Skrivuppgift – Sammanfattning och referat

Transcription

Skrivuppgift – Sammanfattning och referat
Korta vägen, grupp C
2015
Skrivuppgift – Sammanfattning och referat
Uppgift 1 - sammanfattning
Du har läst artikeln ”Giftermål ett större steg än att skaffa barn” på sidan 179-180 i
Språkporten och nu ska du göra en sammanfattning av den. I en sammanfattning ska bara
det viktigaste finnas med och allt ”onödigt” plockas bort. En sammanfattning får inte bli för
lång och den är gången vill jag att du skriver 50-60 ord. Kom ihåg att inte bara kopiera
texten, utan använd dina egna ord och skriv egna meningar.
Följande ord ska finnas med i din text:
Ambivalens
Ingå äktenskap
Tillräcklig kärlek
Svårt att hantera en relation
Utsättas för många separationer
Utbytbar
Korta vägen, grupp C
2015
Uppgift 2 – Referat
Nu ska du använda din sammanfattning och förvandla den till ett referat. På sidan 13 i
Språkporten kan du läsa vad som är typiskt för denna typ av text. Eftersom du måste lägga
till referatmarkörer i din sammanfattning, så kommer referatet bli lite längre. Använd
ungefär 70-90 ord i ditt referat.
Referat:
1) Ange källan tidigt i ditt referat (Monika Åström skriver i boken Språkporten 123 att…)
2) Använd ”referatmarkörer” flera gånger för att förtydliga att din text refererar tillbaka
till en annan text och skribent. Använd inte samma referatmarkör varje gång, utan försök
variera ditt språk.
Vanliga referatmarkörer är:
Monika Åström skriver…
Monika Åström påpekar att…
Monika Åström anser att…
Vidare menar Monika Åström att…
Enligt Monika Åström…
3) Om vi vill citera en mening eller en bit av texten måste du använda både ”citattecken”
och referatmarkör.
4) Ett referat är ungefär 30 % av originaltexten, dvs. betydligt kortare.
5) Använd dina egna ord och formulera egna meningar.
6) Läs igenom texten du ska referera noggrant och läs den flera gånger. Det är viktigt att
du verkligen förstår texten, så att du kan urskilja vad som är det väsentligaste och vad
som är oviktigt. Skriv gärna ner viktiga ord och uttryck på ett papper när du läser.
När du är klar med sammanfattning och referat mejlar du dem till
[email protected]
Skriv i Word och bifoga dokumentet till din e-post.