Ämneskonferens i Sociologi

Transcription

Ämneskonferens i Sociologi
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet inbjuder till
Ämneskonferens i Sociologi
på temat:
”Hur arbetar vi med våra examensuppsatser?”
6-7 november, Clarion Hotel Gillet, Uppsala
Bakgrunden till detta tema är givetvis Högskoleverkets (HSV) programmatiska utvärdering av
den högre utbildningen i Sverige på basis av de uppsatser studenterna presterar. Det är
visserligen sant att HSV fått smäll på fingrarna av, och t.o.m. hotats med uteslutning ur, den
Europeiska intresseorganisationen European Association for Quality Assurance in Higher
Education (ENQA) för att de bara tittar på uppsatserna och inte på själva utbildningsprocessen. HSV själva verkar dock ta kritiken med ro. De hävdar istället att de själva ligger i
bräschen för en utveckling bland ENQAs medlemar mot just en mer konsekvent resultatstyrning. Att HSV fått underkänt beror, enligt dem själva, bara på att de blivit granskade efter
”de rådande” (underförstått: ”de gamla”) kriterierna.
Hur det än blir med den saken så har HSVs senaste granskning satt fingret på en öm punkt
inom högskolevärlden, nämligen studenternas självständiga arbete. Om högskoleutbildningen
ska ge studenterna förmågan att ”självständigt urskilja, formulera och lösa problem”, borde då
inte dessa förmågor avspeglas i studenternas examensarbete? Oberoende av vad vi tycker om
HSV, deras granskningsförfarande eller den nya utvärderingshysterin överhuvudtaget, så har
den ändå ställt oss inför den adekvata frågan: ”Hur arbetar vi egentligen med våra
examensuppsatser?”
Konferensen börjar tisdagen 6 november med en lunchbuffé ca kl 12 i Clarion Hotel
Gillet i centrala Uppsala. Under eftermiddagen presenterar ansvariga för kandidat- och
masteruppsatserna från Mälardalens högskola respektive Göteborgs universitet sina
erfarenheter. Båda dessa utbildningar har vid den senaste HSV-utvärderingen bedömts ha
mycket hög kvalité.
Eftermiddagen avslutas med grupparbete när vi kan samla in och reflektera över våra
erfarenheter och förslag till förbättringar när det gäller uppsatskurserna. Innan vi samlas vid
konferensmiddag i Clarion Hotel Gillet kl 19 kommer det finnas möjlighet att ta en kort
promenad genom de centrala och akademiska delarna av Uppsala till Sociologiska
institutionens lokaler i Engelska Parken där förfriskningar bjuds.
Onsdagen den 7 november kommer vi att använda för reflektioner av grupparbeten samt
diskutera hur vi förbereder oss inför nästkommande HSV-utvärderingar, utifrån det som
framkommit i den senaste utvärderingsprocessen. Hedvig Ekerwald, professor vid
sociologiska institutionen, Uppsala universitet, och medlem av den senaste
bedömningsgruppen kommer att moderera diskussionen.
Konferensen avslutas med en lunchbuffé ca kl 12.30 onsdagen den 7 november.
Hela konferenspaketet med alla måltider, konferensmiddag och hotellrum kostar
2573 kr, utan hotellrum 1490 kr. Man kan också välja att delta endast en dag.
Anmälan senast 12 oktober. Anmälan sker direkt till Clarion Hotel Gillet genom
följande länk: http://www.conferencemanager.dk/sociologiamneskonferens

Similar documents