Sällskapsliv. Litterära matinéer 1993-2014

Comments

Transcription

Sällskapsliv. Litterära matinéer 1993-2014
Olof Holm
Sällskapsliv. Litterära matinéer
Sammanställning av medverkande
Tid och plats
Skansentiden
De två första programmen ägde rum på Nyloftet, men från och med det tredje flyttade vi till
Högloftet, som blev huvudscenen till och med våren 2002. Undantag gjordes för våren 1995, då
vi var på Sollidenrestaurangen, och för vissa program under 1998. Efter ett uppehåll 2000-01
återkom serien våren 2002. Scen var då igen Högloftet, men verksamheten flyttades hösten 2002
till Sollidenrestaurangens rotunda, våren 2003 till Sollidenrestaurangens Gustavianska våning
samt hösten 2003 till Novilla.
Tiden har varit 13:00-15:00 med inlagd paus ända till och med våren 2003. Vid flytten till
Novilla togs pausen bort, eftersom ingen servering av kaffe etc kunde göras. Tiden blev då 13:0014:30.
Våren 2006 ändrades tiden till 14:00-15:30.
Våren 2007 flyttade vi till Ordenshuset och tiden förblev 14:00-15:30 och ingen paus, men
kaffeservering genom Bredängs turkiska förening återinfördes, en halvtimme före
föreställningen.
Våren 2008 ändrade vi tiden till 15:00-16:30.
ABF-tiden
Det första programmet hölls i Sandelersalen, tiden blev 13:30-15:00 därför att ABF inte har öppet
efter 16:00 på söndagarna.
För överskådlighetens skull kan det tabellariskt ställas upp så här:
Program
1-2
3-35
36-43
44-75
76
77-79
80
81
82
83
84-102
103-106
107-110
111-132
133143-152
153-212
Säsong
Vt 93
Vt93-ht94
Vt95
Ht95-ht98
Vt98
Ht98
Ht98-vt02
Ht02
Vt03
Ht03-ht05
Vt05-ht06
Vt07-ht07
Vt08-ht13
Plats
Nyloftet
Högloftet
Sollidenrestaurangens rotunda
Högloftet
Ordenshuset Brofästet
Högloftet
Ordenshuset Brofästet
Bergsmansgården
Högloftet
Ordenshuset Brofästet
Högloftet
Sollidenrestaurangens rotunda
Sollidenrestaurangen, Gustavianska våningen
Novilla
Tid
13:00-15:00
Paus
Ja
Kaffe
Ja
13:00-14:30
14:00-15:30
Nej
Nej
Ordenshuset Brofästet
Ja
15:00-16:30
213-
Vt14-
Sandlersalen
13:30-15:00
Nej
Nej
Våren 1993
De två första programmen på Nyloftet, sedan på Högloftet.
1.
21 febr
Söderbergsällskapet
Bure Holmbäck och Lennart Lindberg.
2.
28 febr
Karlfeldt-samfundet
Anders Larsson, Kerstin Åberg, Peder Svan, Lars-Erik Linnarsson, Arne Eriksson och Carin von
Sydow.
3.
7 mars
Piratensällskapet
Hans Alfredson, Jarl Kulle, Anders Sellin, Niklas Sessler, Olof Svedelid, Magnus Öhrn, Anne
Nord-Kulle och Carl Billquist.
4.
14 mars
Nils Ferlin-sällskapet
Margareta Kjellberg, Ove Engström, Henry Iserman och Jenny Westerström.
5.
21 mars
Karin Boye Sällskapet
Visgruppen Kristall (Anne-Li Holmgren, Gucki Sköld-Linge), Göran Lommaeus, Björn Julén,
May och Hans Mehlin, Ulf Boye och Helena Kallenbäck.
6.
28 mars
Föreningen Swedenborgs Minne och Skandinaviska
Swedenborgssällskapet
Sergej Dimitriev, Lars Bergquist, Margareta Hjern, Bert Ekengren och Arne Eriksson. Före
programmet: Gudstjänst i Seglora med predikan av Olle Hjern och vid orgeln Johan
Hammarström. Efter programmet: Samling vid Swedenborgs lusthus under medverkan av Ivar
Rendahl, spel på Swedenborgs orgel, och Olle Hjern, betraktelse.
7.
4 april
Vilhelm Moberg Sällskapet
Anita Ekström, Ingrid Nettervik, Ulf Beijbom, Gunnar Eidevall och Sigvard Mårtensson.
8.
11 april
Evert Taube-sällskapet
Göran Gynne, Leif Bergman, Bertil Ekerlid, Bo Westin, John Ulf Anderson och Peder Svan.
9.
18 april
Almqvistsällskapet
Irène Lindh, Måns Westfelt, Folke Isaksson och Per A Sjögren.
Hösten 1993
10.
19 sept
Harry Martinson-sällskapet
Olle Adolphson, Margaretha Eggert, Ingegerd Bodner, Palle Granditsky, Ingvar Holm och
Helena Brodin.
11.
26 sept
Elin Wägner-sällskapet
Ria Wägner, Gaby Stenberg, Ingrid Claréus och Marianne Enge Swartz.
12.
3 okt
Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner
Roland Lysell, Margareta Melz, Mats Dalborg, Agneta Ahnvik, Muck Tegréus, Attila Gracza och
Ivar Rendahl. Efter programmet: Program i Seglora kyrka.
13.
10 okt
Fakirensällskapet
Fakirenkvartetten, Bertil Romberg, Hans Alfredson, Christian Fex, Lennart Ploman och Tryggve
Emond. (Cilla Ingvar och Sven Unger annonserades, men deltog inte.)
14.
17 okt
Strindbergssällskapet
Ladislaus Horatius, Magnus Lindman, Ture Rangström, Pia Bergendahl och Björn Meidal.
15.
24 okt
Stig Dagerman Sällskapet
Urban Forsgren Bengt Söderhäll och Leif Gellerfalk.
16.
31 okt
Ruben Nilson-Sällskapet
Kristina Adolphson, Sten Johan Hedman, Margareta Kjellgren, Håkan Steijen och Lars
Zachrisson.
17.
7 nov
Emilie Flygare-Carlén Sällskapet
Titti Hasselrot, Paula Brandt och Birgitta Holm.
18.
14 nov
Viktor Rydberg-sällskapet
Lars Krumlinde, Sofia kyrkökör, Arne Johansson, Annsofi Lindberg, Rune Håkansson, Marianne
Linder, Karl-Erik Engholm och Gunilla Magnusson.
Våren 1994
19.
20 febr
Pär Lagerkvist-samfundet
Ulla Ekberg, Willy Jönsson, Allan Lindsten, Urpu-Liisa Karakha, Ingrid Schöier, Bengt
Lagerkvist och Jöran Mjöberg.
20.
27 febr
Sällskapet Moas vänner
Tord Johansson, Gunilla Nyroos, Ebba Witt-Brattström, Kristina Fjelkestam och Kerstin
Engman.
21.
6 mars
Hans Lidman-sällskapet
Clary Lidman, Gunnar Westrin, Elisabeth Eriksson, Sture Norin, Alfta spelmän, Göran Rask och
Ragnar Tollet.
22.
13 mars
Gustaf Fröding-sällskapet
Anders Andersson, Folke Alin, Ingemar Eliasson, Sven Lindberg, Monica Zetterlund, Jakob
Bagge, Sture Åkerberg, Peter Eriksson, Germund Michanek och Barbro Järliden.
23.
20 mars
Albert Engström Sällskapet
Åke Söderman, Rune Sam Samuelsson, Åke Hellman, Sture von Schewen, Michael Blum, Göran
Brunius, Birgit Tyréus och Sjöströmkvartetten.
24.
27 mars
Johan-Olov Sällskapet
Arne Eriksson, Johanna Söderqvist, Lennart Jarnhammar, Lars Hjerner, Monika Wikberg och
Mats Berggren.
25.
3 april
Selma Lagerlöf-sällskapet
Vivi Edström, Ulla Thorpe, Birger Haglund och Helena Brodin.
26.
10 april
Dan Anderssonsällskapet
Ingemar Ingevik, Björn Jadling, Ludvika spelmanstrio (Erik Nordström, Gunnar Morén, Bosse
Önander), Lars-Erik Drougge och Folke Karlsson. Efter programmet: Gunde Johansson sjunger i
Folkets hus.
27.
17 april
Martin Koch-sällskapet
Lilla kören (från Hedemora), Arne Gadd, Ingemar Algulin, Ruben Edvall, Jerker Engblom,
Ansgar Olofsson, Jan Lindhagen, Hans Gramlid, Gunnar Björk, Nisse Munch, Steve Dobrogosz
och Berit Andersson. Före programmet: samvaro på tåget från Hedemora, därefter inviger Anna
Lind en minnesplatta på Hornsgatan 54. efter programmet: samvaron fortsätter på tåget till
Hedemora.
Hösten 1994
28.
25 sept
Anna Maria Lenngren-sällskapet
Jerker Engblom, Philip Nelson, Anita Dahl, Bo Isaksson och Johan Forsblad.
29.
2 okt
Karl Gerhard Sällskapet
Cilla Ingvar, Elisabeth Lindqvist, Sven Almgren, Sven-Eric Dahlberg och Åke Pettersson.
30.
9 okt
Ivar Lo-sällskapet
Ola Holmgren, Bengt Nerman, Staffan Olzon, Eva Adolfsson, Göran Greider och Ulrika Milles.
Utställning av Ulla Montan. Efter programmet samling vid Statarstugan.
31.
16 okt
Föreningen Wendelas Vänner
Dan Kronlund, Ami Lönnroth, Margareta Lithén, Gunnel Lundberg, Inga Lewenhaupt och
Margareta Brilioth.
32.
23 okt
Birger Sjöberg-sällskapet
Sven-Erik Österberg, Erik Wegraeus, Björnligan (kör) och Jan-Olof Strandberg.
33.
30 okt
Gunnar Ekelöf-sällskapet
Lars Caiman, Stina Ekblad, Ragnhild Nordesjö, Lars Hallgren, Reidar Ekner och Carl Olov
Sommar.
34.
6 nov
Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier
Barbro Hedvall, Birgitta Holm, Helena Kallenbäck, Tore Gjötterberg, Maritza Horn, Carina
Burman, Richard Estreen och Joakim Stenhäll.
35.
13 nov
Sällskapet Artur Lundkvists Vänner
Mats Gellerfelt och Maria Wine.
Våren 1995
(I Sollidenrestaurangen)
36.
26 febr
Cornelis Vreeswijk sällskapet
Claes Jansson och Kjell Öhman.
37.
5 mars
Edit Södergran-sällskapet
Göran Töllborn, Lars Ek, Stina Ekblad, Agneta Rahikainen och Birgitta Svanberg.
38.
12 mars
Wilhelm von Braun-sällskapet
Lennart Angvik, Peder Claesson, Carl-Olof Fägerlind, Cecilia Caiman, Carl Ördell, Carl-Uno
Sjöblom, Åke Byström, Ilsabe von Braun Bratt och Lars Hjertén.
39.
19 mars
Lasse Lucidor Sällskapet
Björn Malmberg, Erik Åström, Ulf Bagge och Gisela Nordell.
40.
26 mars
Bellmanssällskapet
Magnus von Platen, Leif Bergman, Anita Ankarcrona och Gunnar Hillbom.
41.
2 april
Eyvind Johnson-sällskapet
Örjan Lindberger, Elna Hassel, Leif Sundberg, Mona Kårsnäs, Monica Setterwall-Wranne och
Stefan Lindgren.
42.
9 april
Frans G. Bengtsson-sällskapet
Lennart Ploman, Tryggve Emond, Bertil Romberg, Göran Bengtsson, Gunnar Brusewitz och
Jordi Arkö. (Jonas Elleström och Svante Nordin annonserades, men deltog inte.)
43.
16 april
DELS-dagen: En kavalkad av svenska klassiker
Strindbergssällskapet Carl-Olof Johansson, Magnus Lidman och Karin Fermann-Fant. Karlfeldtsamfundet Arne Eriksson och Lars Hjertner. Selma Lagerlöf-sällskapet Ulla Thorpe och Birger
Haglund. Nils Ferlin-Sällskapet Ove Engström och Tor Englund. Karin Boye Sällskapet Ulf
Boye och Björn Julén. Eyvind Johnson-sällskapet Monica Setterwall-Wranne, Kristina
Adolphson och Birgit Munkhammar. Stig Dagerman Sällskapet René Dagerman. Evert Taubesällskapet Peder Svan och Leif Bergman.
Hösten 1995
44.
24 okt
Svenska Linnésällskapet
Bengt Jonsell, Roland Moberg och Nils-Erik Landell. efter programmet: Vandring till
stadskvarteren (Tottieska malmgården, Apoteket, örtagården och Swedenborgs lusthus) under
ledning av Nils-Erik Landell och Bengt Jonsell.
45.
1 okt
Almqvistsällskapet
Per A Sjögren, Olof Holm, Lennart Hedwall, Irène Lindh, Måns Westfelt, Cecilia Sidenbladh och
Ulla Nordin.
46.
8 okt
Hjalmar Bergman Samfundet
Kerstin Dahlbäck, Mona Malm, Margareta Hallin, Max von Sydow, Ulla Isaksson och Karin
Petherick.
47.
15 okt
Kvinnans röst - ett program om hur kvinnan intar sin plats i
samhället
Olof Holm Emilie Flygare-Carlén Sällskapet Titti Hasselrot Sällskapet Wendelas Vänner Ami
Lönnrot Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier Birgitta Holm Selma Lagerlöf-sällskapet
Birgitta Ney Elin Wägner-sällskapet Marianne Enge Swartz.
48.
22 okt
Slankveckan - statarförfattare
Ivar Lo-sällskapet Ola Holmgren Litteratursällskapet Jan Fridegårds vänner Åse Fridegård
Sällskapet Moas Vänner Mona Malm och Kerstin Engman.
49.
29 okt
Björn Jadling
Dan Anderssonsällskapet
50.
5 nov
Svenska Vitterhetssamfundet
Barbro Ståhle Sjönell, Susanne Rydén, Peter Söderberg, Bernt Olsson, Olof Thunberg och Lars
Burman.
51.
12 nov
Heidenstamsällskapet
Magnus von Platen, Bo Ollén, Gudmund Fröberg och Magnus Engberg.
Våren 1996
52.
3 mars
Karlfeldt-samfundet och Gustaf Fröding-sällskapet
Lars Hjertner, Carin von Sydow och Germund Michanek.
53.
10 mars
Söderbergsällskapet
Bure Holmbäck, Rolf Carlsten, Elisabet Ljungar, Anders Björnsson, Sven-Gustaf Edqvist, Eva
Foyer, Gunhild Frylén, Jan Jonasson, Lennart Lindberg, Lars O Lundgren, Peter A Sjögren,
Torkel Stern och Inga Söderblom.
54.
17 mars
Wallinsamfundet
Anders Åkerlund, Gösta Wrede, Rune Pär Olofsson, Ingrid Thor, Göran Klemetz och Bengt
Granstam. Före programmet: Gudstjänst i Seglora kyrka med gammal ritual (förkortad) och med
1818 års psalmbok. Predikan av Anders Åkerlund, altartjänst även Rune Pär Olofsson, orgelspel
av Bengt Granstam och solosång av Göran Klemetz.
55.
24 mars
Romantiska förbundet och Sällskapet Deckarvännerna
Romantiska förbundet Lars Pelarhagen, Teres Löf, Frances Forss, Torsten Arnbro, Yvonne
Walles, Morgan Tolsén och Harald Forss. Sällskapet Deckarvännerna Leif-Rune Strandell, Bertil
R Widerberg, Kjell E Genberg, Ulf Durling och Hans Alfredson.
56.
31 mars
Proustsällskapet
Britt Wilson Lohse, Yngve Kant, Lars Blohm, Pontus Plaenge, Sigbritt Swahn, Birgitta Delorme,
Maria Hjort och Ingrid Svensson.
57.
7 april
Uppbrott
Almqvistsällskapet Olof Holm Selma Lagerlöf-sällskapet Birger Haglund Karin Boye Sällskapet
Ulf Boye och Björn Julén.
58.
14 april
De sju dödssynderna
Gunbritt Berggren Pär Lagerkvist-Samfundet Ninni Elliot Bellmanssällskapet Torsten Arnbro
och Olof Holm. Karin Boye Sällskapet Ulf Boye och Björn Julén. Harry Martinson-sällskapet
Palle Granditsky, Ingegerd Bodner-Granberg, Barbro Hiort af Ornäs samt Carl-Axel och Monica
Domenique.
59.
21 april
Amour, amour
Karlfeldt-samfundet Elisabeth Lindgren-Eneflo och Anita Agnaf. Sällskapet Erik Johan Stagnelii
Vänner Mats Dalborg och Attila Gracza. Eyvind Johnson-sällskapet Kristina Adolphson, Birgit
Munkhammar och Monica Setterwall-Wranne. Föreningen Swedenborgs Minne och
Skandinaviska Swedenborgssällskapet Olle Hjern och Margareta Hjern. Strindbergssällskapet
Lars Göran Carlsson och Ture Rangström. Frans G. Bengtsson-sällskapet Sune Jakobsson och
Lennart Ploman. Evert Taube-sällskapet John Ulf Andersson och Göran Gynne.
Hösten 1996
60.
22 sept
Ruben Nilson Sällskapet och Nils Ferlin-Sällskapet
Lars Zachrisson, Tor Englund, Margareta Kjellberg, Peder Svan, Visentusiasterna, Ove
Engström, Lars-Åke Andersson, Ivan Dittmer och Torgny Björk.
61.
29 sept
Strindbergssällskapet
Hanna Holmqvist, Jonas Karlsson och Lars Göran Carlson. Som sista programpunkt ledde Anita
Persson en vandring på Skansen i Strindbergs spår (Fågeldammarna, Sollidenterrassen och
Hazeliushuset).
62.
6 okt
Stieg Trenters vänner
Bertil R Widerberg, Ulla Trenter och K.W. Gullers.
63.
13 okt
Martin Koch-sällskapet och Sällskapet Moas Vänner
Ansgar Olofsson m.fl.; Anita König.
64.
20 okt
Svenska Linnésällskapet, Föreningen Swedenborgs Minne
och Skandinaviska Swedenborgssällskapet
Nils-Erik Landell och Lars Bergquist. Efter programpunkten samling vid Swedenborgs lusthus
tillsammans med Björn Sahlin.
65.
27 okt
Wodehouse-sällskapet
Jakob Bagge, Bo Westin, Barbro Rönne och Jacob Hallencreutz.
Våren 1997
66.
16 febr
Albert Viksten Sällskapet och Selma Lagerlöf-sällskapet
Albert Viksten Sällskapet Hilding Mickelsson, Lars Furuland och Ulf Melander. Selma Lagerlöfsällskapet Ulla Thorpe, Birger Haglund, Vivi Edström och Per Ola Björklund.
Lagerkvistprogrammet startade 15.10, efter ordinarie tid.
67.
23 febr
Viktor Rydberg-sällskapet
Lars Krumlinde, Maria Höglind, Henrik Löwenmark, Rune Håkansson, Ann-Sofie Lindberg och
Anders Fuglestad.
68.
2 mars
Alf Henrikson
Bengt-Olof Albrektson, Birgit Carlstén, Gittan Glans, Stig Jonsson och Karl Lindqvist.
69.
9 mars
Geijersamfundet
Ingemar Eliasson, Anders Andersson, Peter Eriksson, Folke Ahlin och Ann-Charlotte Pergament.
70.
16 mars
Tegnérsamfundet och Sällskapet Wendelas Vänner
Christina Svensson, Max Winderdal och Inga Lewenhaupt.
71.
23 mars
Ludvig Nordström-sällskapet och Pär LagerkvistSamfundet
Ludvig Nordström-sällskapet Jan Digné, Sven-Gustaf Edqvist och Margareta Fahlgren. Pär
Lagerkvist-Samfundet Anders Olsson, Ingrid och Bengt Almfjord. Lagerkvistprogrammet ägde
rum 15.30 i Seglora kyrka.
Hösten 1997
72.
5 okt
Föreningen Swedenborgs Minne, Skandinaviska
Swedenborgssällskapet och Almqvistsällskapet
Olle Hjern, Roland Lysell, Göran Appelgren, Folke Isaksson, Irène Lindh och Margareta Hjern.
73.
12 okt
Edit Södergran-sällskapet
Louise Ekelund, Stina Ekblad, Krister Henriksson, Per Stam, Göran Töllborn och Ebba WittBrattström.
74.
19 okt
Tora Dahl-Knut Jeansson Sällskapet
Lars Bäckström, Hans Kobbe, Birgitta Jacobsson, Ingrid Johansson, Björn Runeborg och Birgitta
Östlund.
75.
26 okt
Harry Martinson-sällskapet och Eyvind Johnson-sällskapet
Kristina Adolphson, Palle Granditsky, Mattias Nilsson, Monica Wranne och Ingegerd Bodner.
Våren 1998
(Under kulturhuvudstadsåret satsade Skansen på de svenska landskapen. I anslutning till att de
olika landskapen firades vid särskilda helger, tog DELS upp författare med anknytning till dessa
landskap. Lokaler var olika under året: Ordenshuset Brofästet den 25 januari, den 31 maj och den
6 september, Bergsmansgården den 14 juni och Högloftet vid de resterande tillfällena.)
76
25 jan
Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet
Lennart Hedwall, Malena Karlsson, Birger Källén, Thomas Lander och Evabritt Selén.
77
22 febr
Dan Andersson Sällskapet
Nisse Munck och Lars Järnemo
78
29 mars
Pär Lagerkvist-Samfundet, Vilhelm Moberg Sällskapet och Elin
Wäger-sällskapet
Lars Furuland, Inger Vennberg-Nordmark, Torsten Arnbro, Madeleine Nilsson, Marianne Enge
Swartz
79
26 april
Olof von Dalinsällskapet
Sten Göran Lundmark, Martin Bagge, Mikael Paulsson, Hans Bergfast, Ingemar Carlsson
80
31 maj
Strindbergssällskapet
Björn Meidal, Johan Rabaeus, Tobias Ringborg, pianist, Per-Anders Hellqvist, Lars Dahlbäck,
Gunnar Edander
81
14 juni
Lars Hjertner
Karlfeldtsamfundet
Hösten 1998
82
9 aug
Hedenvind-sällskapet och Aksel Lindströmsällskapet
Hans Granlid, Torsten Jonsson, Berit Jonsson, Berta Magnusson, Hans-Erik Dahlgren, Lars-Eerik
Wikström, Yngve Hedin, Erik-Oscar Oscarsson
83
6 sept
Olof Högberg Sällskapet, Ludvig Nordström-sällskapet och Janne
Vängmansällskapet
Lennart Backlund, Ingeborg Nordin-Hennel, Torbjörn Fälldin, Jan Digné, Lennart Sundström,
Folke Ahlberg, Martin Westerholm
84
11 okt
85
8 nov
Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier, Föreningen Wendelas
Vänner och Sällskapet Moas Vänner
Björn Höjer, Inga-Britt Höjer, Ingrid Claréus, Per Eric Mattsson, Kerstin Engman, Irène Lindh,
Ami Lönnroth
Frans G. Bengtsson-sällskapet, Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet och
Fakirensällskapet
Patrick Meurling, Bertil Romberg, Lennart Ploman, Sigge Cederlund, Claes Wirsén, Hans
Alfredson
86
22 nov
Selma Lagerlöf-sällskapet
Birger Haglund, Birgitta Svanberg, Margareta Byström, Ying Toijer-Nilsson
Våren 1999
87
14 febr
Anna Maria Lenngren-sällskapet
Johan Forssblad, Anita Dahl, Jerker Engblom och Peder Svahn
88
21 febr
Bulgakov-sällskapet
Åke Sandahl, Margarita Magnéli samt skådespelare från f.d. Nya Teaterns ensemble
89
28 febr
Gustaf Larsson Sällskapet
Bernt Alvengren, Osborne Nyström samt Anna-Karin och Håkan Renard
90
7 mars
Ellen Key-Sällskapet
Kerstin Bergman, Solveig Ek, Birgit Gerhardsson, Ingegerd Lindaräng och elever från Vadstena
folkhögskola
91
14 mars
Albert Engström Sällskapet
Rune Sam Samuelsson, Ove Engström, Sture von Schewen, Anne-Kristin och Conny Bergholm
och Åke Söderman
92
21 mars
Ruben Nilsson Sällskapet
Visentusiasterna (=Staffan och Peder Palmcrantz, Börge Zetterström och Jan-Erik ”Bumba”
Lindkvist), och Ivan Dittmer med Gubbröra (= Lars-Åke Andersson, Anna Stockhaus, Börje
Wikander och Jan-Erik ”Bumba” Lindkvist)
Hösten 1999
93
12 sept
94
19 sept
95
26 sept
96
3 okt
97
10 okt
98
17 okt
Våren 2002
99
3 mars
Bellmanssällskapet m.fl.
Kom hör våra vackra visor
Svenska visor och dikter av Bellman, Karlfeldt, Fröding och Ferlin. Jerker Engblom och Peder
Svan berättar och sjunger till luta. Cd-försäljning.
54 i publiken
100 10 mars
Sällskapet Deckarvännerna
Deckardags på Skansen
Jan Eric Arvastson, Ulf Durling, Jan Olof Ekholm och Carlösten Nordmark berättar om sina
böcker. Dag Hedman berättar om Frank Heller. Bokbord. Boklotteri. Kunskapstävling.
35 i publiken
101 17 mars
Ellen Keys Vänner i Norden
Svante Hedin berättar om Ellen Key och Skansen. Claudia Lindén talar om Ellen Keys
kärlekslära. Lena Kronberg ger en introduktion till Julius Kronbergs målning Eros (med
diabilder). Gudrun Hagliden läser dikter om Ellen Key på Strand och i Stockholm. Siv Hackzell
berättar om Ellen Key och Stockholm 1864-1903 (med diabilder).  Efteråt visar Lena Kronberg
Julius Kronbergs ateljé, som ligger alldeles intill Högloftet inom Skansen-området.
47 i publiken
102 24 mars
Evert Taube-sällskapet
Evert Taube och hans musor
Lars Göran Carlson (även gitarr) och Evabritt Strandberg sjunger och berättar.
På böljan blå, i städer och på land. Evert Taube i dikt och ton.
John Ulf Anderson och Björn Johansson framträder med sång och gitarrer.
128 i publiken
Hösten 2002
(På Sollidenrestaurangen)
103 20 okt
Nils Ferlin sällskapet
Klarabohemen Nils Ferlin
Ove Engström, Tor Englund, Monika Lilja
61 i publiken
104 27 okt
Sonja Åkesson Sällskapet
Inledning av Gun Qvarzell. Gunilla Boëthius talar om Flanören Sonja Åkesson. En sårbar ängel
med plockade ögonbryn. Gunnar Edander sjunger egna tonsättningar av Sonja Åkesson. Ann
Smith medverkar.
41 i publiken
105 3 nov
Gustaf Fröding-sällskapet
Kjell Fredriksson, Erik Janson, Tomas Sköld, Barbro Järliden, Gottfried Grafström m.fl.
83 i publiken
106 10 nov
Romantiska förbundet
Skapande romantik i dag. Romantiska världar i ord och ton
Romantiska förbundet presenterar ett lyriskt-musikaliskt program med Helena Leijd, Alf Hambe,
Ingela Karlsson, Gunnel Arvidsson, Erica Segerblom, Henrik Berg, Maria Rosén och Gungerd
Wikholm.
40 i publiken
Våren 2003
(På Sollidenrestaurangen, Gustavianska våningen)
107 9 mars
Karin Boye Sällskapet
Ingrid Malm och Annabritt Pinwa presenterar Karin Boyes liv och dikt med tonvikt på hennes
prosa. Moa Boye berättar om sin farmor, Karins mor. Musikgruppen Margaritas Vänner framför
tonsättningar av Karin Boyes dikter. Camilla Hammarström talar. Hans Mehlin avslutar.
45 i publiken
108 16 mars
Selma Lagerlöf-sällskapet
Selma Lagerlöf  en tidlös författare
Karin Söder hälsar välkommen. Vivi Edström talar om Gösta Berlings saga. Edström samtalar
med Jenny Bergenmar. Eva Helen Ulfros talar om vänskapen med Sophie Elkan. Uppläsning,
sång och musik av Susanne Nyman och Birger Haglund.
55 i publiken
109
23 mars
Martin Koch-sällskapet
Inledning och sammanbindande presentation av Lennart Svensson. Fredrik Samuelsson berättar
om Martin Kochs stora romaner Arbetaren, Timmerdalen och Guds vackra värld. Kristina
Andersson berättar om Ingeborg Gustavsson och Else Kleen. Birger Sjungargård leder
paneldebatt om vad Koch har att ge idag. Uppläsningar av Kristina Andersson, sång av BrittMarie Skyllberg.
30 i publiken
110 30 mars
Wilhelm von Braunsällskapet
Wilhelm von Braun - den där som damerna aldrig läst
Peder Claesson presenterar Wilhelm von Braun. Margareta Kjellberg sjunger ”I låga
ryttartorpet”. Åke Byström reciterar. Lennart Angvik sjunger visor av von Braun. Lennart
Wasling informerar om sällskapets årsskrifter. Anders Nerman berättar om Ture Nerman och
Wilhelm von Braun. Hanna och Carl-Olof Fägerlind sjunger duett. Lars Hjertén berättar om
släkten von Braun. Anders Björnsson berättar om Wilhelm von Braun, August Blanche och
skarpskytterörelsen. Peder Svan sjunger Mors lilla Olle m.m.
61 i publiken
Hösten 2003
(På Novilla)
111 5 oktober
Ivar Lo-Sällskapet
Hans Lagerberg berättar om Ivar Lo och den biografiska sanningen och om honom och Eyvind
Johnson som arbetarförfattare. Robert Jansson berättar om sina möten med Ivar Lo. Ann Smith
läser Ivar Lo. Skärmutställning
27 i publiken
112 12 oktober Emilie Flygare-Carlén Sällskapet
Thomas Utterström och Ann Smith samtalar om Emilie Flygare-Carlén. Uppläsning av Ann
Smith. Visning av Bengt Röhlanders TV-film från 1972.
30 i publiken
113 19 oktober
Evert Taube-sällskapet
Himlajorden
Per Sörman sjunger, spelar och berättar om Evert Taubes liv och diktning.
50 i publiken
114 26 oktober Pär Lagerkvist-sällskapet
Från Kaos till Aftonland. Dikter, prosatexter, dramatik av Pär Lagerkvist
Börje Ahlstedt läser och Irène Lindh sjunger tonsatta dikter av Lagerkvist och Petja Svensson
ackompanjerar till cello. Torsten Wahlund, Börje Ahlstedt, Hedvig Lagerkvist, Irène Lindh och
Sten Johan Hedman läser prosa. Regi och konferencier Bengt Lagerkvist. Alla dessa läser ur
Midsommardröm i fattighuset.
105 i publiken
Våren 2004
(På Novilla)
115 7 mars
Romantiska förbundet
Nyskapad poesi i nya former för nya media
Poeter kända från framträdanden i nya media som Internet och caféestrad presenterar sitt senaste:
Helene Du Rietz, István Molnár, Naima Chahboun, Ulrika Nielsen, Daniel Blixt, Håkan Ström
och Eleonora Luthander. Musik på pano framförd av Karin Geworkian.
68 i publiken
116 14 mars
Dan Andersson Sällskapet
I rök från 100 milor…
Puch Magnus Olsson sjunger Dan Andersson-visor och Lars Järnemo berättar om Dan
Anderssons diktning och liv.
55 i publiken
117 21 mars
Albert Engström Sällskapet
Albert Engström i ord och ton
Kjell Pihlgren hälsar välkommen. Rune Sam Samuelsson berättar ”Något om geniet från
Lönneberga”. Recitation av Maija. Ove Engström sjunger egna tonsättningar av Albert
Engströms dikter. Michael Blum berättar och reciterar.
Rune Sam Samuelsson berättar om
43 i publiken
118 28 mars
Strindbergssällskapet
Barn äro det roligaste som finns, men de äro rysligt dyra
Katarina Ek-Nilsson och Björn Meidal berättar om Strindberg och hans barn.
32 i publiken
Hösten 2004
(På Novilla)
119 3 oktober
Folke Dahlberg Sällskapet
Folke Dahlbergs vattenvärld
Program: Jonas Modigh, Anders Weidar och sonen Johan Dahlberg samtalar till ett bildspel om
Folke Dahlbergs lyrik, prosa och bilder.
25 i publiken
120 10 oktober Karlfeldtsamfundet
Karlfeldt i visa, dikt och tal
Program: Elisabeth Lindgren-Eneflo sjunger ”Kurbitsmålningen”, ”Hon dansade en sommar” och
”Aftonbön”. Gunbritt Berggren berättar om ”Sångs i Sjugare – där natur och ande finna
varandra”. Lars Falk berättar om ”Karlfeldt, Fröding och Djurgården”. Christer Åsberg , även
konferencier, berättar om ”Till bönder och till lärda män. Karlfeldt som talare”. Allsång (”Svarta
Rudolf”, ”Vid Färjestaden”, ”Fiskarvisa” och ”I Lissabon, där dansa de”) till ackompanjemang av
Lars-Olof Næssén, dragspel, och från Uppdraget, Uppsala dragspelsklubb, Stig Lundquist och
Åke Persson, dragspel, Rolf Barck-Holst, gitarr, Sten Bohlin, bas.
45 i publiken
121 17 oktober Janne Vängman-sällskapet, Olof Högberg-sällskapet och Ludvig
Norström-sällskapet
Röster från Ångermanland
Program: Musikanter från Timrå spelmän, Lennart Sundström, Fred Åkerström[?] och Åke
Cedermark spelar. – Anders Sundström berättar om Janne Vängman och hans författare J.R.
Sundström. Martin Westerholm läser Janne Vängman-texter m.m. på mål. – Nils Johan Tjärnlund
inleder om Olof Högberg och Ingeborg Nordin Hemmel berättar om Stora vreden. – Örjan Torell
berättar under rubriken ”Öbacka – Den osynliga staden”. – Musikanter från Timrå spelmän spelar
avslutningsvis.
77 i publiken
122 24 oktober FN-dagen: Elin Wägner-sällskapet och Harry Martinson-Sällskapet
FN-dagen
Program: Marianne Enge Swartz talar om ”Elin Wägner – ett stadsbud i fredens tjänst”. Göran
Bäckstrand talar om Harry Martinson – en frivillig i frihetens tjänst.”
49 i publiken
123 31 oktober Sonja Åkesson-sällskapet
Sonja Åkesson – konstnär mitt i samhället
Program: Gun Qvarzell presenterar Sällskapet samt Sonjas poetiska insatts. Författare Gunilla
Boëthius samtalar under rubriken "Varm kofta över isande liv". Kompositören Gunnar Edander
sjunger och berättar om sitt samarbete med Sonja.
48 i publiken
Våren 2005
(På Novilla)
124 6 mars
Albert Engström Sällskapet
Albert Engström och hans roslagsberättelser
Program: Kåseri av Siw Grähs och Albert Engström-tolkaren Michael Blum. Visor med
anknytning till Albert Engström till sång och gitarr av Ola Pettersson.
22 i publiken
125 13 mars
Eva och Carl-Emil Englunds vänner
Sävsångaren från Finnskogen. Carl-Emil Englund - en man och hans verk
Program: Lilian Ahlm och Tor Englund berättar om Carl-Emil Englund, Rune Englund berättar
om boklotteriet, Ove Engström sjunger tonsättningar till Englunds dikter och Britta Walfridsson
läser.
34 i publiken
126
20mars
Taubesällskapet
Taube versus Sjöberg – Samtal och sång kring två gitarrer
Program: Lars-Göran Carlsson leder ett samtal om Evert Taube och Birger Sjöberg.
Medverkande: Edward Matz och trubadurerna Maria Lindström (Sjöberg-stipendiat) och Tomas
Edström (Taube-stipendiat).
53 i publiken
127 27 mars
Nils Ferlin-Sällskapet
Av ständig oro – Nils Ferlin i ord och ton
Medverkande: anförande Tor Englund, sång Ove Engström, Monica Lilja, recitation Lilian Ahlm.
47 i publiken
Hösten 2005
(På Novilla)
128 2 oktober
Helga Henschens Vänner
Medverkande: Berit Skogsberg, förläggare berättar om Helga Henschens litterära produktion,
Barbro Werkmäster, konstvetare om Helga Henschens konst och Laila Nygren, bildterapeut och
Helga Henschens systerdotter om hennes biografi. Urban Ekeblad, tonsättare av Helga Henschens
dikter, sjunger till gitarr några av hennes sånger, till ackompanjemang också av Emma Lundborg,
cello.
41 i publiken
129 9 oktober
Delblancsällskapet
Idyll och panik – Sven Delblanc som Stockholmsskildrare
Medverkande: Lars Ahlbom berättar om Homunculus. Leif Bergman – litteraturvetare och
Bellmantolkare – reciterar ett stycke ur Djurgårdsavsnittet i Homunculus samt sjunger Carl
Michael Bellman. Bo Gräslund, professor emeritus i arkeologi i Uppsala menar i sitt anförande
att Delblanc var Bo Baldersson.
34 i publiken
130 16 oktober Vilhelm Mobergs-Sällskapet
Docent Ola Hansson berättar om ”Emigrant i moderniteten, Vilhelm Mobergs mansfantasier”.
Doktorand Jens Liljestrand berättar om Mobergs tid i Amerika: ”Edgar Svensson, vännen och
Amerikakamraten”. Mobergs dotter Marianne Forssell kåserar om ”Vilhelm Mobergs
arbetsamma år fram till författarskapet” och hennes make Bo Forssell assisterar med visor.
33 i publiken
131 23 oktober Astrid Lindgren-sällskapet
Barndomsinfluenser i Astrid Lindgrens författarskap”
Medverkande: Astrid Lindgren-kännarna Ulla Lundqvist och Leif Ruhnström. Kristina
Ruhnström sjunger och Fredrik Åkerblom ackompanjerar. Spunk: Ingegerd Sahlström.
49 i publiken
132 30 oktober Bellmanssällskapet
Bellman i slott och koja – och i naturen förstås!
Medverkande: Maria Lindström sjunger till egen gitarr. Bosse Forssell sjunger till egen gitarr.
Jennie Nell talar om Bellman och Gustav III, hans rojalistiska och kungapropagandistiska
diktning. Olof Holm leder ett samtal om Bellman i slott och koja – och i friska naturen förstås!
Allsång: Fjäril’n vingad.
39 i publiken
Våren 2006
(På Novilla)
133 5 mars
Karin Boye sällskapet
För trädets skull
”Karin Boye idag” – Anna Britt Piuva talar. ”Karin Boye i jazz och visa” – i tolkning av Stina
Bengs med sång och recitation, Lasse Olofsson vid pianot. Musiken komponerad av Karl-Erik
Mattsson. ”Kallocain och vi, två dystopier” – Åke Sandahl berättar. ”Novell av Karin Boye” –
Barbro Abrahamsson läser.
43 i publiken
134 12 mars
Wallinsamfundet
Johan Olof Wallin- en storman
Ingrid Thor, Wallinsamfundets sekreterare, kåserar, Göran Klemetz sjunger och Bengt Granstam
ackompanjerar.
Före programmet gudstjänst i Seglora kyrka kl 11:00 förrättad av Bengt Nordlund, orgel Bengt
Granstam, sång Göran Klemetz.
81 i publiken
135 19 mars
Martin Koch Sällskapet och Ivar Lo-sällskapet
Om Lo-Johansson
Ivar Lo-sällskapet visar sin utställning. Robert Janson berättar om Ivar Lo-Johansson och Ivar
Lo-sällskapet. Författarinnan Ann Smith läser texter av Ivar Lo och hans möte med och relation
till författaren Martin Koch.
Levande poeters sällskap, Martin Koch och Hedemoraparnassen
Åsa Leijonclou sjunger egna och andra kompositioner av Martin Kochs och Hedemoraparnassens
texter (Lyckan av Koch), Bondhustrur av Koch/Leijonclou, Som en pärlgrå fågeldrill av
Bolander/Leijonclou och Bort av Lundh/Leijonclou). Allsång: Spelollels gånglåt (Hed/Grufman).
Birger Sjungargård presenterar Ivar Los hyllningsskrift till Martin Koch, berättar om
Hedemoraparnassen och berättar om Paul Lundhs gästbok.. Hjalmar Envall berättar om
bondmoran och lyrikern Kerstin Hed. Birgitta Segerström berättar om prästen och poeten Nils
Bolander.
43 i publiken
136 26 mars
Lars Wivallius Sällskapet
Helporträtt av Lars Wivallius
Ulf Bagge och Sten Petri berättar om Lars Wivallius och Ulf Bagge sjunger Wivallius och
Lucidor.
20 i publiken
137 2 april
Ellen Key-sällskapet
Ellen Key och Oscar Olsson kommer igen. Två folkbildare möts på Strand 1920
Kammarspel för två röster i manus av Georg Karlsson och med Anitha Johansson som Ellen Key
och Georg Karlsson som Oscar Olsson. Inledning av Kerstin Bergman och Monika Jonsson. –
Efter spelet inbjöds publiken att under 30 minuter tillsammans med de medverkande samtala om
skola, bildning eller annat som känns angeläget.
41 i publiken
Hösten 2006
(På Novilla)
138 1 oktober
Taubesällskapet och Cornelis Vreeswijk sällskapet
Taube versus Vreeswijk
Ett samtal med musik om inspiration och likheter. Medverkande: Finn Zetterholm, Maria
Lindström, Lars Göran Carlson, Silas Bäckström, Tomas Edström samt vid pianot Kjell
Andersson.
62 i publiken
139 8 oktober
Alf Henrikson-sällskapet
Alf Henrikson – en mosaik i ord och toner
Program och medverkande: Birgit Carlstén sjunger och berättar om Alf Henriksons
Skansenresan. Christer Åsberg talar om Alf Henrikson och musiken. Monica Borrfors sjunger
fyra tonsatta dikter. Agneta Lundström berättar om Alf Henriksons betydelse för historieintresset.
Jonas Hallberg talar om Alf Henrikson i Södra Ängby under rubriken Funkis är granne med Alf.
Monica Borrfors sjunger Roslagsvår. Vid pianot Gösta Nilsson. Konferencier: Björn Barlach.
63 i publiken
140 15 oktober Bernhard Nordh-Sällskapet
Upplänningen som blev norrlandsskildrare
Program och medverkande: Matts Heijbel berättar om ”Bernhard Nordh – författaren och
folklivsskildraren”, Solveig Wallin om sällskapet och Birger Lindell om ”Liv och leverne”.
Solveig Wallin läser artikeln om lappen som varje vecka skidade sju mil för att köpa tidningen.
Solveig Wallin berättar om ”Vad gjorde Bernhard mer än att skriva?” Birger Lindell läser ett
avsnitt ur romanen Flicka från fjällbyn.
43 i publiken
141 22 oktober Ruben Nilson sällskapet
Ruben Nilson i våra hjärtan
Program och medverkande: Sällskapets ordförande, Lars-Åke ”Låa” Andersson, ger en kort
resumé av Ruben Nilsons yrkesliv och hans konstnärliga verksamhet och gärning.
Sedan vidtar en scenisk ”budkavle-presentation” växelvis sång/berättande av Anna Swartling,
Håkan Steijen, Lasse Zackrisson, Ivan Dittmer, Lars-Åke Andersson, Stephan Karlsén,
Christoffer Lindahl, Torbjörn, Tobias och Joel Malm.
70 i publiken
142
29 oktober
Wilhelm Peterson Berger Sällskapet och Karlfeldtsamfundet
Program och medverkande: Musikprogram med P-B:s tonsättningar till Karlfeldts dikter.
Konsertsångerskan Solveig Faringer och operasångare Anders Larsson, sång, Lena Johnson,
pianoackompanjemang. – Föredrag av docent Lennart Hedwall: En själsfrändskap. Wilhelm
Peterson-Berger och Erik Axel Karlfeldt. – Föredrag av Karlfeldtsamfundets ordförande Christer
Åsberg: Att bli till en visa. Karlfeldt och musiken. – Musikprogrammet omfattar följande
Karlfeldt-dikter: Du ler, Jorum (Larsson), Intet är som väntanstider, Humlevisa, Längtan heter
min arvedel (Faringer), Dina ögon äro eldar, Böljeby-vals (Larsson), Aspåkerspolska (Faringer),
Serenad (Faringer), Fanjunkar Berg, Sång efter skördeanden (Larsson), Vandring, Gammal
ramsa, Humlor (Faringer). – Hela programmet avslutas med Dalmarschen som allsång till
ackompanjemang av Birger Kjällén.
114 i publiken
Våren 2007
(På Ordenshuset med värdinnan Gunborg Mellegård)
143 4 mars
Sonja Åkesson Sällskapet
Åkej, jag har en annan rytm
Dikter, sånger och några prator av Sonja Åkesson framförs av författarna Heidi von Born, Ann
Smith, Gunnar Edander sjunger Slagdängor, Astrid Waleij sjunger Sonja och Gun Qvarzell
berättar om Sonjas turnéer.
79 i publiken
144 11 mars
Harry Martinson-Sällskapet
Carl von Linné och Harry Martinson
Program: Med anledning av Linnéjubileet vill vi sammanföra de två stora, Carl von Linné och
Harry Martinson, och framhålla deras gemenskap i att skildra världens och landskapets levande
innehåll – djur, växter, människor. Med det övergripande temat ”Att i det lilla se det stora”
medverkar läkaren och författaren Nils-Erik Landell. Kompositören Gunnar Edander och
regissören/skådespelaren Hélène Ohlsson framför lyrik av Martinson i toner och ord. Från
Sällskapet inleder Göran Bäckstrand.
78 i publiken
145 18 mars
Dan Andersson Sällskapet
”I rök från 100 milor” - ett vis- och berättarprogram om Dan Andersson, hans författarskap och
om hans alltför korta vandring genom livet
Medverkande: Puch Magnus Olssonsjunger till den svenska tolvsträngade lutan och är
namngiven efter en fin gammal moped till Puch och Lars Järnemo, sekreterare i Dan Andersson
Sällskapet, berättar om Dan Anderssons liv.
65 i publiken
146 25 mars
Cornelis Vreeswijksällskapet
Sagan om den flygande holländaren
Program: Ewert Ljusberg sjunger och berättar om Cornelis visor. Silas Bäckström berättar om
Cornelis liv. En utställning om Cornelis utformad av Agneta Brunius och Åke Arenhill, är
uppställd på verandan.
68 i publiken
147 1 april
Edith Södergran-sällskapet
Mot alla fyra vindar – Edith Södergran och de öppna portarna
Program: Välkomstord och presentation av sällskapet av sällskapets ordförande Birgitta Boucht.
Idéhistorikerna Jan Häll talar om ”Nyckeln till alla hemligheter. Om Södergran som
naturmystiker”. Lill Lindfors, sång och recitation och Mats Norrefalk framför Kettil Björnstads
kopositioner till Södergrans dikter under rubriken ”Vi kvinnor, vi äro så nära den bruna jorden”.
Agneta Rahikainen som Edith Södergran träffar i himmelen Nina Kihlman som Selma Lagerlöf i
en text av Birgitta Boucht, ”I skrönornas himmel”.
92 i publiken
Hösten 2007
(På Ordenshuset)
148 7 okt
Svenska Linnésällskapet
Carl von Linné som författare
Carl-Olof Jacobson, ordförande i Svenska Linnésällskapet, berättar om Linné som författare. Eva
Nyström, sekreterare i Svenska Linnésällskapet, berättar om Linné som brevskrivare. Eva Willén,
vice ordförande i Svenska Linnésällskapet, berättar om Linnés landskapsresor. Gunilla Lindell,
redaktör för boken med samma namn berättar om Till livs med Linné.
37 i publiken
149 14 okt
Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner.
Erik Johan Stagnelius’ födelsedag
Göran Hägg föreläser om Erik Johan Stagnelius och det blir musikalisk underhållning av Lars
Palerius. Göran Häggs nyutgivna biografi I världsfurstens harem fyller ett tomrum och bygger på
omfattande forskning kring Stagnelius med helt nya infallsvinklar. Denna litterära biografi
tecknar en modig och ovanlig människa, en "svensk diktare av världsformat", enligt Göran Hägg.
Tonsättaren Lars Palerius, som kommer att medverka med gitarr och sång tillsammans med
Pernilla Rosell på keyboard samt Andrew Brown på cello, skriver så här om sig själv:
"I mina tonsättningar av Stagnelius dikter försöker jag återge de sinnesstämningar av mörker och
ljus som diktaren på ett kongenialt sätt förmedlar i sin poesi. Jag betraktar Stagnelius liv och
diktning som en själens resa från djupaste ångest och dödslängtan till en försonande
sammansmältning med den gudomliga kraft som för Stagnelius utgjorde livets mål och mening.
Denna livslånga själsliga kamp, samt den inneboende musikaliska rytmen i hans poesi, har utgjort
den främsta inspirationskällan till dessa sånger".
57 i publiken
150 21 okt
Karl Gerhard-sällskapet
Författaren Henrik Arnstad talar om sin bild av Karl Gerhard som han fick under tiden han skrev
sin uppmärksammade bok om utrikesminister Christian Günther och Sveriges roll i andra
världskriget. Skådespelaren och artisten Jörgen Mulligan och pianisten Jesper Andersson
underhåller. Mulligan ska sjunga Karl Gerhard och några sånger av Karl Gerhard som Zarah
Leander framförde. Utdelning av Karl Gerhard-stipendium tillsammans med SKAP.
99 i publiken
151 28 okt
Heidenstamsällskapet
Heidenstam i ord och ton
Heidenstamsällskapet vill gärna bjuda på några dikter och prosastycken av Verner von
Heidenstam. Vi tror att många människor kan citera några rader i några dikter. Nu vill låta
publiken lyssna till några av de mest kända – men också de lite bortglömda - dikterna i sin helhet
och kanske kan vi öka förståelsen för denne idag lite bortglömde poet.
Vi har valt att göra det med hjälp av musik. Vi har funnit att över 100 kompositörer har tonsatt ett
50-tal dikter. Bland dessa finner vi kända svenska kompositörer som Wilhelm Stenhammar,
Wilhelm Peterson-Berger, Ture Rangström och Emil Sjögren men också överraskande nog Evert
Taube. Sällskapets och Östergötlands egen kompositör, Karl-Gösta Lundgren presenteras också.
Operasångerskan Karin Westberg sjunger, Göran Friman ackompanjerar. De är båda engagerade i
Östergötlands musikliv. Karin Westberg har ett förflutet vid Vadstenaakademien,
Norrlandsoperan och Stadtoper Hagen i Tyskland.
Mona Lundgren, tidigare Östgötateaterns leading lady, reciterar. Anna-Lena Höglund,
Heidenstamsällskapets ordförande, binder med ord samman programmet.
61 i publiken
152 4 nov
Emilie Flygare-Carlén Sällskapet
En resa i Emilie Flygare-Carléns liv och författarskap.
Med utgångspunkt i sin nyligen utkomna biografi över Emilie Flygare-Carlén, En kvinnas röst,
tar Monica Lauritzen oss med på en resa genom författarinnans dramatiska liv, hennes rika
författarskap och 1800-talets Sverige. Irène Lindh medverkar med uppläsningar.
Ett bokbord anordnas i anslutning till framträdandet.
50 i publiken
Våren 2008
(På Ordenshuset)
153 2 mars
Birger Sjöberg-sällskapet
Birger Sjöberg - en sångbok, en roman, en diktsamling.
Tre böcker var allt Birger Sjöberg fick publicerat under sin livstid: Fridas bok, Kvartetten, som
sprängdes. Kriser och kransar. Birger Sjöberg-sällskapet bjuder på en eftermiddag med
sångframträdande, läsning av prosa och lyrik med musikbeledsagande. Medverkande Jan-Olof
Strandberg, skådespelare, Jan-Olof Andersson, sångare – gitarrist och Maria Lindström, visartist.
70 i publiken
154 9 mars
Wilhelm von Braunsällskapet
Wilhelm von Braun och hans verk
Ordföranden Peder Claesson presenterar. Lennart Angvik sjunger egna och andras tonsättningar
av Wilhelm von Braundikter. Johan Birath kåserar om Sverige under Wilhelm von Brauns tid.
Anders Nerman berättar om sin far Ture Nermans intresse för Wilhelm von Braun. Gunhild Karle
talar om Wilhelm von Braun och hans vän August Blanche. Carl-Olof Fägerlind sjunger En
åsknatt på Trollhättan. Åke Byström läser några av Wilhelm von Brauns dikter. Lennart Wasling
informerar om sällskapets senaste årsskrifter.
63 i publiken
155 16 mars
Lars Ahlin-sällskapet
Samtal kring Lars Ahlins författarskap.
Panelsamtal mellan Heidi von Born och Sören Westin om Lars Ahlin och hans författarskap.
22 i publiken
156 23 mars
Wallinsamfundet
”Det är att kristen heta…” Wallin som socialarbetare
Programmet har tonvikt på det sociala arbete Wallin genomförde inklusive syföreningsauktion
och operaföreställning. Christer Grüss presenterar programmet, Ingrid Thor berättar, Göran
Klemetz spelar och sjunger.
34 i publiken
157 30 mars
Pär Lagerkvist-Samfundet
Brev från och till Pär Lagerkvist.
Pär Lagerkvist-Samfundet gav ut en volym förra året som Kristina Adolphson och Bengt
Lagerkvist läser ur, men också några andra som inte kom med liksom texter av författaren som
hänger ihop med breven.
45 i publiken
Hösten 2008
(På Ordenshuset)
158 5 oktober
Nils Ferlinsällskapet
Kring ett cafébord i gamla Klara. Nils Ferlin i ord och ton.
Medverkande: Ove Engström, sång och gitarr, Lilan Ahlm, recitation, och Tor Englund,
recitation. Kring ett kafébord i det gamla legendomsusade Klara träffar vi poeten och bohemen
Nils Ferlin och får lära känna hans diktning från framför allt hans stockholmstid. Här tar vi del av
han älskade visor men får också höra några drastiska historier ur hans diktarliv
39 i publiken (mycket regn)
159 12 oktober Evandersällskapet
Per Gunnar Evander, begåvad berättare som inte bara skriver böcker
Ingrid Giljam berättar om Per Gunnar Evanders liv. Sven Trolldal spelar upp och kommenterar
avsnitt ur radioteaterpjäser och ett Sommar-program av Per Gunnar Evander.
39 i publiken
160 19 oktober Aksel Lindström Sällskapet
Torsten och Berit Johnsson berättar om Aksel Lindströms författarskap
Skådespelaren Jörgen Bodner läser ”Om Djävulen som ville bli kung i Jämtland”, en skröna ur
Aksels bok Vidundret,
Ewert Ljusberg sjunger Dan Andersson m.m.
Konst: Tavlor och teckningar samt skulpturer av Aksel
51 i publiken
161
26 oktober
Alf Henrikson-sällskapet
Semiramis, Djingis Kahn och kung Gösta. När Alf Henrikson skriver kunglig historia kan man
acceptera framfarten
Medverkande: Catharina Grünbaum, Björn Barlach, Kerstin Hagsgård och Agneta Lundström
46 i publiken
162 2 november Dan Andersson Sällskapet
Dan Andersson i 2000-talet ett vis- och berättarprogram om Dan Andersson, hans författarskap,
hans visor och om hans korta och oroliga liv
Puch Magnus Olsson, vissångare till sin egen 12-strängade svenska lutan, och Lars Järnemo,
mångårig medlem i Dan Andersson Sällskapets styrelse, berättar om Dan Anderssons kärlekar
och intresset för honom på 2000-talet.
66 i publiken
Våren 2009
(På Ordenshuset Brofästet)
163 1 mars
Anna Westberg Sällskapet
Anna Westberg – tonsättare i ord
Mika Larsson, f.d. kulturjournalist och kulturråd berättar om sällskapet och läser ur Annas
böcker. Dan Ove Willman, Länsbiblioteket Västerbotten, föreläser om Sandros resa och Maria
Moder. Eva Möller, gitarrist, framför flamencomusik.
36 i publiken
164 8 mars
Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren
Ester Ringnér-Lundgren – Wahlströms grand old lady
Hon var sitt bokförlags grand old lady, deras största svenska författare. Lottaböckernas Merri
Vik. Medverkande: samtal mellan journalisten Lotta Malmstedt och ordföranden Marianne
Ringnér, anförande av litteraturvetaren Lisa Swedén samt samtal med medlemmen Marianne
Lundin.
23 i publiken
165 15 mars
Ruben Nilsson sällskapet
Inte bara vanvördiga visor – Ett program som även visar andra sidor av Ruben Nilsons
konstnärliga förmåga, som målare, tecknare och skicklig plåtslagare.
Medverkande: sång och recitation av Gunvor Pontén, dragspel och sång av Lasse Zackrisson,
sång till egen gitarr av Jenny Åkerman, sång till egen gitarr av Ivan Dittmer samt
Visentusiasterna (sång till egen gitarr av Lars-Åke Andersson, sång av Anna Swartling och
basgitarr av Bo Swartling)
55 i publiken
166 22 mars
Edith Södergran-sällskapet
Ediths brev
32 år efter Edith Södergrans död utkom boken Ediths brev. En samling brev skrivna av den
finlandssvenska modernismens portalfigur – till författaren, kritikern, samhällsdebattören och
sedermera vännen Hagar Olsson, med kommentarer av den senare. Det första brevet är daterat år
1919 och det sista 1923, genom breven följer vi Edith från debuten till hennes förtidiga död.
Birgitta Ulfsson och Alma Pöysti gestaltar författarinnorna, läser ett urval gjort för Finlands
Rundradio år 2009, i regi av Caterina Stenius .
Men det var ju jag som hade hittat Edith
Ett kåseri av och med dramatikern Magnus Nilsson om hur det började med Edith Södergran,
Elmer Diktonius, Gunnar Björling, Rabbe Enckell, Claes Andersson, Bo Carpelan och Birgitta
Ulfsson. Ett instrument jag är som livet spelar på.
I programmen medverkar: Birgitta Ulfsson, Alma Pöysti och Magnus Nilsson.
64 i publiken
167 29 mars
Bernhard Nordh-sällskapet
Nybyggarnas förste krönikör i lappmarken
Medverkande: Torsten Gavelin, ordförande i sällskapet, visar bilder och berättar om Bernhard
Nordhs liv och författarskap. Bo Johansson, författare med södra Lapplands miljöer och
människor som sin litterära provins, läser egna berättelser inspirerade av den nybyggarkultur som
ännu lever kvar.
28 i publiken
Hösten 2009
(På Ordenshuset Brofästet)
168 4/10 Ludvig Nordström-sällskapet
Från Tomas Lack till Lort-Sverige: efterskörd från Öbacka-jubileet sommaren 2009
Ludvig framträder i helfigur. Isabella Josefsson berättar om Ludvig Nordström-jsällskapet.
Anförande av Birgit Petersson om Lubbe som journalist. Uppläsning av Torgny Åström ur en
novell. Konferencier Bertil Lundberg, som även berättar om sommarens Öbackafirade. Röstprov
från husesynsprogrammen 1938. Bildspel.
30 i publiken, varav 11 män = 37 %
169 11/10 Hugo Alfvén-sällskapet
Hugo och Marie, en kärlekshistoria speglad i romanser av Grieg och Alfvén.
Folke Bohlin talar och Ingela Bohlin sjunger.
En utmanande fråga som tas upp är om det – trots dedikationen till hustrun Karin – var Marie,
den första hustrun, som Alfvén tyckte sig höra bakom orden i "Saa tag mit hjerte". En annan
fråga: var orsaken till att Alfvén var så fäst vid "Solveigs vuggesang" att det var en sådan hustruoch moderskärlek som Solveig där uttalar han sökte i hela livet?"
41 i publiken, varav 25 män = 61 %
170 18/10 Emil Hagström-sällskapet
Emil Hagström, poeticus i Österskär.
Barndoms- och Roslagsskildrare. Ett program med poesi och prosa. Om den sollefteåfödde
poetens vandring på vägarna och genom livet. Eva Barkengren Fors berättar om Emil Hagströms
liv och verk. Pierre Ström och Ulf Johan Tempelman sjunger egna och andras kompositioner av
Haggrens dikter. Bengt Olin presenterar.
33 i publiken, varav 14 män = 42 %
171
25/10 Albert Engström Sällskapet
Kolingen, Bobban och fröken Karlsson
Medverkande: Michael Blum, Ann S Pihlgren och Kjell Pihlgren sjunger och berättar till BengtAllan Johanssons dragspel. ”Alla människor är i själen luffare” skrev Albert Engström. Med
historier, historia och musikaliska illustrationer presenteras Kolingen, hans släkt och vänner, hans
skapare Albert Engström och den tidsepok som såg Kolingen födas och leva på Söders höjder i
Stockholm.
39 i publiken, varav 15 män = 38 %
172 1/11 Povel Ramel-sällskapet
Povel Ramel – Muntratören
Medlemmar ur det nystartade Povel Ramel-sällskapet bjuder på smakprov ur sina underhållande
Ramelföredrag. Johanna Broman Åkesson, nybliven fil dr i ämnet Povel Ramel, förser oss med
nya infallsvinklar på Mästarens digra produktion. Sång och musik med Lotta Ramel och Mikael
Ramel. Sammanlänkare: Radiomannen Anders Eldeman. Under nittio lustfyllda minuter får vi
möta Lekaren och Poeten Povel Ramel.
Vi föredrar sång och musik. Kom!
79 i publiken, varav 24 män = 30 %
Våren 2010
(På Ordenshuset Brofästet)
173 7/3
Harry Martinson-sällskapet
Harry Martinsons Hav och Rymd
En av de senast uppsatta litterära skylten i Stockholm är förärad Harry Martinson. Orden Hav och
Rymd ingår i inskriptionen och kring detta tema spinner HM-sällskapet. Medverkar gör Ulf
Danielsson, professor i teoretisk fysik och tolkare av Aniaras hemligheter. Han kompletteras av
Ingemar Sallnäs och Semir Susic som talar om ”Harry Martinsons mottagande i Frankrike” För
musiken svarar kompositören Gunnar Edander.
47 i publiken, varav 16 män = 34 %
174 14/3 Sällskapet Moas Vänner
Collage om Moa Martinson och diktarsystern Sally Salminen
Medverkande: Skådespelerskan Anita König gestaltar Moa Martinson. Författaren Anna-Lisa
Bäckman talar om åländskan Sally Salminen, som fick Nordiska litteraturpriset 1936 för
genombrottsromanen Katrina och därmed trädde in i den svenskspråkiga arbetarlitteraturen. Både
Moa och Sally gjorde, till skillnad från sina manliga författarkollegor, kvinnan till subjekt.
Sekreterare i Moas Vänner Petra Harkort-Berge reflekterar utifrån ett radiosamtal från 1946
mellan Moa och Moses Pergament (CD-uppspelning).
47 i publiken, varav 11 män = 23 %
175 21/3 Frank Heller-sällskapet
Frank Heller – svindlaren som blev en av våra stora underhållsförfattare
Göran Wessberg intervjuar Frank Heller i Frank Orton gestalt. Bosse Forssell sjunger egna
kompositioner till Frank Heller-dikter ackompanjerad av Jan Lundberg på dragspel. Visning av
scener ur Jan Molanders teveserie från 1964.
I dramatiserade tablåer varvat med uppläsning av spännande texter och visning av TV/filmscener
kommer Frank Hellers dramatiska liv att gestaltas alltifrån banksvindeln i det studentikosa Lund,
flykten utomlands, kasinospelandet i Monte Carlo till genombrottet och så småningom
framgångarna som vår mest populära, kontinentala och översatta underhållningsförfattare under
mellankrigstiden.
31 i publiken, varav 13 män = 42 %
176 28/3 Stig Sjödin-sällskapet
Livets starka smak – ett möte med poeten Stig Sjödin
Helena Brodin reciterar dikter, Per Helge, ordförande i Stig Sjödin Sällskapet, ger ett livsporträtt,
och därtill sjunger Bernt-Olov Andersson och delar av gruppen Bandavdelningen (Jonas
Andersson på gitarr och Linnea Andersson på keyboard) sånger med smak av Stig Sjödin (text
Bengt-Olov Andersson, musik Jonas Andersson).
36 i publiken, varav 12 män = 22 %
177 4/4
Elin Wägner-sällskapet
Å, herregud, ett fruntimmer!
Det hundraåriga Pennskaftet - "en liten tunnbyggd flicka med ett yvigt och blankt, blekblont hår
kring ett smalt kantigt och oregelbundet men ganska fängslande ansikte" - i skådespelaren Anita
Königs gestalt möter Elin Wägner-sällskapets ordförande Marianne Enge Swartz, som inleder
och visar bilder.
x i publiken, varav x män = x %
Hösten 2010
(På Ordenshuset Brofästet)
178 3/10 Dan Andersson-sällskapet
I rök från hundra milor - ett vis- och berättarprogram om Dan Andersson, hans liv och diktning
Medverkande:
Puch Magnus Olsson
Lars Järnemo
65 i publiken, varav 21 män = 32 %
179 10/10 Sonja Åkesson-sällskapet
Sonja på Skansen
Gun Qvarzell berättar om Sonja på Skansen. Skådespelare och kulturarbetare Towan Obrador gör
tillsammans musikerna Håkan Andersson, bas, och Lars Hasselrot, trombon, ett porträtt av Sonja
Åkesson.
45 i publiken, varav 14 män = 31 %
180 17/10 Gunnar Turesson sällskapet
Gunnar Turesson – den litterära visans mästare
Presentation av Gunnar Turesson sällskapet. Christer Ruteskog och Puch Magnus Olsson
berättar, läser dikt och sjunger visor till luta. Visor till luta av bland annat Dan Andersson, Nils
Ferlin m.fl. ”Ensamstående bildad herre” med text av Hjalmar Gullberg – den litterära visans
mästerverk, bestående av 17 tonsatta dikter – framförs av Christer Ruteskog.
Visor till luta av Gabriel Jönsson, Dan Andersson, Frans G Bengtsson, Prins Vilhelm m.fl
Dikter av Gunnar Turesson. ”Flicka från Backafall”.
55 i publiken, varav 29 män = 53 %
181 24/10 Gustaf Fröding-sällskapet
Jubileumsfirande. Gustaf Fröding 150 år!
Hur firar man en 150 årig skald? Ett jubileumsår sammanfattas av sällskapets ordförande Kjell
Fredriksson och styrelseledamoten Eva Jonsson. Kjell Kvarnevik och Tomas Sköld presenterar
axplock från programmet Gustaf Fröding den sorgsne skrattarn. Gunnar Edander bjuder på musik
och sång ur Stockholms Stadsteaters Kärleksköparen.
86 i publiken, varav 33 män = 38 %
182 31/10 Laura Fitinghoffsällskapet
Vägen till Frostmofjället - en berättelse om Laura Fitinghoffs liv.
Hervor Sjödin, ordförande i Laura Fitinghoffsällskapet, tillika systerdotters dotterdotter till Laura
Fitinghoff, berättar och visar bilder ur Lauras liv och ger exempel på brev och dagböcker
ur hennes arkiv på KB:s handskriftsavdelning. Cissi Jakobsson medverkar med sång.
80 i publiken, varav 28 män = 35 %
Våren 2011
(På Ordenshuset Brofästet)
183 6/3
Emil Hagström-sällskapet
Emil Hagström: Klarapoetens liv och diktning.
Medverkande: Eva Barkengren berättar, Pierre Ström och Ulf Johan Tempelman sjunger och ordf
Bengt Olin inleder.
36 i publiken, varav 14 män = 39 %
184 13/3 Astrid Lindgren sällskapet
Släkten är bäst – på att berätta!
De visor och skillingtryck som var en viktig del i Astrids liv sjungs av Marie Länne Persson till
eget ackompanjemang av gitarr och harpa. – Om Astrid Lindgren. Hur var det egentligen att växa
upp på Näs? Nära släktingar – brorsdöttrarna Barbro Alvtegen och Gunvor Ruhnström, som vuxit
upp på Näs, Astrids barndomshem, och Astrids dotter Karin Nyman – i samtal med Lena
Törnqvist om ett förflutet som aldrig lämnade Astrid.
115 i publiken, varav 34 män = 30 %
185 20/3 Sara Lidman-sällskapet
”Ett marsljus så starkt..."
I ord och ton belyses Sara Lidmans författarskap, dess förankring i sin trakt och dess blick på
världen. Professor emerita Birgitta Holm, duon "Norrland" (Johan Norberg och Jonas Knutsson)
och skådespelaren Inga Landgré förmedlar.
84 i publiken, varav 21 män = 25 %
186 27/3 Aksel Lindström Sällskapet
Aksel, en tillvarons emigrant
Program och medverkande: Oloph Hansson, f d TV2-chef: " Aksel mer radikal än man tror".
Gunnar Ohlsson, fil mag, litteraturvetare, om Aksels författarskap och tiden.
Gunnar Höglund, styrelsemedlem, spelat Arnljot på Frösön, läser " I Dödens käftar"
ur Aksels bok Vidundret.
Puch Magnus Olsson, känd trubadur, sjunger till luta visor med text av Dan Andersson,
som var Aksels själsfrände. Ingvar Lindström, utställning en trappa upp av Aksels konst, tavlor,
skulpturer, teckningar
och bilder.
40 i publiken, varav 13 män = 33 %
187 3/4
Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren
Vem var Merri Vik – Lottaböckernas författare. Ett författarporträtt av Ester Ringnér-Lundgren
I år är det 60 år sedan Ester Ringnér-Lundgren bokdebuterade med Kvirre och Hoppsan.
Marianne Ringnér, Marianne Lundin, Caisa Svärdén m.fl. presenterar författaren och hennes
gestalter. Bl.a. Tillsammans med Lotta i Lottaböckerna gör vi ett besök i Stockholm och på
Skansen:
Inledning och läsning av opublicerade memoarer: Marianne Ringnér och Lotta Malmstedt.
Karaktärerna; Lotta, Kri, Kajsa, Tussi och Trulsa presenteras av Lotta Malmstedt, Caisa Svärdén
och Marianne Lundin. Karaktärerna Kvirre och Hoppsan presenteras av Marianne Ringnér. De 5
sinnena presenteras av Lotta Malmstedt, Caisa Svärdén och Marianne Lundin. Musikalitet:
läsning ur opublicerade memoarer samt exempel från Kvirre och Hoppsan: Marianne Ringnér
och Lotta Malmstedt, exempel från Lotta, Kri och Kaja: Lotta Malmstedt, Caisa Svärdén och
Marianne Lundin. Läsning ur ”Rakt i plurret, Lotta” (avsnittet där Lotta är på Skansen): Karin
Eklöf
32 i publiken, varav 7 män = 22 %
Hösten 2011
(På Ordenshuset Brofästet)
188 2/10 Taubesällskapet
Evert Taube vid Medelhavet
Med ett fyrmastat clipperskepp längs taubeska smultronställen såsom Antibes, Korsika,
Genuabukten, Azurkusten och Änglarnas bukt har Erling Matz, Rolf Bergström och Lars Göran
Carlson seglat i sommar. De underhåller musikaliskt kring denna resa. Evert Taube skrev om “sju
glada sjömän rundade Hornet idag”. Erling Matz kommer att berätta hur han i gummiflotte
rundade Kap Horn.
76 i publiken, varav 31 män = 41 %
189 9 okt Selma Lagerlöfsällskapet
Selma Lagerlöf och scenkonsten
Flera av Lagerlöfs verk har iscensatts med stor framgång. Vad är det som gör hennes berättelser
så lämpliga för scenen? Birgitta Holm berättar om XXXXXXXXXXXX. Därefter vidtar ett
samtal mellan sällskapets ordförande Susanne Nyman och skådespelerskan Hanna Kulle, som på
Västanå teater gestaltat flera av Lagerlöfs mest intressanta kvinnogestalter. Maria Karlsson
berättar om sällskapet och medlemsboken.
54 i publiken, varav 16 män = 30 %
190 16 okt Nils Ferlin-Sällskapet
Nils Ferlin - en diktare i tiden
I år är det 50 år sedan skalden Nils Ferlin avled. Nils Ferlin debuterade redan 1930 men hans
dikter är fortfarande aktuella och de talar till alla människor. Ett bevis på detta är att Nils Ferlin
och ingen annan är Sveriges mest tonsatte poet! I programmet kommer de medverkande artisterna
att berätta om skaldens liv samt recitera och sjunga många av hans dikter och tonsatta visor.
Medverkar gör Ferlinsällskapets ordförande, författaren Jan Mårtenson, sångaren och
kompositören Ove Engström, vispoeten och trubaduren Torsten Arnbro samt recitatörerna Lilian
Ahlm & Tor Englund.
66 i publiken, varav 18 män = 27 %
191 23 okt Pälle Näver-Sällskapet
Pälle Näver i ord och ton
Lars Engkvist. Sällskapets ordförande, hälsar välkommen. Pär-Olof Högstedt berätta om sin
farfar, författaren Pälle Nävers säregna liv varvat med dikter i ord och ton tillsammans med
trubaduren Björn Pettersson, som framför egna tonsättningar ur Pälles rika produktion.
57 i publiken, varav 30 män = 53 %
192 30 okt Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet och Wendelas Vänner
Wilhelm Peterson-Berger, musikskribent och tondiktare och Wendela Hebbe, sångtextförfattare
Joakim Tillman berättar om Peterson-Berger som musikskribent och tondiktare. Klas Hedlund,
tenor, och Marianne Hellgren Staykov sjunger ur operorna Arnljot, Adils och Elisiv och ur
Jämtlandsminnen. Inga Lewenhaupt berättar om Wendela Hebbes diktning. Klas Hedlund och
Marianne Hellgren Staykov sjunger Fyra visor i svensk folkton, text Wendela Hebbe, musik
Wilhelm Peterson-Berger. – Men Klas Hedlund blev förkyld och fick ställa in, så det blev ingen
duett ur Adils och Elisiv, utan istället lades det in musik ur Ran.
63 i publiken, varav 32 män = 51 %
Våren 2012
(På Ordenshuset Brofästet)
193 4/3
Emil Hagström-sällskapet
Möt Poeten på Österskär
Eva Barkengren berättar och reciterar, Pierre Ström och Ulf Johan Tempelman sjunger och ordf
Bengt Olin inleder.
51 i publiken, varav 23 män = 45 %
194 11/3 Romantiska förbundet
Bo Setterlind och 50-talsromantiken
En generation av författare, med Bo Setterlind i spetsen, grundade Romantiska förbundet 1957.
Vi ger en bild av den litterära 50-talsromantiken i stort, där Metamorfos-gruppen spelade en
viktig roll.
Andreas Björsten presenterar Romantiska förbundet. Ulla Lifwendal berättar om sina möten med
Bo Setterlind och läser dikter. Carl Folcker berättar om Metamorfos-gruppen. Staffan Percy
framför sina musikaliska tolkningar av Bo Setterlinds dikter.
80 i publiken, varav 26 män = 33 %
195 18/3 Bellmanssällskapet
Bellman och kungen
Bellman är känd för Fredmans Epistlar, men han skrev mängder av annat, dikter till vänner,
patriotiska dikter, religiösa dikter etc. Dikterna till kungen är särskilt intressanta eftersom
Bellman tillhörde den skara av poeter som kungen ville använda för sitt stora kulturprogram för
landet. Och Bellman själv tillhörde de uppriktiga anhängarna av kungen. Men hans
hyllningsdikter är inte på något sätt stereotypa, utan även i dem visar Bellman lejonklon och som
rojalistisk diktare är han en mästare. Fil.dr. Jennie Nell berättar om Bellman och kungen och Carl
Håkan Essmar sjunger till eget ackompanjemang på cister – Bellmans eget instrument – bland
annat den visa som blev vår första nationalsång.
58 i publiken, varav 27 män = 47 %
196 25/3 Strindbergssällskapet
Ord om kärlek, ord av rädsla. August Strindberg och kvinnorna i hans liv. Kvinnosyn nu och då.
August Strindberg- kvinnohatare, eller…? August Strindbergs förhållande till kvinnor har
diskuterats och analyserats. Den enkla slutsatsen att han var ”kvinnohatare” har idag nyanserats
av aktuell feministisk forskning. Hur lyder hans egna ord? Skådespelaren Kristina Adolphson
läser valda texter ur bland annat Strindbergs brev, En dåres försvarstal, Klostret, Tjänstekvinnans
son, Inferno och Förvirrade sinnesintryck som på olika sätt belyser August Strindbergs relation
till de kvinnor han levde med och hans kvinnosyn. Fil.dr. Katarina Ek-Nilsson, ordförande i
Strindbergssällskapet, binder samman och kommenterar texterna med berättelsen om Strindbergs
liv med kvinnor och texter om kvinnor.
70 i publiken, varav 22 män = 31 %
197 1/4
Ellen Key-sällskapet
Sånger som Ellen Key skulle ha gillat.
I Ellen Keys sovrum finns ett porträtt av idolen Goethe och en gipsavgjutning av hans hand. I
centrum för hennes beundran står begreppet Wahlverwandtschaft, själsfrändskap. Människor dras
till varandra precis som vissa kemiska ämnen och föreningar. Ellen erfor detta med sin älskade
Urban och projicerade sina känslor för honom på Goethe och hans relation med Charlotte von
Stein. Hon var honom dock inte jämbördig, menar Ellen Key, vars ideal var en kärlek som var
lika mycket själslig som kroppslig.
Kerstin Bergman berättar och presenterar Sara Bergman som framför romanser med
utgångspunkt i detta till pianoackompanjemang av Thomas Strömberg: Solöga av Wilhelm
Segmer (p). Heidenröslein av Schubert. Nur der die Sehnsucht kennt (Op 60 Nr 4) av Schubert.
Nr 1-4 ur Dichterliebe av Schumann: Im wunderschönen Monat Mai; Aus meinen Tränen
sprießen; Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne; Wenn ich in deine Augen seh. Fabntasi Nr 1
av Stenhammar (p). Rastlose Liebe av Schubert. Det Musensohn av Schubert. Träumerei av
Schumann (p). Du bist die Ruh’ av Schubert. Mondnacht av Schumann. Wanderers Nachtlied av
Schubert.
41 i publiken, varav 13 män = 32 %
Hösten 2012
(På Ordenshuset Brofästet)
198 7/10 Sällskapet Ragnar Thoursies Vänner
En stund av eftertanke formar sig till dikt
Gösta Palmfjord, sällskapets ordförande, berättar om Thoursie, hans liv och diktning och
informerar om sällskapet. Britt Söderholm och Agneta Welander läser dikter och prosatext.
Författaren, teologie doktor Tomas Fransson och berättar om sitt pågående arbete med en biografi
om Ragnar Thoursie
55 i publiken, varav 17 män = 31 %
199 14/10 Alf Henrikson-sällskapet
Alf Henrikson för varje tillfälle
Författaren och språkvårdaren Catharina Grünbaum presenterar Sällskapets nya årsbok, Varsågod
en bruksbok med Alf Henriksons fyndiga verser för snart sagt varje tillfälle: hälsa en nyfödd,
prisa våren, hålla ett middagstal, beklaga sin glömska eller reflektera över svenska språket,
tandvärk och livets gång. Förre förlagsredaktören Gil Dahlström och Catharina Grünbaum gör
strövtåg i Alf Henriksons författarskap under rubriken Från pingviner till en båt av kanel, med
nedslag i historiska alster, sagotexter, roliga exempel på hur alfabetet kan användas m.m.
Sällskapets ordförande Agneta Lundström berättar om den glädje och nytta hon under sina år i
chefsposition haft i Alf Henriksons sällskap. Hon har alltid funnit en vers att använda vid ett
sammanträde, en löneförhandling, en uppvaktning.
50 i publiken, varav 20 män = 40 %
200 21/10 Sällskapet Moas vänner
Moaiana
Sällskapet Moas vänner firar 30-årsjubileum i år med att ge ut nr 1/2012 i en skriftserie: I Moas
sak, från ny Moaforskning till Moaprisets historia. Litteraturprofessor Ebba Witt Brattström talar
om ämnen relaterade till Moa Martinson, i Moas anda, Moa-prisets historia, syfte och betydelse i
dag. Några Moa-pristagares tacktal nämns mm. Skådespelerskan Anita König: ”I Moas boa” – att
gestalta Moa Martinson samt andra scener ur Moa Martinsons böcker och liv.
68 i publiken, varav 24 män = 35 %
201 28/10 Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier och Almqvistsällskapet
Carl Jonas Love Almqvist och Fredrika Bremer
Almqvist flydde utomlands, till Amerika. Bremer återvände hem från en uppmärksammad
rundresa i Nya världen. Tänk om de hade mötts mitt på Atlanten! Mötet på Atlantic. Drama i fyra
scener av Carina Burman framförs av Irene Lindh som Fredrika Bremer och Måns Westfelt som
Carl Jonas Love Almqvist. Gunnel Stenqvist och Olof Holm samtalar Almqvist och Bremer. De
båda förespråkade kvinnan rättigheter, men konkurrerade om läsarna på bokmarknaden.
58 i publiken, varav 24 män = 38 %
202 4/11 Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren
Vänskap – en viktig ingrediens i Ester Ringnér-Lundgrens författarskap och i Sällskapet till
hennes minne.
En eftermiddag i sällskap med Esters vänner, både fiktiva och verkliga. Deltagare: Marianne
Lundin, Margaretha Weimar och Pernilla Hijstee.
29 i publiken, varav 9 män = 31 %
Våren 2013
(På Ordenshuset Brofästet)
203 3/3
Helga Henschens Vänner
Rebella – texter, bilder och sånger av Helga Henschen
En presentation av författaren, konstnären och medmänniskan Helga Henschen. Berit Skogsberg
berättar om Helga Henschen, Kent Malte Malmström och Laila Nygren läser texter och Gunnar
Edander framträder med egna tonsättningar av Helgas dikter.
57 i publiken, varav 21 män = 37 %
204 10/3 Taubesällskapet och Gunnar Ekelöf-sällskapet
Gunnar Ekelöf vs. Evert Taube. Ett samtal kring brevväxlingen mellan de båda poeterna
Det var på Norrtälje stadshotell, i foajén som de båda poeterna av en slump stötte på varandra.
Detta korta möte ledde inte till någonting just då mer än artiga hälsningar och formella
vändningar i all hjärtlighet, rörande arbete och eventuella resplaner. Men två dagar senare
avfyrade Evert per post ett sprakande ordfyrverkeri, daterat 22 juni 1954. Och så var det hela
igång...
Medverkande: Astrid Linder och Bo Alström från Gunnar Ekelöf-sällskapet, Lars Göran Carlson
och Tomas Edström från Taubesällskapet samt moderator Örjan Granqvist från Taubesällskapet.
78 i publiken, varav 32 män = 41 %
205 17/3 Alice Tegnér Sällskapet
Tonsatta texter av Alice Tegnér
”Jag behöver mer, mer att sätta toner till. Kan ni föreslå mig något, någon vars dikter kan passa
mig?” Den ständigt nästan rastlöst produktiva Alice frågade sina svågrar Esaias och Elof om de
kunde ge henne förslag. De hänvisade henne till hjältesagorna Frithiofs saga och Ragnar
Lodbroks saga. Alice tog delvis till sig deras förslag men många andra författare och poeters
texter, gärna verk av kvinnor, gav henne inspiration till tonsättningar. Programmet består i ett
möte med ett urval av texter som inspirerade kompositören Alice Tegnér. Gudrun Tegnér
berättar. Bo Tegnér uppläsning, Anna Wahlberg sång till ackompanjemang av Ingemar von
Heijne, som även ledde publiken i allsång.
Programmet föregicks av en konsert i Seglora kyrka där en kör sjöng under ledning av Ingemar
von Heijne.
60 i publiken, varav 20 män = 33 %
206 24/3 Martha Sandwall-Bergströmsällskapet
Författarinnan med den brinnande lampan
2013 är det hundra år sedan Martha Sandwall-Bergström föddes i Småland, på gränsen mellan
Nävelsjö och Lannaskede socknar . I programmet presenteras författaren och några av gestalterna
i hennes Kulla-Gullasvit kommer att träda fram. Vi får även glimtar från hennes mindre kända
böcker och ges möjlighet att lyssna på röster från några läsare, kritiker och författarkolleger.
Medverkande: Helene Ehriander, Bo R. Holmberg, Nanna Nore och Eva Söderberg
32 i publiken, varav 6 män = 19 %
207 31/3 Shakespearesällskapet och Geijersamfundet
Shakespeare – Geijer – Macbeth
”Ständigt mer aktuell - om Shakespeare” Kent Hägglund, Stockholm, och Roland Heiel, Orust,
båda från Shakespearesällskapet, berättar. Shakespearesånger framförs av Roland Heiel.
”Resenären står under trädet – Erik Gustav Geijer” Henrik Flemberg, Dals-Ed, sekr i
Geijersällskapet. Geijersånger framförs av Mats Westling och Karl Nygård, Uppsala.
64 i publiken, varav 33 män = 52 %
Hösten 2013
(På Ordenshuset Brofästet)
208 6/10 Wilhelm von Braunsällskapet
Wilhelm von Braun - den där som damerna aldrig läst
Konferencier Peder Claesson. Alice Babs sjunger ”Mors lilla Olle” (band). Carl-Ono Sjöblom
berättar om Wilhelm von Braun (band). Lennart Angvik sjunger ”Stark i sin skuld”. Helge Skoog
läser ”Poetisk trosbekännelse” och ”Brev till en lymmel”. Gunhild Karl berättar om tiden. Helge
Skoog läser ”Tre dagar”, ”Dödsdomen” och ”grossören Thrög”. Ulla Nerman berättar om fyra
generationer Nermans förhållande till Wilhelm von Braun. Carl-Olof Fägerlind och Mariella
Karle sjunger till Fägerlinds dragspelsackompanjemang ”En åsknatt på Trollhättan”. Helge
Skoog läser ”Dagen efter”. Lennart Angvik sjunger egna tonsättningar till von Brauns dikter:
”Serenad till Märta”, ”Evas dröm” och ”Den emanciperade kvinnan”. Lennart Wasling berättar
om Wilhelm von Brauns skillingtryck. Helge Skoog läser ur förordet till ”Calle, poetisk
kalender”. Åke Byström, utklädd till Wilhelm von Braun, reciterar ”Mitt konterfej”. Lennar
Angvik leder publiken i allsång, ”Sång i ett glatt lag”.
66i publiken, varav 32 män = 48 %
209 13/10 Heidenstamsällskapet
Perspektiv på Heidenstam – Heidenstam i går, i dag och i morgon
Jonathan Stagh berättar om Heidenstam och läser dikter. Trubaduren Lars Anders Johansson
sjunger egna tonsättningar till Heidenstams dikter ackompanjerad av egen gitarr och Niklas
Widén på sin. Läsning av Rolf Åsares pjäs Mötet i regi av Andreas Forner Lindal. I rollerna Peter
Jankert som Heidenstam, Jonatan Blode som Strindberg, Marie Öhrn som Selma Lagerlöf och
Krystyna Lyckenstedt som Harriet Bosse.
Ett samtal mellan per Gedin och Marcus Birro som annonserats utgick.
59 i publiken, varav 24 män = 41 %
210 20/10 Karl Gerhard-sällskapet
Karl Gerhard – tolkad för morgondagen
K-G Malm, vissångare, poet och berättare, underhåller med visor och kupletter. Årets Karl
Gerhard-stipendiat, Jason Diakité, alias Timbuktu, hyllas på scen och tar emot diplom och 40 000
kronor ur Fatima Ekmans hand. Timbuktu intervjuas därefter av sällskapets ordförande Tomas
Lindbom.
82 i publiken, varav 40 män = 49 %
211 27/10 Fakiren-sällskapet
Rubrik
Carlhåkan Larsén presenterar Fakiren och Fredrik Tersmeden läser texter och sjunger.
45 i publiken, varav 20 män = 44 %
212 6/11 Personhistoriska samfundet
Bland konstnärer, militärer och kvinnliga pionjärer
En liten ”föreläsningsstafett” på personhistoriskt tema, med tre korta bidrag: Tomas Lidman om
konstnärers dagböcker, Fredrik Eriksson om de svenska militärattachéernas rapporter från
Östersjöländerna i mellankrigstiden samt Kristina Lundgren om Else Kleen. Konferencier
sällskapets ordförande Leif Gidlöf.
28 i publiken, varav 12 män = 43 %
Våren 2014
(I Sandlersalen)
213 23/3 Emil Hagström-sällskapet
Emil Hagström, Klarabohemen
Ulf Johan Tempelman och Pierre Ström sjunger, läser och berättar om Emil Haglund.
20 i publiken, varav 11 män = 55 %
214 30/3 Nils Ferlin sällskapet & Gunnar Turesson sällskapet
"...Aldrig du var mig så nära..." – ett möte i ord och ton mellan Nils Ferlin och Gunnar Turesson
Gunnar Turessons var den förste att tonsätta texter av Nils Ferlin i den litterära visans form, och
de kom att samarbeta under många år. Lilian Ahlm, Gunnar Ekman, Tor Englund, Ove Engström,
Christer Ruteskog sjunger, läser och berättar om deras samarbete.
41 i publiken, varav 17 män = 41 %
215 6/4
Sonja Åkesson-sällskapet
Vara Vit Mans Slav. Sonjas sånger i 70-talets kvinnorevolt
Ebba Witt-Brattström berättar om Sonja Åkesson utifrån sin nya bok om det svenska litterära 70talet, Stå i bredd. Liv Stenström och Andreas Marmbrandt läser och sjunger dikter av Sonja
Åkesson.
70 i publiken, varav 11 män = 16 %
216 13/4 Lars Molin Sällskapet
Lars Molin i våra hjärtan
En presentation av Lars Molin i våra hjärtan. Iréne Holmgren och Göran Johansson, som var Lars
Molins vän och kollega från tiden på Vägverket, berättar. Margaretha Mattsson berättar om
inspelningen av Midvinterduell. På hennes mark står det idag en kopia av mjölkpallen som ett
minne över inspelningen och Lars Molin. Lars Molins son Rickard Molin berättar och visar
exempel på hur man med sin smartphone kan få information om de femton Molinska
inspelningsplatser, som i Östhammar har utmärkts av Lars Molin Sällskapet.
”40” i publiken, varav ”15” män = ”38” %
217 20/4 Skandinaviska Swedenborgsällskapet
Emanuel Swedenborg hans liv, hans person, vetenskapsmannen
Gustav Fornander berättar om Swedenborgs liv och Swedenborgs filosofi och teologi. Olle
Björkström berättar Swedenborgs vetenskapliga arbete. Eva Björkström och Pia Andersson läser
texter av Carl Snoilsky, Czesław Miłosz, Bo Setterlind, Lars Gustav Andersson och Emanuel
Swedenborg.
26 i publiken, varav 13 män = 50 %
Hösten 2014 – planerat
218 28/9 Birger Norman-sällskapet
Birger Norman 100 år – ett jubileum på bredden och djupet!
”Bildernas Birger” – ett program i ord och bild om diktarens bildspråk och naturlyrik, och om
hans samarbete med svenska bildkonstnärer. Medverkande: Sofia Björklund och Barbro
Lundqvist från Birger Norman-sällskapet.
Presentation av den nyutkomna biografin ”Birger Norman. Utkast till porträtt i helfigur”, i serien
"Litterära profiler" på h:ström förlag. Bokens författare E. Mikael Norberg berättar om Norman
och om arbetet med boken. Försäljning och signering.
Efter matinén inviger sällskapet en minnesplatta över Birger Norman på Tengdahlsgatan 4 (intill
Sofia kyrka på Södermalm), diktarens bostad och skrivarverkstad från 50-talet till hans bortgång
1995. Samling kl. 17.00 vid Tengdahlsgatan. 4.
26 i publiken, varav 8 män = 31 %
219 5/10 Per Anders Fogelströms Vänner
Per Anders Fogelström - den uthållige livsvandraren
Kent Josefsson, ordförande i Sällskapet berättar om författarens liv på bl.a. Södermalm och hans
liv för litteraturen, stadsmiljön och freden, varvat med sång och musik av trubaduren och
styrelseledamoten Ulf Bagge.
38 i publiken, varav 11 män = 29 %
220 12/10 Alfhild Agrell-sällskapet
Jag är ammad med starka lidelser
Utifrån sin nya bok om Alfhild Agrell presenterar professor emerita Ingeborg Nordin Hennel i
ord och bild denna rebell, humorist och berättare från åren kring sekelskiftet 1900. Lena FriesGedin berättar om det nybildade Alfhild Agrell-sällskapets verksamhet. Eva Söderberg läser
texter ur "I Stockholm" och Nordanfrån".
12 i publiken, varav 2 män = 17 %
221 19/10 Jan Fridegårdsällskapet
Fattig men stolt! Ett program om Jan Fridegård och hans författarskap
Medverkande Mats O Karlsson, ordförande i Jan Fridegårdsällskapet och Aase Fridegård Penayo,
vice ordförande i sällskapet.
xx i publiken, varav xx män = xx %
222 26/10 Maria Sandelsällskapet och Karl Östmansällskapet
Solidariteten och ensamheten – två teman hos våra allra första arbetarförfattare
Författaren Vibeke Olsson Falk delar med sig av sina reflektioner kring Karl Östmans och Maria
Sandels författarskap och berättar om deras livsöden. Högläsning av valda stycken ur Maria
Sandels bok; Virveln och av Karl Östmans novell; Kapar-Karlsson. Bokförsäljning och
presentationer av sällskapen.
xx i publiken, varav xx män = xx %
Sammanställning, t.o.m. vt 14
Sällskap
Egna program
Ahlin
Alfvén
Almqvist
08v
09h
93v, 95h
Andersson
94v, 95h, 98v, 04v, 07v,
08h, 10h
95v, 05h, 12v
Bellman
Bengtsson
Bergman
Boye
von Braun
Bremer
Bulgakov
Cederborg
(Vängman)
Dagerman
Dahl
Dahlberg
von Dalin
Deckarvännerna
Delblanc
Ekelöf
95v
95h
93v, 03v, 06v
95v, 03v, 08v, 13h
94h
99v
1/2
1/3
97h,
12h
96v
12h
1/flera
98h
96v,
02v
96v
96v
96v
98h
95h
DELSdagen
95v
98h,
04h
93h
95v
97h
04h
98v
96v, 02v
05ht
94h
13v
Englund
Engström
Evander
Ferlin
05vt
94v, 99v, 04v, 05vt, 09h
08ht
93v, 02h, 05vt, 08ht, 11ht
Fitinghoff
Flygare-Carlén
Fridegård
Fröding
Geijer
Gerhard
Hagström
Hebbe
10h
93h, 03h, 07h
Hedenvind
von Heidenstam
Henrikson
Henschen
Högberg
98h
95h, 07h, 13h
97v, 06h, ht08,12h
05ht, 13v
Högstedt (Pälle
Näver)
Jeansson
Johansson (JohanOlov)
Johnson
Karlfeldt
11h
Key
Koch
99v, 02v, 06v, 12v
94v, 03v
Lagerkvist
Lagerlöf
Larsson, Gustaf
Lenngren
Lidman, Hans
Lidman, Sara
Lindgren
Lindström, Aksel
Linné
Lo-Johansson
Lucidor
Lundkvist
Martinson, H
94v, 03h, 08v
94v, 98h, 03v, 11ht
99v
94h, 99v
94v
11v
05ht, 11v
98h, 08ht, 11v
95h, 07h
94h, 03h
95v
94h
93h, 07v
96h,
14v
02v
95v
95h
95h
94v, 02h, 10h
97v
94h, 07h, 13h
09h, 11v, 12v, 14v
94h
96v
13v
97v,
11ht
02v
98h
95h
98h,
04h
97h
94v
95v
93v, 98v, 04h
97h
96v,
06h
96v
96v,
02v
96h,
06v
97v
97v
98v
96v
96h
06v
95h
97h,
04h
96v
95h
96v
95v
95v
95v
Martinson, M
94v, 12h
Moberg
Molin
Nilsson Piraten
Nilsson, Ruben
Nordh
Nordström
93v, 05ht
14v
93v
93h, 99v, 06h, 09v
06h, 09v
09h
Personhistoriska s.
Peterson-Berger
13h
98v
Proust
Ramel
Ringnér-Lundgren
Romantiska förbundet
Rydberg
Sjöberg
Shakespeare
Stagnelius
Strindberg
Swedenborg
96v
09h
09v, 11v
96v, 02h, 04v, 12v
93h, 97v
94h, 08v
Sv. Vitterhetssamf.
Söderberg
Södergran
Söderwall-Bergström
Taube
95h
93v, 96v
95v, 97h, 07v, 09v
13v
93v, 02v, 03h, 05vt, 11ht
Tegnér, A
Tegnér, E
Thoursie
Trenter
Turesson
Wallengren (Fakiren)
Wallin
Viksten
Wivallius
Wodehouse
Vreeswijk
Wägner
Westberg
Åkesson
13v
96h
95h,
98h
98v
98h
96h
97v
98h,
04h
06h,
11ht
12h
13v
93h, 07h
93h, 96h, 98v, 04v, 12v
93v, 14v
96h,
97h
06h,
13v
96v
96v
96v
95v
96v
95v
97v
12h
96h
10h
93h, 13h
96v, 06v, 08v
14v
98h
97v
06v
96h
95v, 07v
93h
09v
02h, 04h, 07v, 10h, 14v
06h
04h
98v
95h