Asker, Bærum og Grini

Transcription

Asker, Bærum og Grini
ASKER OG BÆRUM FORSVARSFORUM
April/Mai 2013
Program 8. mai 2013
Frigjøringsdagen og den
Nasjonale Veterandagen
Bærum:
Kl. 09:00. Tanum kirke, Bekransning av minnetavlen. Ordfører Lisbeth Hammer Krog taler. Elever
fra Tanum skole deltar. Tysklandsbrigaden legger ned blomster.
Kl. 10:00. Bryn kirke, Veteraner fra internasjonale operasjoner legger ned blomster.
Kl. 11:00. Haslum kirke Tysklandsbrigaden legger ned blomster.
Kl. 12:00. Rytterstatuen, Bekransning. Ordfører Lisbeth Hammer Krog taler og bekranser. Hilsen fra Veteranene v/Lars N.
Hvardal. Veterankorps spiller.
Kl 12:30. Tronstad-monumentet. Bekransning. Ordfører Lisbeth Hammer Krog taler.
Sandvika Rotary legger ned blomster v/president Tore Westerbø
Tysklandsbrigaden legger ned blomster ved Lars N. Hvardal. Veterankorpset spiller
Asker:
Kl. 16:30. v/Asker Kirke. Blomsternedleggelse ved Tikken og Max Manus grav. Til minne om innehaverne av Krigskorset m/sverd: Max Manus, Arne Frithjof Sveen, Kaare Stenwig, Per Solnørdal og Erik Gjems-Onstad,
Medvirkende Asker Seniorkor m/dirigent Berit Walaas. Leder av Asker og Bærum Forsvarsforening Sven Lie,
Trompet: Kristoffer Wøien. Flaggvakt ved HV Asker og Bærum.
Kl. 17:00. v/Minnestøtten: Taler og kransenedleggelse. Medvirkende: Asker Seniorkor med dirigent Berit Walaas.
Leder av Asker og Bærum Forsvarsforening Sven Lie, Trompet: Kristoffer Wøien, Ordfører Lene Conradi
Flaggvakt ved HV Asker og Bærum.
Grini:
Kl. 15:15. Nedre minnesmerke, Kl 15:30. Øvre minnesmerke. Blomsternedleggelser begge steder
Kl. 16:00. Grini-monumentet. Her blir det blomsternedleggelser og taler ved: Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog,
tidligere Grinifange Kari Aagaard, Gen.major (p) Tryggve Tellefsen og Sigvart Eriksen fra Bærum Rotary. Musikk ved
Eiksmarka og Eikeli skolekorps.
MOTTAGELSE I ASKER RÅDHUS
Kl. 18:00
I anledning Frigjøringsdagen og den Nasjonale Veterandagen, inviterer
ordføreren i Asker alle veteraner i Asker og Bærum til mottagelse og
lett servering i Asker Rådhus. Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog
vil også være tilstede. Musikk ved Bærum Veterankorps.
Ordfører Lene Conradi ønsker velkommen
Lars N. Hvardal avslutter
Veteranantrekk / Pent antrekk, og bær dine medaljer med stolthet.
For øvrig viser vi til annonser i avisene ang. arrangementene.
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Asker og Bærum (NVIO AB)
NVIO avd. Asker og Bærum er i et aktivitetsmessig samarbeid med Asker og Bærum Forsvarsforum (ABF).
Som medlem i NVIO AB er du også automatisk medlem i ABF. Vi tar gjerne i mot innspill fra våre medlemmer om
forslag til aktiviteter og møtetemaer. Kontakt: po[email protected], Her kan du også melde inn e-postadresse,
adresseendring o.l. Eller kontakt vår leder: Jan Kristian Næss, Hønsvn. 73, 1384 Asker, Tlf.: 66 78 33 16 / 974 79 965.
Årsmøte i NVIO AB ble avholdt onsdag 13. mars på Bekkestua Bibliotek. Sakspapirer ble utdelt på møtet. Det var ikke
innkommet saker/forslag til behandling utover de ordinære årsmøtesakene. Årsberetning og regnskap ble enstemmig
godkjent. De som var på valg ble alle enstemmig gjenvalgt uten at det ble fremsatt forslag på motkandidater.
Norske Dragoner Asker og Bærum
Kontaktperson.: Robert Erichson, Tlf. 66 78 96 70 / 913 44 242, E-post: [email protected]
Når det gjelder informasjon om Norske dragoner, henviser vi til medlemsbladet ”Den sorte lue”.
Norges Forsvarsforening Asker og Bærum
Kontaktperson: leder Sven Lie tlf. 22 14 59 80 / 901 13 801. E-post: [email protected]
Årsmøte i Asker og Bærum Forsvarsforening ble avholdt onsdag 13. mars 2013 på Bekkestua Bibliotek
Det var ikke innkommet saker/forslag til behandling utover ordinære årsmøtesaker. Årsberetning og regnskap ble
enstemmig godkjent. De som var på valg ble alle enstemmig gjenvalgt uten at det ble fremsatt forslag på motkandidater.
.
HV-Samfunnet Asker og Bærum
Det er fortsatt anledning til å få kjøpt HV boken ved å kontakte styret ved Leder: Odd Martinsen. Til de av dere som
har e-postadresse, men ennå ikke innmeldt denne ber vi om at dere sender denne til. [email protected]
Tysklandsbrigadenes Veteranforening
Formann: Lars Hvardal, Tlf. 66 78 24 67 / 918 37 702. E-post: [email protected]
Årsmøte ble avholdt torsdag 14. mars på HV-huset. Ingen innkomne saker. Styret ble enstemmig gjenvalgt.
LA OSS FÅ DIN E-POSTADRESSE!
Vi må ta forbehold om at foredragsholdere kan melde forfall, eller at det kan oppstå situasjoner som gjør
at vi må gjøre endringer i programmet. Vi vil da orientere om dette i form av E-post til dem som har dette,
og i den grad det er tidsmessig mulig også i Asker og Bærums Budstikke.
Asker og Bærum Forsvarsforum (ABF) består av:
Asker og Bærum Forsvarsforening
HV-samfunnet Asker og Bærum
Tysklandsbrigadenes veteranforening, Asker og Bærum
Norske Dragoner, Asker og Bærum
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, Asker og Bærum
Leder: Sven Lie, [email protected]
Leder: Odd Martinsen [email protected]
Leder: Lars N. Hvardal [email protected]
Kontaktpers.: Robert Erichson, [email protected]
Leder: Jan Kristian Næss tlf., 66783316 / 97479965
Generalsekretær: Erik Kotte-Eriksen Haugbakken 11, 1346 Gjettum, mobil: 46613585, e-post: [email protected]
Ass. gen.sekretær: Jan-Erik Ringen, Glassverkveien 7 D, 1363 Høvik, mobil: 99213019, e-post: [email protected]