Størst og best - MøllerGruppen

Transcription

Størst og best - MøllerGruppen
MøllerGruppen
Selskapspresentasjon november 2014
Eierstruktur
Aars AS


Holding selskapet kontrollert av Møller- og
Schage-familien
Direkte og indirekte 96,76% eier av
MøllerGruppen AS
Aars AS
70,0%
99,5%
Jan H. Møller
Møller MI AS
90,1%
Møller MI AS

Eies 30% av ledelsen i MøllerGruppen AS
og 70% av Aars AS
0,5%
MøllerGruppen Eiendom AS
MøllerGruppen Eiendom AS

Fusjonert ut som eget konsern i 2011 og
finansieres separat
Side 2
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
0,38%
9,52%
MøllerGruppen AS
MøllerGruppen
Oversikt





Omsetningsutvikling
MøllerGruppen er Norges ledende importør og forhandler av
personbiler og nyttekjøretøy
Etablert i 1936
Forhandler merkene Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy,
Audi og Skoda
Virksomhet i Norge, Sverige og Baltikum:

Salg av nye og brukte biler

Mekanisk verksted

Skadeverksted

Finansiering
Over 3,700 ansatte og NOK 18.8mrd i omsetning 2013
EBITDA-fordeling per forretningsområde (2013)
20,000
18,029
18,726
18,842
18,000
16,000
12,734
14,000
13,493
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2011PF
2012
2013
Jan-Aug 13 Jan-Aug 14
Forretningsområder
Finansiering
Baltikum 8 %
5%
Forhandlere
Sverige
4%
Forhandlere
Norge
23 %
Side 3
MøllerGruppen
Bilimport Norge
60 %
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
Import Norge
Forhandlere
Norge
Forhandlere
Sverige
Baltikum
Bilfinansiering
Historien og viktige milepæler
Historien
1936:
1946:
1948:
1974:
1992:
41-åringen Harald
Aars Møller etablerte
Strømmen Auto og la
med det grunnlaget
for det som har vokst
til et av Nord-Europas
ledende bilkonsern
med over 3,700
medarbeidere.
Utgangspunktet for
virksomheten var
kontrakten som
eneforhandler for
Dodge i Norge.
Selskapet skiftet navn
til Harald A. Møller
A/S.
Importørkontrakten
med Volkswagen ble
undertegnet og
MøllerGruppen har
beholdt denne siden
den gang
Audi blir en del av
konsernet
Skoda blir en del av
konsernet
1956:
1997:
2007:
2009:
2011:
Åpning av det første
store
forhandleranlegget på
Skøyen
MøllerGruppen
etablerer seg i
Baltikum og blir
importør og forhandler
av Volkswagen og
Audi i Litauen
MøllerGruppen
etablerer seg i
Sverige gjennom
oppkjøp av
forhandlergrupperinge
ne E. V. Normans
Bilfirma AB i Örebro,
AB G. Persson i
Uppsala
Importerer bil nr. 1
million til Norge
MøllerGruppen feirer
sitt 75-årsjubileum
Milepæler
Side 4
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
En del av verdikjeden til Volkswagen AG
- Dette innebærer følgende ambisjoner
Størst
Best

Volkswagen største personbilmerke i alle markeder/distrikter


Volkswagen Nyttekjøretøy største merke i alle

Salg
markeder/distrikter

Service
Vi skal ha de mest fornøyde kundene innen

Audi nr. 1 i premium-segmentet i våre markedsområder

Vi skal ha de mest fornøyde medarbeiderne

Skoda mot 7,5% i Norge og Sverige

Vi skal ha de mest tilfredse forhandlerne

Volkswagen Møller Bilfinans skal nå en penetrasjon på mer en

Vi skal være best på miljø i bransjen
30 %
Volkswagen AG sin 2018 strategi
Side 5
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
Videre strategi

Best og størst



Nr 1. strategi i våre markedsområder, markedsposisjon og kvalitative kriterier
Strategisk hovedfokus mot 2020

Digitale trender og nye kanaler, telematikk – ta ledende posisjon

Distribusjonsstruktur – område og eierstrategi

Cost of Franchise – redusere nivået

Servicemarked

Mobilitet og bilholdstjenester
Videre vekst med Volkswagen-konsernets merker

Store nok i Norge

Muligheter for «organisk» vekst i Sverige og Baltikum gjennom bedre prestasjoner

Ikke nye strategiske oppkjøp i det korte perspektiv

Ledende på ladbare biler

Bredde i inntektsgrunnlaget, nye produkter og tjenester, innenfor eller utenfor dagens
verdikjede

Kundetilfredshet først på agenda i alle møter: «Bli best på kundetilfredshet»

Videreutvikle en sterk Møller-kultur, integrasjon av enheter utenfor Norge,
lederutvikling og mobilitet
Side 6
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
Konsernledelsen
MøllerGruppen
CEO
Pål Syversen
MøllerGruppen
CFO
Erik Sønsterud
MøllerGruppen
Konserninformasjon
og Samfunnsansvar
Paul Hegna
HR
Tryggve
Magnussøn
Bilforhandlere
Sverige
Bilimport /
forhandlere Baltikum
Bilforhandlere
Norge
Marius Hayler
Stein O. Håvelsrud
Harald Frigstad
Bilfinansiering
Bilimport Norge
Stein Ivan Solbakken
Terje Male
IKT
Cathrine Klouman
Side 7
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
Forretningsområdene
Bilimport
Våre fire merker Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, Audi og Škoda har alle svært solide
markedsposisjoner i det norske markedet. MøllerGruppen er en betydelig aktør i det baltiske
bilmarkedet. Moller Baltic Import importerer Audi til Latvia og Litauen og Volkswagen til Latvia, Litauen
og Estland.
Side 9
BEGYNNELSEN PÅ EN SPENNENDE HISTORIE
SUKSESSHISTORIE ÅR ETTER ÅR
1936
1 266 929
MøllerGruppen blir grunnlagt av Harald Aars Møller.
Importerte biler siden etableringen i 1936 (2013).
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
MøllerGruppen
Bilimport Norge (Harald A. Møller)
Hovedpunkter



Harald A Møller AS er landsdekkende eneimportør av
Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretløy, Audi og Škoda i Norge
Forhandlernettet bilene selges igjennom består av:

32 Audi-forhandlere

71 Volkswagen-forhandlere

69 Volkswagen Nyttekjørtøy-forhandlere

42 Škoda-forhandlere
Ivaretar kjedefunksjonene som

Markedsføring

Logistikk av biler, deler og tilbehør

Sentrallager

IT
Baltikum
NOK mill.
2012
2013
2. tertial
2013
2. tertial
2014
Driftsinntekter
9,813
9,487
2,869
3,174
641
503
163
173
6.5 %
5.3 %
5.7 %
5.4 %
588
455
146
156
EBITDA
EBITDA-margin
Resultat før skatt
Fokusområder








Gode markedsprestasjoner i et tøft bilmarked:

Volkswagen – Norges største bilmerke for åttende år på
rad

Volkswagen Nyttekjøretøy – rekordhøy markedsandel på
35%

Audi størst i premium-segmentet

Meget sterk Skoda-innspurt
Fortsatt meget bra utvikling på kundetilfredshet
Beste importør i Bilnytts kåring
Side 10
Forhandlere Forhandlere
Norge
Sverige
Finansielle nøkkeltall
Høydepunkter 2013


Import
Norge
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
Kundetilfredshet
Servicemarkedet
Beholde nummer 1 posisjon på Volkswagen
Audi – stabilt rundt 6 % markedsandel
Vekst på Skoda
Bli ledende på ladbare biler
Tilfredse forhandlere
Bilfinansiering
MøllerGruppen
Import
Norge
Bil Baltikum (import og forhandler)
Historie






Baltikum
Finansielle nøkkeltall
1997: MøllerGruppen etablerer seg i Litauen med Volkswagen
og Audi
2002: MøllerGruppen etablerer seg med i Latvia med Audi
2005: MøllerGruppen etablerer pan-baltisk importør for
Volkswagen i hele Baltikum og Audi for Latvia og Litauen som 50
% eier i et JV. Blir 100 % eier fra 2009
2011: MøllerGruppen kjøper en forhandlerkjede med 5
Volkswagen Skoda-forhandlere i Estland
2012: MøllerGruppen blir ledende Volkswagen forhandler i
Latvia ved etablering i Riga og Ventspils
I dag har MøllerGruppen totalt 14 forhandlere i Baltikum, primært
knyttet til de tre hovedstedene
NOK mill.
2012
2013
2. tertial
2013
2. tertial
2014
Driftsinntekter
1,436
1,578
604
663
31
42
16
16
2.2 %
2.6 %
2.7 %
2.5 %
18
33
14
12
EBITDA
EBITDA-margin
Resultat før skatt
Høydepunkter 2013
Fokusområder









Stabilt bilmarked
Volkswagen nummer 1
Vekst på Audi
Nyttekjøretøy spesialisering
Side 11
Forhandlere Forhandlere
Norge
Sverige
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
Kundetilfredshet
Forhandlerstruktur
Utvikling Volkswagen i Estland
Audi størst i premium-segmentet
Organisasjonskultur
Bilfinansiering
Bilforhandler
Møller Bil er Norges største bilforhandlerkjede med 41 bilforhandlere og åtte spesialiserte
skadeverksteder. Møller Bil har som ambisjon å være Norges ledende leverandør av bil og bilhold.
Møller Bil er Sveriges nest største Volkswagen-, Audi-, Skoda- og Seat- forhandlergruppering med
tilsammen 12 utsalgssteder i Midt-Sverige. Møller Auto Baltic er MøllerGruppens forhandlerkjede i
Baltikum med 14 forhandlere.
Side 12
BILVIRKSOMHET MED SOLID POSISJON
MØLLERGRUPPEN VIL HA DE MEST FORNØYDE KUNDENE
36 661
67
nye biler ble solgt av MøllerGruppens 63 forhandlere i
2013. I tillegg ble det solgt 26 691 brukte biler.
forhandlere og 3 300 medarbeidere i fem land skal hver dag
skape de beste kundemøtene for våre 750 000 kunder.
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
MøllerGruppen
Import
Norge
Forhandlere Forhandlere
Norge
Sverige
Bilforhandlere Norge (Møller Bil Norge)
Hovedpunkter




Finansielle nøkkeltall
Møller Bil er Norges største bilforhandlerkjede med 41
bilforhandlere og åtte spesialiserte skadeverksteder
Møller Bil har som ambisjon å være Norges ledende leverandør
av bil og bilhold
Møller Bils primære markedsområde er det sentrale
Østlandsområdet i tillegg til de største byene.
Markedsområdene gir muligheter for ytterligere spesialiseringer
innenfor servicemarkedet og bruktbil
NOK mill.
Driftsinntekter
EBITDA
EBITDA-margin
Resultat før skatt
Høydepunkter 2013
Fokusområder













Gode kundetilfredshetsmålinger
Rekord bruktbilsalg
Meget bra verkstedomsetning
Tilfredse og engasjerte medarbeidere
Kapasitetsutvidelser
Nye skade -og lakkanlegg
Side 13
Baltikum
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
2012
2013
2. tertial
2013
2. tertial
2014
10,748
10,935
3,552
3,964
221
187
78
125
2.1 %
1.7 %
2.2 %
3.2 %
101
145
51
93
Kundetilfredshet
Markedsprestasjoner
Servicemarkedet
Lederutvikling
Rekruttering og utvikling av mekanikere
Bruktbilsentre
Dekkhotell
Bilfinansiering
MøllerGruppen
Import
Norge
Forhandlere Forhandlere
Norge
Sverige
Baltikum
Bilforhandlere Sverige (Møller Bil Sverige)
Hovedpunkter / Historie




Finansielle nøkkeltall
MøllerGruppes strategi i Sverige er å oppnå kontroll over
forhandlernettet til Volkswagen, Audi, Škoda og Seat i
Mälardalen, det tettest befolkede området i Sverige utenom de
store byene. Møller Bil Sverige har i dag 12 forhandlere i
Sverige.
2007: MøllerGruppen kjøper E.V. Normans med forhandlere i
Örebro, Karlskoga, Lindesberg og Askersund og G.Persson i
Uppsala
2008: MøllerGruppen kjøper Arvergruppen med forhandlere i
Västerås, Eskilstuna, Katrineholm, Köping, Strängnäs og Sala
2014: 1. oktober overtok MøllerGruppen AB Volkswagen og
Skoda forhandleren AB Enköping Bilkompani (Enköping og Bro)
NOK mill.
2012
2013
2. tertial
2013
2. tertial
2014
Driftsinntekter
2,233
2,264
745
953
-6
36
12
19
-0.3 %
1.6 %
1.6 %
1.9 %
-21
-38
8
13
EBITDA
EBITDA-margin
Resultat før skatt
Høydepunkter 2013
Fokusområder








Restrukturering av anleggsstrukturen

Audi Örebro

Audi Västerås

Volkswagen Örebro
Over landsnitt på kundetilfredshet og markedsprestasjoner
Etablert «beste praksis»
Side 14
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
Markedsprestasjoner
Kundetilfredshet
Implementere Møller-kulturen
Bedre økonomiske resultatene
Felles IT plattform med Norge
Bilfinansiering
Bilfinans
Volkswagen Møller Bilfinans har som mål å være Norges beste tilbyder av bilfinansielle tjenester og
imøtekommer kundenes bilbehov gjennom å tilby attraktive finansielle - og bilrelaterte tjenester.
Finansieringsløsningene er like fleksible som vår bilflåte er allsidig.
Side 15
BILFINANSIERING MED OVER
NYSALGET I 2013 BLE OVER
10
17.000
milliarder kroner i forvaltningskapital og over 50.000
kontrakter.
kontrakter fordelt på lån og leasing
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
MøllerGruppen
Import
Norge
Volkswagen Møller Bilfinans
Historie




Historisk EBIT-utvikling (NOKm)*
Frem til 1997 tilbød MøllerGruppen leasingtjenester over sin
egen balanse. I 1997 etablerte konsernet et joint venture med
SEB, hvor MøllerGruppen eide 49%, mens SEB eide 51%
I 2009 ble selskapet Volkswagen Møller Bilfinans AS opprettet
for å ta seg av all fremtidig bil -og finansieringstjenester i
konsernet. Volkswagen Financial Services AG eier 51% av
selskapet, mens MøllerGruppen eier 49%
Siden 2009 har Volkswagen Møller Bilfinans AS doblet antall
ansatte til snart 60, passert 50 000 kontrakter i porteføljen,
passert NOK 10bn i forvaltningskapital (fra omtrent NOK 4,5bn i
2009) og blitt Norges største leverandør av billeasing
Møller Bilfinans opererer bare i Norge. Her leverer de både
leasing og lån
200
188
160
161
120
122
122
2010
2011
80
40
0
Fokusområder





Kraftig vekst på leasing til privatkunder
Kraftig vekst i forvaltningskapitalen
Flere integrerte produkter og tjenester
Finansieringsgraden i 2012 endte på ca 30 % for nye biler og 21
% for brukte biler. Forsikringsgraden er på ca 37 %
17.605 nye kontrakter i 2013

Leasing: 10.440

Lån nye biler: 2.734

Lån brukte biler: 4.431
Side 16
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
2012
2013
* Resultatene til Møller Bilfinans AS konsolideres inn i regnskapet til
MøllerGruppen AS ihht egenkapitalmetoden
Høydepunkter 2013

Forhandlere Forhandlere
Norge
Sverige
Bidra til at MøllerGruppen blir totalleverandør av bilhold
gjennom:

Billån

Leasing

Forsikring

Service- og vedlikeholdsavtaler

Flåtefinansiering
Baltikum
Bilfinansiering
Markedsoversikt
Norge
Totalmarked (antall biler i tusen)
Markedsandeler
200
40%
175
180
160
147
174
170
173
174
152
25%
145
145
122
Nytte
25.5 %
22.8 %
20%
140
34.4 %
30.4 %
30%
157
35.3 %
35.1 %
35%
14.5 %
15.0 %
15.1 %
14.9 %
5.5 %
5.2 %
5.3 %
6.0 %
5.3 %
5.1 %
4.3 %
5.3 %
5.5 %
4.9 %
4.9 %
5.1 %
2009
2010
2011
2012
2013
Hittil 2014
13.5 %
15%
14.6 %
120
10%
100
5%
0%
80
60
Markedsandeler konkurrenter (personbiler)
40
Toyota
20
0
2004
2006
Personbiler
El-biler
2008
2010
2012
Aug. 2014
(12 mnd.
rullerende)
Nyttekjøretøy < 3,5 t totalt
Total
Jan – Aug 2014: 114 781
Jan – Aug 2013: 114 058
Side 18
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
2012
2013
Jan-Aug 2014
12,3%
12,6%
11,3%
BMW
5,3%
4,8%
7,0%
Volvo
8,4%
8,3%
6,7%
Nissan
4,8%
5,8%
6,6%
Ford
8,0%
7,0%
5,5%
Peugeot
4,5%
3,7%
4,6%
Mazda
2,1%
4,3%
4,4%
Sverige
Totalmarked (antall biler i tusen)
Markedsandeler
400
35%
351
351
350
328
322
309
337
319
307
295
30%
28.1 %
28.8 %
30.9 %
30.9 %
32.4 %
Nytte
25%
293
300
20%
241
14.3 %
15%
250
10.8 %
200
5%
0%
150
15.3 %
14.6 %
14.9 %
12.3 %
10%
5.7 %
5.6 %
6.2 %
6.1 %
6.4 %
6.0 %
3.7 %
1.0 %
4.3 %
4.6 %
4.3 %
4.5 %
4.4 %
0.9 %
0.9 %
0.7 %
1.0 %
1.0 %
2009
2010
2011
2012
2013
Hittil 2014
Markedsandeler konkurrenter (personbiler)
100
50
0
2004
2006
Personbiler totalt
Sum totalmarked
2008
2010
2012
Aug. 2014
(12 mnd.
rullerende)
Nyttekjøretøy < 3,5 t totalt
Jan – Aug 2014: 222 673
Jan – Aug 2013: 192 195
Side 19
30.3 %
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
2012
2013
Jan-Aug 2014
Volvo
18,9%
20,0%
19,1%
Toyota
5,9%
6,4%
6,3%
BMW
5,7%
6,0%
6,0%
Kia
5,7%
5,5%
5,3%
Ford
5,0%
4,0%
4,1%
Mercedes
4,1%
3,4%
3,8%
Baltikum
Totalmarked (antall biler i tusen)
Markedsandeler
120
18%
14%
97
100
12%
15.3 %
14.9 %
16%
13.3 %
13.3 %
12.9 %
12.9 %
9.8 %
2.5 %
2.9 %
3.0 %
2012
2013
Jan-Aug
2014
10%
75
8%
76
80
6%
54
9.0 %
8.9 %
1.7 %
2010
2.0 %
12.3 %
7.3 %
4%
60
54
48
49
50
2%
0%
2.5 %
2009
43
40
2011
25
Markedsandeler konkurrenter (personbiler)
28
20
0
2004
2006
2008
Personbiler Estland
Personbiler Litauen
Nyttekjøretøy Latvia
2010
2012
Aug. 2012
(12 mnd.
rullerende)
Personbiler Latvia
Nyttekjøretøy Estland
Nyttekjøretøy Litauen
Jan – Aug 2014: 37 589
Jan – Aug 2013: 33 103
Side 20
Nytte
11.7 %
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
2012
2013
Jan-Aug 2014
Toyota
11,5%
11,8%
12,7%
Skoda
8,2%
8,5%
9,6%
Nissan
6,3%
6,1%
6,5%
Peugeot
6,5%
4,4%
5,1%
Fiat
2,8%
3,6%
5,1%
Renault
4,2%
5,0%
4,9%
MøllerGruppen: Importerte og solgte biler
MøllerGruppen totalt
Norge
2012
53,919 51,663
2013
Sverige
2012
46,837 44,532
2013
2012
6,730
5,562
37,796 36,661
14,813 15,728
-
Solgte nye,
forhandler
Solgte brukte,
forhandler
Estland
Importerte biler
Solgte nye,
forhandler
Solgte brukte,
forhandler
Lativa
2012
1,939
1,932
1,845
1,764
Importerte biler
587
Solgte nye,
forhandler
2012
2013
2,817
2012
2,749
2013
2,108
1,617
471
Importerte biler
Solgte nye,
forhandler
Importerte biler = registeringstall
Solgte nye biler = antall utleverte biler
Side 21
Solgte brukte,
forhandler
2,450
643
Solgte brukte,
forhandler
Solgte nye,
forhandler
Litauen
2013
2,326
-
1,765
Importerte biler
5,243
25,839 24,840
22,060 22,691
Importerte biler
2013
6,328
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
1,621
627
497
Solgte brukte,
forhandler
Importerte biler
Solgte nye,
forhandler
580
Solgte brukte,
forhandler
Finans
Nøkkeltall for MøllerGruppen
Resultat
Kapital
Driftsinntekter
NOKm
2012
2013
18 726
18 842
Egenkapital pr. 31.12
2012
2013
NOKm
2 190
2 373
Driftsresultat eks. avskrivninger
"
873
823
Totalkapital pr. 31.12
"
5 038
5 346
Driftsresultat
"
747
636
Egenkapitalprosent
%
43,5
44,4
EBITDA1
"
971
848
Resultat før skatt
"
795
701
Årsoverskudd
"
575
511
2012
2013
Antall medarbeidere
Antall medarbeidere
Lønns- og personalkostnader
Rentabilitet
2012
2013
#
3 664
3 771
Egenkapitalens rentabilitet2
%
26,3
22,4
NOKm
1 882
1 998
Totalkapitalens rentabilitet3
%
16,9
14,6
1 Inklusiv resultat i tilknyttede selskaper
2 Egenkapitalens rentabilitet: Årsoverskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
3 Totalkapitalens rentabilitet: Resultat før skatt pluss finanskostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital
Side 23
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
Inntjening etter forretningsområde
Driftsinntekter (2013)
1,578
NOK mill.
2,264
-5,421
10,935
18,842
9,487
Bilimport Norge
Bilforhandlere Norge
Bilforhandlere Sverige
Bil Baltikum
Elimineringer
MøllerGruppen
EBITDA (2013)
18
NOK mill.
36
42
66
-4
187
848
503
Bilimport Norge
Bilforhandlere
Norge
Bilforhandlere
Sverige
Bil Baltikum
* Definert som resultat fra tilknyttede selskaper i resultatregnskap
Side 24
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
Bil Finansiering*
Øvrige Selskap
Elimineringer
MøllerGruppen
Kostnadsstruktur
Driftskostnader (2012)
NOK mill.
80,4%
10,5%
1,882
0,7%
126
3,7%
3,4%
1,3%
660
610
238
100,0%
17,980
14,464
Varekostnad
Personalkostnader
Av- og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Salgskostnader
Administrative kostnader
Total driftskostnader
100,0%
Driftskostnader (2013)
NOK mill.
79,7%
11,0%
1,998
1,0%
187
3,9%
3,6%
0,8%
716
648
144
18,206
14,513
Varekostnad
Side 25
Personalkostnader
Av- og nedskrivninger
Andre driftskostnader
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
Salgskostnader
Administrative kostnader
Total driftskostnader
Resultatregnskap
NOK mill.
2011-PF
2012
2013
jan-aug 13
jan-aug 14
17,615
18,321
18,402
12,477
13,179
366
399
436
255
298
49
7
4
3
16
Sum driftsinntekter
18,029
18,726
18,842
12,734
13,493
Varekostnader
13,815
14,464
14,513
9,903
10,466
Personalkostnader
1,739
1,882
1,998
1,297
1,443
Andre driftskostnader
1,520
1,508
1,507
970
1,000
120
126
187
80
92
17,194
17,980
18,206
12,252
13,001
836
747
636
482
492
63
30
35
24
33
Lånerenter
-13
-9
-6
-4
-6
Andre finanskostnader
-54
-28
-31
-21
-33
Resultat på investering i tilknyttede selskaper
42
57
67
50
51
Netto finansinntekter
39
49
65
48
46
875
795
701
530
538
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Gevinst salg av anleggsmidler
Av-/Nedskrivninger
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Resultat før skatt
Side 26
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
Balanse
NOK mill.
2011 PF
2012
2013
31.08.14
Immaterielle eiendeler
400
382
351
360
Varige driftsmidler
254
272
342
405
Finansielle anleggsmidler
487
509
602
558
1,141
1,162
1,296
1,323
Anleggsmidler
NOK mill.
2011 PF
2012
2013
31.08.14
1,932
2,190
2,373
2,528
Pensjonsforpliktelse/avsetninger
52
86
16
15
Utsatt skatt
19
20
23
22
Avsetninger for forpliktelser
71
106
38
37
100
0
200
100
22
17
18
16
122
17
218
116
41
25
16
44
Leverandørgjeld
471
403
424
400
Skatter og offentlige avgifter
892
702
673
765
Annen kortsiktig gjeld
1,278
1,594
1,604
1,207
Kortsiktig gjeld
2,682
2,725
2,717
2,416
Sum egenkapital og gjeld
4,806
5,038
5,346
5,098
Egenkapital
Varebeholdning
2,467
2,687
2,619
1,965
Kundefordringer
933
835
838
1,004
Andre fordringer
230
251
402
422
Annen langsiktig gjeld
36
103
191
384
Langsiktig gjeld
3,666
3,876
4,050
3,775
Likvider/ kortsiktige
plasseringer
Omløpsmidler
Gjeld til kredittinstitusjoner
Rentebærende gjeld
Sum eiendeler
Side 27
4,806
5,038
5,346
5,098
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
Kontantstrømoppstilling
NOK mill.
2012
2013
NOK mill.
2012
2013
Resultat før skatter
795
701
Opptak/Nedbetaling lån
-105
201
Av- og nedskrivninger
126
187
Innbetalinger fra minoritet
11
8
-6
-3
Utbetalinger til minoritet
-55
-10
Betalbar skatt
-315
-237
Utbetalt konsernbidrag
-15
Endring varebeholdninger
-208
68
Utbetalt utbytte
-84
-369
27
22
Netto kontantstrøm fra finansiering
-249
-171
-108
-183
311
555
Endring i likvider gjennom året
82
97
Likviditetsbeholdning 01.01
-5
77
Likviditetsbeholdning 31.12
77
175
Gevinst ved salg av anleggsmidler / selskap
Endring kundefordringer og leverandører
Endring andre poster
Netto kontantstrøm fra driften
Investert i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
-150
-286
Salg av driftsmidler (salgssum)
26
29
Utbetaling ved kjøp av aksjer i datterselskap og TS
-2
Utbetalt kapital til TS
-98
Utbetalinger ved kjøp og emisjon i andre aksjer
-29
Tilbakebetalt kapital fra TS
172
55
3
13
20
-286
Innbetalinger knyttet til finansielle anleggsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringer
Side 28
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
Gjeldsfinansiering
Betydelig ledig kapasitet under dagens gjeldsfinansiering
Netto gjeldfri per 31.08.14
NOK 1,000 mill. låneramme
NOK mill.

Løper frem til juli 2016
Langsiktig gjeld

Lånerammen er ikke pantesikret

Långivere: DNB, Nordea og SEB

NOK 900 mill. i ubenyttet låneramme pr. 31.08.14
Pr. 31.08.14
Trekk på kommitert låneramme
100,0
Annen langsiktig rentebærende gjeld
16,2
Kortsiktig gjeld
Trekk på kassekreditt
44,2
NOK 100 mill. og EUR 14 mill. i kassekreditter
Rentebærende gjeld

NOK 44,2 mill. trukket pr. 31.08.14 i Baltikum

Långiver: Nordea
160,5
Bankinnskudd og kontanter
384,0
Netto rentebærende gjeld
MøllerGruppens relasjonsbanker
(223,5)
Forfallsprofil (NOK mill.)
900
Ubenyttet låneramme pr. 31.08.14
100*
16
< 2 år
*Kassekreditt ikke inkludert
Side 29
MøllerGruppen | Selskapspresentasjon | November 2014
2-5 år
> 5 år
Oppsummering
Oppsummering
Side 31
1
Sterk markedsposisjon som Nordens største bildistributør
2
Diversifisert og sterk merkeportefølje
3
Lang historie og sterk relasjon med Volkswagen-konsernet
4
Vertikalt integrert til å tilby finansiering, service, skadereperasjoner og
forsikring
5
Geografisk diversifisering
6
Økt fokus på miljøvennlige billøsninger som gjør at selskapet er godt
posisjonert i Norge
MøllerGruppen | Investorpresentasjon | November 2014
Takk for oppmerksomheten!