ATT SKRIVA REFERAT

Transcription

ATT SKRIVA REFERAT
GUIDE: SKRIVA REFERAT
läxhjälp.nu
ATT SKRIVA REFERAT
Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text. Det ska skrivas
med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas
upp i texten.
FÖRBEREDELSE
Innan du börjat tänka på att skriva referat måste du ha en text att referera. Om
du inte redan blivit tilldelad en text, måste du hitta en. Gå in på t.ex.
Sydsvenskan eller Dagens Nyheter för att hitta en artikel du kan referera.
Det viktigaste när man ska skriva referat är förberedelsen. För att kunna skriva
ett grymt referat måste du förstå texten du arbetar med.
Här kommer fyra steg som kommer att hjälpa dig förstå och hitta viktig
information i texten:
1. Skumläs texten en gång först och:
•
Dela upp texten i sektioner baserade på innehåll genom att
dra streck där de börjar och slutar.
•
Försök sätta dig in i författarens tankesätt.

Varför har man skrivit texten?

Hur är den uppbyggd?
2. Läs nu igenom texten noggrant och:
•
Stryk under/markera viktig information.
•
Ta anteckningar.
3. Skriv ett kort stycke för varje sektion med hjälp av dina
anteckningar. Det bästa är om du lyckas sammanfatta varje
stycke i en enda mening.
4. Bestäm textens huvudtanke.
•
Exempel på bearbetning av text:
Ur ”Loreen mitt i diplomatiskt
drama”;
”Svenska Loreen anklagas av
Azerbajdzjans regering för att
"politisera" schlager-EM. I ett
uttalande från Ali Hasanov, en av
den azeriske presidentens nära
medarbetare, kritiseras sångerskan
för att hon vid två tillfällen sedan
sin ankomst till Baku ha träffat
företrädare för olika
organisationer som arbetar för
mänskliga rättigheter och
demokrati i Azerbajdzjan. I azeriska
medier anklagar också Hasanov
Sveriges ambassadör Mikael
Eriksson för att han ha ska ha
uppmanat Loreen att utföra
politiska handlingar.”
Skriv ner nyckelord som sammanfattar textens huvudtanke.
Gå igenom steg 1-4 MINST en gång till och gör ändringar där det behövs.
Kom ihåg: Ju fler gånger du arbetar med materialet, desto bättre kommer ditt referat att bli!
Sida 1 av 4
www.studie-intensiven.se
läxhjälp.nu
GUIDE: SKRIVA REFERAT
läxhjälp.nu
INNEHÅLL
Innehållet i ett referat ska vara kortfattat och okomplicerat. Den gyllene regeln
säger att längden på ett referat ska vara mindre än hälften av texten som
refereras. Därför är det viktigt att du har arbetat med materialet så du vet vad
som är huvudbudskapet.
I ditt referat ska det finnas tre delar:
(1) Inledning
(2) Sammanfattning av texten
(3) Avslutning
INLEDNING
I första stycket ska referatets ämne och källhänvisning stå, så att läsaren
ska kunna leta upp originaltexten utan problem.
Författarnamn måste alltid finnas med (om texten har en författare).
Om texten är publicerad i en tidning måste tidningsnamn och nummer
(datum) skrivas. Är den publicerad i en bok ska boktiteln tas med i
källhänvisningen.
SAMMANFATTNING
Exempel på inledning:
”I sin artikel ”Loreen mitt i
diplomatiskt drama”, publicerad i
Dagens Nyheter 24/5-2012,
skriver Carl Cato om att
sångerskan Loreen anklagas av
azeriska regeringen för att ha
politiskt syfte med sitt deltagande
i schlager -EM.”
I denna del ska du sammanfatta originaltextens innehåll.
Sammanfattningen ska vara helt baserad på jobbet du gjort i
förberedelsedelen (se Förberedelse).
Sida 2 av 4
www.studie-intensiven.se
läxhjälp.nu
GUIDE: SKRIVA REFERAT
läxhjälp.nu
AVSLUTNING
Referatets avslutning ska vara enkel och tydlig. För att markera
referatets slut för läsaren kan du göra på två sätt:
(1) Använda dig av ett ord eller uttryck för att markera slutet. Genom
att skriva t.ex. ”till sist”, ”slutligen” eller ”författaren avrundar med
att” blir det klart och tydligt att det är referatets sista stycke.
Exempel på avslutning:
”Till sist skriver Cato att man
eftersökt sångerskan Loreen för
en kommentar utan att lyckas.”
(2) Skriva en sammanfattande avslutning, d.v.s. upprepa
originaltextens huvudpunkt(er) igen. Detta sätt fungerar bäst då
originaltexten är väldigt komplicerad och rörig.
SPRÅKTIPS
Språket i ett referat ska vara objektivt och neutralt, alltså inga egna
åsikter. Anpassa språket efter de(n) som ska läsa ditt referat. Skriver du
ett referat till en dagstidning ska det kunna läsas av vem som helst. Om
det istället är ämnat för en forskarklubb är det OK att använda
vetenskapliga termer. Tänker du på detta samtidigt som du bara
återberättar originaltexten utan personliga kommentarer behöver du
inte oroa dig för språket.
Det är viktigt att du använder dina egna ord och formuleringar. För att
lyckas med detta är det lättast om du skriver utifrån dina anteckningar,
utan att titta på originaltexten.
Tänk på att du refererar texten, inte kommenterar. Alltså får du inte
ändra några fakta som står i originaltexten även om de inte stämmer.
I ditt referat kan du använda dig av referatmarkörer för att ytterligare
understryka att idéerna tillhör författaren eller någon annan i
originaltexten. Referatmarkörer visar att du refererar till andra personer.
Sida 3 av 4
Neutralt språk:
”IT-företaget Facebook har nu valt
att börsnotera sig…”
Icke neutralt språk:
”Den tidsdödande IT-giganten
Facebook har äntligen valt att
börsnotera sig…”
Exempel på referatmarkörer:
”...Mikael Eriksson menar att
anklagelserna är tagna ur luften...”
”Författaren påpekar hur viktigt det
är att skriva med egna ord…”
www.studie-intensiven.se
läxhjälp.nu
GUIDE: SKRIVA REFERAT
läxhjälp.nu
CHECKLISTA
När du skrivit ditt första utkast är det dags att kolla igenom för att se om du har tagit med allt.
Originaltextens huvudtanke kommer fram.
Källhänvisning i första stycket.
Texten är neutral och objektiv (inga egna åsikter eller kommentarer).
Uppfyllt alla punkter? Då har du skrivit ett grymt referat!
Var inte orolig för att lämna in ett väldigt kort referat. Så länge man har med originaltextens
huvudbudskap är ett kort referat bara bra!
EXEMPEL PÅ REFERAT
•
•
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2835&grupp=12344&artikel=1306983
http://www.raddningstjansten.org/byebyemeat/rattegangsreferat.htm
Sida 4 av 4
www.studie-intensiven.se
läxhjälp.nu