HONORARKRAV FRA KURSHOLDER

Comments

Transcription

HONORARKRAV FRA KURSHOLDER
HONORARKRAV FRA KURSHOLDER
Navn: ____________________________________________________________________________
Postadresse: _______________________________________________________________________
E-postadresse: _____________________________________________________________________
Jeg har holdt følgende kurs i regi av Ungdom & Fritid: _________________________________
Kurset ble holdt dato: __________________________ Sted: _______________________________
Etter avtale har jeg undervist i ________ timer.
Jeg ber om at honorar blir utbetalt til mitt kontonummer (11 siffer):
__________________________________________________________________________________
Mitt personnummer (11 siffer): ______________________________________________________
Min skattekommune: _______________________________________________________________
Kryss av:
 Skattekort er vedlagt
 Skattekort er tidligere sendt Ungdom & Fritid
Sted og dato: _____________________ Underskrift: _____________________________________________
Adresse • Address:
Internett • Internett:
Org.nr. • Vat no:
Ungdom & Fritid, Grønland 10, 0188 Oslo
www.ungogfri.no
970 554 823
Telefon • Telephone:
Telefaks • Telefax:
E-post • E-mail:
+47 22 05 77 00
+47 23 36 21 22
[email protected]

Similar documents