Se smakprov av Elevboken - Sex och samlevnad för nyanlända

Comments

Transcription

Se smakprov av Elevboken - Sex och samlevnad för nyanlända
!!
Kära barn och ungdomar! !
Ni har rätt till en bra start i livet och en god hälsa
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning
eller sexuell läggning.
Alla människor är lika mycket värda och har samma
rättigheter.
Ni är vår framtid.
När ni mår bra är den ljusa framtiden vår.
Kram
David Saleh
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch!!
Tecknare:!Richard!Karlsson!
Omslag!formgivning:!Aleksandar!Sikuljak!!
Projektet!är!en!del!av!Almaeuropa!!
Utgivningsår!2013!Stockholm!!
Tryck:!Kalejdoskop!!
!
!
1!
Innehåll
Sex och samlevnad … 3
De mänskliga rättigheterna … 8
Sex och samlevnad … 10
En kärlekshistoria … 12
Kärlek från första ögonkastet … 17
Anatomi … 19
Puberteten … 33
Graviditet … 51
Sara … 61
Abort … 63
Prostitution … 66
Sexuell läggning … 68
Sahar … 75
Våld och kränkning … 76
Preventivmedel … 79
Könssjukdomar … 82
Leva tillsammans … 91
2! !
Sex och samlevnad!
!
Hur!gammal!ska!ett!barn!vara!för!att!börja!i!skolan?!
I!Sverige!är!det!7!år.!!
Då!börjar!barnet!i!klass!1.!
!
Det!tre!första!åren!kallas!för!lågstadiet.!!
Klass!1!
Klass!2!
Klass!3!
!
Sedan!kommer!mellanstadiet.!
Klass!4!
Klass!5!
Klass!6!
!
Efter!det!kommer!högstadiet.!
Klass!7!
Klass!8!
Klass!9!
!
Klass!1U9.!Det!kallas!för!grundskolan.!
!
Vilka!ämnen!studeras!i!grundskolan?!!
!
Matematik.!
Engelska.!
Geografi.!
Historia.!
Språk.!
Kemi.!
Fysik.!
Musik.!
Hem!och!konsumentkunskap.!
!
3!
Biologi.!
Religionskunskap.!
Samhällskunskap.!
Slöjd.!
Svenska.!
Teknik.!
Idrott!och!hälsa.!
!
För!50!år!sedan!bestämde!Sveriges!riksdag,!!
att!skolan!skulle!undervisa!i!sex!och!samlevnad.!!
Sex!och!samlevnad!är!kunskap!som!alla!behöver.!!
Kunskap!om!den!egna!kroppen.!!
Hur!man!skyddar!sig!mot!sjukdomar.!!
Hur!man!skyddar!sig!mot!att!få!barn!om!man!inte!vill!ha!
barn.!!
Vilka!lagar!som!gäller.!!
Hur!gammal!man!måste!vara!för!att!ha!sex!enligt!lagen.!!
Vad!man!får!göra.!!
Vad!man!inte!får!göra.!!
!
Sex!och!samlevnad!handlar!om!kunskap.!!
Precis!som!matematik.!!
Precis!som!historia.!!
Det!är!viktig!kunskap.!!
Som!alla!har!rätt!att!få.!!
!
Men!samlevnad.!!
Vad!är!det!för!något?!
Vad!betyder!samlevnad?!
Det!betyder!att!leva!tillsammans.!!
!
Hur!kan!man!leva!tillsammans?!
Man!kan!gifta!sig.!!
Det!kan!man!göra!i!olika!kyrkor.!!
Olika!kyrkor!och!olika!religioner.!
4! !
Vilka!religioner!finns!på!bilden?!
!
!
!
!
!
Till!varje!religion!hör!en!bok.!!
En!bok!som!förklarar!religionen.!!
!
Islam!–!Koranen.!
Kristendomen!–!Bibeln.!
Judendomen!–!Toran.!
Hindusim!–!Vedaskrifterna.!
Mandai!–!Ginza!raba.!
Buddism!–!Tipitaka.!
!
5!
En!kristen!gifter!sig!i!kyrkan.!!
En!muslim!gifter!sig!i!moskén.!
En!jude!gifter!sig!i!synagogan.!!!
!
I!Sverige!kan!man!leva!tillsammans!utan!att!vara!gift.!!
Man!kan!vara!sambo.!
Vad!betyder!sambo?!!
Det!betyder!att!bo!tillsammans.!Att!vara!ett!par.!
!
!
!
Leila!jobbar!som!polis.!!
Ahmad!jobbar!som!frisör.!!
De!är!inte!gifta.!!
6! !
!
Leila!och!Ahmad!bor!tillsammans.!!
Om!några!år!har!de!tänkt!skaffa!barn.!!
De!är!sambos.!
!
Om!man!inte!är!sambo!kan!man!vara!särbo.!!
Det!betyder!att!man!är!ett!par.!
Men!man!bor!inte!på!samma!ställe.!
Killen!har!en!egen!lägenhet.!!
Tjejen!har!en!egen!lägenhet.!!
Ibland!sover!tjejen!över!hos!killen.!!
Ibland!sover!killen!över!hos!tjejen.!
!
I!Sverige!arbetar!både!män!och!kvinnor.!!
Man!delar!kostnaderna.!!
Man!delar!på!hemarbetet.!!
En!familj!med!en!inkomst!har!svårt!att!leva!bra.!!
Därför!måste!både!män!och!kvinnor!arbeta.!
!
Om!man!inte!har!en!pojkvän!eller!en!flickvän.!!
Om!man!inte!är!sambo!eller!särbo.!!
Om!man!inte!är!gift.!!
Vad!ska!man!kalla!sig!då?!!
Kanske!Mambo!om!man!bor!med!sin!mamma.!!
Kanske!pappbo!om!man!bor!med!sin!pappa.!!
Om!man!är!singel!kan!man!kalla!sig!för!självbo.!!
!
Att!vara!ett!par.!!
En!kille!och!en!tjej!kan!vara!partners.!!
Två!killar!kan!vara!partners.!!
Två!tjejer!kan!vara!partners.!
Det!får!man!bestämma!själv.!!
Det!är!en!rättighet.!!
En!mänsklig!rättighet.!!
Men!vad!är!det!för!något?!!
De!mänskliga!rättigheterna?!
!
7!
De mänskliga rättigheterna
!
De!mänskliga!rättigheterna!är!rättigheter!som!alla!har.!!
En!del!av!de!mänskliga!rättigheterna!finns!i!
barnkonventionen.!!
Barnkonventionen!är!de!mänskliga!rättigheterna!för!barn.!!
Barn!är!alla!under!18!år.!!
Nästan!alla!länder!har!skrivit!på!barnkonventionen.!!
Barnkonventionen!består!av!artiklar.!!
Varje!artikel!är!som!en!lag.!!
Här!kommer!några!artiklar!i!barnkonventionen:!
!
Artikel!2!!!
”rättigheterna!gäller!alla!oavsett!var!man!kommer!ifrån,!!
vilket!kön!man!har,!!
vad!man!tror!på!eller!om!man!har!ett!handikapp.!!
Barnet!skall!skyddas!från!all!diskriminering.!!
Alla!är!lika!mycket!värda.”!
!
Det!betyder:!!
Inget!barn!får!behandlas!sämre.!!
Det!spelar!ingen!roll!var!barnet!kommer!ifrån.!!
Vilket!kön!barnet!har.!!
Om!barnet!har!ett!handikapp.!!
Alla!barn!är!lika!mycket!värda.!
!
Artikel!13!!
”barnen!har!rätt!till!yttrandefrihet,!!
rätten!att!fritt!uttrycka!tankar!och!information!genom!att!
till!exempel!tala,!skriva!…!
!
Det!betyder!att!alla!barn!får!säga!sin!åsikt.!!
Om!barnets!föräldrar!valt!en!partner!åt!barnet.!!
En!partner!som!barnet!inte!tycker!om.!!
8! !
Då!får!barnet!säga!det.!!
Om!barnet!tycker!något.!!
Då!får!barnet!säga!det.!
!
Artikel!31!!
”barnet!har!rätt!till!lek,!!
vila,!!
fritid!och!att!delta!i!det!kulturella!och!konstnärliga!livet.!
!
Det!betyder!att!barn!har!rätt!att!leka.!!
Att!spela!fotboll.!!
Att!gå!på!en!danskurs.!!
Att!lära!sig!måla.!!
Att!gå!och!simma.!!
Om!barnet!vill!det.!
!
Vad!betyder!hälsa?!!
Det!betyder!att!inte!vara!sjuk.!!
Men!det!betyder!mer.!!
Det!betyder!att!dina!rättigheter!respekteras.!!
Att!du!får!säga!vad!du!vill.!!
Att!du!inte!behandlas!dåligt.!!
Att!du!får!leka.!!
Att!du!får!utvecklas.!!
Om!dina!rättigheter!inte!respekteras.!!
Då!mår!du!dåligt.!!
Då!får!du!dålig!hälsa.!
!
!
!
!
!
!
!
9!
Sex och samlevnad
!
Vad!betyder!sex?!
Sex!kan!betyda!siffran!6.!!
Men!det!kan!betyda!något!annat!också.!!
Att!ha!sex!med!en!annan!människa.!
!
Varför!har!vi!sex?!
För!att!skaffa!barn.!
Men!om!man!inte!vill!ha!barn.!!
Varför!har!man!då!sex?!
För!att!det!är!skönt.!
!
Vad!kan!man!mer!säga!om!sex?!
Finns!det!problem!med!sex?!
Ja!det!finns!sjukdomar.!!
Det!finns!AIDS.!
Det!finns!prostitution.!När!människor!säljer!sex.!
Det!finns!våldtäkt.!När!någon!tvingar!sig!till!sex.!
!
Vad!är!åldersgränsen!för!sex!i!Sverige?!!
Den!är!15!år.!
Att!ha!sex!med!någon!som!är!yngre!än!15!år!är!ett!brott.!!
Det!räknas!som!våldtäkt.!!
Det!kan!ge!fängelse.!!
Våldtäkt!är!sex!mot!någons!vilja.!
!
Men!sex!handlar!egentligen!om!njutning.!!
Sex!handlar!om!känslor.!!
Sex!är!kärlek.!!
Sex!är!ömsesidigt.!!
Mellan!partners!som!respekterar!varandra.!
!
10! !
!
!
Kärlek.!!
Vad!är!det!för!något?!!
Hur!känns!det!att!vara!kär?!
!
Jag!älskar!dig.!!
Jag!tycker!om!dig.!!
Jag!är!kär!i!dig.!!
Du!betyder!allt!för!mig.!!
Du!är!mitt!hjärta.!!
Du!är!mina!ögon.!!
När!jag!ser!dig!pirrar!det!i!kroppen.!!
När!du!inte!är!här.!!
Då!känns!livet!tomt.!!
!
!
!
!
!
11!

Similar documents