Kreativa sätt till barns rätt

Transcription

Kreativa sätt till barns rätt
Kreativa sätt till barns rätt
Barnkonventionen ur ett barnperspektiv!
På ett enkelt och lekfullt sätt behöver vi öka den viktiga kunskapen
om barns rätt.
Kanin och Igelkott gör barnkonventionen vardagsnära och enkel att
förstå. Boka författaren till Kompisböckerna som inspirerar till att lyfta det vardagliga arbetet med barnkonventionen i förskola och skola.
Öka barnens kunskap om barnkonventionen med Kompisarna!
Många känner inte till barnens rättigheter därför behöver vi öka kunskapen.
Vi ska arbeta med barnkonventionen men det är inte alltid så lätt att veta hur vi kan göra för att
förmedla en så komplex kunskap.
Hur kan vi öka kunskapen hos det enskilda barnet?
Särskilt svårt kan det vara att omvandla artiklarna till konkreta exempel som går att berätta och
förklara för barn. Hur förklarar vi till exempel ”Barns rätt att känna trygghet” eller ”Barns rätt till en
egen plats”?
Arbetet med barnkonventionen ska fortgå genom förskolan och grundskolan. Kompisböckerna är
tänkta att vara en ingång och ett redskap i detta långsiktiga arbete.
Kanin och Igelkott gör barnkonventionen vardagsnära och enkel att förstå.
Förhoppningen med Kompismaterialet är att vi på detta lekfulla vis kan förklara den viktiga
barnkonventionen – för alla barn!
Materialet är faktagranskat av Maud Edgren Schori.
Maud har undervisat vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet med inriktning på internationellt socialt arbete,
mänskliga rättigheter och genus.
”Fantastiskt! Barnen älskar Kanin och Igelkott som
gör svåra saker lätta att prata om.”
”Så inspirerande, enkelt och kul att jobba med!”
Linda Palm
Författare, föreläsare och förskollärare
En kreativ författare till en mängd läromedel och barnböcker. Hon fick nyligen
ta emot Hedi Frieds lärarpris 2015 för det pedagogiska arbete hon gör för
ökad tolerans och demokratiska värderingar bland de yngre åldrarna genom
barnböcker och föreläsningar.
www.lindapalm.se