Ukentlig Kontroll av Truck

Transcription

Ukentlig Kontroll av Truck
UKENTLIG KONTROLL AV TRUCK
Kryss av for trucken som kontrolleres
2 Tonn
2.6 Tonn
5 Tonn
Sjekk punkt
Styring og bremser er kontrollert
Gaffler er kontrollert
Løftekjede er kontrollert
Dekk er kontrollert
Lys, horn og instrumenter er kontrollert
Smøre opp i.h.h.t manual
Vann på batteri er kontrollert (etter lading)
Rengjort trucken (hvis det trengs)
Feil / Mangler:
Ved feil / mangler må dette registreres i avviks-systemet
Kontroll utført av: ____________________
Dato: ____________
K:/Felles/Quality Management System/Ukentlig Kontroll av Truck.docx