
Jan Hegre
Vi har hatt 3 styremøter, vært representert på hovedstyremøter og i Stjørdalsalliansen.
I 2014 har det ikke vært treninger da vi ikke har hatt trener, men vi har hatt deltakere bare på
stevnene. Utøverne har deltatt på 9 stevner i løpet av året, og det ble til sammen 140 øvelser!
Under dugnaden som hovedstyret arrangerte i vår, deltok 2 fra advelingen.
Stevnearrangementer og stevnedeltakelser:
23/3-14: Innendørs serie- og klubbstevne. Arrangeres i Hegra-hallen hvert år sammen med IL
Dalebrand. Øvelsene var 40m, stille lengde og høyde. Det var 35 påmeldte, de deltok i hele 84
øvelser! Alle fikk flotte premier.
23/4-14: Seriestevne i hopp og kast: Det var 3 deltakere som deltok i 6 øvelser. Det var flere
funksjonærene enn utøvere! Til tross for liten deltakelse, ble det gode resultater. Øvelsene var kule,
spyd, lengde og tre-steg.
5/6-14: TA-sprinten. Dette er et sonestevne lagt til rette av Trønder-Avisa som vi arrangerer
sammen med IL Dalebrand. Det var 5 deltakere på øvelsene 60 m, høyde, lengde, kule og liten ball.
De fikk unna 12 øvelser. Deltakerne var fra SFIK, Fram og Hegra. TA ordnet med premier. Finalen
i TA-sprinten på Steinkjer ble avlyst da det ble for få deltakere.
12/6-14: Karusellstevne. Fra hele kommunen kom det 25 ivrige deltakere, og de var med på 77
øvelser i øvelsene 40m, 60m, 100m, lengde, kule og spyd. Med våre ”faste” funksjonærer, gikk
stevnet prikkfritt, nok engang en stor takk til dere som velvillig og trofast stiller opp.
Vi stilte også i år med funksjonærer på PEAB-lekene og KM bane på ØM, og våre flinke
funksjonærer fikk også denne gang en god porsjon velfortjent skryt fra ledelsen i PEAB-lekene og
styret for KM.
Deltakelse på andre stevner: 4 karusellstevner i dalføret, terrengløp, seriestevner, KM, Stjørdalslekene, Sonaleikan, TA-sprinten, Nybrottskarusellen og Interkresstevnet.
På friidrettskarusellen i dalføret var 12 utøvere fra Hegra IL med, og disse 8 fullførte:
Nora Bonslet
Mads Rasmus L. Solem
Jonas Bonslet
Ine Bonslet
Fredrik J. Lingstad Anna Marie Berger
Magnus Krogstadholm
Vakaris Baranauskas
Årsberetning Friidrettsavdelingen – årsmøte 2015
Maren Næsbø ble uttatt til å representere Nord-Trøndelag på Interkretskampen i Ranheimshallen,
en innendørskamp mellom utøvere fra Jämtland-Härjedalen, Sør- og Nord-Trøndlag. Der oppnådde
hun 5.plass i kule og 7. plass i lengde!
Nora Bonslet hadde flest resultater i sesongen – 17 resultater, og Nora deltok i 13 øvelser i
friidrettskarusellen! Bra!!
Innsatspremiene håper vi å få delt ut på innendørsstevnet som arrangeres den 25/2-15.
Trond Hernes får innsatspokalen også i 2014 for sitt høydehopp uten tilløp på 1,25 m som teller
898 poeng etter tyrving tabellen! Han får også guttepokalen for samme resultat.
Mads Rasmus Solem tildeles John Nielsens minnepokal for 60 m på 9,2 s og fikk 676 poeng.
Maren Næsbø tildeles jentepokalen for kule på 8,08 m og 866 poeng.
Herrepokalen går Jan Hegre for lengde uten tilløp på 2,39 og damepokalen til Ann Irene Lerfald i
samme øvelse med resultatet 2,13 m.
Resultater: Se vedlagte resultatliste, ellers finnes alle resultatene hos lederen.
Økonomi.
* Overskuddet på PEAB-lekene er ikke utbetalt enda. På KM-bane fikk vi kr 7.600.
Stor takk til dere som deltok som funksjonærer, flott innsats!
* Hallvaktene er innbringende, og fra desember 2013 og ut 2014 kom det inn kr. 27.240!
Sponsormidler:
Sponsorer for 2014 var Næsbø Skog, Primahus bolig og Hegra Sparebank.
Regnskap: Vi hadde en samlet inntekt på kr. 36.880,00, og med utgifter kr. 18.034,68 står
vi igjen med et overskudd på kr 18.845,32.
.
****************************
Vi retter en stor takk til våre sponsorer:
Næsbø Skog, Primahus bolig og Hegra Sparebank for god støtte i 2014!
Til våre ivrige og flinke friidrettsutøvere og vår flinke trener:
En stor takk til dere alle for innsatsen i 2014 og lykke til i sesongen 2015!
En stor takk til vårt eminente arbeidsutvalg for godt samarbeid!
Til dere som jobber i kulissene; hele friidrettsstyret, alle dere som hjelper oss med stevnene og
arrangementene, dere som kjører, heier og ellers hjelper oss:
Takk for den gode støtten og innsatsen!!!
Hegra IL friidrettsavdeling 24/2-2014
v/Gerda L. Vik (leder)
Årsberetning Friidrettsavdelingen – årsmøte 2015
Beste res. 2014 HEGRA IL FRIIDRETT
NAVN
10+11 år
Nora Bonslet
Martin Næsbø
Vilde Hoff Melkersen
Tuva Hoff Melkersen
Meda Baranauskaite
Emilie Therese Thingstad
12 år oppover
Trond Hernes
Elias Hoff Melkersen
Maren Næsbø
Mads Rasmus L. Solem
Senior og veteran
Ann Irene Lerfald
Håkon Skjelstad
Håkon Skjelstad
Jan Hegre
Egil Grønseth
FØDT
ØVELSE
VEKT
RESULTAT
2004
2004
2004
2004
2003
2004
Kule
Lengde
Lengde u/t
Lengde u/t
Kule
Lengde u/t
2 kg
4,80 m
3,27 m
1,69 m
1,56 m
5,34 m
1,42 m
12/6
10/8
23/3
23/3
12/6
23/3
841
824
784
706
690
622
2000
2002
2002
2001
Høyde u/t
Lengde u/t
Kule
Lengde u/t
1,25 m
2,20 m
8,08 m
2,25 m
23/3
23/3
23/3
23/3
898
875
866
825
1974
1954
1954
1952
Vet
Lengde u/t
Spyd
Kule
Lengde u/t
terrengløp
2,13 m
27,22 m
9,05 m
2,39 m
7,28 min
23/3
23/4
23/4
15/2
27/4
2 kg
DATO Tyrv.
Utøverne under 9 år som deltok på stevner:
Fredrik Johansen Lingstad Jonas Bonslet
Matias Næsbø
Ine Bonslet
Magnus Krogstadholm Rakel Lerfald
Ciljan Elias Johansen
Vakaris Baranauskas
Anna Marie Berge
Elise Ulleberg
INNSATSPOKALEN
1 TROND HERNES
(14 år)
2 ELIAS HOFF MELKERSEN
(12 år)
3 MAREN NÆSBØ
(12 år)
4 MADS RASMUS L. SOLEM
(13 år)
GUTTEPOKALEN
TROND HERNES
(14 år)
JENTEPOKALEN
MAREN NÆSBØ
(12 år)
JOHN NIELSENS MINNEPOKAL SPRINT
MADS RASMUS L. SOLEM
(13 år)
HERREPOKALEN
JAN L. HEGRE
(60-64)
DAMER
Mali Adele Hembre
Max Ola Hembre
Erlend Hastadklev
Høyde u/t
Lengde u/t
Kule
Lengde u/t
1,25 m
2,20 m
8,08 m
2,25 m
898 poeng
875 poeng
866 poeng
825 poeng
Høyde u/t
1,25 m
898 poeng
Kule
8,08 m
866 poeng
60 m
9,2 s
676 poeng
Lengde u/t
2,39 m
Årsberetning Friidrettsavdelingen – årsmøte 2015
ANN IRENE LERFALD
(40-44)
Lengde u/t
2,13 m
UTMERKELSER I HEGRA IL FRIIDRETT I 2014
BUDSJETT For HIL Friidrett 2015
Nr.
Kontonavn
Salgs- og driftsinntekt
Regnskap 2013
Regnskap 2014
Budsjett 2014
Budsjett 2015
3 608,00
2 040,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
27 500,00
34 737,50
7 600,00
27 240,00
13 000,00
30 000,00
65 845,50
36 880,00
1 500,00
48 500,00
13 000,00
30 000,00
500,00
Varekostnad.
4330
Salgskostnader kiosksalg
1 511,45
1 570,87
1 500,00
1 500,00
4360
Kostnader tilstelning
Varekostnad.
1 511,45
1 570,87
1 500,00
1 500,00
64 334,05
35 309,13
47 000,00
46 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00
500,00
500,00
5 000,00
500,00
5 000,00
6 000,00
500,00
6 000,00
500,00
3120
3130
Sponsorinntekter/Samarbeidsavtaler
Inntekter kiosksalg
3140
3150
3160
Stevneinntekter, egne arrangementer
Egenandel andres
stevner
Inntekter tilstelninger
3440
3920
Interne overføringer fra hovedstyret
Trenings- og Instruksjonsinntekter
Salgs- og driftsinntekt
Dekningsbidrag
Lønnskostnad
5010
Lønn til ansatte
Lønnskostnad
560,00
560,00
47 500,00
Driftskostn. og av- og nedskrivninger
6300
6550
Bane- og halleie
Driftsmateriale
6610
6705
Reparasjon og vedlikehold utstyr
Regnskapshonorar
6800
6860
Kontorrekvisita
Møte, kurs, oppdatering
ol
Kostnader til avslutninger
Porto
6865
6940
Driftskostn. og av- og nedskrivninger
Annen driftskostnad
7100
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
444,00
149,00
594,00
1 187,00
336,00
300,00
300,00
300,00
4 000,00
1 000,00
636,00
17 800,00
4 000,00
1 000,00
17 800,00
1 000,00
500,00
840,00
7320
7410
Reklamekostnad avg.pl.
Medlemskontingenter til forbund etc.
3 425,00
6 000,00
859,00
6 000,00
4 000,00
6 000,00
4 000,00
6 000,00
7416
7420
Deltakelse i stevner
Premier
4 010,00
2 260 ,00
7 281,00
4 000,00
8 000,00
4 000,00
8 000,00
7770
7790
Bank- og kortgebyr
Annen kostnad, fradragberettiget
247,00
400,00
201,00
205,00
300,00
300,00
Annen driftskostnad
14 922,00
16 806,00
23 300,00
22 800,00
Driftskostnader
18 180,45
17 442,00
43 600,00
43 100,00
Årsberetning Friidrettsavdelingen – årsmøte 2015
Driftsresultat
47 665,05
Renteinntekt
bankinnskudd
Ordinært resultat før skattekostnad
17 867,13
4 900,00
4 400,00
1 996,26
978,19
2 000,00
49 661,31
18 845,32
6 900,00
2 000,00
6 400,00
8051
Årsmelding 2014 Hegra IL Friidrett
Kommentarer til regnskap 2014 og budsjett 2015
Regnskap 2014
Regnskapet viser et overskudd på kr 18.845,32. Samlet inntekt 36.880,00. Hoved
inntektene er hallvakt på kr 27.240,00 og inntekter på fra KM-bane på kr 7.600,00.
Inntekt fra PEAB lekene mangler. Samlet saldo bankinnskudd pr 31.12.14 er på kr
113.148,87. Friidrettsavdelingen har utestående lån til til hovedlaget på 100.000,- for
kunstgressbaneanlegg. Vi mangler utgift på regnskapshonorar fra 2014.
Budsjett 2015
Det budsjetteres med et overskudd på kr 6 400,- for 2015.
Konto/kasse oversikt
Friidrett
1906
1926
1936
1946
Kasse Friidrett
4465.30.09752
4465.50.33960
4465.50.11215
Saldo
31.12.13
0
112.218,02
108.436,85
208,88
Saldo
31.12.14
0
103.606,22
9.332,73
209,92
For Hegra IL Friidrett, Kasserer Arnfinn Lingstad, Hegra, 22.02.13

Similar documents