Nu bygger vi igen - AB Trelleborgshem

Transcription

Nu bygger vi igen - AB Trelleborgshem
Personligt
A k t u e l l t f r å n Tr e l l e b o r g s H e m
N U M M E R
3
-
2 0 1 3
Nu bygger
vi igen
Så är äntligen byggnationen av kvarteret
Sjöjungfrun igång. Det är vårt första stora
byggprojekt på några år, om vi undantar
ombyggnaden av Kyrkskolan samt det mindre
kombohus för 55+ som just nu byggs i Smygehamn. Med 34 nya hyresrätter och 8 LSSplatser blir Sjöjungfrun ett välkommet tillskott
på Trelleborgs bostadsmarknad. I Personligt
läser du bland annat om det något annorlunda
första spadtaget samt om arkeologernas spännande arbete med utgrävningarna av tomten.
Vi skriver också om de nya utemiljöerna på
Stuckatören, där de boende bland annat fått
nya entréområden, lekplatsutrustning och en
inhängnad bollplan. Ett besök i Anderslöv blir
det också, en ort där människor trivs trots att
en del arbetstillfällen försvunnit de senaste
åren.
Ha en riktigt en skön höst!
Pia Jönsson
VD på TrelleborgsHem
A k t u e l l t f r å n Tr e l l e b o r g s H e m
Ett annorlunda spadtag
Den 21 augusti startade officiellt bygget av TrelleborgsHems
nästa stora projekt. Men det
första spadtaget i kvarteret
Sjöjungfrun var av ett annorlunda slag. Bland annat lämnades
en hälsning till framtiden.
Anställda på TrelleborgsHem, samarbetspartners, lokalpress och intresserade trelleborgare
hade samlats för att bevittna det första spadtaget i kvarteret Sjöjungfrun. Redan i inledningstalet förklarade TrelleborgsHems ordförande Olle Zinn att det inte skulle bli någon
vanlig ceremoni.
– Idag handlar det snarare om att ösa igen än om
att gräva, sa han innan förklaringen kom. Vi har skaffat en liten kista som ska fyllas med saker och grävas
ned i jorden som en hälsning till framtidens arkeologer.
Flera bidrag
– Anledningen till att vi gör så här denna gång är att
just denna plats är så historiskt intressant, förklade
Olle Zinn. Det kan handla om en av de allra mest
attraktiva tomterna i Trelleborg, med en historia på
åtminstone tusen år.
Först att lämna ett bidrag till lådan var Trelleborgs kommunalråd Ulf Bingsgård. Han stoppade
ned ett dokument som just nu finns ute för samråd
och där det bland annat talas om planer för hur staden ska nå målet 50 000 invånare år 2025.
– Vi ger en bild av våra drömmar och så kan
man i framtiden sitta med facit och se hur det verkligen blev, kommenterade han.
Håkan Stackebo från Veidekke, som är totalentreprenör för Sjöjungfrun, lämnade en modern
smartphone med tillhörande beskrivning i lådan.
– Ett multifunktionellt redskap som är typiskt
för vår tid och som på gott och ont har stort inflytande över våra liv, motiverade han sitt val.
Medeltida kruka
Lasse Bryggare från Trelleborgs Allehanda lade ned
dagens papperstidning samt en digital kopia i vattentätt USB-minne. Niklas Kronroth från Kulturen
i Lund, som haft hand om de arkeologiska utgrävningarna på tomten, bidrog med en del av ett handtag till en kruka.
– Det är ett medeltida fynd som vi hittat under
utgrävningarna på tomten.
TrelleborgsHem själva lämnade bolagets senaste
årsredovisning, förra numret av denna kundtidning, en
bok där företagets medarbetare presenteras samt två lås.
Ett traditionellt nyckellås och en modernare låstagg.
Ett brev till framtiden med en förklaring till lådan och de föremål som finns i den stoppades också
ned. Därefter förseglades lådan, sänktes ned i ett hål i
marken och täcktes med jord. När den hittas är svårt
att sia om – men visst är det svindlande att det kan
handla om flera hundra år framåt i tiden!
Sjöjungfruns
historia
ABC för ditt
boende
S I D AN 4
SIDAN 5
Fina
Anderslöv
SIDAN 6
A k t u e l l t f r å n Tr e l l e b o r g s H e m
Sjöjungfrun – ett kvarter med
lång historia
Byggnationen av kvarteret Sjöjungfrun är igång, i en historiskt
mycket intressant del av Trelleborg. Innan bygget startade var
arkeologer från Kulturen i Lund
på plats för att gräva ut ytor om
ca 100 kvm. Nu kan de berätta
mer om tomtens tidigare historia.
– Under järnåldern och vikingatiden användes
platsen sporadiskt, troligen säsongsvis, förklarar
Gertie Ericsson, arkeolog på Kulturen. De tidigaste
lämningarna vi hittade var härdar som grävts ner på
stranden. De har sedan grävts om och använts flera
gånger, då man troligen återvänt till platsen.
Ett flertal stolphål påträffades också. Hålen är
avtryck efter stolpar som kan ha burit ett hus med
någon säsongsbetonad verksamhet.
– Vi hittade även flera rännor som löpte i östvästligt riktning. De kan ha tjänat som tomtgränser
eller dräneringsdiken.
1200-talets början, i samband med att den medeltida
staden lades ut, berättar Gertie.
Bebyggt under lång tid
I både den västra och centrala delen av tomten
påträffades flera bebyggelseskikt, från 1200-talets
början fram till slutet av 1300-talet.
– Byggnaderna har troligen varit ekonomibyggnader, tolkat utifrån deras inskjutna läge på tomten.
Bostadshusen påträffade vi inte, då de hade sin placering vid stadens huvudstråk Västergatan.
I en av de yngre byggnaderna, som med ledning
av keramikmaterialet daterades till slutet av 1300-talet, har det funnits två rum. I det ena har en kupolugn varit placerad medan det andra verkar ha varit
en verkstadslokal. I området runt omkring påträffades järnslagg,
och annat
metallavfall.
– Just
nu pågår en
schaktningsövervakning av
de resterande
ingreppen som
ska göras på
tomten innan
byggnationen startar på allvar. På grund av detta har
fyndmaterialet ännu inte börjat bearbetas och resultaten är preliminära. Men visst är det spännande att
se spåren av de människor som levde och verkade på
platsen för upp till 1 000 år sedan!
Plats för fiske
Under 1000- och 1100-talen började platsen i hörnet
av nuvarande Bryggaregatan och Västergatan att
användas mer intensivt. En troligen säsongsbetonad
fiskeaktivitet tog sin början.
– Kvarteret Sjöjungfrun är beläget nära Kattebäcken i den västra delen av staden. Redan under
förhistorisk tid var detta en skyddad plats för båtar.
De lämningar som påträffades från denna period, till
exempel en lerbotten, kan troligen sättas i samband
med sillfiskets uppgång under 1100-talet.
Tidigare undersökningar har visat att den medeltida staden Trelleborg planlades och grundades
vid 1200-talets första hälft. Detta kunde bekräftas
vid årets undersökning. I tomtens nordvästra hörn
påträffades de södra resterna av Bryggaregatan, den
bronsåldersväg som band samman Trelleborg och
Uppåkra.
– Denna del av gatan verkar ha anlagts omkring
4
A k t u e l l t f r å n Tr e l l e b o r g s H e m
Alltid nära till tips och råd
När du undrar över något som har
med din lägenhet att göra, är chansen
stor att du kan få svar i boken ”ABC
för ditt boende”. Den har delats ut
till många nya kunder och finns även
att läsa på vår hemsida.
Tips ur boken:
• Ha fritt omkring dina element så får du bättre värme i lägenheten. Tjocka gardiner och möbler som står tätt intill stör luftcirkulationen.
• Använd vinsyra eller citronsyra mot beläggningar i
badkar och toalettstol.
• Borra inga hål i badrummet. Fukt kan
tränga in i hålen och orsaka mögelskador.
• Är du missnöjd eller har förslag på
hur något kan förbättras
ska du ta kontakt med
din bovärd. Deltag
gärna också när vi har
informationsträffar i
ditt område – och gå
gärna med i en eventuell lokal hyresgästförening.
I boken ryms en lång rad praktiska tips
och råd för dig som undrar över skötseln
av lägenheten, säkerhet, husdjur,
miljötips och vad du kan och får
göra själv i din bostad.
Saknar du boken kan du
kontakta vår kundtjänst eller gå
in på vår hemsida och läsa den.
Skulle du inte hitta svaret på
det du undrar är du välkommen att kontakta din bovärd.
Skönare uteliv på Stuckatören
I oktober avslutas arbetet med att
försköna och förnya utemiljöerna på
kvarteret Stuckatören. Totalt har 23
entréområden då gjorts om, samtidigt
som gårdarna fått ny lekutrustning
och en inhängnad bollplan.
Även planteringarna har fått ett lyft med nya buskar,
träd och blommor.
– Nya aktivitetsmöjligheter har det också blivit.
Barnen kan glädja sig åt ny lekutrustning och åt en
helt ny inhängnad bollplan där man bland annat kan
spela fotboll och innebandy.
– Jag och mina medarbetare vill rikta ett jättestort
tack till de boende i området, förklarar Jimmy Andersson, förvaltningschef på TrelleborgsHem. De har
fått leva med ett stort inslag av stök, bök, maskiner
och buller, men nu är det snart över och jag hoppas
att alla ska tycka att det har varit värt besväret.
Lek och spel
Under våren och sommaren har en värdefull markhöjning gjorts vid entréerna. Denna underlättar
för rörelsehindrade då inga rullstolsramper längre
behövs. Ny asfalt och marksten har lagts, gamla lampor, bänkar och papperskorgar har ersatts med nya.
5
A k t u e l l t f r å n Tr e l l e b o r g s H e m
Trivsamt i Anderslöv
Många boende i Anderslöv har reagerat på den negativa bild av orten som
målats upp i media de senaste åren. Visst har Systembolaget och stora företag som Thysells och Ruukki försvunnit, men Anderslöv erbjuder fortfarande
ett stort mått livskvalitet för både barnfamiljer och äldre.
– Anderslöv är definitivt en livfull
ort där många trivs, berättar Niklas Lindström, TrelleborgsHems
bovärd på orten. En hel del jobb
har visserligen försvunnit härifrån
de senaste åren, men samtidigt är
det bra kommunikationer för dem
som vill bo kvar och pendla till
arbeten i Trelleborg eller Malmö.
Det finns också en god service
med bank, mataffärer, vårdcentral,
apotek, restauranger, nyöppnat
gym, familjecenter, flera förskolor
och grundskola.
verkligen om barnen, så på det viset kunde det inte
vara bättre.
15-åriga Ebba håller med:
– Det är mysigt i Anderslöv, men kanske lite tråkigt
för tonåringar jämfört med Trelleborg eller Malmö.
Vicki tycker också att stämningen i bostadsområdet är familjär och bra.
– Man känner och pratar med alla. De som
flyttar hit från stan är kanske inte så vana vid att
grannarna hälsar på dem, men de brukar snabbt
komma in i det.
Lugnt och grönt
Inte långt från Vicki bor snart 91-åriga Asta Malmer i en av de eftertraktade
marklägenheter som TrelleborgsHem har i Anderslöv.
Lägenheterna är på två eller
tre rum med kök och har
även en liten uteplats.
– Det är toppen här,
förklarar Asta, som bott i Anderslöv i två år. Tidigare hade
jag hus i Klagstorp i många
år, men det var för dyrt att
elda med olja och med tiden
blev det för jobbigt att hugga
ved. Nu slipper jag det.
Om en del ungdomar
önskar mer fart och fläkt i
Anderslöv, så har de äldre det desto bättre. Mycket
grönområden, lugna omgivningar och ganska nära
till havet. I närheten av Asta finns även Gröningens
servicecenter med aktiviteter och mat under dagtid.
– Jag kan göra vad jag behöver, säger Asta. Jag
tar mig till affären och apoteket, dessutom går jag
till tobaksaffären vid torget och lämnar
in tipset varje vecka. Så man kan
verkligen bli en vinnare här i
Anderslöv!
OFF!
Renoverad skola
TrelleborgsHem har ca 150 lägenheter i Anderslöv.
Familjecenter, förskolor och äldreboende huserar
också i TrelleborgsHems fastigheter. Vicki Hansson
har bott i Anderslöv i 22 år och både hon och barnen
Ebba och Isak trivs bra. Det verkar deras cocker
spaniel Dolly också göra, åtminstone av den viftande
svansen att döma.
– Det är perfekt för barnfamiljer, säger Vicki.
Väståkraskolan som barnen går i renoverades under
sommaren och har blivit jättefin. Lärarna bryr sig
V
6
A k t u e l l t f r å n Tr e l l e b o r g s H e m
Omfamna hösten
Ärligt talat, hösten är inte så pjåkig, eller hur? Det finns massor av saker att göra
och om det blir mörkt eller kallt så går det att finna lösningar på det också. Här
är några prylar som kanske kan hjälpa till att göra din höst till en härlig höst!
Sadelvärmare
Wrump är en sadelvärmare
som stoppas i micron 1
minut. Efter att du trätt
den över sadeln kan
du se fram emot
en varm och skön
cykeltur.
www.sportspec.se
Gummimode
Vi ska väl inte hoppas att
hösten blir blöt och trist,
men en och annan regnskur kan det nog komma.
Vilken tur då att det finns
fina gummistövlar att ta
på sig!
www.brandos.se
Svampkniv
En utflykt till svampskogen kan löna sig på hösten.
Plocka bara det du är säker på att du kan äta – och se
till att ha matsäck och bra redskap med dig. En praktiskt kniv
med borste, till exempel. www.biltema.se
Äppeltider
Läsvärt
Äpplen kan man
naturligtvis äta
året om, men
just nu och en
tid framåt är de
svenska äpplena
som allra bäst. I
år beräknas de
dessutom vara
både fler och av
högre kvalitet än
normalt.
Hösten är en årstid
när man kan stanna
inne utan att få dåligt
samvete. Är du sugen
på att läsa något bra
kan du alltid börja
med den här boken
– ”1001 böcker du
måste läsa innan du
dör” av Göran Hägg.
www.adlibris.se
7
A k t u e l l t f r å n Tr e l l e b o r g s H e m
Välkommen Carolina!
Välkommen Besarta!
Fågelhus
Carolina Nerman är ny på TrelleborgsHem sedan den 26 augusti. Som ekonomichef arbetar hon bl.a. med bokslut,
budget, årsredovisning, finansiering,
upplåning och omvärldsanalys. Carolina
kommer från en tjänst som revisor på
Ernst & Young i Malmö, med flera stora
börsnoterade företag på kundlistan.
Besarta Hajzeri Peci började hos oss
som ekonomiassistent den 1 september.
Hon ansvarar bland annat för registrering av leverantörsfakturor, underhållsrapporter och betalda hyror. Besarta har
tidigare varit ekonomiassistent på Granit
Funktion & Förvaring AB.
På baksidan av vårt huvudkontor finns
ett annorlunda hus. Det är litet men
färgglatt och avsett för riktigt små
hyresgäster. En liten fågel viskade i vårt
öra att huset är byggt av ett barnbarn till
en dam på vård- och omsorgsboendet
ovanför oss här på Borgvallen.
Ny adress i Anderslöv
Ny adress i Anderslöv
Pågående arbeten
• PCB-sanering på Västra Vallgatan 7–9 och Hallasvängen 29.
• Målning av fönster på Sockenvägen 4.
• Ombyggnad av bottenvåningen på Nils Holgerssons väg 1.
• Målning av de ombyggda miljöhusen på Syster Jennys väg.
• Omfogning av gavel på Syster Jennys väg 12.
• Plåtinklädnad av skorsten på Hovslagaregatan 23.
Härliga hösthälsningar
från alla oss på TrelleborgsHem!
Västergatan 4, 231 64 Trelleborg
Besökstid: månd-torsd 10.00-12.00, 13.00-15.00
fre 10.00-12.00.
Telefon växel: 0410-190 50, fax: 0410-486 04
Telefontid: vardagar 8.00-12.00 samt 13.00-16.00
[email protected] www.trelleborgshem.se