Kommunen dålig på att svara i telefon

Transcription

Kommunen dålig på att svara i telefon
8 MITT I BOTKYRKA-SALEM. TISDAG 19 MAJ 2015
nyheter
Kommunen dålig på
att svara i telefon
Syntolkning Nu är en nationell förening som via syntolkning tillgängliggör olika evenemang för de som har
synnedsättning. Med hjälp av en öronsnäcka får de
beskrivet miljöer, mimik, och karaktärer.
Allt sker live via en väl förberedd syntolk.
Mer information finns på
www.syntolkning.se
l Fortfarande svårt att nå tjänstemän i Botkyrka
Tjänstemännen i
Botkyrka kommun
svarar bara på hälften av de telefonsamtal de får, visar
en ny rapport.
På uppdrag av Sveriges
kommuner och landsting
har företaget Profitel genomfört den årliga servicemätningen Kommunernas
kvalitet i korthet.
För att kontrollera hur bra
Sveriges kommuner är på
att besvara frågor från sina
medborgare har Profitel
ringt 108 samtal och skickat 54 mejl till kommunerna
för att se om de får svar, och
hur lång tid det tar.
kommunens olika verksamheter
och mätningen ger en indikation på hur väl servicen
fungerar. Enligt mätningen
är Botkyrka kommun betydligt sämre än genomsnittet
på att besvara frågor via telefon.
– Det är ett område där vi
kan utvecklas och det förs
en löpande dialog med oli-
Frågorna gäller
Så snabbt fick man svar
Svar i telefon:
w Inom 60 sekunder: 27
procent.
w Inom 61–120 sekunder:
6 procent.
w Över 120 sekunder: 18
procent.
w Inget svar alls: 49
procent.
Svar på mejl:
w 1 dygn: 78 procent.
w 1–2 dygn: 7 procent.
w 2–5 dygn: 2 procent.
w 1–2 veckor: 6 procent.
w Ej inom 2 veckor: 7
procent.
Källa: Profitel
ka förvaltningschefer om
detta, säger Monika Larsson, verksamhetschef medborgarservice.
När det gälldekvaliteten
på svaret fick 42 procent
omdömet ”Bra, utförligt”
och sex procent omdömet
”Acceptabelt”. Drygt hälften
– 52 procent – fick omdömet ”Dåligt”.
Kommunen
har
f
örbättrat sitt resultat sedan förra
mätningen men ligger kvar i
bottenskiktet. 2013 hamnade Botkyrka sist, 2014 kom
man på 114:e plats av de
131 kommuner som deltog.
– Vissa av kommunens
verksamheter är mer efterfrågade och får många samtal, bland annat bygglov
och vård och omsorg. Det är
svårt att hinna ta alla samtal samtidigt som man ska
handlägga sina ärenden i
tid, säger Monika Larsson.
Ett sätt att underlätta för
personalen är enligt Monika
Larsson att fortsätta utbilda
”Det är ett
­område där vi
kan utvecklas.”
Monika Larsson
dem som arbetar på kontaktcenter så att de kan svara på fler frågor direkt, utan
att behöva koppla till tjänstemän i verksamheterna.
Att lägga upp tydligare
”frågor och svar”-formulär
på hemsidan skulle också
förbättra tillgängligheten.
– Jag ska även kontakta
de kommuner som får högt
resultat i mätningen för att
få tips på hur de arbetar, säger Monika Larsson.
När det gäller svar på mejl
klarar sig Botkyrka kommun bättre. 83 procent av
de mejl som skickades till
kommunen blev besvarade
inom två arbetsdagar.
På Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Södersjukhuset
undersöker vi om ett nytt läkemedel kan
minska risken att drabbas av en ny Stroke
eller TIA. Behandlingen påbörjas inom
24 timmar från symtomdebut.
Sök för Stroke omedelbart. Ring 112!
Vilka är symtomen?
Följ AKUT-testet!
A
Ansikte – Kan personen le och visa tänderna?
K
Kroppsdel – Kan personen lyfta armarna?
U
Uttal – Kan personen upprepa en enkel mening?
T
Tid – Varje sekund räknas!
l  Olof Andersson
[email protected]
tel 550 550 86
Förändringen
du önskar,
närmare än
du tror
Häng med och spring
Söker du en rutinerad kirurg?
För att få räknas som näskirurg bör man ha gjort 500 näsoperationer
– vår näskirurg har gjort 5000. Plastikkirurgen har 30 års erfarenhet
av skönhetsoperationer. Hos oss hamnar du i säkra händer.
Kliniken erbjuder bland annat
Kalvinknatet är en löpartävling där alla barn
upp till årskurs 5 är välkomna att delta.
För info och anmälan gå in på kalvinknatet.se
· Näsplastik (estetisk
och mot nästäppa)
· Fettsugning
· Ögonlocksplastik
· Fillerbehandling/
Botox – Läppförstoring, Ansiktskonturering, Hudföryngring i ansiktet
med 8 punktsprogram, Veck och
rynkor
· Hakplastik
· Ytteröreplastik
· Ansiktslyft
Huddinge 2 juni
Nacka 3 juni
· Bröstförstoring
· Bröstplastik
· Bukplastik
· V-soft lift
Astoria
kliniken
Doc Ingemar Blomgren
MD PhD
Spec i Plastikkirurgi
SpeciALerBjudANde
Kungsgatan 37 / Stockholm / -Hötorget / 08-409 110 00
www.astoriakliniken.se
Doc P-O Haraldsson
MD PhD
Näs- och ansiktskirurg
Studenter ”bjuds”
på momsen vid
näsplastik året ut.