Information om pocket/skjutdörrskarmar

Transcription

Information om pocket/skjutdörrskarmar
Information om skjutdörrskarm
Ekstrand & Son AB | Södra Portgatan 28 | 283 51 Osby | Tel 0479 - 100 40 | Fax 0479 - 146 66 | E-post: [email protected]
www.ekstrands.com
Teknisk information skjutdörrskarm
UTFÖRANDE:
Ekstrands skjutdörrskarm tillverkas i gran för motnering i väggar av 2”
x 4” regelverk. Karmen är anpassad till standard dörrblad. Karmen har
en utvändig höjd av 2090 mm. Väggöppning krävs i samma höjd som
vanliga dörrkarmar.
KONSTRUKTION:
Ekstrands skjutdörrskarm är förstärkt med en kraftig stålprofil på var
sida om dörrbladet. Löpskenan i överstycket är tillverkad av aluminium.
Dörren blir upphängd i löpvagn med dubbla självsmörjande nylonhjul.
Upphängsningsbulten är justerbar i förhållande till fästplattan mot
dörrbladet. En styrpinne i nylon för golvmontering ingår.
MONTERING:
Karmen levereras i små behändiga paket för sammasättning på byggplatsen. Monteringen sker på mycket kort tid bl.a. på grund av ett
patenterat “snäpp-system”. Justering och eventuellt byte av dörrblad
sker enkelt utan användning av specialverktyg eller nedmontering av
någonting. Ekstrands skjutdörrskarm monteras samtidigt som man
bygger regelverket. Dörrbladet kan monteras efteråt när vägg och
foder har monterats.
Enkeldörr
KARMMÅTT ENKELDÖRR
DÖRRBLAD
1290 x 2095 standard
626 x 2040
1490 x 2095 standard
726 x 2040
1690 x 2095 standard
826 x 2040
1890 x 2095 standard
926 x 2040
2090 x 2095 standard
1026 x 2040
2290 x 2095 specialmått
1126 x 2040
2460 x 2095 specialmått
1210 x 2040
2490 x 2095 specialmått
1226 x 2040
För pardörrar används två enkeldörrblad och två karmar.
Pardörr
UPPSTÄLLNINGSRITNING
C
A
D
E
B
D
Monteringsanvisning 95mm Pocket
E
MAX DÖRRBLADSTJOCKLEK 42 MM
Karmdel C spikas till karmdelarna A & B som därefter lodas och monteras fast
i väggöppningen, kolla att karmöverstycket C är i våg.
Vid tjockare golvbeläggning än 8 mm (parkett, klinker mm) skall skjutdörrskarmen
höjas med det som överskrider 8mm.
Golvplatta E med de 4 st tapparna utlägges på golvet som ritningen visar.
Sätt ner de 2 st stålprofilerna med trälister D på golvplattan E tappar. Skruva fast stålprofilerna
till toppkarmen med 2 st 50 mm:s skruvar. Justera stålprofilerna D i lod. Kolla att golvplattan E
linjerar karmanslag A och färdig väggsida B (inkl. väggskiva)
Kolla att bredd måttet i dörröppningen blir lika vid karmöverstycke som vid golv. Kontrollera
dörröppningens diagonalmått. Skruva golvplattan E till golvet med 2 st 30 mm:s skruvar.
De profilerade stålprofilerna 3 st på vardedra karmsidan hakas in i de stående stålprofilerna och
spikas fast i karm del B.
Till montering av väggskivorna använd de medsända 19 mm skruvarna. Borra med 3 mm borr
genom väggskivan och in i de horisontella monterade stålprofilerna.
Var noga med att skruvspetsarna ej går för långt genom stålprofilen så de kan skada dörrbladet.
Lägg kvarvarande lister och beslag in i väggen tills dörrbladet skall monteras.
Montering av dörrblad
MAX DÖRRBLADSTJOCKLEK 42 MM
Dörrbladsfästet skruvas på dörrens översida ca 5 cm från dörrbladets ytterkanter i centrum av dörrbladet.
Häng in hjulbeslaget i karmöverstyckets glidskena, häkta in dörrbladet på hjulbeslaget.
Dörrbladet skjuts in i väggen. Plaststyrningen skjuts in i dörrbladets not. Skruva fast plaststyrningen i golvplattan och
golvet.
Med hjälp av den fasta nyckeln regleras dörrbladet i höjden och vinkel genom att skruva på hängselbulten.
Dra till muttrarna på hängselbulten så den blir hårt fast vid dörrbladsfästet.
Därefter påstiftas de medföljande listerna, en på vardera sidan av spaltöppningen. Det skall vara ca 4 mm spel mellan
listerna och dörrbladet. Sist påstiftas de två korta listerna vid dörröppningens karmöversida.
Pocket skjutdörrkarm vid parskjutdörr
Som parskjutdörr sammansätts två skjutdörrskarmar mot varandra.
För att dörrbladen skall stoppa i rätt stängningsposition monteras två stopp på glidskenan.
Monteringsanvisning av 122mm Pocket
UPPSTÄLLNINGSRITNING
Monteringsanvisning av 122mm Pocket
Följ monteringsanvisningen punkt för punkt. Då blir
monteringen lätt och korrekt.
TRÄREGEL
Dörrbladet får max väga 70 kg. Vid tyngre dörrblad kan
pocket skjutdörrskarm levereras med beslag för dörrbladsvikt upp till 113 kg.
BAKSTYCKE MED
GUMMISTOPP
När dörrbladshöjden är 194 cm måste alla stående delar
kapas ned 10 cm.
Lägg stålprofilerna och bakstycket med gummistopp på ett
plant underlag, se till att de blir raka i ändarna. Detta görs
för att tuschmärkena på bakstycket skall visa var på
stålprofilerna träreglarna skall placeras. (Se ritning ovan)
STÅLPROFIL
Slå ner träreglarna i stålprofilerna tills mothaken i
stålprofilerna har gått in i spåren.
Se till att träreglarna blir monterade med eventuell skevhet
vänd utåt, detta är för att förhindra att dörrbladet skall
kunna röra träreglarna.
Fäst träreglarna i bakstycket med gummistopp invändigt
i karmen. För att få karmen i vinkel, använd en
vinkelhake och gör som ritningen visar.
VINKEL
MONTERING I VÄGG:
A
B
BAKSTYCKE
Skall det läggas parkett, klinker etc. som är tjockare än 11mm
efter att karmen monterats så måste karmen höjas från golvet
med det som överskrider 11mm.
C
Del A spikas i del B och sättes i lod och våg fast i öppningen.
Samma gäller del C. Kontrollera att diagonal måtten er lika i
dörröppningen. Den medföljande träklossen används som
avståndsmall nere vid golvet i väggöppningen. Träreglarna
fästs eller skruvas i golvet på bägge sidor.
Lägg lister och beslagspåse inne i väggöppningen tills
dörrbladet skall monteras.
Används de medföljande skruvarna i plastpåsen (3,5x25mm) vid
montering av väggskivor. Limma lite på varje treäregel så blir
väggen mer stabil.
SPIKAS ELLER SKRUVAS
I GOLVET
Om väggen skall beläggas måste spikarna fästas på sned inn i
träreglarna för att spikarnas spetsar inte skall sticka ut på insidan
och skada dörrbladet.