Gååsa-raden nr. 4

Transcription

Gååsa-raden nr. 4
Gååsa
raden
Nr. 4 2014
En tidning för Visions medlemmar i region Skåne
I detta nummer:
Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren
Under hösten har 2 utbildningar genomförts.
Dels en medlemsutbildning, som ägde rum den
20 – 21 november, och en Visionombuds- och
skyddsombudsutbilning som ägde rum under fyra
dagar i november.
Vid medlemsutbildningen, som denna gång var i
internatform, var det avdelningens Rosie Holm
och Monika Bunge Svensson som var
handledare.
12 glada och förväntansfulla deltagare hade
samlats i Helsingborg för att gemensamt ta del
av vad facket kan göra för dig, vilka rättigheter
och skyldigheter du har – och mycket mycket
mer matnyttigt.
Några av deltagarna på medlemsutbildningen.
Ryktet säger att det blev glatt, men intensivt
dessa två dagar. 
Rosie diskuterar med deltagarna.
Under fyra dagar i november genomfördes även en
ombuds- och skyddsombudsutbildning.
Kursledare denna gång var Ole Sunnerfjell, från sektion 01.
De ”nya” ombuden fick mycket information om vad de som
ombud och skyddsombud har att ta hänsyn till på sina
arbetsplatser, och vad de kan förvänta sig av sig
chef/arbetsgivare.
Eftersom skyddsombudsdelen drevs i internatform, och det
av en ren händelse sammanföll med avdelningens
gåsamiddagar, var deltagarna inbjudna att delta på
gåsamiddagen som bjöds just denna kväll i Kristianstad.
Så här förenades nytta med nöje – i allra högsta grad.
2014 närmar sig sitt slut. Det är snart dags att summera
året, men det väntar vi med till i januari.
I detta gråa blåsväder har jag lite svårt att hitta någon som
helst tillstymmelse till julstämning. Tackar för två fina
luciatåg som jag fått se i år. Först ut var Malmö lucia som
proffsigt bjöd på vacker sång på SUS Malmö. En dag
senare fick jag se finaste luciatåget (enligt mig) med 15
tonåringar som bjöd på ett vackert arrangemang. Första
gången som jag fick se ett paket och en ängel med i tåget
förutom de mer traditionella tomtar och tomteflickor samt
lucia och tärnor och stjärngossar. Att krydda tillställningen
med hembakade lussekatter, kaffe och lotteri gav nog bästa
julkänslan hittills.
Avdelningens representantskapsmöte/valmöte genomfördes den 27 november. Jag vill
ge er ett varmt tack för det förtroende ni gett mig genom att välja om mig som
avdelningens ordförande. Jag kommer att göra mitt yttersta för att förvalta det
förtroendet väl. Det var väldigt roligt att se att så många medlemmar valde att komma
och delta på mötet. Tack till tjejerna Helena och Marie som fixade med mötet och såg till
att vi både fick mat, popcorn och film.
Nu har vi beslut om budgeten till verksamheten för 2015. Styrelsen kommer att
detaljplanera aktiviteterna i februari. Har ni tips eller tankar inför detta är ni välkomna att
kontakta mig, enklast på mail: [email protected]
Vid avdelningens (för året) sista styrelsemöte beslöt styrelsen att använda del av vårt
överskott till att skänka pengar till Visions solidaritetsfond. Pengarna som kommer in på
solidaritetsfonden går ofta till akuta insatser för att stödja fackligt aktiva i världen i svåra
situationen. Du kan följa insatserna genom att läsa bloggen som skrivs av Visions
internationella sekreterare, Dan Nielsen. Bloggen finns på blogg.vision.se under
kategori Vision i världen.
Vill du också stödja fonden? Då kan du skicka pengar via Swish till nummer
1230323840. Swish skaffar du via din internetbank och installerar en app i mobilen. Eller
så kan du sätta in pengar på plusgiro 56 12 12-2.
Efter en intensiv höst hoppas jag alla har möjlighet till några dagars ledighet
Jag vill önska alla en
God Jul och ett Gott Nytt År
Monika Göl, avdelningsordförande
I förra numret sökte vi en
Malmöpåg, som på sitt egna sätt
satte rock´n roll på Skånes karta.
Det vållade inga större problem för
de flesta att se att den vi sökte var
Kal P Dal
Vi har fått in ganska många rätta svar, och bland dem har vi
dragit följande vinnare:
1:a pris: Lisbeth Langerhall, psykosmottagningen, Lund
2:a pris: Ritha Sernerup, neurokirurgiska mottagningen, Lund
3:e pris: Doriana Valenta, psyk. Avd. 53, Helsingborg
Den 27 november var det höst- och valmöte i avdelningen.
Denna gång var mötet förlagt till Filmstaden i Malmö, och 79 medlemmar deltog.
Det bjöds på buffé, och alla lät sig väl smaka.
Efter maten var det så dags för möte. Det valdes avdelningsordförande och
sekreterare för en tid av två år, och ordförande blev – inte helt otippat – den enda
nominerade – Monika Göl. Fortsatt förtroende fick även Monika Bunge Svensson,
sekreterare i avdelningsstyrelsen.
Mötet avhandlade diverse
frågor som budget,
verksamhetsplan mm.
Även en del motioner togs
upp för behandling och
röstning.
Monika Göl
Monika Bunge Svensson
Efter mötet visades filmen
”Homesman” med Tommy Lee
Jones och Hillary Swank i
huvudrollerna.
Denna gången söker vi en figur
som är ganska starkt förknippad
med en svensk jul.
Han, det är återigen en han, är
en fiktiv figur som sjunger
vackert för oss på julafton!
Ditt svar, tillsammans med namn och adress – dit vi ska
skicka eventuell vinst, skickas till:
Vision Region Skåne
Jan Waldenströms gata 5B, plan 6
SUS – Malmö
Senast den 30 januari vill vi ha ditt svar!
Den 23 oktober var det höst- & valmöte i sektion 06.
Mötet hölls denna gång i Malmö, på Filmstaden.
Vi började med lite lättare förtäring, i form av en
kycklingwrap.
På agendan stod bl.a. val till styrelsen, och valutskottets
förslag ”vann”. Ett nytillskott blev det i styrelsen, Mariela
Ferré Hofman.
Välkommen till oss! 
Vidare valdes ledamöter till valutskottet för ett år framåt.
Detta blev, inte helt oväntat, Thommy Nyholm och
Mikael Fasth.
Mariela Ferré Hofman
Efter mötet visades filmen ”Walesa” – 1980 blev han en
av grundarna och ledare för den, inom östblocket, första
fristående fackföreningsorganisationen Solidaritet. Detta
skedde efter att han avskedats från varvet för sin fackliga
aktivitet och sedan valts till ledare för en strejkkommitté
som växte sig stor även utanför Gdańsk. Strejkkommittén
ombildades därefter till Solidaritet, som gick i täten för
den folkliga oppositionen och som under ett års tid var
framgångsrikt i sina förhandlingar med den polska
regeringen.
Mikael Fasth
Thommy Nyholm
Den 29 november gav sig 26 glada resenärer i väg till Tivoli i
Köpenhamn, för en dag i julens tecken.
Då vi ville se Tivoli från dess bästa sida, skedde avfärden
inte förrän vid lunchtid.
Gänget återsamlades efter några timmar, för att gemensamt
inta ett danska julbord på Paafugeln, inne på Tivoli.
Inget saknades på bordet fleskesteg med rödkål, rostbiff, sill
och inte att förglömma – ris á la Malta.
Diverse inköp gjordes, och det gick nog åt en del varm
choklad och glüwein – kylan var sträng denna
novemberlördag.
Exempel på hur ombud och medlemmar kan
påverka vid omorganisation.
Sektionsordförande Monika Bunge
Svensson, sektion 04 ”intervjuar” Eva-Britt
Emanuelsson, ombud inom
verksamhetsområde PROM (Primärvård
Rehab Omsorg) Hälsostaden Ängelholm:
Efter sommaren 2014 presenterade
verksamhetschefen för PROM i samverkan ett
förslag till omorganisation.
Förslaget gick ut på att hela PROM skulle
omorganiseras med chefsbyten som följd.
Riskbedömningar gjordes tillsammans med
fackliga organisationer inom området.
Inför denna samlade Eva-Britt medlemmarna.
Tillsammans gick man igenom
riskbedömningen och konstaterade att alla var
nöjda med förslaget (förslag 1) både vad gäller
organisation och föreslagen enhetschef. Efter
synpunkter från övriga fackliga organisationer
kallades till ett extra skyddskommittémöte, där
ett nytt förslag (förslag 2) lades som bland
annat innebar förändrad chefstillhörighet.
Därefter gjordes en ny riskbedömning,
sekreterarna träffades igen och poängterade
riskerna i det nya förslaget. I samband med
detta tog Eva-Britt kontakt med
verksamhetschefen för att förtydliga
sekreterarnas synpunkter och varför det nya
förslaget inte skulle bli bra för gruppen.
När slutsamverkan av organisationen skulle ske
hade arbetsgivaren gått tillbaka till förslag 1,
som åtminstone sekreterarna är helt nöjda med.
På bilden till vänster syns bakre raden från
vänster: Ulrika Aronsson, Eva-Britt
Emanuelsson, ombud, Madeleine Hedlund.
Främre raden: Åsa Björk, Gun Persson
och Diana Fors Bengtsson, ansvarig för
Hälsostaden i sektion 04.
Jag får ibland höra av medlemmar; ”arbetsgivaren
gör som de vill, man kan inte påverka” och ”facket
kan ändå inte göra något”. Jag håller inte alls med
om detta. Vi har många duktiga företrädare/ombud
som i samverkan på olika nivåer påverkar
besluten.
Därför ville jag berätta om Eva-Britts och
medlemmarnas engagemang och hur detta faktiskt
påverkade beslutet i positiv riktning. Om man inte
hade engagerat sig i frågan hade förslag 2
klubbats. Ett förslag som inte hade varit bra för
sekreterargruppen.
För Vision, Region Skåne
Sektion 04 / Monika Bunge
Svensson/Sektionsordförande och
Huvudskyddsombud
Valmöte Sektion 05
På kvällen 28 oktober träffades 18 tappra själar
för valmöte i sektion 05.
Mötet hade föregåtts av ett gediget arbete från
valutskottets sida. Ledamöterna fick också
fortsatt förtroende i uppdraget under nästa år.
Alltså består valutskottet i sektion 05 även
2015 av Ingrid Thörngren (sammankallande),
Nangyalai Ghairat och Marija TrivicObradovic.
Dessutom valdes en ny suppleant till
Representantskapet in. Välkommen Karina
Tong!
Efter valmötet avnjöts god mat och i lotteriet
hade alla vinstlott.
Styrelsen vill tacka er som kom. Vi hoppas ni
vill komma igen och att även fler medlemmar
tar detta tillfälle i akt att göra sin röst hörd och
träffas under trevliga former.
Ombudsträff sektion 05
Den 2 december hölls Ombudsträff i sektion 05.
50 personer samlades (sektionen har i nuläget 74 ombud) och styrelsen är väldigt glada över den
goda uppslutningen.
Vi höll denna gång till i Lilla Aulan på Malmö Sjukhusområde. Styrelsen gjorde sitt bästa för att
ge er ombud en innehållsrik dag med matnyttig info och svar på aktuella frågor. Av de positiva
kommentarer som lämnades under dagen och som även hörts efteråt verkar detta ha lyckats.
Arbetsrätt, arbetsmiljö och lön är outtömliga ämnen som väl fyller en sådan här dag.
Styrelsen ser fram emot att träffa alla Vision-ombud och/eller skyddsombud vid nästa
Ombudsträff (våren 2015).
Ni Vision-medlemmar som ännu inte valt ombud i era verksamheter är mycket välkomna att höra
av er till oss i styrelsen så berättar vi mer om uppdraget och vikten av den lokala förankringen.
Avdelningen arrangerade under november hela 4 stycken
gåsamiddagar på fyra olika orter fördelat på tre dagar.
Totalt kom det över 400 gäster, och det var många glada
och överraskade leenden när anmälningsavgiften
återbetalades med en kontant hundralapp på plats.
Allt gick över förväntan och på de flesta ställen var maten
helt fantastisk och det var många som efterfrågade om
inte Gåsamiddagen kunde bli ett återkommande inslag i
avdelningen. Om så blir fallet får framtiden utvisa, men
det kan konstateras att det alla orterna sammanräknat var
det mest välbesökta arrangemanget, om inte någonsin, så
i alla fall på mycket länge.
Missa därför inte nästa tillfälle Vision bjuder in till något,
det är alltid värt det!
För 3:e året i rad arrangerade sektion
02 julbord för sina medlemmar.
Enligt tradition hölls julbordet på St.
Gertrud och det serverades givetvis
massor med god julmat och alla var
glada och nöjda och stämningen var på
topp.
Sedan 2012 har deltagarantalet ökat
från runt 40 till hela 73!!!
De flesta av "sektionens" förvaltningar
och arbetsplatser var representerade.
Det hölls också en frågesport med
frågor kopplat till jul och Vision och två
glada vinnare med 10/10 rätt fick pris
(en retroaktivt eftersom vi bara hade ett
pris på plats).
Styrelsen för Sektion 02 tackar alla
som var med för ännu en trevlig
julmiddag och hoppas att vi blir ännu
fler nästa år.
Ja så var det dags för läkarsekreterarforum i år igen och Vision var
givetvis på plats både för att försörja med goodie-bags men också för att
få både ta del av dagarna och svara på frågor från medlemmar.
Platsen för dagarna var på Chokladfabriken i Malmö och det blev ett
besök i själva butiken i pauserna för en hel del av oss…
Dagarna var späckade med fantastiska föreläsare och här nedan följer en
kort presentation:
Första föreläsaren var chefsjurist Jens Larsson som berättade på ett
förståeligt och lättsamt sätt ett annars ganska tungt tema som
patientdatalagen, utveckling kring journal på nätet och hur man bör bete
sig på sociala medier.
Efter en god lunch var det dags för nästa föreläsare:
Lotten Bergman, presenterade sig som språkpolis och föreläste om
skrivfel på ett otroligt underhållande sätt, jag hade inte haft något alls
emot att se henne igen och får ni chansen så ta den! Det är svårt att
återberätta hennes anekdoter och bildspel på ett rättvist sätt, lärare som
tycker man borde ”ta det med en nypa sallad” och många många fler.
Dag två startade med frukost innan Mattias Berglund, psykolog och
författare intog scenen och föreläste om relationer, hur olika vi är
beroende på tidigare mönster och erfarenheter osv. Han var rolig och
man fick en och annan aha-upplevelse.
Efter en lång lunchpaus intog läkaresekreterardagarnas sista talare
podiet
Ewa Wigenheim, livscoach buddist och hundra-liv-i-ett erfarenheter. En
fantastisk liten nätt kvinna som såg lite äldre ut en tonåren och när hon
sedan började berätta sitt livshistoria och hur hon startat ABBA the
museum i Stockholm för att sedan lämna allt och bli lärare i Laos. Ja, det
var inspirerande och vi fick öva avslappning och utmana oss mentalt i
vad som inte går egentligen? Kan man göra vad man vill och alltid vara
glad?
Sakta började det trilla av deltagare men ingen uppenbar brådska, vilket
jag tror tydde på att man haft ett par riktigt bra dagar, själv tackar vi
Vision både för att vi fick vara med och lyssna på alla duktiga föreläsare
men mest faktiskt för att vi fick umgås, prata och skratta med så många
fantastiska sekreterare!
Vi ses igen nästa år! / Mariela & Tina
Den 4 dec var sektion 05 och 06
närvarande vid SUS Sekreterardag.
Vi fanns på plats hela dagen och
träffade många medlemmar och en del
icke medlemmar.
Information om Vision och en
frågesport med fina priser var vårt
tema för dagen.
Att träffa så många personer och ha
bra diskussioner ger inspiration och
motivation till fortsatt arbete.
Vision Region Skåne
tillönskar alla
medlemmar och
förtroendevalda en
riktigt
GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR!