Har alla familjer råd med en aktiv fritid?

Transcription

Har alla familjer råd med en aktiv fritid?
RÖSTER FRÅN DET FRIA FÖRENINGSLIVET I MALMÖ
lördag 30 mars 2013
Har alla familjer råd med en aktiv fritid?
Hej Paul Noble! Du är
enhetschef för barn,
unga och familj på
avdelningen för förebyggande fritid vid
Rosengårds Stadsdelsförvaltning.
Barn har rätt till lek, vila
och fritid. Så står det i
Barnkonventionen.
När det gäller barns rättigheter står alla enade, men
ändå finns det barn som
halkar så långt efter att de
har svårt att hinna ikapp.
Medborgarjournalisten
Ingalill Johansson besöker
Rädda Barnen för att diskutera situationen för de
familjer som inte har råd.
Studier visar att en aktiv fritid är
viktigt för barn som växer upp.
Det är också viktigt att barnen
själva får välja det de tycker är
roligt. Att få vara delaktig i olika
sociala sammanhang främjar
varje barns utveckling och hjälper dem att staka ut sin framtid
som vuxna. Men barn som växer
upp i fattigdom hamnar lätt utanför, då fritidsaktiviteter kostar.
Medlemsskap och utrustning
När jämnåriga kompisar kan
delta i organiserade verksamheter stannar många barn och unga
hemma. Deras föräldrar har helt
enkelt inte råd att betala för medlemsavgift, utrustning eller hyra
av musikinstrument. Kostnaden
för att kunna transportera sig till
de olika aktiviteterna kan också
vara ett hinder då bussbiljetten
kostar en slant. Detta gör att
barnen ofta skäms över sin ekonomiska situation och försöker
dölja att de inte har råd.
– Barnen blir duktiga på att välja
bort, hitta strategier och skyller på att de inte kan eller att
aktiviteten inte är kul, säger Sara
Svensson.
Barnkonventionen är tydlig
Begreppet barnfattigdom har
mött mothugg då en del menar
att det inte finns någon fattigdom
i Sverige, jämfört med den fattigdom som präglar utvecklingsländerna.
– Här är Barnkonventionen
tydlig med vad som gäller, säger
Sara. Barn i Sverige ska jämföras med barn i Sverige. Varje
land måste göra sitt yttersta utifrån sina resurser att hjälpa barn
till meningsfull fritid.
Mer information behövs
Det är främst de organiserade fritidsverksamheterna som
missgynnas då de innebär större
kostnader i form av terminsavgifter. Då är det lättare att vara
med enstaka gånger när till
exempel fritidsgården ordnar
utflykter. För att få råd kan en
De sätter barnen i centrum. Sara Svensson (t. v.) är verksamhetsutvecklare och regionalt ansvarig för Rädda Barnens arbete med barn i ekonomisk utsatthet. Lina Gustafsson är engagemangsguide för Rädda Barnens projekt DOIT! i Holma/Kroksbäck.
Foto: Ingalill Johansson
familj som lever på försörjningsstöd få extra tillslag för att kunna
täcka kostnader för att gå in i en
organiserad aktivitet. Problemet
kan vara att alla inte känner till
detta. Här är informationsarbetet
viktigt för att nå ut.
”
Barnen blir
duktiga på att
välja bort och
hitta strategier.
En hel del kanaler arbetar aktivt
med att nå ut till de unga och
informera om vad som finns.
Lina Gustafsson arbetar med
uppsökande arbete för att guida
de unga in i föreningslivet. Hon
berättar också om de gratisaktiviteter som erbjuds av kommunens
fritidsgårdar och skolans lovverksamheter som till exempel
Sommarkul.
– Många barn är själva väldigt
aktiva och vill mycket, säger
Lina.
Gratis aktiviteter gör skillnad
Rädda Barnen arrangerar själva
ett uppskattat sommarprojekt
Har du en rolig idé som du
vill förverkliga på din fritid?
Alla som är över 13 år och bor i
Malmö kan söka upp till 10 000
kronor genom Fritidsexpressen.
malmo.se/fritidsexpressen
Hur ser det ut i Rosengård vad gäller barns
och ungas fritid?
– Rosengård är ett av de områden i Sverige som
har de sämsta förutsättningarna när det gäller
barnfattigdom och det drabbar förstås barns
och ungas fritidsaktiviteter. De familjer som
får ekonomiskt bistånd kan söka hjälp till sina
barns fritidsaktiviteter men alla har inte kunskap
om att möjligheten finns och för många är det
skuldbelagt att söka ekonomisk hjälp.
kallat ”Barn till Hav och Skog”.
Här erbjuds bussresor till olika
utflyktsmål som badplatser,
djurparker och naturområden.
Genom att vistas i nya miljöer
vidgas barnens horisont och de
får möjlighet att träffa nya kompisar. Förra sommaren besökte
de bland annat Tosselilla och
Skånes djurpark. För en del barn
kan det bli en riktig aha-upplevelse att ha varit utanför Malmös
kommungräns. Utflykten är
gratis och barnen behöver inte ta
med sig matsäck.
– Maten lagar ledare och barn
tillsammans, säger Lina.
Vad gör då stadsdelen åt detta?
– Stadsdelen har insett problemen och arbetar på
uppdrag av Malmö Stad för att kontra ojämlikheten vad gäller inkomster i de olika stadsdelarna. Inom förvaltningen finns en stor förståelse
för att barn och unga behöver en meningsfull
fritid. En satsning på uppdrag av politikerna är
”Lärande hela dagen” som innebär att skolan
hålls öppen från åtta på morgonen till åtta på
kvällen. Här sker ett samarbete med externa
aktörer och eleverna kan syssla med bland annat free-running, badminton, tennis, basket och
fotboll speciellt för tjejer. HBTQ-frågor finns
det också möjlighet att ta del av och arbeta med.
Vi försöker också jobba med att utmana och
inspirera ungdomarna och det kan handla om att
till exempel ge stöd åt dem som vill bilda och
driva egna föreningar.
Klyftorna ökar trots resurser
Sedan 1990-talets början har
Rädda Barnen sett klyftorna öka
och att vara fattig som barn leder
lätt till att bli fattig även som
vuxen. Människor hamnar i en
ond spiral och den måste brytas.
– Resurserna finns, avslutar Sara
Svensson och Lina Gustafsson.
Finns det möjlighet för ungdomarna att söka
sig utanför Rosengård?
– Ja, det finns en verksamhet som kallas ”Try
Me” där ungdomarna får prova på olika aktiviteter i hela stan. Vi ger också ungdomarna busskort så att de kan ta sig till aktiviteter utanför
stadsdelen och betalar avgifter och inträden.
Det är ju så att intressena hos unga människor
är ungefär desamma oavsett vilken stadsdel de
kommer ifrån!
Text: Ingalill Johansson,
medborgarjournalist
Barnens önskelista
- Inga avgifter för aktiviteter och
inträden.
- Ett kostnadsfritt busskort som
man kan åka med hela dagen.
- Hjälp med transport.
- Möjligheter till kostnadsfri
utrustning, som baddräkt,
skridskor, bandyklubba m.m.
- Fritidsgårdar i alla områden.
- Fritidsgårdar som anordnar
gratis resor och aktiviteter,
särskild på loven. Gärna till
nöjesparker.
Önskelistan kommer från ”På
marginalen – vardagen bakom
barnfattigdomsstatistiken” som
finns att läsa på:
www.raddabarnen.se
Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren?
– Jag tycker att det har skett en förändring till
det bättre när det gäller Malmö Stads sätt att se
på vikten av barns och ungas fritidsaktiviteter.
Det satsas mycket nu för att ge barn och unga en
meningsfull fritid oavsett ekonomiskt utgångsläge.
Text: Marie Hallberg,
medborgarjournalist
Välkommen att medverka!
Här på föreningssidan berättar vi från Malmös
föreningsliv om vad som är på gång i våra
verksamheter. Vad händer inom din förening?
Tipsa oss gärna!
För dig som vill skriva här, eller i andra
sammanhang, finns en gratis kurs i medborgarjournalistik. Kontakta oss för mer info.
Föreningssidan producerad av Glokala
folkhögskolan och MIP – Malmös Ideella
föreningars Paraplyorganisation. Ansvarig är
Håkan Larsson. Kontakt: [email protected]
www.glokala.se/foreningssidan

Similar documents