Les På Truck her - Toyota Material Handling Norway

Transcription

Les På Truck her - Toyota Material Handling Norway
Nr 2. 2012
Truck
Kundemagasin fra Toyota Material Handling Norway AS – Årgang 26
Ramme alvor
BT Levio P-serie
National Oilwell Varco
04
07
08
Våre regionkontorer:
Forandre og forbedre
I Toyota Material Handling Norway har vi som mål å gjøre arbeidsdagen din mer effektiv, mer sikker og mer lønnsom. Derfor justerer vi
stadig produktene og løsningene vi tilbyr deg. I tillegg justerer vi også
egen organisasjon for å møte ikke bare de behovene du har i dag, men
også de du får i morgen. Slik vet du at vi alltid vil bidra til de løsningene du trenger, når du trenger dem.
I høst har vi utvidet salgsavdelingen vår. Det har vi gjort for å gi deg
som har rammeavtale med oss, enda bedre oppfølging, og dermed
bedre kontroll på innkjøp og kostnader i hele virksomheten.
Det sies at forandring er den eneste konstant. Den eneste muligheten
til å følge utvikling, trender og krav, er dermed selv å forandre seg i
takt med verden omkring. I Toyota-konsernet ønsker vi å gå enda et
skritt: ved å endre oss selv og produktene våre, kan vi påvirke den
verdenen vi lever og virker i, og dermed bidra til forandring. Det er en
filosofi som gir grunn til optimisme.
Sandefjord
Raveien 191,
3242 Sandefjord
Telefon: 33 42 12 10
(Telemark og Vestfold).
Utgitt: November 2012
Ramme alvor
BT Levio P-serie
National Oilwell Varco
Lang erfaring, god service, dyktige mennesker og rask respons.
Trucksenteret AS og TMHNO er som skapt for hverandre.
På ti år har Trucksenteret AS i Drammen
etablert seg som en solid leverandør av nye
og brukte trucker, utleie, service og opplæring. På samme tid har truckleverandøren
vokst fra to til 12 ansatte, og fra 0 til 25 millioner kroner i omsetning.
– Vi har jobbet med truck i alle år, sier
tidligere eier og daglig leder Helge
Tollefsen. Det er ingen overdrivelse. Da han
og Venke Reistad startet Trucksenteret i
2002, var det med henholdsvis 20 og 17 års
bransjeerfaring, bl.a med TOYOTA i mange år.
Etter ti år i eget firma kan stadig flere
fornøyde kunder bekrefte at både kompetansen og servicen er upåklagelig. I september ble bedriften en del av TMHNO.
– Som årelang Toyota-forhandler er vi godt
Stavanger
Bedriftsveien 33,
4353 Klepp Stasjon
Telefon: 51 78 88 60
(Rogaland)
Høstens gladmelding til alle Buskerudkunder: Nå blir det enda enklere å være
Toyota-kunde!
Eide
Eide Industriområde,
6490 Eide
Telefon: 71 29 99 00
(Møre og Romsdal)
04
07
08
Trucksenteret AS inn i TMHNO
Kristiansand
Narviga 16,
4633 Kristiansand
Telefon: 38 14 63 00
(Aust og Vest-Agder)
Bergen
Kokstaddalen 20,
5257 Kokstad
Telefon: 55 52 52 20
(Hordaland og Sogn og Fjordane)
Utgiver:
Toyota Materiel Handling
Norway AS
Opplag: 10 500
Rudshøgda
Rudsflata 9,
2360 Rudshøgda
Telefon: 62 35 14 40 ,
(Hedmark og Oppland)
Drammen
Industrigata 6, 3400 Lier
Telefon: 32 84 85 50
(Buskerud)
Tor Marius Dahl
Adm.dir
Tekst: Ragnhild Bergsmyr
Forside foto: Torstein Dalmark
Ide, design og trykk:
Skipnes Kommunikasjon AS
Fredrikstad
Strykerveien 24,
1650 Sellebakk
Telefon: 69 34 57 33
(Østfold)
Når vi i høst har lansert truckserien BT Levio P, er det av samme grunn:
for å gi deg mulighet til å gjøre oppgavene raskere og til lavere kostnad.
Velkommen til et utviklende samarbeid!
Redaktør: Anita Hårstad/
Ragnhild Bergsmyr
Oslo
Haavard Martinsens vei 26,
0978 Oslo
Telefon: 23 34 30 00
(Oslo og Akershus)
Trondheim:
Haakon VIIs gt. 23C
7041 Trondheim
Telefon: 73 82 73 00
(Sør- og Nord-Trøndelag)
Større TMHNO-trøkk
i Drammen
I høst ble Trucksenteret AS i Drammen en
del av Toyota Material Handling Norway
AS. Det betyr at du får enda enklere tilgang
til verksted, servicebiler og opplæring, og
at du og truckparken din får enda bedre
oppfølging.
– Helge Tollefsen har bygd opp en solid og
markedsorientert virksomhet. Trucksenteret
kan truck, sier administrerende direktør i
TMHNO, Tor Marius Dahl. Han er ikke i tvil
om at sammenslåingen av de to virksomhetene vil føre til at bedrifter i Buskerud,
Telemark og Vestfold nå får et enda bedre
logistikktilbud.
Bodø
Trålveien 35, 8013 Bodø
Telefon: 75 53 90 50
(Nordland, Troms og Finnmark)
Trucksenteret AS med base i Drammen vil
utgjøre et nytt regionkontor for Buskerud.
Avdeling Sandefjord fortsetter som regionkontor for Telemark og Vestfold.
Hovedkontor
– Trucksenteret har jobbet med Toyota i
mange år tidligere, og kjenner produktene
og kulturen svært godt. Det gjør meg trygg
på at sammenslåingen styrker både oss og
kundene, sier Dahl.
Trondheim:
Haakon VIIs gt. 23C
7041 Trondheim
Telefon: 73 82 73 00
kjent både med truckene og med Toyota
som organisasjon og kultur. Da tilbudet fra
TMHNO kom, var det god timing og et helt
riktig valg, mener Tollefsen. Han medgir at
det ikke har skortet på friere.
– Mange selskap har vist interesse for oss og
det markedet vi har etablert. For oss var likevel TMNHO det naturlige valget. Gjensidig
tillit og en grunnleggende serviceholdning
overfor kundene er noe av det som danner
en felles basis, mener Tollefsen.
Lange kundeforhold, god service og tett
oppfølging er noe av det Trucksenteret har
blitt kjent for. Det skal de ta med seg inn
i Toyota-konsernet. Trucksenteret har hatt
kunder i både Buskerud og Telemark, men
med hovedvekt i Drammen.
Trucksenteret AS, her ved Venke
Reistad og daglig leder Helge
Tollefsen, tar med seg lang
erfaring og et solid rykte
inn i Toyota Material
Handling Norway.
T
rucksenteret AS
– nå TMHNO avdeling Buskerud
• Ble etablert i Drammen i 2002.
• Tilbyr salg, service, utleie og kurs.
• Lokaler på 600 m2 på Lier, like ved
motorveien.
• Har eget verksted.
• Får totalt 9 servicebiler som skal
betjene hele Buskerud.
• Ble integrert som datterselskap av
TMHNO i september 2012, og blir
fusjonert inn i konsernet rundt nyttår.
Truckavtaler på
ramme alvor
4
På Truck 2012
En rammeavtale med Toyota Material Handling betyr at alt
som angår Toyota- og BT-delen av truckparken din, er ivaretatt.
Og da mener vi ALT.
Verden er i endring: Større virksomheter
som følge av oppkjøp og fusjoner. Behov
for bedre kontroll på innkjøp og kostnader.
Stadig større fokus på driftssikkerhet og
effektivitet.
Mer til stede for kunden
– Når markedet og bransjene endrer seg,
følger vi med, sier salgsdirektør Mikael
Ressem. Derfor har Toyota Material Handling
Norway (TMHNO) nå ansatt to staute karer
med spesielt ansvar for å følge opp større
rammeavtaler; Trond Kvam og Eigil Lyng.
Toyota Material Handling har rammeavtaler
med store virksomheter på både nasjonalt,
nordisk, europeisk og globalt nivå. Når Ikea
eller Tine sentralt inngår avtaler med truckleverandøren, er det for å koordinere innkjøp
av utstyr og tjenester knyttet til den logistikken som er så avgjørende for sikker
og effektiv vareflyt i hele organisasjonen.
Det sikrer lik og riktig tilgang til avtalte
produkter, priser og serviceavtaler.
Knutepunkt
Med detaljkunnskap om alle rammeavtaler
fungerer de to key account managerene
som knutepunkt mellom kunden og selgerne ved TMHNs 11 regionkontorer. Derfor vil
de også jevnlig bli å se rundt omkring i det
ganske land.
– En rammeavtale i seg selv er lite verdt hvis
den ikke gir kunden vår merverdi i form
av rask service, nødvendig opplæring og
fleksibilitet i forhold til endrede behov. Vi har
oversikt over alle avtaler og fungerer som
støtte både for storkunden og for regionkontorene våre, forsikrer Trond Kvam.
Vinn – vinn
– God kundeoppfølging er positivt for begge
parter: Den sikrer at kunden får de prisene
den servicen og de løsningene som rammeavtalen gir ham tilgang på. Samtidig gir det
oss fornøyde kunder og mulighet til nye
avtaler, sier Lyng.
Lokal forankring
Kvam og Lyng sørger for at avtalene på
øverste nivå best mulig ivaretar de logistikkbehovene kunden har. Arbeidsfordelingen er
likevel klar:
– Det er de enkelte varehus og avdelinger
som til daglig håndterer trucker og lagerlogistikk. På samme måte er det også de
enkelte regionkontorene og servicesentrene
til TMHNO som bidrar til at det enkelte
varehuset eller avdeling til enhver tid har en
optimal logistikkløsning basert på rammeavtalen, forklarer Eigil Lyng.
Eigil Lyng (fra venstre), Trond Kvam
og salgsdirektør Mikael Ressem sikrer at du
får maksimalt utbytte av rammeavtalen
med TMHNO.
5
På Truck 2012
Her er systemet for
BT Levio P-serie:
Nytt design
og større ytelse
tryggere
lagerlogistikk
Varslingssystemet SpotMe gir en tryggere og mer effektiv arbeidsplass.
Fabrikker og lager er vanligvis travle områder
med svært få trafikkregler. Å unngå skader og
ulykker krever derfor stor og konstant oppmerksomhet fra både truckførere og gående.
Erfaringene med SpotMe viser at varsellysene
(LED) som systemet bruker, forebygger ulykker langt mer effektivt enn tradisjonelle, roterende taklys eller fastmonterte varsellys.
Varslingssystemet SpotMe gjør arbeidsdagen
tryggere og mer effektiv. På steder med
dårlig oversikt varsler systemet truckfører
og gående om kollisjonsfare, og beskytter
dermed både arbeidere, trucker og varer.
Et tidlig varsel gir mindre panikkbremsing
og følgelig bedre kjøreadferd. Det reduserer
risikoen for vareskader og skader og slitasje
på truckene. I tillegg sparer du strøm. SpotMe sparer med andre ord både medarbeidere og kostnader, og sikrer trygg og effektiv
lagerlogistikk.
Slik fungerer SpotMe
Infrarøde,
retningsfølsomme
sensorer
kartlegger trucker og gående som beveger
seg i kryssende reolganger. Når sensorene
oppdager kollisjonsfare, aktiviseres SpotMevarslingsenheten. Dermed blir både fører
og gående oppmerksomme på faren, og
unngår ulykker.
Sikkerheten er en viktig
del av den daglige driften
Ulykker på arbeidsplassen har direkte
negative følger for produktiviteten.
Undersøkelser i Europa viser:
• 6,9 millioner europeiske arbeidstakere
var utsatt for én eller flere arbeidsrelaterte ulykker i 2007.
• Rundt 450 millioner arbeidsdager går
tapt hvert år som følge av arbeidsrelaterte skader.
• Hvert 3,5 minutt dør en person i EU
som en følge av en arbeidsrelatert
ulykke eller yrkessykdom.
6
På Truck 2012
LPE200 og LPE240 er kjent som kraftige, motoriserte arbeidshester for
palletransport. Nå får du dem med nytt ekstrautstyr som øker
produktiviteten og reduserer kostnadene enda mer.
S
potMe
• Beskytter fabrikk og lagerarbeidere
• Gir mindre skader på varer og trucker
• Reduserer strømforbruket ved
bedre kjøreatferd
• Er enkelt å installere og krever
lite vedlikehold
• Kan brukes i kryssende reolganger,
blindhjørner, ved dører og utganger
• Kan kobles til et frittstående batteri
eller plugges inn i et strømuttak
• Er fleksibelt, skalerbart og passer
på de fleste lager
BT Levio motoriserte palletrucker består
av en serie kompakte og lette enheter,
gå-med- og stå-på-trucker. Alle har et optimalt drivsystem og konstruksjonsstyrke som
sikrer problemfri drift innenfor horisontal
palletransport. At modellene i BT Levio
P-serien har nedfellbar førerplattform, gjør
dem også velegnet for langdistansebruk.
De nyeste LPE200- og LPE240-modellene er
resultat av mange års utvikling og innovasjon der målet har vært bedre ytelse og
lengre levetid. Siden modellene ble lansert,
har LPE200 og LPE240 gjennomgått henholdsvis 40 og 55 separate oppgraderinger.
Den nye utstyrspakken Produktivitet+
og ekstrautstyret Advanced Performance
Management omfatter avanserte ytelses- og
sikker­hetsfunksjoner. I tillegg har det funksjoner for vårt ”fleet management” system,
Toyota I_Site.
“
Pakken Produktivitet+
Produktivitet+ inkluderer funksjoner som
bedrer ytelse, kjørbarhet og sikkerhet.
• På LPE200 er makshastigheten økt
til 8,5 km/t.
• Sikkerheten ivaretas av oppfellbare
sidegrinder, nye hele sidegrinder
eller ryggstøtte. Begge modellene har
dessuten Optimised Truck Performance
(OTP): automatisk hastighetsreduksjon
i svinger. Denne funksjonen gir også en
mykere og mer kontrollvennlig respons
med gående fører.
• På LPE240 gir Produktivitet+ elektronisk
servostyring. Dermed blir håndtering
av last opptil 2400 kg en lett match.
«LPE-modellenes oppdaterte design
gjenspeiler dagens BT internserie. Når
vi legger til de verdiøkende pakkene
Produktivitet+ og APM, betyr det at
kundene våre kan løfte produktiviteten
opp til et nytt nivå.»
Niclas Sternerup, Director Product Management
Warehouse Range
(produktdirektør for interntruckserien)
”
Advanced Performance
Management
Systemet Advanced Performance Management (APM) gir deg nøyaktige data for
produktivitet, utnyttelsesgrad og sammenstøt.
• Dataene blir kryssreferert med førerens
ID. Det gir et detaljert bilde av hvordan
hver truck brukes. Dermed kan du tidlig
oppdage – og håndtere – problemer og
ineffektivitet.
• Dataene fra trucken sendes trådløst i
sanntid via et lokalt mobilnettverk til
TMHEs sentrale kundedatabase. Her
blir de umiddelbart gjort tilgjengelige
via en sikker webportal, og kan enkelt
eksporteres til regneark. Mange muligheter for å søke i og formatere dataene
gjør det mulig å kartlegge driften fra
ulike synsvinkler.
• Modellene i BT Levio P-serien med APM
har PIN-kodestart som synliggjør hvilken
fører som har brukt trucken på hvilket
tidspunkt. Disse kodene tildeles og
administreres via webportalen.
Ingen oppsett er nødvendig, og
dataene kommer inn så snart den
første trucken slås på.
Systemet er designet for å passe alt fra
mindre virksomheter til store flåteeiere
med flere avdelinger.
7
På Truck 2012
Houston,
we don’t
have a problem!
Til venstre: B Fly har kommet til Kjelvik bare for å
hente O-ringer, forteller Terje Olesen.
Foto: Glenn Lund
Til høyre: T Vector 4-veis smalganstruck.
Foto: Glenn Lund
sløyfen, skrur hun på en bryter, og truckens
styringsfunksjon slås av. Man kan da kun
styre retning, ikke svinge trucken til siden,
forklarer Olsen.
Viktig med nærhet
At det ble Toyota-trucker på lageret,
forklarer Olsen med en totalvurdering.
– Ved siden av en ok pris og kvalitet, var
det service og nærhet som ble avgjørende.
Toyotas avdeling på Vige ligger bare noen
kilometer unna. Skulle det være noe, er vi
trygge på at vi finner en rask løsning, sier
han.
Det går så det suser om dagen for den internasjonale
olje- og gassbransjen. Bli med til Kristiansand,
der National Oilwell Varco surfer på medgangsbølgen.
De som tror hele landets kompetansemiljø innen olje og gass sitter i Stavangerregionen, må tro om igjen. I Agderfylkene er det bygd opp et kompetansemiljø
i ypperste verdensklasse. Den såkalte NODEklyngen (Norwegian Offshore & Drilling
Engineering) huser rundt 60 bedrifter, der
National Oilwell Varco Kristiansand er «lokomotivet» sammen med nabo og konkurrent
Aker Solutions. Selskapet er blant Sørlandets
største, med rundt 1800 medarbeidere på
lønningslisten.
Boom i 2010
Med rekordhøy ordrereserve, blant annet
leveranser av borepakker til det statseide
brasilianske selskapet Petrobras, har selskapet gode tider, sier Terje Olsen, Warehouse
Manager i Aftermarket.
National Oilwell Varco i Kristiansand består
i realiteten av to driftsavdelinger, en prosjektavdeling med lager i Søgne og en etter
markedsavdeling i Kristiansand. Begge har
logistiske utfordringer.
– Vi har ansvaret for salg, lagerhold og transportlogistikk av reservedeler. Tiden er ofte
en kritisk faktor for oss. Mesteparten av det
vi leverer går til installasjoner som er i drift.
Som alle vet, er det store kostnader forbundet med nedetid i denne sektoren, forteller
Olsen om utfordringene for Aftermarket.
8
På Truck 2012
O-ringer
med privatfly
– Vi leverer riktignok også en
del ferdige reservedelspakker til
installasjoner, men ellers snakker vi om to
ordrekategorier: Hastverk eller Krise! sier
Olsen. – De offisielle betegnelsene er
«Urgent» og «Rig down», ved sistnevnte
melding er det flatt jern her hos oss, uansett hvilken dag det er eller tidspunkt på
døgnet, sier han.
– 99 % av det vi leverer går til eksport. Det
har blant annet kommet privatfly fra SaudiArabia til Kjevik ens ærend for å hente
O-ringer, gliser han. Lageret er som regel
kun operativt på dagtid, men bakvakter
sørger for at deler alltid er tilgjengelig for
desperate kunder.
13 000 artikler
Selv er han ansvarlig for lagerdriften ved
ettermarkedslageret, fordelt på 3600 m2
med 8,5 meter til taket og med 17 000
lokasjoner.
– Vi har også et lager på 1200 m2 i godshavna hos Seafront. Hovedsakelig til større
konstruksjoner, forteller han.
Lageret artikkelfører 13 000 ulike deler,
fra store girkasser på 8 tonn, til de nevnte
O-ringene.
- Olje – og gassindustrien går veldig i sykluser. Det gir også utfordringer for ettermarked.
- Hva med en del som det er 1½-2 års
leveringstid for?
Truckparken består av både Toyota Traigomotvektstrucker, BT-Optio høytløftende
plukktrucker, sniler og de nevnte BT-Vector
smalgangstruckene.
Det koster mye å ha slikt på lager, men det
kan koste oss mer ikke å ha det. Vi må ha en
løpende vurdering av hva vi skal ha på lager.
ABC-analyser står sentralt i dette arbeidet,
sier Olsen og opplyser at omløpshastigheten
på lageret ligger på rundt 180 dager (skiftes
ut 2–3 ganger per år).
Smalgangstruckene har tradisjonelt hatt
trange kår i Norge, bokstavelig talt. Men
Olsen er klar på at det var eneste løsning
som ble vurdert i Kristiansand.
På lageret viser Olsen hvordan ettermarkedslageret er delt opp i ulike seksjoner, alt etter
størrelsen på godset. National Oilwell Varcos
ERP-system tar imot ordre og videresender
disse til WM-systemet (Warehouse Management), som sørger for den videre arbeidsflyten på lageret. Dette inkluderer å bestemme lokasjoner, vareplukk og pakking,
samt å oppdatere lagerbeholdninger og
ordrekontor i sanntid idet lageroperatørene
registrerer arbeidsoperasjonene med håndholdte terminaler.
Toyota og BT
Mens vi går rundt i reolgangene, ser vi
Vibeke Bugge Nilsen legge inn nye deler
med sin BT Vector-smalgangstruck.
– Vi har valgt å benytte Toyota/BT-trucker på
hele lageret. Totalt i National Oilwell Varco
Kristiansand snakker vi om rundt 50 trucker,
hvorav 11 her, forteller Olsen.
– Nå var det jo smalgangsreoler her fra før, fra
den tiden da vi delte lokalene med produksjonsavdelingen før de flyttet til Søgne. Men
vi er fornøyd med smalgang. I kombinasjon
med lagerautomater, gir det oss en svært
god utnyttelse av lageret, forteller han.
Hele truckparken ble skiftet ut ved nyttår,
og det ble inngått en leieavtale med finansieringsselskapet SG Finans.
– Det er amerikansk kutyme. Tidligere
har vi både eid og leid. Vi eide de gamle
truckene, og problemet var jo at de til
slutt ble «steingamle». Etter min mening
bør truckene skiftes ut etter mellom tre og
seks år. Gjennom å leie er vi sikret forutsigbare omkostninger, samtidig som vi slipper
å måtte regne ut restverdi på truckene,
forteller han.
Av Glenn Lund (tekst og foto)
Slynger i gulvet
Klareringen mellom reolene er ikke mange
centimeterne. For å sikre at ikke truckene
kjører borti reolene benyttes induktiv styring. Dette ordnes ved hjelp av kobberslynger i gulvet som holder truckene på
riktig kurs.
– De gamle smalgangstruckene var uhensiktsmessige. For det første var vi tvunget til å
løfte pallen ned til gulvet for å plukke, for
deretter å løfte pallen på plass igjen. Med
de nye kombitruckene kan vi håndtere
både plukk og pall, og får slik mer effektiv plukk. I tillegg benyttet vi på de gamle
truckene mekaniske skinner i gulvet. Rett
som det var «spratt» truckene ut av sporet
og traff reolene. Med induktiv styring er det
mye sikrere. Når truckføreren kjører inn på
• Amerikanske National Oilwell Varco, med hovedkontor i Houston i Texas,
er en av verdens fremste leverandører
av systemer og komponenter til olje- og
gassindustrien. Selskapet har røtter tilbake til 1841.
• Selskapet har ca. 56 000 ansatte på
verdensbasis, hvorav 3400 i Norge.
• Selskapet har datterselskaper i Kristian- sand (nasjonalt hovedkontor), Arendal,
Tønsberg, Asker, Stavanger, Molde og
Trondheim. Omsetningen i fjor for de
norske datterselskapene var
ca. 20 milliarder kroner.
9
På Truck 2012
Felles
tructrøkk
gjorde
inntrykk
Nye
produktsider
på web
Nå har vi gjort det enklere for deg å finne
riktig truck. På vår hjemmeside kan du raskt
skaffe deg oversikt over trucker innenfor ti
produktfamilier og 43 modeller.
I tillegg til å gi produktsidene nytt design,
har vi også redusert antallet produktsider fra
250 til 55! Dermed har de nye nettsidene
fått egenskaper som er like viktig enten
du sitter foran skjermen eller på trucken:
Godt overblikk og enkel manøvrering.
Eigil Lyng, Key account og Hans Kristian Rønning, distriktssjef region Oslo.
10 truckleverandører side om side gjorde
stort inntrykk på Den Tekniske Messen 2012.
Alle ti er medlemmer av messearrangøren
Maskingrossisternes Forening (MGF), og alle
stilte med en 20 kvadratmeter stor stand.
Målet med den felles standfronten var
å vise hva forpliktelsene i et MGF-medlemskap betyr for kundene våre. Ved å sidestille alle utstillerne fremsto vi med en felles
kvalitetsprofil.
På messen valgte vi å vise fram vår nye
Palletruck BT Levio LP240 og Toyota
2,5-tonner dieseltruck med vår egenutviklede DeLux-kabin.
Den Tekniske Messen 2012 ble arrangert
25.–28. september i Telenor Arena og hadde
133 utstillere og rundt 4000 besøkende.
Messen er en viktig og moderne møteplass
for både utstillere og besøkende. Vår messeansvarlige var Eigil Lyng.
Maskingrossisternes
Forening har som formål å
• samle firmaene innen bransjen for
å ivareta og fremme felles interesser
• styrke kollegialt samarbeid, fremme
sunne, forretningsmessige prinsipper
• motarbeide illojal konkurranse eller
andre forhold som strider mot god
forretningsskikk
Truck på
Dyrsku’n
Folkefesten Dyrsku’n i Seljord samlet hele
85 000 mennesker da den ble arrangert i
september. Region Sandefjord benyttet
festivalen til å vise fram trucker og komme i
snakk med både kunder og folk flest.
I år viste distriktssjef Jon Martin Aarvik og
regionsjef Bengt B. Bengtsson fram to motvekttrucker og én stabler for et skuelystent
publikum.
Dyrsku’n har røtter tilbake til 1860-åra da
Even Høyesen Nordgarden stilte området til
disposisjon for et årlig dyreskue i Seljord i
Telemark. Etter hvert har Dyrsku’n utviklet seg
til å bli landets største landbruksutstilling og
handelsmesse.
10
På Truck 2012
Besøk oss på www.toyota-forklifts.no og finn
trucken som passer for deg!
Nye fjes i TMHN
Ole Staff
Jostein Pedersen
Vår nye regionsjef på Rudshøgda. Han er 46
år gammel og kommer fra stillingen som
avdelingssjef i Utleiecompagniet AS (UCO) i
Hedmark og Oppland, en utleie- og serviceleverandør til bygg og anlegg, industrien og
offentlig virksomhet.
I tillegg til solid erfaring innen ledelse og salg
har Ole også utdanning fra teknisk fagskole
og fagbrev som plate- og sveisearbeider.
Ny distriktssjef i Stavanger. Jostein er 46
år gammel og kommer fra stillingen som
regionsansvarlig i Enviropac AS, Skandinavias
ledende leverandør og produsent av maskiner og utstyr til kildesortering, der han har
jobbet siden 2003.
Erlend Lien
Ny distriktssjef i Oslo. Han er 29 år og kommer fra stillingen som selger i Aktiv Kjøling
AS, som forhandler og installerer varmepumper, A/C, ventilasjon, kjølerom og fryserom. Erlend startet hos oss i august.
Peter Solberg
Ny kursinstruktør i region Rogaland og
Agder. Han er 51 år og har bakgrunn som
lærer innenfor Transport og logistikk på
videregående skole. Peter har også solid erfaring fra norsk oljeindustri og norsk luftfart.
Hos oss skal Peter planlegge og gjennomføre kurs både i TMHNOs regi og ute hos
kundene våre.
11
På Truck 2012
Returadresse: Trondheim: | Haakon VIIs gt. 23C | 7041 Trondheim | Telefon: 73 82 73 00
B
Elektriske trucker til gunstige priser.
SIKKERHET
KOMFORT
PRODUKTIVITET
Toyota Gold Edition – elektriske trucker til gunstige priser.
Konstruert for høyere ytelse, bedre sikkerhet og lengre levetid
Toyota 7FBMF er en serie med 80 V elektriske motvektstrucker med kapasitet fra 1,6 til 5,0 tonn og er noe som gjør den til
absolutt godt alternativ til trucker med forbrenningsmotor i intensive bruksområder som krever kraftige gaffeltrucker
Vi tilbyr nå et begrenset antall Gold Edition-modeller med forbedrede standardspesifikasjoner og pakker med tilleggsutstyr
som er laget for å redusere kostnadene gjennom enda bedre ytelse, sikkerhet og levetid.
Velg mellom fire unike tilleggspakker og tilpass trucken etter ditt behov.
• Sikkerhets-pakken
• Komfort-pakken
• Produktivitets-pakken
• Slitestyrke-pakkean
Hovedkontor: Haakon VIIs gt. 23C, 7041 Trondheim Postboks 1813 Lade, 7440 Trondheim
Tel.: +47 73 82 73 00 - Mail: [email protected] - www.toyota-forklifts.no
Avdelinger:
Oslo • Fredrikstad • Rudshøgda • Drammen • Sandefjord • Kristiansand • Stavanger
Bergen • Eide (Møre) • Trondheim • Bodø
SLITESTYRKE