här

Transcription

här
AU G / 2015
ALLT OM
DÖRRAR
Nyhetsbrev
Arkitekter
NYHET
ANTI-BARRIKADDÖRR
I slutet av augusti lanserar vi en för oss helt ny dörrtyp,
sekundärt dörrblad som vid behov kan låsas upp och
anti-barrikaddörren. Det är en dörr framtagen främst
öppnas utåt för snabb åtkomst till det aktuella rummet.
med psykiatrisk vårdverksamhet och största möjliga
(Se bild på nästa sida.)
patientsäkerhet i åtanke.
KLASSNINGAR
Det unika med anti-barrikaddörren är att den består
Anti-barrikaddörren är klassad och typgodkänd för
av två dörrblad som öppnas åt olika håll. Ofta vill man
brandklass EI30 och ljudklass R’w 30dB.
på en psykiatrisk vårdavdelning inte att dörrar in till
vårdrum ska öppnas utåt i korridoren och därmed hindra
YTBEHANDLING
personalen från att kunna ha översikt över avdelningen.
För anti-barrikaddörren gäller samma förutsättningar
Det löser man enkelt genom att använda inåtgående
som vårt övriga massivdörrssortiment. Som standard är
dörrar istället, dock med risk för att ett annat prob-
dörren fabriksmålad i kulör NCS S 0502-Y, med möjlig-
lem uppstår. Med inåtgående dörrar är det möjligt att
het till samtliga NCS S- och RAL-kulörer. Dörren går
barrikadera dörren från insidan med hjälp av till exempel
även att få i våra standardfanér (ytterligare fanér mot
en säng, alternativt kan det vara svårt att komma in till
förfrågan), och med laminat. Vi har ett 30-tal standard-
en medvetslös patient som ligger precis innanför dörren.
laminat att välja på där man alltid kan vara säker på att
För att eliminera detta problem kan man då använda
få bästa pris och bästa leveranstid, men utöver dessa går
anti-barrikaddörren.
det även bra att föreskriva andra laminat. Till målade
Vid vardagligt bruk fungerar dörren precis som en
och fanérade dörrar blir kanten lika dörrbladsytan, och
vanlig slagdörr, och öppnas, stäng och låses precis som
till laminatdörrar kan man välja mellan plastkantlist och
vanligt. Inuti det primära dörrbladet sitter dock ett
massiv träkantlist (så kallad KUF-kant).
FORTS.
ANTI-BARRIKADDÖRR
STORLEK & TILLGÄNGLIGHET
av vilken klassning dörren har. Har dörren endast
Anti-barrikaddörren går att få som enkeldörr i storlek
brandklassning går det till exempel bra med tröskellöst
10M-13M på bredden, och 20M eller 21M på höjden.
utförande för extra god tillgänglighet. Mekanisk tröskel
Det infällda dörrbladet följer alltid det primära dörrbla-
passar till alla klassningar, och ger även den ett helt slätt
dets storlek. Till exempel är det primära dörrbladet 926
golv.
mm x 2040 mm och det sekundära dörrbladet 556 mm x
1790 mm vid 10M.
Tillgängligheten är god med ett fritt öppningsmått på
838 mm vid 10M.
Precis som med våra andra massivdörrar levereras det
primära dörrbladet med låskista 565, men det går även
bra att välja andra lås. Vi kan också erbjuda eldragning
och karmöverföring till ellås. Det sekundära dörrbladet
levereras som standard med lås Connect 235, men även
KARMAR, TRÖSKLAR & BESLAGNING
Som standard levereras anti-barrikaddörren med en
träkarm med dolda gångjärn. De dolda gångjärnen är
där går det bra att föreskriva andra lås (dock inte ellås).
GLASÖPPNINGAR
till för att minimera möjligheterna för patienten att
Till denna dörrtyp erbjuds endast två olika glasöppnin-
skada sig själv. Det går också att få dörren med så kallad
gar. Det som erbjuds är glastypen Vistamatic i två olika
rundnackad stålkarm. Det är en svetsad stålkarm med
storlekar, 250x800 mm och 404x404 mm.
integrerade gångjärn. (För mer information om den,
kontaka vår arkitektsupport.)
Till dörren kan alla de trösklar vi erbjuder till vårt
övriga massivdörrssortiment användas. Vilken eller vilka
tröskellösningar som går att välja mellan styrs primärt
Vistamatic är ett glas med lameller inuti som kan
öppnas och stängas för att kunna se in i eller ut ur
rummet. Dessa glas är specialutförande och erbjuds mot
förfrågan. (Se bild ovan.)
FAQ
VILKA LÅS KAN MAN FÖRESKRIVA TILL
TAMBUR- OCH SÄKERHETSDÖRRAR?
Inrottsklassade dörrar har i regel större restriktioner än
andra dörrar när det gäller vilka lås som går att använda
med bibehållen inbrottsklassning.
Dörrar i klass RC1 och RC 2 (tamburdörrar) är något
mer flexibla än dörrar i klass RC3 (säkerhetsdörrar), men
gemensamt för samtliga är att ingen form av elektrisk
låsning är förenlig med inbrottsklassning.
Som standard levererar vi lås 510 med våra inbrottsklassade dörrar, med “hemma-bekväm/borta-säker”funktion som tillval. Det låset heter då 2500. Det är även
möjligt att få 3-punktslås till samtliga dörrar. MPL410
och MPL2002 (med “hemma-bekväm/borta-säker”funktion).
I projekt där elektronisk låsning önskas i kombination
med inbrottsklassning får man en dörr som i sin konstruktion motsvarar en inbrottsklassad dörr, men tvingas
kompromissa med kontrollskyltningen för inbrottsklassen.
OM OSS
JELD-WEN Europa är den ledande dörrleverantören
på den europeiska marknaden. I hela Europa strävar
vi efter att tillmötesgå våra kunders önskningar och
behov. Vårt sortiment är fullt av standarddörrar,
exklusiva högkvalitetsdörrar, specialdörrar samt alla
tänkbara projektdörrar.
JELD-WEN Sverige AB producerar och levererar
högkvalitativa dörrlösningar under varumärket Swedoor, till i första hand de skandinaviska länderna.
Vårt produktsortiment innefattar allt från klassiska
inner- och ytterdörrar, anpassade ljud-, brand- och
säkerhetsdörrar till extrema specialdörrar som exempelvis skyddar mot farlig röntgenstrålning.
Detta är ett nyhetsbrev riktat till arkitekter och
föreskrivare med syfte att informera och utbilda i
ämnet dörrar.
Vi erbjuder flera möjligheter till rådgivning när det
gäller dörrar. Dels svarar vi på frågor per mail och
telefon, dels kan ni boka tid för rådgivning i specifika
projekt där vår arkitektrådgivare kommer till er för
en genomgång. Varmt välkomna att kontakta oss!
KONTAKT
Marilyn Lindh
Arkitektrådgivare
0722 - 37 60 42
[email protected]
www.jeld-wen.se