Ferjefri E39 Ferjefri E39 – status fjordkryssinger status

Comments

Transcription

Ferjefri E39 Ferjefri E39 – status fjordkryssinger status
Frokostmøte 17. juni 2014 hos Multiconsult AS
Ferjefri E39 – status fjordkryssinger
17.06.2014
Teknologiske nyvinningar
Grand Hotel Terminus, Bergen, 10. mars 2014
Delprosjekt Fjordkryssing
FFB-bruer
2
17.06.2014
Delprosjekt Fjordkryssing
Skråstagsbruer
3
17.06.2014
Delprosjekt Fjordkryssing
Endeforankra flytebruer
4
17.06.2014
Delprosjekt Fjordkryssing
Hengebruer
5
17.06.2014
Delprosjekt Fjordkryssing
E39 Kristiansand-Trondheim
8 ferjesamband
6
17.06.2014
Delprosjekt Fjordkryssing
Kjenneteikn for dei resterande 8 fjordkryssingane
langs E39:
● Breidde: 1,5-7,5 km
● Djupne: 300-1300 m
● Varierande grad av eksponering for naturlaster
(bølgjer, straum, vind)
● Skipstrafikk
Ingen fjordkryssingar er like:
Det vil ikkje finnast ei standardløysing for alle fjordane
7
17.06.2014
Delprosjekt Fjordkryssing
Status i Noreg
Nordhordlandsbrua:
Ferdig bygd i 1994
Rørbru over Høgsfjorden:
planlagt 1988, ikkje bygd
Hardangerbrua:
Ferdig bygd i 2013
8
17.06.2014
Delprosjekt Fjordkryssing
Status på verdsbasis
9
17.06.2014
Delprosjekt Fjordkryssing
Like utfor stovedøra har det skjedd ei utruleg
utvikling
Utviklinga offshore har
gått til stadig større
djupn, og
frå faste til flytande
konstruksjonar
Heidrun TLP
10
17.06.2014
Delprosjekt Fjordkryssing
Utfordringane
● Sprengje grensene for eksisterande bruteknologi
● Videreutvikle teknologi, bruke teknologi frå offshorekonstruksjonar i kombinasjon med bruteknologi
● Opparbeide ny og sikrare kunnskap
● Samarbeide med bransjen og kompetansemiljøa
11
17.06.2014
Mulighetsstudie for kryssing av Sognefjorden
Delkonkurranse for flytebru
Flytebru: Aas-Jakobsen/Johs. Holt/COWI/NGI/Skanska
17.06.2014
Mulighetsstudie for kryssing av Sognefjorden
Flytebru
Pongtongar som fundament for hengebrutårn
17.06.2014
Mulighetsstudie for kryssing av Sognefjorden
Delkonkurranse for rørbru
Rørbru: Reinertsen/Olav Olsen-gruppa
17.06.2014
Mulighetsstudie for kryssing av Sognefjorden
Rørbru
17.06.2014
Mulighetsstudie for kryssing av Sognefjorden
Snitt i rørbru
17.06.2014
Konseptskisse
Hengebrutårn på TLP
17
17.06.2014
Eksterne innspel
Kombinert flytebru/rørbru
Reinertsen/Olav Olsen/Snøhetta
17.06.2014
Eksterne innspel
Flytebru med seglingsled midtfjords
LMG Marin
17.06.2014
Delprosjekt Fjordkryssing
Forventningar til prosjektet
● Klart mål i NTP om at E39 ”Kyststamvegen” mellom
Kristiansand og Trondheim skal bli ferjefri i løpet av
20 år.
● Forventer at teknologiutviklinga ikkje skal være
tidsmessig hinder.
20
17.06.2014